Föreningen Gamla Lund har tagit del av förslag till detaljplan för Trädgården 8 i Lund, Lunds kommun. PÄ 5/2013.

Planförslaget innebär att befintlig gårdsbebyggelse vid Trädgårdsgatan (inom riksintresseområdet Lunds stadskärna) skall inredas med bostäder och gatuhuset ges möjlighet till takkupor. På platsen för befintligt garage skall en lägre bostadsvolym kunna uppföras. Befintlig äldre bebyggelse ges rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs. Den kullerstensbelagda gårdsytan har ett kulturhistoriskt värde som enligt planen skall beaktas i kombination med möjligheter till lek och grönska då gården ges ny utformning. Detta innebär också att material som asfalt och betongplattor undviks.

Föreningen Gamla Lund anser att planförslaget är föredömligt. Tvåvåningshuset inne på gården, som bl. a. innehållit Bomans cykelverkstad, var tidigare rivningshotat. För fastigheterna Trädgården 8 och Trädgården 11 (mot Bankgatan) har en förtjänstfull totallösning uppnåtts. Bebyggelsen på Trädgården 8 bevaras, upprustas och kompletteras, samtidigt som hålet mot Bankgatan har lagats med ny byggnad, väl anpassad till platsen.

Föreningen Gamla Lund vill varmt rekommendera att planförslaget antas och genomförs.

Styrelsen, 
genom Bo Larsson