Föreningen Gamla Lund har tagit del av ovanstående planförslag.

Föreningen Gamla Lund ser inga problem med planen. Tvärtom är det utmärkt att inrymma förskola i ett av de gamla husen, så att fler får nöje av den gamla kulturmiljön. Bevarandebestämmelserna i planen är tillfredsställande.

Lund 2018-10-01

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson