topimage_01
Om Föreningen Kansli och styrelse Aktuellt program Gamla Lund-Nytt Remisser Årsboken Medlemskap Länkar meny_avslutning
Kansli och styrelse

Styrelse

Ordförande: Fd bolagsjurist Erik Larsson
Vice ordförande: Fd konsthallschef Cecilia Nelson
Sekreterare: Fd bibliotekarie Margareta Wickström
Skattmästare: Fd ekonomichef Claes Axelsson

Fd stadsarkitekt Bengt Aronsson
Kulturarbetare Rie Hägerdal
Docent, arkitekt SAR/MSA Bo Larsson
Auktoriserade Skåneguiden Monika Lennartsson
Historieprofessor em. Sten Skansjö

Suppleant: Fil.kand. Annika Annerby Jansson

Kommunens representant:
Psykologiprofessor Sven Ingmar Andersson
Suppleant för kommunens representant:
Museichef em. Jan Torsten Ahlstrand

Adjungerade: Stadsantikvarie Henrik Borg
Fd stadsantikvarie Claes Wahlöö

» Hedersledamöter
» Tidigare styrelser med personregister
» Tidigare ordföranden, sekreterare m fl


Kansli

Postadress: Föreningen Gamla Lund, Box 1234, 221 05 Lund
Besöksadress: Kattesund 6A (ingång mellan Gattostretto och grönsakshandeln)
Telefon: 046-12 12 65
E-post: gamlalund@telia.com
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider: Måndag-onsdag 9-13, torsdag 14-18 samt fredag 9-13

Kanslist: Amelie Andersson

Bankgiro: 325-1675

Bankgiro Jubileumsfonden Gamla Lund: 5038-4775

Styrelsen sammanträder följande dagar vårterminen 2019:
måndag 28 januari kl 16.00, måndag 25 mars kl 16.00 och tisdag 21 maj kl 16.00.

footer