Föreningen Gamla Lund finner det lovvärt att tydliggöra den ursprungliga hallbyggnadens arkitektoniska kvaliteter, ge den skyddsbestämmelser och en bättre koppling till Traktorvägen. Därtill är det positivt med föreslagna miljöförbättrande åtgärder som trädplantering, sedumtak, växtlighet på parkeringshusets fasader och armerat gräs på markparkeringarna.

Föreningen Gamla Lund stöder planförslaget utan invändningar.

Lund 2018-01-19

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson