Föreningen Gamla Lunds styrelse har diskuterat detaljplaneförslaget. Styrelsen har kommit fram till att bevaringsbestämmelserna för Kristianstads Nation är tillräckliga, och att helhetsmiljön blir väl anpassad till omgivningen.

Ändå är styrelsen tveksam till rivningen av f d Bibliotekstjänst, ritad av Klas Anshelm. Byggnaden är en god representant för Anshelms tidigare arkitektur och har bedömts ha ett kulturhistoriskt värde. Dessutom är den ett minne av Bibliotekstjänst, som bildades just i Lund. Föreningen Gamla Lund är medveten om att ett bevarande av byggnaden innebär att betydligt färre bostäder kan uppföras på området, men ändå föredrar föreningen en lösning där byggnaden helt eller delvis bevaras.

Lund 2017-05-24

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson