1954: Hans Erlandsson, konservator och Lauritz Weibull, professor
1962: Waldemar Wahlöö, redaktör
1970: Yngve Lövegren, docent och Eilert Graebe, domkyrkoarkitekt
1971: Ragnar Blomqvist, docent
1975: Jonas Jonsson, arkivarbetare
1977: Ingemar Ingers, fil.dr.
1985: Anna-Greta Crafoord, fru och Märit Rausing, fil.lic.
1987: Gillis Björck, kronofogde
1991: Kerstin Laurell, informationssekreterare
1998: Helge Wilke, bokhandlare och Nils Palmborg, avdelningsdirektör UB
1999: Bengt Pamp, docent
2000: Barbro Ohlsson, bibliotekarie
2002: Jan Mårtensson, redaktör
2004: Svea Jönsson, kansliföreståndare och Hans Jerenäs, grosshandlare
2006: Bengt Erlandsson, docent
2008: Tomas Tägil, arkitekt

2012: Solveig Ståhl, redaktör
2012: Claes Wahlöö, stadsantikvarie
Hedersordförande 1991: Eric Rasmusson, direktör
Hedersordförande 2008: K Arne Blom, författare