Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarande ärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Program

Här visar vi kommande programpunkter. Du kan också se en lista över tidigare aktiviteter

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund Nytt 2023 nr 03

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsbok

Universitetsapoteket Svanen

Årsboken för 2023, den 105:e i ordningen, har titeln ”Universitetsapoteket Svanen” och handlar om med- och motgångar för stadens snart 400-åriga apotek. I en rad kapitel skildras allt från Svanens exceptionella kulturvärden, intressanta byggnadshistoria och apotekare genom tiderna till Svanens vänners intensiva och lyckosamma kamp för att stoppa nedläggningen i början av 2020-talet.

I boken får vi veta mer om de läkemedel som såldes här förr i tiden och om de läkemedelsväxter som återges i de vackra intarsiainläggningarna i apotekets officin. I det sista kapitlet, om Apoteket Svanen i litteraturen, får vi veta veta att August Strindberg, när han bodde i Lund, köpte ingredienserna till sin ”guldtillverkning” just på Apoteket Svanen.