Föreningen Gamla Lunds styrelse noterar med tillfredsställelse, att flertalet av föreningens synpunkter har beaktats vid den slutliga bearbetningen av planen.

Föreningen Gamla Lund ser positivt på planens innehåll och dess genomförande.

Lund 2016-12-15

För Föreningen Gamla Lunds styrelse,
Bo Larsson och Bengt Aronsson