Föreningen gamla Lund framför i kommentar till samrådsförslaget bl a att: 
– Detaljplanen bör kompletteras med bestämmelser som förhindrar uppdelning av den gamla restauranglokalen i gathuset. Det vore önskvärt om lokalen kan behållas som den är, helst till publik verksamhet.

Kommunen kommenterar:
– Målsättningen är att göra en detaljplan som skyddar de viktigaste värdena, men är så pass generell så att den håller lång tid framöver. Därför har det bedömts tillräckligt att skydda kolonner med kapitäl i den gamla restauranglokalen, ej en specifik användning av lokalen.

Föreningen Gamla Lund vill ändå framhålla värdet av att behålla den gamla lokalen utan uppdelning i mindre rum, och anser inte att det är tillräckligt att skydda kolonner med kapitäl. Planen bör kräva att restauranglokalen skall kunna återställas, utan att reglera vad den skall användas till.

Lund 2017-05-24

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson