Föreningen Gamla Lunds kommentarer till samrådsförslaget får anses vara tillfredsställande besvarade. Bestämmelserna om gestaltning har fördjupats. De i dispositionsplanen visade gröna tätortsavgränsningar i väster och norr bör behållas på sikt.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot planen, och ser fram emot att Stångby skall utvecklas till ett stationssamhälle med småstadskvaliteter.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.