Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Aktuellt program

Föredrag av Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Vi följer Skånes (och det gamla Danmarks) högsta vikingatida [...]

Nya lager i Lund

2 december 19:00 - 21:00

Föredrag av Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, medlem av konstakademien. Gunilla Svensson, känd i Lund för att bl a ha ritat [...]

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund-Nytt Nr 2

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med fem nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2012 kan medlemstidningen också läsas här på hemsidan. En del äldre nummer kommer också att läggas ut för läsning. Gamla Lund-Nytt:1 (vårprogrammet) eller nr. 4 (höstprogrammet) hittar ni under ”Aktuellt program”.

Senaste årsboken

Redaktörens bilder

Waldemar Wahlöös reportagebilder 1930-1956, författad av den nu tyvärr bortgångne Claes Wahlöö. Mellan 09.00-18.00 varje vardag under vecka 39 och 40 lämnar vi ut boken till våra medlemmar. För er som absolut inte kan hämta er bok, kommer vi att skicka ut den längre fram i höst. Välkomna in till kansliet!