Gamla Lund-nytt

Föreningens medlemstidning heter Gamla Lund-Nytt. Tidningen som utkommer med fyra nummer per år skickas till alla medlemmar. Från och med 2012 kan medlemstidningen också läsas här på hemsidan.

En del äldre nummer kommer också att läggas ut för läsning. Gamla Lund-Nytt:1 (vårprogrammet) eller nr. 3 (höstprogrammet) hittar ni under ”Aktuellt program”.

Sedan starten 1988 har den hittills haft fem redaktörer: Marianne Söderberg 1988:1-1990:2, Ingrid André 1990:3-1998:1, Ingrid Moritz 1998:2-2004:3, Solveig Ståhl 2004:3-2012:3 och Jenny Sjökvist 2012:4-2017:2. Från och med 2020:1 är Henrik Schyllert redaktör.