Detta är såväl allmänna kommentarer som kommentarer specifikt beträffande Lund.

  • 1. I Hässleholm är en sträckning via den nuvarande stationen att föredra för att byte mellan höghastighetståg och andra tåg skall kunna ske direkt.
  • 2. För att få en bansträckning utan tvära kurvor bör då banan gå öster om Finjasjön.
  • 3. Alternativet med sträckning väster om Lund med station i Pilsåker har dels nackdelen med att detta stationsläge är ocentralt och saknar koppling till andra tåg, dels att banan skär igenom västra delen av Lund. Den visade sträckningen genom Nova handelsområde och mellan Papegojelyckan och Värpinge gård är inte acceptabel. En ev. bana väster om Lund bör också runda Värpinge och Trolleberg, men ett centralt stationsläge är att föredra.
  • 4. Alternativet med station vid Lund C bör utformas som tunnellösning för alla spår. Då hotas inte Armaturfabriken eller bebyggelsen längs Nygatan och då kan den historiska stadskärnan kopplas samman med Väster utan barriärer.
  • 5. Norr om Lund är det östliga sträckningsalternativet, längs E22 och öster om Eslöv att föredra. Det blir respektavstånd till Viderup, Gårdstånga och Skarhult. Övriga alternativ är svåra att kombinera med natur- och kulturmiljövärden vid Stångby, Hoby, Svenstorp och längre mot norr, Trollenäs, Trolleholm och Stockamöllan. Se bifogad skiss.
  • 6. Mellan Lund och Hässleholm bör järnvägen till större delen gå på bro för att minska markåtgång, inverkan i terrängen och barriärverkan, samtidigt som totalkostnaderna blir lägre.
  • 7. Bifogad skiss visar ett förslag till sträckning av höghastighetsbana på bro, som genom Lund sänks till tunnel.

LÄNK: Ny bana Hässleholm-Lund

För Gamla Lunds styrelse
Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen
13 mars 2021