Laddar aktiviteter

Länk till föredraget publiceras ca 1 timme före utsatt starttid.

Föredrag på samma tema, men då vi fördjupar oss i ett antal mera specifika ämnen i boken: Otto Ryding, idag antikvarie på Boverket samt tidigare på Kulturen och Stadsbyggnadskontoret i Lund liksom bl.a. författare till Bevaringsprogrammen Lund utanför vallarna I och II, talar i ämnet ”Mellan Nationalromantik och Funkis, om några arkitekter i 20-talets Lund”. Tomas Tägil, universitetslektor tillika docent i arkitektur vid Arkitektskolan i Lund, LTH, berättar om några bostadsområden i Lund från 1940/1950-talen. Bo Larsson, se ovan, kompletterar med några exempel från 1940-och 1950-talen, samt ger en övergripande sammanfattning av de olika stilarna.