Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Professorerna i historia Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander berättar om sin forskning utifrån tre olika tidsperspektiv.

Vi besöker det nyrenoverade Akademiska Föreningen och får en visning av huset, dess Arkiv och Studentmuseum samt konstsamling. P.g.a. begränsat [...]

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund Nytt Nr. 1 2020

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med fem nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2012 kan medlemstidningen också läsas här på hemsidan. En del äldre nummer kommer också att läggas ut för läsning. Gamla Lund-Nytt:1 (vårprogrammet) eller nr. 4 (höstprogrammet) hittar ni under ”Aktuellt program”.

Senaste årsboken

Redaktörens bilder

Waldemar Wahlöös reportagebilder 1930-1956, författad av den nu tyvärr bortgångne Claes Wahlöö. För er som absolut inte kan hämta er bok, kommer vi att skicka ut den kring årsskiftet. Välkomna in till kansliet!