Gamla Lunds kansli håller öppet mellan kl. 12 – 16 på Kulturnatten den 17 september. Då finns också möjlighet att besöka Drottens kyrkoruin.

Under dagen sätts det upp två nya minnesskyltar i Lund:

En över psalmdiktaren, poeten, författaren och översättaren Britt G. Hallqvist. Avtäckningen görs tillsammans med Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse. Bleckhornens orkester framträder, Britt G. Hallqvists dotter Ingelöf Winter samt Thomas Carlström ordförande i Britt G Hallqvist-sällskapet säger några ord.

Sankt Annegatan 4f, 12:30 – 13:00.

Den andra är till minne av galleristen Anders Tornberg som genom Anders Tornberg Gallery gjorde Lund till ett fönster för samtidskonsten i den nationella och internationella konstvärlden. Avtäckningen görs tillsammans med Hans Tornberg som är Anders bror samt kulturjournalisten Bodil Schrewenius .

Kungsgatan vid Liberiet, 13:30 – 14:00