Föreningens medlemsblad är på väg från tryckeriet och bör nå mottagarnas brevlådor under vecka 37. Den kommer att läggas upp som pdf här i samband med det.