Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot detaljplaneförslaget

Lund 2017-02-03

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson