topimage_01
meny_omforeningen Kansli och styrelse Aktuellt program Gamla Lund-Nytt Remisser Ã…rsboken Medlemskap Länkar meny_avslutning
Om föreningen

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Intresset för föreningen var stort redan från början. Det första året blev tvåhundrafemtio lundabor medlemmar i Gamla Lund och i dag har föreningen drygt 1 900 medlemmar. Många fortsätter sitt medlemskap även när de lämnat staden.

Sedan 1919 utger Gamla Lund en årsbok som ingår i medlemskapet. Föreningen utger också medlemstidningen Gamla Lund-Nytt som utkommer med minst fyra nummer per år. Intressanta föreläsningar och studiebesök ingår i det fylliga program som erbjuds medlemmarna.

Gamla Lund hjälper till att hålla stadens historiska arv levande och är också en viktig röst i debatten om Lund idag och i framtiden.

Vill du också bli medlem? Läs mer här.


» Stadgar
» Foton från programverksamheten
» Foton från jubileumsmiddagen 27 april 2018
» Erik Larssons tal vid 100-årsjubiléet
» Gunilla Ohlssons tal vid 100-årsjubiléet
» Verksamhetsberättelse 2017
» Årsredovisning 2017
» Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016
» Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015
» Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014
» Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013
» Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2012
» Personregister
» Register över fotografer
» Register över illustratörer

footer