I dagarna har vi tagit del av planförslaget till ny bebyggelse vid Landsdomarevägen. Det innebär att tre huslängor i 2-3 våningar från 1962, ritade av Carl-Ossian Klingspor raseras och ersätts med fem punkthus i 4-5 våningar. 66 lägenheter tänkes ersatta med 120 nya. Huslängorna, i fasader och sadeltak i rött tegel är tidstypiska för 1950-talet och det tidiga 1960-talet. Gamla Lund diskuterar nu detta ärende. Se själv förslaget här: https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/stadsplanering-och-utbyggnad/detaljplaner/riksvapnet-3

Skicka gärna in dina synpunkter till kommunen.