Laddar aktiviteter

Länk till föredraget publiceras ca 1 timme före utsatt starttid.

Arkitekten SAR, MSA MAA Bo Larsson, docent i stadsbyggnad, styrelseledamot i Gamla Lund liksom redaktör för årets bok ”Arkitekterna som formade Lund – ett lexikon” berättar om de tidigare samt viktigare stadsplaner som, under ett antal decennier under början och mitten av 1900-talet, tagits fram för staden Lund och som kommit att prägla densamma.