Det är positivt att planbeskrivningen har kompletterats med fotografier av gårdsanläggningen medan den var intakt. Dessa bilder understryker vår syn att 3-våningsfasader med loftgång mot innergården bryter mot den historiska miljön. Föreningen Gamla Lund önskar en arkitektur, som är mer anpassad till den historiska miljön, även om att fasadutformningen inte regleras ytterligare i planen.

Med denna kommentar står Föreningen Gamla Lund fast vid sin tidigare tillstyrkan av planförslaget, som har en potential som värdefull historisk förankring i den nya stadsdelen.

Lund 2017-12-20

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson