Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarande ärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Aktuellt

Vänligen notera att från och med år 2022 skickar föreningen inte längre ut årsboken utan medlemmar ombeds att hämta ut sitt exemplar på kansliet.

Program

Här visar vi kommande programpunkter. Du kan också se en lista över tidigare aktiviteter

Var rinner vattnet? Hur mycket vatten kommer det? Hur snabbt rinner vattnet? När kommer vattnet? Vem och vad påverkas? I Lund räknar man med att extrema skyfall kommer att öka i framtiden, som konsekvenser av klimatförändringarna – och det kommer att skapa stor risk för översvämningar. Samtidigt växer Lund och fler bostäder byggs. Och när [...]

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund Nytt 4 – 2022

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsbok

Astronomin i Lund 1667-1867

Gamla Lunds årsbok 2021 handlar om astronomin i Lund. Professor emeritus i astronomi Arne Ardeberg beskriver hur astronomin utvecklades i Lund från universitetets grundande 1666 till observatoriets tillkomst drygt 200 år senare.