Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandlingen till ovan nämnda detaljplan.

Föreningen Gamla Lund såg i huvudsak positivt på samrådshandlingen, men hade vissa syn-punkter. Kommunen har besvarat dessa synpunkter och dessutom genomfört vissa revide-ringar i planen och planbeskrivningen i enlighet med våra synpunkter.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot granskningsförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bengt Aronsson, Bo Larsson, Jan Torsten Ahlstrand.

2019-11-13