Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund-nytt 2020 nr 4

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med fyra till fem nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2012 kan medlemstidningen också läsas här på hemsidan. En del äldre nummer kommer också att läggas ut för läsning. Gamla Lund-Nytt:1 (vårprogrammet) eller nr. 4 (höstprogrammet) hittar ni under ”Aktuellt program”.

Senaste årsboken

Redaktörens bilder

Waldemar Wahlöös reportagebilder 1930-1956, författad av den nu tyvärr bortgångne Claes Wahlöö. Ett stort tack till alla medlemmar som kunnat hämta sin årsbok i kansliet! Resterande böcker är nu utskickade till övriga medlemmar.