Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.


AKTUELLT

2021-09-01
Höstens program finns nu tillgängligt här: länk
Formerna för föredragen (fysiska eller digitala) är ännu osäkert och beror på de rådande omständigheterna. Vi uppdaterar er löpande här på hemsidan samt i Gamla Lund-Nytt. Med stora förhoppningar om att vi snart kan få träffa er igen! Mycket nöje!

2021-06-15
Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig sommar!
Program för hösten 2021 väntas skickas ut i månadsskiftet aug/sept. Håll utkik.

2021-05-19
“En vandring i spåren av Hardebergabanan”, med stadsantikvarie Henrik Borg, finns nu tillgängligt här: länk

2021-04-14
Föredraget “Stadsplaner och arkitektur i Lund II” av Otto Ryding, Tomas Tägil och Bo Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-03-31:
Föreningen Gamla Lund önskar alla medlemmar en Glad Påsk! Ett nytt nr av Gamla Lund-Nytt och kallelse till Årsmöte 2021 kommer snart i brevlådan!

2021-03-24:
Föredraget “Stadsplaner och arkitektur i Lund” av Bo Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-02-10:
Föredraget om Kungshuset av Göran Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-01-25:
Programmet för våren 2021 finns nu tillgängligt på hemsidan samt i Gamla Lund-Nytt.

2020-12-28:
Minnesord över bortgångne styrelseledamoten Jan Torsten Ahlstrand: länk

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund-Nytt 2021 nr 04 (Program ht21)

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4–6 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsboken

Arkitekterna som formade Lund

Av misstag föll tekn. dr. Roger Jönsson bort i listan över medförfattare till årsboken 2020 på titelsidan och i presentationen av författarna i introduktionsavsnittet. Roger Jönsson, som disputerat på en avhandling om Fred Forbat, skrev avsnittet om honom i boken. Författarinitial: RJ. Jag beklagar djupt detta misstag. Bo Larsson, redaktör för årsboken 2020.