Årsboken

Ända sedan år 1919 utger föreningen en årsbok i obruten följd. Årsboksserien är en skatt för dem som önskar fördjupa sig i den lundensiska historien. Serien är en rik blandning av akademiska och borgerliga ämnen – här berättas om föremål och företeelser, om individer och släkter, om kyrkor och kloster, om händelser och platser, om hus och stadsdelar, om handel och hantverk, om byggande, om skolväsen, om stadsvakt och poliskår, om akademiska miljöer och karnevaler, om idrott, om biografer, om vattendrag och järnvägstrafik och mycket mer. Varje årsbok ska vara ett nytt kapitel i staden Lunds historia.

Aktuell årsbok

Redaktörens bilder

Waldemar Wahlöös reportagebilder 1930-1956, författad av den nu tyvärr bortgångne Claes Wahlöö. Mellan 09.00 - 18.00 varje vardag under vecka 39 och 40 lämnar vi ut boken till våra medlemmar. För er som absolut inte kan hämta er bok, kommer vi att skicka ut den längre fram i höst. Välkomna in till kansliet!

Tidigare årsböcker

2018

Skorstenarnas stad

En bok om Lunds industrier, har tillkommit genom en redaktionskommitté bestående av Bianca Heymowska (huvudredaktör), Claes Wahlöö, Erik Larsson, Henrik Borg, Otto Ryding och Solveig Ståhl. Böckerna är nu hämtade/utskickade. Stort tack till alla er (närmare 1 000 personer) som hade möjlighet att hämta ert medlemsexemplar!

2017

Lund söderut

Årsboken 2017 Lund söderut, har tolv författare som bidrar med delvis personliga skildringar av Klostergården, Lilla Råby, Nilstorp, den utplånade byn Källby och S:t Lars

2016

Zettervall i Lund. Arkitektur och stadsbyggnad i 1800-talet

Författare är Zettervallspecialisten och tillika kulturarvsspecialisten Anders Bodin. Trots Helgo Zettervalls stora betydelse för Lunds arkitektur och stadsbild har det saknats en sammanfattande teckning av hans verksamhet i Lund. Här får ni en fyllig bild av denne lundaarkitekts enastående produktion under de tjugo åren han bodde och verkade i Lund.

2015

En man med två huvuden. Om Falstaff, fakir och Axel Wallengren

Författaren Carlhåkan Larsén, teater-och musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och tidigare ordförande i Fakirensällskapet, ger här en perspektivrik skildring av denne mångfacetterade person.

2014

Lund just då! Om en parodisk Lundaguide från 1890

Karnevalsskriften ”Lund just nu!” från 1890 återges i faksimil med utförliga kommentarer och fylliga inledningskapitel av författarna Sven Bjerstedt, Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden.

2013

Den sjungande staden – en bok om körlivet i Lund

Här ger nitton författare sin bild av körlivet i Lund. Följ körsångens utveckling från antiken till idag. Häng med på konserter, festivaler, repetitioner och fester. Sist i boken presenteras 120 körer i Lund.

2011

Yrvaken Törnrosa. Stadsparken i Lund hundra år

En hyllning till den år 2011 jubilerande parken. Per Lindström har med sina drygt 250 foton dokumenterat folklivet och årstidernas växlingar i parken. Caroline Alesmark har samtalat med olika människor, som besöker parken eller har parken som sin arbetsplats, och skrivit ned deras berättelser om ”sin” park. Claes Wahlöö ger oss en mycket fyllig skildring av parkens historia. Slutligen skildrar Titti Olsson arbetet med förnyelsen av och framtidsplanerna för stadsparken. Hon diskuterar även parkernas roll på 2000-talet och ger oss glimtar från andra parker runt om i världen.

2010

Hälsning från Lund. Staden på vykort 1890-1970

Har redigerats av Claes Wahlöö och Ulla Holmér. Hösten 2010 fick föreningen en storartad donation av Ingrid Granegård, i form av ca 3.000 vykort över Lund. Ur denna samling har ett representativt urval på 280 vyer gjorts, som belyser Lunds utveckling mellan 1890-och 1970-talen. Vad som motiviskt inte är med, är förstås väl så intressant som det faktiskt avbildade. Inte en enda lundafabrik har t.ex. fastnat på vykorten. I vykortsvärlden har Lund tilldelats rollen som idyllisk universitetsstad. Boken är tryckt i färg.