Planen innebär att två idag obebyggda ytor utan grönska bebyggs med U-formad kvartersbebyggelse i upp till 10 våningar, främst 4-6 våningar. Bebyggelsen ger Klostergården en samlad fasad mot Stattenavägen och kan bidra till att skapa ökad trygghet i området. Tegelfasaderna är väl an-passade till angränsande bebyggelse i Klostergården.

Föreningen Gamla Lund har inget att invända mot planförslaget.

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-09-30