Föreningen Gamla Lund är fortfarande kritisk till att plangränsen skär igenom Svaneskolans aula, så att denna måste rivas, fastän aulan till större delen ligger utanför planen. Aulan borde antingen ligga helt utanför eller helt inom planområdet. Planen antyder inget om hur John Wipps konstinstallation Spectacolore konkret kommer hanteras i framtiden. Det vore önskvärt att integrera den i det nya skolprojektet, antingen inom befintlig byggnad eller inom aula i nybyggnad.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.