En av Sveriges stora modernister presenteras av Fredrik Zimmerdahl på Kulturens Auditorium den 1 september kl. 18.
Antikvitetshandlare Zimmerdahl föreläser om ”Sveriges mest betydelsefulla silversmed genom alla tider”. Vi får en djupare inblick i Wiwens (1897-1974) produktion och vad som finns i Kulturens samlingar.