Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att bebyggelsen i kvarteret Posthornet avslutas så att ett i princip slutet kvarter uppstår. Nybebyggelsen är väl anpassad till miljön och det är en fördel att Bruksgatan på motsvarande sätt som tidigare får sammanbyggda husfasader av varierande utseende.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot förslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.