Föreningen Gamla Lunds kommentarer beträffande önskemål om fortsatt livsmedelsbutik och bibliotek är tillfredsställande besvarade. Detaljplanen kan inte reglera exakt hur bottenvåningslokalerna kommer att utnyttjas, och om biblioteket flyttar till Folkparksbyggnaden är detta en god lösning.

Föreningen Gamla Lund har inget att erinra mot förslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2020-02-07.