Remisser

Remisser och skrivelser från Gamla Lund i plan-, bygg-, rivnings- och bevarandefrågor.

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och var då en av de första i sitt slag i Sverige. Gamla Lund är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i stadsrummet och stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat kommunala beslut.

Gamla Lund hjälper till att hålla stadens historiska arv levande och är också en viktig röst i debatten om Lund idag och i framtiden.