Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.


AKTUELLT

Nästa föredrag:
Svartbrödraklostret i ny belysning?
Onsdagen den 8 december kl. 18.00. Läs mer här.

2021-11-10
Föredraget “Att konservera godsen vid släkten – fideikommiss i Sverige och Lundabygden” av Martin Dackling kan ses här: länk.

2021-10-21
Terminens första föredrag med Mårthen Mirza, kulturchef i Lund, kan ses här: länk.

2021-10-02
Ladda ner vårt program för Kulturnatten 2021 här: länk

2021-09-01
Höstens program finns nu tillgängligt här: länk

2021-06-15
Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig sommar!
Program för hösten 2021 väntas skickas ut i månadsskiftet aug/sept. Håll utkik.

2021-05-19
En vandring i spåren av Hardebergabanan“, med stadsantikvarie Henrik Borg, finns nu tillgängligt här: länk

2021-04-14
Föredraget “Stadsplaner och arkitektur i Lund II” av Otto Ryding, Tomas Tägil och Bo Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-03-31:
Föreningen Gamla Lund önskar alla medlemmar en Glad Påsk! Ett nytt nr av Gamla Lund-Nytt och kallelse till Årsmöte 2021 kommer snart i brevlådan!

2021-03-24:
Föredraget “Stadsplaner och arkitektur i Lund” av Bo Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-02-10:
Föredraget om Kungshuset av Göran Larsson finns nu tillgängligt här: länk

2021-01-25:
Programmet för våren 2021 finns nu tillgängligt på hemsidan samt i Gamla Lund-Nytt.

2020-12-28:
Minnesord över bortgångne styrelseledamoten Jan Torsten Ahlstrand: länk

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund-Nytt 2021 nr 05

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4–6 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsboken

Arkitekterna som formade Lund

Årsboken 2020 är nu skickad och kommer snart i brevlådan till alla er medlemmar som ännu ej hämtat ut ert exemplar.