Föreningen Gamla Lund har tillstyrkt samrådsförslaget och tillstyrker härmed också granskningshandlingen.

Lund 2018-11-14

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson