Välkommen till Föreningen Gamla Lund!

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarande ärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Aktuellt

Vänligen notera att från och med år 2022 skickar föreningen inte längre ut årsboken utan medlemmar ombeds att hämta ut sitt exemplar på kansliet.

Årsboken för 2022

Kom förbi kansliet och hämta ditt exemplar av förra årets årsbok. Musiken dövar smärtan – Om Otto Lindblad. Njutbar läsning, skriven av Carhåkan Larsén.

Årsmöte för föreningen

Den 24 april blir det årsmöte i den nyrenoverade Stadshallen. Föreningens stipendiat Hans Aarenstrup visar fotografier och berättar från vardagarnas Lund. Tidpunkt ännu inte bestämd, men meddelas inom kort.

Program

Här visar vi kommande programpunkter. Du kan också se en lista över tidigare aktiviteter

16 februari berättar professorn i kyrkohistoria Anders Jarlert om "Den enda domkyrkan och de många kvarterskyrkorna". Plats Kulturens auditorium, tid kl 18.00. Under medeltiden var Lund Nordens kyrkotätaste stad. Här fanns tjugotvå socknar, nitton särskilda sockenkyrkor, fyra kloster och två hospital, förutom själva domkyrkan. Allhelgonaklostret, ett munkkloster, hade redan på 1070-talet grundats utanför staden. Vi [...]

Den 11 mars kl 10 blir det en kyrkogårdsvandring vid Klosterkyrkan. I Lunds stad är kyrkogården vid Klosterkyrkan den äldsta som fortfarande är i bruk. Tillsammans med Josefina Solberg, präst i Klisterkyrkan, går vi på kyrkogården och tar del av dess unika miljö och kulturhistoriska arv. Obligatorisk föranmälan till: josefina.solberg@svenskakyrkan.se Vid behov upprättas en reservlista. [...]

I ett föredrag på Kulturens auditorium den 23 mars berättar Lars Edgren om det jämförelsevis starka stöd den nationella rörelsen hade i Lund under mellankrigs­tiden. Vad stod SNF för? Var förbundet nazistiskt, fascistiskt eller kanske nykonservativt? Och varför stod det så starkt just i Lund? Föredraget ska försöka ge svar på dessa frågor. Lars Edgren [...]

Senaste Gamla Lund-nytt

Gamla Lund Nytt 4 – 2022

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med 4 nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2011 kan tidningen också läsas här på hemsidan. Är du eller någon du känner intresserad av att skriva? Tveka då inte att höra av er till kansliet! Likaså om ni har några tankar eller funderingar kring tidningen och dess innehåll.

Senaste årsbok

Musiken dövar smärtan – om Otto Lindblad

Körledaren, tonsättaren och violinisten Otto Lindblad (1809–1864) var jämte Gunnar Wennerberg i Uppsala pionjärer för manskörens tillkomst och utveckling i Sverige på 1800-talet. Lindblad var en av grundarna till Lunds studentsångförening 1831 och dess anförare 1831–1846. Många av hans sånger tillhör ännu idag den mest kända och omtyckta körrepertoaren. Lindblad var också kompositör av instrumentalmusik. 

Carlhåkan Larsén låter oss följa Lindblads liv och verk från barn­domen i Karlstorps prästgård och skolgången i Växjö till studenttiden i Lund och den slutliga tjänsten som klockare och kantor i Norra Mellby, där han fortsatte att komponera. Lindblad var också aktiv skandinavist. Boken ger en inblick i 1800-talets akademiska Lund. Den stora sångarfärden 1846 gav grundplåten till finansieringen av Akademiska Föreningens borg.