Årets skördefest i Stadsparken blir den 24 september. Gamla Lund är på plats bland närodlare, hantverkare och växtförsäljare. Det blir  även inslag av musik, teater och aktiviteter för barn.