Yttrande Föreningen Gamla Lund

Föreningen Gamla Lund har inget att invända mot planförslaget, men rekommenderar att möjlig-heten att ge byggnaderna sadeltak med inredd vind utnyttjas framför byggnader med plana tak, för att bättre passa in i bymiljön.

För föreningen Gamla Lund,

Erik Larsson, ordf.
Bo Larsson, bevarandegruppen.
2021-09-30