Föreningen Gamla Lund hade inget att invända mot samrådsförslaget och det samma gäller beträffande granskningsförslaget.

För Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand.

2019-12-13.