Planen är den första etappen i omvandlingen av Öresundsvägens företagsområde till den blandade stadsdelen Västerbro. I hörnet av Öresundsvägen och Kobjersvägens västra sida föreslås ett nästan kringbyggt kvarter i 5-7 våningar, som mot norr avgränsas av Kobjersparken och mot väster av ett nytt parkstråk genom det befintliga kvarteret Virket. Planen innebär att ett tvåvånings tidstypiskt gult tegelhus från 1956 rivs. Där fanns tidigare ”Vespa-Månsson”. I bevaringsprogrammet faller byggnaden under kategorin ”ingår i, eller bygger tillsammans md andra, upp en kulturhistoriskt intressant miljö”. Det är således en av de verksamhetsbyggnader i området, som har ett visst bevarandevärde och som skulle kunna förenas med nybebyggelse, men som är indraget från gatan, där planen föreslår byggnader i gatulinjen.

Föreningen Gamla Lund ser gärna att tegelbyggnaden bevaras som ett minne av tomtens tidigare historia och kombineras med nybebyggelse, t.ex. enligt bifogade planskiss. Huset som vi gärna skulle se bevarat är markerat i orange.

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.

2021-03-16