Som nämnts i yttrandet till samrådsförslaget finner Föreningen Gamla Lund planförslaget vällyckat, och ser gärna sadeltak och fasader i rött tegel. Om möjligt vore det en fördel med uppdelning på mindre byggnadskroppar, även om dessa är sammanbyggda. Planen ger möjlighet till detta.

Föreningen Gamla Lund ser med tillfredsställelse att den historiska vägsträckan, f.d., riksväg 4, över planområdet skall bevaras, med förhoppningen att fortsättningen fram till Innovationsvägen också kommer att bevaras.

För Gamla Lunds styrelse,

Anna Svenson, ordf.
Bo Larsson, vice ordf.

2023-01-02