Föreningen Gamla Lund har tagit del av granskningshandling till detaljplan för kv. Sankt Peter 5 i Lund.

Vi har tillstyrkt samrådsförslaget och tillstyrker även granskningshandlingen. Vi noterar också med tillfredsställelse att kommunen kommer att kontakta fastighetsägaren beträffande kvalitetshöjning för gatubilden om dörren till norra gatuhuset återställs.

Lund 2017-04-03

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson