Föreningen Gamla Lund ser, som anfört i tidigare samrådsyttrande, projektet som ett positivt tillskott i miljön och har inget att erinra mot planförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2019-12-13.