topimage_01
Om Föreningen Kansli och styrelse Aktuellt program Gamla Lund-Nytt Remisser Årsboken Medlemskap Länkar meny_avslutning
Kansli och styrelse

Styrelse

Ordförande: Fd bolagsjurist Erik Larsson
Vice ordförande: Fd konsthallschef Cecilia Nelson
Sekreterare: Fd bibliotekarie Margareta Wickström
Skattmästare: Fd ekonomichef Claes Axelsson

Fd stadsarkitekt Bengt Aronsson
Kulturarbetare Rie Hägerdal
Docent, arkitekt SAR/MSA Bo Larsson
Auktoriserade Skåneguiden Monika Lennartsson
Historieprofessor em. Sten Skansjö

Suppleant: Fil.kand. Annika Annerby Jansson

Kommunens representant:
Museichef em. Jan Torsten Ahlstrand
Suppleant för kommunens representant:
Fd banktjänsteman Gun Jönsson

Adjungerade: Stadsantikvarie Henrik Borg
Fil.lic. Kerstin Lindbom
Fd stadsantikvarie Claes Wahlöö

» Hedersledamöter
» Tidigare styrelser med personregister
» Tidigare ordföranden, sekreterare m fl


Kansli

Postadress: Föreningen Gamla Lund, Box 1234, 221 05 Lund
Besöksadress: Kattesund 6A (ingång mellan Gattostretto och grönsakshandeln)
Telefon: 046-12 12 65
E-post: gamlalund@telia.com
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider (säkrast): Måndag-onsdag 9-13, torsdag 9-18 samt fredag 9-13

Kansliet är semesterstängt 15-25 november.

Intendent: Ulla Holmér

Bankgiro: 325-1675

Styrelsen sammanträder följande tisdagar höstterminen 2018 kl 16.00:
18 september, 23 oktober och 11 december.

footer