Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarande ärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Aktuellt

Vänligen notera att från och med år 2022 skickar föreningen inte längre ut årsboken utan medlemmar ombeds att hämta ut sitt exemplar på kansliet.

Skördefest 24 september

2 september, 2022|

Årets skördefest i Stadsparken blir den 24 september. Gamla Lund är på plats bland närodlare, hantverkare och växtförsäljare. Det blir  även inslag av musik, teater och aktiviteter för barn.

Föredrag om Vipeholm 6 oktober

2 september, 2022|

Under några av 1940-talets första år dog 200 av de patienter som bodde på Vipeholms sjukhus för vad man på den tiden kallade ”osnygga obildbara sinnesslöa”. Men vad berodde det på, att så många dog [...]

Kulturnatten den 17 september

2 september, 2022|

Gamla Lunds kansli håller öppet mellan kl. 12 – 16 på Kulturnatten den 17 september. Då finns också möjlighet att besöka Drottens kyrkoruin. Under dagen sätts det upp två nya minnesskyltar i Lund: En över [...]

Program

Här visar vi kommande programpunkter. Du kan också se en lista över tidigare aktiviteter

Döden på Vipeholm

6 oktober 18:00 - 19:00

Föredrag av Anna Tunild om vad som hände på Vipeholms sjukhus under 1940-talet. Under några av 1940-talets första år dog 200 av de patienter som bodde på Vipeholms sjukhus för vad man på den tiden kallade ”osnygga obildbara sinnesslöa”. Hit remitterades människor med grava [...]

Presentation av årsboken för 2022

30 november 18:30 - 19:30

Gamla Lunds årsbok för 2022 handlar om Ot­to Lindblad, en av vik­tigaste för student­ sångens utveckling och etablerandet av Lunds studentsångförening på 1830-­talet.Boken skrivs av Carl­håkan Larsén, tidiga­re mångårig musikkri­tiker på Sydsvenskan och författare till en rad böcker, bland annat om Sten Broman, Lars­Erik [...]

Var rinner vattnet? Hur mycket vatten kommer det? Hur snabbt rinner vattnet? När kommer vattnet? Vem och vad påverkas? I Lund räknar man med att extrema skyfall kommer att öka i framtiden, som konsekvenser av klimatförändringarna – och det kommer att skapa stor risk [...]

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund-Nytt 2002 nr 02

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsbok

Astronomin i Lund 1667-1867

Gamla Lunds årsbok 2021 handlar om astronomin i Lund. Professor emeritus i astronomi Arne Ardeberg beskriver hur astronomin utvecklades i Lund från universitetets grundande 1666 till observatoriets tillkomst drygt 200 år senare.