VAR SKA LUNDS NYA SJUKHUS LIGGA?
Informationsmöte arrangerat av Handelsföreningen och Gamla Lund.
31 AUGUSTI KL. 19-21 MAGLE KONSERTHUS
Placeringen av Lunds nya sjukhus är den största stadsbyggnadsfrågan i Lund på decennier, och Region Skånes största investering någonsin.

I utredningen finns tre förslag: att tomställa hela dagens sjukhusområde och bygga ett helt nytt sjukhus på Brunnshög eller Smörlyckan, alternativt förtäta och utveckla befintligt sjukhusområde. Ytterligare förslag har framförts i debatten: att bygga ett nytt sjukhus på Medicon Village/Ideon eller på det område som troligen blir tomt när Kemicentrum och Fysicum flyttar till Science Village.
Ta tillfället i akt att skapa dig en uppfattning och ställ dina frågor när Handelsföreningen och föreningen Gamla Lund bjuder in till ett informationsmöte om just lokaliseringen av Lunds nya sjukhus. Region Skånes fastighetsdirektör Magnus Windblixt, hans medarbetare Tony Carlin samt överläkare och enhetschef på Skånes Universitetssjukhus Peter Lanbeck redovisar utredningens olika förslag. Deltar gör även Stefan Lamme, ordförande i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar.
Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor och delta i ett samtal som modereras av Mats Nilsson. Fritt inträde men begränsat antal platser – anmäl att du kommer här:

 https://handelsforeningen.se/informationsmote-om…/

Välkommen!
Möte är ett samarrangemang mellan Handelsföreningen i Lund & föreningen Gamla Lund.