Under några av 1940-talets första år dog 200 av de patienter som bodde på Vipeholms sjukhus för vad man på den tiden kallade ”osnygga obildbara sinnesslöa”. Men vad berodde det på, att så många dog under de här åren? Kan det ha handlat om medveten svält till döds, eutanasi – vilket har framförts men aldrig letts i bevis i något forskningsprojekt? Vilka idéer, vilka åsikter och vilken kunskap genomsyrade ledningen för Vipeholmssjukhuset? Det vill en tvärvetenskaplig forskargrupp nu ta reda på genom att frammana bilden av dåtidens vardag på Vipeholmssjukhuset. Föredraget hålls av Anna Tunlid som är vetenskapshistoriker och en av forskarna i projektet. Kulturens auditorium kl. 18.00 den 6 oktober.