Fullständigt personregister över Gamla Lunds årsskrifter 1919-2012

Aagard-Hallberg, Ebbe, spelade räv i ”Klas Klättermus” barnkarnevalen 1982 1994:146
Aalam, Marianne, ledamot (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1977 1997:227
Aalto, Alvar, finländsk arkitekt och formgivare 1997:67, 205
Aastrup, Paul Mortensen (Paulus Martini Grummius), superintendent i Lund 1611-19 1953:8,15
Abbadie, Jacques, fransk reformert teolog 1971:30
Abbe, Albert, modern konstnär 2008:73
Abildgaard, Sören, dansk konstnär 1920:14 (bild), 1971:19 (bild)
Abrahamsen, I. dansk major kammarjunkare 1975:79
Abrahamsson, August, köpman och mecenat 1964:62,64
Abrahamsson, Marianne, bostadsforskare 1997:229
Abrahamsson, Schaia Leiba, jude som sökte medborgarskap 1919 1995:14
Absalon, ärkebiskop 1177-1201 1920:6,25, 1922:25, 1930:17, 1931:16, 1939/40:31,40, 1961:76, 1992:52,103, 1996:179,188, 1998:76, 2011:203
Acking, Carl-Axel, arkitekt och möbelformgivare 2008:97
Acrell, Olof af, läkare, generaldirektör för lasarettet 1965:80, 88
Adalbert av Bremen, ärkebiskop 1920:3
Adaldag, ärkebiskop Hamburg 1920:1, 1939/40:42
Adam av Bremen, historieskrivare 1920:1-3, 5 f , 1939/40:7 f,22,24,42, 1946:37,38, 2001:16,88, 2007:52
Adam de la Hale, se Hale
Adam Snicker, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:47
Adam van Düren se Düren
Adam, Adolph, fransk tonsättare 1988:17, 2000:44
Adamsson, Erik, stadsfiskal 1926/27:44,141, 1948/49:52, 1951:74-76
Adamsson, Gottfrid, urmakare, halvbror till Anna Sofia Cronhamn 1926/27: 85,134,141, 1936:56
Adelsköld, Claes, järnvägsbyggare, arkitekt, major och riksdagsman 1999:8
Adelsohn, Ulf, moderat partiledare, lämnade karnevalsgaranti 1982 1994:142
Adell, Arthur, domkyrkovicepastor och kyrkomusikskriftställare 1988:131f
Adelsten, Ulla, se Bonnier
Adjani, Isabelle, fransk filmskådespelerska och sångerska 2000:104 (gruppbild)
Adleberg, Elisabeth, g m biskop Linnerius 1953:56
Adler, Yngve, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94 (gruppbild)
Adlerbeth, Jakob, fornforskare, Götiska förbundets stiftare 1929:VII,4,51, 1961:82, 1985:1:94
Adlercreutz, Axel, landshövding Malmö, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176
Adlerfelt, Carl, landshövding och generalmajor 1965:37,62f,67
Adlersparre, Sophie f Leijonhufvud, friherrinna, kvinnosakskvinna och grundare av Tidskrift för hemmet 1992:70
Adolf Fredrik, kung 1959:20, 1963:29, 1965:57,67, 1971:10,21,82,89f, 1972:84,85(porträtt),123
Adolfsson, Gustav, skådespelare (stadssergeanten) i 1912 års karnevalsfilm 1978:132 (gruppbild)
Adolfsson, Ingvar, verkstadschef 1994:144
Adolph, Alfons, hovfotograf i Wien, skapade 1879 det första fotografiska vykortet 2010:14 Adolphson, Edvin, skådespelare 1986:27, 2000:55,69
Adrian-Nilsson, ”GAN” Gösta, konstnär 1991: 4, 6(bild), 90(bild), omslagets baksida (bild), 1994:34, 1998:omslag(bild),2, 2003:71,74f(bilder),120, 2008:15(bild), 38,71,73,76,83f, 85(bild)
Adrup, Karl Anders, journalist 1987:5,182
Aelred av Rievalux, engelsk abbot 2001:34
Aeminga(er), Siegfried, jur. professor Greifswald 1971:15
Aepe Torbjörns son, ägde på 1000-talet jord där bl.a. Laurentius-klostret byggdes 1939/40:82 f, 86, 88 f
Afze ”den kvicke“, se Afzelius, Anders Johan
Afzelius, Anders Johan, författare, tullinspektör Simrishamn 1926/27:45,63,141, 1932:11(bild), 17, 1974:55-68 1982:74,86, 1993:86
Afzelius, Arvid Augus, folklivsforskare och kyrkoherde 1926/27:125, 1984:55 f Aga Khan, andlig ledare för Indiens ismailiter 1986:30
Agardh, Carl Adolph, professor, biskop i Karlstad, g m Charlotta född Lindschoug, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ledamot av den stora uppfostringskommissionen ”snillenas kommitté”, översättare av Pestalozzi 1926/27:25,72,141, 1929:7,31,51, 1932:9, 1936:12 f, 1941:16, 1945:91,97, 1947:14,102, 1948/49:30 f,156, 1951:74,15, 1951:74, 1955: 12 f,48, 68,77,78(bild), 1956/57:26 f,31(porträtt),44 f,109,177, 1959:39,44,49,84, 1961:32,36,53 f, 67,72,76,78,80 f,81(porträtt),85 f,93 f,101,127 f, 1963:60, 1964:39, 1966:212, 1975:16, 67, 86,103, 1985:1:96,99, 1992:120,121(porträtt),123, 2008:61
Agardh, Charlotta, född Lindschoug g m Carl Adolph 1945:97
Agardh, Jacob Georg, professor botanik g m Margareta Helena Sofia Erika född Meck, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, riksdagsman, landstingsman, stadsfullmäktiges ordförande, ordförande i Lund-Trelleborgs järnväg LTJ ,Agardhsgatan, kvarteret Agardh och huset Agardhianum i Botaniska trädgården, som anlades 1862-67 under hans överinseende är uppkallade efter honom 1921:10, 1926/27:135, 1932:10, 1944:33,47, 1945:92,97, 1947:102, 1961:125, 1966:212, 1969:17, 1977:51,117, 1982:35, 1983:23, 1998:26,59, 1999:32, 2000:37
Agardh, Johan Mortimer, professor i astronomi, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1944:33, 47, 1966:212
Agardh, Johan Nathanael, seminarieadjunkt och folkskoleinspektör 1954:61, 1960:177, 188, 1964:46,65,68,85
Agardh, Margaretha Helena Sofia f Meck, g m Jacob Georg 1945:92, 97, 1960:45, 1961:125, 1977:117
Aghed, Jan, Sydsvenskans filmkritiker sedan 60-talet 2000:112 (gruppbild)
Agnew, Spiro, vicepresident USA 1994:120
Agrell, innehavare av näringsställe Stehag 1982:47
Agrell, Hans, gesäll hos skräddare Jöns Agrell, invånare i Krafts rote 1743 1938:61
Agrell, Jöns, skräddare hade gesällerna Hans Agrell, Limberg och Rosenberg, borgare i Krafts rote 1743 1938:46,61
Agrell, Sigurd, professor i slaviska språk, skald 1947:102, 1973:28, 1992:95(porträtt), 2008:38
Agri, Janne, kulturhistoriker 1923:6, 1937:3, 1939/40:34, 1945;95,1982:61-72 Ahl, Axel, specerihandlare Smörlyckan 1989:86,88,90
Ahlander, Johan August, magister primus 1844, senare lektor Växjö 1944:34,47
Ahlberg, Alf, filosof, rektor 1971:22, 1983:104
Ahlberg, D., ledamot 1904 års karnevalskommitté 1978:113
Ahlberg, Hakon, arkitekt, grundare av Svenska arkitekters riksförbund (SAR) och dess förste ordförande 2006:54
Ahlberg, Lena, föreståndare Polyfotosalongen 1995 2002:90
Ahlberg, Yngve, domprost 1986:47
Ahlborn, Carl, ornamentsbildhuggare 1964:62
Ahlbäck, Jan-Christer, arkitekt LB-hus, ritade 1988 objekt i Veberöd för LKF Ahldén, Karin, g m Tage, spelade i åtminstone en film 2000:64 1997:222
Ahldén, Tage, g m Karin, studentkårens ordförande 1931-32, professor tyska 2000:64 Ahlén, Oscar Emrik Natanael, präst och psalmdiktare 2009:42
Ahlenius, Karl, geograf 1970:12
Ahlfrid, Jan-Inge, kommundirektör Lunds kommun 2011:4
Ahlgren, kyrkoherde, se Ahlström, Nils Peter
Ahlgren, revisor karnevalen 1865 1978:23
Ahlgren, Benedikta, g m Carl Petter 1977:117
Ahlgren, Carl Petter, plåtslagaremästare, borgare, g m Benedikta Olsson, instiftare av stipendium på katedralskolan 1956/57:99, 1968:48, 1977:51,66,117, 1985:1:200
Ahlgren, Chr., Justitieråd 1950:39
Ahlgren, Gunnar, med professor 1947:101
Ahlgren, J., ledamot av 1867 års karnevalskommitté 1978:28
Ahlgren, Joel, fotograf, etablerad 1954 2002:104,139, 152
Ahlgren, Jonas Coldewy, löjtnant, tecknare 1926/27: 32,125,141
Ahlgren, Lena, fotograf etablerad 1954 2002:104,139f,152,159
Ahlm, Krister, biträdande rektor vid Team Genarp inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245
Ahlman, lärare katedralskolan under Karl XII:s krig 1985:1:70 Ahlman, Georg Rickard, rektor Malmö 1926/27: 104,141
Ahlman, Johannes, son till Jöran, invånare i Krafts rote 1743 1938:60
Ahlman, Jöran bryggare, borgare i Krafts rote 1743 , far till Johannes 1938:60
Ahlman, Jörgen bryggares dräng Hans, invånare i Krafts rote 1743 1938:60
Ahlman, Martin Erik (c), teol professor 1929:X,17 ff,46,:51,60, 1932:10, 1936:56, 63, 1945:14,51,97, 1948/49: 175, 1955:9f, 1956/57:26, 1961:30,33,126, 1985:1:94
Ahlner, Rune, bankdirektör 1979:III Ahlqvist, Edvin, boxningspromotor 1986:49
Ahlstedt, Helene, konsulent i svenska som andraspråk vid Lunds grundskolor, studierektor vid Östratorns rektorsområde 1994-96 och studierektor vid invandrarundervisningens rektorsområde 1991-94 2005:130,238,241
Ahlstrand, Jan Torsten, konstvetare chef för Skissernas museum, på 60-talet ordförande i studentfilmstudion 1991:4, 2000:9, 108(även bild),109(även bild),112(bild), 153, 2003:71,74(bild),120, 2008:84
Ahlström, gesäll hos skräddare Peter Grenander, invånare i Krafts rote 1743 1938:61 Ahlström, fru hotellinnehavare g m källarmästare S. 1968:45
Ahlström, skräddarmästare i Lund 1977:56,117
Ahlström, C., sekreterare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212
Ahlström, Carl Gustaf, professor 1980:10,151
Ahlström, Elna, g m Hans 1977:117
Ahlström, Hans, källarmästare Ahlströms hotell g m Elna Nilsson 1977:117
Ahlström, Helena, organist även för fattighusen 1964:26,156(bild), 1966:218
Ahlström, Johan, ålderman i Sthlms krukmakareämbete 1840-45, g m Isak Lehmans änka 1942/43;68
Ahlström, Nils, folkskollärare 1964:162
Ahlström, Nils Peter, kyrkoherde i Brågarp och Nevishög 1926/27: 21,121,141
Ahlström, Oscar, stadsträdgårdsmästare 1955:73, 1973:90, 2003:17, 2012:75,99,103,111,115,121
Ahlström, S. källarmästare 1962:27 Ahmén, A. arkitekt 1925:33
Ahnfelt, Julina, fröken 2002:54 (porträtt)
Ahnfelt, Nils Otto, docent, botaniker 1926/27:135, 1961:30
Ahnfelt, Otto Nathanael Theophilus, professor i teologi, biskop Linköping 1936:80, 1955: 30, 1960:85,188, 1961:50,107f,126, 128,131, 1964:14f, 19, 1988:45-47,77
Ahnfelt, Paul Gabriel, kyrkoherde Bosarp, elev katedralskolan 1922:6, 1926/27;137, 1929:IIIf,IX,XIf,42f,46,48f, 51, 1947:8,40, 1961:24,77,125, 1970:66, 1985:1:76f,87,89,101f,203, 1992:130,136
Ahock, Otto Gregorius, major 1961:123 Ahock, P.B., född Tauson, majorska 1961:8
Ahrbom, Nils, arkitekt känd för skolbyggnader, var med och ritade Åkerlund & Rausings huvudkontor mellan 1938 och 1953 2003:76, 2006:37
Ahrén, Per Olov, biskop 1980-92 1986:89
Ahrland, Nils, folkskollärare Ahrle, Elof, filmskådespelare
Ailnoth 1946:23,38 Aisopos, grekisk fabeldiktare
1964:101,165 2000:66
1985:1:42,62
Akrell, Carl, generalmajor chef för topografiska kåren presenterade 1852 ett förslag till ett nationellt nät av stambanor 1999:9f
Albers, Hans, tysk filmskådespelare 2000:9
Alberti, Leon Battista, italiensk arkitekt, skulptör, guldsmed och konstteoretiker 2008:98 Alberti, Peter Adler, dansk justitieminister 1978:120
Albien, Anders, förman studentaftonutskottet, regissör, revyansvarig i 1978 års karnevalskommitté , författare och regissör till karnevalsrevyn ”Den lille mannen”, skrev barnkarnevalens 1982 års underhållning ”Klas Klättermus” 1994: 130, 131 (gruppbild),137(även gruppbild),138,140,146, 2000:102
Albin, Gust. Ad., instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201 Albrecht, Johanna (frugan), studentuppasserska 1921:6, 26, 1950:31,32
Albrechtson, Tomas, handelsman, hade egendom i Galjevången, Kobergsvången och Lilla Vipelyckan 1704 1919:10-12
Aldrich, Robert, amerikansk filmregissör och filmproducent 2000:86 (bild)
Alegre, Carl Ludvig, handelsman, borgare i Vårfru rote 1743, dräng Swen, son till Pierre 1938:7,11,17-19,62, 1954:18, 1959:22
Alegre Carl Ludvig handelsmans dräng Swen, invånare i Vårfru rote 1743 1938:62 Alegre, Pierre, språkmästare vid Lunds universitet, far till Carl Ludvig 1938:18
Alenäs, Stig, kyrkoherde i Veberöd 2009:151
Alexander III, påve 1985:1:15
Alexander av Battenberg, furste av Bulgarien 1977:102
Alexander de Villa Dei, franciskanermunk, lärare Sorbonne 1985:1:29
Alexandersson, Aron Martin, professor i grekiska 1968:79
Alexandersson, Ernst, son till Aron Martin, uppfinnare, spelade Ingeborg i 1928 års karnevalsfilm Erik ”XIV” 1968:79f, 1994:49
Alexandersson, Johannes 1947:82
Alexandersson, Kurt, lagledare MAI, handbollsledare, idrottsskribent, Ricky Bruchs tränare 1991:87
Alexandersson, Lars 2005:126 Alexandersson, S.M., professor 1954:69 Alfonso VIII av Kastilien, kung 2001:60
Alfredson, Hans, ”Hasse” ”Alfred”, artist, spexare, författare, medförfattare till spexet Djingis Kahn, medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1986:23 (bild), 1994:8, 15 (bild),79 (även gruppbild),81,97,112,124,147, 2002:150
Alfredsson, Ulf, studentsångare, advokat 1981:83,89
Alfvén, Hugo, tonsättare 1981:72,75,83,95
Alin, Folke, lärare katedralskolan kristendom, filosofi 1992:19,31
Alin, Nils, adjunkt Lund, biskop Växjö 1971:12,132
Alinder, Hilding, medarbetare Stockholmstidningen, Skådespelare Amor i Preben Nodermanns uppsättning av Glucks opera Orfeus 1988:41
Allander, Bertil, folkskollärare 1964:165
Allar, Vivi 1987:136(gruppbild)
Allen, Woody, amerikansk filmskapare 2000:128
Allendes, Rosa Maria, fotograf Kulturen 1997:196f(bilder),200(bild), 203(bild),206(bild),208 (även bild) 209 (bild),211,212(även bild) 214(bild)
Allers, Roger, regissör, animatör 2000:135
Allgurén, O.M., kronolänsman , kammarskrivare, g m Sara Juliana f Eurenius 1926/27: 94, 1956/57:74, 116f.
7

Allgurén, Sara Juliana f Eurenius, g m O.M. dotter till Carl Abraham Eurenius, brorsdotter till Anders Hylander 1926/27: 94,136
Allik, Fred R., chefskonservator 1980:10,139, 1993:55(gruppbild)
Alling-Ode, Bitte, utställningsansvarig på fotograficentrum i Örebro 2002:157
Allo, Ferenc. biljettchef i 1970 års karnevalskommitté 1994:118
Alm, Alfred, lokputsare, eldare BLHJ 1987:141,151,153,183
Alm, Ivar, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94 (gruppbild)
Alm, Jonas, skådespelare i Johan Westers barnkarnevalsföreställning „Prins Gröt i frukostlandet“ 1990 1994:163(porträtt)
Alm, Josef, vapenhistoriker 1996:94f,238 Alm, Olof, stationskarl LReJ 1987:183
Almbolt, Nils, geodet, deltog i Sven Hedins forskningsresa till centralasien 1927-33 (gruppbild)
1986:66
Almegård, Gun, folkskollärare 1964:168
Almén, Thomas, fotograf UB media 1993:141
Almér, Elisabeth, rektor vid Vårfru inom Barn- och skolnämnd söder
Almér, Francis 2011:207 (bild)
Almer, Ruth, folkskollärare 1964:159(bild),167
Almfelt, Lorens Axel Fredrik, arkitekt 1936:20,36,50
2005:237, 244
Almgren, Anders, ordförande i Centrala skolnämnden 2003 (m) 2005:233
Almgren, Bengt 2007: 2 + ett antal foton
Almgren, Bodil, SSA-sekreterare (SSA-rådet – ett lokalt planeringsråd för samarbetet mellan
skola och arbetsliv) 2005:120,187
Almgren, Hans, f.d. lärare Burlöv 1962:10
Almgren, Oscar, arkeolog 1939/40:30
Almquist, Ansgar, skulptör Linnéstatyn utanför stadsbiblioteket 1992:85(bild)
Almquist, Carl Jonas Love, författare 1956/57:64, 1975:15, 1984:20, 1985:1:135
Almquist, Erik Jonas, teol professor Uppsala, hans kommentarer till J.A. Ernestis dogmatik 1804 var länge källan för den dogmatiska bildningen i Sverige 1929:17,51
8

Almqvist, K, kulturgeograf 1989:20
Almqvist, Stig, initiativtagare till Lunds studentfilmstudio 2000:57
Almqvist, Sven Harald, regementspastor 1926/27:126
Almstedt ”Ålafiskaren”, Lundaoriginal, satt gärna på Clemenskällaren ”Tre korkar” eller ännu hellre”3f” (flickor) 1993:91
Almström, dotter till kakelugnsmakare Almström 1951:85
Almström, Anna Sofia, dotter till Carl Petter och Wilhelmina 1942/43:55
Almström, Anna Sophia, född Schönbeck g m Håkan Christoffer 1942/43:56, 1945:97
Almström, Carl Petter, kakelungsmakaremästare, pottemakare 1817-26, son till Jöns, g m 1. Vilhelmina Sofia, född Friberg, 2. Märtha Lundberg, barn med Vilhelmina; Jöns Olof och Anna Sofia och med Märta; Håkan Christoffer, Nils Petter och Johanna Vilhelmina 1942/43: 53-55,57,104, 109, 1945:52,54f,61, 85f,97,101
Almström, Catharina Elisabeth, född Rosso, dotter till Carl Gustaf Rosso och Ingeborg Margareta f Friis, g m Jöns 1945:53ff ,86, 97,103
Almström, Elisabet f Lillielund, g m Håkan, mor till Jöns och Petter 1942/43:52
Almström, Elna Catharina, dotter till Jöns, g m akademiesmedmästaren Petter Löwegren 1945:51ff, 60,97
Almström, Gustafva Elisabet, född Lindblom g m Nils Petter 1945:97
Almström, Håkan, krukmakare i Ystad, g m Elisabet f Lillielund, far till Jöns och Petter 1942/43:52
Almström, Håkan Christoffer, kakelungsmakaremästare 1809-57 son till Jöns, g m 1. Anna Sophia Schönbeck 2. Jeanna Petronella f Lang 1942/43:53, 55, 57(bild),61,67f,78(bild),82,90,102,103(bild),104,105(bilder),106,109, 1945:97,100, 1958:67
Almström, Håkan Christoffer, son till Carl Petter och Vilhelmina 1942/43:55,109
Almström, Jeanna Petronella, född Lang, g m Håkan Christoffer 1942/43:55, 1945: 85,97,100
Almström, Johanna Vilhelmina, dotter till Carl Petter och Vilhelmina 1942/43:55
Almström, Jöns, kakelungsmakaremästare, pottemakare 1776-1817, g m Catharina Elisabeth Rosso(w) far till Elna Catharina, Greta Elisabet, Carl och Håkan 1942/43: 52- 54,56,58,60, 81,102,103(bild),104, 105(bild), 109, 1945:51ff,57-59,86 ,97, 101,109
Almström, Jöns Olof, son till Carl Petter och Christina Vilhelmina 1942/43:55 Almström, Märta, född Lundberg, g m Carl Petter se Lundb
9

Almström, Nils Petter, kakelungsmakare, pottemakare 1847-83, son till Carl Petter och Märta Lundberg , g m Gustafva Elisabet Lindblom 1942/43:55, 57,62f,106,109, 1945:86,97
Almström, Petter, sannolikt kruk- och kakelugnsmakare Malmö, bror till Jöns, son till Håkan och Elisabet 1942/43:52
Almström, Sven, kakelugnsmakare, son till Nils Petter 1942/43;63
Almström, Vilhelmina Sofia, född Friberg, g m Carl Petter 1942/43:55, 1945:97 Alnander, Samuel Johansson, teolog, lektor Karlskrona, läroboksförfattare 1985:1:109 Alphand, Frans, trädgårdsanläggare 1969:51
Als, Hans Charstensson, rådman, invånare i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m 1. Margareta Nilsdotter 2. Karna Hansdotter 3. Hellvig Pettersdotter 1923:31, 1924: 32, 1948/49:41
Alsmark, Anna, journalist, mor till Siri 2003:38, (även porträtt), 39 (gruppbild)
Alsmark, Siri, dotter till Anna 2003:38
Alströmer, August, son till Jonas handlande Sthlm 1947:59,1971:43
Alströmer, Jonas, kommerseråd, ivrare för svensk textilindustri m m 1922:30, 1971:41f,132, 1972:27,92
Alströmer, Patrik, äldste son till Jonas och medhjälpare till fadern 1971:25,42,132
Altewelt, Frantz, dansk fänrik, deltog i slaget i Lund 1676, vittne mot Brünngker 1996:127,218
Althin, Carl Axel, arkeolog, Gambros första direktör 1986:30 Altman, Robert, amerikansk filmregissör 2000:99,102,105,136
Alwall, Nils, läkare, uppfinnare av den konstgjorda njuren, politiker (s) (gruppbild),31
Alvfors, Karl-Gösta 1987:160
1986:30
Ambolt, Anders, ingenjör, kommunens representant i LBJ:s styrelse, ledamot av Lunds stads järnvägsförvaltningsutskott 1966:202, 1987:54,186
Ambolt, Nils, geodet, upptäktsresande 1992:10, 143
Ambrosius, Johan Mattias, seminarieadjunkt, folkskoleinspektör, uppsyningsman över barnens skolgång 1960:162,187, 1964:92,176
Améen, Gustaf, arkitekt, byggde 1916-19 Gamla seminariet 1998:77
Améen, Lennart, kulturgeograf, docent, tågkännare 1983:11-33, 1985: 2:39 1987:7,194, 1997: 233, 1999:10(bild),43(bild)
10

Amelio, Gianni, italiensk filmregissör 2000:136 Ameln,Theodor, svensk konsul Bergen 1981:61
Amilon, Ingvar, fil mag, ledamot (c) i Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF:s) styrelse, 1983-89 och 1992-95 suppleant 1989-92 1997:227f
Amilon, Nils, brödutkörare, ledamot i styrelsen Lunds stads järnvägar, kolonist 1987:186, 2012:61
Ammann, A., översättare 1988:136
Amnell, Johan, professor, kyrkoherde Tammela (Finland), ledamot vid riksdagarna 1734-42 1971:70
Ancher, Peder Kofoed, dansk rättshistoriker 1939/40:32
Anckarsvärd, Carl Henrik, politiker, riksdagsman och författare 1929: VI
Ankar, Bertil, jurist, länspolischef Jönköping, spexansvarig i 1934 års karnevalskommitté 1994:56
Anckar, Johan överinspektör 1996:31
Anchert, John, stadsarkitekt, var med och ritade Parkskolan (till- och ombyggnad 1933/34, Värpingeskolan (tillbyggnad 1926-27), Lilla Råby skola, numera Apelskolan (ombyggnad 1926) 1960:122f, 1997:15,42, 2005:11,246f, 2012:33(bild)
Ancker, Stig, arkitekt 2006:99
Andell, Erik, köpte återstoden av Färgfoto av Holger Crafoord tillsammans med Kjell Larsson och Hans Sterner 2002:101
Ander, Emil, redaktör Lunds dagblad 1964:131
Ander, Halvard, komminister 2009:151
Anderberg 1982:30
Anderberg, Adolf, fil dr, konsthistoriker, programchef Radiotjänst Malmö 1992:33,116
1981:68, 70,
Anderberg, August, banarbetare LBJ 1987:183
Anderberg, Carl Johan, stins Lunds V BLHJ 1987:45f,66,183
Anderberg, Carl-Olof, kompositör och arrangör 1981:92
Anderberg, Rudolf, docent Lund, professor i pedagogik Uppsala 1960:182 Anders Blymästare, blystöpare vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11 Anders Borstbindare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924: 31
11

Anders “Grydestöber“, Clemens rote 1558 1933:4
Anders Kanestöpare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:48
Anders, lärgosse till Anders ”Pottemakare” 1942/43:44
Anders Murmästare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden , hade 1743 gesäll Sven Hansson 1923:20, 1938:72
Anders Möllare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:24,39
Anders ”Pottemakare”, potttemakare 1725 1942/43:44,109
Anders Snickare, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 28
Anders Speleman, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:33
Anders Vädermöllare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:18,39
Anders Väktare, invånare i Drottens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd Andersdatter, Marne, g m Jens Gregersen i hans första gifte 2009:75 Andersdotter, Johanna g m 1. Jakob Mattsson 2. Isak Ingvarsson
Hedström 1942/43:43
Andersdotter se Pettersson, Cecilia
Andersen, Claus von, Peder Winstrups svärfar 1952:64
Andersen, Dorothea (Dorethe) von, biskop Peder Winstrups hustru se Winstrup
1923:43
Andersen, Hans Christian, författare 1961:96, 1978:131, 1982:85-87, 1986:83, 2000:45, 2003:38
Andersen, Jören 1933:11
Andersen, Per, innehavare av have (trädgård) i början på 1600-talet 1942/43:20 Andersen, Vilhelm, dansk litteraturhistoriker och översättare 1985:1:38,203 Anderson, Eddie ”Rochester ”, amerikansk komiker 2000:73(bild)
Anderson, Marian, amerikansk sångerska 1973:31
Anderssen, Niels, ”wagtmester” 1952:71
Andersson, Mor Andersson ”Knäckan”, kokade knäck och sålde
Andersson, charkuterist Ö. Vallgatan 1989:89
Andersson, extra stadsvaktmästare 1950:85
12
2004:63

Andersson, källarmästare 1958:22f
Andersson, polisvaktmästare 1955:10
Andersson, skomakare 1968:57,59f
Andersson, stamgäst på Anderssons ölstuga mot Lilla Tvärgatan i över 30 år Andersson, A., manufakturhandlare 1954:75
Andersson, A.H. 1987:194
Andersson, A.O., bokbindaremästare 1962:10,1968:112
1993:131
Andersson, Alfred, vid början av 30-talet föreståndare för Kocks biografer Centralteatern och Regina, biografvaktmästare 1944 2000:59,74(gruppbild)
Andersson, Algot, rektor 1960:190
Andersson, Anders 1948/49:19
Andersson, Anders, banarbetare LBJ 1987:183
Andersson, Anders, bonde, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:22
Anderssson, Anders, borstbindare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 31,40
Andersson, Anders, fodermarsk Bökebergs slätts herrgård, g m Bengta Månsdotter 1977:35,37f,117
Andersson, Anders, husman 1955:20
Andersson, Anders, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:18, 41
Andersson, Anders, skräddare, invånare i Drottens rote 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:37
Andersson, Anders, slaktaremästare 1995:75,84
Andersson, Anders, professor i gynekologi vid Karolinska institutet , skandinavist, publicerade tillsammans med sin bror Johan1843 en liten diktbok ”Övningar att formera våra pennor, av tvenne bröder”, bror till biskop Johan, farbror till rektor Hilding invald Svenska akademin 1875 1932:8, 17,23,25, 1992:23
Andersson, Anders Hugo 1999:36,123
Andersson, Anders Ludvig, bryggare i Lund g m Mathilda Wilhelmina Dufvander Andersson, Anna, butiksbiträde, utvandrade till Amerika 1977:71-73 Andersson, Anna, folkskollärare 1964:166
1977:115
13

Andersson, Anna, småskollärare 1964:171
Andersson, Anna, tobakshandlare 1954:26,1982:9,11,12(bild)
Andersson, Anna Maria Petronella, g m 1. handlanden Carl Magnus Elfman 2. borgmästaren senare justitierådet Eskilander Thomasson 1926/27: 47,141
Andersson, Anton, banarbetare 1987:183
Andersson, Anton, Lomma 1987:194
Andersson, Anton Daniel Eleazar, hovrättsråd 1956/57:174
Andersson, Arne, amatörfotograf 2002:105,152
Andersson Astrid, övertog 1965 Anderssons ölstuga mot Lilla Tvärgatan
Andersson, August, urmakare 1968:59
Andersson, Axel 1968:57
1993:130f
Andersson, Axel, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907
2011:212
Andersson, Axel, bryggeridirektör, järnvägsstyrelsens ordförande 1955:78
Andersson, Axel, dekoratör, ledamot i styrelsen Lunds stads järnvägar, ledamot av LBJ:s och Revingebanans och ordförande Lunds stads järnvägars styrelser och Lunds stads järnvägsförvaltningsutskott 1987:101f,105, 125,186
Andersson, Axel, direktör 1996:184
Andersson, Axel, stationskarl BLHJ 1987:183
Andersson, Bengt, vaktkarl 1948/49:160
Andersson, Bengta, f Månsdotter, g m Anders fodermarsk 1977:117
Andersson, Berta, laboratorieassistent Tetra Pak, vek den första tetraiden
1986:35
Andersson, Bertil, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
1923:16
Andersson, Bodil, förlagsredaktör 2001:2, 2003:70(bild),120, 2004:4 Andersson, Boel, städerska Harlösa BLHJ 1987:183
Andersson, Bothilda, småskollärare 1964:169
Andersson, C.A., fotograf i Lund etablerad på 1870-talet
Andersson, Carl Fredrik 1981:27
Andersson, C.G. 1987:32
14
2002: 106, 138, 144,145,152

Andersson, Carl O.U. ”Calle”, glaskonstnär och kyrkovaktmästare i Möllevångens församling i Malmö, målade korfönster i Hardeberga 2009:17
Andersson, Dora, folkskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,168 Andersson, Ebba, doktorinna 1968:48
Andersson, Ebba, platsvakt Revingeby BLHJ 1987:153(porträtt),183,194 Andersson, Ebba Wilhelmina f. Bergh, g m Jeppa, med lic 1977:18,117 Andersson Berg, Ebbe se Berg
Andersson, Edit, fröken, hyresgäst i Bostadsföreningen Framtid i Lund Andersson, Edit, slöjdlärare 1964:173
Andersson, Edvard, extra stationskarl, dödad i tjänsten 1897 1999:53
Andersson, Einar, konstnär 1992:43(bild),92(bild),95(bild)
Andersson, Elsa se Pettersson
Andersson, Emil, poliskonstapel 1948/49:134 (porträtt),135 (porträtt)
Andersson, Erik, arkitekt, bror till Henry, var med och ritade Planetstaden
Andersson, Erik, bryggare, förste innehavare 1893 av Anderssons ölstuga mot Lilla
Tvärgatan 1993:130
Andersson, Eva, socialförvaltningen 2005:103,120,145
Andersson, Fia, chef för ”Cabarén In och Ut” i 1990 års karneval 1994:166
Andersson, Fr., ledamot av 1869 års majfest 1978:31
Andersson, Fr., rektor uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176
Andersson, Fred, student 1963:35
Andersson, Fredrik, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 2011:212
Andersson, Fredrik, lärare katedralskolan, fil dr 1985:1:190 Andersson, Frej, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63 Andersson, Frida, folkskollärare, tillsynslärare 1964:166,175 Andersson, Gerda Elise, småskollärare 1964:170
Andersson, Greger, frälsebonde under Näs, borgare i Lund g m 1. Gunilla född Jönsdotter g m 2. Pernilla f Persdotter 1945:9-11,97,100,103
15
2003:45 (bild)
2006: 46

Andersson, Gudmund, invånare i Drottens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:35f
Andersson, Gudmund, procurator (åklagare), invånare i Krafts rote efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:18
Andersson, Gunilla, född Jönsdotter g m Greger 1945:97,100
Andersson, Gunnar, butikschef Wickmanska gården 1986:87(gruppbild)
Andersson, Gunnar, dödgrävare 1936:76,78
Andersson, Gunnar, idrottsledare IFK Lund, medgrundare IF Olympia 1991:19
Andersson, Gunnar, redaktör för Lundagård 1953, ledamot av 1954 års karnevalskommitté 1994:82
Andersson, Gunnar, studierektor Klosters rektorsområde 1958-60
Andersson, Gustaf 1930: 3 (bild)
Andersson, Gustaf, adjunkt 1991:36
Andersson, Gustaf, rektor, lektor katedralskolan 1975:14, 1985:1: 74f,121f,132,133(porträtt),134f,137,203
Andersson, Göran, forskare i pedagogik 2005:232
Andersson, Göran, lantbrukare, ledamot av LBJ:s interimstyrelse
Andersson, Gösta, poliskonstapel 1948/49:135 (porträtt)
2005:235
1987:16,186
Andersson, H., banktjänsteman, sekreterare i Lunds Gymnastikförbunds första styrelse
1991:13
Andersson, H., lärare katedralskolan, fil dr 1985:1:190 Andersson, Halvar, skräddare 1948/49:18
Andersson, Hans, Lomma 1987:9
Andersson, Hans, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10 Andersson, Hans, UB:s småtryckssavdelning 1993:141 Andersson, Hans, kyrkvärd och stadsbud 1955:35
Andersson, Hans, lantbrukare Klosterhusen 1970:6f
Andersson, Hans, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1990-92, rektor vid Hubertusgårdens rektorsområde 1993-97, rektor vid Lerbäcks rektorsområde 1997 2005:236f ,243
Andersson, Hans, stadsbud 2003:22
16

Andersson, Hedvig Wilhelmina, trolovad med Henning Orlando Andersson, Helge, skriftställare 1962:10, 1970:5, 2009:151 Andersson, Henrik O., författare arkitektur 1997:234 Andersson, Henry, var med och ritade Planetstaden, bror till Erik Andersson, Herman, porträttfotograf i Sthlm 2002:66,152 Andersson, Hilding 1993:141
1977:123
2006:46
Andersson, Hilding, studentkårens ordförande, rektor katedralskolan ”hövdingen”, brorson till professor Anders, son till biskop Johan 1906 1982:49, 1985:1:163, 184, 188,190, 1992:23
Andersson, Håkan, tenngjutare tidigt 1700-tal, g m Ingeborg f Svensdotter far till Anders och Sven Håkansson 1933:11f,14, 56, 1982:62
Andersson, Inga, skolkansliets utvecklingsenhet 2005:153,155 (gruppbild)
Andersson, Ingeborg f Svensdotter, g m Håkan mor till Anders och Sven Håkansson 1933:14
Andersson, Ingegerd, biträdande rektor vid Väster II inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:243
Andersson, Inger, konstvetare 1997:28,229,235
Andersson, Ingvar, historiker, deltagare i 1924 års karneval, var med och skrev q-verser i Lundagård 1985:1:203, 1994:44(gruppbild), 2001:88, 2008:33
Andersson, J.A., konstfyrverkare 1993:143(bild) Andersson, Jacob 1987:32
Andersson, Jacob, blekeman (arbetare som bleker tyg), invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:20
Andersson, Jan, SDS textarkiv 1993:141
Andersson, Jan E.G., ordförande i Barn- och skolnämnd Öster (m) 2000-02 2005:233
Andersson, Jan Erik, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund 2002:101, 106, 152
Andersson, Jenny, platsvakt Revingeby BLHJ 1987:183
Andersson, Jeppa, kalkslagare, fattighjon 1966:33
Andersson, Jeppe, med lic, lasarettsläkare i Vadstena , g i Lund m Ebba Wilhelmina Bergh, far till Ebbe Andersson Bergh 1977:117
Anderson, Jeppe, tunnbindare, borgare i Vårfru rote 1743, lärgossar Swen och Lars 1938:54,62
17

Anderson, Jeppe tunnbindares lärgosse Lars, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62 Anderson, Jeppe tunnbindares lärgosse Swen, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62
Andersson, Jesper, hästemöllare, invånare i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:39,50
Andersson, Jockum, nämns i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenninglängd 1924:42
Andersson, Johan, biskop i Växjö, publicerade tillsammans med sin bror Anders 1843 en liten diktbok ”Övningar att formera våra pennor, av tvenne bröder” bror till professor Anders, far till rektor Hilding 1932:8, 1992:23
Andersson, Johan, i Hörja, bonde 1959:32
Andersson, Johan Bernhard, folkskollärare 1964:164
Andersson, Johan, kolvakt, eldare, motorförare BLHJ 1987:86, 153, 183
Andersson, Johan Caspar, med.dr., docent, skolläkare katedralskolan, g m 1. Anna Amalia Gülich g m 2. hennes syster Linnea 1977:103,117, 1985:1:141
Andersson, Johan Fredrik, ryktare 1987:49
Andersson, Johan Olof, ”latinaren”, student struken ur Blekinge nation 1830 , uppträdde gravt berusad vid flera tillfällen 1926/27: 110f,137f,141
Andersson, Johanna Wendela f Beckman, g m Sven Petter 1977:117 Andersson, Johannes 1987:160 (gruppbild)
Anderson, Jöns, son till borgare Anders Nillson, i lära hos snickare Lydman, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65
Andersson, Jöns, banarbetare BLHJ 1987:183
Andersson, Jöns, hökare, krögare, värdshusägare innehade kombinerad krog (”Fördärvet”) och trävaruhandel, far till Thor 1926/27:44 (bild),46,126,141, 1958:70,94, 1962:22, 1993:86, 2004:80
Andersson, Jöran, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 13
Andersson, Jörgen, invånare i Klemens rote 1643 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:28
Andersson, Karin 2009:151
Andersson, Karin, hemspråkslärare på Svenshögsskolan 2005: 146 Andersson, Karl-Einar, bildkonstnär och skulptör 1997:199
1923:
18

Andersson, Karl Erik, har gjort klippsamling, som finns på Lundasamlingen vid Lunds stadsbibliotek 1993:140, 1999:123
Andersson, Karl Erik, g m Astrid, innehavare av Anderssons ölstuga mot Lilla Tvärgatan 1993:130
Andersson, Knut, blekeman (arbetare som bleker tyg) , invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 20
Andersson, Knut, maltgörare, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 20
Andersson, Lars, adjunkt suppleant (c) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1993-95 1997:228
Andersson, Lars, bonde i Bonderup, invånare i Krafts rote 1667 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 22
Andersson, Lars V., fullmäktigeledamot (c), motionerade 1983 om en naturskola i Lund, ordförande i skolstyrelsen 1986-88, andre vice ordförande i skolstyrelsen 1989-1991 2005:154,172, 173 (porträtt), 233
Andersson, Lennart, HSB-direktör, stadsfullmäktig (s), ledamot i Lunds kommuns fastighetsbolags första styrelse 1947-58 1973:85, 1997:36
Andersson, Lillian, arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1979-82 1997:228
Andersson, Magnus, son till fodermarsk Anders 1977:37f117 Andersson, Majken, slöjdlärare 1964:173
Andersson, Margareta, g m Nils lantbrukare Skeglinge 1977:117 Andersson, Maria, städerska BLHJ 1987:183
Andersson, Marie, studentkårens första kvinnliga ordförande tillhörig studentpartiet FRIS 1994:149
Andersson, Martin, konsertmästare 2000:49
Andersson, Mathilda Wilhelmina, f Dufvande, g m Anders Ludvig 1977:117
Anderson, Mathis, son till snickare Anders Nillson invånare i Vårfru rote 1743 1938:64 Andersson, Mattis se Lundwall
Andersson, Maud, sekreterare i föreningen Kolonisten 2012:58
Andersson, Michael, PR-chef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159
Andersson, Michel, se Frölund
19

Andersson,
Andersson, 1923:23
Andersson,
Andersson, 1924:16,32
Morgan, kolonist tillsammans med sin sambo Eva Dillberg 2012:136 Måns, invånare i Klemens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Måns, bagare 1950:42
Måns, ladufogde, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
N. förrådsförvaltare vid Södra Skånska infanteriregementet 1955:78
N.P., skomakaremästare ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:59-62,212 Niklas, tunnbindare 1926/27: 66,130,141
Andersson,
Andersson,
Andersson,
Anderson, Nils, son till borgare Anders Nillson, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65 Andersson, Nils, Skinnatorn 1972:101
Andersson, Nils, banarbetare BLHJ 1987:183
Andersson, Nils, doktor, invånare i Krafts rote efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:8,10
Andersson, Nils, krukmakaremästare 1942/43:18,110
Andersson, Nils, lantbrukare Källby 1970:7
Andersson, Nils, lantbrukare Skeglinge, g m Margareta Hansdotter 1977:117
Andersson, Nils, PRO i Lund 2011:30
Andersson, Nils, revisionssekreterare, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186 Andersson, Nils, rådhusvaktmästare 1926/27: 67,141
Andersson, Nils, stadsnotarie 1960:189,1988:88
Andersson, Nils tornväktare, borgare 1948/49:62
Andersson, Nils-Arne, lantbrukare ledamot (c) i Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF:s) styrelse 1995 , skolstyrelsens ordförande 1974-85, ordförande i Utvecklingsrådet för lokal skolutveckling inrättat 1981 1997:190 (gruppbild),227, 2005:100,106,130,233
Andersson, Nils Johan, Lunds siste vagnmakare, har fått ge namn till kvarteret Vagnmakaren 1970:70, 1998;117,
Andersson, Nils Peter, son till hemmansägaren Anders Olofsson, inneboende som student hos C.W. Blomstrand , komminister i Furuby 1984:74
Andersson, Nils Tatis, byggmästare 1950:29, 1986:23(bild), 1997:22, 108, 2003:20f, 2006:42
20

Andersson, O,.häradsskrivare 1956/57:165
Andersson, Ola Nordland, medlem av andra kammaren, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176
Andersson, Olle, invånare i Dottens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 45
Andersson, Olof, invånare i Krafts rote efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 13
1924:
Andersson, Olof, banvakt Revinge lägerplats Revingebanan Andersson, Ored, spelman 1988:88
Andersson, Otto, mördare 1982:19
Andersson, P., skomakarmästare 1968:48,57.59 Andersson, P. Gunnar 1996:238
1987:67,150f,183
Andersson, Pehr, karnevalsgeneral, karnevalsråd i 1990 års karnevalskommitté 1986 1994:4,7,149,151f,155,159,164(gruppbild)
Andersson, Per, banarbetare BLHJ 1987:183
Andersson, Per, banarbetare LBJ 1987:183
Andersson, Per, dödgrävarnas ålderman 1936:70
Andersson, Pehr, klensmed, en av de äldsta borgarna 1691, Klemens rote Andersson, Per, Skånes hembydsdförbund 2009:151
Andersson, Per, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743 1938: 64
1923:11,14
Anderson, Per, vädermöllare (väderkvarnsmjölnare), borgare i Krafts rote 1743 1938:60
Andersson, Pernilla, född Persdotter g m Greger 1945:97,103
Andersson, Peter, bildlärare, utvecklade på Lerbäcksskolan ”Bildskolan” 2005:134,135 (gruppbild),158
Andersson, Pia, biografchef SF Filmstaden Lund från 1998 2000:9, 124,153 Andersson, Ragnar, fil mag 1970:8
Andersson, Roloff, stadsläkare Lund 1950:39, 1966:195
Andersson, Ruben, lärare på kulturskolan, kolonist 2012:142 f
Andersson, S., kapten, snapphane 1996:26
Andersson, S.A. , student senare teckningslärare Helsingborg 1934/35:73(bild), 1944:41(bild)
1921:10 (bild),
21

Andersson, Sonja, studierektor vid Tuna rektorsområde 1991-93 2005:238
Andersson, Sonja, Sandrew Metronome Lund 2000:9, 153
Andersson, Sten, partisekreterare (s) minister 1986:97
Andersson, Stig, fotograf, sedan chef för Institutet för Färgfoto i Lund 2002:101,106,118. 147,152
Andersson, Stig, rektor katedralskolan 1900-tal, docent kemi, handbollsdomare 1985:1:184, 185(gruppbild), 188, 1986:73
Andersson, Sv., ledamot av 1867 års karnevalskommitté 1978:28
Andersson, Sven, akademiritmästare 1963:26(bild),37(bild), 1977:31(bild), 1978:42(bild), 55(bild),1982:86(bild)
Andersson, Sven, dräng 1948/49:177 Andersson, Sven, socialminister 1986:96 Andersson, Sven, skulptör 1984:96
Andersson, Sven-Ingvar, arkitekt och landskapsarkitekt, Lundquist & Rendal arkitekter, professor vid Konstakademiets arkitekturskola i Köpenhamn, var med och ritade objekt i Södra Sandby åt LKF och ledde omdaningen av Centralstaionen på 1990-talet 1995-97 1997:222, 2003:32, 2006:139, 2011:238
Andersson, Sven Petter ”Spandérsson”, källarmästare Parkbolaget Lund arrenderade provisorisk frukostservering i väntsalen Lunds station 1977:117, 1999:58
Andersson, T., sadelmakare 1964:39
Andersson, Thor, fil stud, deltagare 1896 års karneval 1978:95
Andersson, Thor , ”Farbror Thor”, handlande, restauratör Altona eller Thor Anders, son till Jöns, far till Emma , som gifte sig med Otto Lindblad 1926/27: 47,126, 141, 1932:17, 29, 1951:73,93, 1956/57: 98, 1962:16, 1982:12f, 74f, 1993:86, 2004:80,90f
Andersson, Thure, i Rävetofta, bonde 2000:133
Andersson, Tor, arkitekt, Arkitektateljé Hans Westman, ritade Nyvångsskolan i Dalby 1955:36, 1997:25, 2005:92,97
Andersson, Torbjörn, fotograf 2002:150
Andersson, Torsten, SABO Sthlm 1997:235
Andersson, Tule, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:24,26
Andersson, V., Teater moderne visade tillsammans med I.J. Hammar film på Grand 1904 2000;141
22

Andersson, Yvonne, lärare på Idalaskolan i Veberöd, studierektor vid Veberöds rektorsområde 1993- 2005:158,240
Andersson, Wellum, rådman, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd , g m 1. Marna, 2. Kestena Olofsdotter 1923:33,41
Andersson, William, konsthistoriker 1980:68,122
Andersson, Yvonne, rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster
2005:245
Andersson, Åbjörn, företagare reparation och tillverkning av lantbruksmaskiner 1867 numera Svedala-Arbrå 1989:20
Andersson, Åsa, rektor på Tuna inom Barn- och skolnämnd söder
2005:244
Andersson-Darnbring Ann Marie, bibliotekarie UB Andersson Gadde se Gadde
Andersson-Stålblad, Filip folkskollärare 1964:165 Andersön, Jörgen, borgare 1996:148
Anderssön, Mogens, handelsman 1952:71 Andow, Larry, kommunalråd (s), ordförande HSB
1993:141
2000:117,
2004:7
Andrae, Lars, ordförande skolstyrelsen (s) 1989-91 andre vice ordförande 1992-94 2005:172,173 (porträtt), 179,192,233
André, Annika, informatör stadsbyggnadskontoret 1989:7, 1996:238, 1998:24,169, 2012:197
André, Birgitta, småskollärare 1964:172
André, Tomas 1994:151
Andreas, kartograf 1669 1990:8f,16,17(bild), 1996:222(bild),224
Andreas, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
Andréas, Bengt, med doktor, föreståndare Lund skolors talklinik 1964:100, 2005:23
Andreas (Anders) Sunesson, ärkebiskop Lund 1201-22 1939/40:33, 1946:32, 42, 1984:11, 1985:2:57, 1992:52,95, 1996:179, 2001:47,60f
Andreasson, Knut, fotograf i Lund etablerad 1970-talet 2002:106, 140,152
Andrée, Gustaf Adolf, ledamot och senare ordförande i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186
Andrée, Salomon August, överingenjör, ballongfarare 1978:91,94, 1981:68,69(bild)
23

Andrée, Torsten, landstingsman ordf. Lunds stadsfullmäktige (s), medlem av garantikommitté inför 1970 års karneval negativ till förslag 1976 för kulturvecka till 300-årsminnet 1976 av slaget vid Lund 1960:144,190, 1973:39 (gruppbild), 85,1983:92,1986:5, 15,17 (även gruppbild), 18, 42(gruppbild),47,80,1989:93, 1993:54,141, 1994:117, 1996:188, 2000:91, 2003:23f, 2004:65,125
Andrén, Anders, arkeolog 1980:28,30f,42,44,50,63,83, 1985:2:19 (bild), 38, 1998:11,14f,42,169, 2001:22,89, 2011:272
Andrén, Carl, var med vid ombyggnaden av Håstad skola 1917-18 2005:246 Andrén, Carl-Gustaf, professor i teologi, rektor för Lunds universitet 1977-80,
universitetskansler, ledamot i 1978 års garantikommitté inför karnevalen 72
Andrén, Erik 1976:65
Andrén, Martin, arkeolog 1980:9
Andrén, Oskar Konrad, folkskollärare 1964:163
Andåker, Marita 1989:4
Angberg, Lars, folkskollärare, hjälpklasslärare, tillsynslärare 1964:45,75,81,89,92,106f,156f(bilder),163,175
1994:133,
2005:
Angel, Lars, biträdande rektor vid Klostergårdsskolans rektorsområde, intendent vid Östra Torn och Linero inom Barn- och skolnämnd söder 2005:237,244
Angelin, magister, invånare i Krafts rote 1743 1938:59
Angelin magisters dräng Trulls, invånare i Krafts rote 1743 1938:59 Angelin, Nils, förste stadskomminister 1964:154
Angelin, Nils, överstekaplan 1960:13,14,22,23
Angelin, Nils Peter, docent i paleontologi, senare intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, utgav geologisk karta över Skåne, son till Tuve och Christina Risberg 1926/27: 61-65,129, 141
Angelin, Petter (Sten-Peter), överliggare, senare professor 1950:32f
Angelin, Tuve, smed, g m Brita Christina Risberg i hennes första gifte, far till Nils Peter 1926/27: 62,141,153
Angelsdorff, Christoffer Olofsson, hovpredikant, kyrkoherde i Ö. Broby senare i Fru Alstad, skriftställare och tidningsman 1929:46f,51
Angelopoulos, Theo, grekisk filmskapare 2000:114,136
Angsmark, Göran, akademisekreterare, annonschef i 1958 års karnevalskommitté 1994:93
24
1960: 132f,140,188,189,

Anjou, Sten, arkitekt, fil dr 1920:14,18(bild), 22f, 1939/40:80,82, 1980:77, 2009:151 Ankarkrona, Henrik Theodor, konstnär d Gripsholms slott 1896
skolkamrat m Alfred Lundberg 1977:19,117
Ankarkrona,Theodor, amiral 1959:23
Ankarkrona, Victor, överhovjägmästare, deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894 (gruppbild)
Ankarspitz, Gustaf, ryttmästare deltog i Skånska kriget 1996:201
Ankell, Birgitta, biträdande rektor vid Väster II inom Barn- och skolnämnd Norr
Anméghian, Pierre, författare och historiker 1955:80
2002:49
2005:243
Anna B, barnmorska Vesterstad vid Askeröd, fick 1925 ett kort från sonen Gösta, som var
inlagd på kirurgiska kliniken 2004:142
Anna, gamla, innehavare av sybehörsaffär, mormon, utvandrade till Utah 1968:45, 1977:72
Anna, prinsessa, dotter till Jakob II av England g m prins Georg 1996:219
Anna, servitris på Clemenskällaren ”Tre korkar” eller ännu hellre”3f” (flickor) 1993:91
Annerby-Jansson, Annika, kommunalråd (m) ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse1993-95, suppleant 1987-93 1997:190 (gruppbild), 227f,
Annerquist, Rolf, kommundelschef Dalby 1996 1997:147(porträtt)
Annerstedt, Claes, universitetsbibliotekarie i Uppsala 1971:5
Annika, dotter till mor i Göteborg, skrev vykort 1921 2004:60
Annmo, Arne, direktör (fp), ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1967-71 och 1980-89, vice ordf 1989-92 1997:96,106,148, 226f
Anselm, Carl, pastor 1960:140,189
Anselm, Klas, arkitekt, ritade Polhemsskolan och flera offentliga byggnader åt universitetet, kommunen och landstinget 1998:93, 2003:104, 2006:56f,101 (även bild),102,121,123(bild),124, 2008:79
Ansgar, missionär 1956/57:28, 34, 2001:11, 2009:61f
Anton av Aldenburg, förhandlade fram freden i Lund 1678 1996:229 Antoninus Pius, romersk kejsare, g m Faustina I far till Faustina II 2007:19 Antonioni, Michelangelo, italiensk regissör 2000:94,109
Antonios Eremiten, egyptisk ökenfader 2001:31
25

Antonsson, Oscar, tecknare, konstnär, skulptör, intendent Nationalmuseum, medlem i Konstföreningen Aura, formgav 1950 års karnevalsprogram 1985: 2:41(bild), 1992:27(bild), 30(bild), 32(bild), 35,52(bild),56(bild), 108(bild), 131(bild), 1993:26, 28(bild), 1994:74 (även bild) 75(bild), 2008:omslag (bild),76
Apelberg, fru, g m Carl Fredrik Widegren 1971:53,69, Apelgren, arkitekt? 1965:62
Appelberg, Per, stadsvaktkarl 1956/57:154 Appelgren, lantmätare 1987:65
Appelgren, Måns, vaktkarl 1948/49:172, 173
Ap(p)elgren, Sven, handlande 1965:65-67,1972:62f(bild),64,67-73,81, 2012:69
Appelman, fångvaktare i slutet av 1600-talet 2004:33
Appelman, H., extra polisbetjänt, fångvaktare 1800-talet 1948/49:100
Appelman, Lotten, manufakturhandlare 1954:23
Appelman, Olof, guldsmed Malmö, styvfar till Hans Crohn 1933:19f
Appelman, P.H., vaktmästare 1954:23, 1956/57:99, 1968:82
Appelman, Sven, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:57
Appelman, Sven, trähandlare 1938:23
Appelquist, Christina, förskolechef vid Tuna inom Barn- och skolnämnd söder
Appeltoft, C.F., generalmonitör 1956/57:33
Appeltoft, Carl Fredrik, folkskollärare 1964:162
Aquason se Sundström, Åke
Arago, Francois Jean Dominique 2002:12,17,152
Arbman, Holger, professor i arkeologi 1964:145, 1986:50
Archer, Frederick Scott, uppfinnare 2002: 25,152
Areen, Ernst E, konsthistoriker Uppsala 1934/35:30
Arehn, Matts, filmregissör 2000:107
2005:244
Arendt, Daniel, gästgivare och tobaksodlare, borgare i Drottens rote 1743 , övertog
gästgiveriet efter Jacob Farenholtz, lärgosse Johan 1938:13,29f,66
Arendt, Daniel gästgivares lärgosse Johan, invånare i Drottens rote 1743 1938:66
Arendt,Hannah, tysk-judisk filosof 2012:185f,197
26

Arendtz, Görela, hade egendom på Smörlyckan 1704 1919: 11
Arensdorf, Carl, dansk general, bror till Friedrich, överbefälhavare, chef för 4:e Jyske rytterireg , chef för vänsterflygeln under slaget vid Lund 1696, har tillsammans med sin bror fått ge namn till kvarteret Arensdorf 1996:38f, 42,105,110f,113,116,129,159,199, 1998;123
Arensdorf, Friedrich (Fredrik), dansk general, bror till Carl, överbefälhavare, chef för högerflygeln, chef för 1 sjaellendske rytterireg. vid slaget i Lund 1676 har tillsammans med sin bror fått ge namn till kvarteret Arensdorf 1996:26,38,42,110,118,129-131,133,136, 138f, 142, 201-203,213,218,225, 1998;123
Arent Smed, invånare i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 10
Arentsdotter, Görela, invånare i Vårfru rote efter år 1658 enligt sjättepenningslängden 1924: 42
Arentsson, Gert, åbo, invånare i Drottens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 32f
Arentsson, Maren, invånare i Drottens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:33, 1924:42
Areschoug, Fredrik Wilhelm Christian , professor botanik 1947:102, 1955:70, 1959:80, 1981:46, 1984:86
Areskoug kyrkoherde 1999:45
Areskoug, Hugo, lektor i Helsingborg , dialektforskare 1992:24,26f,143
Aretin, Lars läkare, adjunkt, Linnés följeslagare under den skånska resan 1951:52-54,90, 1971:50,87, 2004:98f
Arfwedsson, Anders, skomakare, invånare i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 5
Arfvidsson, Andreas, akademiritmästare 1926/27: 30,31(bild),49,124f,142, 1934/35:68(bild), 1959:(omslagsbild):4
Arfwedsson, Christian, klensmed, invånare i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924 :28f
Arfwidsson, Fredrik, handlande, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1987:28, 2011:212
Arfvidsson, Nils, borgare 1937:14
Arildsson, Peer, invånare i Vårfru rote år 1691 enligt sjättepenningslängden Arga Johanna se Johanna
1923: W 49
27

Arheden, Ingela, anställd vid intagningsenheten inom undervisningsavdelningen vid skolkansliet 2005:188
Aristoteles, klassisk filosof 1971:22, 2002:11 Arm, Gudmund 1942/43:27
Armfelt, Aug C:son , spårvägsman i Åbo Armfelt, Gustaf Mauritz, diplomat, friherre Arminius, germansk fältherre 1996:88 Arndt, Daniel se Arendt
Arndt,Johan, tysk teolog 1929:XII,37,51, Arnér, Sivar, författare 2008:51
1987:17 1956/57:20
1984:72
Arnfast, Anders Ole, fadern journalist i Köpenhamn, tidigare student Sorö akademi, hyresgäst hos H. Elovson 1984:115
Arnoldi, Martin, vissångare 2011:196
Arnstberg, Karl-Olof, professor i etnologi Sthlm 1997:231,233
Aronsson, Bengt, stadsarkitekt 2003:120
Aronson, Elisabeth f Hoffman, g m Hirsch Abe 1995: omslag (gruppbild),103
Aronson, Frida, dotter till Hirsch Abe och Elisabeth 1995: omslag (gruppbild), 40,103
Aronson, Hirsch Abe, gårdfariehandlare, g m Elisabeth, bosatt Stora Tvärgatan 36 1995:omslag (gruppbild),45, 103,136
Aronson, Malke f Hoffman, jude invandrad från Kovno (Kaunas) Litauen 1995:40
Arrhenius,Olof, markforskare 1939/40:21
Artéus, Gunnar, militärhistoriker 1996:238
Arthursson, Ove, medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen – Tre dagar i maj” 1994:137
Artmar, dansk ryttmästare chef för vänsterflygelsens vakt vid slaget i Lund 1676 1996:105,218
Arton, Sven, fotograf i Lund etablerad 1909 2002: 105 (bild), 106, 139, 144, 148,152 Arwidius, Nils Alfred, arkitekt Malmö 1925:32
Arvidsen, Bent, latinist, rektor katedralskolan 1500-talet 1985:1:39f,187
Arvidsson, Allan, partikassör (s) 1986:97
28

Arvidsson, Anders Arvid, ritmästare 1812-31 för den nya befattningen som sammanslagits med akademigravörsbefattningen 1926/27:31(bild), 1934/35:68(bild), 1974:8(bild), 1975:100(bild), 2008:61,64
Arvidssson, Bror, Södra Sandby 1987:194
Arvidsson, Karl Axel, journalist på Sveriges radio, författare 1992:118, 1993:140,
Arvidsson, Kjell, handläggare vid ekonomiavdelningen vid skolkansliet 2005:188
Arvidsson, L.E., handskmakare ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1954:54, 1966:215
Arwidsson, Niels, ”Generaltullinspektör ” 1952:73
Arvidsson, Rolf, biblioteksman 1978:7
2008:8
Arvidsson, Stellan, litteraturvetare, författare, socialdemokratisk politiker, talade vid dansk-
svensk fest mot firandet 1926 av slaget i Lund 1996:184,193
Asbjörn, reste omkring år 1000 runsten, nu i Hällestads kyrka, över sin broder Toke 2009:57
Aschan, Johan Lorentz, bergsråd, ägare av Lessebo järn och pappersbruk 1944:23, 47
Ascheberg, Georg Friedrich (Fredrik) von, son till Rutger, överstelöjtnant, chef för Hälsinge regemente vid slaget vid Lund 1676 1996:37, 41,110 ,206, 212
Ascheberg, Magdalena, född von Busseck genannt, g m Magdalena (Maria) von Busseck genannt München, syster Margareta Barnekow, chef för kavalleriet vid slaget vid Lund 1676, har fått ge namn till kvarteret Ascheberg 1942/43:7, 1960:14, 1976:32,38,41f,46,73f, 79,81f,91 ,113f,118,122f,141(även bild),142, 144,153,156f,198, 200-202,206f, 216, 1998;123
Asger, reste omkring år 1000 runsten, nu i Hällestads kyrka, över sin broder Ärra Tokes huskarl 2009:57
Asgrim se Esbern
Ashton, överste, chef för det svenska artilleriet, dödad vid slaget vid Lund 1676 1994:125,198,206
Ask 1982:36
Ask släkt som ägde Palais d ́Ask från 1834-1974 1998:51 Ask, Beatrice, skolminister (m) 1991-94 2005:233
Ask, Carl Jacob, professor i kirurgi och obstetrik, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1956/57:175, 1959:69, 1963:43, 1966:212, 1969:48f,58,59(bild),60- 62,64f,66f,(bilder),69,71f, 2002:109 (gruppbild)
1954:66,
29

Ask, Fritz Gustaf, med doktor, professor ögon, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1964:44, 1968:79, 1977:53, 1978:92(gruppbild), 1992:131(även porträtt),132 (porträtt) 1992:131(även porträtt),132(porträtt)
Ask, Jean Göran (Hans), garvare, rådman 1951:30, 79
Ask, Jochim, garvare 1938:28, 1972:68
Ask, Johan Adolf, jur professor 1947:100
Ask, John, deltagare i 1878 års karneval 1978:53 (gruppbild)
Ask, John, inspektor Skarhults gods 1934/35:52f, 1962:17, 1966:99 Ask, Olof, med dr 1969:66-69 (bilder),72(bild)
Ask, Sam, överliggare, filmmanusförfattare och filmskådespelare, deltagare i 1900 och 1904- års karnevalståg , ledde inspelningen av 1928 års karnevalsfilm ”Erik XIV”, gjorde filmen ”Bilder från Lund” 1948/49:37, 1950:13, 1978:99,100 (gruppbild), 108, 109(gruppbild),112(gruppbild),125, 1992:62, 1993:112, 1994:8,46,48f, 2000:41(även bild),49,51,142f
Askborn, Algot, folkskollärare, rektor Klosters rektorsområde 1945-54 (Bernt Nilsson vikarie 1952-53), folkskolinspektör 1960:144, 1964: 164 , 2005:235
Askelund, kusk, husägare 1968:34
Askenbom, Johan Jakob, skådespelare senare teaterdirektör 1926/27: 56,142
Asker, ärkebiskop 1089-1137 1920:24f, 1939/40:84,90, 1946:23,37, 1985:1:16
Askgaard, Finn, dansk historiker 1996:238
Asklund, Lars, arkitekt, Malmö, ritade kvarteret Brandstationen åt LKF 1996-97 1997:175,177(bild),179(bild),223
Asklund, Lis, journalist, författare 1986:95(gruppbild)
Askman, Folke 1987:194
Askoldov, Alexander, sovjetisk rysk skådespelare och filmregissör 2000:114
Asmund Skräddare, invånare i Krafts rote år1691 enligt sjättepenningslängden Asmundius superintendent Lund se Asmundsen
Asmundsen, Tyge, superintendent Lund 1560-77 1946:32,44 , 1951:30,79, 1953: 8,13 Asmundsson, Måns, arbetskarl 1966:42
Asmundsson, Måns, hustru, fattighjon 1966:42
Asmundsson, Åke, slöjdlärare 2005:191
30
1924:25

Aspegren, dotter till Johan, avliden i difteri 1977:82 Aspegren, Adolfina C.G., småskollärare 1964:169
Aspegen, Berit, Lunds första kvinnliga skolledare, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1962-65 1962 2005:234,237
Aspegren, Gustaf inspektor 1950:12, 1962:17
Aspegren, Gustaf, tobakshandlare, senare chef för Aspegrens Franska Ångkvarn 1954:26,54, 1982:7f, 2004:82f
Aspegren, Gustaf, innehade fram till sin död 1871 studentkasernen Aspegrenska kasernen, far till Sofia 2004: 147
Aspegren, Johan, chef Franska Ångkvarnen Lund, bosatt Malmö 1968:82, 1977:51,82,,117, 2004:53
Aspegren, Jöns Petter, färgare, lärodräng, stadsvaktskarl 1951:35,87, 1966:42
Aspegren, Sofia, dotter till Gustaf, drev Aspegrenska kasernen vidare fram till 1902, då huset såldes till Akademiska föreningen 1962:17, 2004:147
Aspegren, Sophie Eugenia 1950:12f, 1952:17
Aspelin, Gunnar, filosof, docent Lund, professor Göteborg, i redaktionen för 1920 års karnevalstidning ”Mässkornetten” 1994:34
Aspelin, Karl, bildkonstnär och tecknare, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32
Aspelin, Marianne, konsulent i svenska som andraspråk vid Lunds grundskolor Aspelin, Per, musikchef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159
2005:130
Asping, J.A., prost i Knästorp, g m Vilhelmina (Mina) f Segerström
Asping, Wilhelmina (Mina), g m J.A. 1922:18
Aspling, Sven, socialminister 1986:97
Asplund, Arthur, baninspektör Väg- och Vatten 1987:147f
Asplund, Gunnar, professor i arkitektur, far till Hans 1997:24
1922:18
Asplund, Hans, arkitekt, professor vid Lunds tekniska högskola 1964-87, son till Gunnar
2006:117
Asplund, Johan, sociolog 1983:113
Asplund, Karl, författare 1981:72,78
Asquith, Anthony, engelsk filmregissör 2000:78
Assar, A.O. musikdirektör 1988:77,88,109f (gruppbilder)
31

Assarsson, Pehr, professor juridik , ordf. Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning 1991:61
Assarsson, Åke, en av författarna till ”Skånska nationernas madavisa” 2011:207 Asserson, Lars, bryggare, borgare i Klemens rote 1743, dräng Lasse 1938:69 Asserson, Lars bryggares dräng Lasse, invånare i Klemens rote 1743 1938:69
Asu Wirdheim, Bitte, förskolechef på Vårfru inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244 Atias, Antonia, hemspråkslärare på Svenshögsskolan 2005: 146
Atterbom, Per Daniel Amadeus, författare, professor 1921:27, 1922:14f, 1956/57:40, 1961:64,96-98,131, 1984:56, 1985:1:166(bild), 1992:105
Attraph, Christian, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 32
Auber, Daniel, fransk tonsättare 1982:57, 1988:16,105f Auerbach, Alfred, tysk skådespelare och författare 1995:145(bild)
Augrell, Malte, en av tre karnevalstågsansvariga 1950 August den starke, polsk kung 1996:217
August Wilhelm av Preussen 1971:21
Augusta, jungfru till ”moster” Hasselgren 1977:75 Augustini, P ., gipsgjutare i Malmö 1996:179
Augustinus, biskop, kyrkofader 1985:1:144, 2001:54 Augustinusson, Erik, nämns i 1691 års sjättepenningslängd Augustus, romersk kejsare 1996:87
1923:
Aulén, Gustaf, professor, studentsångare, biskop Strängnäs 1947:99, 1981:62,90, 1988:66,68f, 76,80,129,141, 2011:232
Aulin, direktör, akademibokhållare 1936:46
Aulin, Marianne, med stud, hyresgäst hos H. Elovson 1984:114
Aulin, Nils, ekonomidirektör, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1951:58, 1966:34,211
Aurelius, Erik, prebendepastor Bonderup vid kyrkans renovering 1916-20, professor i exegetik Lund, biskop Linköping 1947:99, 1992:108(gruppbild), 2009:78
Aulin, Tor, dirigent, violinist och tonsättare 1988:28
Aunér, Ing-Marie, rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245 32
1994:74
1924:14

Aurell, Brynte Johan, häradshövding, assessor 1971:26 Aurell, Karl Otto Wilhelm, folkskollärare 1964:163
Aurivillius, Per Olof Christopher, professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseet 1926/27:10,108,142
Aurivillius, Petrus, professor, universitetsbibliotekarie Lund senare Uppsala 1971:77,132 Avaco (Aage), biskop Roskilde ca 1030 1920:2, 1939/40:7,42
Axel-Nilsson, Göran, museiintendent 1950:45,47, 1954:49
Axelsson, Carl Anton se Carl Anton
Axellson, Swen, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743 B, klädesmäklare 1968:101
Baader, Andreas, tysk terrorist 1993:80
Baagöe, Carl Emil, dansk marinmålare 1982:49
1938:63
Bach, Johan Sebastian, tysk tonsättare 1985:2:56, 1988:63 ,66,68, 72, 137f,140
Backman, B.O., övertog Carlssons trädgård efter Albin Carlsson Backman, Eugène Louis, professor Uppsala 1947:7,59 Backman, Gaston, professor anatomi 1947:101
Backman, P.E., ledare för studentsångarna 1852-64 1932:15, Backman, Pierre, chefredaktör bl a för SDS 1994:53 Backström, Sven, arkitekt 1979:27, 2006:102, 122
Bacon, Francis, engelsk filosof och statsman 1983:109
1993: 30,141
1981:34
Baden, Hans Ernstsson, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:19
Baden, Maria, g m biskop Peder Winstrup i hans första gifte 1952:14, 24,27, 64 Badham, John, amerikansk filmregissör 2000:104
Baeksted, Anders, dansk religionshistoriker 2001:88
Baekström, Anton 1942/43;74
Bagare, Christen, hade egendom i Galjevången och Papegojelyckan 1704
Baeyer, Georg Henrik läkare garnisonsläkare Ystad skrev Ystads historia
Bagare, Gregers 1996:28
1919:10 1971:87,132
33

Bager, Anna, invånare i Vårfru rote år1691enligt sjättepenningslängden 1924: 38
Bager, Christen, borgare 1699 1919:9, 1990:24
Bager, E. 1996:173(bild)
Bager, Hans Christoffersson, invånare i Krafts rote efter år 1687 enligt sjättepenningslängden 1924:8
Bager, Håkan Christensson (Christensen), rådman, invånare i Drottens rote och hade egendom i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:30,32, 1924:16,26,31, 1948/49:42, 1996:196
Bager, Jacob, handelsman, bryggare, borgare i Klemens rote 1743, lärgosse Hans, 1938:17,19(bild),20,27,69,1972:64,68f,1976:10,67
Bager, Jacob, handelsmans lärgosse Hans, invånare i Klemens rote 1743 1938:69
Bager, Johan, i Trelleborg, ägde Bleckehagen i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20
Bager, Jöns Christesson, handelsman, invånare i Drottens rote till Skånska krigets början enligt sjättepenningslängden 1924: 32,
Bager, Oluf, rådman, husägare i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:39,43, 51, 1924: 24, 44
Bager, Peter, fabrikör i Söderköping senare arrendator av Råby boställe 1926/27: 66,130 Bager, Richert, invånare i Klemens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:25 Bagge studerande 1974:23
Bagge, C. M. J., fotograf i Lund etablerad 1909 2002:106, 139,152
Bagge, Carl August, bokhandlare Stockholm 1975:17
Bagge, Håkan Persson, handelsman, riksdagsman, extra ordinarie rådman, ägde Påskalyckan (Spolelyckan) 1704, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången, Möllevången, Stora Sliparebacken, Påskelyckan och Håkan Bagges lycka 1704, invånare i Klemens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1919:11-13, 1923: 11, 1936:8,1938:69, 1982:90-93,95-99, 102-104, 1990:25
Bagge, Håkan Persson, rådmans hustru, invånare i Drottens rote 1743 , dräng Engla 1938:69,
Bagge, Håkan Persson hustrus dräng Engla, invånare i Klemens rote 1743 1938:69 Bagge, Lorenz Peter, hovråd 1926/27:77(gruppbild),132
Bagge, Lovisa, g m lantbrukaren Lars Persson, mor till Per, dotter till Fredrik Sophus Wieder och Anna Maria f Nilsson 2002:64
34

Bagge, Per Axel Larsson, fotograf etablerad 1893, g m Valborg, son till lantbrukaren Lars Persson och Lovisa Bagge 1934/35:66(bild), 1937:4(bild), 13(bild), 26(bild),42(bild), 1950:13(bild),19(bild), 31(bild), 43(bild), 1954:21(bild),57,59,75 (bild) 1960:79(bild), 1955:75(bild), 1962:35(bild),41(bild),51(bild), 1963:4(bild), 1966:69(bild),70(bild) , 1967:28(bild),33(bild), 1968:51(bild), 1970:21(bild), 1977:10(bild),12(bild),14(bild), 29(bild),48(bild),63(bild), 1979:38(bild), 1990:25, 1992:omslag(bild), 1998:2,32(bild), 36(bild),48(bild), 51(bild),71(bild), 82(bild),92(bild),112(bild),115(nedre bilden),138(bild),141(bild), 2002:7,50,53,61,63(bilder), 64-66,65 (bild),66,70,75,78, 103f,106,121,132 (bild),139,142,147,150-152, 2003:12,mellan sidorna 16 och 17(bild), 30(bilder), 2004:12 (bild),16 (bild),20 (bild),32 (bild),40 (bild),46 (bild),54 (bild),68 (bild),72 (bild), 74 (bild),96(bild),98(bild), 104(bild), 106(bild),114(bild), 118(bild), 120 (bild),121,138(bild),140(bild),151, 2008:9(bild),12(bild),14(bild) , 20(bild),23(bild),26(bild),27(bild),54(bild),77(bild), 2011:202 (bild), 211(bild)
Bagge, Påhl, invånare i Klemens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden Bagge, Ulf, trubadur 1996:238
Bagge, Valborg, fotograf i Lund 2002:64,106, 152
Bagger, Johannes, prost i Trelleborg 1965:56,1966:74f,77
1923:11
Bagger, Oluff (Olof) Johannessen, professor, prost i Torna, rektor katedralskolan 1600-tal, universitetets förste rektor, invånare i Krafts rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20, 31, 1952:41,108, 1953:38-40,1966:74, 1985:1:46, 56,187, 1996:26,28,196
Bagger-Jörgensen, Lars Olof, vice kommissionslantmätare Malmöhus län 1909 1990:90, 91(bild)
Bagner, Aron, jude bosatt i Nöden son till Abraham och Feige Olniansky 1995:91,95, 108(bild)
Bagner, Daniel, jude bosatt i Nöden, son till Abraham och Feige Olniansky styrelseledamot 1923 i Judiska föreningen Hatchio, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995: 26f,30,75,84,91,95f, 108(bild),112,125,133,142, 143 (även gruppbild mitten av 1920- talet),153
Bagner, Jacob (Jac), son till Abraham och Feige Olniansky, sångare, arrangör 1995:91,95,108(bild),131(gruppbild 1930-tal),145(bild),
Bakare, Casper, invånare i Klemens rote 1691 enlig sjättepenningslängden
Balabrega, John, magiker 1993:85
Balard, Antoine Jérome 2002:14,152
Balckhaus, Diderich, skomakare, invånare i Vårfru rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 46
Balder, sjöartillerist 1948/49:28
1923:17
35

Baldthoff, Christian Fredrik (Friedrich), tenngjutare 1700-tal, vice rådman, gästgivare, g m 1. Hans Crohns änka Anna Stina Malmborg 2. sadelmakare Peter Scharffenbergs och Rebeka f Ruhes dotter Gertrud 1933:23-27,25(bild),40,41(bild),42,43(bilder), 47,56,60f, 1945:36,97, 1982: 64f
Baldthoff, Christian Friedrich, borgare Stettin 1933:23
Baldthoff, Gertrud, g m 1. Christian Fredrik 2. Nils Georg Nordstrand , syster till Henrik och Petter Scharffenberg , Greta Hedvig Meinek och Catharina Wahlgren 1933: 24,26- 29,32,62,1945:97, 1982:65
Baldthoff, Johan Christian, far till Johan Christian, borgare Stettin 1933:23 Baldthoff, Johan Christian, son till Johan Christian, borgare Stettin 1933:23 Baldthoff, Johan Friedrich, borgare Stettin 1933:23
Baldthoff, Regina syster till Christian Fredrik g m Simon Pettersson 1933:26 Balduin, Växjöstiftets förste biskop 1992:103
Balduin, Friedrich, lärare Wittenberg 1952:8
Balint (Bååth), Käthe, författare, historiker 1980:130 , 1995:153
Balck, Victor, militär, idrottsledare ”den svenska idrottens fader”, elev till Nyblaeus 1991:42, 46
Balk, Lars, doktor 1972:79
Balmain,Perre, fransk modeskapare 1986:50
Balslev Jörgensen, Jörgen, dansk arkeolog 1980:101
Baltasar ärkedjäkne se Jakobsen Baltasar
Baltzar, S., apotekare, invånare i Krafts rote år 1645 enligt sjättepenningslängden 1691 1924:32
Bandstein, Litman, jude bosatt Mariagatan 1 1995:49 Bathazar, Augustin von, jur.pofessor 1971:14f, ??? Bathazar, Jacob Henrik von, generalsuperintendent 1971:14 Bandstein, Litman, jude bosatt Mariagatan 1 1904 1995:49 Banér, Gustaf Torstensson, fältmarskalk 1996:158
Banér, Gustaf Persson, fältmarskalk, generalguvernör 1939/40:24,1952:63,73,76,77,80,85f, 88,90,92,109,111, 1953:36
Bang, Jens, dansk arkitekt 1936:68
36

Bang, Thomas, dansk teolog och filolog 1985:1:46 Bangert, Emilius, organist och tonsättare Roskilde 1988:59
Baranoff, Klas, överste chef för Åbo-Viborgs regemente vid slaget i Lund 1676 1996:37,41,79,109,116,123,126,198f,206, 210
Baranowski, Nora se Duesberg
Barbaro, Daniel, italiensk optiker 2002:12,152
Barck, greve 1982:85
Barckman, nämns i Krafts rote 1691 enlig sjättepenningslängden
Bardot, Birgitte, fransk skådespelerska 2000:87
1924:13
Barenthein, Gösta, kapten i flygvapnet, fotograf 2004:124 (även bild)
Barfod, J.C. 1951:88
Barfoth, Albert, notarie, sekreterare, ombudsman i fattigvården 1966:218
Barfoth, Andreas Ejlertsson, professor, lasarettsläkare 1947:62f 66,100, 1965:74,89,94-
96,104,1971:50,87,109f, 132, 1989:31
Barfoth, Hilarius, kykoherde Gudmundtorp, g m Anna Nelander dotter till Andreas 1971:89
Barfoth, Ivar Ejlert, andre stadskomminister 1951:36,87
Barnack, Oscar 2002:32,152
Banekow, Adolf Fredrik, köpte 1761 Björnstorp 2009:104
Barnekow, Christian, ägde gård i Vårfru rote 1603 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:47,
Barnekow,Hans, Vittskövle, , ägde 1624 gård i Vårfru rote enligt sjättepenningslängden 1691 1924:47
Barnekow, Kjell, teol. lic. 1946:22,40,41
Barnekow, Kjell Christoffer, g m Margareta Örtofta slott, kavalleri-överste 1996:75 Barnekow, Malte, friherre major Åraslöv 1951:78,93, 1970:16
Barnekow, Margareta, född Ascheberg, syster till Rutger g m Kjell 1996:75 Barnes, Henry, lokförare, engelsk instruktör 1850-talet 1999:19
Barohn, Olof, prost 1971:72,132
37

Barsby, Björn, bror till Göran, 1978 pausgroda i “Circus Fälldini”, karnevalsgeneral 1982, karnevalsråd i 1986 års karnevalskommitté 1994:138,141(porträtt),142,143(gruppbild), 144f,149,150(gruppbild)151f,155, 164(gruppbild)
Barsby, Göran “Sigge”, bror till Björn, karnevalsgeneral och ordförande i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,131(gruppbild), 132 (porträtt), 134(porträtt),135(gruppbild),136f,138(även gruppbild), 164(gruppbild)
Barschefsky, Elias, jude som kom till Lund från Raygrod i Polen, g m Sara och far till Jenny, bosatt Korsgatan 8 under 20- och 30-talet 1995:41, 59 (porträtt), 70(gruppbild), 108(bild),119,137
Barschefsky, Jenny se Domeratsky
Barschefsky, Sara g m Elias och mor till Jenny 1995:59(porträtt), 70(gruppbild)
Bartelius, Mons Olaus, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången 1704 1919:11
Barthold, Martin, dansk guvernör på Gotland 1676-79, g m syster till biskop Winstrups hustru Dorothea 1996:150
Bartholin, Thomas, anatom 1946:16,17, 1953:32,33
Bartholin, Thomas S., dansk arkeolog 1980:10,24,35,42,54,59,131-138
Bartok, Bela, ungersk tonsättare 1981:92,95
Basse (Baas), Hans Adam, dansk överstelöjtnant, ansvarig för förposttjänsten på vänstra flygeln under slaget i Lund 1996:85f,105,113,116,218
Bauch, Georg, tysk språkmästare 1926/27: 78,133 Baude, Jöns Petter, konditor 1926/27:139
Bauditz (Baudissin), Gustaf Adolf, son till Wolf, dansk generallöjtnant, chef för danska centern och chef för värvat tyskt regemente vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,110,218
Bauditz, Wolf, far till Gustaf Adolf, deltog under kung Gustaf II Adolf i 30-åriga kriget 1996:218
Bauer, Frans, ägare av Arlövsgården 1926/27: 23
Bauer, Lars, handlande 1926/27: 21-23,43,121f, 1958:53
Bauhin, Caspar, professor Basel, botanist och anatom 1971:36,45 Bauman, Karin, landsantikvarie 2009:152
Baumann, Schamyl, manusförfattare, producent och regissör 2000:63 Baumgarten, Alexander Gottlieb, tysk filosof och estetiker 1929:27,51 Baur, Ludwig, kyrkomålare 1936:84
38

Baylan, Ibrahim, skolminister (s) 2004 2005:233
Beardsley, Aubrey, brittisk tecknare och grafiker 2008:73 Beatles, brittisk popgrupp 1994:115
Bech, Holger, dansk studentsångare 1973:72
Becher, Salomon, jude invandrad från Latzkova Litauen 1995:40 Becker, teol professor, senare pastor i Lübeck 1971:14f
Becker, vävare Landskrona 1984:36
Becker, Ester, initiativtagare 1923 till Judiska föreningen Hatchio Becker, Karin, etnolog i Sthlm 2012:180f,197
Becker, Markus, jude bosatt Mariagatan m familj 1904 1995:50 Becket, Francis 1937:60
Beck-Friis, officer medföljde på Karl XV:s likfärd 1872 1982:85,
1995:142
1999:41 (gruppbild)
Beck-Friis Corfitz, greve Börringe kloster, instiftare av stipendium på katedralskolan, kabinettskammarherre, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1985:1:194, 1996:176
Beck-Friis, Joachim, riksråd 1965:78,80,88,90f,94
Beck-Friis, Lave, envoyé, deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894
Beckman tullskrivare, invånare i Drottens rote 1743 1938:68
Beckman, Brita, skolbibliotekarie, chef skolbibliotekscentralen (gruppbild), 188
2002:49 (gruppbild)
2005:23 (även gruppbild), 73
Beckman. Erik Andreas, rådman, stadsfiskal, tullinspektör, ägare av Krognoshuset, g m Maria Catharina född Stobaeus 1926/27: 81,133, 142, 1945:80,97, 1951:73, 1958:25,32f,37f,40,43,52,59, 1979:53
Beckman, Finn, rektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1961-77 2005:237 Beckman, Gunnel, författare 2008:53
Beckman, Hedvig, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Nils, dotter till Wibecke Klink 1924:14
Beckman, Nils, juris professor 1667 vid det nya universitetet i Lund, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Hedvig 1923:9, 17,19, 25, 1924:14, 1952:95
Beckman, Olof Alexander, rådman stadsfiskal 1951:12,78, 1958:10,25
Beckman, Svante, professor i teknik och social förändring i Linköping 1983:112f
39

Beckmark, B., handlande g m Anna Edelberg 1926/27:145
Becquerel, Henri, fransk fysiker 1983:82
Beda venerabilis, anglosaxisk munk och historieskrivare 2009:61
Bedeman, Olof, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:44 Beethoven, Ludvig van, kompositör 1926/27: 123, 1956/57:157, 1988:19,66,68, 2008:63 Behring, Bertil, journalist Kvällsposten 2000:80f
Beijer, handelsman Göteborg 1933:60
Beijer, Carl Gottreich, major, chef för Södra väg och vattenbyggnadsdistriktet, fick 1851 av Handelssocieteten i Malmö i uppdrag att undersöka en järnväg till Lund, byggchef Södra stambanan 1967:11, 1999:8, 11, 12(även porträtt),13, 15,19,20 (även bild), 21,23,25,27, 123
Beijer, F., deltagare i 1876 års karnevalståg och ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:50(gruppbild),51
Beijer, Frans P:son, bokförläggare Stockholm 1975:19,1981:42
Beijer, G., fotograf 1970:43(bild)
Beilare, Nils, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:20
Beizer, Michail, historiker specialiserad på den sovjetiska och ryska judenhetens historia 1995:11,153
Belfrage, Elisabeth, gymnasielärare i Eslöv, g m Per 2003:46(gruppbild),47(gruppbild) och (porträtt)
Belfrage, Elsa, författare, läkare, g m Sixten 1975:41f
Belfrage, Marianne, adjunkt i matematik m m vid Svaneskolans högstadium 2005:136
Belfrage, Per, professor i medicin, g m Elisabeth 2003:46(gruppbild), 47(gruppbild) och (porträtt)
Belfrage, Sixten, språkforskare, g m Elsa 1975:42 Belkow, Hans 1939/40:65
Bell, Andrew, skotsk pedagog 1941:19, 1956/57:33 Bell, Daniel, amerikansk sociolog 1983:111 Bellamy, Edward, amerikansk författare och socialist Bellini, Vicenzo, italiensk tonsättare 1988:16,110f
Bellio, Antonio, stuckatör 1925:14
1983:107,112f
40

Bellis, Aina, reklamchef Sandrews 2000:96 (gruppbild)
Bellman, Carl Michael, poet 1981:46,50,62,85,89,93, 1985:1:166 (bild), 1993:126
Bellochio, Marco, italiensk filmregissör 2000:94
Below, Hans, professor 1971:77
Below, Laurids, praepositus 1952:23,31
Benantsky, Ralph, österrikisk kompositör 1995:145(bild)
Bendixen, Kirsten, dansk numismatiker 1980:147f
Bendixon, riksdagsman, detta är felaktigt, den riksdagsdebatt som hänvisas till existerar inte lika litet som någon riksdagsledamot Bendixon 2000:46
Bendz, fröken, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild) Bendz, Emma, författare 1947:28,29, 32, 1968:9
Bendz, Gerda, fröken 1968:108-111, 1993:98
Bendz, Gerhard, professor i latin, Lundaprofil tillhörde första panelen i TV-programmet „Fråga Lund“, presschef i 1934 års karnevalskommitté, ledamot av 1946 års karnevalskommitté, aktiv i 1950 års karneval och medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1978:7, 15, 1992:112, 1993:45, 140, 1994:51,56,59, 60(porträtt),63,72 (gruppbild),73,76,102,113
Bendz, Hans, professor, deltagare i 1873 års karneval, ledamot av 1876 års karnevalskommitté, skådespelare (advokaten) i 1912 års karnevalsfilm, järnvägsläkare Revingebanan 1954:67, 1960:104 , 188, 1964:65, 1975:38f, 1978:45(porträtt),5, 1992:130
Bendz, Sigrid, violinist 1964:172
Benechinus, Henrici, kantor 1000-talet 1939/40:30, 1985:1:27 Benedictsson,Victoria, författare ”Ernst Ahlgren” 1984:21, 1999:35, 2008:16 Benedictus de Nursia, benediktinerordens grundare 2001:49
Benedictus Arvidus Hallandius, kanik 1946:3, 1984:15
Bengt, gesäll hos Håkan Ingvarsson Hedström 1942/43:39
Bengt, lärogosse hos Hans Petter Dahlén 1945:31
Bengta, g m Olof Ringare 1924:14
Bengtsdotter, Bengta, g m nattmannen Magnus Hansson 1966:67
Bengtsdottter, Karin, dotter till Bengt Mårtensson och Bengta Isaksdotter, fästningsfånge Norrköping 1966:147f
41

Bengtsdotter, Karna, jungfru 2009:86
Bengtson, Anders, kalkslagare, ”sjuklig”, borgare i Vårfru rote 1743 1938:64
Bengtsson, Anders, karetmakare (vagnmakare) 1938:33
Bengtsson, Arne, idrottshistoriker 1991:17,91
Bengtsson, Bengt, intendent Kulturen, positiv till förslag om kulturvecka till 300-årsminnet 1976 av slaget vid Lund 1968:118, 1996:188
Bengtsson, Bengt-Ove, lantbrukare, suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1974-76 1997:228
Bengtsson, Bernhard Harald, ”Bildsköne Bengtsson”, legendarisk brottsling, skräddare 1986:8
Bengtsson, Bo, präst i Uppåkra nämns i sjättepenningslängden för Krafts rote 1691 26
1924:
Bengtsson, C.J., 2009:17
Bengtsson, Carl, stationskarl Revingebanan 1987:183
Bengtsson, Carl Edvin, lantbrukare Uppåkra 2004:49
Bengtsson, Dick, konstnär, undervisade på konstakademin
Bengtsson, Doris, slöjdlärare 1964:173
2008:153
Bengtsson, Ellen, fru, extrahjälp i Nerliens fotoaffär 2002:88
Bengtsson, Elof, stadsfullmäktig 1973:85
Bengtsson, Elsa, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Bengt Bo
1924:26
Bengtsson, Esbjörn, hade egendom i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Bodil Fadersdotter 1923:43
Bengtsson, Esbjörn, Flackarp, ägde tomt i Vårfru rote 1674 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:50
Bengtson, Emma Elina, slöjdlärare 1964:173
Bengtsson, Frans G., författare, var med och skrev q-verser i Lundagård, hans huvudperson i romanerna om Röde Orm har gett namn till Blåtungavägen efter Orms svärd och Röde Orms gränd och kvarteren Blåtunga och Röde Orm 1986:5, 1992:48, 64,96,115, 1993:45,79, 112-114, 1996:236, 1998:102-104,106, 2008:31f,35f
Bengtsson, Greta, försäljningsass., suppleant (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1972-77 1997:228
42

Bengtson, Gudmund, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10
Bengtsson, Göran, Lundagårdsredaktör 1961-62, sekreterare i 1962 års karnevalskommitté 1994:99
Bengtsson, Hanna, fotograf i Lund etablerad 1939 2002:107,139f, 144,153
Bengtson, Hans, spannmålsarbetare 1976:78
Bengtsson, Hans-Uno, docent i teknisk fysik, författare och föreläsare 2008:150
Bengtsson, Hilbert, ledamot av stadsfullmäktige, ombudsman, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1948/49:136,147,160,165,186
Bengtsson, Håkan E., fotograf i Lund etablerad 1970-talet 1984:1,1986 hela verket (enstaka bilder), 2002:107,140,143,150,153
Bengtsson, Ingeborg Mathilda Fredrika f Peterson, dotter till Per Adolf Peterson och Johanna f Jacobi 1984:100
Bengsson, Irma, f Ahlström, teckningslärarinna g m Simon Per Gustaf Bengtsson, Jens, landskapsarkitekt 2012:185f,197
Bengtsson, J.J., snickare 1956/57:99
Bengtsson, Jöns, borgare 1942/43:46, 1984:36
Bengtsson, Jöns, folkskollärare 1964:162
Bengtsson, Jöns, slaktare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 30 Bengtson, Jöns, vagnman (åkare), invånare i Krafts rote 1743 1938:59
Bengtson, Jöns, vagnmans dräng Nills, invånare i Krafts rote 1743 1938:59
Bengtsson, Lars, efterman 1989:37
Bengtsson, Lars, slaktarmästare 1995:73,75f
Bengtsson, Maj Britt, handläggare vid skolkansliet 2005:188
Bengtsson, Maria, småskollärare 1964:169
Bengtsson, Marianne, småskollärare 1964:172
Bengtson, Måns, vagnman (åkare), invånare i Klemens rote 1743
Bengtson, Måns, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743, dräng Anders 1938:64 Bengtson, Måns, vagnmans dräng Anders, invånare i Vårfru rote 1743 1938:64 Bengtsson, Nils, banarbetare LBJ 1987:151,183
Bengtsson, Nils, smed Snärshults gård 1972:112
43
1938:71
1984:101

Bengtsson, Nils, teol kand 1962:10
Bengtsson, Nils, timmerman, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:20
Bengtsson, Nils Gustaf, lantbrukare far till S.G. Törnberg 1984:74
Bengtsson, Nils Otto, folkskollärare, musiklärare 1964:27(porträtt), 29(gruppbild),34- 36,159(bild),164,172, 1988:141
Bengtsson, Ola, vagnman, borgare i Krafts rote 1743 1938:58
Bengtsson, Per, vagnman (åkare), invånare i Klemens rote1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:27
Bengtson, Rasmus, vagnman (åkare), borgare i Drottens rote 1743, lärgosse Bengt 1938:68,
Bengtson, Rasmus, vagnmans lärgosse Bengt, invånare i Drottens rote 1743 1938:68
Bengtsson, Roland, fotograf i Lund etablerad 1970-talet 1986:hela verket (enstaka bilder), 2002:107,140, 143,153
Bengtsson, Simon, kontraktsprost, kyrkoherde Arvika, far till Simon Fredrik 1984:100
Bengtsson, Simon Fredrik, docent entymologi, son till Simon, g m Ingeborg Mathilda Fredrika f Peterson, far till 5 barn Eva Birgitta g m Birger Lindergård, Gertrud Margaretha g m Gunnar A. Lundahl, Ingeborg (Inga) Johanna Fredrika g m Josef Edvin Collert, Sigrid Margaretha g m 1. Gösta Erik Harald Nordlind 2. Holger Charpentier och Simon Per Gustaf g m Irma Ahlström 1978:7, 1984:100, 101 (även porträtt), 105-111,108(gruppbild),115
Bengtsson, Simon Per Gustaf, fil kand, litteraturvetare och förlagsredaktör, son till Simon Fredrik g m Irma f Ahlström 1984:101, 106,108, 2002:157
Bengtsson, Sture, folkskollärare 1964:164
Bengtsson, Sven, ciselör 1962:48, 1988:120, 2008:62
Bengtsson, Yngve, filminstitutet 2000:91
Bengtsson, Yvonne 2005:4
Bengtsson-Bunte, Rune, folkskollärare 1964:165,172
Bennet, Carl Fredrik, ”Don Ranundo”, baron, hovmästare, hovmarskalk, ägare av Krognoshuset 1926/27: 81, 1960:42, 1979:53
Bennet, Carl Stefan, konstnär 1952:21(bild), 1953 :21 (bild),:27, 28(bild), 29(bild) Bennett, Christina, friherrinna, innehade 1751 Ellinge 1942/43:20
Bennet, Fredrika Magdalena, friherrinna 1960:44
44

Bennet, Jacob Wilhelm, överste, baron 1984:36
Bennet, Lovisa Ulrika, fröken 1960:42,44
Bennet, Wilhelm, landshövding Malmö, friherre general 1933:5, 1951:84, 1953:60.84
Bennike Henriksen, kanik på 1300-talet 2011:201
Ben-Sasson, Hayim, professor judisk medeltida historia Jerusalem 1995:154
Benson, Ragnar, byggmästare i USA 1986:36
Bentsenn, Anders, rektor katedralskolan 1500-talet 1985:1:187
Bentzel, Gunilla, expeditionschef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151
Bentzon, Jörgen, dansk tonsättare 1981:85
Benzelius, Carl Jesper, teol professor, biskop Strängnäs, son till ärkebiskop Henrik d.y. 1947:99, 1965:69, 1971:49,54 ,56(porträtt), 62,67,84,89,133
Benzelius, Erik, ärkesbiskop, far till Carl Jesper 1971:54
Benzelius, Henrik, professor, biskop Lund, eforus katedralskolan, ärkebiskop, har fått ge namn till Benzelius väg som senare ändrades till Dag Hammarskjölds väg och till kvarteret Benzelius 1947:99, 1953:8,18,60,61,62, 1971:6,10,13 (porträtt), 14f,17,20,22,30, 44,73,77,132, 1972:81,101, 1985;1: 189, 1992:27, 1998:64,66
Benzelius, Jacob, professor Lund, biskop Göteborg, ärkebiskop 1971:6,73,84,95,111, 1992:127
Benzelius, Johanna Helena, g m Carl Jesper f Arnell 1971:54
Benzelstierna, Johan, son till Lars, jur professor Greifswald, kammarråd, informator för prins Fredrik Adolf 1756 1971:15
Benzelstierna, Lars, fil mag Lund, professor Uppsala, biskop Strängnäs 1971:123,128,133 Benzelstierna, Lars Jesper, fotopionjär Sthlm 2002:20,153
Ben-Zwi, Izhak, president Israel 1995:150
Beran, Ann 2012:52-55,54(porträtt)
Berch, Anders, professor Uppsala 1972:10,20
Berch, Otto, utskottsförman, kårordförande 1928, nämndeman och hemvärnare Össjö, ledamot i 1928 års karnevalskommitté, filmregissör 1992: 62(även bild),63, 1994:46,48f,2000:51,143
Berchem, Nicolaeus, nederländsk konstnär 1926/27:29
Berckman, Anna Christina, hade 1737 egendom i Krafts rote 1924:11
45

Berdén, Gunnar, slöjdlärare 1964:174
Berendt, doktor, invånare i Krafts rote 1688 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Berendt, garvare, invånare i Krafts rote 1672 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Berens, Hermann, tonsättare 1981:62
Berenstein 1995:145(bild)
Berentz, Inga, sångerska Oskarsteatern 2000:27
1924: 24 1924: 6
Bereta, Matts Smeds, änka efter Matts Smed, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års
sjättepenningslängd 1924:42
Bereta, Herr Pålls, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden Berg, fröken, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild) Berg, hattmodist 1968:48
Berg, kammarrättsråd 1951:86
Berg, 3 systrar 1968:48, 1977:18
Berg, torghandlare korta varor 1968:90
1924:26
Berg, Alfred, ”Fader Berg”, director musices, körledare, dirigent, g m Hilma Ränker, har fått ge namn till Fader Berghs väg, figurerar i K.O. Krantz film Lunds studenter fira den 1 maj 1907 1981:12, 14, 19,45-64,47(porträtt), 66f,70f, 79,81f, 84,91, 1988:22,43, 68,87,141, 1994:34, 2000:76,141, 2008:25
Berg, Björn, tecknare 1997:37(bild)
Berg, Christian, skräddare, ålderman 1938:45
Berg, Christian, skräddares änka, borgare i Krafts rote 1743 gesäller Wickman, Arvid och Lindquist, lärgosse Nills 1938:61
Berg, Christian, skräddare änkas gesäll Arvid, invånare i Krafts rote 1743 1938:61 Berg, Christian, skräddare änkas lärgosse Nills, invånare i Krafts rote 1743 1938:61 Berg, Christian, skulptör 2003:99(bild)
Bergh, David, ledamot av 1872 års karnevalkommitté 1978:38,39(gruppbild)
Bergh, Ebba Wilhelmina, se Jeppa Andersson 1977:117
Bergh, Ebbe Andersson, son till Jeppa Andersson, med lic, prakt. läkare i Malmö g m Margareta Zadig 1977:18,104,117
Berg, Elisabeth Carlsdotter, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:17
46

Berg, F., ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1978:98(gruppbild)
Berg, Fridtjuv, utbildningspolitiker, liberal ecklesiastikminister Berg, Gunnar, pedagogisk forskare i Uppsala 2005:170 Berg, Hilma f Ränker, g m Alfred Berg 1981:46
Berg, Johan, borgare i Krafts rote 1743 1938:61
1985:1:174, 2005:38,64
Berg, Kristian, bostadsforskare 1997:230,233
Bergh, Margareta, f Zadig g m Ebbe Andersson 1977:18,117
Berg, Nils Persson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden Bergh, Peter, stadsnotarie 1972:68
Berg, R. G:son, språkforskare 1962:42
1923:21f,35
Berg, Rabert, konsulent i Bild vid Lunds grundskolor 1989-94, medlem av Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992, medlem av projekt för att bl.a. ta fram Lunds tredje skolplan 1997 2005:130,190 (gruppbild),211,217,219
Berg, Rudolf Fredrik, Lomma cementfabrik senare Limhamn 1987:11 Berg, S., aktuarie 1926/27:127
Bergh, Sigfrid (Sigge), skådespelare (Uarda) i karnevalsspexet Uarda, skådespelare (Donna Elvira) i 1912 års karnevalsfilm, 1908 redaktör D N, Londonkorrespondent 1978:117,120 (gruppbild),132(gruppbild), 1979:44,46
Berg, Sophie, småskollärare 1956/57:105f,1964:169
Bergh, Svante, målare 2008:72f
Berg von Linde, Axel, kapten, gymnast och konsulent 1964:48
Bergbom, avskedad ryttare, invånare i Klemens rote 1743 1938:71
Bergdahl, Anders 1981:47(bild)
Bergelin, Anders, innehavare i slutet av 1800-talet av bierkrog ”Bergelinakrogen” 1993:131 Bergelin, Elof v., pastor, kyrkoherde Linderöd, Äsphult 1960:177,188
Bergendahl, David, professor i botanik, ordförande 1908 i stadsfullmäktiges kommitté ”för uppgörandet af förslag till framtida disposition af utställningsområdet m.m.” 1960:77,89,168- 171,188, 1984: 70, 2011:214-16
Bergendahl, Gunnar T.G. ( Tege), tandläkare och spexare, spelade i 1928 års karnevalsfilm Erik ”XIV” ”Göran Persson” 1992:46, 1994:8,11(bild), 47(gruppbild),49
Bergendahl, Ragnar, jur professor 1947:100, 1960:174,189, 1964:65, 1986:45(gruppbild)
47

Bergendorf, Johan, materialskrivare och domkyrkoinspektor, ägare av Krognoshuset 1953:64,69, 70, 1965:32,73,1979:53
Bergendorff, B.W., gästgivare 1956/57:107 Bergendorff, J.W., borgare 1956/57:99
Bergendorfff, Petter, magister, invånare i Krafts rote 1759 enligt sjättepenningslängden 1924:11
Berger, Johan Christian, konstnär 1929:försättsblad, 1975:75
Berger, Julius, en av de första studenterna katedralskolan 1985:1:134(bild)
Berger, Margareta 1993:57
Berggren, A , ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:51
Berggren, A.R. 2000:13,140
Berggren, Anders Petter, skådespelare senare teaterdirektör 1926/27:58
Berggren, C.A. , hemmansägare, ägare 1905 till huset Prennegatan 5, där en synagoga låg 1995:103
Berggren, C.M., borgare 1956/57:99
Berggren, Elsa(e) Maria född Sjöbeck, g m bokbindare Johan Berggren 1945:97, 1958:70
Berggren, Ernst, lantbruksingenjör, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186
Berggren, Gunnar, violincellist 1964:172
Berggren, Jack, instruktör, suppleant (m) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1981-87 1997:228
Berggren, Jacob, orientalist, präst 1961:24,125
Berggren, Johan 1974:40
Berggren, Johan, akademibokbindare, g m Elsa Maria född Sjöbeck
Berggren, Johanna, sömmerska, dotter till Sofia 2004:62
Berggren, Karl, musikskribent Arbetet 1988:130
Berggren, L.M., bokbindare 1982:45,47
1945:23,97
Berggren, Mattis skoflickare (skomakare som gjorde enklare skor för försäljning), borgare i
Krafts rote 1743 1938:60
Berggren,S., professor 1947:102
Berggren, Sofia, bosatt på S:t Månsgatan i slutet på 1800-talet, mor till Johanna 2004:62 48

Berggren, Sven, musikfanjunkare 1968:56-61
Bergh se Berg
Berghman se Bergman
Bergholtz, George, student i Lund 1843, lantbrukare i Småland och stationsinspektor i Stehag 1846 1932:14,40, (porträtt 9 i Carl Wetters porträttalbum)
Bergholtz, Peter, färgare 1926/27:70(bild),118,131 Berghult, Sofia, se Meijer
Bergius, Bengt, student Lund, botanist, bankokommissarie, ägde tillsammans med sin bror Bergianska trädgårdarna i Sthlm 1971:108,133
Berglin, Curt, föreståndare för Reflexbiografen 2000:64
Berglin, Filip, överlärare, rektor vid Lerbäcks rektorsområde 1954-77, rektor på Allhelgonaskolan 1954-77 1960:149, 1964:165, 2005:13,16(porträtt),236
Berglind, Margot, skolkansliets utvecklingsenhet 2005:153 Berglund, Bo 2000:9
Berglund, Erik ”Bullen”, skådespelare 1986:27
Berglund, F., banarbetare BLHJ 1987:183
Berglund, Joakim, journalist, chef för Sydsvenskans Lundaredaktion
Berglund, Johan Walfrid, son till Josua och Johanna 1933:33,66
2004:5
Berglund, Johan Walfrid, rådman i Luleå reste till Amerika 1956/57:175
Berglund, Johanna f Olsdotter, g m Josua mor till Johan, Otto och Johanna och Anna Beata
Werrenrath 1933:34f,37,66
Berglund, Josua, tenngjutare tidigt 1800-tal, g m Johanna f Olsdotter, far till Johan, Otto och Johanna samt hustruns dotter Anna Beata Werrenrath, son till komminister Petrus och Vendela f Ternerus, bror till Sven 1933:33f,50f(även bilder),52,56,66
Berglund, K., banarbetare Revingebanan 1987:183
Berglund, Otto Wilhelm, son till Josua och Johanna 1933:33,66
Berglund, Petrus, komminister, g m Vendela f Ternerus, far till Josua och Sven Berglund, Sven, tenngjutare, bror till Josua 1933:34
Berglund, Wendela Johanna, dotter till Josua och Johanna 1933:33, 66 Berglund, Vendela f Ternerus, g m Petrus, mor till Josua och Sven 1933:33
1933:33
49

Berglund, Åsa, biljettchef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159
Berglöf, fröken, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild)
Bergman, tonsättare 1981:91
Bergman, Anders, kopparslagare, borgare i Klemens rote 1743, lärgosse Nils 1938:34(bild),35(även bild),36,70, 1972:66,68f,92, 1989:31
Bergman, Anders kopparslagares lärgosse Nils, invånare i Klemens rote 1743
Bergman, Anna Charlotta, folkskollärare 1964:166
Berghman, Carl, skolelev 1956/57:149
Bergman, Carl Abraham, rektor katedralskolan 1800-talet, kyrkoherde, folkskoleinspektör
1941:21(porträtt), 1956/57:13f.,18f.,19 (porträtt) 23-25,29-31,107,130,166, 1985:1:93,101,104,188
Bergman, Carl August, kapten, gymnastiklärare Karlskrona 1956/57:177 Bergman, Charlotta Carolina, lärare 1926/27:13
Bergman, C.M. 1956/57:149
Bergman, Eva 1947:59
Bergman, Fredrik, bäste försäljare av karnevalstidningen1986 1994:155 Berghman, Gustaf, assessor, häradshövding 1971:44
1938:70
1964:15,162,
Bergman, Gösta, professor ledamot stadsfullmäktige lärare katedralskolan var 1942 med och motionerade i fullmäktige om inrättandet av en namnberedning 1973:38, 1985:1:190, 1998:7
Bergman, Ingemar, regissör 2000:79f,89,93f,99,105,146 Bergman, Ingrid, filmskådespelerska 2000:66 Berghman, J.A.J., häradshövding 1960:28,41
Bergman, Jean (Johan) lantmätare 1919:9,13, 1939/40:45,91,114f (bild), 1972:62f(bild), 1980:13(bild), 1989:85, 1985:2:29(bild),31, 1989:27f,29(bild), 1990:8f,22,23(bild),24(även bild),25,28,34,36,38, 40,42,44, 46,48, 1996:55,57
Bergman, Johan se Jean
Bergman, Johanna Dorotea f Dahlman, slöjdlärarinna 1960:160,173 Bergman, Marie, artist 2011:196
Bergman, Niclas, kopparslagare 1933:27,1948/49:87, 1966:27, 1972:68f
Berghman, Peter Olof, vice bibliotekarie 1951:12, 1971:44,50, 66,133
50

Bergqvist, Bengt Jacobsson, teol professor, prost, extra ordinarie adjunkt vid prästseminariet, farfar till Bengt Jakobsson 1926/27:135, 1929:IX,XII,36f ,46, 51, 1947:60, 1955:9,12,46, 1956/57:42,45 (porträtt), 45f.,67f,83,96,117,136,143,146,177, 1959:50, 1961:30,33, 1974:23f
Bergqvist, Bengt Jakobsson, generaldirektör Skolöverstyrelsen 1950:44, 1960:188, 48 , 1964:15
Bergqvist, Björn, tåg- och personalchef i 1970 års karnevalskommitté Bergqvist, Jacob Otto Henric, kyrkoherde Bosarp 1956/57:176 Bergqvist, Johan, dövstumslärare, rektor 1964:95
Bergqvist, Karl, banarbetare Revingebanan 1987:183
Bergquist, Magnus, etnolog 2012:34,36-38,42,46,48,182,197
Bergqvist, Ulf, expeditionschef i 1974 års karnevalskommitté
Bergstedt, Carl Fredrik, redaktör 1964:10
Bergsten, Berit f Winqvist, småskollärare 1964:171
Bergsten, Bo, handläggare vid personalavdelningen vid skolkansliet 2005:188 Bergsten, Carl, arkitekt 2008:112
Bergsten, Carl Gustaf, professor i arkitektur vid Konsthögskolan 1925:33 Bergsten, Sture, rådman tid. assessor 1948/49:137
Bergstrand, Anders, skötte expeditionen i 1970 års karnevalskommitté 1994:118 Bergstrand, Axel, läkare, studentsångare 1981:4,45-64, 53 (bild)
Bergström, Ann, bildlärare på Spyken 2005:189,191 Bergström, Anton, bagare 1951:71, 1976:68
Bergström, Axel, landshövding Örebro, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176
Bergström, Bernhard, folkskolinspektör 1960:144,184,(porträtt),186, 1964:54, 145,158(gruppbild),164
Bergström, Endis, konstnärinna 1961:38, 1992:48(bild),69(bild)
Bergström, Hilmer, pastor 1954:46,75
Bergström, Magnus, designer Bergström & co AB Lund 2008:omslagets baksida,103, Bergström, Per Gustaf, regementspastor 1951:71
51
1994: 124
1994:118

Bergwall, Glenn, åttaårig patient från Karlshamn 1986:85f
Bergwall, W., medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild)
Bering, Vitus, dansk historiker 1934/35:3,16, 1952:69, 1953:16,34, 1959:9
Bering-Liisberg, Henrik Carl, dansk museiman 1930: 7,17
Berlin, Helena g Peterson 1954:46
Berlin, Helge, sparbanksdirektör Gamla sparbanken som finansierade byggnaden av Planetstaden som populärt kallades Sparbankshusen eller Östberlin 1998:130
Berlin, Herved, zoolog , deltagare 1912 års karneval 1939/40:52, 1978:127(porträtt) Berlin, Karl, banarbetare Revingebanan 1987:183
Berlin, L., inspektör, syssloman fattigvården 1966:218
Berlin, Lars, arkitekt på A-plan arkitektbyrå 2005:220,246
Berlin, Mac Martin Axel Christian, lärare katedralskolan fil dr 1985:1:190
Berlin, Nils Johan, professor kemi och mineralogi senare generaldirektör medicinalstyrelsen 1921:23, 1932:10, 1944:32, 47, 1947:102, 1954:46, 1975:17, 1982:45, 2003:18
Berlin, Sven-Olof, journalist 1994:53
Berling 1982:36
Berling direktör ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1936:56, 1966:41f,87,96,212
Berling, Carl Fredrik, boktryckare, akademiräntmästare, docent, g m Elisabeth Fredrika född Palm 1926/27:37,57,125,135,142, 1945: 24,97, 1951:54,59, 1958:47,64f,72,88 ,1959:50, 1966:41,87,96
Berling, Carl Gustaf, boktryckare, hovkamrer 1938:22(bild), 1975:13, 1981:10
Berling, Carl Gustaf, rektor katedralskolan 1800-talet, far till Christian Fredrik 1926/27:125, 1956/57:91, 1985:1:93,105,109f,112,114f,119-121,127-129,137,153,188,195,203
Berling, Chr.,häradshövding, uppsyningsman över barnens skolgång, ledamot och v.ordf. av fattigvårdsstyrelsen 1960:162, 1964:176, 1966:215,217
Berling, Christian Fredrik, akademiboktryckare, g m Sara Catharina f Fovelin 1926/27: 37,142
Berling, Christian Fredrik, son till rektor Carl Gustaf, instiftare av stipendium på katedralskolan, överläkare Malmö 1926/27:125, 1956/57:176,194, 1985:1:195
Berling, Edvard Wilhelm, universitetsbibliotekarie, författare till boken ”Lund” 1923:8, 1926/27:66,135,137,142, 1936:71,83, 1941:4, 1942/43:27f, 1951:83, 1954:36, 1955:77,
52

1956/57:106, 1958:62,93, 1959: 84, 1960:7, 1962:74f, 1970:9, 68, 1978:13, 1981:10,19, 1984:17, 1985:2:31, 36,40, 1989:44f, 1990:72, 1992:41, 2003:11f,119, 2011:202-08, 272
Berling, Elisabeth, dotter till Ulrika 1961:58
Berling, Elisabeth Fredrika, född Palm, g m Carl Fredrik 1945:97
Berling, Fredrik Johan, magister, akademiboktryckare 1926/27:135, 1956/57:151, 1960:46, 1983:43, 1984:38
Berling, Maria Ulrika, g m Fredrik Johan 1984:38
Berling, Sara Catharina, f Fovelin g m akademiboktryckare Christian Fredrik 38,142
Berling, Thora, fröken 1954:36
Berling, Ulrika f Hellstenius, fru, g m Fredrik 1960:46,49,72, 1961:44,58
Berlinger, Elirzer, rabbin Malmö 1995:88,95
Berman, Harry 1995:108(bild)
Berman, Jules, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143
Berman, Julius, journalist 1995:108(bild)
Berman, O., fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143
1926/27:
Bern, Olof, läroverksadjunkt kristendom, ledamot och v. ordf. av fattigvårdsstyrelsen 1960:188, 1964:76,125, 1966:21 1992:19,31
Bernadotte, Folke, prins 1948/49:138, 2002:130, 2011:235
Bernardt, Sarah, fransk skådespelerska 1978:56
Berndt, Carl-Eric, ledare Lunds spelmanslag, riksspelman 1986:24(gruppbild)
Berner, Rudolf, journalist Arbetet & Arbetaren, anarkosyndikalist 1986:11-13,25(gruppbild), 91, 1994:110f
Bernhard, biskop i Skåne 1920:1f, 1939/40:7,10, 1946:23,27,38,40, 1984:16, 1985:2:65(nr 169)
Bernhard II, av Sachsen tysk kung 2007:80
Bernard av Clairvaux, grundare av cistercienserorden 2001:33f Bernhardus, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
Bernlund, Carl, fabrikör, Bernlunds gjuteri, g m Christina Johansdotter, har gett namn till Carl Bernlunds gata 1968:51(bild),52(bild), 53f, 1977:117, 1983:37, 1987:17, 1998:144, 2003:11,20
53

Bernlund, Christina, g m Carl 1977:117
Bernsdorff, Andreas, dansk ryttmästare i Rauchs regemente vid slaget i Lund 1676, vittne i Sandbergs sak 1996:116,118,218
Bernstrup, Inge, medförfattare och skådespelare i karnevalsspexet 1970 ”Ling i Lund”, spexansvarig ledamot i 1974 års karnevalskommitté 1994:111,121
Bernt, tidningsbärare bor med Birgitta på Norra fäladen Magistratsvägen LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:207
Berry, Caroline, brittisk medicinare 1980:155,170 Berry, R.J., brittisk medicinare 1980:155,170
Bertel Trompetare, invånare i Klemens rote efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:13
Bertelsson, Sören, grovsmed borgare i Vårfru rote 1743, far till Arndt Sörenson, lärgossar Anders och Jöns 1938:47,61
Bertelson, Sören grovsmeds lärgosse Anders, invånare i Vårfru rote 1743 1938:61 Bertelson, Sören grovsmeds lärgosse Jöns, invånare i Vårfru rote 1743 1938:61
Berthold de Calabria, korsriddare 2001:34
Bertil , g m Stina far till Lennart, hyresgäst i LKF:s första bygge i Pilelyckan 1997:193-196 Bertil, prins 1986:42(gruppbild), 1994:84, 2002:97,157
Bertilsson, Sonja, lärare Svenshögsskolan 2005:158
Bertolucci, Bernardo, italiensk filmregissör och manusförfattare 2000:99
Berwald, Franz, tonsättare 1926/27:123
Berzelius, Jöns Jacob, kemist, ledamot av den stora uppfostringskommissionen ”snillenas kommitté” 1929:40,48,51, 1975:67, 1984:52,54,82,94, 1985:1:97(gruppbild)
Beselin, Björn, förste skolpsykolog, chef för elevvårdsenheten inom undervisningsavdelningen 2005:115f,187
Beskow, Elsa, barnboksförfattare 2011:11
Beskow, Per, religions- och kyrkohistoriker 2001:19f,22f,26,39,54,88
Besserman Anna, ekonomisk historiker, specialist på judisk historia 1995:125,139,153 Besson, Luc, fransk filmregissör och producent 2000:129
Betts, Edward, brittisk civilingenjör och järnvägsbyggare 1999:2,9
Beurnier, fransk emigrant, fäktare, undervisade Ling i Köpenhamn 1991:30
54

Beyer, Gabriel, Swedenborglärjunge 1961:43
Beyer, Nils, författare och journalist 1984:71,97, 1987:36, 1988:141
Beyron, Einar, musiklärare vid folkskoleseminariet, studentsångare 1981:14,52,68,79
Bibow (Bibou), Siegwert von, generalmajor, adelsman från Mecklenburg i dansk tjänst, chef för Kongens livregiment vid slaget i Lund 1676 1996:55,111,144,218
Bielke, Nils, generalguvernör Pommern, riksråd 1971:14,68, 1985:2:61
Bielke, Nils, överste, chef för livregementet vid slaget vid Lund, diplomat, har gett namn till Nils Bjelkegatan 1676 1996:41,84,91,95,105,109,114,116,118f,122f,129,131,133,135,138f, 140-142,144-146,157-159,190,199,206,210, 215,230, 1998:144
Bielke, Sten, riksråd 1952:61,64,77,80,82,90,97,104, 1998:124 Bielke, Thure, riksråd 1972:76
Biermann-Ehrenschild, Conrad, dansk diplomat, förhandlade fram freden i Lund 1678 1996:229
Bilberg, Johan, professor teologi Uppsala, biskop Strängnäs 1984:30f Bilde se Bille
Biermutter se Johnsson, Nils
Bildsköne Bengtsson se Bengtsson, Bernhard Harald
Bildstein, Gustaf Ernst von , kyrkoherde Hardeberga och S. Sandby, professor 1971:13-15,22,30,38,49,54,126,128,133
1951:51,
Bildt, Henrik von, studerande, Tegnérs ”främmande ynglingen” 1936:41(bild), 56, 1982:10 Billberg, Cajsa Maria, g m Gustaf Johan 1956/57:26
Billberg, Elias, kontraktsprost 1955:27(bild)
Billberg, Fredrik Christian, handlande 1926/27:118, 1951:11,80
Billberg, Gustaf Johan, rådman 1956/57:26,1966:27 Billberg, J.G. 1947:48,85
Billberg, Johannes, kyrkoherde S:t Ibb 1961:122 Bille, löjtnant, fäktmästare 1971:34
Bille(Bilde), Beata, hade egendom i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 46
1923:
Bille(Bilde), Beate, till Knutstorp, syster till Sten, mor till Sofia och Tycho Brahe 1919:6, 1946:19,21,55
55

Bille, Chr., 1996:21
Bille, Eske, dansk rikshovmästare, övertog 1541 ansvaret för nunnorna i benediktinerklostret i Lund 2001:52
Bille (Bilde), Sten, till Vanås och Herrestad, landsdomare, bror till Beate 1919:6, 1946:55
Bille, Torbern, ärkebiskop Lund 1532-36, släkten Bille har gett namn till kvarteret Billegården 1919:6, 1946:32,43,55, 1953:12, 1998:37
Billenqvist, trumpetare 1951:12
Billesson, Göran 2011:264(bild)
Billgren, Andreas, timmerman 1926/27:61,121,129,142
Billgren, Birgitta, biträdande rektor vid Norra Fäladen I 2005:243 Billgren, Ola, konstnär 2008:46(bild),79(bild)
Billing, fil dr, initiativtagare 1900 till byggandet av ”Gamla elverket”
2003:18
Billing, Gottfrid, professor, biskop Västerås och Lund, eforus katedralskolan
1955:30, 1964:65,148f, 1966:131, 1968:112, 1983:99, 1985:1:127,189, 1987:35, 1988:46f,77,87,141, 1992:19, 1999:39, 2000:41
Billing, Gustaf, lektor, instiftare av stipendium på katedralskolan, uppsyningsman över barnens skolgång 1960:162,187, 1964:176, 1985:1:199
Billing, Peter, historiker 1997:233
Billing, Tore (Theodor), konstnär 2008:64
Billman, Peter Magnus, ritmästare avliden 1811 2008:61
Billmark, Carl Johan, litograf, tecknare 1921:7(bild), 1944:19(bild)
Billquist, Fritiof, skådespelare och författare, speaker i kortfilmen Lund- en stad med traditioner 1947 2000:77
Billström, Lars, borgmästare 1948/49:103 (porträtt), 1956/57:46,76,116,136,178, 1960:158,187, 2004:105
Bing, Anna, hade egendom i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Per 1923: 20,37
Bing, Per, hade egendom i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden g m Anna 1923:20
Bingius, Jakob, rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:187
56
1953:8,20,108,

Birger Gunnersen, magister Greifswald, rektor katedralskolan, kansler hos Kristian I:s maka Dorotea, ärkebiskop Lund 1497-1519 1933:4, 1937:62, 1946:27,32,40, 1985:1:21,24,187, 2001:22
Birger, Hugo, konstnär 1985:2:56
Birgersson, Lars, rektor vid Killebäcks rektorsområde 1998 – 2005:240
Birgit, g m Sven-Åke bosatt i LKF:s 50-talsområde vid Karhögstorg 1997:199-202
Birgitta, undersköterska, bor tillsammans med Bernt på Magistratsvägen LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:207
Bisk, Sven, uppköpare 1926/27:17,77(gruppbild),117,132
Bismarck, trädgårdsmästare Halmstad 1977:68
Bismarck, Otto von, tysk statsman 1999:57
Biurbeck, gesäll hos guldsmed Mikael Buhrman, invånare i Drottens rote 1743 Bizet, Georges, fransk tonsättare 1988:20
1938:66
Biäre, Nils Persson, skräddare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:21
Biörnclou, Mattias se Mylonius
Biörnstad, Margareta, arkeolog, riksantikvarie 1989-93, dotter till Per Edvin Sköld
2006:17
Bjellving, Per, designer 1997:204
Bjerheim, Ingrid, bibliotekarie UB 1993:141
Bjerkén, Alda, folkskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,166
Bjerkén, August, skrivare LBJ 1987:183
Bjerkén, Frenne, folkskollärare, hjälpklasslärare, tillsynslärare
Bjerning, Lars, ekonomhistoriker 1987:123
Bjernstad, Holger, folkskollärare 1964:164
1964:89,92,163,174
Bjerre, Birger, rektor katedralskolan 1900-tal, instiftare av stipendium på katedralskolan
1960:144,190, 1985:1:184,188,202 Bjerrum, Niels, dansk kemist 1983:89
Bjugg, Adolf Fredrik, borgmästare, g m Johanna Charlotta född Herslow 1926/27:22(bild), 23,121f,143, 1936:25,55, 1945:36,97, 1948/49:88,102 (porträtt), 1951:34,51,73,84, 1958:24,40,41(porträtt), 44,48,63,67,75,80, 1966:24f,27,29, 1999:21, 2011:205
Bjugg, Johanna Charlotta, född Herslow g m Adolf Fredrik 1945:97
57

Bjur, teaterdirektör g m Maria 1926/27:143
Bjur, Maria Elisabeth, f Sandström g m teaterdirektör Bjur 1926/27:56,143
Bjurling, Oscar, professor ekonomisk historia 1973:76, 1987:123
Bjurman-Holgersson, Caroline, mamma till Maja, Love och Viggo 2011:120,130
Bjurström, Birgit, folkskollärare 1964:100,167
Bjärming, Kjell-Åke, kommunal musikledare, medlem i Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005:190(gruppbild)
Björk, Adolf, med stud 1988:83f
Björck, Anders, jurist, kronofogde och kolonist 2012:104,105(även bild),106(även bild),107(även bild),
Björck, Carl, handlande, punschfabrikör, en av de första studenterna i katedralskolan 1926/27:118, 1954:15, 1982:50(bild), 1985:1:124(bild)
Björk, Christina, född Kolmodin, g m Truls 1945:20 f 97,100
Björck, Gillis, kronofogde, hederskarnevalist 1981:16, 1986:79,109 (porträtt), 1994:76,92,157
Björck, Gustaf Daniel, präst biskop Göteborg 1961:53f
Björk, J 1999:123
Björk, Karl, banarbetare BLHJ 1987:183
Björk, Truls, klockare i S:t Peters kloster, g m Christina född Kolmodin Björkdahl, Hjördis 1987:194
1945:20f,97,100
Björckegren, N., kandidat 1947:19
Björkelund, Anders, lack- och oblatfabrikör, far till Johan Bernhard
Björkelund, Johan Bernhard, original ”Lackmu(o)s”, son till Anders 1954:52, 1973:60, 1977:13, 2002:52
1926/27: 84,143 1926/27: 84,143,
Björkholtz, Johan Daniel, skomakare 1951:76
Björklund, skomakarmästare 1941:12
Björklund, Harry, faktor 1962:10
Björklund, Ingeborg, författare 1994:27, 2008:38
Björklund, Karin, rektor vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder Björklund, Per-Åke 1991:90
2005:244
58

Björklund, Richard, målare, medlem i Konstföreningen Aura 1928 2008:76 Björklund-Anderberg, Ragnild 1988:68
Björkman, Emil, adjunkt Spyken 1979:33
Björkman, Jan, arkeolog 1980:9
Björkman, Moje, 1903 tillsammans med Axel Jansén innehavare av Grand Björkman, Nils Andreas, kyrkoherde Billinge 1956/57:176
Björkman, Rudolf, privatlärare, journalist Sthlm 1926/27:128
Björkman, Sven, skomakare, bälgtrampare och pungdragare 1951:12 Björkström, Eva, konstnär 2011:248(bilder),260
1993:110
Björling, Carl Georg, professor, ordf. stadsfullmäktige, Lunds stads representant i Revinge- banans styrelse 1949:131, 1960:136, 1968:112f, 1987:80,108,186, 1992:108, 1994:53
Björling, Gotthard 1994:53
Björling, Johan, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:199
Björling, Jussi, sångare 1981:68,79
Björling, Karl Gotthard, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:199
Björn, kung i Birka 2009:62
Björn, vikingahövding, nämnd på Lundagårdsstenen 1930:5
Björnlund, Jonas Petter, kardmakare g m Sophia Cornelia född Löwegren 1945:28,98
Björnlund, Sophia Cornelia, född Löwegren, g m Jonas Petter 1945:28,98,102
Björnson, Björnstjerne, norsk författare 1982:59
Björnsson, Kerstena, ägde egendom i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Olof 1923:30
Björnsson, Lars Olsson, son till Kerstena och Lars, enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:31
Björnsson, Olof, g m Kerstena och far till Lars 1923: 30
Björnung, Stig, idrottslärare 1986:40(gruppbild), 1991:60
Björsell, Nils Johan, fotograf i Sthlm 2002:78
Blackwood, Helena (Nelly), g m 1. vinhandlande Hans (Johan) Löwegren 2. handlanden Göteborg Magnus Larsson 1945:26,28,62,98,101
Bladh, Anna Maria, folkskollärare 1964:166
59

Bladh, Einar, fil lic 1980:10,92
Blanche (Blanka), drottning, g m kung Magnus Eriksson, har fått ge namn till kvarteret Drottning Blanka 1998:61
Blanche, August, författare 1975:25,1982:53
De Blanck, Anna, fröken 1969:15
Blanck, Georg, slaktare Södra Sandby 1995:74(porträtt),75
Blanck, Nils August, arkitekt verksam i Malmö, ritade 1931 paviljong i Lunds idrottsplats nordöstra hörn 2003:64
Blanka se Blanche av Namur
Blatt, Franz, dansk professor i klassisk filologi Blavatsky, Helena, rysk teosof 1988:120 Blecher, H., fotbollsspelare i judiskt amatörlag Blech(k)er, Ida-Sara 1995:103
Blech(k)er, Motke 1995:103
1939/40:40 1995:143
Blech(k)er, Nehemja, grossist innehavare Nya Skrot & Avfallsaffären i Lilla Råby, tillsammans med Simon invandrad från Latzkova Litauen 1995:40, 58(porträtt 1918),70,84,108(bild),119,125,129
Blech(k)er, Simon, grossist innehavare Nya Skrot & Avfallsaffären i Lilla Råby, tillsammans med Nehemja, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1996:129,143
Blek, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
Blekeman, Lars, invånare i Vårfru rote före Skånska kriget, då han och hans hustru
dödades enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:42
Blidberg, Gustaf, lärare katedralskolan i svenska och historia 1992:26,29
Blidfors, Gulli, folkskollärare 1964:167
Blidfors, Johannes, folkskollärare, seminarielärare, tillsynslärare, riksdagsman (s) 1964:164,175, 1973:85, 1988:84,141
Blix, Magnus, häradshövding, författare 1929:15, 51
Blix, Magnus, professor i fysiologi, amatörfotograf 2002:70
Blix, Magnus, professor i fysiologi, hustru, medlem av Lunds fotografiska förening (gruppbild)
Blixt, barmästare Storkällaren 1993:97
1960:190,
2002:68
60

Bloch, Carl, dansk målare 2009:42
Block, Jacob, hade före 1691 egendom i Vårfru rote enligt sjättepenningslängden 1924:37 Block, Jens, rådman, invånare i Krafts rote 1630 enligt sjättepenningslängden 1924:7 Block, Jörgen, hade egendom i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:9 Block, Per, teolog studentkårens vice ordf. 1989:57(gruppbild)
Blohmé, Esbjörn, fil lic 1962:11
Blom, August, dansk skådespelare och regissör 2000:33 (även bild), 49
Blom, Fredrik, arkitekt vid flottan och överste 1936:20,25(bild),35-37,45,50,52,69 (bild),71 Blom, Johan, elmontör BLHJ 1987:183
Blom K. Arne, författare, presschef i 1974 års karneval, medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen – Tre dagar i maj” 1974:5-38, 1978:7-19,33-55,80-98,108-124, 1989:42, 1991: 7-34,46-51,81, 1993:140, 1994:4-69,124,128,137, 1996:238, 1998:12,169,171, 1999:2,115, 2001:88f, 2002:150, 2003:119f, 2004:151 2006:4, 51,54-57, 2008:103, 2009:151, 2011:272
Blom, O. 1987:41(bild)
Blom, P. innehavare av ambulerande kinematograf 2000:16(även bild),17 (bild),140f
Blom, Åke
Blomberg,
Blomberg,
Blomberg,
Blomberg,
Blomberg,
Blomdahl, Jacob Wilhelm, student teologi, avrättad 1830 1926/27:127, 1945:74,98, 1950:24, 1962:35, 1974:9-11,17-21,23-30,32f,35,38, 40, 1989:40f, 194
1987:194
kammakare handlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:34,50,86-88,211f Anna, handlande 1977:109,117
Einar, schaktmästare 1987:28
Jakob Wilhelm, faktor 1956/57:46,67,89,91-94,136,139-142,177, 1960:40 Otto Christian, stadsläkare Kristianstad, regementsläkare 1956/57:175
Per, utvecklingssamordnare på Lunds Park- och Naturkontor 2011:6,272,
Blomberg,
2012:164,165(bild),166(även bild),167(även bild),168(även bild),169(även bild)
Blomdahl, Johan Ulrik, kyrkoherde i Starrkärr Älvsborgs län, prost, far till Jacob 1989:40
Blomgren, Bengt, skådespelare, manusförfattare, regissör 2000:146
Blomgren, Gun, se Hellsvik
Blomgren, Peter, sexmästare i 1982 års karnevalskommitté 1994:142
1974:24,28,
61

Blommér, Nils Jakob Olsson, konstnär 1926/27: 35ff,125,143, 2008:62
Blomquist, Ann ”Marilyn Monroe” i 1954 års karnevalståg 1994:81
Blomqvist, Christer, arkitekt Blomqvist arkitekter 1997:223
Blomqvist, Karin, fil kand, g m Ragnar 1954:75-77, 1985:2:7-9,10(bilder),24(bild), 34(porträtt),39f,45-74, 1992:110
Blomqvist, Per, präst, moderat kommunpolitiker, organiserade 1945 ett medborgartåg till Monumentet för att fira krigsslutet, medlem av garantikommitté inför 1974 och 1978 års karnevaler 1994:124,133, 1996:188,205
Blomqvist, Ragnar, docent, stadsantikvarie, sekreterare i kommittén för inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952 och i dess fortsättning 1963, son till Elna Zander 1937:3,4(bild),15(bild),17(bild),22f(bilder),27-30(bilder),33(bild), 36f(bilder),43(bild),47(bild),50f(bilder),52(bild),53(bilder),54f(bilder), 1939/40:30,48,73(bild), 99(bild),104, 1942/43:94, 1946:37,38, 1950:15(bild),16(bild),22(bild),23(bild),27(bild), 28(bild),34(bild),42, 1951:91, 1953:23,32,42 (bild),192.17,43, 1955:19 ,33(bild), 57(bild), 63(bild), 1956/57:5,107, 1959:10(bild),84, 1960:27(bild),107(bild),143(bild), 145f,147(bild),151(bild),154(bild), 1961:51(bild),132,154(bild), 1962:8,10,(bild), 33(bild),50,57(bild),63(bild),75,77 1962:2,8,10,14,50,75,77, 1966:12f,70,72,91(bild), 1968:16(bild),47(bild),53(bild),73(bild),112-118, 1969:6, 1970:8f ,37(bild), 1973:12,82-84, 88, 1974:13(bild), 1975:49, 1976:65, 1979:50,52(bild),53, 1980:5,14,26-28,29(bild),30f, 33f,36, 37 (bild),40(även bild), 45(bild), 56,62,66,88,112, 1982:92(bild),98-100,102,106, 1983:7,6(porträtt);7f,23, 1984:12f, 1985:1:14(bild),31(bild),36(bild),203, 1985:2 hela verket,11(porträtt),33(bild),42 (självporträtt),47(bild),50(bild),54(bild),56(bild),59(bild),60- 62(bilder),65f(bilder),71(bild), 1986: 35,87-89, 1989:21,27,40,51,61,77, 1990:8,10, 16,18,22, 1991:40f,63,91, 1992:103, 1993:83,128, 1995;104(bild),112,153, 1996:188,238, 1998:11,29,33,169, 1999:123, 2000:20, 2001:22,44,63,88, 2002:7,90,150, 2003:16f, 18(bild),20(bild), 66(bild),72,102(bild),119, 2004:150, 2006:94,113, 2010:51 (bild)
Blomstrand, Anders, docent i teologi, missionär i Indien, bror till Christian Wilhelm, g m Eleonora Kelber prästdotter från Bayern, far till Johan Theodor Severin 1932:25, 1984:72,96
Blomstrand, Anders, kontraktsprost 2009:151
Blomstrand, Christian Wilhelm, magister primus 1850, professor i kemi och mineralogi, universitetsrektor 1871-72, syster Eva Charlotta Rydén, har fått ge namn till Blomstrands backe och kvarteret Blomstrand 1921:24, 1932:25, 1944:34,47, 1947:102, 1954:44, 1955:63 (bild), 1969:13, 1982:21, 1984:8,40,51-99,76(porträtt),115, 1998:64,66
Blomstrand, Eleonora f Kelber, g m Anders 1984:72 Blomstrand, Hilda, g m Johan Theodor 1984:72f
Blomstrand, Johan, lektor magister primus 1811, rektor Växjö, präst, g m Severina f Rodhe, far till Christian Wilhelm 1944:34,47, 1948/49:192, 1984:52,81
62

Blomstrand Johan Theodor, g m Hilda f Carlsson, son till Anders inneboende som student hos C.W. Blomstrand, missionär i Sydindien, kyrkoherde i Kristvalla 1984:72,97
Blomstrand, Severina, Christian Wilhelms mor 1984:72,75,80,96
Blondell, Joan, amerikansk film och TV-skådespelerska 2000:73(bild)
Blumenau, J., fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143
Blumenau, Leopold, Örebro, med rötter i judiska Lund 1995:153
Blumenau, Manne Leiser, uppköpare av lump och skrot under första världskriget 1995:108(bild)
Blumenau, Rafael, jude bosatt Revingegatan 1 numera 3 1930 1995:73,87,108(bild) Blumenthal, Oscar, tysk lustspelsförfattare och teaterchef 1982:55
Blücher, Gebhard von, preussisk fältmarskalk 1996:131
Blüdnikov, Bent, dansk historiker 1995:35,44,154
Blymästare, Anders se Anders Blymästare
Bo, Bengt, hjälppräst i Uppåkra, g m Elsa Bengtsson invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:26
Bob, Herman, jude bosatt Hospitalsgatan 5 m familj 1904 1995:51,103
Bob, Hirsch, uppköpare av lump och skrot under första världskriget bosatt Trädgårdsgatan 1995:129
Boberg, ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:51 Boberg, Axel, organist Malmö 1988:47,59f,68,88 Bodforss, Sven Wilhelm, professor i kemi 1947:103 Boeck, norsk lektor 1932:25
Boëthius, Gerda, konstvetare 1985:2:55
Bogdanovich, Peter, amerikansk filmregissör 2000:97,99,105
Boheman, Carl Henrik, svensk entomolog 1926/27:74
Bohlin, Abraham, innehavare Lindhska tryckeriförlaget Örebro
1975:14
Bohlin, Folke, musikvetare, professor, studentsångare 1981:4,17-30, 1988:135,
1994:127(gruppbild)
Bohm, J.L., repslagargesäll, startade 1847 ett repslageri och har gett namn till kvarteret Repslagaren 1998:41
63

Bohman, Fredrika Wilhelmina, g m Johan Magnus 1977:25,117
Bo(h)man, Johan Magnus, konditor, g m Fredrika Wilhelmina Andersson, öppnade 1875 ett konditori vid Lundagård 1977:24,117, 1993:32
Bohman, Kjell, vaktchef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140
Bohnstedt, Edvard von, hovjägmästare, deltog I Oskar II:s jakt i Skåne 1894 2002:49(gruppbild)
Bohr, Harald, dansk matematiker bror till Niels, talade för Danmark vid monumentet över slaget i Lund vid krigsslutet 1945 1996:188
Bohr, Niels, dansk fysiker 1983:77,82(även porträtt),83 Bohrn, Erik 1946:41
Boieldieu, Francois, fransk tonsättare 1988:16
Boissonade, Jean Francois, fransk språkvetare 1926/27:98 Boivie, Pehr Gustaf, rektor Uppsala katedralskola 1985:1:115 Bojsen, Philip, prins karneval 1909 1978:124
Bokelund, Carl Göran August, bokhållare Skånska städernas brandstodförening, senare rentier Lund 1977:26f,117, 2004:136f
Bokelund, Magnus, rektor vid Team Södra Sandby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245
Bokelund, Oskar, handlande ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1960:188, 1966:155,215 Bokholt, Henrik, kanik 1369 1933:3
Boklund, Axel Ferdinand, mejerist köpte 1897 tillsammans med verkmästaren Johan Ivar Rudelius Carl Bernlunds verkstad som de kallade Rudelius & Boklund och låg där Alfa Laval nu ligger. Företaget kallades populärt Rudebok något som fått ge namn till Rudeboksvägen och kvarteret Rudebok 1998:74, 2003:20
Boklund, Gunhild, talvårdslärare 1964:100
Boklund, Johan, konstnär 2008:62-65,79
Bolander, Nils, domprost, biskop 1960:190
Bolanowska, Ewa, studierektor vid invandrarundervisningens rektorsområde 1979-89 och rektor där 1990- 2005:144,241
Boldsen, Jesper, cand. Scient Århus 1980:154,162,170
Bolin, Sture, professor historia 1939/40:6,8-10,15,17f,20,25,32, 1973:68,70, 1998:16,169
Bolinder, Adolf Reinhold, skådespelare senare klockare i Högesta 1926/27:58,143
64

Bolinder, Axel Vilhelm, tullförvaltare i Ystad 1926/27:58,143
Bolinder, Jean, deckarförfattare, dramapedagog 2003:73, 2008:50,55f Bollvig, Annicka Christina, f Henchen gm Reimondus 1945:70,98 Bollvig, Anna Dorothea 1945:70,98
Bollvig, Reimondus, guldsmed g m Annicka Christina 1945:70,98
Bolméer, Bengt Magnus, professor i österländska språk g m Laura 1922:18f, 1926/27: 113,135,143, 1929:37,42,51, 1936:64,68, 1941:22, 1947:102, 1956/57:15,26,71,107f., 1959:50, 1961:13,24,37,125, 1962:27, 1966:87
Bolméer, Laura Petronella, kransflicka, född Lundblad, gift med Bengt Magnus, syster till Johan Fredrik 1922:18f,22-24, 1926/27:10,113,138,143, 1929:48,51, 1947:44 1955:50, 1956/57:108, 1961:36f,46,69,82,84f,117f,125
Bolmstedt, Eugen ”Kitan”, skolidrottsman från Lundsberg även verksam i Lund 2003:64 Bolte, J., sagoforskare 1988:123
Boman, Sven, fotograf (KB) 1990:4
Bommelberg, Borchart von, dansk länsman 1500-tal, g m Margrete Brahe
Bonaparte, Charles Lucien, furste av Canino och Musignano 1944:30,47 Bonde, Carl, sändebud i Paris 1996:158
Bonde, Carl Carlsson, jur dr 1963:54
Bonde, Gustaf Trolle se Trolle-Bonde
Bonde, Knut Henrik, 1963:55,70
Bonde, Krister (Christer), friherre, landshövding Örebro, riksråd företog 1658 inspektionsresa genom de erövrade landskapen 1933:5, 1982:98, 1985:1:53
Bonde, Ulf, landsdomare Skåne 1953:109-110 Bong, postinspektör 1966:86
Bong, Carl Fredrik, bokbindare 1938:26
Bonge, Paul, kyrkoherde Gödelöv slutet av 1700-talet Bonnier, Adolf, bokförläggare 2002:20,153
Bonnier, Albert, bokförläggare 1975:40, 1984:86 Bonnier, Gerhard, bokhandlare Köpenhamn 1975:86
2009:104
65
1937:8

Bonnier, Ulla, (Adelsten), facklig representant för SFL (Svenska facklärarförbundet) senare för SL, konsulent i Bild vid Lunds grundskolor från 1977-89 2005:126,130,135,157,231(gruppbild)
Bono, Pietro, cirkusartist 1926-27:83
Book, Tommy, kulturgeograf 1999:70f (bilder),123
Boon, Gottfrid, tysk musiklärare 1981:93
Boquist, Eva, ordförande i koloniföreningen Oskarshem III
Borch, Lars, befallningsman Glimmingehus 1996:19
Borck, Jacob, invånare i Krafts rote 1668 enligt 1691 års sjättepenningslängd Borck, Johan Bernard von, akademiadjunkt, docent kemi 1982:45
Borelius, Aron, professor i konsthistoria, talade vid dansk-svensk fest mot firandet 1926 av slaget i Lund, ordförande byggnadsnämnden (s) , ledamot i 1935 års kommunala bostadskommitté, var 1942 med och motionerade i fullmäktige om inrättandet av en namnberedning, verksam i arbetet med 1936-42 års generalplan för Lund 1955:36, 1969:41, 1973:48, 1985:2:58, 1986:5,44(gruppbild),71,104(gruppbild), 1992:51f, 1994:53, 1996:184, 1997:21, 24, 27f,32,103,120,233, 1998:7, 2003:32,38f,76, 2006:37, 2008:78
Borelius, Gudmund, professor fysik KTH
Borelius, Hilma, mor till Aron 1992:135
Borelius, Johan Jacob, professor, filosof 2004:132f
1978:132 1968:35,77f,
1992:107,134(porträtt),135,
Borg, kammarrättsråd 1817 1936:16
Borg, ledamot av drätselkammaren 1955:66
Borg, släkt som från 1737 i mer än 200 år drev färgerirörelse i kvarteret Färgaren, Borgska tegelhuset är uppkallat efter släkten 1998:38,47,52
Borg, Alma, småskollärare 1964:169
Borg, Anders, lärare katedralskolan 1985:1:136
Borg, B.I., kammarskrivare, amatörfotograf i Lund 2002:71,153
Borg, Berndt A., ledamot av LBJ:s styrelse, ledamot av fullmäktiges undersökningskommitté ang. järnväg till Revinge, ledamot av Revingebanans styrelse och ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1937:57, 1987:59,186, 2011:212
Borg, Berndt Gustaf, bankchef Eslöv 1956/57:174
66
2012:131
1924:9

Borg, Betty, dotter till handlanden i Malmö B. Richter, g m Georg Wilhelm 1922:21, 1960:45
Borg, Carl Otto, faktor, färgfabrikör, godsägare, instiftare av stipendium på katedralskolan, son till Jöns Petter 1954:21, 1955:40,59-60 1956/57:99,115,133,178, 1960:166, 1969:54,56, 1970:56,60,63, 1977:49,88,117, 1983:43, 1984:79, 1985:1:195, 1987:10,28,60,62, 1998:135, 2006:30
Borg, Emil, konsul Ystad 1942/43:8
Borg, Fr. 1955:59f
Borg, Fredrik, bokhandlare 1926/27:28,70(bild),131,143, 1954:13(bild)
Borg, Fredrik, färgare son till Hans 1938:27
Borg, Fredrik Theodor, liberal redaktör Öresundsposten Helsingborg 1978:26
Borg, G.V., akademikamrerare, g m Betty Richter 1922:21
Borg, Göte, slöjdlärare 1964:174
Borg, Hans, färgare, borgare i Drottens rote 1743, far till Fredrik 1938:27,66, 1965:65
Borg, Jöns Petter, faktor, färgare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, far till Carl Otto, har gett namn till Borgs väg och kvarteret Jöns Petter Borg 1926/27:17,80,110,143, 1936:13f, 1937:19, 1941:21, 1951:23,31 ff.(porträtt s.33), 1956/57:16,22-24,26,44,46, 48,129,163, 177, 1960:26, 1966:33,41,43f,93,212, 1970:60, 1998:135, 2001:20, 2006:30
Borg. Kaj, arkeolog 1980:9
Borg, Leif, ekonomichef, ordförande i skolförvaltningens ADB-grupp 1981 2005:136,188
Borg, Mathilda, fru g m Carl Otto, instiftare av stipendium på katedralskolan 1960:45, 1977:117, 1985:1:195
Borg, Nils Fredrik, bokhandlare se Fredrik
Borg, Nils Petter, hattmakare 1951:67
Borg, Wilhelm, ledare för studentsångarna 1932:20, 1981:34
Borge, Victor, dansk-amerikansk underhållningsartist, gav garantiförbindelse vid 1990 års karneval 1994:157,165(gruppbild)
Borgegård, Lars-Erik, bostadsforskare 1997:229,233
Borgehammar, Stephan, professor i praktisk teologi Lund 2009:151 Borgelin ”Lille Borgelin”, medlem av IOGT:s mässingskvartett 1968:59 Borger, dansk major, tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 1996:218
Borgert, G., vinhandlare Göteborg 1945:25,29
67

Borglin, Arthur, fabrikör, charkuterist 1979:37,39, 1995:75
Borglin, Carl August, son till Nils Christian, skolkamrat m Alfred Lundberg 1977:19,117 Borglin, Kjersti, g m Nils Christian 1977:117
Borglin, Knut, tandläkare, studentsångare, ledamot i 1946 och 1950 års karnevalskommittér, karnevalsgeneral 1954, ledamot av 1954 års karnevalskommitté, musikfestivalschef i 1958 års karnevalskommitté 1981:4,15(gruppbild),79-86,80(gruppbild), 1986:45,
1994:63,71,77, 82(även porträtt),84,87,89(gruppbild),92,94(gruppbild),109,164(gruppbild)
Borglin, Nils Christian, slaktarmästare F:a Borglin och Persson, g m 1. okänd 2. g m Kjersti Nilsson 1977:15,41,117
Borglund, Carl, folkskollärare, tillsynslärare på Västra skolan 1964:164,174, 1987:194, 2005:22 (porträtt)
Borglund, Oscar, far till Maj-Britt Jönsson, spelade på 20-talet ofta dragspel på biograferna Skandia och Palladium 2000:51
Borgström, gesäll hos murmästare Per Olsson, invånare i Drottens rote 1743 1938:68
Borgström, korpral v Torna kompani av S. Skånska inf.reg. 1977:28f,117
Borgström, slaktarmästare 1977:15
Borgström, Bror, verksam inom SF-biograferna son till Gustav bror Herbert, Karl-Gustav, Gösta, Ragnar och Evert 2000:85
Borgström, Carl, advokat, ledamot av fullmäktige, var 1942 med och motionerade i fullmäktige om inrättandet av en namnberedning 1948/49:136, 1998:7
Borgström, Christian, skomakare, borgare i Krafts rote 1743 1938:44,60
Borgström, Christian skomakares gesäll Nils, invånare i Krafts rote 1743 1938:60
Borgström, Christian skomakares gesäll Ola, invånare i Krafts rote 1743 1938:60
Borgström, Christian skomakares gesäll Winter, invånare i Krafts rote 1743 1938:60
Borgström, Evert, verksam inom SF-biograferna, son till Gustav, bror Herbert, Karl-Gustav, Gösta, Bror och Ragnar 2000:85
Borgström, Gustav, vaktmästare, maskinist Palladiumbiografen från 1919, far till Ragnar, Herbert, Karl-Gustav, Gösta, Bror och Evert 2000:27,52(gruppbild),84
Borgström, Gösta, verksam inom SF-biograferna, son till Gustav, bror till Herbert, Karl- Gustav, Ragnar, Bror och Evert 2000 :85
Borgström, Herbert, maskinist på Skandia och vaktmästare på Palladium, son till Gustav, bror till Ragnar, Karl-Gustav, Gösta, Bror och Evert 2000:84f
68

Borgström, Karl-Gustav, biografmaskinist Palladium, son till Gustav, bror till Ragnar, Herbert, Gösta, Bror och Evert 2000:85
Borgström, Lars, bisittare tenngjutareämbetet Göteborg 1748 1933:6
Borgström, Magnus, skräddare, borgare i Vårfru rote 1743, gesäll Anders 1938:46,62
Borgström, Magnus skräddares gesäll Anders, invånare i Vårfru rote 1743 1938:62
Borgström, Petter, gelbgjutare g m Anna Catharina Maria f Löwegren 1945:77
Borgström, Ragnar, son till Gustav, bror Herbert, Karl-Gustav, Gösta, Bror och Evert, far till Eva Konecny, biografmaskinist Skandia 1939-69 2000:84(även porträtt),85(gruppbild)
Borgström, S., länsnotarie 1955:27
Borneman, Landskrona 1972:89
Bornemark, Dan, musiker 2005:152
Borro, Niclas, mäster 1942/43:55
Borup, Jakob Samuel, borgmästare 1938:15, 1958:9, 1971:67,69,80,86,133 Borup, Mårten, rektor Århus 1985:1:49
Borup, Nicolaus Roland, lärare katedralskolan 1700-talet, invånare i Klemens rote 1743 1938:72, 1985:1:72f
Boråsh, Anders Knutsson, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 14
1923:
Bosch, Felix Herman Wirth Roeper, tysk professor i konsthistoria, bosatt i Bjärred, startade 1953 institutet för färgfoto i Lund, har en märklig bakgrund, som framstående nazist under namnet Herman Wirth 2002:95,153
Bosch, Hieronys, nederländsk konstnär 2008:133
Boson, Amelie, arkitekt 1983:9
Bostedt, Anders Georg, student 1926/27:21,143
Boström, student, göteborgare 1982:49f
Boström, Christoffer Jacob, filosof, professor i Uppsala
Boström, Erik Gustaf, statsminister 1978:106
Boström, Gottfrid Daniel, drätselkamrer Lund, vd för idrottsplatsen 1977:91,117, 1991:14 Boström, Gustaf Theodor, docent praktisk filosofi 1977:91,117
Boström, Jonas, förste ålderman tenngjutareämbetet Göteborg 1748 1933:6
69
1956/57:40, 2008:25

Boström, Jöns, akademiritmästare 1926/27:25,29ff,125,143, 1952:105(bild), 2008:62 Boström, Paul, läroverksadjunkt g m Sofia Ulrika Löfmark 1962:47, 1998:71, 2000:144 Boström, Sofia, g m Paul, har fått ge namn till kvarteret Sofieberg 1962:47, 1998:71 Bottalli, Leonardo, italiensk 1500-tals konstnär 1996:149(bild)
Botten-Hansen, Paal, norsk författare, arkivarie, biblioteksman 1984:60-65 Bouche, invånare i Klemens rote 1743 1938:72
Bouilly, Jean-Nicolas, fransk skriftställare, librettoförfattare 1988:129,141 Bourke, Joanna, brittisk historiker 2012:182,197
Bourmäster se Burmester
Bournonville, August, dansk balettdansör 1988:16
Boustedt, Hans Richard, klockare Väsby, g m Lovisa Johanna f Schartau
1945:103
Boustedt, Lovisa Johanna f Schartau 1945:56f,103
Bow, Clara, amerikansk filmskådespelerska 2000:53
Bowedt, Carl, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval
Boy, Gunnar, fotbollsspelare LBK 1986:71,74
Boyd, William, amerikansk filmskådespelare 2000:9,75
Boye, Fredrik 1984:36
Boye, Karin, författare 1973:32
Braconier, Jean, riksdagsman kulturredaktör Sydsvenskan
Brady, Mathew B., amerikansk fotograf 2002:25,153
Brag, Arvid, lektor katedralskolan 1954:43, 1985:1:190
1994:32
1973:77
Brag, Jonas, professor astronomi och fysik 1926/27:85,110,134f,143, 1929:31,51,
1947:102, 1956/57:26, 1959:50, 1975:86,
Brage, fru startade omkring 1900 Blå bandets café eller Café Blå 1993:70, 2004:78
Braghe, A., målarmästare 1960:89
Brahe, Barbare, till Bollerup 1939/40:80
Brahe, Lave, till Krageholm, danskt riksråd, g m Görvel Fadersdotter Sparre 1937:6,8,10(gruppbild), 1946:32,41,43,56
Brahe, Margrete, g m Borchart von Bommelsberg 1937:8
70

Brahe, Mette , g m Otte Marsvin 1937:10
Brahe, Nils, riksråd 1952:76
Brahe, Ove, till Tunbyholm och Löberöd, g m Karen Thott 1946:21,32,43, 2009:129
Brahe, Per d.y., generalguvernör, riksdrots 1952:75,76
Brahe, Sophia, dansk växtförädlerska och astrolog, dotter till Beate Bille syster till Tycho 1919:6
Brahe, Sten Skåning, chef för skånskt dragonregemente på dansk sida under Skånska kriget 1996:34
Brahe, Tycho (Tyge), astronom, son till Beate Bille, bror till Sofia, har gett namn till Tycho Brahes väg 1919:6, 1946:7,21,47,48, 55, 1952:19, 1961:110, 1971:123,127,130f,237, 1996:237, 1998:133, 2010:167(porträtt)
Brahme, Folke, redaktör för Lundagård 1952 ledamot av 1954 års karnevalskommitté 1994:82
Brahms, Johannes, kompositör 1981:83,92, 1988:19
Branagh, Kenneth, nordirländsk skådespelare och regissör 2000:129
Brandell, Simon d.ä., präst 1929:IV
Brandenburg (Branborg), Christian, kämnär, domare i Kämnärsrätten, borgare i Krafts rote 1743 1938:16, 1982:91
Brandes, Edvard, dansk författare 1932:30, 1982:55
Brandin, Ernst, lantbrukare 1962:10,54
Brando, Marlon, amerikansk skådespelare 2000:87
Brandt, Alexis, fotograf i Helsingborg, Lund och Malmö, etablerad i Lund 1900 2002:60,107,120,139,143,153
Brandt, Axel, maskinist vid Lunds Biograf-Teater, far till Einar och Per Åke 1910 50,51(gruppbild)
Brandt, Carl Joakim, dansk historiker 1985:1:203
2000:20,
Brandt, Einar, avdelningschef, förste socialvårdsassistent, politiker (s), son till Axel och bror till John och Per Åke 1962:10,79, 1986:21 (gruppbild), 2000:20,50,
Brandt, G. N. , dansk landskapsarkitekt 1936:83
Brandt, Gustaf, medicinare ”tosingen Brandt” 1993:57
Brandt, Gustaf Adolf, amiralitetspastor, deltagare i 1904 års karnevalståg
Brandt, John, son till Axel och bror till Einar och Per Åke 2000:50
71
1978:108

Brandt, Kurt, folkskollärare 1964:165
Brandt, Margareta, dotter till Axel och syster till Einar och Per Åke, sålde på 20-talet choklad på Skandia och Palladiumbiograferna 2000:51
Brandt, Max, jude bosatt Prennegatan 25 m familj 1904 1995:51
Brandt, Nahum (Nikolai), jude bosatt Prennegatan 25 m familj 1904 1995:51
Brandt, Nils, skådespelare 2000:113(gruppbild)
Brandt, Per Åke, son till Axel och bror till Einar och John 2000:9,50,55,153
Brandt, Åsa, glaskonstnär 2009:41
Branner, Per-Axel, skådespelare, regissör, teaterchef 2000:61
Branting, Agnes, textilkonstnärinna 1946:42
Branting, Hjalmar, socialdemokratisk politiker 2005:39
Branting, Lars Gabriel, gymnastik och idrottslärare föreståndare GCI efter Ling, far till Hjalmar 1991:44
Brask, Hans, biskop Linköping 1992:112
Brassey, Thomas, brittisk civilingenjör och järnvägsbyggare 1999:9 Brate, Erik, språk och runforskare, professor Uppsala 1920:5
Bratt, Bertil, förlagschef, distributionschef i 1958 års karnevalskommitté
1994:93
Bratt, Claës Christian August, gymnastiklärare, överste Bratt, Ivan, läkare, politiker, liberal, Brattsystemets fader Bratt, John, med lic 1964:99f
Brattström, Anders 2000:9,61,53
Brattström, Gustaf, bankdirektör Lund, g m Nanna Beer Brattström, Nanna , g m Gustaf 1977:117
1964:62f 1993:83
1977:45,117
Braun, Georg, präst Köln, topograf, utgav från 1572 tillsammans med Franz Hogenberg , Civitatis orbis terrarum 1934/35:5,7(bild),8,9(bild),77, 1946:5-9,15,16,18,21,22, 1953:15, 1985:1:38, 1996:52, 2001:19,44
Braun, Kristian Benjamin von, överstelöjtnant, far till Wilhelm 1932:12 Brattström, Gustaf, bankdirektör, Gamla sparbanken 2008:79
Braun, Wilhelm von, författare, son till Kristian Benjamin 1932:7,12f,39(porträtt 3 i Carl Wetters porträttalbum)
72

Braune, Fredrik, bibliotekarie, docent 1954:43, 1982:39,82 Braw, Christian, teolog, författare 1996:238
Brazil Jack se Rohdin, Carl
Breda, Carl Fredrik von, konstnär 1926/27:32
Bredberg, Gösta-John, direktör (fp ) ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1971- 74, ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1995 1997:96f,106,190(gruppbild),226f
Brehm, Alfred, läroboksförfattare, naturforskare 1968:58 Brehmer, Inga, småskollärare 1964:151(bild),172 Bremberg, Augusta 1926/27:27f
Breidahl, Axel, revyförfattare 1988:93
Bremberg, Berndt Fredrik, lantbrukare 1956/57:175
Bremberg, Sven, målarmästare 1926/27:35,78,133,143, 1936:60, 1956/57:25
Bremer, Fredrika, författare, kvinnosakskämpe, nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1961:40,49,57,96,127, 1984:19f, 1994:157, 1995:45
Brethelli, Sigrid 1984:21
Brettstam, Arne, kommunalarbetare suppleant (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1990-92 1997:228
Brewster, David, skotsk fysiker, uppfann 1816 kaleidoskopet 2002:24,153
Bricka, Carl Frederik, dansk historiker, arkivarie och personhistoriker, utgivare av Dansk biografisk leksikon 1937:7,10
Briem, Efraim, professor, figurerar i K.O. Krantz film Lunds studenter fira den 1 maj 1907 1973:74, 1981:73,74(gruppbild), 1988:68,142, 1994: 53, 2000:76,141
Brilioth, Yngve, domprost, biskop, ärkebiskop 1960:190, 1988:55,61,129 Brime, Elsa, g m Gunnar 1986:32(gruppbild)
Brime, Gunnar, företagare 1986:32(även gruppbild),33f, 2003:77
Brinck se Brink
Bring se Lagerbring
Bring, Ebba Wilhelmina, se Tengberg
Bring, Ebbe, kyrkoherde Bosjökloster, far till Sven Lagerbring 1992:120
73

Bring, Ebbe Gustaf, professor teologi, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, biskop Linköping 1921:21, 1926/27:41,143, 1932:10, 1944:23,47, 1955:22,46, 1956/57:39 (porträtt),39- 41,46,103,178, 1960: 66,157, 1961:44,53f,126,128, 1963:13, 1964:12, 1966:112f, 211f, 1984:39
Bring, Ebbe Samuel, professor historia, kyrkoherde Bjärshög- och Oxie, ägare av Krognoshuset 1926/27:81,134,143, 1929:35,51, 1944:24ff,31,35,47, 1974:28 (även porträtt), 1979:53, 1982:43, 1991:37,39
Bring, Ella, fru 1960:76
Bring, Erland, professor 1948/49:26, 1959:50
Bring, Erland Samuel, professor historia 1926/27:128, 1947:101, 1965:104,106, 1971:17,19f,32,50,61,86,96,98,111,116,133, 1984:31
Bring, Olof C., kommendantsekreterare 1951:62, 1976:82, 2004:13 Bring, Ragnar, teol professor 1947:99
Bring, Sven Libert, professor i teologi 1978:15
Bring, Ulla f Ehrenborg, g m Ebbe Gustaf 1960:45,66, 1961:54,63,127 Bring, Ulrika Sofia f Silfversvärd, assesorska 1955:27(bild)
Bringeus, Nils Arvid, etnolog, professor 1986:96
Brinck, dansk chef för Hertigens av Plön regemente vid slaget i Lund 1676 Brink, överste hade Rutger von Ascheberg som page 1634 1996:206
1996:111,219
Brink, Carl, borgmästare 1900-21, polischef, rådman, ledamot av LBJ:s och Revingebanans styrelse, VD LBJ, ordf Olympiska kommittén (Lund) 1948/49:33,103( porträtt), 1968:112, 1973:59f, 1987:28,54,60,84,186, 1988:81, 1991:80, 2000:41,143, 2004:84, 2011:221
Brinck, Carl .A., postmästare, verkställande direktör och ledamot av styrelsen för LBJ och Revingebanan, trafikchef 1987:21,28,51-54,186
Brinck, Göran, vice ordförande i skolstyrelsen 1992-94, andre vice ordförande 1995, ordförande i centrala skolnämnden 1999 (m) medlem av s.k. framtidsgrupp för att bl.a. ta fram Lunds tredje skolplan 1997- 2005:211,233
Brink, Jöns, bryggare 1972:66,69
Brink, Paulina, g Odenius 1954:36
Brink, Sigfrid, deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild)
Brink, Sven Carl, domkyrkoinspektor 1926/27:76,143, 1936:62,64,71f, 1950:18,20, 1956/57:152,154, 1962:28
Brink, Sven Sigfrid, karnevalsdeltagare 1873 1978:43(gruppbild)
74

Brinke, Nils August, doktor, med lic, skolläkare 1950:47, 1964:103 (porträtt),108,114,125f, 135-137
Brinkman, Carl Gustaf von, poet, diplomat 1961:82, 1975:67 Brissander 1955:52f
Brobeck, Lars, Lunds parkintendent 2011:230
Broberg, D. 1936:26
Broberg, Jöns, skolyngling 1956/57:160
Broberg, P., kustvakt, uppsyningsman över barnens skolgång
Brockdorff, S. 1990:106(även bild),107(bild)
Brochmand, Jesper, biskop Köpenhamn 1952:46,48
Brochstorp, ärkebiskop Lund 1946:32
Brock, Carl Johan, prästvigd 1956/57:176
Brock, N., skräddare 1948/49:194
1964:176
Brockenhus, Jörgen, dansk överste för dragoner. Vittne i målet mot Sandberg, tillfångatagen
vid slaget i Lund 1676 1996:111,113,219
Brocman, Nils Reinhold, kungl bibliotekarie, assessor antikvitetsarkivet 1971:27,44,133 Broddeson, Hans, grovbrödsbagare, borgare i Krafts rote 1743 1938:12,25,59 Broddeson, Hans grovbrödsbagares dräng Balltzer, invånare i Krafts rote 1743 1938:59
Brodén, Carl (Calle) G.(Cebe), ritare och idrottsjournalist Lunds dagblad, idrottsledare IFK Lund och Lunds GIF, medgrundare till IF Olympia 1968:72-75, 1986:101-103, 103(gruppbild), 1989:94, 1991:19f, 2003:25f
Brodén, Nils, bibliotekarie UB, deltagare 1902 års vårfest 1978:107 (gruppbild), 1988:68, 1992:77f
Brodén, Torsten, matematiker 1983:89 Brodersen, Hans, ringare 1984:38
Brodin, Johannes Svensson, son till hemmansägaren Sven Johan Petersson, inneboende som student hos C.W. Blomstrand, emigrerade till Amerika, prästvigd för Augustanasynoden, senare präst i Visby stift, komminister i Sävered 1984:74
Brodin, Torsten ”Pelag”, medicinare, Göteborgs nation, läkare Göteborg 1992:89,90(porträtt), 1994:37f
Brogaard-Nelson, Yvonne, rektor vid Vallkärra rektorsområde 1996-97 2005:236
75

De Broglie, Louis de, fransk fysiker 1983:82
Broling, Gustaf, kopparstickare, litograf, bildkonstnär och träsnidare
Broman, ceremonimästare 1959:23
Broman, danslärare 1954:42
Broman, Anders, kyrkoherde i Kulltorp Växjö stift 1971:88,133
Broman, Erik, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:198
2011:203(bild)
Broman, Ernst, adjunkt latin och historia vid katedralskolan, senare Uppsala 1992:25
Broman, Ivar, professor anatomi, amatörfotograf, far till Sten, deltagare 1892 års karneval
1964:44, 1978:89(porträtt), 1983:29, 2002:70 f,153
Broman, Sten, kompositör, Lundaprofil, deltagare i 1924 års karneval, ledamot i 1946 och 1950 års karnevalskommittér, spexförfattare, medförfattare till 1958 års spex Ragnarök, har gett namn till Pågatåg 1973:48, 1981:75,91, 1983:22,29, 1986:5,19(även porträtt),30,71, 1988:57,62,69f,129-131, 1992:28, 36, 1993: 45,112-114, 1994:40, 63,67,71,72(även gruppbild),74, 77,86,89, 96, 112,119,136,142, 1999:70,110,114 (bild), 2000: 57, 2002:129
Bromander, Anders Petter Wy, professor, pedagog, bokföring och bokhålleri 1982:13 Broms, Johan, akademiträdgårdsmästare 1942/43:81
Broocman, Carl Ulrik, rektor Sthlm 1985:1:101
Broomé, Albert, häradshövding, styrelseledamot LBJ, ledamot av fullmäktiges undersökningskommitté ang. järnväg till Revinge styrelseledamot Revingebanan, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907, ledamot av stadsfullmäktiges kommitté ”för uppgörandet af förslag till framtida disposition af utställningsområdet m.m.” 1962:59,64, 1987:19,21f,26,28,51f,54,59f,186, 2011:212-219
Broomé, Alberta, f Browning g m Gustaf 1977:117
Broomé, Catharina, dominikanersyster, ledamot av Psalmbokskommitén, teol hedersdoktor 2001:88
Broomé Gustaf, kyrkoherde i V. Sallerup och Remmarlöv, prost 1926/27:105,144 Broomé, Gustaf, jur professor, g m Alberta Browning 1945:50,98, 1947:99, 1977:117 Broomé,Simon, redaktör Skånska Aftonbladet 1988:31,89f,90(gruppbild)
Broms, Catharina Elisabeth, född Barohn g m Johan 1945:98
Broms, Johan, akademiträdgårdsmästare g m Catharina Elisabeth Barohn 1948/49:155, 1959:36,39
Brorson, Ola, vagnman, borgare i Vårfru rote 1743 1938:64
1945:32,38,98,
76

Brorsson, Olof, invånare i Drottens rote 1658 enligt sjättepenningslängden 1923:42 Brorson, Per, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:27,59f
Brorström, Anna Elvira Amalia Carolina, f Wetter, dotter till Carolina Henrietta och Carl Lorenz Henrik 1932:32
Brorström, Thure, provinsialläkare Sthlm, g m Anna Elvira Amalia Carolina f Wetter dotter till Carolina Henrietta och Carl Lorenz Henrik 1932:32
Brostrup, Jens se Jens
Brorström, Anders Mathias Alfred, elev katedralskolan, son till Thure 1985:1:139(bild) Brorström, Thure, kyrkoherde Borrby, far till Anders 1985:1:139(bild)
Brost, Gudrun, skådespelerska 2002:129
Browning, Todd, amerikansk filmskådespelare och filmregissör
Bruch, Ricky, idrottsman 1991:87
Bruchhofen, Henrik, dekan 1946:32,44
Bruckenhoff, Henrik dekan se Bruchhofen
Bruckner, Anton, österrikisk tonsättare och organist 1981:92
Brueghel, Pieter, holländsk konstnär 1985:2:55, 2008:133
Bruhn, magister
Bruhn, urmakare
Bruhn, Erik, fil dr
1947:8 1993:61 1939/40:18
Bruhn, Pär Ola, civilekonom, medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen –
Tre dagar i maj” 1994:137
Bruhn, Ulla, fröken 1960:45
Brulin, Fredrik, g m Mathilda, dotter till rådman Lindberg 1936:33(bild),52 Brulin, Mathilda, g m Fredrik, dotter till rådman Lindberg 1936:33(bild),52 Brummer, Maria Elisabeth, småskollärare, fröken 1956/57:105f, 1964:169 Brun, Malte, dansk geograf 1926/27:98
Brunckman, Christian, läkare 1948/49:186
Brunndahl Warnolf, Nina, fotograf 2011:249(bild)
Brunius, August Wilhelm, provinsialläkare på Öland, bror till Carl Georg bild),76f, 1980:34
77
1939/40:75(även
2000:60

Brunius bror till A.W. 1939/40:76
Brunius, Carl Georg, professor grekiska, arkitekt, Brunius väg och kvarteret Brunius är uppkallade efter honom 1920:14,21, 1921:23, 1925:6,10,21,22(bild),29, 1926/27: 24,34,40,70(bild),73,85f,98,110,130,134f,144, 1929:4,38,51, 1930:8, 1932:10,25, 1934/35:4-6,8.12,23,25, 32,35,36(bild),52-55,57(bild),58,60f,64f,70,77-83, 1936:6,12, 1939/40:106, 1944:5,26ff,32,39,47, 1947:102, 1948/49:30,82, 1951:74,87,93, 1953:24,25,28,29,31,34,41,57,79,89, 92f, 94 (bild)95,97,100,102-104,105(bild),106, 107(bild),112,116f,119, 1955:21,63 (bild), 1956/57:115-17,120, 1958:61f, 1959:46,50,58, 60,67,81,84, 1961:16,49,52,81,96,98-100,100(porträtt),126, 1963:69,76, 1965:26, 1966:86,88,95f,98f, 1969:45, 1975:75, 1977:51, 1980: 77f, 1981:7, 1982:35,48, 49(bild), 1983:19, 1984:27,45, 1985:1:15,158,203, 1989:44, 1992:105(porträtt),128, 1998:37,77,127, 2001:46, 2003:17, 2008:13,79
Brunius, Carl Gomér Johan, magister, läroverksadjunkt 1932:18, 1956/57:175 Brunius, Célie, journalist 2002:157
Brunius, David Fredrik, lärare Alnarp 1956/57:176
Brunius, John W., skådespelare, filmregissör, g m Pauline 1986:27, 2000:40f,48,51,61 Brunius, Olof, ingenjör 1999:62
Brunius, Pauline, skådespelerska, teaterchef 1986:27
Brunkman, Christian, barberare, invånare i Drottens rote år 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:22,33
Brunnberg, Elzbieta Jasinka, kulturskribent och förläggare bosatt i Lund 2006:2, 2007:2
Brunner, Eyvor, bildkonstnär 2008:120(bild),121
Brunner, Nils-Göran, konstnär 2008:121
Brunnius, Ericus, superintendent Göteborg, far till Olof Brunnius Rosenmarck 1952:58,59,60,61, 1996:21
Brunngård, Ulf, skådespelare 2000:113(gruppbild)
Brunner, Wilhelm 1936:84
Brunnström, Anders Christ Edward, elev katedralskolan son till M.C. 1985:1:139(bild)
Brunnström, Carl Fredrik, sergeant, arrenderade 1860 hemmanet Brunnshög uppkallat efter honom 1970:56, 1998:60
Brunnström, M.C., kapten, far till Anders 1925:20(bild), 1985:1:139(bild)
Bruno, Thorild Vilhelm, student i Lund 1843, kammarskrivare i Kammarkollegium 1932:14,40(porträtt 12 i Carl Wetters porträttalbum)
Bruse, Peter, ingenjör 1990:18, 1996:223(bild),225
78

Brusenius, Per, informator 1947:46
Bruun, Anders Waldemar, urmakare 1979:Xf
Bruun, Andreas v., auditör, landsfiskal 1951:78, 1956/57:17
Bruzelius 1982:45
Bruzelius, Anders, rådman, lagman 1966:11, 1979:IV, 1986:99 (gruppbild)
Bruzelius, Anders Johan, personhistoriker 1929:VI
Bruzelius, Andreas, kyrkoherde Ottarp, far till Nils Hjalmar och Magnus Alfred 1985:1:139(bild)
Bruzelius, Arvid Sture, professor, läkare, promotionskamrat till Peter Wieselgren, bror till Johan och Magnus 1926/27:25,65,85,123,130,144, 1929:42,51, 1932:10, 1974:20 (även porträtt), 1993:33
Bruselius, Erik tobaksspinnare, borgare i Drottens rote 1743 1938:11,13,53,68
Bruzelius, Johan, biblioteksamanuens, prost och kyrkoherde i Tommarp, bror till Arvid och Magnus, g m Sophia Jakobina f Kruse 1929:41,47,51
Bruzelius, Magnus, lärare katedralskolan franska, akademiadjunkt, översättare av Pestalozzi, prost och kyrkoherde Löderup, riksdagsman 1922:6, 1929:40,51, 1941:16f, 1956/57:158, 1985:1:93,98f,101
Bruzelius, Magnus Alfred, elev katedralskolan, son till Andreas 1985:1:139(bild)
Bruzelius, Nils Gustaf, arkeolog, skolman, fornsakssamlare, har fått ge namn till kvarteret N.G. Bruzelius 1962:47, 1970:12, 1998:68
Bruzelius, Nils, jur stud 1973:67
Bruzelius, Nils Hjalmar, elev katedralskolan son till Andreas
Bruzelius, Ragnar, Kungl. Livmedikus, Sthlm 1950:39
Bruzelius, Sophia Jakobina f Kruse g m Johan 1929:47,53
Brühl, Johan, detektivkonstapel 1948/49:145
1985:1:139
Brünnigker, Friedrich Wilhelm, dansk major under Schulenburg (Hertigen av Croy
infanteriregemente) vid slaget i Lund 1676, förhörd i målet mot Anders Sandberg Brütz, Johannes Christiansson, kustvakt i Bjärred, g m Maria Nilsson 1977:34,117 Brütz, Maria, g m Johannes 1977:117
Bryve, Carl Gösta, bibliotekarie Kulturen 1988:135
Bråhammar, Gunnar, intendent Skissernas museum 2008:69(bild),80f (bilder)
79
1996:218f

Bråkerberg, Mauritz, dräng hos Josef Castellani 1933:17 Brånvall, Birgit, fotograf vid Nordiska museet 2008:11(bild)
Brändström, Jan, landslagsmålvakt handboll, anställd Åkerlund & Rausing 1991:88, 2003:77
Brännström, Sigrid, skolkökslärarinna 1964:75
Bröder, Christian Gottlob, tysk präst och läroboksförfattare 1926/27:124
1986:32f,
Bröstberg, Lars Carlsson, sporrmakare, borgare i Klemens rote 1743 Bröyer, Christine von, faster till Gjörwell 1971:7
Buchanan, Claudius, skotsk evangelikal präst 1929:XII
Buchholz, Wilhelmine, tysk författare 1978:69
Buchner, August, lärare Wittenberg 1952:8
Bucht, Eivor, professor i landskapsarkitektur vid SLU 2011:250- 58,251(bild),252(bild),259(bild)
Buck, Chris, filmregissör 2000:135
Buckman, Noach, jude bosatt Mariagatan 5 m familj 1904 1995:50
1938:49,70
Budberg, Gotthard Johan von, friherre, överste, chef för 1:a karelska dragonregementet vid slaget vid Lund 1676 1996:37,41,109,113,116,126,136,140,148,207,216
Bugge-Wicksell, Anna jur kand, g m Knut Wicksell 1960:168, 1992:20
Buhrmann, Gerhard von, ingenjörkapten, kartritare, deltog i slaget vid Lund 1676 1970:6, 1996:21,48,207
Buhrman, Mikael, guldsmed, borgare i Drottens rote 1743, gesäller Nills och Biurbeck och lärgossar Peter och Nills 1938:66
Buhrman, Mikael guldsmeds gesäll Nills, invånare i Drottens rote 1743 1938:66
Buhrman, Mikael guldsmeds lärgosse Nills, invånare i Drottens rote 1743 Buhrman, Mikael guldsmeds lärgosse Peter, invånare i Drottens rote 1743 Bukowski, Henryk, konsthandlare av polsk börd Stockholm 1982:44
Bull, Ole, norsk tonsättare och violinist 1956/57:156f
1938:66 1938:66
Bunkeflo se Nils Bunkeflo
Bunuel, Luis, spanskfödd mexikansk filmskapare 2000:94,105,109
Bunth, Carl Magnus, bokbindare, g m Catharina f Olsson 1926/27:20,120,144 80

Bunth, Catharina, f Olsson, g m Carl Magnus 1926/27:120
Bunth, Ernst Fredrik, bokbindare 1960:8, 1966:27
Bunth, Helena, bokbinderiänka 1955:39
Bunth, Henning, bokbindare, skänkte 1802 böcker till fattigskolan i Lund 1972:66,69
Bunth, Henning Fredrik, bokbindare, invånare i Krafts rote 1743, avliden 1788, svärson och gesäll hos Söltzbergers 1938:26,57
1941:5,
Burakowsky, Israel, uppköpare av lump och skrot under första världskriget kom till Lund från Raygrod i Polen bosatt Hospitalsgatan 5 m familj 1904 1995:42,51,129
Burdahl, Nils, bryggare, stadskassör, ägare av väderkvarn, borgare i Krafts rote 1743, g m köpman Truls Stenbecks änka Anna Persdotter 1938:3(bild),16f,20f, 27,37,57f
Burdahl, Nils bryggares dräng Anders, invånare i Krafts rote 1743 1938:57 Burdahl, Nils bryggares dräng Nills, invånare i Krafts rote 1743 1938:57 Burdah, Nils bryggares möllesven Nills, invånare i Krafts rote 1743 1938:57 Burén, Axel, operachef 1988:37
Burenschiöld, Jakob, generalguvernör Skåne 1942/43:43
Burenstam-Linder, Staffan, handelsminister (m) lämnade första garantiförbindelsen inför karnevalen 1978 1994:133
Burgass, Sören, besökare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1934: K3
Burgenhagen, Andreas, dansk ryttmästare vid Rewentlows regemente vid slaget i Lund 1676, vittne i målet mot Sandberg 1996:219
Burghausen (Borkhusen), Herman von, överste chef för 2:a karelska dragonregementet de s.k. borkhusenske dragonerna vid slaget vid Lund 1676 1996:37f,42,110,129,199,207,213,218
Burke, Billie, amerikansk filmskådespelerska 2000:73(bild)
Burkle, amerikansk sångerska 1993:21
Burman, Gunilla, Hardeberga 1987:194
Burman, Mikael, guldsmed, härstammade från Lidköping men hade lärt yrket hos J.F. Steltzner i Malmö 1938:29
Burman Becker, J.G. 1959:84
81

Burmester, Johan Henrik, professor ekonomi 1947:101, 1970:53, 1971:30,36-38,40f, 50,57,71,133, 1972:21
Bursell, B.S. 1978:15
Busch, dansk chef för Prins Georgs regiment vid slaget i Lund 1676 1996:111,219
Busch, kock, invånare i Klemens rote 1743 1938:69
Buscovius se Ehrenbusch
Busk, Christen, enligt Jean Bergman 1704 borgmästare i Lund (saknas i borgmästarlängden) 1990:25
Buth, David, kopparslagare, förmyndare för Anna Regina Dahlgren, dotterdotter till Anna Stina Crohn f Malmborg 1933:24,61
Buth, David, skomakare, borgare i Krafts rote 1743 1938:44,58
Buth, David, skomakares gesäll Christian, invånare i Krafts rote 1743 1938:58
Buth, David skomakares gesäll Jonas, invånare i Krafts rote 1743 Buth, David skomakares gesäll Peter, invånare i Krafts rote 1743 Buth, David skomakares lärgosse Ola, invånare i Krafts rote 1743 Butler, Torsten, arkitekthögskolan 2005:157
1938:57 1938:58
1938:58
Buxtehude, Dietrich, tysk tonsättare 1981:76, 1988:68
Byggmästare, Diirich se Diirich Byggmästare
Bügler, Bror, skådespelare, manusförfattare och regissör 2000:145
Byll, Gerda, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild) Bülow, chef för 3:e Jydske regiment vid slaget i Lund 1676 1996:111,219 Bülow, Adam Heinrich von, preussisk officer och militärförfattare 1929:15,51 Bülow, Christian, boktryckare 1983:32
Bülow, Christian, redaktör, ledamot av Revingebanans styrelse, ledamot av Fattigvårdsstyrelsen, riksdagsman, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907, g m Hedvig Matilda Wallengren, far till Waldemar 1926/27: 107,144, 1936:78, 1948/49:106f, 1954:70, 1960:163, 1964:44 1966:193,199, 1968:85, 1973:61, 1977:49,51,55,91,117, 1978:89f, 1982:31, 1987:7,14,20,26,34,60f,185, 1999:30f,69, 2008:21, 2011:212
Bülow, Ester, g m Waldemar 1973:59,65 Bülow, Hedvig Matilda, g m Christian 1977:117
82

Bülow, J., chef för 2:Jydske rytterireg. vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,111,219
Bülow, Waldemar (Wawa), redaktör Folkets tidning, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ledamot av 1880-talets och 1890-talets karnevalskommittéer liksom av 1904 års karnevalskommitté, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 och av stadsfullmäktiges kommitté ”för uppgörandet af förslag till framtida disposition af utställningsområdet m.m.” 1950:19,33,50, 1954:57,62(gruppbild), 1955:58, 1960:80.89, 189, 1966:191,207-209,215, 1968:47,86,112 1973:46,52-66,53(porträtt),55(porträtt), 63(porträtt), 1977:62, 1978:56,69,90f,92(gruppbild),94,98(gruppbild) 99,101,113, 1979:34,36,44,49f, 1982:7-22, 1984:92f, 1986:101, 1987:98, 1992:54(porträtt),114, 1993:21,57,110,112,114,122, 1994:30, 1999:57,67, 2000:26,28,157, 2002:55,65, 2011:212,214,217
Byrman, Anders, arbetskarl 1958:54,94
Byron, George Gordon lord Byron, engelsk poet 1922:10, 1926/27:125
Byström, Anna se Sternvall
Båhn se Böhmen
Bånge, Påhl Svensson, kyrkoherde död 1772 2009:89
Båth, Anders, pianofabrikör 1960:188
Bååth, Albert Ulrik, författare, nordist 1950:31,50, 1961:84, 1996:173, 2008:17,66
Bååth, Jöns Magnus, handlande, far till Anna Helena Melin 1984:40
Bååth, Käthe se Balint
Bååth, Ludvig Magnus, arkivman 1939/40:22,86,112
Bååth, (Severina) Carolina se Melin
Bååth-Holmberg, Cecilia, författare 1922:19,24, 1930:10, 1950:24, 1961:37,67,129, 1975:35, 1981:18,27
Bäckgren, akademismed 1945:143
Bäcklund, Albert Victor, professor fysik 1947:102
Bäcklund, C.M., fil kand 1956/57:61
Bäckström, Barbro, konstnär, skulptör, g m Holger
Bäckström, Charlotte, fru 1960:45
Bäckström, Hans, smed, g m Brita Christina Risberg i hennes andra gifte 1926/27:153 Bäckström, Helmer, Sveriges förste professor i fotografi vid KTH i Sthlm 2002:157 Bäckström, Holger ”Beck”, konstnär, tecknare g m Barbro 1994:8.22(bild),143, 2008:83 83
2008:83,112, 2011:228

Bäckström, Johan(nes), borgmästare 1926/27:23,55,67,144, 1936:60,64, 1948/49:56,102 (porträtt), 1951:14,78, 1954:34,43ff, 1955:38, 1956/57:24,26f.,42,43, (porträtt),46,87,98, 100,109,115f,118,136,146f,177,178, 1960:51, 1966:45,87,95-99,184, 1974:35,36(porträtt), 1993:98, 2004:15
Bäckström, Per Olof, ämbetsman och historisk författare 1926/27:125
Bängts, Hanna Mårten 1970:23
Böchner, Jörgen, bödel Ålborg 1928:14f
Böcklin, Arnold, schweizisk målare och bildhuggare 2009:139
Böckman, Frans, fabrikör, ledamot av LBJ:s styrelse, ledamot av fullmäktiges undersökningskommitté ang. järnväg till Revinge 1987:59
Bödker, Per Mattsson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden
1923:37
Böhm, Johan, svarvaregesäll i Helsingborg, son till trädgårdsmästare Knut Böhm, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65
Böhm, Knut Nilsson, trädgårdsmästare, borgare i Vårfru rote 1743, far till Johan 1938:53,65 Böhme, Jakob, tysk religionsfilosof och mystiker 1961:49
Böh(m)nen, Caspar(Chasper) von, major, Värpinge 1953:34, 1955:8,17, 1990:25, 2003:16
Böh(m)nen, Magdalena f Ranck, g m Caspar ägde Pilelyckan 1704 1990:25 Böhn, major, hade egendom på Pilelyckan före 1704 1919:11
Böhn, major, änka hade egendom på Pilelyckan 1704 1919:11
Börje Bakare, från Malmö, ägde egendom i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:39
Börje Häglomakare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Johanna 1924:17
Börjeson, Gunnar, målare 1975:41
Börjeson, John, bildhuggare 1955: 33(bild), 1959:83(bild)
Börjesson, Hanna, fru 1948/49:147
Börjesson, Henrik, spelade lasermannen i 1986 års karnevals ”Kabaré Gelinjal” Börjesson, Johan, dramatiker 1984:40
Börresen, Hakon, dansk tonsättare 1988:68
Börring, Magnus, adjunkt katedralskolan, fil dr 1954:40, 1985:1:190
1994:155
84

Börstell(Burstell), Fredrik von, överste chef för Skaraborgs regemente vid slaget vid Lund 1676 1996:37,41,110,207
Böttern, Kenneth, arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF:s styrelse 1982-83 1997:228
Böttiger, Carl Wilhelm, litteraturhistoriker, poet, professor Uppsala 1959:84, 1961:65f,88,98, 1992:135
Böök, Erasmus Jakob, komminister 1961:129
Böök, Fredrik, handelsman, nämns i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 36
1924:
Böök, Fredrik, professor och kulturskribent 1947:46, 1961:131, 1992:41,64, 1993:108 2008:37
Böös, Charlotte f Damsberg, g m Jonas 1976:10
Böös, Erik, domkyrkoadjunkt, förste stadskomminister 1901 2004:44f
Böös, Ernst Georg, son till Helena Sofia 1984:98
Böös, Gunnar, fäktare, idrottshistoriker, medalj OS 1912 1991:78f
Böös, Hedvig Elisabeth, dotter till Helena Sofia 1984:98
Böös, Helena Sofia, f Maertens, g m Johan Rudolf Carl, 3 barn Ernst Georg, Hedvig Elisabeth och Herman Thure 1984:97f
Böös, Herman Thure, son till Helena Sofia 1984:98
Böös, Johan Petter, handlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1936:305, 1951:31 ff. 1966:34,41,211
Böös, Johan Rudolf Carl, inspektor, g m Helena Sofia 1984:97 Böös, Jonas, handelsman 1976:10-12,21,67f,74,80-83
Böös, Måns, kvarnägare, hovkamrers titel 1926/27: 60,144 Böös, Nils, studentsångare 1932:16,20,24
Böös, Rudolf Henrik, lantbrukselev 1984:98
Caesar, Julius, romersk fältherre, författare och statsman 1996:107, 2007:12
Caisa, piga inlagd på lasarettet för andra gången för venerisk sjukdom 2004:143
Calcarius, gotländsk stensättare på 1200-talet 1920:31
Caldenby, Claes, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola 2005:170
85

Calder, Alexander, amerikansk konstnär och skulptör, representerad på flera håll i Lund 2005:79,81
Callmander, Reinhold, konstnär Göteborg 1988:126
Callmer fröken 1968:21
Callmer, A.Th., pastor, predikant i fattigvården 1966:218
Callmer, Christian, bibliotekarie, magister, folkskollärare 1956/57:29,32,92f, 1964:162 Callmer, Christian, universitetsbibliotekarie 1973:71
Callmer, Fredrik, hovrättsnotarie och sekreterare i parkkommittén 2011:216f
Callmer, Oscar, lantbrukare Vallkärra har fått ge namn till Oskarshem 1962:42, 1998;123f
Cameron, James, kanadensisk filmregissör 2000:135
Campenhausen, Bodo von, bildkonstnär och konsthantverkare 2006:111 (bild)
Campenhausen, Rolf von 2006:111 (bild)
Campion, Jane nyzeeländsk filmskapare 2000:136
Candolle, Augustin Pyramus de, schweizisk botanist 1929:51f
Capitain, Olof, åbo, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden
Capone, Al, amerikansk brottsling 1986:8
Cardano, Girolamo 2002:12, 153
Cardus, Neville, engelsk författare 1985:2:56
Carelli, Peter, docent i historisk arkeologi 2001:88
Carl Anton, sångare och visdiktare 2011:82,272
1924: 42
Carl Stenmästare, stenhuggare och kyrkobyggare verksam i Skåne på 1100-talet
1920:27,29,30(även bild)
Carlberg, A., banarbetare BLHJ 1987:183
Carleman, Carl Gustaf, litograf och fotograf 1926/27:87(bild), 1948/49:76, 1959: 53(bild),54, 1963:33(bild),45(bild), 1974:55-68 (bilder), 2008:62
Carlén, Börje 1987:36
Carlén, Carl Henrik Jensen, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32
Carlgren, Sverker, arkitekt K-konsult, var med och ritade lokaler och bostäder i centrum åt LKF 1997:221
Carlheim-Gyllensköld, Adolf Mauritz, major, godsägare, g m Eleonora 1944:13,44f,47
86

Carlheim-Gyllensköld, Adolf Theodor, godsägare Vallens herrgård Våxtorp, g m Beata Cecilia Maria von Geijer 1977:68,117f
Carlheim-Gyllensköld, Beata Cecilia Maria, f von Geijer 1977:117 Carlheim-Gyllensköld, Eleonora Helena, f Burensköld, g m Adolf Mauritz 1944:13, 47
Carlheim-Gyllensköld, Otto Mauritz Leonhard, fil mag 1853, t f prosektor 1850 1944:14,18,23,47
Carling, konservativ student 1926 1996:183
Carlos, från Chile bor med Rosa och sonen Christian på Norra fäladen Magistratsvägen LKF- bygge under miljonprogrammet 1997:210-212
Carlquist, Gunnar, överbibliotekarie 1926/27: 5-11, 1928:28, 1930: 20, 1934/35:70,1936:83, 1937:7,12, 1941:9, 1942/43:28,30, 32, 1951:88, 1952:112 1953:38,41,63,119, 1954:8, 1956/57:36, 1959:51,84, 1960:175, 1961:80,132, 1962:11f,19,22,29,37,45.50,61,64,71,74,79, 1966:214, 1968:113, 1970:5,12,67, 1980:31, 1985:2:48, 1990:20, 1992:74,75(gruppbild),76f, 1996:238, 2009:151
Carlquist, Nils, sparbankskamrer 1954:8
Carlquist, Nils Mathias Mauritz, lantbrukare 1956/57:173
Carlquist, Otto, kamrer 1954:8
Carlquist, Otto Gustaf, kapten, ägare till Norra Knästorps gård 1956/57:17
Carlqvist, Carolina, småskollärare 1964:169
Carlsdotter, Elisabet, g m 1. Niclas Krüger 2. 1687 med Marcus Klinck, nämnd i 1691 års sjättepenningslängd 1923:17
Carlsdotter, Kersti, arrendator 1970:16
Carlsen (Carlsson), Beathe, fotograf i Lund etablerad omkr 1860 1961:59(bild), 2002:43(bild),44,85,103,107,138,140,143,153
Carlsen, H.R., til Gamle Kjögegaard, kammerherre, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176
Carlsson, tre bröder som ej kunnat identifieras, två apotekare och en sjökapten 1977:91,118
Carlsson, Albin, restauratör startade 1939 Carlssons trädgård ”Albin Cals” 1993:29f Carlsson, August, snickerifabrikör, biografägare 2000:59
Carlsson, Bengt, koloniträdgårdshistoriker 2012:183,197
Carlsson, Bertha” Bea”, g m Hjalmar, kassör på Aveny-biografen 2000:78,85,153
87

Carlsson, Björn, kolonist g m Gittan 2012:97f,98 (även bild) Carlsson, C.J., folkskollärare 1964:162
Carlsson, Conny, koloniträdgårdshistoriker 2012:183,197 Carlsson, Frans 1985:2:39
Carlsson, Fredrik 1934/35:70
Carlsson, Fredrik Ferdinand, historiker, statsman 1956/57:72, 1962:8. 34,50, 1964:10
Carlsson, Fr. 1953:27,28,30,119, 1985:1:126
Carlsson, Gittan, kolonist, g m Björn 2012:97
Carlsson, Gottfrid, bryggeriägare 1962:40
Carlsson, Gustaf, greve till Börringekloster och Lindholmen, överste Upplands regemente, halvbror till Karl XI deltog i slaget vid Lund 1676 1996:123,126,128,128,208
Carlsson, Hanna, banvaktshustru, g m O. grindvakt Fjelievägen Lerbäck BLHJ 1987:45,183
Carlsson, Helga, syster till Rut Persson arrendator av Stadsparkskaféet från 1949 fram till 60-talet 1993:27(gruppbild),29, 2011:226
Carlsson, Hjalmar E., föreståndare Avenybiografen, g m Bertha 2000:72,77,81(även bild),82,85,93,97
Carlsson, Håkan, skrev 1990 års karnevalsmelodi 1994:160
Carlsson, Hänry, arkitekt, Lunds universitets byggnadskonduktör 1969:30f, 2000:73
Carlsson, Ingvar, statsminister, skolminister 1969-73, gav garantiförbindelse vid 1990 års karneval 1986:15(gruppbild), 1994:157,163, 2005:57,233
Carlsson, Johan Petter, folkskollärare 1964:162
Carlson, Lars se Bröstberg
Carlsson, Martha, småskollärare 1964:159(bild),171 Carlsson, O., banvakt Lerbäck, g m Hanna BLHJ 1987:183 Carlsson, O.P., lärare 1962:10
Carlsson, Olga Maria, folkskollärare 1964:166 Carlsson, Olof, banarbetare LBJ 1987:183
Carlson, Peter, perukmakare, dog i fattigdom, borgare i Vårfru rote 1743, gesäll Håhl 1938:41,62
88

Carlsson, ”Sickan” Anna Greta, sångerska, filmskådespelerska 2000:68f Carlsson, Signe, bibliotekarie UB 1992:78
Carlsson, Sten, professor i historia Uppsala 1982:105
Carlsson, Åke, professor Uppsala, studentsångare Lund 1981:4,71-78,88 Carlsson, Åke, teol stud 1973:76
Carlstedt, Sanna, sångerska 2011:196
Carlsten, Rune, regissör, manusförfattare och skådespelare 2000:143
Carlström, Nils Fredrik, folkskollärare 1960:89, 1964:45,123,148,163, 1968:58, 1987:52
Carlström, Sven, spökkällarchef i 1958 års karnevalskommitté 1994:93
Carney, Johan, tulltjänsteman, invånare i rote 1691 enligt sjättepenningslängden 33,36, 1924:28
Carney, Sven, stadsfiskal 1933:16
Carpzov, Johann Gottlob, tysk lutheransk teolog 1971:19,22
Carsell 1971:64
Carson, Rachel, amerikansk författare och marinbiolog 2006:19
Carstens-Johannsen, J., med lic, stadsläkare 1964:144
1923:
Carstensson, Appolonia, invånare i Drottens rote till 1663 enligt sjättepenningslängden 1923:33
Carstensson, Hans, rådman, hade egendom i Klemens rote och bodde i Drottens 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:27,31
Carstensson, Jacob, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924:21
Carstensson, Per, borgare 1948/49:91
Casimir, trädgårdsmästare, invånare i Klemens rote 1743 1938:72
Caspar ”bogbinder”, bokbindare 1942/43:25
Cassius, Christian, generalauditör, sålde 1675 mark i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:46
Castellani, Josef, tenngjutare av italiensk extraktion, omnämnd 1726, g m Kristina f Persdotter från Fredricia, Danmark 1933:5,15-18,56, 1938:51, 1982:62f
Castellani, Kristina, f Persdotter g m Josef, dömd för kärleksförhållande med danske soldaten Olof Wiborg 1933:17f
89

Castelli,J.F, 1992:50(bild)
Castrén, Gunnar, litteraturvetare 1975:57
Catalani, Alfredo, italiensk operakompositör 2000:44
Cato, A., (lik)vaktmästare anatomen 1975:37, 1982:15
Cato Dionysius, romersk språkvetare 1985:1:29,30(bild),42,62f Cattonius, Bartolomeus, italiensk tenngjutarmästare, mästare för Matazzo Cavallin, Bernt Eric, kyrkoherde 1975:25
1933:18, 1982:63
Cavallin, Christian R., magister ultimus 1853, professor, lärare katedralskolan, bror till Samuel och Severin 1944:9,14,47, 1950:46, 1955:33 (bild),63 (bild), 1975:25, 1985:1:135f
Cavallin, Emilia Gustafva Wilhelmina, g m Severin, dotter till C.W.K. Gleerup 1975:25
Cavallin, Erik Gustaf, bankdirektör 1964:36,144, 1975:6,23,44,46-48,50,51(porträtt),109, 1986:91(gruppbild), 1986:108(porträtt), 1994: 53, 1996:190
Cavallin, Gustaf, major, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, chef Tornbanken 1960:85,88f, 91, 94, 1966:215, 1975:25,40,44,46, 1992:17
Cavallin, Jeanna, g m Gustaf 1975:26,47f
Cavallin, S., docent, kurator sjätte avdelningen Skånska nationen (Kristianstad), prokurator 1932:10f,25
Cavallin, Samuel, lärare katedralskolan bror till Severin och Christian 1985:1:136
Cavallin, Samuel Gustaf, kyrkoherde 1955:24,25, 1975:25
Cavallin, Samuel Johan 1947:91
Cavallin, Severin, prost, psalmdiktare, kyrkoherde Vellinge, lärare katedralskolan, bror till Samuel och Christian 1961:49-52,128, 1975:25, 1985:1:136,203
Cederberg, Arvid, gästgivare, g m Maria Larsson 1937:15,17, 1945:27,98
Cederberg, Gunhilda 1988:89,91(gruppbilder)
Cederberg, Maria, f Larsson, g m Arvid 1937:15, 1945:98
Cederberg, Waldemar, domkyrkoadjunkt, ledamot, v ordf av fattigvårdsstyrelsen, predikant i fattigvården 1960:164, 1966:215,217f
Cederborg, Allan, riksdagsman, hänvisningen är felaktig, den riksdagsdebatt som hänvisas till existerar inte 2000:46
Cederborg, Olaus, lärgosse hos tenngjutare Jöns Möller 1933:31
90

Cederborg, Tufve, kyrkoherde Kviinge, prost 1961:47,95
Cederborgh, Fredrik, författare, har fått ge namn till Cederborghs väg 1954:38, 1998:64,
Cedercrantz, Carl, folkskollärare 1964:164
Cedergren, lärare på Spyken 1993:68
Cedergren H., med fil kand, uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176
Cedergren, Hans, disponent, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186
Cedergren, Hans Fredrik, kyrkoherde S:t Peters kloster, kontraktsprost, far till Sigrid 1926/27:24,76,85,144, 1930:10, 1955:12,18,20,22f,46, 1961:53f,128, 1998:29,
Cedergren, Nils, ”Jota” lärare på Spyken 2006:8
Cedergren, Sigrid, dotter till Hans Fredrik, ägde under 1800-talet en tomt på Lilla Sigridsgatan, som tillsammans med Stora Sigridsgatan och kvarteret Sigrid är uppkallade efter henne 1998:29
Cederholm, Annette, änkefru 1962:10
Cederholm, Gunilla, biträdande rektor Lerbäcksskolan 2005:243
Cederholm, Gunilla, studierektor vid Svenshögs rektorsområde 1998-
Cederholm, Magnus, timmermästare 1966:88
Cederlöf, Olle, vapenhistoriker 1996:238
2005:241
Cederpalm, Enoch, trädgårdsdirektör, styrelseledamot 1914 i Föreningen koloniträdgårdar i
Stockholm 2012:43 (bild)
Cederschiöld, Anne Marie, fröken 1960:44
Cederschiöld, Fredrik Johan, professor i filosofi, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, Lunds universitets rektor 1811-12 och 24-25, bror till Pehr Gustaf 1926/27:17(bild), 50,110,118,124,127,137,144, 1929:X,24,52, 1936:62f, 1947:102, 1951:60,74, 1956/57:50, 1958:69,82, 1960:37, 1961:16, 1966:41,97,212, 1974:30,32, 1989:39, 1992:128f,
Cederschiöld, Pehr Gustaf, professor anatomi Sthlm, kirurg, politisk skriftställare, bror till Fredrik Johan 1929:22, 24,52, 1982:100
Cederström ”Baronen”, pantlånare 1979:23
Cederström, Bror, generallöjtnant, friherre, tillskyndare ”olympiska spelen” i Helsingborg 1991:39
Cederström, Carl, kabinettskammarherre, deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894 2002:49 Cederström, Gustaf, målare 1975:41
91

Cederström, Rudolf Julius, brukspatron, student i Lund 1851 1944:23,47 Cegrini, Catharina, 1993:139
Celander, Hilding, folklivsforskare, professor i Göteborg 1951:81 Celander, Sven, vice ordförande i 1946 års karnevalskommitté 1994:63 Celse, Anton von, son till biskop Celsius 1971:116
Celsing, Peter, arkitekt, professor i arkitektur vid KTH 2008:97 Celsius, Anders, professor i astronomi i Uppsala 1985:1:70 Celsius, Johan, dramatiker 1988:20,136,141
Celsius, Olof d y, professor Uppsala, en av de aderton, biskop Lund 1777-94, eforus katedralskolan, har fått ge namn till Celsiusgatan och kvarteret Celsius 1947:99, 1951:51, 1953:9,19,65-68,70f,75,111, 1971:110,116,133, 1985:1:189, 1998:64,66
Centerwall, Bertil, fotograf i Lund etablerad 1950-talet 2002:107,139,143,150,153, 2007: 2 + ett antal foton
Centerwall, Emanuel, handlande, vågmästare 1951:34, 58, 1958:48
Centervall, Gunilla, studierektor vid Vårfru rektorsområde 1995-98 och vid Veberöds rektorsområde 1998- 2005:237,240
Centerwall, Jonas, handlande 1951:34
Centerwall, Lorens 1961:22
Cervin, Casper, hospitalsinspektor 1982:105
Cervin, Karl P., stadsbud 2003:22
Cervin-Stéenhoff, Nicolaus Johan, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn 1929:IV Chabrol, Claude, fransk filmregissör 2000:89
Chagall, Bella, författare, Marc Chagalls hustru 1995:112
Chan, Jackie, skådespelare Hong Kong 2000:135
Chaplin, Charles, amerikansk filmskådespelare 2000:36-38,39(två bilder),53,95f,99
Charlier, Carl, professor i astronomi 1947:102
Charpentier, Emil, rådman, ordf fattigvårdsstyrelsen 1966:199,215-217
Charpentier, Erik, olympisk guldmedaljör i laggymnastik 1920, deltagare i manliga elitgruppen vid olympiaden 1936 1991:14
92

Charpentier, Holger, konstnär, g m Sigrid Margaretha f Bengtsson, dotter till Simon Fredrik B. 1984:101,105(bild),106,108
Charpentier, Sigrid Margaretha, f Bengtsson, dotter till Simon Fredrik, g m 1. Harald Nordlind 2. Holger C. 1984:101,108
Chasenow, Samuel, jude bosatt Trädgårdsgatan 16 1904 Cherubini, Luigi, italiensk tonsättare 1981:74
Chevalier, Charles, fransk optiker 2002:15,37,153 Chevalier, Maurice, fransk artist 1986 :50, 2000:66 Chevalier, Rudolf, student 1950:40
Chevé, Emile, musikpedagog 1964:24
Chiewitz, E.C. 1956/57:64
Chiewitz, Georg Theodor von, finsk och svensk arkitekt
Chopin, Frédéric, polsk tonsättare 1993:83
1995:49
Chorin, Magnus, rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:188
Choux, Jean, fransk filmregissör och producent 2000:50
Chrétien, Gilles-Louis 2002:24,153
Christel, son Max, bosatt i LKF:s första område 1947 Pilelyckan
Christell, handlande 1954:26
1997:196,198
Christen Glasmästare, i Malmö har ägt och sålt egendom i Krafts rote enligt 1691 års
sjättepenningslängd 1924:25
Christen Murmästare, invånare i Drottens rote 1691enligt sjättepenningslängden 1923:46
Christen Pottemager, invånare i Klemens rote 1658 enligt sjättepenningslängden 1923:27
Christen Skräddare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:22
Christen Skräddare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, far till Nils Christensson 1924:47
Christen Smed, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:14
Christen Vaktmästare, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:27
Christén, Annika, biografchef Filmstaden fram till 1998 2000:124 Christensdotter, Anna, se Jacobaeus
93
1983:29

Christensen, Britt, studierektor vid Veberöds rektorsområde 1990-92 och vid Dalby rektorsområde 1992-93 2005:239f
Christensen, Hilma (En gammal Spoletorpare) 1968:50-55
Christensen, R., akademiträdgårdsmästare 1955:26,69
Christensen, William, dansk medeltidshistoriker 1939/40:34,40
Christensson, Anna, folkskollärare 1964:158(bild),159(bild),167
Christensson, Axel Waldemar, adjunkt i Helsingborg, son till Rasmus g m Hilma Pauline Hultberg 1977:96,118
Christensson, Bengt, skräddare invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:18
Christensson, Edna, småskollärare 1964:171
Christensson, Emanuel, bagare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:27
Christensson, Eskil, invånare i Vårfru rote tidigare enligt 1691 års sjättepenningslängd, far till Christen Eskilsson 1924:43
Christensson, Helmer 1999:123
Christensson, Hilma Pauline, f Hultberg g m Axel Waldemar 1977:118
Christensson, Håkan, rådman, hade egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:16
Christensson, Jost, invånare i Krafts rote 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 27
Christensson, Jöns Barsebäck, ladufogde, hade mark i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:40
Christensson, Jöns, lantbrukare 1983:37
1924:
Christensson, Jöns, skräddare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:45
Christenson, Jöran, klensmed, borgare i Vårfru rote 1743, gesäll Christian och lärgosse Gunnar 1938:65
Christenson, Jöran klensmeds gesäll Christian, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65
Christenson, (Christiansson), Jöran klensmed lärgosse Gunnar, invånare i Vårfru rote 1743 1938:47,65
Christensson, Knut, akademibroläggare (gatuarbetare) 1989:36
94

Christensson, Måns, borgare, husägare 1942/43:41
Christensson, N.A., skollärare, uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176
Christensson, Nils, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, son till Christen Skräddare 1924:34,47
Christenson, Nils borgare i Vårfru rote 1743 1938:63 Christensson, Nils, arbetskarl 1955:13
Christensson, Nils, tunnbindare, borgare i Drottens rote 1743, lärgosse Lars, svärson Lefgren 1938:54,67
Christensson, Nils tunnbindares lärgosse Lars, invånare i Drottens rote 1743 1938:67 Christensson, Nils änka 1955:13
Christensson, Olof, ladufogde, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:48
Christensson, Peer, bagare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:8
Christensson, Rasmus, akademiträdgårdsmästare g m Karna Hansdotter 1977:96,118
Christensson, Ronny, studierektor vid Dalby rektorsområde 1993- , rektor i Team Dalby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:239,245
Christenson, Swen, son till skomakare Christian Swensson invånare i Vårfru rote 1743 1938:62
Christensson, Sören, ladufogde, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:3
Christensson, Tage, agronom, ordförande (c) i skolstyrelsen i Torns kommun 1959-66 2005:88
Christer fastighetsskötare bosatt i LKF:s femtiotalsområde vid Karhögstorg Christer-Nilsson, A., provinsialläkare, målare 1959:79(bild)
Christernin, studentsångare 1981:29
Christersson, anställd ”Göingakrogen” i Krognoshuset
Christerson, bokbindare 1978:95, 1993:99 Christersson, Jenny, småskollärare 1964:171
1997:202-204
Christian, son till Rosa och Carlos, bor på Norra fäladen Magistratsvägen LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:210-212
Christian IV av Zweibrücken-Birkenfeld, prins, tronpretendent 1971:90
95

Christiansen, Einar, dansk operatextförfattare 1988:37
Christianssen, Tage E., dansk medeltidsarkeolog och historiker 1980:78
Christianson, Christian, maltgörare hos handelsman Mejers änka, borgare i Vårfru rote 1743 1938:64
Christiansson, Jöns, startade tillsammans med Carl Holmberg och Carl Bernlund en smidesverkstad 2003:11
Christiansson, Kjell, bokhandlare 1975:59 Christiansson, Åke 1994:53
Christianus, rektor katedralskolan 1500-talet 1985:1:187 Christine, dansk drottning, g m Hans 1937:64
Christoffersson, Marita, rektor vid Klostergårdsskolans rektorsområde 2000- , studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1998-99 rektor vid Klostergården inom Barn- och skolnämnd söder 2005:237,244
Christoffersson, Nils-Olof, forskare i pedagogik 2005:232 Christoffersson, Peter, ordförande i Lunds brevduveförening 2012:107
Christopher Krämare, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:14
Christopher Skräddare, invånare i rote 1658 enligt 1691 sjättepenningslängd 1923:32
Christophersson, Elsa, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Swen 1924:45f
Christophersson, Fredrich, invånare i Klemens rote till 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:13
Christophersson, Knut, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:3
Christopherson, Nils, skomakare, borgare i Drottens rote 1743, gesäller Nils Mårtenson och Grönberg och lärgosse Jöns 1938:67
Christopherson, Nills skomakares lärgodde Jöns, invånare i Drottens rote 1743 1938:67 Christoffersson, Olof, hembygdsforskare 1970:54
Christophersson, Sven, skomakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Elsa 1924:45f
Chrysander, Olle präst 1978:15 Chydenius, Karl, finländsk fysiker 1984:53
96

Chytraeus, Herman, skånsk präst och skolman på 1500-talet 1930:6, 1939/40:27,32-36, 1946:37, 1998:10f
Cicero, latinsk skald 1985:1:37, 1992:133
Cicignon, Johan (Jan) Caspar von, dansk överste, chef för centerns andra linje, chef för 1:e Fynske regiment vid slaget i Lund 1676, ställd inför rätta samtidigt som Sandberg för försummelser 1996:38,42,111,123,125,127,219
Cimbre, Hans Pedersen, präst Knästorp och Tottarp, död 1676 1996:26
Cinthio, Erik, professor medeltidsarkeologi 1980:122, 1986:83, 1998:15,169, 2001:20,26,43,47,51f,62,88f, 2003:59, 2004:150, 2009:151
Cinthio, Hampus, medeltidsarkeolog 1980:101
Cinthio, Maria, antikvarie 1980:9(bild),10,23(bild),41(bild),43(bild),57(bild),67(bild),88(bild), 89(bild),98(bild),99(bild), 2001:88
Citron-Tenggborg, Gaby, formgivare, keramiker 1997:6(bild), 2009:41 Cj signatur i Lunds dagblad 2000:77
Claàr f Åkesson, Maja, folkskollärare 1964:53(bild),166,157(bild) Claeson, Johan, inspektor på Trolleberg, ingenjör 1955:10,12, 1958:56f Claeson, Sophie 1960:45
Claesson, Hilding, kyrkogårdsföreståndare 1951:83, 1955:34,35,76, 1962:81, 1970:34, 1984:17, 1989:43, 2004:150
Claesson, Nils, torpare 1955:18
Claesson, Staffan, spexchef i 1982 och 1986 års karnevalskommittéer
Claesson, Ulla 1955:23(bild),27(bild),67(bild),71(bild),79 (bild)
Clairfelt, Axel Johan, son till Mauritz 1956/57:21(gruppbild)
Clairfelt, Emilie 1960:45
Clairfelt, Julie Eugenia Aurora, dotter till Mauritz 1956/57:21(gruppbild)
1994:142,151
Clairfel(d)t, Mauritz, överste generalmajor 1926/27:80,83,133,144, 1936:13, 1941:21,
1956/57:16,20f.21(gruppbild),26,35,163,173,177, 1966:45-48,50,92, 1985:1:93,112f,158
Clarberg, Frans, konditor, sockerbagare, startade 1913 konditori Lundagård 1993:14,32
Clark, Marguerite, amerikansk filmskådespelerska 2000:45
Clasdotter, Mätta, g m 1. Isak Ingvarsson Hedström 2. Nils Eriksson Littman 3. Erik Elfman, dotter till Clas Trulsson 1942/43:44,48
97

Clason, Isak Gustaf, professor i arkitektur vid KTH 1925:32
Claudius, Carl, dansk instrument- och musikaliesamlare 1988:33,88,90(gruppbild),92
Claus,A., Eslöv köpte 1908 Lunds nya biografteater 2000:23
Claus Blekeman, invånare i Krafts rote 1658-71 enligt 1691 års sjättepenningslängd 19
Clausdotter Rosenkrantz se Rosenkrantz
Clausen, Detlef, pottemakare 1942/43:26f,109
Clausen, trädgårdsmästare 1968:42
Clausen, P., målarmästare 1955:54
Clausewitz, Carl von, preussisk militärteoretiker
1924:
Claussen, Hans Victor, dansk kulturhistoriker 1939/40:18
Clausson, Inger, kostchef vid Lunds skolor 2005:26,188
Clausson, Karna, g m Ola 1977:84,118
Clausson, Ola (Ola Claus), lantbrukare Bjärred g m Karna Hansdotter
Clemens VI, påve 2001:66
Clements, Ron, amerikansk animatör, regissör 2000:135
Clemmensen, Mogens, dansk arkitekt 1985:2:49
Clemmensson, Gustaf ”Clemman”, kassör i 1920 års karnevalskommitté 1994:31,36
Clemmetsson, Christ, murgesäll, invånare i Klemens rote 1743 1938:72
Clemmetsson, Christian, murgesäll, invånare i Klemens rote 1743 1938:72
Clemetson, Hans, smed, borgare i Krafts rote 1743 1938:47,57
Clemetson, Hans smeds gesäll Jeppe, invånare i Krafts rote 1743 1938:57
Clemetson, Hans smeds gesäll Per, invånare i Krafts rote 1743 1938:57
Clemetson, Hans smeds lärgosse Per, invånare i Krafts rote 1743 1938:57
Clemmetsson, Jepp, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
14
Clemmetsson, Åke, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången 1704 1919:11 Clewberg, Kristoffer, professor i österländska språk, riksdagsman 1971:67,85,133
Cleve, Per, professor kemi Uppsala 1984:90
98
1996:1,237
1977:23,34,118
1924:

Clodt, Johan Adolf von Jürgensburg, friherre, löjtnant, chef för en av kompanierna i Livgardets infanteribataljon vid slaget i Lund 1676 1996:82f,124,126f,131,145,208
Cnutson, se Knutson
Coburn, Charles, amerikansk skådespelare 2000:88(gruppbild)
Clouzot, Henri-Georges, filmregissör 2000:85
Coch, Georg, kapten Ousbyholm 1984:36
Cochlan, John, ingenjör Fox, Henderson & co, utförde tillsammans med Gisborne stakningar för ett skånskt järnvägsnät, lämnade rapport 1853 1999:9(bild),10,24
Cocteau, Jean, författare, filmmakare 2000:80,
Colbert, Claudette, fransk-amerikansk skådespelerska 2000:66,73
Collander, fabrikör 1972:122f
Collardo, signatur Lunds Dagblad 2000:40
Collberg, Dan, studierektor vid Östratorns rektorsområde 1997-99, rektor där 1999- 2005:238
Collbring, Boris, övertog 1976 Conditori Lundagård efter sin far Thure 1993: 34
Collbring, Thure, övertog 1946 Conditori Lundagård och överlät 1976 detta till sin son Boris 1993:32,34,141
Collert, Ingeborg (Inga) Johanna Fredrika, f Bengtsson, dotter till Simon Fredrik, g m Josef Edvin 1984:101,108
Collert, Josef Edvin, provinsialläkare Stensele, g m Ingeborg (Inga) f Bengtsson, dotter till Simon Fredrik Bengtsson, Sophiasyster 1984:101,108
Colliander, Carl Erland, assessor, akademiapotekare, professor 1926/27:70(bild),131, 1941:21, 1956/57:14,16,18-20,22,24,26,35,161,163,177
Colliander, Catharina Dorothea, Magnus hustru och Carl Erlands mor Colliander, Edgar, hovrättsnotarie, bankdirektör 1992:113 Colliander, Fredrica, dotter till biskop Thomander 1983:53, Colliander, Josua, kyrkoherde 1970:14, 1996:173(bild)
1956/57:22
Colliander, Magnus, akademiapotekare 1956/57:22
Collin, ledamot av fullmäktiges undersökningskommitté ang. järnväg till Revinge Collin, urmakare 1968:32
Collin, August, universitetsbokhandlare 1975:96f, 1990:81(även bild)
1987:53,59
99

Collin, A.Z., lärare Katedralskolan, fil dr 1985:1:190
Collin, Carl Jacob, magister, pastor, kyrkoherde, ledamot ordf fattigvårdsstyrelsen 1956/57:42,100,102,105,178, 1960:58,59,100,101,157f,160f,187, 1964:155, 1966:60,62,111,113-116,172,188,191f,211,214-217
Collin, Carl Martin, fil kand ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1966:215, 1978:92(gruppbild) 1982:82, 1987:194
Collin, Hans Samuel, lagutgivare, häradsskrivare, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200, 1992:125
Collin, Johannes ”Skopas”, skulptör, poet 1973:22- 35,23(porträtt),29(porträtt),35(porträtt), 2008:38,43,71,73
Collin, Marie Louise, mamsell på Örtofta slott, syster till Johannes 1973:28 Collin, Samuel 1961:24
Collin, Tage, lantbrukare, far till Johannes 1947:40, 1948/49:176, 1965:40,73,78, 1966:73-76, 1971:28,49,59,66f,71,79,86,90,134, 1972:54-57,101
Combüchen, Sigrid, författare 2008:58
Comenius, Johan Amos, pedagog, biskop, författare 1952:44
Comet, tullnär 1948/49:17
Commodus, romersk kejsare 2007:19
Condrup, Kenneth, intendent vid Järnåkra och Klostergården inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244
Conradsson, Birgitta, museiman 1993:12
Conradt, Christian, skolpojke, nämns i 1691 års sjättepenningslängd
Constantine, Eddie, amerikansk-fransk skådespelare 2000:87
Cooper, Gary, amerikansk filmskådespelare 2000:53,66
Cooper, James Feminore, amerikansk författare 1968:58
Corin se Crusenstolpe
Cornelius Nepos, latinsk historieskrivare 1985:1:107,129
Cornelius, Peter, dansk sångare, tenor 1981:51
Cornell, Jonas, författare, regissör 2000:113(bild),114
1924:3
Cortsson, Hans, Malmö, ägde egendom i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden
1924:49
100

Corvinus, Petrus, östgöte, rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:59,188 Corylander, Christina, mor till Johan 1971:44
Corylander, Johan, universitetsbibliotekarie, kyrkoherde 1920:21, 1946:42 1971:8,10,27,30,35,44,66,77,89,134
Corylander, Nils, kyrkoherde Linköpings stift, far till Johan Cosmo, Johan, tältnöjeschef i 1990 års karnevalskommitté Costner, Kevin, amerikansk filmregissör och skådespelare Cotta, signatur i Lunds veckoblad 1932:17,27
1971:44 1994:159
2000:117,135
Cottin, Sophie, författare 1926/27:28f
Coubertin, Pierre de, baron, skapare av de moderna olympiska spelen Coyet, baron 1982:85
Coyet, Hindrik Julius, ryttmästare 1984:36
Coyet, Peter Julius, diplomat 1984:28
Coyet, Petrus, hovråd 1952:66
Crafoord, Carl Gustaf, överste, son t John Georg 1961:63,113,128,132 Crafoord, Carl Otto Leonard, häradshövding 1961:59,128
Crafoord, Ebba Elisa, f Tengberg g m John Georg 1961:128, 2002:58 (bild) Crafoord, Helena Magdalena Beata, f Kahl 1961:36,58-60,63(porträtt)128
Crafoord, Holger, industriledare, huvudägare till Institutet för Färgfoto i Lund, medlem av 1954 års garantikommitté för karnevalen medlem av garantikommittérna inför 1970, 1974 och 1978 års karnevaler, har gett namn till Holger Crafoords park 1986:30(även gruppbild),31f, 1991:87, 1994:83,117,124,133, 1998:133f, 2002:94,99,101,153, 2003:77
Crafoord, John Georg Achates, student, officer, politiker Lund 1961:128 Crantzius se Krantz, Albert
Creaux, Casper, dansmästare, ägde 1719 egendom i Drottens rote 1 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:31
Creutz, Ernst Johan d.y., landshövding Östergötlands län 1721-27 1984:32
Creutz, Lorentz d ä, riksråd, amiralgeneral ansvarig för nederlaget öster om Öland 1676 1952:75, 1996:8,93
Cristal, Hans, grovsmed, invånare i Drottens rote 1658-68 enligt sjättepenningslängden 1923:36
101
1991:39

Cristina, det kvinnliga benediktinerklostrets i Lund första priorissa 2001:50
Crix pseudonym se Alf Mattesson
Crohn, Andreas, guldsmed Malmö, bror till Hans 1933:59
Crohn, Anna Stina, f Malmborg, g m 1. Hans 2. Christian Friedrich Baldthoff, mor till Greta Catarina och David Martin 1933:19,21-24,29,40,44,59,61, 1945:97
Crohn, Casper, guldsmed, far till Hans 1933:19,21
Crohn, David Martin, tenngjutare, son till Hans och Anna Stina 1933:21,24,29,32,59,61
Crohn, Greta Catarina, dotter till Hans och Anna Stina, g m handskmakare Dahlgren, dotter Anna Regina Dahlgren 1933:21,59
Cro(h)n, Hans, tenngjutare, mästare 1746, g m 1. Anna Stina Malmborg 2. Christina, styvfar
Olof Appelman, son till Casper, far till Greta Catarina och David Martin 23,29,56,59, 1938:51, 1982:63f
Crona, Carl Theodor, organist Uddevalla 1988:47
Crona, Georg, målare Helsingborg 1993:95
Crona, Sven, byrådirektör domkapitlet, pianist 1973:76, 1981:82f,85f
C(h)ronander, Samuel, jur adjunkt 1965:37, 1971:50,67,87
Cronberg, Georg, rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:188
Cronhamn, Anna Sofia, f Gyberg, g m Lars, halvsyster till Gottfried Adamsson 85,134,144
Cronhamn, Frithiof, syster Estella Wallgren, tidningsman, bibliotekarie 1984:91
Cronhamn, Johan Petter, biträdande lärare Lunds fattigskola, senare professor i körsång Sthlm, tonsättare 1941:16
Cronhamn, Lars, glasmästare, g m Anna Sofia f Gyberg 1926/27:85,134,144, 1958:70,82
Cronhielm, officer medföljde på Karl XV:s likfärd 1872 1999:41(gruppbild)
Cronholm, inspektor Vidarp 1945:14
Cronholm, Abraham, professor i nordisk historia 1849 1926/27:135, 1934/35:4,16,21
Cronhjort, Abraham, friherre, överste, chef för Smålands dragoner vid slaget i Lund 1676 1996:42,110,208
Cronholm, Abraham, ordförande, studentkåren, professor, historiker, bror till Bernhard 1975:16, 1982:85f, 1992:128
Cronholm, Axel, vice häradshövding 1963:40, 1982:47, 1993:140
102
1933:5,10,19-
1926/27:

Cronholm, Bernhard August, docent i kemi, kurator för Skånska nationen, tidningsman, boktryckare, grundare av Snällposten, bror till Abraham 1926/27:5,7-9,45,73,144, 1932:10, 1992:128
Cronholm, Johan Christoffer, kyrkoherde V Karaby och Saxtorp senare Glemminge, prost 1961:8
Cronholm, Sven, arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1985-87 1997:228
Cronland, Jöns, guldsmed, lämnade 1737 Lund 1938:29
Cronman, Johan, landshövding 1933:17f, 1953:58
Cronsioe, Anders, kyrkoherde, hovpredikant, prost 1961:22
Cronsioe, C.H., löjtnant vid Kronprinsens husarregemente, g m Maja Liliewalch
Cronsiö, L., domkyrkoinspektör 1936:27,30,34f,43f,48,51, 1953:74(bild),75
Cronsiö, Svante Thorbjörn, domkyrkoinspektör, räntmästare, rådman 1926/27: 77(gruppbild),80,83,132,144, 1951:32, 1956/57:20,22, 1966:97
Cronstedt, Claes August, greve, konteramiral 1929:49,52 Cronvall, konditor 2006:5
1922:20
Croy, Carl Eugène de, hertig, överste i dansk tjänst och chef för regemente vid slaget i Lund 1676, senare fältmarskalk i kejserlig tjänst 1996:25,38,42,201f,219
Crusell, Bernhard, svensk-finländsk kompositör 1922:8, 1981:32
Crusenstolpe (Corin), Magnus, assessor i Göta hovrätt, avskedades 1775 för tjänstefel, fri jurist 1971:67,86,134
Cullborn Friberg, Birgitta, rektor vid Vårfru rektorsområde 1997-99 och studierektor vid Tuna rektorsområde, rektor på Tuna inom Barn- och skolnämnd söder 1999-2005:237f,244
Curman, Carl, läkare och professor vid Konstakademin 2002:23,153,157
Curman, Sigurd, professor i arkitekturhistoria, riksantikvarie 1923-46 1920:13, 1997:25, 2006:17
Cutting, James A., amerikansk fotograf i Boston 2002:26,153 Cyrén, J.A. , organist Malmö Caroli 1988:45
De Czempinski, stationsskrivare 1982:44
Cöpinger, Anton, kartritare 1970:6,16,31,35
Daguerre, Louis Jacques Mandé, fransk tidig scenograf och fotograf
Dahl, slaktare 1926/27:77(gruppbild),132
103
2002:15,153

Dahl, Anders, vävare, borgare i Drottens rote 1743, gesäll Nils 1938:67
Dahl, Anders vävares gesäll Nils, invånare i Drottens rote 1743 1938:67
Dahl, Anders Magnus, tunnbindare, g m och skild från Anna Regina Dahlgren 1933:29
Dahl, Carl, poliskonstapel 1948/49:134(porträtt)
Dahl, Christopher, professor i grekiska vid Uppsala universitet 1926/27:24,144
Dahl, Johan Christian Clausson, norsk bildkonstnär 2002:12(bild)
Dahl, Kjerstin, g m Ola 1977:118
Dahl, Margareta, småskollärare 1964:172
Dahl, Maria, g m kontraktsprost P. Dahl 1926/27:24,142,144
Dahl, Ola(Olle), f d husar, fiskare Bjärred, g m Kjerstin Olsdotter
Dahl, Ola, handlande, invånare i Vårfru rote 1743 1938:63
1977:33,45,118
Dahl, Olle, bildkonstnär, grafiker och skulptör 2008:106(bild),107,108f (bild)
Dahl, Oscar 1987:132(gruppbild)
Dahl, P., snickare Revingebanan 1987:183
Dahl, Per, handlande, borgare i Drottens rote 1743 1938:67
Dahl, Peter, professor, kyrkoherde, kontraktsprost, g m Maria 134,142,144, 1961:24
Dahl, Peter, handelsman 1948/49:163
Dahl, S., kartritare 1989:19f,(bild)
Dahl, Sven, professor 1939/40:21, 1970:5,47, 1996:105,238
1926/27:24,85,122,
Dahl, Willie, medkompositör till 1982 års karnevalsmelodi ”Karnevalssamba”, ledare för skapandet av karnevalstidningen 1986 1994:140,152
Dahl, Yngve 2000:151
Dahlander, Claes, Trelleborg 1987:194
Dahlander, Robert, ASEA, senare elverkschef Göteborg 1987:19 Dalberg, Carl Albert Sciawitsky, dansk skolhistoriker 1985:1:203
Dahlbergh, Erik Jönsson, militär ämbetsman, tillhörde Karl XI:s stab vid slaget i Lund 1676, har gett namn till Erik Dahlbergsgatan och kvarteret Erik Dahlberg 1919:7f, 1934/35:26,27(bild), 1946:14f, 1952:17(bild), 69 (bild),109, 1953:35,(bild),110, 1962:74, 1985:1:53(bild), 1989:25(bild), 1990:9,18,20,30, 1996:6(bild),
104

8,15(bild),16,29,35,36(bild),37-39,40(bild)41f,43(bild),44,45(bild),46,47(bild),48- 50,51(bild),52-67,53-66(bilder),69,70(även bild),71(även bild),72(även bild),74(även bild),75(bild),76(bild),77f,81f,83(även bild),84f,88,103,104(bild),108,109(bild),119, 120f(bilder),122(även bild),123,124-126(även bilder),128(även bild),129(bild),131,133(även bild),134(bilder),135(även bild)136(bild),138-140(bilder),141(även bild),144(även bild), 145(även bild),151(bild),153,154(bild),156-158,160f,170f,190,194,198f,204,208, 210, 212,215,224,230f,238,240, 1998:144, 2001:19 (bild),44,45(även bild),46 (bild),47(även bild),51(bild),52, 2003:22,59(bild), 2006:15,108
Dahlberg, Fredrik, skomakare 1951:57
Dahlberg, Gabriel, guldsmed 1954:17, 1977:118 Dahlberg, Hans, regissör och skådespelare 2000:104 Dahlberg, Lars, kårordförande 1966 1994:110 Dahlberg, Nils, skräddare 1948/49:166, 1951:57,91 Dahlberg, Nils Johan, kassör Krapperup 1956/57:175
Dahlbom, Anders Gustaf, intendent, professor entomologi, ledamot av fattigvårdsstyrelsen g m Johanna Augusta Maria Wilhelmina 1921:22, 1926/27:7,34,74-76,144f, 1944:31,42,47, 1963:69, 1966:57,59,107,212
Dahlbom, E., överkonstapel, uppsyningsman över barnens skolgång 1948/49:97, 1964:176, 1982:9
Dahlbom, H., 1926/27:7
Dahlbom, Johanna Augusta Maria Wilhelmina, f Krey g m Anders Gustaf
Dahlbom, Wilhelm, konstnär 1979:XIII
Dahlbäck, Marianne, arkitekt 1997:59,230,233
Dahlén, SJ-ingenjör 1999:61
Dahlén, Brita Maria, f Schönbeck, g m Håkan Peter 1945:98
Dahlén, Gustaf, uppfinnare 1983:107
Dahlen, Gösta, slöjdlärare 1964:174
1926/27:76,145
Dahlén, Håkan Petter, domkyrkoklockare, begrovs 1816 som den siste på Krafts kyrkogård,
g m Brita Maria Schönbeck 1936:6, 1945:30,55,98, 1948/49:88, 1951:9,80 Dahlerup, Verner, dansk språkvetare 1962:46
Dahlgren, handskmakare, g m Greta Catarina, dotter till Hans Crohn, far till Anna Regina och Johan Fredrik 1933:21
Dahlgren, Anna Christina 1926/27:65,130,145
105

Dahlgren, Anna Regina, dotter till handskmakare Dahlgren och Greta Catarina f Crohn, g m och skild från Anders Magnus Dahl 1933:24,29,61
Dahlgren, Carl Fredrik, präst, skald 1961:22,71, 1975:67
Dahlgren, Dorothea, f Andersson, g m Jacob 1945:98
Dahlgren, Fredrik August, författare 2000:30
Dahlgren, Greta Catarina, g m handskmakare Dahlgren, mor till Anna Regina och Johan Fredrik 1933:24
Dahlgren, Margareta Elisabet, g m Jacob 1942/43:54
Dahlgren, Harald, rektor bl a Uppsala, folkskoleinspektör ”realskolans egentlige skapare” 1985:1:163
Dahlgren, J., guldsmed 1960:101, 1993:91
Dahlgren, Jacob, handskmakare g m 1. Dorothea Andersson 2. Margaretha Elisabeth Almström 1942/43:54, 1945:13,98
Dalgren, Jeppe, handskmakare, borgare i Krafts rote 1743 1938:31,58
Dalgren, Jeppe handskmakares lärgosse Johan, invånare i Krafts rote 1743 Dahlgren, Johan Fredrik, son till handskmakare Dahlgren och Greta Catarina Dahlgren, Leif, tiokampare 2003:64
Dahlgren, Maja Beata 1926/27:65,130,145
Dahlgren, Margaretha Elisabeth, f Almström, g m Jacob 1945:98
Dahlgren, Nils, handskmakare 1926/27:65,130,145
Dahlgren, Peter, handskmakare 1926/27:65,130,145
Dahlgren, Theodor, kassör LTJ, kontrollör LBJ 1987:46,183
Dahlgren, Torild, fil dr, försäkringsstatistiker 1993:79
Dahlgren, Åke, banarbetare BLHJ 1987:183
Dahlhem, Nils, professor, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden Dahlin, Augusta Beata, f Osberg, g m Nils Larsson 1977:58,118
Dahlin, Nils Larsson, guldsmed, g m Augusta Beata Osberg 1977:56,118 Dahllöf, Alfred J:son, fotograf i Sthlm 2002:60
Dahlman, Eva, Nordiska museet 1993:141
Dahlqvist, Anna, småskollärare 1964:157(bild)
106
1938:58 1933:24
1924:7

Dahlqvist, Greta, biljettförsäljerska på Skandia i 15 år g m Kjell 2000:116 Dahlkvist, Kalle, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94(gruppbild) Dahlqvist, Kjell, g m Greta 2000:116
Dahlqvist, Maria J., slöjdlärare 1960:69,71, 1964:173
Dahlquist, Maria, småskollärare 1964:169
Dahlquist, Nils, svarvare, borgare i Krafts rote 1743 1938:49f,58
Dahlquist, Theodor 1988:42
Dahlman, Thomas 2005:4
Dahlstedt, magister
Dahlstedt, Peter, docent i romersk vältalighet, lektor i Sthlm, promotionskamrat till Peter Wieselgren 1922:18,21, 1926/27:6,111,145, 1929:42,52
Dahlstedt, Sten, musikforskare 1988:88,141 Dahlström, stenkolshandlare 1968:96 Dahlström, Gunborg, folkskollärare 1964:168 Dahlström, Gustaf, seminarielärare 1960:190 Dahlström, L.A., handlande 1960:89
Dahmén, Gunnar, präst 1993:75,103, 2000:67 Dal, Karl P., musiker 2004:7
Dalberg se Dahlberg Dalholm, arbetare 1976:77f
Dalin, Olof von, författare Sthlm, student i Lund, har fått ge namn till Dalins väg och kvarteret Dalin 1984:31,36, 1991:9, 1998:64,66
Dalby, Frithiof, författare, präst 1980:93 Dalgren se Dahlgren
Dallby, Nils, läroverksadjunkt, instiftare av stipendium på katedralskolan 1960:190, 1985:1: 201
Dalmanson, Anders, sidenfabrikör 1972:83
Dalström, fröken, kopist i Nerliens fotoaffär 2002:86,88 Dambsberg, Anna, g m Malte 1976:12,68,84f
107

Dambsberg, Malte, handelsman, g m Anna 1976:10,67,73 Damm, Anna Martina Sofia, f Schartau g m Johan 1977:118
Damm, (Janne) Johan, magister, journalist, utg av tidningen Granskaren, g m Anna Martina Sofia Schartau 1977:88,118, 1978:70
Damström, Carl Christian Martin, son till med kand Carl D. och Bengta Askeroth, skolkamrat m Alfred Lundberg 1977:19,118
Dan av Skåne, storman med i tolvmannanämnden vid gränsläggningen mellan Danmark och Sverige på Emund Slemmes och Sven Tveskäggs tid 1939/40:41
Daniel Skomakare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:28
Daniel Tullskrivare, invånare i Krafts rote till 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 22
Danielsson, adjunkt katedralskolan 1985:1:170(gruppbild), 2002:149
Danielsson, Axel, journalist, ledande socialdemokrat 1983:55,56(porträtt)57-59,61f, 1999:69
Danielsson, Ilse, ortnamnsforskare 1998:5,20,25,27f,30,42,169 Danielsson, Jan, ekosof 2011:241
Danielsson, Johan, nationspedell 1926/27:59,106,128,145 Danielsson, Margit, föreståndare Cinema till 1991 2000:98,153 Danielsson, Mikael, renhållningsarbetare 2004:111 Danielsson. Måns, kvarnägare Ålstorps mölla 1926/27:27,145 Danielsson, Nils, handbollsspelare H 43 1986:74(gruppbild) Danielsson, Sven B. 2000:144
Danielsson, Tage, artist, spexare, filmregissör 1986:23(bild), 1994:86,124, 2000:102,105,114
Danielsson, Uno, handbollsspelare ”världens bästa” 1986:32f, 1991:88, 2003:77 Danner, grevinna se Rasmussen, Louise
1924:
Dannfelt, Carl von, överste, ägare av Ramlösa där ”Olympiska spelen” avhölls Dannström, Johan Isidor, tonsättare 1964:22
Danred, Lars, krögare 2000:101
Danryd, Dan, musiker sax 1986:23(gruppbild)
1991:39
108

Dardel, Fritz von, överintendent, hovpredikant
Darelius, Johan, överläkare Serafimerlasarettet
Darin, magister, invånare i Klemens rote 1743
Darin, Johanna Rebecka, f Lindahl, g m Lars Magnus 1945:98 Darin, Lars Magnus, domkyrkonotarie 1936:48
Darin, Lars Magnus, stadskomminister hovpredikant, g m Johanna Rebecka f Lindahl 1936:39, 1945:56,64,98, 1961:22,129
Darin, Theodor Wilhelm, folkskollärare 1964:162
Darwin, Charles, brittisk naturvetenskapsman 1983:107, 1984:68
Daun, Åke, professor etnologi Sthlm 1997:233,
Davi, Camilla, mamma till Dylan 2011:105
David, kung i Jerusalem 1973:35
David skräddare se Skräddare
Davidsson, Andreas (Anders), hattmakare, idkade också handel med träskor och bastrep, borgare i Drottens rote 1743, gesäll Hans 1933:21,59, 1938:32,66
Davidsson, Andreas hattmakares gesäll Hans, invånare i Drottens rote 1743 1938:66 Davidsson, Carl, jurist, häradshövding 1992:56f
Davidsson, Hans, borgare 1955:18
Davidsson, Lennart, studierektor för särskolan 2005:196,216
Davidsson, Per, invånare i Krafts rote 1658 -1671 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 3
Davidsson, Torsten, trafikingenjör i Lunds kommun 2006:108,117 Davis, Bette, amerikansk skådespelerska 2000:79(gruppbild) Dean, James amerikansk skådespelare 2000:87
Davy, Humphry, en av Englands största kemister 2002:14,153 Debussy, Claude, tonsättare 1985:2:57
Decius, romersk kejsare 2001:18
Decreaux, Gustaf, kapellvaktmästare, orgeltrampare, lottförsäljare 1956/57:151
Decreaux, Johan Conrad, handlande 1954:18
109
1926/27:42,130,145,
1969:33,41 1984:36
1938:71

Decreaux, Ludvig, akademisk dansmästare, boktryckare 1926/27:37,42 70(bild),125f,130,132,145
Dedekam, Hans, norsk konsthistoriker och museiman 1942/43;74,
Degn, Matthis Larsson, klockare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, ägde 1704 Mathis Degns lycka 1919:13, 1923:28
Dehn, Asmus, snickare, borgare i Vårfru rote 1743, far till Hans Christian, Johan och Asmus, gesäll Per 1938:64
Dehn, Asmus snickares gesäll Per, invånare i Vårfru rote 1743 1938:7,48,64 Dehn, Asmus son till Asmus, invånare i Vårfru rote 1743 1938:64
Dehn, Christoffer, fortifikationsofficer Landskrona 1934/35:48, 1953:68,111f Dehn, Hans Christian son till Asmus, invånare i Vårfru rote 1743 1938:64 Dehn, Johan, son till Asmus, invånare i Vårfru rote 1743 1938:64 Deichman, Jacob, bokhandlare Köpenhamn 1975:7-9,13,76-79,95
Dekius Lack se Gerhardsson, Krister
De la Gardie, Jacob Gustaf, Löberöds gods, greve, excellens, militär, lantmarskalk, somrarna 1821-22 ordnande Peter Wieselgren grevens stora samling av arkivalier, som nu finns på Lunds UB 1929:4,52 1975:99
De la Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler 1952:76,86, 1996:201,213
De la Gardie, Pontus Fredrik, greve, riksråd, generalmajor, ägde Skarhult 1996:33,78,170,197,199,208
De la Gardie, Robert, landshövding Malmöhus län 1987 :126
De la Motte, Tage, kulturhistoriker 1939/40:24
Delannoy, Jean, skådespelare, filmregissör 2000:80
Delaroche, Paul (Hippolyte), från 1833 professor vid konstakademin i Paris Delbom, Erland, arkeolog 1980:9
Delin, kronofogde 1966:133
2002:18,153
Delin, Per Abraham, prokurator Göteborgs nation, stiftare Lunds äldsta idrottsklubb Academiska simsällskapet, förman konviktet, senare kyrkoherde i Hjertrum Västergötland, prost 1991:35(även porträtt),36f
Dellgren, August, folkskollärare, emigrerade till Amerika 1964:148,163, 1968:58
Delwig, Henrik von, militär verksam i Skåne och de tyska besittningarna under Karl X Gustaf och Karl XI 1996:212
110

Demant, Martha, småskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,93,159 (gruppbild),171, 2005:23 De Mare, Gustaf Georg Håkan Adolf, häradshövding 1962:50
De Mille, Cecil B., amerikansk filmskapare 2000:45,78,83(bild)
Dencker, Sven, med dr, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63
Densted, Ursula Sophie von, bördig från Thüringen, g m Hyphof 1984:28 Desaix, Louis Charles Antoine, fransk militär 1996:181
Deshayes, Armand, invandrad fransman, upprättade ångkvarn 1926/27:121, 1962:22, 2003:17
Detharding, dansk överstelöjtnant tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 1996:219
Detlefsen, Claus, ”Claus Pottemager”, pottemakare, omnämnd 1579-80, 1583-94, far till Detlof Clausen 1942/43:25f,94,109
Detlofsen, Claus, son till Detlof Clausen 1942/43:27 Deurs, Gottfried, skärslipare 1938:46
Devis, cirkusartist 1926-27:83
Devitz, dansk major tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 Dhejne, Hans, författare och kulturskribent SDS 2008:25 Diamant, judisk läkare Haparanda 1995:73
Diamond, Judith, London 1995:133,153 Dickens, Charles, engelsk författare 1992:69
1996:219
Dickson, Robert, landshövding i bl a Malmöhus län, styrelseledamot LBJ 186
1987:28,35,51,76,
Diderich Snickare, invånare i Drottens rote till 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:37
Didrich bryggares änka, invånare i Vårfru rote 1743, dräng Christian och lärgosse Anders 1938:63
Didrich bryggares änkas dräng Christian, invånare i Vårfru rote 1743 1938:63
Didrich bryggares änkas lärgosse Anders, invånare i Vårfru rote 1743 1938:63
Dieden, Ebba Helga Alma Matilda, f Falck, g m Johan Henrik Emanuel 1977:118
Dieden, Johan Henrik Emanuel, grosshandlare konsul riksdagsman, g m 1. Natalia Flensburg 2. Ebba Helga Alma Matilda Falck 1977:11,118
111

Dieden, Natalia, f Flensburg, g m Johan Henrik Emanuel 1977:118 Diego, prior i Osma och senare biskop i Osma 2001:60f
Diehl, Anita, lärare Katedralskolan 1985:1:9
Diehl, Ulf, tågkännare 1987:58
Dietrich, Marlene, tysk-amerikansk sångerska och skådespelerska 2000:66
Diirich Byggmästare, Lundagårdshusets arkitekt, kan vara identisk med Diderich Thönnesson som 1586 var verksam på Kronborg 1934/35:10,13
Dillberg, Eva, kolonist tillsammans med sin sambo Morgan Andersson Dillner, Johan, kyrkoherde 1964:21
Dionysius Cato se Cato
Dippel, J.C., pietist 1971:22 Dirac, Paul, brittisk fysiker 1983:82
2012:136
Disderi, André Adolphe Eugène, italienare som etablerade framgångsrik porträttateljé i Paris 2002:22, 153
Disney, Walt, amerikansk filmmogul 2000:58,67,93,105 Distler, Hugo, tysk kompositör och organist 1981:92
Dittmer, Hans, bokbindare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:16
Diös, Anders, byggmästare Uppsala 1986:36
Djurberg se Bäckström, Charlotte
Djurberg, Daniel, geograf 1970:12
Djurklou, Nils Gabriel, friherre, arkeolog, folklivsforskare Djurson, A.L., trafikinspektör SJ 1987:32
1985:1:33
Djurström, Charlotte, dansös, g m Erik Wilhelm 1926/27:128
Djurström, Erik Wilhelm, teaterdirektör g m 1. Charlotte Sandberg 2. Hedvig Charlotta f Hoffman 1926/27:56f,128,145
Djurström, Hedvig Charlotta, f Hoffman g m Erik Wilhelm 1926/27:56f,128,148 Djurström, Wilhelm August, styckjunkare 1926/27:57,145
Dobzhansky, Theodosius, rysk-amerikansk genetiker 1983:102
Dohlman, Gösta, med professor 1947:101
112

Dollmer, Anders 1996:27
Dominicus de Guzman, dominikanerordens grundare, tillbringade sannolikt jultiden 1203 hos Andreas Sunesson i Lund 2001:60f
Domér se Domeratsky
Domeratsky, Ebbe senare Domér, son till Moses och Ida 1995:57(gruppbild), 80(gruppbild),110(gruppbild 1972),131(gruppbild 1930-tal)
Domeratsky, Eskil, amatörskådespelare, son till Moses och Ida 1995:57(gruppbild), 1995:145(bild)
Domeratsky, Ida, amatörskådespelare, svärdotter till Abraham Olniansky 1995:93f, 145(bild)
Domeratsky, Ida, g m Moses mor till Ebbe, Eskil och Selma 1995:57(gruppbild)
Domeratsky, Issamar 1995:137
Domeratsky, Jenny, född Barshefsky 1995:58(porträtt 1918)
Domeratsky, Moses, jude som kom till Lund från Raygrod i Polen, g m Ida, far till Eskil, Selma och Ebb, bosatt Stora Tvärgatan 5 1904 1995:42,48,108 (bild)
Domeratsky, Rakel, amatörskådespelare 1995:145(bild) Domeratsky, Selma, dotter till Moses och Ida 1995:57(gruppbild)
Donatus, Lunds domkyrkas förste arkitekt, har gett namn till Donatus väg 1998:128, 2009:67
1920:24f,27,
Donatus, Arlius, språkman, retoriker 1985:1:26(bild),28f,42 Donchin, Baruch, jude bosatt Hospitalsgatan 3 m sin familj 1904 Donin, Chaim Halevy, rabbin 1995:84,154
Donizetti, Gaetano, italiensk tonsättare 1988:16,110f
Donné, Alfred, fransk läkare 2002:23,153
Donner, Clive, brittisk filmregissör 2000:91
Donner, Jörn ”Jörkka”, finländsk författare, regissör, chef filminstitutet
Doppelfeld, Otto, tysk arkeolog 1980:60
D’Orbigny, Alicide, fransk naturforskare 1926/27:8
Dorotea, drottning, g m kung Kristian I 1985:1:21
Douglas, Gustaf, överstelöjtnant chef 2 bataljonen första träffen vid slaget i Lund 1676
1996:76,208
113
1995:51
2000:151

Douglas, Robert, chef för livregemente 1996:207 Douzette, Carl Wilhelm, kyrkoherde 1926/27:79,145
Dowsing, Ken(eth), filmfotograf på Institutet för Färgfoto i Lund, etablerad 1960 2002:97f, 107,139,153,157
Dovsjö, Margareta, ordförande i socialnämnden 1990 senare centrala skolnämndens ordförande 1997-98, kommunalråd (s), medlem i framtidsgrupp för att bl a ta fram Lunds tredje skolplan 1997- 2005:179,211
Dovzjenko, Alexander, rysk filmregissör och manusförfattare 2000:102
Doyle, Arthur Conan, engelsk författare 1994:103
Draeger, stortjuv 1948:88, 2004:33
Dragaresson, Bengta, g m Jeppe Nilsson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:48
Drake, Anders von, ämbetsman 1942/43:14
Drake, Christian, vävare, borgare i Drottens rote 1743, lärgosse Christian 1938:55,67 Drake, Christian, vävares lärgosse Christian, invånare i Drottens rote 1743 1938:67
Drake, Magnus, major, chef för adelsfanan vid slaget i Lund 1676
Drakenhielm, deltog i slaget vid Lund 1676 1996:41
Dreilich, A.C., kamrer, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212
Dreilick, Axel Otto, hovkamrer, regementsskrivare, far till Rosalie 1932:18f,21
1996:37,41,109,209
1926/27:27,145,
Dreilick, Rosalie, dotter till Axel Otto 1932:19,26
Dreilick, Otto Sigfrid, kapten 1955:36, 1987:16f,21f, 1990:22,28
Drejer, Hans, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:39, 1924:49
Drejer, Jeppe, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:28 Dreyfus, Alfred, fransk officer av judisk härkomst, falskt anklagad för landsförräderi Drougge, Lise, författare, dramatiker och bildkonstnär 2003:73, 2008:44
Dubb, Paul Johan Christoffer, lektor franska katedralskolan 1954:43, 1985:1:137,180 Duboscq, Louis, fransk optiker 2002:24,153
Ducray-Duminill, Francois Guillaume, fransk författare 1926/27:28 Duesberg-Baranowski, Dora, österrikisk violinist 1988:70,130
114
2000:16

Dufberg, Lilly, gymnastikdirektör på Sydsvenska Sjukgymnastikinstitutet Dufberg, Patron, amatörfotograf i Oxie 2002:70,153
Dufour, Léon, fransk zoolog 1926-27:74
Duke, Peder, tecknare, bildkonstnär 2008:97
Dumas, Alexandre d ä, fransk författare 1982:55 Dumas, Jean Baptiste, fransk kemist 1984:70
2003:64
Duncan, Jacob, generalmajor i dansk tjänst tidigare i svensk, deltog i slaget vid Lund 1676 1996:13,38,42,219
Dune, Walter Pettersson, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:29 Dunér, Erik, advokat, aktiv Lunds civila ryttarförening 1989:93
Dunér, Gösta, läkare, bror till Nils, ledamot av 1867 års karnevalskommitté 1978:28 Dunér, Katarina, Sveriges Radio, g m Sten konstnär 2008:125
Dunér, Mårten, forskare vid institutionen för arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola 2006:4,126
Dunér, Nils, professor Uppsala, astronom, ordf i 1867 och 1872 års Karnevalskommittéer 1978:28,38,39(gruppbild)
Dunér, Sten, bankdirektör, suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1965-75 1997:228
Dunér, Sten, konstnär, professor i konstteori vid Konstfack, g m Katarina även bilder)
Durand, Jean-Nicolas-Louis, fransk arkitekt 1999:26
Duras, Marguerite, fransk författare och filmregissör 2000:114
Durbin, Deanna, amerikansk-kanadensisk sångerska och skådespelerska
2008:125,126f (
2000:66
Durell, Magnus, ämbetsman, landshövding Kristianstad 1952:77,78,90, 1996:20,22
Duvan, Carl August, akademivaktmästare 1944:31,47
Dvorak, Antonin, tjeckisk tonsättare 1981:92
Düben, Magnus Wilhelm von, akademiadjunkt i zoologi 1926/27:75,145
Dybeck, Ragnar, jurist, amatörfornforskare, skrev texten till den svenska nationalsången
1926/27:98
Dybvad, Christoffer, läkare och kanik i Lund 1952:45f
115

Dücker, Carl Fredrik, greve Ellinge herrgård V Sallerup, g m grevinnan Mariana Hedvig Charlotta von Rosén 1921:27, 1977:118
Dücker, Henrik, greve Örtofta, donerade pengar till monumentet över slaget i Lund 1996:178 Dücker, Mariana Hedvig Charlotta, f von Rosen grevinna, g m Carl Fredrik 1977:118 Dyggve, Ejnar, dansk arkitekt, arkeolog 1980:37
Dylan, Bob, amerikansk artist, musiker och sångare 2000:110
Düner, Otto 1999:31,123
Dûren, Adam van, byggmästare, stenmästare, ledare för restaureringen av domkyrkan i början av 1500-talet, har gett namn till van Dürens väg 1920:25, 1921:7(bild), 1928:20, 1944:19(bild), 1946:42, 1992:112, 1996:10, 1998:128, 2001:22, 2003:106, 2008:1,150
Düren, Statius von se Statius
Döbelius adlad von Döbeln, Johan Jacob, med professor, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, ägare av Krognoshuset, upptäckare och grundare av Ramlösa hälsobrunn, kvarteret Döbeln är uppkallat efter honom 1924:11,30, 1942/43:30,45, 1947:100, 1958:49, 1959:24,26, 1965:49-51, 1971:12,77,134, 1979:53, 1998:38
Döbeln se Döbelius
E, handlande 1968:110
E, mamsell med inackorderingar tillhörande det lätta gardet 1968:74
Eastman, George, amerikansk uppfinnare, från början banktjänsteman, grundare Eastman Dry Plate Company (1881), senare döpt till Kodak 2002:29,153
Ebbe, Axel, skulptör, skänkte konst till 1920 års karneval 1993:32,
1969:49(bild), 1994:32,112, 2000;142
Ebbo, katedralskolans förste rektor 1985:1:21,187
Ebbo, katedralskolans 12:e rektor medeltid 1985:1:187
Eberhardus Allemanus, rektor domskolan Bremen 1985:1:29
Eberstein, Carl Christian, kyrkoherde, prost, professors namn, son till Carl Johan 77, 1971:17-19,27,44,134
1961:24f,
Eberstein, Carl Johan, professor, domprost, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, biskop Visby, g m Maria Jakobina Eberstein, far till Anna Ulrika, Carolina Maria, Carl Christian, Johanna Christina och Eva Charlotta 1926/27: 110,145, 1936:32,35, 1951:63, 1952:21, 1961:21,125,128, 1966:35f,211,213, 1971:110,134, 1984:37f
Eberstein, Carolina Maria, dotter till Carl Johan 1984:37
116

Eberstein, Johanna Christina, dotter till Carl Johan 1984:37 Eberstein, Maria Jakobina, g m Carl Johan 1984:37
Ebbesson, Anders, ordförande i Barn- och skolnämnd Norr (mp) 2003 Ebo, ärkebiskop av Reims, missionär i Norden 2009:61f
2005:233,243
Eccard, Johannes, tysk tonsättare 1988:69
Eckerström, studentsångare 1981:41
Edberg, magister, nämns i 1691 års sjättepenningslängd
Edberg, Carl 1947:81
Edberg, Stefan, tennisspelare 1992:104
Edberg, Torbjörn, fil mag 1970:5
1924:7
Eddert, Gösta, överlärare, rektor och skolchef i Torns kommun 2005:88(även porträtt)
Eddert, Ruth, folkskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,167, 2005:23
Edel, g m 1. danske kungen Knut den helige 2. hertig Roger Bursa av Apulien
1980:120,122
Edelberg, Anna, f de la Rose, g m 1. handlanden B. Beckmark 2. handlanden Carl Johan 1926/27:65,85,130,145,
Edelberg, Carl Johan, handlande g m Anna, far till Olof 1982:43 Edelberg, Gustaf, bokhållare 1926/27:69,77(gruppbild),132,145
Edelberg, Olof Benjamin, handlande 1926/27:61,70(bild),77(gruppbild),118,129,131f,145, 1945:80,98, 1954:13(bild),16, 1982:43
Edelfelt, Albert, finlandssvensk konstnär 1975:41
Edelsohn, Eliascha, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, bosatt Prennegatan 1995:129
Edelsvärd, Adolf Wilhelm, arkitekt, chefsarkitekt SJ 1967:10,13,18,19(bild),21- 23,25,26(bild),27(bild),29,30f(bilder),34,36,37(bild),38,45(bild),52,55, 1983:11f,29,31, 1999:15,17,21,22(bild),23-26,30, 2006:15
Edén, Folke, folkskollärare 1964:164
Edén, Nils, liberal politiker, stadsminister 2005:39 Edén, P., pastor, predikant i fattigvården 1966:218 Edenman, Ragnar, ecklesiastikminister (s) 1957-67
1986:68(gruppbild), 2005:233
117

Ederoth, Per, biljettchef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151 Edestam, Anders 1972:124
Edgerton, David, politiker (v) 2000:116
Edgren, Johan, kyrkoherde 1971:102,134
Edgren-Leffler, Anne-Charlotte, författare 1982:55
Edison, Thomas Alva, amerikansk uppfinnare 1983:107, 2000:14, 2002:30,153
Edling, Lars, med professor 1964:114, 1992:110
Edling, Rolf, fäktmästare, tandläkare 1986:40(gruppbild)
Edlund, Anders, utställningschef i 1986 års karnevalskommitté
Edlund, Bengt, direktör för försäkringskassan 1980:9
Edlund, Birgitta, pedagog på förskolan Lönnen 2012:188-191
Edlund, Bo 2000:153
Edlund, Sven, folkskollärare 1964:164
Edlund, Ulf, skolbusschaufför i Lund 1992 2005:37(gruppbild)
1994:151
Edman, Bengt, arkitekt, ritade bland annat studentbostadsområdet Vildanden
2003:32,69,87(bild), 2006:52
Edsman, Carl-Martin, professor religionshistoria Uppsala 1983:103f Edström, Carl, balettmästare ”professorn” 1982:13
Edström, Gunnar, docent, professor, ordförande i skolstyrelsen 1958-67, riksdagsman (fp), ledamot i Lunds kommuns fastighetsbolags styrelse 1949-53,1955-67 1960:190, 1973:38, 1997:36,227, 2005:18(även gruppbild),19,233
Edwall, Göran, vakt- & väderchef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159 Edvard, underbarn från Öland 10 år gammal 1871 2002:152(porträtt) Edvardsson, Bo, studentkårsaktiv folkpartistisk politiker 1968:46(gruppbild) Eeg-Olofsson, Inga, f Hjelmqvist, fil kand 1992:66(gruppbild)
Eek, Anna Maria, f Svenonius, g m Eric, dotter till Christian 1937:14f
Eek, Eric, akademiräntmästare 1747, g m Anna Maria f Svenonius, dotter till Christian 1937:14f, 1965:35,39f, 46, 1971:67,86
Eek, Gustaf, bromsare LBJ 1987:183
Eek, J.A., byggmästare 1955:35
118

Egardt, Birgitta 2000:152
Egerlund, Ragnar ”Ragge”, jurist, kedjespelare i IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1991:87
Egerö, Bertil, samhällsvetare 1997:233
Eggeling, Fredrik, musikdirektör, far till Viking 1969:15, 1982:16, 2008:83
Eggeling, Viking, konstnär och filmare, son till Fredrik 2008:83f
Eggenberg, David, professor i grekiska och jurist 1996:238
Egidius, Henry, skolpsykolog 2005:24(även porträtt),43,54,64
Egil Skallagrimson, isländsk skald och krigare, har gett namn till Egils gränd och kvarteret Egil 1939/40:7, 1985:2:60(bild), 1998:12f,102,104,170, 2007:99
Egino, biskop först i Dalby och sedan i Lund 1920:2, 1939/40:42,80,84, 1946:26,38, 2001:54f, 2009:63,66
”Egyptiska gräshoppan”, pensionerad gördelmakare, bosatt på S:t Månsgatan i slutet på 1800-talet 2004:63
”Egyptologen”, student 1968:34
Ehrenberg, Gilius, burggreve, fästningskommendant Malmö under Skånska kriget 1996:196
Ehrenborg se Bring Ulla
Ehrenborg, (Anna) Fredrika, f Carlqvist, g m Casper Isaac, författare 1961:35,44,45 (porträtt),47,49,56f,60,62ff,87,102,106f,118,127,130
Ehrenborg, Caspar Wilhelm, president i Skånska hypoteksföreningen 1936:13 Ehrenborg, Casper Isaac Michael, landshövding Skaraborgs län 1961:44,101 Ehrenborg, Eva Eleonora, f Odencrantz, g m K.A. 1926/27:27,123,146 Ehrenborg, Johan Gustaf, ryttmästare, ledamot och ordf av fattigvårdsstyrelsen Ehrenborg, K.A., ryttmästare, g m Eva Eleonora 1926/27:146
1966:21f
Ehrenborg, Richard, jur professor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom på Smörlyckan före 1704 1919:11, 1923:16, 1948/49:80
Ehrenborg, Richard, änka, hade egendom på Smörlyckan 1704 1919:11 Ehrenborg, Wilhelm, länsnotarie 1955:27
Ehrenbusch (före adlandet Buscovius), Joachim, professor i grekiska och jurist, hade ödetomt i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:27
119

Ehrencrona, Gustaf, häradshövding 1971:64
Ehrenflyckt, S Erlandsson, överkommissarie 1953:110
Ehrenmarck, Thorsten, författare 1975:52
Ehrensparre, Christoffer se Feiff
Ehrensteen, Edvard, sekreterare 1952:58
Ehrenstrahl, David Klöcker, konstnär 1973:78-81, 1976:omslag,161, 2008:57
Ehrenstråhle se Nehrman-Ehrenstråhle
Ehrensvärd, Adèle (Adelaide), g Ljunggren 1954:44
Ehrensvärd, Albert, greve, godsägare, ämbetsman ev. ledamot av 1888 års karnevalskommitté 1960:162, 1978:69
Ehrensvärd, Carl August, generalamiral 1954:46
Ehrensvärd, Ulla, bibliotekarie Kungliga biblioteket, konsthistoriker 1996:238, 2010:15
Ehrling, Tore, kapellmästare 1994:62
Eidem, Erling, ärkebiskop 1994:53
Eiler Rasmussen, Steen, dansk arkitekt och författare professor vid Kunstakademin i Köpenhamn 2006:94, 2008:97
Einar Skálaglam, fornisländsk skald 1998:14
Einerth, Erik, syskon till Walther, Ruth och Yngve 1988:61
Einerth, Ruth Anna Ingeborg, småskollärare, syskon till Walther, Erik och Yngve 1964:170, 1988:61
Einerth, Walther, syskon till Erik, Ruth och Yngve skådespelare Gullebo 1918 1988:61, 1992:50(bild)
Einerth, Yngve, syskon till Walther, Ruth och Erik 1988:61
Einstein, Albert, schweizisk-tysk teoretisk fysiker från 1933 verksam i USA porträtt),80 1988:132
1983:79(även
Eiriksen, M. 1961:57
Eisenberg, Anna, biskopshustru 1952:6,10,11(bild)
Ejder, Bertil, professor i nordiska språk 1962:77, 1970:40,50, 1998:165,170f
Ejsing, Elin, handläggare på skolförvaltningen, ledamot i skolförvaltningens förhandlingsgrupp 1991 om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178(gruppbild),187,211
120

Ek räntmästare se Eek
Ek, Augusta, g m Johan Gustaf
Ek Berta, krögare, g m Gunnar
Ek, Carl August, folkskollärare
Ek, Carl Hjalmar Theodor, kyrkoherde Strövelstorp, kontraktsprost
Ek, Fritz Gunnar R., tonsättare 1964:172?
Ek, Gunnar, krögare g m Berta, bror till Malte 1986:102(gruppbild), 2006:8 Ek, Ines, f Rosenberg, småskollärare 1964:171
Ek, Inez, drivande kraft i Rädda barnen 1986:81(gruppbild)
Ek, Johan Gustaf, magister primus 1832, professor romersk vältalighet och poesi, har givit namn till Ekska huset, som han ägde från 1857, g m Augusta 1921:24, 1926/27:135, 1932:10, 1944:25,32,34,38f,47, 1947:11,13,16,23,39,41,43f, 56,64,70f,102, 1948/49:191 (porträtt),193 -197, 1955:70f, 1956/57:178, 1960:158, 1961:64,89ff,91(porträtt),130, 1992:83, 1998:47
1998:47 1986:102(gruppbild),
1964:164
Ek, John, konsulent 1964:23(bild)
Ek, Malte, krögare Åke Hans, bror till Gunnar 1993:125(porträtt),127, 2006:8
Ek, Sven B., etnolog, docent i Lund och professor i Göteborg, deckarförfattare 1975:13,52,56,61,83f,139,154, 1997:229,234, 2008:56f, 2012:197
1970:41,55,
Ekberg ”Mor Ekberg”, husägare 1968:82
Ekberg, skomakare 1968:79
Ekberg, smed 1968:82
Ekberg, A., handlande 1933:29,33
Ekberg, Anders, järnhandlare 1926/27:21,67,70(bild),131,146, 1933:67, 1955:40 Ekberg, Bosse, polisman 1986:10(gruppbild)
Ekberg, C.P., handelsman, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212
Ekberg, G., kyrkoherde 2000:144
Ekberg, Hans 2004:64(bild)
Ekberg, Johan(nes), Lunds förste stadsträdgårdsmästare 1954:68, 1955:70f 2011:4,210,215-17,220,225,250, 2012:24,55.59f,63,66
Ekberg, Maria, fröken 1960:45
121
1944:32,47

Ekberg, Nils, lantbrukare Odarslöv 1970:7
Ekberg, O., handlande 1926/27:119
Ekberg, Olof, järnhandlare 1926/27:70(bild),131, 1954:35
Ekberg, Olof Petter, handlande 1951:67, 1956/57:120
Ekberg, Oskar, ordförande i skolstyrelsen i Södra Sandby 1958-71
Ekberg, P.J., restauratör på A F 1969:12
2005:98
Ekblad, Nils-Eric, ambassadör, ledamot i 1928 års karnevalskommitté 1994:46,48
Ekbrant, Carl, bostadsforskare 1997:233
Ekdahl, klockare 1936:46
Ekdahl, A., kandidat, ledamot i interimstyrelsen 2.10. 1878 av Lunds universitets förening för
gymnastik och fäktning 1991:60
Ekdahl, Axel Johan 1970:12,14
Ekdahl, Erik 1987:194
Ekdahl, Fridolf Natanael, kontraktsprost 1955:30, 1961:108, 1970:12,14 Ekdahl, Fritiof, hovpredikant 1988:81
Ekdahl, Magnus, v pastor, domkyrkoklockare 1926/27:90,116,146
Ekdahl, Ossian, tillförordnad distriktschef Malmö Väg- och vattenbyggnadsstyrelse 29,31f
Ekedahl, Josef, författare 1975:105
Ekelin, tullskrivare, invånare i Klemens rote 1743 1938:69
1987:22
Ekelund, Adam Wilhelm, professor i fysik 1926/27:68,146, 1929:41,52 1944:28,31f,47, 1954:8,48, 2002:35,41(även bild),153
Ekelund, Christian, handskmakare, dog i fattigdom 1751, borgare i Drottens rote 1743 1938:31,68
Ekelund, Christoffer, tapethandlare 1954:31, 2004:39 Ekelund, Elvira, småskollärare 1964:157(gruppbild),170 Ekelund, Frans, arkitekt Malmö 2000:62
Ekelund, Fredrik, författare 2008:58
Ekelund, Hans, byggmästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen
Ekelund, H., handlande 1956/57:120
122
1966:215

Ekelund, H., murmästare 1955:54
Ekelund, Hedda, f. Zickerman 1954:8(gruppbild)
Ekelund, Ida Maria, fotograf i Lund etablerad 1910
108(även bild),128(porträtt),139f,144,153
Ekelund, Jac., magister 1956/57:52,64,148
Ekelund, Johan Georg, handlande 1951:9
Ekelund, Karin, skådespelerska, sångerska och regissör
Ekelund, Lilly se Elvira
Ekelund, Linnea, fru 1960:190
Ekelund, Matis, skoflickare (skomakare som gjorde enklare skor till avsalu), borgare i Vårfru
rote 1743 1938:64
Ekelund, Per, kyrkoherde, prost, seminarieföreståndare 1964:41,124
Ekelund, Siw, chokladförsäljare på biografer, dotter till Fritz Jönsson
Ekelund, Torsten, byggnadsarbetare 1986:107(gruppbild)
Ekelund, Vilhelm, författare 1979:13, 2008:24,38
Ekelundh Robert se Eklund
Ekelöf, handlande 1926/27:118
Ekelöf, ledamot av drätselkammaren 1955:66
Ekelöf, Jens, handlande bror till Pehr 1926/27:70(bild),131
2000:9,84,153
Ekelöf, Pehr, handlande bror till Jöns, köpte 1851 tomten där handelsträdgården Eka legat,
som har fått ge namn till kvarteret Eka 1926/27:70(bild),131, 1998;126, 2003:20,103
Ekelöf, Petter, specerihandlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1954:16, 1966:212, 1982:42f
Ekener, Hedvig, folkskollärare, föreståndare för läskliniken 1964:159(gruppbild),167, 2005:55(även porträtt),56
Ekengren, Göran, löjtnant, inspelningsledare i kortfilmen Lund- en stad med traditioner 1947 2000:77,145
Ekenstam, Nils af 1939/40:888, 2011:? Ekerholm, E., stationskarl LBJ 1987:183 Ekerot, Gunnar 1983:41
123
2002:43(bild)
2000:69

Ekhoff, Emil, arkeolog 1920:9, 1928:8, 1939/40:68,70-72,74,77f, 1980:33(även bild),40,85(bild)
Ekholm, Anders, fotograf i Lund 2002:108,153
Ekholm, Gulli, lektor katedralskolan 1992:23, 2005:4
Ekholm, J.P., kakelugnsmakare Malmö 1942/43:107, 1984:51
Ekholm, L., snickare Revingebanan 1987:183
Ekholm, Lars, skulptör 2008:138(bild),141(bild)
Ekholm, Matts, pedagogisk forskare i Linköping 2005:170,193
Ekk, Nikolaj, sovjetisk filmregissör 2000:61
Eklund, Carl Gustaf, förste lokförare Revingebanan 1987:67,97,125,150,183
Eklund, Gerd, folkskollärare, medlem av Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 1964:167, 2005:190(gruppbild),191
Eklund, Johan Alfred, biskop i Karlstad, psalmdiktare 2009:113,148
Eklund, Karin, folkskollärare 1964:168
Eklund, Pehr Gustaf, domprost, magister, professor, lärare Allmänna barnskolan 1921:29, 1929:X, 1936:81, 1941:27,32, 1956/57:61-70,72f,78,80,97f, 1961:51,126,127, 1968:85, 1988:43,46f,51, 1999:39
Eklund, Pehr, folkskollärare 1964:162
Eklundh, Pehr, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval Eklund, Torsten, litteraturvetare 1984:85
Eklundh, häradshövding 1964:65
Eklundh, Albert, författare 1961:110,131, 1992:19,110
1994:32
Ek(e)lundh, Robert, akademiräntmästare, ordf fattigvårdsstyrelsen och stadsfullmäktige, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1960:124,125,128,187, 1966:134,152,154,216f, 2011:212
Eklöf, Ejnar, kompositör, organist 2000:41
Ekman, fröken, gjorde programanslaget vid 1934 års karneval 1994:56(även bild) Ekman, gesäll hos krukmakare Peter Lundgren, invånare i Vårfru rote 1743 1938:64 Ekman ”mor Ekman”, torghandlare, sillhandlare 1968:89
Ekman, Anders, snickare, borgare i Krafts rote 1743 1938:48,58
124

Ekman, Anders snickares gesäll Mattis, invånare i Krafts rote 1743 1938:58
Ekman, Gösta (senior), skådespelare 1993:115, 1994:46, 2000:41(även bild),51
Ekman, Gösta (junior), skådespelare 2000:104,113(gruppbild)
Ekman, B. O., distriktschef SJ 1999:74
Ekman, Gertrud, f Ruben, g m Magnus, mor till Anna Maria Möller 1933:31
Ekman, Hampus, arkitekt, var med och ritade Rådhusrätten på Magistratsvägen åt LKF 1966-68 1997:204
Ekman, Laurentius 1947:14
Ekman, Magnus, tenngjutare Malmö, g m Gertrud f Ruben, far till Anna Maria Möller 1933:30f,64
Ekman, Sara Brita, konstnär 1992:55(bild)
Ekman, Thor-Inge, förman för skolbusschaufförerna i Lund 1992 2005:37(gruppbild),188,191
Ekman, Tyra, fru 1960:190
Ekman, Vagn Walfrid, professor fysik oceanografi 1947:102, 1992:110 Eksandh, Nils, järnhandlande, barnbarn till Sam Nilsson 1986:91(gruppbild),93
Ekstedt, Abr., fabrikör Sthlm
Ekstedt, Olle, jurist, författare
Ekstrand, adjunkt 1966:41
Ekstrand, Arvid, folkskollärare
1972:86,121-123 1990:9
1964:163
Ekstrand, H., ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1978:92(gruppbild)
Ekstrand, Johan, magister primus 1817, senare lektor i Växjö och prost och kyrkoherde i
Gränna 1929:40,52, 1944:34,47
Ekstrand, Olle 2000:132 (bild)
Ekstrand, Wilhelm, konduktör, stins Hardeberga Revingebana 1987:67,86,125,183 Ekström, Adolf, pastor 1960:101
Ekström, Anders 2000:9,133(bild),134(bild)
Ekström, Fritiof, arkitekt firman Hagström & Ekman i Sthlm 1925:33
Ekström, Gunnar, präst 2009:151
Ekström, Herman, major, gymnastiklärare 1954:41, 1977:43,118
125

Ekström, Ida se Ekelund
Ekström, Lars, konstnär, skulptör 2008:138(bild), 139f, 141(bild), Ekström, Mats, 1988:141,
Ekström, Nils, lantbrukare Värpinge 1970:6,1986:8,
Ekström, Per, bibliotekarie 1978:7,
Ekström, Rut, 1993:141,
Ekström, Wilhelm, tryckerichef 1968:62-71, 2004:121,129, Ekström, Örjan, arkitekt 2005:101,
Ekströmmer, Anna, kvinnlig huvudrollsinnehavare i 1978 års karnevalsfilm ”Munborsten” , expeditionschef i 1982 års karnevalskommitté 1994:136 (gruppbild, ) 137,140,142,143(gruppbild),
Ekvall, l anställd LKSJ 1987:131 (gruppbild),
Ekwall, Sven, folkskollärare, lektor och fil dr, rektor Klosters rektorsområde 1963-76 ledamot av Jubiléums-kommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005:189, 190 (gruppbild),191,235,
Elam, Jack, amerikansk filmskådespelare 2000:86 (bild),
Elander, Frans August, son till Per, innehavare av kemisk fabrik i Sthlm och Köpenhamn, inneboende som student hos C.W. Blomstrand 1984:74,95,
Elander, Gustaf , sjukhuschef s:t Lars , överläkare 1979:8,10,15, Elander, Per , folkskollärare , far till Frans August 1984:74,
Eldh-Hällen, Rut, småskollärare, tillsynslärare, lärare på talvårdskliniken 2005:23,
Electrin, Charlotta Maria , f Ahlström , g m Isac 1926/27: 127,
1964:171,175,
Electrin, Isac, ”Littrin”, g m Charlotta Maria f Ahlström, kyrkoherde Rörum och Vemmerlöf 1926-27:48f,127,
Elf se Älf
Elffors, Antoinette Thérèse skådespelerska och teaterledare 1982:55, Elfman ,Mutter”, 1926/27: 77(bild),132,
Elfman, Carl Magnus, stationsinspektör i Ramlösa 1926/27: 47,146, 1942/43:19f, 48- 50,80,101,109,
126

Elfman, Erik krukmakaremästare 1742-69, ålderman,borgare i Klemens rote 1743 , lärgosse Anders, lärgosse hos Nils Lettman , bisittare i Lunds krukmakareämbete 1938:36,70, g 1 m Nils Lettmans änka Märta Clasdotter 2 m Sissela(Cecilia) Catharina Olofsdotter fick med Märta en son Isak och med Sissela två söner Christoffer och Olaus och tre döttrar varav en Maria Catharina, g m Israel Orelius, 1938:36,70, 1942/43:19f , 48- 50,80,101,109,
Elfman, Eriks krukmakarmästares lärgosse Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Elfman, Isak, son till Erik 1942/43:48,
Elfman, Kristoffer , kruk- och pottemakare 1789-1825 , son till Erik, Blomberg 1942/43:48f,51f,59,109, 1958:82,
Elfman, Olaus, tenngjutare, son till Erik 1942/43:48,50,
Elfman, Peter, civilingenjör och konstnär 2011:272,
Elfman, Sissela (Cecilia) , f Olofsdotter g m Erik 1942/43::48,
g m Vendla Margareta f
Elfman, Vendla Margareta ,f Blomberg , g m Kristoffers son i ett tidigare äktenskap Niklas Ransell 1942/43:51,
Elfstrand, A. , krukmakare Sjöbo 1942/43;74,
Elfvedalius, Brita, professorska, g m Erik, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, ägde 1704 Elfvedalli lycka, 1919:13, 1924:13,16,
Elfvedalius, Erik, professor i romersk vältalighet m.m., universitetsbibliotekarie, Lunds universitets rektor 1674, g m Brita 1971:74,77, 134, 1996:10,
Elfversson , skeppare 1996:179,
Elgenstierna, Gustaf, genealog 1942/43:16,1996:238,
Elgström, Henry, kriminalpolis, socialdemokratisk kommunpolitiker 1948/49:202, 1986:90, 2006:8,
Elhanan, Yitzhak, skriftlärd rabbin i Kovno (Kaunas) 1995:40,
Eliaeson, Åke, litteraturvetare 1981:23,
Eliasson, Alf, länspolischef 1986:83(även gruppbild),84,
Eliasson, Anders, med lic, lasarettsläkare , vän till Strindberg , Ystad 1984:88-90, Eliasson, Sonja, folkskollärare 1964:168,
Elisabeth I , engelsk drottning 1992:62, 1993:126,
127

Ellerström, John, 1987:2,6,178(gruppbild), 1993:141,
Ellingsen, Svein, norsk bildkonstnär och psalmdiktare 2009:73,113,
Ellis, Ellis, låg bakom ej bevarad film 1924 2000:143f,
Ellis, John , 1996:238,
Ellwyn, Carl, inblandad i förspelet till spexet Uarda 1994:6,
Elmér, Åke , docent 1966:12,
Elmelin se Nordström Caroline
Elmersson, Ingrid, lågstadielärare på Järnåkraskolan 2005:155,
Elmhagen, Carl, rektor och skolchef i Dalby 1952-74 2005:90f,97 ( även porträtt) 2005:97,239,
Elmqvist, Anna Hilma, f Ekström g Daniel 1977:118,
Elmqvist, Carl Alfred , son till garvaren Frans , inneboende som student hos C.W. Blomstrand, läkare , praktiserande läkare Småland 1984:74,
Elmqvist, Daniel, plåtslagaremästare , g Anna Hilma Ekström 1954:28, 1956/57:99, 1977:56, 118,
Elmqvist, E., fabrikör 1933:54(bild),
Elmqvist, Frans, garvare far till Carl Alfred 1984:74,
Elmqvist, Frithiof, handlande, herrekipering 1992:16,
Elmquist, Torsten, klasskamrat till Bengt Hjelmqvist, sedermera civilingenjör och direktör i Sthlm 1992:20,21(gruppbild),
Elmros , ledamot i 1924 års karnevalskommitté 1994:40, Elna , klädkammareförestånderska 1950:13,
Elna Tynta , original 1968:42,1977:97,
”Elnas Torkels”, piga 1948/49:22,
Elner, Stina, adjunkt Järnåkraskolan 2005:46 (gruppbild), Elofsson, Annika, föreståndare Bibliotekscentralen 2005:188,
Elovson, Harald , docent litteraturhistorike, g m Gullan Hjelm-Elovsson 1960:144, 174,190, 1964:142, 1984:71-118, 110(porträtt), 1990:116,
Elovson, John, son till Harald 1984:8,114f, Elovson, Karin, dotter till Harald 1 984:115f, 128

Elowsson, Nils, journalist, socialdemokratisk politiker 1996:238,
Elsa Murmester, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Murmester 1924:25,
Elvedal, Brita, se Elfvedalius Elwort , kapten 1967:11,
Elworth, Hjalmar, civilingenjör , järnvägsingenjör, biträde till C.G. Beijer, son utom äktenskapet till Nils Ericsson 1999:19,
Emanuel Bakare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:27, Emanuel Hattmakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:44, Emanuel, John, engelsk rektor 2005:153,
Emanuelsson, Kurt, 2002:63(porträtt),
Emanuelsson, Urban, ekolog vid Lunds universitet 2005:155,
Emmelin Carlman, Inga , 1999:123.
Emmens, Stephen amerikansk alkemist 1984:93,
Emmertz, Alla, n chokladförsäljare under 20-talet på biograferna Palladium och Skandia 2000:51
Emmerz,Karl Axel, ”Massa” idrottsledare IFK Lund och Lunds GIF 1991:19f,
Emil D-n , söndagsskollärare 1968:70,
Emond, Fabian, konstnär 2008:73,
Emond, Martin, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura 1928 2008:73,75(bild),76,82,
Emond, Tryggve författare lärare katedralskolan regisserade karnevalsfilm 1954 1994:81, 2000:145,
Emporagrius, Erik, överhovpredikant, biskop Strängnäs 1952:58,59,77,108. Emund Slemme (den gamle), svensk kung omkring år 1000 1939/40: 40, Enander, Samuel , arkitekt 1936:2,36,0
Enander, Samuel, biskop Linköping 1952:60,108,
Enblom, Fredrik, VoV-major 1987:68,
Enckell, Pehr Henrik, kurator Blekinge nation, ledamot i 1966 års karnevalskommitté 1994:109,
Enderlein, Ragnar , adjunkt ”ormdoktorn” 1986:55(även gruppbild),
129

”Enegubben” , dvärg original 1968:99,
Eneroth, Jacob, kronobefallningsman 1919:8,
Enert, N.G, . ledamot 1904 års karnevalskommittè 1978:113, Eneskjöld, Gustaf , löjtnant livregementet vid slaget i Lund 1676 Enewald, Stina, 1948/49::25,
Enewåldsson, Bengt, dödgrävare 1955:53,56,
Engberg, Arthur, ecklesiastikminister 1973:16,
Engberg, Berti, l deltagare i 1924 års karneval 1994:41(gruppbild),
Engberg, Elis, direktör kreditkassan, medlem i 1954 års garantikommitté för karnevalen, medlem av garantikommittéerna inför 1970 , 1974 och 1978 års karnevaler 1994: 83,117,124,133,
Engblad, Pehr, sekreterare i 1908 års karnevalskommitté 1978:124, Engdal, Lillemor, sekreterare vid undervisningsavdelningen 2005:187, Engdahl, Oscar, bokbinderiförmann 1970:8,
Engel, Inga, lärare Vipeholmsskolan 2005:4,
Engelhart, Betty , kransflicka 1947:44, 1961:69, Engelhart, Carolina, kransflicka 1947:44, 1961:69,
Engelhar(d)t, Johan Henrik, med professor, rektor, kyrkoherde i Fellingsbro, prost, livmedicus 1926/27: 84,121,146, 1945:42,45,98, 1947:100, 1948/49:27, 1951:28, 37, 82,88, 1958:28f., 28 -30, 31(porträtt). 1959:38, 1961:129, 1963:14,28 , 1965:96, 1974:7, 1989:36,
Engelov, kyrkoherde, ägde 1721 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 30,
Engeström se Hesslén, Maria Beata
Engeström, A.P, professor 1974:14,
Engeström, Carolina Gustava, änkeprostinna , g m Lars Jakob E. Everöd 1950:21,
Engeström, Johan, professor, österländska språk, biskop 1700-tal , eforus katedralskolan 1942/43: 104 1953: 8, 1959:42, 1971:6,10,12,15, 16(porträtt), 17,18(bild), 20,22,52,71- 73,80,89,124,126,134, 1972:81, 1985:1:189, 1992:124, 2011:202,
Engeström, Jonas von , häradshövding, lagman 1971:67,86,134,
Engeström, Jonas Albin von, professor i kemi, rektor för universitetet 1820-21,1828-29 och 1837-38, kyrkoherde Hardeberga 1926/27:120, 1929: VIII, 31,48, 52, 1934/35:35,
130
1996:209,

1947:68,99,102, 1953:8.19, 2,65,67, 115, 1959:42,48 ,57, 1961:83, 129, 1963:60, 1965:60f, 1966:41,84, 2009:23,
Engeström, Lars von, utrikesstatsminister, Lunds universitets kansler 1929:XIII, 4,7,43,52, 1936:6, 1953:20 1956/57:57, 1959:42,48,57, 1961:67, 1975: 66, 1991;32, 1992:124,
Engeström,Louise, fröken 1960:45,72,
Engeström, S.J,von , bygnadskonduktör på Överintendentsämbetet 1934/35:49, 1963:10,
Engeström, Åke , äldre bror till biskop Jonas, häradsprost, utbildningsivrare 1971:67,85,134,
Engfalk, Ulf, konstsmed 2009:124,
Engfeldt, Anna, g m Thorsten 1988:61f,
Engfeldt, Thorsten, g m Anna 1988:61f,104,105(gruppbild),
Engfors, Christina, arkitekturhistoriker 1997:230,234,
Enghoff, Hildur, f von Mehlen, g m Karl 1992:28,
Enghoff, Karl, fil dr, lektor historia och svenska vid katedralskolan g m Hildur 1939/40:21,23,1987:92, 1992:26,27(även porträtt),28,
Engler, Peter, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund 2002: 101,108,153, Engleson, Rolf, kommunalråd (mp) 2005:231(gruppbild),
Englund, Peter, historiker 1996:238,
Engman, E., bördig från Finland, överstelöjtnant , postmästare, ledde på 1870-talet bolag som hade serveringspaviljong och sommarrestaurang i Botaniska trädgården 1969:13, 1982:48, 1993:21,
Engnell, Ivar, 2009:152,
Engnell, Pelle, studentsångare, förste bas , försäkringstjänsteman Thule 1981:41f,
Engqvist, Erik, folkskollärae i Revinge, skolstyrelsens ordförande i Södra Sandby 1952 2005:98(även porträtt),
Engqvist, Mats, studierektor vid Linero rektorsområde 1998-99 och rektor där 2000-02 2005:241,
Engqvist, Olle, byggmästare, ledamot i 1933 års bostadssociala utredning 1997:20, Engqvist, Olle, länsskolinspektor 2005:189,
Engstrand, Jonas, prost Linköpings stift 1971:52,134,
Engström, A.P., timmerman 1984:97,
131

Engström, Albert, författare, tecknare 1973:63(bild), 1978:97, 2008:21, Engström, Bengt, amanuens 1928:9,1955:5,
Engström, Folke , astronom, observator, professor, amatörfotograf i Lund, medlem av Lunds fotografiska förening, deltagare i 1876 års karneval 1978:51, 1984:80, 2002:70,153,
Engström, Helen, kdn Ö. Torn-Linero 2005:217,
Engström, Ingrid, folkskollärare 1964:167,
Engström, Jöns, deltagare i 1884 års karnevalståg 1978:67,
Engström, Kenneth, författare 2008:53,55,
Engström, Signe, folkskollärare 1964:157(gruppbild), 166,
Engström, Ulla, medlem av Byskolans serviceteam 2005:166, (gruppbild),
Engström, Göran, facklig representant för SFL (Svenska facklärar-förbundet), 2005:126, Engwall , byråingenjör SJ 1987:148,
Enig, dansk artist 1993:142(bild),
Enna, August, dansk kompositör 1988:87, 102f,
Enocsson, Magnus, biträdande rektor vid Team Södra Sandby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Entsch, A ., 1988:28,
Ephe, Thorbjörns son, gav Knut den helige egendomen Lundagårds mark 1930: 17,
Eppel, David, gårdfarihandlare (hausierer päckelträger) jude invandrad från Latzkova Litauen 1995:40, 58(porträtt 1918),103,126,136,
Ergardt, Jan, religionsforskare, protokollssekreterare i 1966 års karnevalskommitté 1994:109,
Erhorn, dansk chef för Dronningens livregiment vid slaget i Lund 1676 1996:111,219, Eriander, Johanna, g m Ola Mattisson, svärson Abraham Mellblom 1936:23f, Eriander, N. , 1956/57:99,
Erichson, Olof , grevbrödsbagare , invånare i Krafts rote 1743 1938:59,
Ericksson, Nils, ingenjör 1939/40:97(bild), Ericsson , konduktör 1999:28,
Ericson, Anna-Lisa, skådespelerska 2000:69, 132

Ericson, Birgitta , sociolog 1997:230,234,
Ericsson, Gunnar, stadsträdgårdsmästare i Malmö 2011:254-56,
Ericsson, Hugo , justitieråd, vice ordförande i 1920 års karnevals-kommitté 1992:101(gruppbild), 1994:31, 2000:37,
Ericsson, Ingegerd , idrottslärare på Järnåkraskolan 2005:160f , 170,
Ericsson, Ingrid E. , målaränka 1936:34,
Ericsson, John , ingenjör och uppfinnare, har gett namn till John Ericssons väg 1998:133,
Ericsson, Lars , ”Postis” idrottschef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Ericson, Lena , sektionen för arkitektur LTH 1997:237,
Ericsson, Matts , chef för ”Cirkus Zaltomorale” i 1990 års karneval 1994:160,166,
Ericsson, Nils , överste järnvägsbyggare, far till Hjalmar Elworth 1967:10 , 1987:7, 1999:12f,16, 18-21.23-25, 27,69, 123,
Ericsson, Thomas , ansvarig för PR-sektionen vid 1986 års karneval 1994:152, Ericsson, Thore, ledde 1970 Circus maximus under karnevalen 1994:121,
Erik XIV, svensk kung 2009:94,103,
Erik , hertig av Södermanland son till Gustav V och Victoria 1999:38f,
Erik av Pommern , kung g m Filippa 1937:58 ,1939/40:22, 1946:27, 1980:82,145,149, 1985:1:23, 1998:61,
Erik Ejegod, dansk kung 1920:10, 20,24f, 1930: 17, 1939/40:43,72,86, 96,106-108. 1980:44,84,120,122, 2001:26,
Erik Emune, dansk kung 1100-tal 1939/40:90, 1982:2:22, 2011:205,
Erik Fiskeblötare, ägde tomt i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:14,
Erik Glipping, dansk kung 1980:144, 2001:62,65f, 2009:89,
Erik Lam, dansk kung 1930: 24, 1939/40:29,31,33, 1998:14f,
Erik Menved , dansk kung 1980:82,144, 1984:12,
Erik K. 1968:60f,
Erik Plogpenning, dansk kung, har gett namn till kvarteret Erik Plogpenning 1980:91f,103- 105,144,148, 1998:104,
Erik Segersäll , svensk kung 1939/40:42, Eriksdotter, Karin, se Jönsson
133

Eriksson bröderna fotbollsspelare LBK från Smörlyckans IF 1989:95,
Eriksson, Anders, expeditör Arbetet stadsfullmäktige (s) 1948/49:129, 131, 1968:112, 1973:38, 1979:17, 1986:20(gruppbild), 1987:138,
Eriksson, Ann, gymnastikdirektör och gymnastikkonsulent vid Lunds skolor från 1951 1964:49, 1986:71, 2005:24,25(gruppbild),61 (gruppbild), 130, 147,155,
Eriksson, Berit, småskollärare 1964:171,
Eriksson, Edvard , banarbetare Revingebanan 1987:184,
Eriksson, Elias, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 18,
Eriksson, Eva, konstvetare, arkitekturhistoriker, arkitekturkritiker 1997:234,
Eriksson, Göran, idrottschef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140, 145,
Eriksson, Inga- Karin, konstnär, utformade 2005 frimärksserien ”Sommar på
Kolonilotten” 2012:6,7 (bild),
Eriksson, Ingemar, 2005:4,
Eriksson, Ingrid, musikdirektör 1964:25(gruppbild), 172,
Eriksson, Ingrid Elisabeth, f Ruda g m Petter 1945:98,
Eriksson, Johan, borgare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:40,
Eriksson, Josef , tonsättare 1981:83, Eriksson, Karin, stadsforskare 2005:170 ,
Eriksson, Lennart, handläggare på skolförvaltningen, ledamot i skolförvaltningens förhandlingsgrupp 1991 om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178(gruppbild),
Eriksson, Liss , skulptör 1997:56(bild),57,
Eriksson, Maj-Britt , 2000:153,
Eriksson, Maria, 1948/49:28,
Eriksson, Matts, forskare i pedagogik vid Lunds universitet 2005:106,
Eriksson, Michel, invånare i Drottens rote 1691 enligt invånare i Drottens rote 1697 enligt 1691års sjättepenningslängd 1923: 34,
Eriksson, Nils , kartritare 1955:5, 6 (bild), 7, Eriksson, Nils, krukmakarlärgosse 1942/43:18,
134

Eriksson, P., skräddaremästare , uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176 Eriksson, Petter, målaremästare , g m Ingrid Elisabeth Ruda 1945:56f,98, 1951:16ff,
Eriksson, Rasmus, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:39,
Eriksson, Reinholt, befallningsman, invånare i Vårfru rote efter 1671 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:45,
Eriksson, Svea, föreståndare på Polyfoto 1946 2002:90, Eriksson, Torkel, konsthistoriker museeman 1980:101, 1994:98,
Eriksson, Tore, cirkuschef 1970 års karneval, revychef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140,142,
Erlander, Aina, f Andersson g m Tage 1986:15,16(gruppbild), 1993: 32,
Erlander,Tage, statsminister, ledamot stadsfullmäktige, medverkade i 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” , medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden”, talade vid dansk-svensk fest mot firandet 1926 av slaget i Lund , medverkade 1924 i Värmlands nations studentspex ””Nationsmonumentet , har fått ge namn till Tage Erlanders väg 1973 : 38, 39(gruppbild),45, 1983:99, 1984:108 (gruppbild), 1985:1:174, 1986:4(gruppbild),5,13 (porträtt) 14f (gruppbilder), 15,16 (gruppbilder), 17, 96f, 1989:93, 1992: 49,75, 1993: 32,34,71f, 1994:94,103,109,112,116,118, 1996:182-184,187, 1998;124,126, 2000:146, 2002:115 (gruppbild), 2003:23,105, 2005:7,
Erlandsson , överkommissarie 1953:110,
Erlandsson, Ada, småskollärare, skådespelare Gullebo 1918 1964: 156(gruppbild), 170,1992:50(bild),
Erlandsson, Anette, rektor vid Apelskolan inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Erlandson, Anna Maria, f Malm g m Sven Peter 1926/27: 78,132,146,
Erlandsson, Bengt, docent, sekreterare Gamla Lund 1998:5f, 1999:2, 5, 15, 2002:159, 2003:10, 2004:4,
Erlandsson, Britta 1998:5,
Erlandsson, Carl, målarmästare, far till Hans 1930: 15, 1968:18,22,
Erlandsson, Carl-Erik, idrottsledare 1991:7,42-46,60-62, 2003:119, 2011:272,
Erlandsson, Dines, stadstjänare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 31,
Erlandsson, Ebba, 1954:57,(gruppbild) Erlandsson, Gustaf , handelsman Torp 1988:12,
135

Erlandsson Hans, bildkonstnär och konservator 1920:18(bild), 1939/40:46,48,93, 1942/43:81(bild), 107, 1948/4:61 (bild), 202, 1950:5,27, 33,41, 1951:43, 1954:5,48, 57, (gruppbild), 1956/57: 176, 1962:10, 43,45,70,78, 1963:78, 1968:112,117, 1973:5f,83, 1984:50, 1988:9, 22,27,92,97-100,107 (porträtt),108(porträtt), 141, 1989:73,1992:59 (bild), 60, 112, 1993:92(bild),98, 2002:7.43,51f,90,157, 2008:62,
Erlandsson, Hans, målarmästare Strömstad 1956/57:176,
Erlandsson, Henning , 1942/43:31f,
Erlandsson, Henning, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:18,
Erlandsson, Jacob se Jacob E.
Erlandsson, Katarina, 1994:8,18-19(bilder),119,
Erlandsson, Magnus , ansvarig för karnevalsfilmen Blinka lilla stjärna 1998 , ordförande 1996 i stiftelsen Film i Lund 2000:129,148,
Erlandsson, Nils, skomakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 39, 1942/43:33,
Erlandsson, Oscar , 1954:57,(gruppbild),
Erlandsson, Sven, banarbetare Revingebanan banvakt BLHJ 1987:184,
Erlandsson, Sven Peter, fältväbel ,g m Anna Maria 1926/27: 78,146,
Erlandsson, Thomas, RÅSK (Romeleås- och sjölandskapskommittén 2005:155,
Erloff, Hans 1942/43:25,
Erman (Ertman), Christian, apotekare och rådman, son till Påhl, ägde tomt i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:22, 24, 1924:31,
Erman (Ertman), Påhl (Poul), far till Christian, ägde jord i Klemens och Vårfru rotar enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:22,28, 1924: 31, 44,46,
Ernberg, Albert, juristprofessor 1954:5, 34 ff,1991:54, Ernberg, Gertrud, 1954:35,41,
Ernberg,Hedvig, 1954:35,
Ernberg, Otto , akademisekreterare Lund ledamot av 1872 års karnevalkommittés styrelse, ordförande LBJ , ledamot Revingebanans styrelse 1950:39, 1978: 38, 39 (gruppbild), 1987:54,186,
Ernesti, Johann August, tysk evangelisk teolog 1929:17f ,51f,
Ernst, Gustaf, disputerad rektor för Växjö läroverk 1945:95 , 2004:150, 2005:4, Ernwall, Torbjörn, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund 2002:102,109,153, 136

Ersgård, Hans , lektor Malmö 1996:238,
Erskine, Ralph , brittisk-svensk arkitekt 1997:199,
Erslev, Chopin, restauratör Akademiska föreningens restaurang från danska vinfirman Kornerup och blad 1969:15, 1993:103,
Erslev, Emil, musiklärare 1964:24,
Erslev, Kristian, dansk historiker 1934/35:3, 1939/40:65,75,77, 1984:13,
Esbantorp, Lars Hansson , kyrkoherde S:t Peters kloster och Nöbbelöv under Skånska kriget, nämns i 1691 års sjättepenningsnämnd, g m Karna Henriksdotter i hennes första gifte 1923:29, 1996:155,
Esbern, förekommer på runsten i det s.k. Hunnestadsmonumentet 1920:5
Esberni, Olaus se Olaus
Esenbeck, Christian Gottfried Daniel Nees von, tysk botaniker och naturfilosof 1929:39,52,
Esbjörn Mule, skall tillsammans med Absalon ha byggt N. Åsums kyrka enligt runsten från omkring 1210 1920:6,
Esbjörnsson, Bothilda, fotograf i Lund etablerad 1909 2002:109, 139f, 153,
Esbiörnsson, Hans, ägde 1708 hus i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:19,
Esge Björnsson, far till Torgisl som reste Lundagårdsstenen efter sina bröder Olof och Ottar 1930: 5, 1939/40:85,
Esger Juel, ärkebiskop Lund 1310-25 1946:32,43, 1985:1:23,
Eskil , reste omkring år 1000 runsten nu i Hällestads kyrka över Toke Gorms son 2009:57,
Eskil, ärkebiskop Lund 1137-77, har fått ge namn till kvarteret Eskil 1920:25, 1939/40:32, 40,81, 1955:5, 1980:28,84,88,146, 1992:52f,102f, 1998:76, 2001:22,34,48,56, 2003:59,
Eskilsson, Christen, en av de 16 äldsta borgarna 1691, Vårfru rote, son till Eskil Christensson 1923:11, 1924:43f,
Eskilsson, Hans, hade egendom i Galjevången 1704 1919:11,
Eskilsson, Per, invånare i Drottens rote under en tid enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:33,
Espenberg, Rina, arkitekt L.E. Magnussons arkitektkontor, var med och ritade under slutet av 70-talet och början av 80-talet åt LKF objekt i Nöden 1997:221,
Espling, Signe , småskollärare 1964:171,
137

Espman, Caspar Magnus, kommissionslantmätare 1919:10-15, 1930: 20, 1939/40:23,88, 1958:6 (bild), 1965:79(bild), 1966:68(bild), 1980:11,13(bild),31, 1985:2:29(bild), 1990:8f,20,22,25,30,31(bild), 32, 33(bild),34(även bild),35(bild),36,38,39(bild),40,41(bild),42(även bild),43(bild), 44, 45(bild),46,47(bild),48,49(bild),50,52,56, 1998;125, 2004:62,
Essen, Carl von, arrendator av hospitalsgården , överste 1960:118, Esscher, Karl, kyrkoherde 1964:15,19,
Essen-Möller, Elis , professor, amatörfotograf i Lund 1947:101, 1950:15, 1983:29(även bild), 1992:109(gruppbild), 2002:70,153,
Estersson, Lina se Matulski
Estrid, syster till Knut den store 2009:63,
Estrup, Hektor Fredrik Janson, dansk historiker 1956/57:158,
Ethelred II, engelsk kung 1939/40:9,41,110, 2007:80,
Euagrios, egyptisk eremit, ökenfader 2001:31,
Eugen, prins 1986:104, 1993:109,
Euklides, grekisk matematiker 1985:1:110,
Eurenius, Carl Abraham, kyrkoherde i Öved senare Osby och Loshult, prost, far till Sara g m kronolänsman Allgurén 1926/27: 94,103,136, 146,
Evald-Larsen, Caroline fastighetsägare 2000:23,
Evander, Carl Johan, journalist, ansvarig för alternevalen i 1970 års karnevalskommitté 1988:114f, 1994:118,119,
Ewerdtz,Cathrina, i Vinninge, g m Per , hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången och Lilla Sliparelyckan 1704 1919:11f,
Ewerdtz, Per, i Vinninge, fogde. g m Cathrina, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången före 1704 och Per Ewerdtz lycka 1919:11,13,
Everhardus Bethuniensis , fransk språkvetare och lärare 1985:1:29,
Ewerlöf, Frans Anton . generalkonsul 1961:86,130,
Ewerlöf, Frithiof, en av de första studenterna katedralskolan 1985:1:134(bild), Ewerlöf, Jöns Frithiof, fil dr , förste lärare Kungsholms folkskola 1956/57:177, Evers, Artur , 1985:1:203,
Evers, Edvard, präst , författare, karnevalsdeltagare 1978:47(bild),51,
Evers, Karin, f Swartling , Lida säteri nära Norrköping 1937:11(bild), 1945:81(bild),
138

Eyck, Hubert van, konstnär , bror till Jan 1985:2:55,
Eyck, Jan van, konstnär, bror till Hubert 1985:2:55,
Fabio, Corrado, biträdande rektor vid Norra Fäladen I 2005:243,
Fabricius, Gabriella , Wettersten g Michael 1965:41,
Fabricius, Knud, dansk historiker 1952:49,84,110-112, 1985:1:203, 1996:238,
Fabricius,Michael, kyrkoherde 1965:41,
Fabritius, Hans, magister 1972:46,
Fader Berg se Berg, Alfred
Fader Pedersen , präst 1364 1933:3,
Fadersdotter, Bodil, invånare i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Esbjörn Bengtsson 1923: 43,
Faerden, M.I., norsk präst 1961:49f,112,
Fagerberg, skoflickare (skomakare som även gjorde enklare skor till avsalu), borgare i Drottens rote 1743 1938:67,
Fagerberg , Carl Leopold , hovrättsråd Götas hovrätt Jönköping 1984:80,
Fagergren , student 1965:19,
Fagerholm, Per-Anders, avdelningsdirektör LTH studentkårsordförande 1968 1994:116,
Fagerström, Allan , journalist 1993:45,
Fagerström, Carl akademiadjunkt 1932:19,
Fagerström, Carl Fredrik, laborator i kemi 1929:41,52 1981:17-19,22,
Fagerström, Eskil, journalist på Sydsvenskans Lundaredaktion 2011:145,
Fagerström , Jacob, överliggare (jubelfilaren) 1950:40,
Fagerström, Ruth Hanna Carola, folkskollärare 1964:166,
Fagraeus, Jonas Theodor, Linnélärjunge , stadsfysicus Alingsås, läkare, botaniker 1759 1971:36,41,134,
Fahlbeck, Erik Felix, statsvetare, jurist, docent Stockholms högskola, professor i Lund, son till Pontus , ordförande studentsångarna Lund 1945-62 1981:82,
Fahlbeck, Pontus, professor , ledamot av fattigvårdsstyrelsen, stadsfullmäktig 1966:215, 1987:13,
Fahlcrantz, Carl Johan, målare 2008:59,
139

Fahlman, Börje, konditor, bror till Georg , övertog tillsammans med Georg 1939 J P Lundhs lokaler 1993:58(bild) ,60,
Fahlman, Georg, konditor, bror till Börje, övertog tillsammans med Börje 1939 J P Lundhs lokaler 1993:58(bild) 60,
Fahlman, Karin, 1993:141,
Fahlman,Lars, 1993:141,
Fahlman, Pierre, 1993:141,
Fahnehjelm , Anton Ludvig, major generalstaben 1999:10,
Faijersson, Måns,invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden hade egendom i Galjevången 1704 1919:10f , 1924:43f,
Faiman, Peter, australisk TV-producent filmregissör 2000:114,
Fairbanks, Douglas, amerikansk filmskådespelare 2000:36,
Fairsson se Fajersson
Falck, Hans, kanngjutaremästare Malmö far till Johan tenngjutare 1933:14, Falck, J. , 1939/40:24,
Falck, J.R., teol. docent 1961:30,
Falck, Johan , kungl bibliotekarie 1971:76,
Falck, Johan , tenngjutare, f 1687, son till Hans 1933:11,14f,17, 56, 1982:62,
Falck, Nils, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1978:92(gruppbild),
Falck, Ole, finlandssvensk kulturhistoriker 1983:11,29,
Falck, Stig, konsulent i slöjd (trä och metall) vid Lunds grundskolor 1977-94 2005:130,
Falen, kammarherre medföljde på Karl XV:s likfärd 1872 1999:41 (gruppbild),
Falk, redaktör Lunds dagblad1968:31,
Falk, Anders, pukslagare dödad vid slaget i Lund 1676 1996:119,209,
Falk-Andersson, Ingeborg, adjunkt i biolog på Fäladsgården, ansvarig för lägerskolor 2005:69,155,
Falkenberg. Margot , folkskollärare 1964:168,
Falkenberg, Melch(k)er riksråd kansler 1948/49:155,162,1965:42,77f, 81- 83,100,1972:41f,48-51,57f,88f,
Falkman, ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:51,
140

Falkman , polis, vaktmästare stadshäktet 1968:82,91,
Falkman, Axel , ortnamnsforskare 1939/40:25,
Falkman, Axe, l föreståndare 1950:18,28,33,41,47, 1962:11f,28,35,38,46, 1970:14,69, Falkman, Ludvig Berckhan, lantmätare och ämbetsman 1934/35:3,10, 14,
Falkman, Sigvard, lantmästare Svenstorps gård 1989:20.
Fallén, Carl Fredrik, professor i naturalhistoria botaniker 1926/27: 33,74, 146, 1929:7,31, 52, 1936:7, 1947:8,11,24,29,32,34, 39,44,51,102, 1959:44, 1963:25,27, 52, 59-61,63f,69, 1971:92-112,
Faltzburg, Axel von., vice generalguvernör Skåne, kommendant Malmö 1942/43:34f, 1948/49:81,
Farenholtz, Jacob , trädgårdsmästare och gästgivare, övertog 1735 gästgiveriet från Torkel Torkelsson, överlät gästgiveriet till Daniel Arendt 1937:14, 1938:29,
Faria, Felipe, hemspråkslärare, 2005:145,
Fassbinder, Rainer Werner, tysk filmregissör, manusförfattare och skådespelare 2000:114,
Fast, Adam Christian , akademiträdgårdsmästare 1953:9, 1959:26,30,35,
Faustulf, förkommer på runsten funnen på Öland från omkring 1040 1920:4f,
Faustina I, romersk kejsarina, g m Antoninus Pius 2007:19,
Faustina II, romersk kejsarinna g m Marcus Aurelius 2007:19,
F.A.W. se Wingborg
Faxe, Agneta Sophia, g m Wilhelm 1926/27: 90,146, 1945:98,
Faxe, Helena, g m Wilhelm instiftare av stipendium på katedralskolan 1926/27: 86,88,90,146, 1945:98, 1951:89 1961:76, 1985;1; 191, 1992:104,
Faxe, Jacob, docent och bibliotekarie, son till Wilhelm 1921:11 , 1926/27: :89,146,1929:VII,41, 52, 1975:78,
Faxe, Lorens, handlande Malmö 1984:36,
Faxe,Lovisa (Louise) se von Greiff
Faxe, Wilhelm, professor, prokansler ,biskop i Lund 1811-54 , g m 1 Agneta Sophia Lindman 2 Helena Johanna Billberg , far till Lovisa g v Greiff , eforus katedralskolan , instiftare av stipendium på katedralskolan, har gett namn till Faxe-jorden 1920:8,28, 1921:11 1926/27: 37,53,67 70(bild),,75,86-91,125, 127,130,136,146, 1929:13ff,45,52, 1930: 18, 1936:6f,13, 43,45, 48,50,58, 1939/40:78, 1941:13f,23, 1944:25, 47, 1945: 50,98 1947:68, 1948/49:27, 1951:29,48,74,83,89, 1952:18, 1953: 8,20, 73,75,76,82,83,84,85,89,90, 92f,97f, 106,108,116, 1955:8f, 46, 1956/57:26, 33,35f.,
141

74,124,129,156f, 1958:45,51, 54,66, 1959:49, 56 (bild),57, 1960:30,31, 33-35 (porträtt),40,43, 52,64,96, 1961:10,13, 21, 25ff,48,54,74-78, 75(porträtt) , 82,129, 1962:20,62, 1963:34, 63, 1966:93-95,97f, 1971:104,1975:67,70,78,80f, 1980:45, 1983:30, 1985:1:95,112, 114, 115(porträtt),116,127f,189,203, 1998:155, 2004:58,94f, 2010:88, 2011:202,
Faxe, Wilhelmina, kransflicka 1947:44, 1961:69,
Faye, Anton Ludvig , norsk läkare och medicinhistoriker 1928:18,
Fechtner, Anders, avskedad hovslagare, som både kapten Hederstierna och fänrik Papke gjort anspråk på, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Feeney, Anne, amerikansk protestsångerska 2011:196,
Fehring, Günther, tysk arkeolog 1980:41,
Fehrman, Carl, litteraturvetare, professor 1993:140, 1994:116, 2008:17, Fehrman, Daniel, teolog 1929:X, 1961:33,126,
Fehrman, Maj, 1995:112, 154,
Feiff, Christoffer, överstelöjtnant, far till Gjörwell 1971:7,
Feiff, Eva, mamsell , faster till Gjörwell 1971:7,
Feinberg, Elke, jude bosatt Mariagatan 4 m familj 1904 1995:49,
Feldt, Anna, städerska, Harlösa BLHJ 1987:184,
Feldt, Kjell-Olof , finansminister 1997:159.
Fellin se Follin
Fellini, Federico, italiensk filmskapare 2000:94,109,
Feltström, Sven-Ingemar, ”Crüll” skrev 1954 års karnevalsrevy 1994:84, Ferbas,Erik, AF:s arkiv 1993:141,
Ferbas, Kerstin, småskollärare, studierektor vid invandrar- undervisningens rektorsområde 1990-93, studierektor vid Vårfru rektorsområde 1993-95 rektor där 1996-97 och rektor vid Klostergårdsskolans rektorsområde 1997-99 områdeschef inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:161 ,237, 241,
Ferelius, Arvid, legationspredikant, London 1961:56,
Ferguson, Everett, amerikansk fornkristen specialist 2001:88, Ferlin, Nils, poet 1973:32, 1981:54,93,
Ferlin, Olle, rektor vid Veberöds rektorsområde 1988-91 2005:240,
142

Ferm, signalpost på 1890-talet i Lund 1999:51,
Fernander, David, svensk-finsk tidig filmproducent m.m. 2000:15 (bild), ,140, Fernando, prins av Kastilien 2001:60f,
Fernlund, Sigrun, konstvetare 1983:30f,
Fernström, John, tonsättare målare 1964:172 ,1981:91, 1986:26(porträtt) Fernström, Karin, småskollärare 1964:89,172,
Fernström, Kerstin, hjälpklasslärare 1964:172
Fersen, Fabian von , friherre, generalfältmarskalk, generalguvernör Skåne, Blekinge och Halland, befälhavare för Malmögarnisonen vid slaget i Lund 1676 1952:101- 104,112,1973:7, 78-80, 1996:19f,30,32, 69, 80f,171,194-196,198, 206,209,234,
Fersen, Otto Wilhelm von , friherre, generallöjtnant, chef för högra flygeln vid slaget i Lund 1676 , tillfångatagen 1996:9,37,41,79,83,103, 109,113, 120,148,160,195,198,209,
Festus, romersk ståthållare 1992:119,
Feuk, Ivar (Edvard), inspektor på Alnarp, senare arrendator Värpinge och källarmästare , invånare i i Vårfru rote 1743 lärgosse Peter och dräng Bror 1938:36f, 62,
Feuk,Ivar inspektors dräng Bror, invånare i Vårfru rote 1743 1938:63, Feuk, Ivar inspektors lärgosse, Peter invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Feuk, Gustaf Adolf, kyrkoherde Västra Ingelstad och Östra Grevie , studentsångare 1932:9,15f, 1981:17,28,
Feuk, Lars, ”Larifari” präst och författare 1926/27: 126,128, Feuk,Mathias, skolman och författare 1985:1:203,
Feuk, Samuel, Lunds lasaretts första läkare, senare stadsläkare Malmö 1965:74, 1971:87,134, 2004:143,
Feuqières, Isaac de Pas marquis de, fransk ambassadör, observerade början av slaget i Lund 1676 , förhandlade fram freden i Lund 1678 1996:7,130,203, 209f,229f,
Fevrell, Walter, skolman, föreståndare för Statens biografbyrå (filmcensuren) 2000:29f, Fex, Sören, läkare, studentsångare 1981:89,
Feyder, Jacques, belgisk skådespelare regissör manusförfattare 2000:69,82,
”Fia godhjärtig” , servitris på Tua vid 1900-talets början 1993:104,
Fichte, Johann Gottlieb, tysk filosof 1944:29, 1961:70, 1981:32,
Fick, Ebba , f Isberg g Lars Edvard 1977:118,
143

Fick, Hans, student 1933:22,
Fick, Hedda, f Anderberg g Lars Edvard 1977:118,
Fick, Lars Edvard, regementsläkare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, fotograf g m 1 Hedda Anderberg 2 Ebba Isberg, har gett namn till Fickens stall, som han ägde vid 1800-talets slut 1930: 5 (bild), 11(bild), 1954:15 (bild), 25(bild), 45,58, 1955:68, 1962:21, 1966:215, 1967: 35(bild), 54(bild), 1968:13(bild), 19(bild), 29(bild), 67(bild), 69(bild), 77(bild), 87(bild), 109(bild), 1977:53 , 65(bild),103,118, 1992:42(bild), 1998:47f, 2002:68,69 (gruppbild), 70,109(även bild),133 (bild), 151,153,
Fick, N., amanuens, amatörfotograf i Lund , sekreterare Lunds fotografiska förening 1893 2002:70,153,
Filéen, Jonas, 1956/57:57-59,
Filéen, Paul Edvard, kanslist i kommerskollegium , vice notarie 1956/57:57-59,
Filén (Filenius),Petrus Nicolaus , biskop, riksdagsledamot , hattpolitiker 1971:26,
Filén, Simon Joakim , pedagog 1956/57:158,
Filip av Sulzbach, Pfalzgreve, svensk general, kejserlig fältmarskalk 1996:214,
Filippa , drottning , g m Erik av Pommern, har fått ge namn till Filippavägen och kvarteret Drottning Filippa 1998:60f,
Filler, Hans Christofferson , kopparsmed, invånare i Klemens rote till 1675 enligt 1691års sjättepenningslängd, far till Sören och Christoffer Hansson 1923:13,
Fine, Arnold de, hovkapellmästare Köpenhamn 1945:21,98,
Fineman, Carl Olof, pedagog magister 1956/57:48 f.,
Finnerus, Carl, riksdagsfullmäktige, borgmästare Nyköping 1965:63, 1972:24f,
Finnman, Birgitta, förskolechef vid Järnåkra inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244,
Finnur Jónsson, isländsk språk- och litteraturforskare 1998:172,
Fischbein, Isak, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, jude född i Lund 1899, senare Malmö 1975:27,59 (porträtt),84,95f, 108(bild),112,125,127,133,141f,153,
Fischbein, Wolf, jude som kom till Lund från Raygrod i Polen, bosatt Hospitalsgatan 12 m familj 1904 1995:42,51,
Fischer, David , judisk idrottshistoriker 1995:154, Fischer, Ernst, konsthistoriker och museeman 1920:9,
Fischer, Erik W., fotograf i Lund 2002:110,143,146,153, 2003: 28(bild),105(bild), 2010:8,134(bild),164(bild),
144

Fischer, Gunnar, deltagare i 1924 års karneval 1994:44(gruppbild),
Fischerström, Johan, stud i Lund, ekonomisk skriftställare , ledamot Vetenskapskademin 1948/49:192, 1971:29,
Fischinger, Oscar , tysk-amerikansk regissör av tecknade filmer 2000:57, Fiskerström, Ola, krukmakarmästare Ystad 1942/43:14f,
Fiskesjö, Geirid, fullmäktigeledamot ( c ), motionerade 1983 om en naturskola i Lund 2005:154,
Fizeau, M., fransk kemist 2002:25,153,
Fjeld, Ulf, järnvägskännare 1987:194,
Fjellander, Harald, adjunkt , deltagare i 1884 års karnevalståg 1978:67(bild),
Fjellander, Margaretha f Forsman g m Olof 1945:98,
Fjellander, Olof, klockare Fjelie, g 1 m Sara Maria Kall 2 m Margaretha Forsman 1945:22,98,100,
Fjellander, Sara Maria, f Kall g m Olof 1945:98,
Fjellstedt, Peter, missionär, präst 1961:44,
Fjelner, Sven studentsångare 1981:83,
Flaum, Alfred, professor, läkare 1995:144f, 2004:150,
Fleischer, Esaias, apotekare, invånare i Krafts rote 1626 enligt 1691 års sjättepenningslängde 1924: 32,
Fleetwood, George, student 1978:133(gruppbild),
Fleming, Claes, suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse (v) 1995 1997:190(gruppbild) ,228,
Flensburg, Carl , läkare , deltagare i 1878 års karneval 1978:53(gruppbild) Flensburg, Constance Carolina, f Nyström g m Wilhelm 1977:118,
Flensburg, Jacob, ägde mark i Vårfru rote fram till 1687 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:45,
Flensburg, Nils, professor i sanskrit, ledamot av 1888 års karnevalskommitté , g m Petra 1947:29,102, 1950:28,30,36,50, 1978: 69, 1981:55, 1982:14, 1987:7, 1992:12,17, 2008:24f,
Flensburg, Petra, norskfödd , g m Nils 1981:55,1992:12,
Flensburg, Wilhelm, professor, biskop Lund ,eforus katedralskolan g m Contance Carolina Nyström, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över 145

slaget i Lund 1921:20, 1932:10, 1947: 35,40, 86,99, 1948/49: 196, 1950:45, 1953: 8,20, 1954:68, 1955:25,29, 1961:47, 1968: 40,78f,1977:11,27,118, 1982:36, 1984:92f, 1985:1:127,154,156,189, 1996:176,
Flinck, Augusta Eugenia, f Börjesson g m Olof 1977:118,
Flinck, Olof , slaktaremästare , kreatursexportör , g m Augusta Eugenia Börjesson 1977:15,118,
Flindt, H. , landskapsgartner 1959:70,71(bild),1969:53,
Flink, Kjell, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1989:95,
Flink, Nils, Hardeberga 1987:194,
Flint, Anna, spisemästerska, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:17,
Flodin, A., banarbetare BLHJ 1987:184, Flodin, Hjalmar, 1988:12,
Flodman, stud 1948/49:192,
Flodqvist se Waldemar Bülow
Floraeus, Daniel, kyrkoherde, magister, preposistus (förman), , hade egendom i Krafts rote 1693-96 enligt 1691års sjättepenningslängd 1924: 10, 1965:14f,
Florell von Dellwig, Bergliot, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32 Florén, Ebba (Tina på ”ringen”), 1968:96-99, 1995.112,154,
Floreus se Floraeus
Florian, Jean Pierre du, författare 1985:1:109,
Florman, fru, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild), Florman, A., regementsveterinär ,amatörfotograf Malmö 2002:70, 153,
Florman, Arvid Henrik professor i anatomi ,ledamot av fattigvårdsstyrelsen, universitetsrektor 1804, har gett namn till Flormansgatan 1926/27: 84,134,146, 1929:23ff,52, 1936:56, 1947:100, 1951:29, 1955:21, 1965:41, 1966:211, 1971: 109,134, 1975:74, 1992:126, 1998:98,
Flotow, Friedrich von , tysk tonsättare 1988:16, 2000:44,
Flycht, Håkan, studierektor vid Södra Sandby rektorsområde 1987-91, rektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1993-95, vid Lerbäcks rektorsområde 1995-97 och studierektor där 1991-92 2005:236f,
Flygare-Carlén, Emilie, författare 1975:25,
146

Flygare, orgeltrampare ” föravskedad ryttare”, invånare i Klemens rote 1743 1938:72, Flötner, Pete, r tysk medeltida konstnär 1931:32,
Fock se Gyllenkrok, Magdalena
Fock, Pehr Adolph, hovmarskalk 1961:28,
Fog, Dan, dansk musikvetare 1981:23,
Fogelberg, Ann-Marie, folkskollärare 1964:167,
Fogelclou, Anna , f Bager g m C.F. 1926/27: 66,142,146,
Fogelclou, C.F. g m Anna f Bager , häradshövding , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1926/27: 142, 1966:212,
Fogelquist, Jörgen, konstnär 2008:40(bild),83,
Foisack, Ernst , renhållningschef 1989:49,
Folke, Gösta, regissör skådespelare teaterchef 2000:77,
Folkesson, Yvonne, biträdande rektor vid Nöbbelöv 2005:243,
Follin eller Fellin, sjökapten, befälhavare ångbåten Malmö skolkamrat m Alfred Lundberg 1977:19,
Follin, Samuel, ledare för studentsångarna, student i Lund 1841, slutade som telegrafkontrollör i Oslo 1880 1932:14f,24f,40 (porträtt 7 i Carl Wetters porträttalbum), 1981:20(bild),34,
Fondell, Håkan, journalist 2009:151f, Fontaine, Casimir, 1946:18,22, Fontionell, Måns, fattighjon 1966:108, Foos se Foss
Forbat, Fred, ungerskfödd stadsplanearkitekt i Lund 1938-42 1997:26,28,52, 77f, 2003:28,32, 2005:33, 2006:34,39,52f,
Forbus, Arvid, friherre 1952:56,
Ford, Henry, amerikansk industrialist 1997:64,
Ford, John, amerikansk filmregissör 2000:102,
Forkman,Andreas P. v., pastor 1960:167,171,188, 1988:49,
Forman, Milos, tjeckisk-amerikansk regissör 2000:104f,114f,
Formey, Jean Henri (Johan Heinrich) Samuel , tysk filosof 1971:67,135, 147

Fors, Kerstin, rektor vid Lovisaskolans rektorsområde 1998- 2005:241,243, Forsberg, Arne, ridhuschef 1989:51(gruppbild),
Forsberg, Märta , folkskollärare 1964:167,
Forsberg, Nils, konstnär 2008:66(gruppbild),
Forsberg, O.H., byggmästare , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1960:108,128, 1966:199,215, 1968:21,35,82,
Forsby, Anders, lärare på Strora Råby skola 2005:116,
Forsby, Nils , kurator Lunds nation, sekreterare i 1958 års karnevalskommitté 1994:93,
Forsell, John, ”Lilla John” hovsångare, operachef 1981:51f,54,56,58-61,66, 68,1988:68,98,
Forsell, Nils, konstnär, litograf , skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, Forsell, Sven, 2004:121,
Forsell, Sven, ”Greven”, studentsångare,andre bas 1981:52,
Forshaell, Johan Henrik, akademiapotekare Apoteket Svanen
1993:133, 2008:10,
Forshed, Kjell, arkitekt, ritade Ståndskallet 1977 2006:65,
Forslind, C.L.H., 1961:87,
Forslund, Eva, folkskollärare 1964:167,
Forslund, Jonas, professor , skulptör Sthlm 1963:55,57 (bild),
Forsman, Axel kriminalöverkonstapel 1948/49:88,
Forssander, Jan, fotograf etablerad 1950-talet 1985:1:16f(bild), 2002:110,139,153,
Forssander, John Elof , professor medeltidsarkeologi 1980:116, 2001:88,
Forssell, Carl af , författare, kartograf , statistiker 1977:39(bild),85(bild),
Forsell, Christian, kopparstickare, arbetade med Maria Christina Röhl 1921:14, 1926/27: 32,
Forssell, Gerhard Engelbrekt , folkskollärare 1964:158(bild),163,
Forssenius, Anders , biskop, Skara, prästeståndets talman 1971:67,85, 135, Forssman, John, med professor 1947:101,1987:58,
Forssman, Rolf, musikvetare 1988:141,
148
1926/27: 70(bild),131,

Forsström, Gustaf, lektor katedralskolan, fil dr, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:190,200,
Forst, Willy, österrikisk filmregissör och filmskådespelare 2000:60(bild),
Fortelius, Gabriel, domprost , biskop Borgå 1971:70,135,
Forthmeiier, Hanna, fotograf, Nodermanns faster 1988:8(bild),9,
Foss, Catharina, invånare i Drottens rote 1670-1676 enligt sjättepenningslängden, syster till Jochum och gm Adam Junghans 1923:41,
Foss, Jakob , bror till Matthias , lärare katedralskolan senare rektor Metrolitanskolan Köpenhamn 1985:1:59,
Foss, Jochum, domförvaltare vid domkyrkan, invånare i Drottens rote 1662-70 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:40f,
Foss, Karna Nilsdotter,ägde 1658 egendom i Drottens enligt 1691 års sjättepenningslängden, g m Nils mor till Kristian 1923:37,
Foss, K(Ch)ristian, professor, provincialmedicus och kanik, begav sig till Danmark under Skånska kriget, son till Nils, invånare i Drottens rote 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:34, 37, 45, 1952:65f,80,97, 1963:10,15, 1965:15, 1996:171,229,
Foss, Matthias rektor katedralskolan 1600-talet , senare biskop Ålborg 1985:1:59,187,
Foss, Nils, doktor, provincialmedicus g m Karna Nilsdotter,far till Kristian, bebodde egendom i Drottens rote fram till början av Skånska kriget enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:34, 1924: 32, 1965:10,
Foss, Nils prokurator (jurist), ägde 1630 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:7
Foster, Stephen, amerikansk tonsättare 1981:84,86,
Foucault, Leon, fransk läkare 2002:23,153,
Fougstedt, Nils-Eric, finländsk tonsättare och pianist 1981:91,
Foxérus, Claes, Alvas och Elsas pappa 2011:105,
Franciscus (Giovanni Bardone), franciscanerordens grundare, 2001:67, Francke, August Herman. tysk teolog 1960:13,
Franco, Francisco, spansk diktator 1986:13, 2009:123,
Fraenkel, Knut, ingenjör, ballongfarare 1978:91, 1981:68,69(bild), Fraenkel, Liepman, 1958:81(bild),
2009:8f,
149

Franck, Nadja, finländsk konståkerska 1991:72(gruppbild),73,
Francke,, August Hermann tysk pietistisk teolog och pedagog 1929: 37, 52 1941:7,
Frank, medlem Lunds gymnastik- och idrottsförening, deltog i OS 1912 1991:75,
Frank, Margit. svensk judisk forskare 1995:29,154,
Franklin, Benjamin, amerikansk statsman 1956/57;158,
Frans Ferdinand, österrikisk kronprins 1994:25,
Fransson, Elin, sjukvårdsbiträde på Försörjningshemmet , hyresgäst hos H. Elovson 1984:114,
Fransson, Helge, ingenjör 1980:10,
Frantz, Wolfgang, lärare Wittenberg 1952:8,
Franzén, August, elinstallatör 1960:135, 2010:146(bild),
Franzén, Bengt, lärare folkskoleseminariet, ledare för studentsångarna 1981:14,81,86f,
Franzén, Frans Michael skald, , biskop Härnösand 1926/27: 32, 1929:4,30,52, 1961: 97 ,1985:1:97 (gruppbild),
Franzén, Gösta språkvetare kulturhistoriker 1939/40:18,
Franzén, Jöns, folkskollärare, kansliråd, hjälpklasslärare. tillsynslärare 1954:61, 1960:89,103,131,188 ,1964:13-15,17-19,65,89,91,102,156 (bild),163,174, 1968:36,
Franzén, Matts, sociolog Uppsala 1997:230,234, Franzén, Roy, Fågelsång 1987:194,
Fredestad, Sigfrid, förläggare 2001:89,
Freding, Matts, Norrköping 1987:194,
Fredlin, Tor Otto, bildkonstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:76, Fredricson, David, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:198, Fredricson, Nils, se Scharffenberg,Nils Fredriksson ,
Fredrik, son till Karl XI 1996:160,
Fredrik Adolf, prins 1971:15,
Fredrik I av Hessen , svensk kung g m drottning Ulrika Elonora 1953:52, 1982:89, 1996:214,
Fredrik I , dansk kung 1928:20,
150

Fredrik II, dansk kung, g m Sofia 1925:10, 1934/35:4,14,16, 1946:28,31,46,54, 1948/49:8, 1952:6, 1953:22,25,34,109, 1965:56, 1966:15,72,81f,90, 1985:1:39-41, 2009:95,103,
Fredrik III , dansk kung 1952:6,44,46,48,51,52,56,66, 1953:16,34,47, 1985:2:26, 1996:219,
Fredrik IV, dansk kung 1996:126,
Fredrik V , dansk kung 1926/27: 124, 1971:21,90,
Fredrik VI, dansk kung 1926/27: 37,
Fredrik Wilhelm, kurfurste Brandenburg ”den store kurfursten”
Fredrik Wilhelm , preussisk konung 1972:84,
Fredrik, friherre och borggreve av Dohna 1946:32,33,
Fredrik, hertig på Malmöhus 1953:13,
Fredrik, hertig , Karl XII:s svåger 1971:21,
Fredrik, lantgreve av Hessen 1996:214,
Fredriksson, Berndt , 1996:238,
1996:7,203,
Fredriksson, Fredrik , arkitekt, som formade byggnader i början av 1900-talet
2006:108,
1983:14,
Fredriksson, Gunnar, kårordförande, chefredaktör, ledamot i 1958 års karnevalskommitté 1994:93,95(även porträtt),
Fredriksson, Gustaf , ”Frippe” skådespelare 2000:41 (även bild), Fredriksson, Ingmar, yrkesvalslärare på Lerbäcksskolan 2005:120,
Fredrichsson, John, remesnijdare(sadelmakare), invånare i Vårfru rote till 1672, då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:37, 44
Fredriksson, Lena, förskollärare 2005:161 ,
Fredriksson, Lennart, arkitekt K-konsult, var med oritade bostäder på Gunnesbo åt LKF under 80-talet 1997:148,221f, 2006:71, 79,
Fredriksson Lilly, bostadsinspektris hyresgäst hos H. Elovson 1984:114,
Fredriksson, Rune , brandchef 1980:10,
Fredström, Ingemar, skolsekreterare på personalavdeningen vid skolkansliet 2005:188,
Freij, Lars, anställd på institutet för färgfoto 2002:99,
Freij, Lennart, lämnade 1978 tillsammans med Totto Modér in förslag på karnevalsnöjet ”Ragnar D Perssons Wattenshow” 1994:130,
151

Freinet, Celestin, fransk montessoripedagog 2005:185,193,
Fremling, Mattias (Matthaeus) professor i filosofi 1926/27: 24,49,86, 122 ,124, 147, 1929:9f,13,52, 1936:53(bild),57f, 1945:41,98, 1947:102, 1951:60, 63, 1958:47,54,76, 1961:10,16 ,67, 70f,71(porträtt ), 1963:14, 1966:27, 1971:90,98,102,108,111,116,135, 1982:10, 1985:1:90, 92,
Frenck, Christina, g m Ernst Johan Kristian 1977:118,
Frenck, Ernst Johan Kristian, frisörsmästare och fältskär, g m Christina Nilsdotter 1977:66,118,
Frenk, Johan, herrfrisör 2006:5,
Frenkel, Dina, f Kanowitz gm Isak 1975:16,
Frenkel, Isak, g m Dina f Kanowitz 1995:16,
Frennhoff, Folke, studierektor vid Dalby rektorsområde 1977-92, rektor vid Hagalunds rektorsområde 1993-99 2005:239,
Frenning, Per, hade egendom i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängden 1923:30,
Frenning, Petrus , rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:188,
Frese, Daniel, målare Ditmarsken 1946:8
Fresnel, Augustin Jean, fransk fysiker, uppfinnare av fresnellinsen för fyrar 2002:35,153,
Freud,Sigmund , österrisk läkare neurolog författare 1988:132,
Freudenberg tonsättare 1988:19,
Freund, Giséle, tyskfödd fransk fotograf, lämnade 1933 Tyskland och bosatte sig i Paris, anslöt sig efter kriget till bildbyrån Magnum 2002: 34,153,157,
Freund, Julius, universitetslektor jude 1995:137,
Friberg se Fribohrn
Friberg, skolkamrat till Alfred Lundberg 1977:19,118,
Friberg, Eric , ”Fritte”, skådespelare känd från TV-serien Helt Apropå , deltog i 1982 års karnevalsrevy 1993:97, 1994:147(porträtt),
Friberg, Karin, biträde pressbyråkiosk 1999:108(porträtt),
Friberg, Nils-Börje, studierektor vid Linero rektorsområde, 1992-99 och rektor där 2000- , rektor på Linero inom Barn- och skolnämnd söder 2005:241,244,
Friberg, Olof, nationspedell 1926/27: 105,147,
Friberg, Per, professor, arkitekt och landskapsarkitekt 2006:52,117, 121, 2011:226,252,
152

Friberg, Tora, forskare, ledamot (v ) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1989-92 1997:227,
Fribohrn (Friberg), Johan Andersson, överliggare,”kandidat Fridolin” 1926/27: 47,126,147,
Frick, Otto, deltagare i 1888 ,1890 och 1896 års karnevaler 1978:72 (porträtt),84(porträtt), 94(porträtt),
Frick, Ulla, skulptör gjorde julkrubban i Bonderups kyrka 2009:79, Frid, signatur 2004:77,
Frid, Ola, banarbetare BLHJ 1987:184,
Fridberg, judisk lundabo 1995:141,
Fridberg, Ulf , judisk historiker i Lund 1995:13,29,95f, 108(bild),125,153,
Fridericia, Allan, fil stud son till Sigurd 1984:115,
Fridericia, Sigurd , professor hygien Köpenhamns universitet 1984:115,
Fridman, Achiva, handlande, far till Anna-Dora och svärfar till Salomon Schönkopf 1995:86,
Fridman, Abraham, Karlstad bror till Mejer 1995:89,
Fridman, Alter, g m Sara, jude , som kom till Lund från Raygrod i Polen ,
bosatt Stora Tvärgatan 28 m familj 1904 1995: 42,119,
Fridman, Anna-Dora se Schönkopf
Fridman, Mejer Schapsej , religionslärare, svåger till Salomon Schönkopf, bror till Abraham 1995:89,
Fridman, Sara, g m Alter 1995:119,
Frieberg, Sture, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Friedberg, Josef, 1995:108(bild),
Friedensburg, Ferdinand, tysk numismatiker 1980:150,
Friedländer, Herbert, språk- och litteraturvetare 1975:29,
Friedmann, Semmy , skådespelare 2000:61,
Friedrich Franz, hertig av Anhalt Goethes gynnare 1936:17,
Friedrichson, Lorents sadelmakare, borgare i Krafts rote 1743m far till Petter 1938:57, Friedrichsson, Petter, son till Lorents invånare i Krafts rote 1743 1938:57,
Fries, Anders Petter , stadsläkare 1961:27,
153

Fries, Anna Christina, f. Lundberg 1961:126,
Fries, Bengt Fredrik , son till Anders Petter, promotionskamrat till Peter Wieselgren, docent i anatomi , intendent vid Riksmuseum Sthlm. 1926/27: 75,147, 1929:42,52, 1961:27,60,126, 1963:60,68,
Fries, Elias, docent botanik Lund, professor i Uppsala, har fått ge namn till kvarteret Fries och Elias Fries park 1921:5, 1929:IX,7, 38ff,48,52, 1975:16, 1998:67,69,
Fries, Johan, dansk rikskansler 1985:1:39,
Fries, Lars Göran , 1961:27,
Fries, Sigurd, professor svenska Umeå 1998:170,
Fries,Marie Elise , g.m. Achatius Kahl dotter till Anders Petter 1961:27,36,
Friesen, Carl von , ecklesiatikminister 1960:99,
Friesen, Sten von , professor fysik, medverkade i Fråga Lund och i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1992:110, 1994:113,
Frigell, Anders, professor latin Uppsala 1992:25, Friis, Christen (Christian), kansler Jena 1952:10, Friis, Elisabeth, fru Berritsgard Lolland 1934/35:30, Friis, Ingeborg Margareta se Rosso
Friis, Johan, ämbetsman 1946:47,
Friis, Karsten, invånare i Krafts rote 1648 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 32,
Friis, Lykke Sophie, g m professor Bildstein 1971:22,
Friman, Gunnar, innehavare av Sydsvenska fotolaboratoriet i Lund 2002:143,149f,
Friman, Jöns , Ludaröd Eljaröds socken Albo härad, sockenkrukomakare, bönhasare (fuskare ) inom krukmakerinäringen 1942/43:21,
Friman, Otto , SF-vaktmästare 2000:52(gruppbild),71,
Frimodig, Mårten, vaktkarl 1936:23,
Frisius, Gemma, läkare,matematiker och astronom 1508-55, 2002:12,153, Frisk, Ragnar W., regissör, manusförfattare och skådespelare 2000:145, Fristedt, S. ,magister 1947:21,
”Fritte” pseudonym för Eric ”Fritte” Friberg
Fritzon, Klas , distributionschef i 1982 års karnevalskommitté 1994: 140, 154

Frode I , sagokung av Danmark 1946:24,39,
”Frode” pseudonym 1978:45f, 53,
Frodelius, Magnus, 1947:8
Frost,, Albertina, möbelhandlare 1968:48,88, 1977:49,51,66,118, 2004:26,
Frostell, Anders, jurist politiker( fp) , medlem i 1978 års garantikommitté inför karnevalen 1994:133,
Frostensson, Frosten, journalist handbollsdomare 1986:102f, Fryding, Josef, läkare 1979:37,39,
Frykholm, Nils Fredrik, distriktchef SJ, major, ledde byggandet av järnvägen Malmö-Nässjö 1999:15,
Fryklöf, Harald, tonsättare , organist Storkyrkan Sthlm 1988:79,
Fryklöf, Inga-Greta, medverkande i ”Cirkus Tegnér” under 1934 års karneval 1994:57(porträtt),
Frykman, Jonas, professor i etnologi, kolonist 2012:180-187,
Fryxell, Anders , professor historia, läroboksförfattare 1960:31, 1985:1:108 (bild), 109,
Frängsmyr, Tore, professor vetenskapshistoria Uppsala 1983:109f,112f,
Fränninge, N. Georg , fastighetsmäklare 1984:109,
Fröberg, Carl Johan, teaterdirektör ”Fröbergska Sällskapet”, g m Carolina Sophia Sahlin 1977:11,118, 1982:56,
Fröberg, Carolina, Sophia f. Sahlin, g m Carl Johan 1977:11,118,
Fröberg, Einar , regissör, Dramaten , verksam i 1920 års karnevalsfilm ”Lunda-indianer” 1994:36, 2000:143,
Fröberg, Mauritz , teaterdirektör , son till Carl Johan 1982:56-59, Fröderberg, Hugo, överläkare, Vipeholms förste chef 1998;113, Fröderberg, Rut, småskollärare 1964:171,
Fröding junior, signatur i Lundagård 1925 1996:182f,
Fröding, Gustaf, skald 1954:10, 1973:30,35, 1984:88, 1992:96,
Fröding, Jonas, konstnär , medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:76,
Frögelin , patron 1978:46,
1979:IV, 1985:1:170,
155

Fröjd, Pelle, polisman 1986:9(gruppbild),
Frölander, Stig, musiker piano 1986:23(gruppbild),
Frölich, Annette, arkeolog 2007:60,
Fröling, Magnus, lektor, professors namn, prost 1971:50f, 59,135,
Frölund, Michel Andersson, från Bornholm, ägde tomter i Klemens och Krafts rotar 1691 års sjättepenningslängd 1923: 29, 1924:37,45,
Fucks, dansk officer under Skånska kriget 1996:91,
Fuks, Jacob, judisk skräddare, som emigrerade till Danmark 1995:35,
Funes, Louis de, fransk skådespelare 2000:95,
Furberg, Kjell, 2000:9,
Fureau, konstberidare 1926/27: 83,147,
Furhammar, Leif , filmvetare 2000:47,66,69, 105, 107,115,151,
Furman, Aron, son till Meier Leib 1995:89,
enligt
Furman, Meier Leib, religionslärare, invandrad från Latzkova Litauen med familj, far till Aron 1995:40,88f,
Fyen, Jöran, ägare av ödetomt i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 26,
Fynbo, Hans, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 43,
Fürst, Betty , g m Carl Magnus , medlem av Lunds fotografiska förening 2002:61,68 (gruppbild),69(gruppbild), 2011:209(gruppbild),
Fürst, Carl Magnus, professor i medicin, amatörfotograf, ordförande i Lunds fotografiska förening 1893, ordförande i Lunds Gymnastik-förbunds första styrelse, g m Betty f Hubendick 1934/35:32, 1946:42, 1984:26(bild), 1991:13 ,1992:110, 2002:61,69 (gruppbild),70,153,
Fürstenberg, Pontus, svensk-judisk konstsamlare och mecenat 2008:66, Fyrtornet se Schenström, Carl
Fåhrreus, 1926-27:74,??
”Fåra Bengta”, 1926/27:118,
Fägerskiöld, Fromhold, friherre ryttmästare, livregementet svårt sårad under slaget i Lund 1676 1996:209,
Fälldin, Torbjörn, statsminister, medverkade i 1978 års karnevalsfilm ”Munborsten” 1994:130,136f,
156

Fältström, Ann-Marie, 1987:147(gruppbild), Fältström, Johan, 1987:136(gruppbild),
Fältström, Lars-Göran, 1987:194,
Fältström, Sven Ingmar Gösta, ”Crüll” , lundaspexare Förfallne studenten 1968:33,
G , doktor 1982:48,
G, student Preciosa i majkarneval 1982:47,
G,, Alfred, 2001:53 (bild),
Gabin, Jean, fransk skådespelare 2000:82,
1986:52,
Gable, Clark, amerikansk skådespelare 2000:66,69(gruppbild),
Gad, Bodi, l g m Tue 1980:122f,
Gad, Tue, dansk forskningsbibliotekarie och författtare , g m Bodil 1980:123,
Gadd, Lucas, kyrkoherde, rektor, Landskrona 1961:10,123f,
Gadd, Mattias, tågchef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140,149, 151,
Gadd, Nils Josef Ansgarius, folkskollärare 1964:164,
Gadde, ledamot av drätselkammaren 1955:66,
Gadde, Anders Andersson, handlande , donator 1941:22, 26, 1956/57:11,34 f., 118.1960: 27(bild)121,26-99 1966:35,
Gadde, Fredrik, , 2004:150,
Gadde, Hedvig Elonora, g m Anders, f von Hökerstedt 1960:26,
Gadde, Margaretha Christina, fru 1960:37,
Gadde, Nils , handlande 1951:9,80,
Gadde, Ola , jur stud , studentsångare bas 1981:42f,
Gadde se Ohlsson Gadde
Gade, Niels ,dansk tonsättare 1981:36,51,84,1988:16,19,25,28,
Gadding, Fredrik, löjtnant 1926/27: 60,147,
Gagner, Emil , ledare för studentsångarna 1981:65-70,66(gruppbild), 73,79, Gagner, William, Väg- och vattens distriktchef Malmö 1987:29, 1999:31,
157

Gahrton, Per, politiker först (fp) sedan (mp) Lundagårdsredaktör 1968-69 1994:118, Gajbert, Ingegerd, speciallärare på bland annat Palettskolan 2005:56,
Galen se Jakob och Peder Jönsson
Galilei, Gallileo italiensk matematiker, fysiker och astronom 1971:130f, 1983:77f,89, Gallberg, vaktmästare 1936:7,
Galle, Claes, son till Johan, ryttmästare vid Baranoffs regemente, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:209f,
Galle, Johan, far till Claes, generallöjtnant, chef för svenska vänsterflygelns första träff vid slaget i Lund 1676, dödad 1996:38,41,83,110, 128-130, 209f, 215,
Galle, Tyfve, jordägare Galjevången 1990:25, 1998:63,
Gallén, Jarl, finlandssvensk historiker 1980:84,
Galster, Georg , dr. phil Köpenhamn . 1980:10,122,139,146,148-150,
Galt, Peder d.ä., , präst, innehade under 1600-talets fösta årtionden egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 19, 1984:27,
Galt, Peter, dansk sjöofficer och diplomat , skall ha bott i Lund under 1600-talets förra hälft , kvarteret Galten är uppkallat efter honom 1998:38,
Gammal spoletorpare 1968:50-55, se Christensen, Hilma
Gamstorp, Jan Olof , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,
Gamstorp, Pehr, borgmästare 1973:50, 1979:21,23, 1985:1:172, 1994: 53,
Gane, Johan , rektor katedralskolan 1700-talet, senare kyrkoherde och prost Härslöv Säby 1961:123,1985:1:188,
Gane, Mattias, magister, präst Härslöv , son till Johan 1961:8,123, Gapare, Bengt, fattighjon 1966:108,
Gapinski, Jan, verksam i radiosektionen vid 1986 års karneval 1994:151,
Garbe, Arne, studierektor vid Klosters rektorsområde 1975-77 , och vid Södra Sandby rektorsområde 1988-92 och rektor vid Södra Sandby rektorsområde 1980-92 och vid Killebäcks rektorsområde 1993-97 2005:235,240,
Garbo, Greta, filmskådespelerska 1994:42, 2000:51,61,66,128, Garcia , 1984:16,
Garcia Dils, José Antonio, kontaktlärare i spanska för invandrarundervisningen i Lund 2005:144,
158

Gartner, barberare 1968:102,
Gartner, Lloyd P., brittisk historiker 1995:44,61,154,
Gast, Peer känd från 1690-talets Lund, har ej kunnat knytas till namnet Gastelyckan, hade haft egendom i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 48, 1998:72,
Gate, Bengt, arkitekt 2006:99,
Gauffin, Axel, överintendent Nationalmuseum , tidigare på Kulturen, deltagare i 1900 års karnevalståg 1978:99, 101(porträtt),1992:56f,
Gaugin, Pola, dansk-norsk målare och konsthistoriker 1985:2:55, Gaul, Harvey, amerikansk tonsättare 1981:84,
Gautier, Alexander ,cirkusdirektör innehavare av menageri, son till Didier, 1926-27:83, 1982:8, 2004:5,42f,
Gautier, Carl, cirkusartist son till Didier 1926-27:83,
Gautier,Didier , cirkusdirektör , innehavare av menageri ,konstberidare 1926/27: 82f(bilder),147,83f, 1982:8, 2004:5,42f,
Gautier, Therese, ryttarinna, g m konstberidaren Stella, dotter till Didier 1926/27:84, Gay, Git , revyartist , skådespelare 1994:86,
Geatch, brittisk järnvägsentrepenör 1999:10,
Gebauer, Johan Christian dansk musiker 1981:84,
Gegerfelt, Adèle von , lärarinna 1954:49,
Gegerfelt, Adam Wilhelm von, vin & sprithandlande v. ordf fattigvårdsstyrelsen 1954:14,1966:215,217,
Gegerfelt, Hildur von, fröken, lämnade efter Wilhelms död bilder till Föreningen Gamla Lund 2002:110,
Gegerfelt, Johan Gustaf Magnus von, docent fysik, senare lektor matematik Karlstad 1944:31, 47,
Gegerfelt, Wilhelm von, överingenjör, amatörfotograf 1926/27: 122, 1977:50(bild), 2002:110 ( även bild),151,153, 2011:204(bild), 221(bild),
Gehl, Jan, arkitekt 2011:264,
Geiger, Katja, ”Katja of Sweden”, modedesigner och modetecknare 2002:129, Geijer, Agnes , textilhistoriker och arkeolog 1985:2:46,
Geijer, Arne , LO-ordförande 1986:97,
159

Geijer, Erik Gustaf , författare, historiker ledamot av den stora uppfostringskommissionen ”snillenas kommitté” 1921:2,27, 1926/27: 125, 1930: 3 , 1954:42, 1956/57:5,40, 1961:43, 1975:67, 1981:32, 1984:55, 1985: 1: 97 (gruppbild),166(bild),1992:113,
Geijer, Gustav, bankdirektör 1994:54,
Geijer, Knut von, ledamot av 1888 års karnevalskommitté , politiker riksdagsman (höger) , borgmästare Trelleborg 1978:69,
Geijerstam, Gustaf af, författare, far till Sten 1992:20,
Geijerstam,Sten af, klasskamrat till Bengt Hjelmqvist, senare anställd på Systembolagets huvudkontor 1992:20,21(gruppbild),
Geistlinger, Norbert, arkitekt Ekelundsskolan 2005:246,
Gejvall, Nils-Gustaf, professor i arkeologi 1980:10,151,156,159f,170,
Gelin, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Gelin, Birgitta, konsulent i idrott vid Lunds grundskolor 1986-94 2005:130,
Gellberg, Abraham, jude bosatt Trädgårdsgatan 12 m familj 1904 1995:49,
Gellberg, Simon, 1995:136,138,
Gellerstedt Albert Theodor, poet , konstnär , arkitekt, ingenjör 1988:13,136,
Gellerstedt, Arfvid , 1985:1:194,
Gellerstedt, Pe(h)r Erik, med professor, instiftare av stipendium på katedralskolan 1932:10, 1947:100 1956/57:40, 178, 1960:157f, 1985:1:194,
Gemperlin, Tobias , dansk målare 1946:8,19,21,
Genberg, Paul(us), professor i praktisk filosofi, biskop i Kalmar och ecklesistikminister 1932:10, 1985:1:117,
Genell, Erik , ombudsman Svenska metallverken Västerås 1992:61,
Genell, Sune, professor , ledamot i 1920 års karnevalskommitté 1947:49,96, 1994:31,34,
Genlis, Félicité de, fransk författare 1926/27: 28f,124,
Georg (Jörgen), dansk prins, bror till Kristian V deltog i slaget i Lund 1676 1996:38,42,118,120,127,219,
Georg II, lantgreve av Hessen 1996:210, Georges van den Abeelen, 1985:2:63, Gerard, John, skulptör 1926/27: 38,
160

Gerber, Jan, antikvarie, suppleant( m) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1975-81 1996:238, 1997:228,
Gerbrand, biskop Roskilde 1022 1939/40:7,42,
Gerde, Casper Henrik, major, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:45,
Gerhard, Johan, tysk teolog 1952:9,48,
Gerhard, Karl , revykung medverkade 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” , g m Mary Johnson 1986:20(gruppbild)50,89, 1993:115, 1994:97, 103, 2000:41, 146,
Gerhardsson, Krister, pseudonym Dekius Lack, författare 2008:50,58, Gerholm, Tor Ragnar, fysiker, professor Sthlms universitet 1983:75, Gerle, Bo, docent, läkare, chef för S:t Lars sjukhus 1947:97,
Gerle, Eva, bibliotekarie 1984:7,
Gernandt , fru anställd vid fattigvårdens kok- och arbetsinrättning , lärare i kardning, spånad och sömnad vid Allmänna barnskolan 1941:26,
Gernandt, Christian Laurentius, dekorationsmålare 1926/27: 88,147,
Gernand(t), Johannes , akademiträdgårdsmästare, Kvarteret Gernandtska lyckan, där han under förra hälften av 1800-talet hade en större trädgårdsaanläggning är uppkallat efter honom 1926/27: 24,88,122, 147, 1936:6f,38, 1962: 62, 1998:21,38,
Gerner, Henrik Thomsen, dansk präs, t författare, deltog 1659 i planen att överrumpla den svenska besättningen på Kronborg, Misslyckades och dömdes till döden men blev
benådad, . Senare biskop i Viborg
Gernsheim, Alison, fotohistoriker
Gernsheim, Helmut, fotohistoriker
1996: 177,181,183f,219, 236, 2002:157,
2002:157,
Gers,Annicka, f Michaelsdotter g m Lars 1945:19ff,98,102,
Gers, Karin, f Persdotter g m Lars 1945:19,98,102,
Gers,Lars Carlsson , klockare Fjelie och Flädie, g 1 m Karin Persdotter 2 m Annicka
Michaelsdotter 1945:19 ff 98, 102,
Gersdorff, Joachim , rikshovmästare till Lillö 1952:30,
Gersdorff, Nicholas von , sachsisk medlare vid förhandlingen om freden i Lund 1678 1996:229f,
Gershagen, Sten , spelade Boris Beckers tennisboll i 1986 års revy ”Perpetuum Mobile” 1994:155,156(porträtt),
161

Gerss, Jakob Wilhelm, arkitekt 1936:20,37, 1953:105,
Gertsson, Truls, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:42,
Gertten, Bernhard von, överste 1996:216,
Gertz ,Elof Martin , folkskolinspektör , fil doktor 1960:142,144,181, 183(porträtt),184, 1964:53(gruppbild),94,95,158(bild),
Gertz, M. Cl, dansk professor, latinist 1920:23,
Gertz, Otto D. , botaniker deltagare 1902 års vårfest , lärare vid katedralskolan fil dr 1939/40:60,1959:84, 1978:107(gruppbild), 1985:1:190, 1985:2:38, 1992:28,
Gesslein, Elisif, Borgeby 1987:194,
Gester, Eric, konditor innehade på 1920-tales Evas conditori 1993: 35,40,
Gevjadowitz, Meijer, jude, bosatt Trädgårdsgatan 16 1904 1995:49,
Gezelius, Jan, arkitekt Sthlm 2008:97,
Ghasel-Öhman, Isobel, operasångerska av iranskt ursprung, gift m Martin Öhman 1979:16,
Ghenarp, Hans, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1979-88 rektor 2005:187,237, Gibson, Wynne, amerikansk skådespelerska 2000:60(bild),
Giedda, prost Norrköping 1994:32,
Giermansson, Jöns , granne till Jakob Gross 1942/43:31f,
Gierow, Arvid, folkskolinspektör Helsingborg , pråst , teol. dr. 1926/27: 11, 116, 1960:141, Gierow, Astrid Elisabet Charlotta, f Sjöblom g m Arvid 1926/27: 11,116,
Gierow, Karl Ragnar, regissör, författare och översättare, ledamot i 1924 års karnevalskommitté, spelar cigarrnytttjande bärsärk i 1924 års karnevalsfilm Fritjofs saga 1994:37,40,42f,48, 2008:36,
Gierow, Krister, överbibliotekarie, deltagare i 1924 års karneval 1947:70, 1973:76, 1974:19(bild), 1975: 65-105, 1987:14, 1994:41(gruppbild),
Gierström, Petter, glasmästare, g m glasmästare Anton Lundahls änka Maria Lange 1938:28,
Giersåhs, Anna , änka efter Olof , invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, dotter till Oluf Svane 1924:25, 28,
Giersåhs, Christopher, i Igelösa hade egendom på Stora Sliparelyckan 1704 1919:11f,
162

Giersåhs, Olof, kyrkoherde, g m Anna, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 28, 31,
Gierts, Arent, skomakare, invånare i Vårfru rote till 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:33,38,
Gierts, Hans, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 32f,
Gierts, Martin, skräddare, borgare i Drottens rote 1743 , gesäll Johan och lärgosse Swen 1938:45,67,
Gierts, Martin skräddares gesäll Johan, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Gierts, Martin skräddares lärgosse Swen, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Gierts, Peter, bryggare och hästmöllare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:37,65,
Gierts, Peter, guldsmed, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:47,
Gierts, Truls, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 42,
Giertz, Axel Theodor, telegrafkommisarie Helsingborg , senare Malmö, god vän till Carl Wetter 1932:33f,
Giertz, Bo, biskop Göteborg, författare 1994:86,
Giertz, Ida, skolkökslärarinna 1964:71(gruppbild),73,75,
Giertz, Martin Petter , rådman 1951:53, 1989:31,
Gilbert, John, amerikansk stumfilmsskådespelare 2000:128,
Gilbert, Lewis, filmregissör 2000:93,
Gillberg, Johan Lorents, lantmätare 1930: 6, 1965:64(bild), 1970:6,12, (bild),65(bild),1989:28, 1990:22,28(även bild) 29(bild),
Gillet,Ernest, fransk kompositör och musiker 2000:41,
1972: 62f
Gisborne, Lionel, ingenjör Fox Henderson & co, utförde tillsammans med Cochlan stakningar för ett skånskt järnvägsnät, lämnade rapport 1853 1999:9(bild),10, 24,
Gisby, Catharina , SDS 1993:139,141,
Gislande, Johan Gabriel , maskiningenjör Malmö 1987:131, Gislén, Torsten , professor zoologi 1947:103,
Gissler, Olaus, klädesvävare 1926/27: 49,147,
Gjertz, N.P. 1966:27,
Gjörloff fröken deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild), Gjörloff, E., magister Landskrona 1961:10,43,123,
163

Gjörloff, G , ledamot 1904 års karnevalskommittè 1978:113,
Gjörwell, Carl Christopher, publicist, författare, utgivare, K ungl. bibliotekarie 1971:7-22,
Gladstone, William, brittisk statsman 1984:78,
Glahn, Joakim von , präst Finland 1971:7,
Glantz, Martin, murare profil Smörlyckans IF 1989:94,
Glasmästare, Morten, se Morten Glasmästare,
Glazier, Michael, 2001:89,
Gleerup, lundensisk bokhandlar- och bokförläggarsläkt har fått ge namn till kvarteret Gleerup 1998:67
Gleerup, Agne, bokhandlare son till Jakob 1975:19,24,
Gleerup, Anna Catharina (Katrina,Trina eller Trine), g. Carl Wilhelm Kyhl, dotter till handlanden Josef och syster till konstnären Josef Stäck, mor till Georg 1922:21, 1960:45, 1975:10,21,24, 2002:46,
Gleerup, Asmund Christian, bokhandlarelärling halvbror till C.W.K. 1975:21,
Gleerup, Carl Gustaf Magnus, pappershandlare Malmö son till C.W.K. 1975:21,
Gleerup, Christian Wilhelm Kyhl, bokförläggare och akademibokhandlare, g m Anna Chatharina f Stäck , far till Georg, Agne, Jacob Deichman och Carl Gustaf 1922:21, 1926/27:17(bild), 61,117f,128,140,147, 1939/40:76, 1951:28,82, 1954:44f, 50, 1955:41,50f, 60, 1956/57:151,174, 1975:5-21,7 ( porträtt), 23-25,28,48, 65f,69,73-81,83- 87, 84 (bild),88(bild),89-92,93f(bild), 95f, 98f,101-105, 1998:67, 2002:46f,
Gleerup, Emerentia (Emmy), f Liedholm g Jacob Deichman 1977:119,
Gleerup, Georg, fotograf etablerad 1864,, son till C W K, g m Wendela f Hallström far till Sten Edvard 1921:12f (bilder), 1954:50f, 56 (bild), 1956/57:175, 1960:159(bild), 1967:15(bild), 1975:17,84(bild),85, 1982:49(bild),2002:27,46-48, 47 (bilder), 50 (bilder),85,137f,142,150f,153,
Gleerup, Jakob Deichman, bokförläggare , bokhandlare , son till Carl Wilhelm Kyhl, g m 1 Jenny Maria Christina Humbla 2 m Emerentia Lovisa Maria (Emmy) Liedholm 1926/27: 10, 1955:60.62,67, 1956/57:176, 1960:187, 1962:23,50, 1964:65, 145,149, 1975:19,24f,95f, 1977:49,64,119, 1998:67,
Gleerup, Jenny Maria Christina , f Humbla g Jakob Deichman 1977:118, Gleerup, Niels Georg , Aalborg stiftsrevisor . krigsråd, far till C W K 11975:7, Gleerup (Christensen) ,Paul Christian 1956/57:174,
Gleerup, Sten Edvard, major, tjänstgjorde under 1880-talet i Kongo, son till Georg och Wendela 1954:50, 1955:78, 2002:47f,
164

Gleerup, Wendela, f Hallström, g m Georg, mor till Sten Edvard 1954:50 f, 2002:46f, 2004:8(även bild),
Gleim, Otto , tysk järnvägskonsult , bangårdskonstruktör 1987:26,81, 1999:70,
Gleiss, Helge, musiker , spexkapellmästare , medförfattare till 1962 års spex „De hundra dagarna“ , ledamot i 1962 års karnevalskommitté 1994:99, 102(även gruppbild),103,
Glen, John, engelsk filmregissör 2000:114,
Glenn, John, amerikansk astronaut 1994:101,
Gleser, Goldine, amerikansk matematiker 1980:152,170,
Glimberg, Lars, landsfiskal, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,
Gluck, Christoph Willibald, tysk tonsättare 1988:16, 102,141,
Glück, judisk familj i Lund 1995:126,153,
Glück,Aron Jankel, jude invandrad från Latzkova Litauen bosatt Grynmalaregatan 5 m familj 1904, flyttade senare till Karlstad 1995:38 (bild),40,51,95,
Glück, Emil , veterinär, sionist, son till Aron Jankel , bosatt Grynmalaregatan 5 1904 1995:51,
Glössner, Johan, sångare 2011:196,
Gnosspelius, Wilhelm Theodor, director musice, musiklärare katedralskolan 1961:103, 1985:1:131,
Godard, Jean-Luc , fransk filmregissör 2000:89,91,94,139(bild), Goddard, Paulette, amerikansk filmskådespelerska 2000:69,78,
Goddich, Anders Mågensson, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 27,
Godedag, Ola, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:41, Godedag, Per, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 41, Godehard se Gotthard
Godescalcus, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187,
Godfred, dansk kung död 810 2007:72, 2009:61f, Godlund, Sven , professor i geografi Göteborg 1987:140,
Goës, (Gåås eller Göös),Casper , far till Nicolaus, överstelöjtnant, befälhavare för de skånska dragonerna, chef för Bohus läns dragoner vid slaget i Lund 1676 1996:33,41,109,,210,
165

Goës, Nicolaus, son till Casper, kapten vid skånska dragonskvadronen vid slaget i Lund 1676 1996:210,
Goethe, Johann Wolfgang von, tysk författare 1926/27: 125, 1936:17,70, Gogh, Vincent van, nederländsk konstnär 1985:2:55,
Golabiewski Lannby, Monica, numismatiker vid myntkabinettet 1980:145,149, Goldberg, David , jude, bosatt Mariagatan 8 m familj 1904 1995:50,
Golding, William, britttisk romanförfattare och poet 2011:272,
Goldkuhl, August, stadsläkare i Växjö 1954:46,
Goldman, Abraham Moses, son till Dina och Josua 1995:102,108,137,
Goldman, Dina g m, Josua , mor till Abraham och Josua , jude som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen 1995:41,
Goldman, Josua , g m Dina, gårdfarihandlare (hausier), far till Abraham och Josua, kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen, bosatt Stora Tvärgatan 9 m familj 1904 1995:41,128,136,141,
Goldman, Josua, handlare , son till Dina och Josua 1995:102, 135, Goldman, Pazak, 1995:137,
Goldman, Tobias, g m Anna Grünewald-Goldman 1995:137,142, Golombek , Israel, 1995:103,136,
Goldring, Aron jude bosatt Mariagatan 4 1904 1995:49,
Goldschmidt, Herbert, fotograf i Lund etablerad 1947 2002:110 f, 111 (bild), 139,144,148,153,159,
Goldsmith, Oliver engelsk författare 1985:1:109,
Golombek, Israel , jude bosatt Korsgatan 7 1904 1995:51,
Goltz, V.D. , dansk generalmajor, chef för centerns första träff vid slaget i Lund 1676 1996:218f,
Goodwin, Hannibal, amerikans presbytariansk präst 2002:29,153, Gordon fru 1995: omslag(gruppbild),
Gordon, Aron Hirsch, jude, som sökte medborgarskap 1919 bosatt Stora Tvärgatan 5 1904 1995:14,48,89,103,136,
Gordon, Bertha, fröken 1995: omslag(gruppbild)
Gordon,Charles, engelsk general 1977:101,
166

Gordon, Israel, kantor judiska församlingen Malmö 1995:145(bild),
Gorm den gamle, dansk kung far till Harald Blåtand och farfar till Knut den store g m Tyra Danabot, har gett namn till Gorm den gamles gränd 1920:6, 1998:102,105, 2007:99,
Gotebald, biskop Lund 1920:1f, 1939/40:42, 1946:24,38,
Gottfried, dansk överste med eget regemente vid slaget i Lund 1676 1996:197,220, Gotthard, biskop i Hildesheim, den helige 1939/40:78, 2001:22,
Gotthardt, Herman, dansk-svensk konstsamlare och partihandlare 2008:73, Gottlow, Roland, sångare, pianist och dragspelare 2011:196,
Gounod, Charles, fransk kompositör 1988:19,66, 2000:44,
Goya, Francisco de , spansk konstnär 1985:2:53,
Graebe, Eiler, dansk-svensk arkitekt, domkyrkoarkitekt ledamot i kommitténför inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, 1973:83, 1986:100(gruppbild), 2006:94, 2009:40, 87,
Graebe, Henrik, författare 1980:78,
Graffner, Jan, personifierade i 1962 års karnevalståg Sherlock Holmes 1994:103,
Grafström, Carl Johan ,sockerbagare , riksdagsman 1993:12,
Grafvare, Nils, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:48,
Grahn, Bjerre, 1987:194,
Grahn, Paul, kolonist , g m Susanne, 2012:64-66, 65(gruppbild),
Grahn, Patrick, professor i arbetsv etenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU 2011:244- 47,
Grahn, Susanne, kolonist , g m Paul , 2012:64-66, 65(gruppbild), Gran, läkare 1977:74,
Gran, Bertil, forskare i pedagogik 2005:170 ,
Granat , byggmästare 1968:79,
Granath, Lars, skolchef 1991-95 senare kommunchef, ansvarig för projekt för att bl.a. ta fram Lunds tredje skolplan 1997- 2005:173 ,200,205 (även porträtt),206,211,219,232,
Granberg , kämnärstjänare, invånare i Drottens rote 1743 1938:66, Granberg, Per Adolf boktryckare i Sthlm., författare 1929:15,52,
167

Granegård, Ingrid, vykortssamlare, överlämnade sin förnämliga samling till Föreningen det Gamla Lund 2010:8, 10f,111(bild),
Granell, C., ordförande i föeningen Kolonisten år 1915 2012:28,
Granelli, Frans, mjölkutkörare, bosatte sig 1927 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Granholm, Axel, SJ-chef 1987:143f,154, 1999:74f,
Granning, Martin, chefredaktör Lunds dagblad 1960:190,
Granqvist, G., docent och amatörfotograf 2002:70,153,
Granqvist, Nils W., borgmästare Lysekil, ledamot i 1928 års karnevalskommitté 1992:10,143 1994:46,
Granstrand, Petrus, jubelmagister 1947:14
Grant, Ulysses, nordstaternas överbefälhavare, senare president 1996:91,
Granvik, Hugo fil dr 1973:59,
Grape, Adolf, stadsläkare i Gävle, inspirerade på 1890-taet Maria Ribbing genom sitt vårdhem 2004:113,
Grape, Clara, gift med E.G. Lidbeck 1972:115,
Grape, Johannes, prost Linköping 1971:135,
Grape, Kjell författare 1995:84,154,
Grass, Hans, bagare, invånare i Krafts rote före 1661 enligt sjättepenningslängden 1924:28,
Grass, Jochum, far till Richert,invånare i Klemens rote 1658 enligt sjättepenningslängden 1923:25,
Grass, Richert, bagare, son till Jochum, invånare i Klemens rote 1691 därefter i Vårfru rote enligt sjättepenningslängden 1923:25, 1924:34,
Grauers, Herman, studerande Göteborgs nation, ordf. Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning 1991:62,
Graumann, Gunnar, lektor 2005:4, Graun,Carl Heinrich , tysk tonsättare 1988;70, Grave, Elsa, författare 2008:43f,
Grave, Mogens, lärare gymnasiet i Lund, kyrkoherde Stångby Vallkärra, rektor katedralskolan 1600-talet, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 16, 1952:40, 1985:1:46,187,
Graves, Robert , brittisk författare 1996:92,238,
168

Greek, Lorentz, fältskär dödad 1654 av Robert Lichton 1996:212,
Greels Smed, ägde tomt i Krafts rote 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 5,
Green, Allan, historiker, författare 2004:150,
Green, Gustav , banarbetare BLHJ 1987:184,
Green, Miranda, etnolog och historiker 2001:88,
Greenberg, Louis, historiker 1995:44,154,
Greger,Görgen, grovsmed 1945:13,98,
Gregersen, Jens, sogneprest i Bonderup och Esrup avliden 1626 g m 1 Marne Andersdatter 2 Magdalene Jörgensdatter och 3 Klare Jörgensdatter 2009:75,
Grégoire, Henri, fransk präst och politiker, biskop i Blois 1926/27:98, Gregorius, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
Gregorius I den store, påve 1984:16, 2001:49,88,
Gregorius II, påve 2001:39,
Gregorius VII påve, 1985:1:15, Gregorius XIII, påve 1996:107,
Gregorsson, Jöns, skräddare, invånare i Krafts rote 1678 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:4,
Greiff, Karl Sigismund Fromhold von , kapten, g m Lovisa Petronella f Faxe , reste 1825 till Sydamerika för att ta över ärvda plantager 1926/27: 67,147, 2004:58,
Greiff, Lovisa Petronella f Faxe, g m Karl Sigismund 1954:46, 1961:22,129, 2004:58, Grekow, Aron, banarbetare BLHJ 1987:184,
Grekow, Arvid , lokputsare LBJ , eldare, lokförare BLHJ 1987:87,141,153, 162,166,168 (gruppbild), 184,
Gren, Moses, bosatt Prennegatan 23 1904 1995:51, Gren, Per, järnvägsläkare 1987:46,
Grenander, Peter, skräddare , borgare i Krafts rote 1743, gesäll Ahlström och lärgosse Anders 1938:61,
Grenander, Peter skräddares lärgosse Anders, invånare i Krafts rote 1743 1938:61, Grenzdorf, Ragnhild, 2000:153,
Greson, Anders, bryggare, son Christian och dräng Clas 1938:62,
169

Greson, Anders bryggare dräng Clas. invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62, Greson, Christian, son till Anders , invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Greson, Hans, maltgörare hos handelsman Casper Lieffert, borgare i Krafts rote 1743 1938:60,
Greson, Måns , grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:64,
Grevelius, Hans , reklamman m.m., regissör av karnevalsfilmen ”Munborsten” 1978 1994:133 (även porträtt),136(gruppbild), 2000:147,
Grevholm, Barbro, lärare på Spyken, ledare för Datorstugor för flickor under somrarna 1985- 92 2005: 138f,
Greyerz, Carl Alfons Egon von, g m Ida Georgina Viola Lönngren far till Egon, Emma Sigrid Viola och Märta Viola Sofia Adelaide , lantbrukare Ystad , husägare Lund 1984:98-100,115,
Greyerz, Egon von, son till Carl Alfons, emigrerade till Kanada 1984:98,
Greyerz,Emma Sigrid Viola von, dotter till Carl Alfons , anställd Svenska Akademins ordboksredaktion 1984:99,
Greyerz, Ida Georgina Viola , f Lönngren , g m Carl Alfons 1984:98,
Grezcanik, Wolf, konsulent i musik fram till 1994 vid Lunds grundskolor 2005:130,
Gribner, Michael Heinrich, jur professor Leipzig, läroboksförfattare 1971:33,45,
Grieg, Edvard , norsk tonsättare 1981:49-51,82, 1988:28,68,
Grieg, Sigurd , norsk arkeolog, museiman 1980:124,
Grim, Maria, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:41,
Grimberg, Carl, historiker 1996:121,160,
Grimm, Jacob, tysk språk och sagoforskare 1988:40,
Grimm, Wilhelm, tysk språk och sagoforskare 1988:40,
Grimmulf av Halland, storman med i tolvmannanämnden vid gränsläggningen mellan Danmark och Sverige på Emund Slemmes och Sven Tveskäggs tid 1939/40:41,
Grip, Peder Nilsson, svenskt riksråd, g m Görvel Fadersdotter Sparre 1937:6, Gripenhielm, Nils, riksråd, bibliotekarie 1971:76,
Gripenstedt,Carl, godsägare och politiker (liberal) , deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894 2002:49 (gruppbild),
Grodzinsky, Judel (Jakob), gårdfarihandlare (hausier), en av de första judarna, som emigrerade till Lund 1995:43,101,128,137,
170

Grohne, Ernst , tysk museumdirektör 1942/43;76,
Groothe, Johan, v.häradshövding 1958:76,
Gropius, Walter, tysk arkitekt grundade Bauhaus 1997:67, 2006:34,
Gross (Groos) Jakob Mårtensson,” Jakob pottemager ” krukmakarmästare pottemakare 1681-1714, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden , hade egendom på Smörlyckan 1704 , g m Johanna far till Mårten och Lars 1919:11, 1923: 18, 1933:12, 1942/43:8,29-32, 34f,109,
Gross, Johanna , f Andersdotter , g m Jakob, mor till Mårten och Lars 1923 1933:12:1942/43:30,
Gross, Lars, son till Jakob 1942/43:30, Gross, Mårten, son till Jakob 1942/43:30,
Grothén, Emil, fotograf i Lund etablerad 1917 1960:117(bild), 121(bild), 2002:93(även gruppbild),,113,139,142-144,146,153,
Grotherus, Magnus, domkyrkoinspektör domprost 1953:58,
Groothoff, Otto, sign –ooth- teaterförfattare journalist Skånska dagbladet 1982:51-59,
Grotius, Hugo, holländsk jurist 1984:28,
Grottsinsky , judisk handlande far till Ida 1995:16(bild),
Grottsinsky, Ida, dotter 1995:16(bild),
Grubbe, Eiler, dansk kansler och riksråd , styresman för Lunds domkyrka 1946:30,41,42,
Grubbe, Samuel, filosof professor 1956/57:113,
Grubbe, Sievert, länsman på Malmöhus 1602-28 1937:8,
Grubbe, Sifver, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:37, 1924:14,
Grundemar, Allan, folkskollärare 1964:165,
Grundh, Christopher, kandidat 1947:23
Grunditz, Anna-Lisa, folkskollärare 1964:167,
Grundsell, Christina, studierektor vid Svenshögs rektorsområde 1980-88 och vid Södra Sandby rektorsområde 1988-92 2005:240f,
Grundström, Sven, folkskollärare 1964:164,
Grundtvig, Nikolaj Fredrik Severin, dansk präst, psalmdiktare folkhögskolans ideolog 1961:107,
Grunke, Johanna , g Karl 1977:119,
171

Grunke, Karl , herrskapskusk, Hvidarps herregård, g Johanna Karlsdotter 1977:104- 107,119,
Grunke, Ludvig , son till Karl 1977:104,106,119,
Grünewald, Isaac, konstnär, bror till Anna Grünewald-Goldman 1995:142,
Grünewald-Goldman, Anna , operasångerska syster till Isaac , g m Tobias Goldman 1995:142,
Gråå, Nils Andersson, skomakare, invånare i Vårfru rote efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:50,
Grähs, Anna , f Håkansdotter Scharwik, g m Hans 1945:11f,99,103,
Grähs,Anna, f Wannerberg, g m Hans 1945:99,
Grähs, Bengta, f Ohlsdotter g m Hans 1945:99
Grähs,Carl Gustaf , stadsläkare Sthlm , g m Hildegard Charlotta f Vogel 1945:10f,98, Grähs, Christian, skräddarmästare Helsingborg, g m Johanna f Palm 1945:10f,98,
Grähs, Hans Grässon , borgare, g 1 m Anna född Håkansdotter Scharwik 2 m Bengta född Ohlsdotter 3 Anna, född Wannerberg hade fem barn med Anna Håkansdotter , Håkan, Jacob och Johannes antog namnet Löfgren, dottern Gundla gifte sig med 1 Anton Swedler 2 Hans Johan Hempel och dottern Elna gifte sig med Lars Ringbom 1945: 8ff,99,103, 1951:30,83,
Grähs, Hildegard Charlotta , f Vogel g m Carl Gustaf 1945:98,
Grähs, Johanna, f Palm g m Christian 1945:98,
Grähs, Nils Fredrik , akademikamrer, vid sin död 1837 hade han i hushållet pigan Cathrina Nilsdotter ”anhörig” och jungfrun Karin Olsson 1926/27:17(bild), 18-20 70(gruppbild),,118- 120,,130,147, 1945:10f,99,
Grähs, Nils Petter, sjötulltjänsteman Helsingborg, g m Bengta f Eskilsson 1945:11,99, Grähs, O., 1926/27:132,
Gräns, Anders , arkeolog, konservator Kulturen 1920:11(bild), 1942/43:81, 88, 1985:2:14,
Gräns, Hans, borgare 1948/49:46, 76,
Gräs, Petter, skräddarmästare 1949:162f,
Grässon, Anders, borgare, bryggare, g m Margaretha f Fick 1945: 10f,99, 1945:10f,98f, Grässon, Hans se Grähs
Grässon, Ingrid Margaretha , f Nilsdotter g m Petter 1945:99
172

Grässon,Margaretha , f Fick, g m Anders 1945:10f,98f,
Grässon, Petter, skräddaremästare , g m Ingrid Margaretha f Nilsdotter 1945:11,99,
Grönberg, fortifikationskonduktör 1934/35:18,
Grönberg , gesäll hos skomakare Nils Christopherson, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Grönberg, korgmakare, far till Ellen 1968:46f,
Grönberg, Ellen, 1968:45-49,
Grönberg, Sven, kdn Södra Sandby 2005:216,
Gröninger, Fredrik v. hovjunkare, ägare Bjällerups gård 1961:128,
Gröninger, Johan Leonard v, .krigsråd general ägare Bjällerups gård, 1961:128
Gröninger, Margareta Charlotta, fröken 1961:55,128,
far till Margareta
Grönkvist, Hilmer, bokhandlare , vän till Eric Hermelin 1975:29f,38f,44-47,50,54, 1979:8, 10, 14,
Grönlund klockare , invånare i Krafts rote 1743 1938:61, Grönvall, A., fil kand amatörfotograf 2002:70,153,
Grönvall, And. , phil. kandidat 1956/57:62f.,
Grönvall, C.F., deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild), Grönvall, Elisabeth , skolkökslärarinna 1964:75,
Grönvall, Henric, fotograf i Lund etablerad 1860-talet 2002:85,108(bilder), 113,138,144f,153,
Grönvall, Ingeborg, tillsynslärare 1964:175,
Grönwall, Karl Anders, professor i geologi och paleontologi 1928:32, 1939/40: 50, 58, 1947:102, 1985:2:38,
Grönvall, Ola, banarbetare LBJ 1987:184,
Gudmund Hackelsebeskärare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:15,
Gudmundsson, källarmästare Hotel Central ”Korsakow” 1993:87,
Gudmundsson,Bengt, skräddare, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:49,
173

Gudmundsson, Britt, biträdande rektor vid Team Dalby Inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Gudmundsson, Ola, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:42, Gudmundsson, Torsten, borgare far till Per Torstensson 1942/43:46,
Gudmundur, från Island kulturgeograf bor med Solveig och barnen Katla, Laura och Kristjan
på Norra fälade Magistratsvägen LKF-bygge under miljon-programmet Guerike, Otto, tysk fysiker ingenjör 1971:73,75.90,
Gufeld, Salomon, dansk kirurg Kristian IV:s kirurg 1984:27,
Guido, dekan kansler hos Erik av Pommern 1985:1:23,
Guido, påvlig legat åt Clemens VI 2001:66,
Guido de Montpellier, grundare av Helgeandsorden 2001:35,
Guillermin, John, brittisk filmregissör 2000:104,
Guilmant, Alexandre, fransk tonsättare och organist 1988:68,
Guizot, Francois, fransk historiker och statsman 1926/27:98,
1997:208-210 ,
Gulbranson, Ellen, svensk-norsk sångerska sopran Wagnertolkare 1981:62,
Gulin, Amalia Fredrika, f Cedergren g m Per Edvard 1977:119,
Gu(h)lin, Per Edvard, ”Sjabbas” , läroverksadjunkt , g Amalia Fredrika Cedergren 1960:187f, 1964:65, 148f, 1977:41,81,96,119, 1982:28,41,
Gullander, Anders Peter, komminister Lund, kyrkoherde Malmö, g m Fredrika Lovisa f Löthman 1945:56,99, 1961:22,60, 1966:34f,211,
Gullander,Fredrika Lovisa, f Löthman 1945:99,
Gullander, Per Erik Gustaf, kyrkoherde i Sölvesborg 1926/27: 86,134,147, Gullberg, Gustaf , författare 1978:80,83(bild),
Gullberg, Hjalmar, författare, Hamlet i 1924 års karnevalståg, var med och skrev q-verser i Lundagård, har fått ge namn till Hjalmar Gullbergs väg 1947:55 (gruppbild), 1975:51, 1979: 13, 1992:14f, 88,92(porträtt),93,96,116,144, 1993:45, 1994:38, 43(gruppbild), 1996:187f, 1998;108, 2008:29,31f,35,
Gullberg, Pålle , aktiv i 1982 års karneval 1994:140,
Gullbo, Ann-Christin, biträdande rektor vid Väster II inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:243,
Gullbrandsson, Erik, avhandlingsförfattare om forna Skandinaviens idrott 1991:39,
174

Gullbrantson, Ida S., fotograf i Lund etablerad 1909 2002:75, 77 (bild),80(bild), 139f, 145. 153,
Gulle, signatur 1993:120,
Gullstrand, Marianne, slöjdlärare 1964:173,
Gumaelius, Gustaf Wilhelm, akademiadjunkt Uppsala 1975:75,
Gumaelius, Herman, 2005:4,
Gumaelius, Nils, studierektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1972-76, sekreterare i skolförvaltningens ADB-frupp 1981 2005: 136,237,
Gummesson, bankdirektör 1994:54,
Gummesson, Margit, 2005:126.193,
Gummesson, Per, konstnär , skänkte konst till 1920 års karneval
1979:XIII, 1994:32,
Gumpert,Nathan Jacob, bokhandlare Göteborg 1975:14,
Gunnar Gunnarsson, isländsk författare, huvudtalare vid dansk-svensk fest mot firandet 1926 av slaget i Lund 1996:184,
Gunnarsson, Asmund, invånare i Krafts rote fram till 1677 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924:9,
Gunnarsson, Christer, 2005:170 ,
Gunnarsson, Gunborg , folkskollärare 1964:167,
Gunnarsson, Gunnar se Gunnar Gunnarsson
Gunnarsson, Hjördis, arkitekt Fåglasångskolan 2005:246,
Gunnarsson, R. , kulturgeograf 1989:20.
Gunnarsson, Åke, elev och lärare katedralskolan, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:202,
Gunne Hand, far till Lekfröjd och Roi, förekommer på runsten i det s.k. Hunnestadsmonumentet 1920:5,
Gunno Murmästare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:12,
Gunterberg, överste, chef för regemente till fots under Skånska kriget 1996:33,
Gunvorsson, Per, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:48,
Gurris, Kestena, Malmö, hade ägt egendom i Krafts och Vårfru rotar i enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:7,42,
175

Gurris Skomakare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 25, Gussing, Tage, deltagare i 1873 års karneval domare politiker 1978:44 (gruppbild), Gustaf, prins 1961:131,
Gustaf, slaktare 1926/27: 77(gruppbild,132,
Gustavsson , slaktare Smörlyckan , affär Skomakaregatan,Karl XI-gatan, Trollebergsvägen 1989:88f,
Gustafsson, A., kommissionslantmätare 1936:70, 1955:44, 45(bild), 48, Gustafsson, Agne, statsvetare, socialdemokratisk politiker 1997:121, 2006:119,,
Gustavsson, Bengt, överbefälhavare, gav garantiförbindelse vid 1990 års karneval 1994:157,
Gustafsson, Birgitta folkskollärare 1964:168,
Gustavsson, Eva, musikchef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Gustafsson, Evald, arkeolog, landsantikvarie 1980:38,101, 2006: 103, 2009:151,
Gustafsson, Gotthard, skolkamrat till Bengt Hjelmqvist,amanuens, intendent Skansen 1928:2f,15(bild),23(bild), 1992:21(bild),
Gustafsson, Ingeborg , innehavare av Ingeborg Gustafssons Conditori 1993:66, Gustavsson, Inger, lärare på Lerbäcksskolan 2005: 139,
Gustafsson, Karin, folkskollärare 1964:168,
Gustafsson, Karin, stadsantikvarie Helsingborg 1997:236,
Gustafsson, Karl Axel , folkskollärare 1964:163,175,
Gustafsson, K.G. , lärare, revyskrivare, innehavare av Eggelins musikhandel 1986:70, Gustafsson, Lars, författare 1995:9, 2008:51,
Gustafsson, Lennart, 1973:83,
Gustafsson, Margit , 1987:2.6(bild),8(bild),10(bild), 19(bild),31(bild), 48f(bild),51(bild).53- 54(bilder),61(bild),64(bild), 73(bild),75(bild), 76f(bild),79(bild),81(bild),82f(bild),84f(bilder), 88- 91(bilder), 9(bild), 101(bild), 103(bilder), 105(bild),114(bild),116(bild),122(bild), 124 (bilder) ,127-129(bilder), 133(bilder),142(bild),144(bild), 177 (bild) , 195(bild), 1999:5,
Gustafsson, Mats , överingenjör 1980:10,
Gustafsson, Nils, trafikbiträde, kommunalråd (s), vice ordförande i skolstyrelsen 1960-67, ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1968-83 1960:190, 1973:85, 1986:19,106(gruppbild), 1997:96, 227, 232, 1999:14 (bild), 52(bild),54(bild),87(bilder), 94(bild),98,100(bild), 118 (bild),124, 2005:233,
176

Gustafsson, Signe G.M., småskollärare 1964:170,
Gustafsson, Sven , lantbrukare, far till Sven Gustaf Hedin 1984;74,
Gustafsson, Viola , folkskollärare 1964:167,
Gustafsson-Forsby, Nancy, småskollärare 1964:171,
Gustav I Vasa, kung 1968:79, 1992:38, 1993:13, 1996:30,90, 2009:103,
Gustav II Adolf, kung 1929:4,15, 1952:9,1956/57:36, 1977:15, 1985:2:27, 1996:74, 90,96,100,114,145, 2005:63,
Gustav III, kung 1926/27:93, 1929:5, 1936:11,17,19,61, 1947:59, 1953:65, 1955:58, 1958;33, 1965:78, 80, 1971:19 64, 1972:86,117, 1985:2:52, 1990:9, 1992:122, 1993:10, 1996:60,67,105,204,
Gustav IV Adolf , kung 1936:19, 1958:33, 1961:124, 1963:20,29, 1985:1: 93, 166(bild),
Gustav V, kung g m Victoria av Baden 1960:163, 1968:42, 1981:83, 1989:81, 1992:48, 1994:71, 1996:178,183,204, 1998:61, 1999:39, 2011:211(gruppbild),
Gustav VI Adolf, kung 1967:28(bild), 1973:17,40, 1981:86, 1985:2:64, 1986:29,68(gruppbild), 1992:121, 1993:41, 1994:118,123, 1999:38f, 2000:55, 2010:163,
Gustrin, Emil Finneve, kårordförande, ledamot av 1869 års majfest , lektor, ledamot ordf. av fattigvårdsstyrelsen 1966:193,215f, 1978:31,
Gutfeldt, Samuel, läkare, nämnd i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 19, GutsMuts, Johann Christorph Friedrich, tysk idrottspedagog 1991:26,29-32,
Guttkin, Mowscha Michelow, jude bosatt Mariagatan m familj 1904 1995:50,
Guttman, Fissel, jude, bosatt Korsgatan 13 1904 1995:51,
Guttman, Herman, jude, bosatt Mariagatan 3 m familj 1904 1995:49, Guttman, Moses, jude, bosatt Korsgatan 1904 1995:51,
Guttorp(Åkesson), Malte, fil. kand, överlärare och tillsynslärare 1956/57:5, 1960:4(porträtt),5,139(gruppbild),152(bild),154(bild),159(bild), 1964:4 (porträtt), 51 (gruppbild), 54,55,164,175, 2004:150, 2005:4,189,
Guttorp, Nils, 1956/57 (omslagsbild) 1960: (omslagsbild), 1964 (omslagsbild), Guttorp, Peter, 1964:23(porträtt),
Guttorp, Valborg, f Niléhn småskollärare tillsynslärare 1960:5, 1964:6, 23 (bild), 151(bild), 171,175, 2006:7,
Gyberg, urmakare 1936:56,
Gyberg, Catharina Botilda, 1926/27: 16,116,147,
177

Gyberg, Pehr, guldsmed , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:27,211, Gühlich (Gyllich), Anna Lovisa, f Litholander g m Hans Daniel 1945:99 Gühlich (Gyllich),Anna Margaretha, f Kropp g m Hans Daniel 1945:99 Gühlich, Birgitta , 1993:141,
Gühlich (Gyllich), Christina Charlotta, f Gullander g m Hans Daniel 1945:99,
Gühlich (Gyllich), Hans Daniel , rådman, g 1. m Anna Lovisa f Litholander
Charlotta f Gullander 3. Anna Margareta f Kropp 1936:60, 1945:53f,56,62,99, 1951:85, 1958:65,76, 1961:36, 1966:30, 1976:84,
Gyldenlöwe, Ulrik Fredrik, ståthållare i Norge under Skånska kriget 1996:194,198,201,203,
Gyllenskog (Skoug), Jöns Erichsson, , löjtnant, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: D27
Gyldenstiern, Hildebrand, adelsman 1946:32,44,
Gyldenstierna, officer 1996:91,
Güll, Jürgen, 1993:141,
Gyllenborg, Carl, kansler, kanslipresident 1959:13, 1965:50f, 1971:77, 1990:22,52,53(bild),
Gyllenborg, Gustaf Fredrik, skald , rector illustris Lund 1971:17,19,23f, 24(porträtt), 27, 89.135, 1972:22,
Gyllenborg, J. L. 1985:2:29(bild),
Gyllenborg, Johan, kansler, far till Gustaf Fredrik 1934/35:39,44, 1959:18, 1965:20,22f, 26, 34,40,49, 1971:17,23,27f,69?,77,111,135, 1972:17,22,25f, 29, 2008:7,
Gyllendahl , bokförare 1934/35:19,
Gyllenharnesk, Bengt Simonsson, faktor , rustade upp vapenfaktorierna 1676 1996:93,
Gyllenkrok, Axel Gustaf, till Björnstorp, död 1865, friherre, överstekammarjunkare, filantrop och mecenat , Gyllenkroks allé och kvarteret Gyllenkrook är uppkallade efter honom 1926/27: 16(bild), 33,90,118,147, 1929:42,52, 1956/57:159, 1960:56, 58,62,86,88,97, 1961:27f, 29(porträtt), 36,38,40, 1982: 41, 1993:23,n 1998:27,39,137, 2011:206,
Gyllenkrok, Fredrik Gustaf, Björnstorp, baron, hovmarskalk och direktör för lasarettet 1972:75, 2009:104,
Gyllenkrok, Fredrik , friherre Svenstorp 1942/43:16,
Gyllenkrok, Gösta, baron 1983:13, 1985:1:113?148,191f, 1986:35, 2002:42, Gyllenkrok, J. , baron, hovmarskalk Abusa 1950:41, 1961:27, 1965:70-72, 178
2. Christina

Gyllenkrok, Magdalena, friherrinna Fruntimmersdirektionens ordförande 1836-62. 1960:44, 46,57(porträtt).58,61f,88,95,
Gyllenkrok, Malin, g.m.Axel Gustaf 1961:28,
Gyllenkrok, Nils, frihere lantmästare Björnstorp 1996: 205,
Gyllenkrok, Th.G., baron 2005:91,98,
Gyllenpalm, hade egendom i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:44,
Gyllenpatron, Gustaf, major vid livregementet till häst, dog i Ystad under Skånska kriget 1996:9,
Gyllenpatron, Jonas, löjnant vid livregementet, sårad vid slaget i Lund 1676 1996:210, Gyllenpistol, Carl , major livregememtet vid slaget i Lund 1676 1996:210,
Gyllenpistol, Johan , ryttmästare , dog i Ystad under Skånska kriget 1996:9, Gyllenram, officer medföljde på Karl XV:s likfärd 1872 1999:41 (gruppbild),
Gyllenram, Henric , överste chef Södra Skåningarna ledamot Revingebanans styrelse 1987:60, 186,
Gyllenskog, Jöns Eriksson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 43,
Gyllensköld se Carlheim-Gyllensköld
Gyllenstierna, Christoffer, överste, chef för svenska livgardet vid slaget i Lund 1676, sårad 1996:41,79,109,125f,199,210,
Gyllenstierna, Hinrich, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:12,
Gyllenstierna, Johan, riksråd , generalguvernör Skåne observerade tillsammans med franske ambassadören Feuqières slaget vid Lunds början , förhandlade fram freden i Lund 1678 1952:83,92, 101, 1990: 18, 1996:30,75,81, 91,130, 170f,200, 202f,209f,216f,225,229f,
Gyllenstierna, Jöran riksråd 1971:51,
Gyllenstierna, Malin f. Crafoord 1961:63(bild),
Gylling, Carl Olof, skulptör 1926/27: 38,
Gymkil af Själland, storman med i tolvmannanämnden vid gränsläggningen mellan Danmark och Sverige på Emund Slemmes och Sven Tveskäggs tid 1939/40:40,
Gyntersberg (Günthersberch), friherre , överste chef för Adelns fördubbling i Götaland vid slaget i Lund 1676 1996:37,41,118,123,126f, 131, 210,214,
Gårdlund, T orsten, professor nationalekonomi Handelshögskolan 1983:62,
179

Gårdmark, Gunnar, medförfattare till 1966 års spex „Bismark“ 1994:111, Gärdström, Anders H., kakelugnsmakare 1960:131,
Göberg Olsson, Johanna , småskollärare 1964:169,
Göhrn, Arthur , advokat , son till kronouppbördskassör Edvard Göransson 1979:39, Göing se Pedersen Mickel
”Göingen” se August Svensson
Göransson, skolvaktmästare Lindebergska skolan 1992:67,
Göransson, Anna Wilhelmina, f Hansson g m Edvard Fredrik 1977:119,
Göransson, Bengt, skolminister (s) 1982-89 2005:233,
Göransson, Bertil, socialdemokratisk politiker, landshövding, ordförande idrottens samorganisation Lund 1986:43(gruppbild), 1994:152,
Göransson, Edvard Fredrik, kronouppbördskassör , ledamot av fattigvårdsstyrelsen, g Anna Wilhelmina Hansson, far till Arthur Göhrn 1966:209, 215, 1973:60, 1977:92,:119, 1979:39,
Göransson, Ernst, byggmästare kommunalpolitiker (h) 1960:122, 1964: 134f, 1997:35, Göransson, Georg , lektor, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,203, Göransson, Gustaf , en av de första studenterna katedralskolan 1985:1:134(bild), Göransson, Ida , 1995:92(bild ),
Göransson, Ingegerd, forskare vid universitetet PU-enhet 2005:152,
Göransson, Jöns , häradshövding, stadsnotarie, rådman, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1936:68, 1955:41,50,53,55, 1956/57:136, 154, 1966:114, 209,212,
Göransson, Lars , timmerman g Maria Håkansdotter 1977:43,119,
Göransson, Maria, g m Lars 1977:43,:119,
Giöransson, Nils, far till Inger Nilsdotter, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:23,
Göransson, Roland, arbetstagarrepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1989- suppleant 1987-89 1997:190 (bild),227f,
Göransson, S. , snickare LBJ 1987:184,
Göransson, Saga, släking till Olniansky 1996:92 (bild 1994),153, Görling, Jochum , snickare 1948/49:18,
180

Görling, Johan, akademisnickare, enligt 1691 års sjättepenningslängd bosatt i Klemens rote 1923:24, 266,
Görtz, Georg Heinrich von , tysk statsman i svensk tjänst 1982:94(bild),95, 1985:1:69 (gruppbild),
Gösta, patient på kirurgiska kliniken, som 1925 skrev ett vykort till sin mor Anna.B. 2004:142,
Göthberg, G ., lantbrukare 1954:8,
Göthe, Ulrik, övertog i mitten av 1890-talet Parkbolagets servering och 1905 Göthes schweizeri , även innehavare av Åke Hans som också kallades Norden och Industrirestaurangen (Industrin) , restauratör 1987:17,22, 1993:26,122,
Götheborgskan, piga, 1926/27: 77(gruppbild),132,
H student 1982:46,
Haal, Christina, g m Håkan Lidbeck, mor till Erik Gustaf L. 1972:19,
Haanshus, Olga, g. Fürst 1954:56,
Haar, August, 1985:2:45,
Haas,Dorothy , “ Dolly”tysk- amerikansk sångerska och filmskådespelerska 2000:59,60(bild),
Haas, Gottfried karetmakare (vagnmakare) borgare i Krafts rote 1743 1938:33,57, Haberegger, Abraham, boktryckare och bokbindare, son till Vitus 1937:10, 1938:25,
Haberegger, Vitus, akademiboktryckare och bokbindare, far till Abraham, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:16,18,25,36f, 1937:10f, 1938:7,25,
Haberlandt, Max, österrikisk forskare 1942/43:84, Hack, Jens se Jens
Hack, Helle Nielsdatter, g m Holger Gregersen Ulfstand, mor till Hack Holgersen Ulfstand 2009:94,
Hack, Niels se Niels
Hackert, Philipp, tysk landskapsmålare 1926/27: 29, Hackett,Cecil John, australiensisk medicinare 1980:160,170, Hackford, Taylor, amerikansk filmregissör 2000:114, Hadders, Carl, häradshövding 1958:45,55,
Hadding ,Assar, professor i geologi 1947:103,
181

Hadelin, ryttmästare 1971:41,
Hadelin, Gustaf , perukmakare borgare i Krafts rote 1743 1938:41,58,
Hadelin, Gustaf perukmakares gesäll Carl , invånare i Krafts rote 1743 1938:58, Hadelin, Gustaf perukmakares gesäll Swen, invånare i Krafts rote 1743 1938:58, Hadelin, Gustaf perukmakares lärgosse Jöns, invånare i Krafts rote 1743 1938:58, Hadid, Zaha, irakisk-brittisk arkitekt 2008:98,
Hadrianus, romersk kejsare 2007:19,
Haeffner, Johan Christian Friedrich, tysk tonsättare , verksam i Sverige 1988:71-73,141, Haeser, A.F. , kompositör 1956/57:157,
Hafenreffer, Mathias, tysk teolog 1985:1:63,
Hafgren , verkgesäll hos bleckslagerimästare Hasselgren 1977:74,119,
Hafgren, Lill-Erik, dirigent och tonsättare 1981:85f,
Hagander, Hugo ”Låppan”, signaturen Joachim Blodig 1966 , jurist , lundaspexare , cirkuschef i 1958 års karnevalskommitté , ledamot i 1962 års karnevalskommitté, medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” ”jätten Finn” 1986:50 (porträtt), 1994:92f,99f,102 (gruppbild),112,
Hagander, Julius Paul , son till M.J, och Per Jonsson 1989:86, Hagander, M.J., g m Per Jonsson 1989:86,
Hagander, Per Jonsson, grosshandlare kol m.m., g m M.J.M. Schall från Rotterdam, son Julius Paul, fastighetsägare Smörlyckan 1989:86,
Hagberg, Carl August , professor estetik och moderna språk , Shakespearetolkare, son till Carl Peter 1921:23, 1932:10, 1944:32, 47, 1947:102, 1954:42, 1955:8, 77, 1975:15,17, 1984:56, 1985:1:95, 1992:127,
Hagberg, Carl Peter , teol. professor och seminariedirektor i Lund, kyrkoherde i Klara församling Sthlm senare i Rasbo, hovpredikant, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, far till Carl August 1929:16,36,52, 1947:57, 1955:8, 1961:22, 129, 1966:211,1972:127,
Hagberg, Erik, chefredaktör Skånska aftonbladet , politiker höger 1994:54, Hagberg, Hildur , skolkökslärarinna 1964:75,
Hagblom, Alfred, fotograf etablerad 1917, far till Alfrida och Lilian 1960:152(bild) 1968:97(bild), 1989:94(bild), 2002:93,112 (bild), 113 (bild), 114 (även bild), 139,142144,153 , 2004:110(bild),
Hagblom, Alfrida, fotograf i Lund 2002:114,153,
182

Hagblom, Elly, 1986:82(gruppbild), 2002:159,
Hagblom, Fredrik, fotograf i Lund etablerad 1986, son till Staffan 2002:115,140,143,153, Hagblom, Kathinka,svärdotter till Kurt fotograf Hagblom foto 1996: 205,
Hagblom, Kurt ,fotograf etablerad 1935, sonson till Alfred, far till Staffan 1985:2:40, 1986:hela verket(stort antal fotografier), 4(gruppbild),16(gruppbild), 1989:94(bild), 1991:81(bild), 1993: 31(bild),44(bilder), 1994:4,80(bild), 81(bild), 118-120 (bilder), 2002:93 (även gruppbild),95,104,.115 ( även bild), 122,131,139,142,144, 146, 150,153,157,
Hagblom, Lilian, fotograf i Lund etablerad 1923 , dotter till Alfred 2002:114 (gruppbild),115,139f,153,
Hagblom, Staffan,fotograf 1964:35 (bild), , 1966:175(bild),191(bild), 1967:50(bild),56(bild), 1968:53(bild), 1979:II bild, 1986 (enstaka bilder), 1994:4, 2000:151, 2002:115,117,143,146,150,153,159,
Hagelberg visitör (tulltjänsteman) , invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
Hageman, Johan, handlande, ägde gård i Klemens rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:23, 29, 1954:16,
Hageman, Olof, student Lund, adjunkt , kyrkoherde Växjö stift 1971:50,135, Hagen, Arent van der , faktor , kruttillverkare under Skånska kriget 1996:29,
Hagendorn (Hagdorn), Elias von, överste , chef för Smålands ryttare vid slaget i Lund 1676 1996:41,110,211,
Hagerman, Anders, skoflickare (skomakare som även gjorde enklare skor till avsalu), borgare i Drottens rote 1743 1938:67,
Hagerman, Gustaf , köpman i Ystad 1926/27: 37,147,
Hagerman, Helge , regissör producent och skådespelare 2000:147, Hagnell, Torsten, lärare Katedralsskolan ,studentsångare 1981:14, 2006:8, Hagren, August, artillerist 1966:148f,
Haggard, Henry Rider, engelsk författare 1975:85,
Haglund, Göran , ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63, Hagman , tamburmajor på Grand (rockvaktmästare) 1992:53, 1993:110, Hagman, Justus skådespelare 1982:56,59,
Hagman, Staffan , fotograf 1966:89 (bild),119(bild), Hagnell-Borgström,Karin, lektor i historia 1993: 37,
183

Hagström, Carl Peter, kommissionslantmätare Nylands län 1773, ordinarie lantmätare i Heino län 1782 och krigskommissarie 1794 1990:58,59(bild),60,
Hagström, Georg, arkitekt , firman Hagström & Ekman i Sthlm 1925:33,
Hahn, Canutus (Knut), biskop Lund 1679-87, professor, universitetskansler, bror till Per, ledande vid försvenskningen av Skåne och Blekinge, nämns i 1691 års sjättepenningslängden, har fått ge namn till kvarteret Canutus Hahn 1923:9,20, 1924:33, 1947:7,101, 1952:91,105, 1953:8,16,17,38f, 41, 109,110, 1960:14, 15(porträtt),18,19,23, 1964:9, 1965:9, 1985:1: 57f,58(porträtt), 1998:67,
Hahn, Per, spismästare, ,bror till Canutus, invånare i Krafts rote under 1600-talet enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:33, 1953:39,40, 43,
Hahn se Borg, Matilda
Hahne, Stig , präst 2000:144,
Hahr, August , professor konsthistoria Uppsala 1934/35:30, 1985:2:45,
Haij, Ida, mademoiselle, dotter till Philip Jacob 1961:123,
Haij,Philip Jacob , köpman 1961:123,
Haikola, Margaret, biolog dotter till Ernest Overton 1993:74,
Hake , stenmästare verksam i Skåne under 1100-talet 1920:27,
Hald, Kristian , dansk språkvetare 1970:44, 1998:170,
Haldén, vaktmästare 1989:39,
Hale, Adam de la, medeltida fransk poet och musiker 1981:85,
Halenius, 1971:26,
Halfworsson, Jöran, invånare i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:49,
Hall, Claes, fotograf i Lund etablerad 1980-talet 2002:117,140, 143,153,
Hall, Peter, amerikansk professor 1983:113,
Hallander, timmerarbetare 1955:59,
Hallander, Jonas, hovrättsakultant 1958:32,
Hallander-Larsson , Maria , innehavare under en period av Evas conditori , tog 1919 över J P Lundhs conditori , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200, 1993:35,57,
Hallandus, Petrus Olavi, Lunds kvinnliga benediktinerklosters (Sankta Maria och Sankt Peders kloster), siste präst och den förste evangeliske prästen i kyrkan 2001:52, 2003:60,
Hallberg, Anders, folkskollärare 1964:162,
184

Hallberg, Carin, lärare på kulturskolan och ledare för Lunds ungdomsorkester, kolonist 2012:142,143 (även porträtt), 144,
Hallberg ,Christen, akademivaktmästare 1926/27:17(bild), 118, 1959:43,58, Hallberg, Frits, bankdirektör 1954:8,76,
Hallberg, Göran, nordist, ortnamnsforskare 1998:80,163,170, 2009:152, Hallberg, Hans Emil, domkyrkoadjunkt 1960:158,164,175,
Hallberg, Jonas, konfencier under 1982 års karneval 1994:144,
Hallberg, Margareta, sjuksköterska 1964:110,
Hallberg, Per-Åke, ekonomichef i 1970 års karnevalskommitté 1994:118,
Hallberg, Peter, professor litteraturvetenskap Göteborg 1998:12,170,
Hallberg, Sture , bagare, värd på idrottsplatsens café, bollsektionens segrande kandidat vid ordförandevalet i Lunds GIF 1918. 1991:20,
Hallbergsson, Johan, , Lundafastigheter 2005:201(även gruppbild),
Hallbergsson, Åsa, byggledare , Gunnesboskolan i början av 1990-talet 2005:201 (gruppbild),
Hallbäck,Ellen, kundmottagare hos Anna Tykesson 2002:83,153,
Hallbäck, Hans Henric, docent i estetik, författare, tidningsman , ledamot av 1869 års majfest , ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1956/57:110,112, 1978:25,27,31,33- 36,,51,
Hallbäck, Otto , kyrkoherde Fridlevstad 1950:39,
Halldin, Oscar, fotograf 1978:119,
Hallén, Charles, ordförande i Lunds kolonisters centralorganisation (LKC) 2012:146-149,
Hallenberg, Jonas, historiker, riksantikvarie 1929:13,52
Hallenberg, Per , rektor Jönköping , kyrkoherde i Barnarp senare i Habo, prost 1944:48,
Hallenborg, Carl, godsägare Rydsgård , häradshövding , landshövdings namn 1972:106,
Hallenborg, Erik, teol adjunkt, prost, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1929:36,52,1966:211,
Hallengren, Johanne, s kyrkoherde i Bunkeflo och Hyllie , direktör Oxie härads sparbank , folkskollärare 1956/57:33, 1964:162,
Hallengren, Sofia sömmerska 1983:53,
Hallerström, Helena, forskare i pedagogik Lund 2005: 138,212,
185

Hallgren, Sven, pastor 1956/57:49, Hallgren, Tora, tandläkare 1964:112,
Hallin, Ove, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund etablerad på 1960-talet 2002:102,117,139,153, 2005:155, (gruppbild),
Hallman, Per, arkitekt, stadsplanerare och Sthlms förste stadsdplanedirektör 2006:15, Hallqvist, Britt G. f Nyman, poet, psalmdiktare 2008:41, 2009:42,73,
Hallquist, Ragnar, läroverksadjunkt, i redaktionen för 1920 års karnevalstidning ”Mässkornetten” 1984:99, 1994:34,
Hallseth, Rasmus , svensk-finsk tidig filmproducent m.m. 2000:15 (bild),149,
Hallström, Anna Emilia Elisabet, f Grönberg , g m Malte 1977:119,
Hallström, Ivar , operatonsättare 1988:37,
Hallström, Malte, (Halte Mallström) specerihandlande, g m Anna Emilia Elisabet Grönberg 1954:26, 1977:56,119,
Hallström, Per, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1998 2005:236, Hallström, Sven, 1981:45, 1988:141,
Hallström, Wendela gift Gleerup se Gleerup
”Halte Mallström” se Hallström, Malte
Halvorsen, Per Björn, norsk teolog 2001:88, Hamberg, Per Gustaf, arkeolog, historiker 1985:2:
Hamburig, Petter, skomakare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:27f,
Hamfelt, Karl Wilhelm Herbert, folkskollärare 1964:164,169, Hamilton, Gustaf , hovmarskalk 1953:106,108,
Hamilton, Gustaf Axel Knut , jur professor, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1947:100, 1960:127 , 1968:42, 1969:56, 1996:172,177,
Hamilton, Gustaf David, militär , fältmarskalk , Barsebäck 1971:81,135, 1972:106, Hamilton, Guy, engelsk filmregissör 2000:93,
Hamilton, Hugo civilminister 1987:58,
Hamilton, Malcolm, greve, ledamot av LBJ:s styrelse 1987:186,
Hamilton, S. amatörfotograf Lund 2002:70,153,
186

Hammar,August, ledare för studentsångarna , lektor katedralskolan modrsmålet och tyska 1981:34,1985:1:136,
Hammar, Britta , kulturhistoriker 1983:51-53,
Hammar, Frans, tjuv 1948/49:90,
Hammar, G. , studentsångare 1981:42(gruppbild),
Hammar, Gustaf Fredrik, tidningsman 1956/57:177,
Hammar, Gustaf Larsson , rådman, invånare 1691 i Vårfu rote 1923:7, 1924:48,
Hammar, I.J. , Teater moderne , visade tillsammans med V. Andersson film på Grand 1904 2000;141,
Hammar, Malena, hustru till Frans, tjuvkona 1948/49::90,
Hammar, Olle, 1983:52(bild),
Hammar, Olof O., folkskollärare 1954:61, 1964:65,163,1968:58, Hammar, Stig, universitetsråd vid Lunds universitet 1964-82 , 2005:72, Hammar, Thomas , historiker 1995:133,154,
Hammarberg, Olof, orgelbyggare 2009:56,
Hammarbro, Erik, intendent Vårfru och Svane inom Barn- och skolnämnd söder
Hammargren, Anders, student Lund kyrkoherde Karlstads stift 1971:102,135,
2005:244,
Hammarich , Martin , dansk professor till Iselinge , undertecknade 1876 ett upprop för
byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177,
Hammarlund, Gustaf , Torna Hällestad, medlem Lunds folkdanslag , fiolbyggare 1986:24 (gruppbild),
Hammarlund, Hertha, fotograf i Lund, etablerad 1896 2002:112 (bild), 117,139f, 154, Hammarlund, Olle, journalist och författare 2008:51,
Hammarskjöld, Dag, generalsekreterare FN, har fått ge namn till Dag Hammarskjölds väg 1998:64, 2008:57,
Hammarsköld, Lorenzo, poet, vice bibliotekarie Kungliga biblioteket , en av den svenska nyromantikens förgrundsmän 1929:48,52, 1975:8f,75f,
Hammarskjöld-Reiz, Ingeborg, född Cruickshank, -g m Anders Reiz, biträdande stadsarkitekt Lund, ritade bl.a. Pilelyckan åt LKF, och . Palettskolan och Lovisa skolan 1957 och Svaneskolan 1970 , har delvis givit namn till kvarteret Ingeborg 1997:25(även gruppbild), 26,28,31f,35,43,45-47,49(bild), 51-54,57, 58(även bild),59, 66,91, 108,192,220,
187

230,232, 234,237, 1998;109, 2003:29,32,36,39, 83(bild), 2005:31,32( även gruppbild),33f, 76(bild),247, 2006:39(även bild),41f,53,68,99, 2012:96,99 (bild),
Hammarstrand, fanjunkare 1976:73,
Hammarström, Matz, vice ordförande i skolstyrelsen (mp), 1995 2005:233,
Hammenhög, Waldemar , författare 2000:70,
Hammerich, Angul, dansk musikhistoriker 1988:38,98,
Hamrén, Barbro, kolonist 2012:103 (även porträtt),
Hane, Anna, fröken, bokbindare 1954:45,
Hane, Lars, rådman , organist Landskrona 1961:122,
Hanell, Ann-Marie, folkskollärare 1964:168,
Hanell, Krister, professor antikens historia, ordförande blodbadarorden 1973:67,69,
Hanff, Johan Nicolaus, tysk organist och tonsättare 1988:68,
Hans, dansk kung g m Christine 1928:21, 1937:64, 1980:82,
Hans Adolf , hertig av Holstein-Plön, överfältmarskalk för den danska armén januari till augusti 1676 1996:126,198,220,
Hans Fällberedare, invånare i Krafts rote 1666-77 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:27,
Hans Glasmästare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:30, Hans Klensmed, smed vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11,14,
Hans klockgjutare, klockgjutare i Lund på 1400-talet 2009:115,
Hans Kopparsmed, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 13, Hans Källarsven, krogen Drufwan (1700-tal) 1993:84,
Hans Murmäster, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:46, Hans, patron Frögelins betjänt 1978:46,
Hans Laxmand, ärkebiskop Lund 1436-43, 1946:32,43,45,
Hans Pottemager se Jönsson, Hans
Hans Ringare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:30,40, Hans Skoflickare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:18, Hans Smed, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:38, 1924:45,
188

Hans Teckare , invånare i Vårfru rote under 1600-talet enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 41,
Hans Wachtknecht, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:19, Hansdotter, Gertrud, jungfru, hade egendom i Galjevången 1704 1919:11,
Hansdotter, Karna, , invånare i Drottens rote före 1670 enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m rådman Hans Carstensson Als i hans andra gifte 1923: 31,
Hansdotter, Karna, g m tornväktare Hans Persson , mor till Anders Wennerberg 1942/43:57,
Hansdotter, Lucia, löskona 1948/49:18,78,
Hansen, Anne, kolonist 2012:122,
Hansen, Axel W. , fotograf i Lund etablerad 1860-talet 1942/43;61(bild), 1954:58, 2002:85,113 (bilder), 117, 138, 143,145,154,
Hansen, Carl Gustaf, bror till Fritz Hansson, emigrerade till USA 1979:XI,
Hansen, Christian, dansk arkitekt kan ha ritat Lunds stationshus 1967:52, 1999:24,
Hansen, Dagmar , varitésångerska i Köpenhamn 1977:90,119,
Hansen,. E., fotograf i Lund, etablerad på 1870-talet 2002:116 (bild), 118,138, 154,
Hansen, Fredrik Wilhelm. urmakare son till, Niels och Hanna emigrerade 1901 tillN.Amerika 1979:Xf,
Hansen, Hanna , f Jönsson dotter, till småbonden Jöns Jönsson, mor till Fritz Hansson, och Fredrik Wilhelm 1979:IX-XI,
Hansen, Johan Axel , son till Niels 1979:X,
Hansen, L., 1961:83 (bild),
Hansen, Maria, småskollärare Malmö, dotter till Niels och Hanna 1979:X,
Hansen, Niels, från Danmark mjölnare son till Sidse Olsdatter , g m Hanna Jönsson far , till Fritz Hansson, Maria och Johan Axel 1979:VIII-X,
Hansen,, P. borgare 1970:17,
Hansen, Peder, trädgårdsmästare (gartner), pionjär inom den danska koloniträdgårdsrörelsen 2012:16,35,
Hansen, Peter, konstnärlig ledare Kgl teater, Köpenhamn 1988:38, Hansen, Rosine, änkefru sannolikt Axel V:s änka 2002:117, Hansén, Stina , småskollärare 1964:171,
Hansén, Åke, gymnastiklärare 1964:49,
189

Hanssen, Börje, sociolog 1997:234,
Hanssen, Jens, smed och tjänare till biskop Peter Winstrup 1952:71,
Hanssen, Peder, 1952:71,
Hansson, försäkringsdirektör 1986:91(gruppbild),
Hansson , ledamot i 1950 års karnevalskommitté, ekonom 1994:71,
Hansson, A., trädgårdsarbetare BLHJ 1987:184,
Hansson, Albert, arbetade på Ekareverken, far till Margareta Kristensson 2003:48,
Hansson, Albin, banarbetare BLHJ 1987:184,
Hansson, Algot, 1987:194,
Hansson, Anders, förman, köpte 1678 egendom i i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Kerstena 1924: 19f,
Hansson, Anders, gårdsdräng Hospitalsgården 1970:7, Hansson, Anders, husman 1972:101,
Hansson, Anders, kommunalordförande Harlösa, ledamot Revingebanans styrelse 1987:60,65, 80,186,
Hansson, Anders, lantbrukare Flackarp 1962:10, 1970:6,
Hansson, Anders, spelman ”kröpling” ,borgare i Vårfru rote 1743 1938:40,63,
Hanson, Anders, vagnman (åkare), borgare i Klemens rote 1743 1938:71,
Hansson, Anders Johan, ritmästare 2008:61,
Hansson, Anna, Invånare i Krafts rote före 1691 enligt sjättepenningslängden, g m borgmästare Jöns 1924:38,
Hansson, Anna , f Åkesdotter g m hästmöllare Ola 1945:99 Hansson, Anna Christina , f Malmros g m David 1977:119,
Hansson, Anna Karolina, tillsammans m Fritz, stiftare av De lekande barnens fond 1969 , Instiftare av stipendium på katedralskolan 1979:XV,II(porträtt), 1985:1:201,
Hansson, Anton Christian , instrumentmakare son till David 1977:91f,119, Hansson, Axel, ”Patrik” journalist Skånska dagbladet 1986:103f,
Hanson, Bengt, vagnman (åkare), borgare i Klemens rote 1743 1938:70, Hansson, Betty, fröken Klosterhusen 1970:6,
190

Hansson, Birger, urmakarmästare , ”arbetarrörelsens klockfirma” , amatörmusiker, innehavare av kolonilott i Lund , svärson Helge Stensson 1986:26(porträtt), 2012:6,
Hansson, Birgitta, studierektor vid Lindebergska/Svane rektors-område 1978-88 rektor vid Lerbäcks rektorsområde 1995 2005:236f,
Hansson, Börje , parkeringsinspektör LKF 1997:147(bild),
Hansson, Christen, en av de 16 äldsta borgarna 1691 i Krafts rote 1923:11, 1924:3,
Hansson, Christoffer, nämns i Klemens rote 1692 enligt 1691 års sjättepenningslängd, son till Hans Chrisoffersson Filler och bror till Sören Hansson 1923: 13,
Hansson, Christoffer, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:5,
Hanson, Christoffer målare, borgare i Klemens rote 1743, dräng Matis, 1938:40,70 , Hanson, Christoffer målares dräng Matis, invånare i Klemens rote 1743 1938:70
Hansson, Claus, ägde jord i i Vårfru rote före 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:45,
Hansson, David , ”Piano-Hansson”, pianofabrikör och instrumentmakare, g m Anna Christina Malmros 1950:30-32 , 1977:25,27?,91,119, 1985:1:198, 2004:36f,
Hansson, E. Slipelyckan 1996:178,
Hansson, Ebba (Ebon), författarinna och kåsör 1950:30, 1977:120,
Hansson, Einar, stadsforskare 2005:170 ,
Hansson, Elna se Larsson, Elna
Hansson, Emil, fil kand, bankkamrer, son till David 1950:12, 1962:10, 30,31,32, 1954:22, 1956/57:99, 1962:62, 1968:46 , 1977:91f,119,
Hansson, Erland, var tillsammans med sin svåger Åkvist med och byggde järnvägen Malmö-Nässjö bl.a. Källbybrons pelare 1999:15, 27,
Hansson, Ernst bokbindaremästare 1960:190,
Hansson, Ernst , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,
Hansson, Folke , arkeolog 1980:58,
Hansson, Fritz, urmakare tillsammans med Anna Karolina stiftare av De lekande barnens fond, instiftare av stipendium på katedralskolan 1979:I-XV,XIII(porträtt), 1985:1:201,
Hansson, Gunnar, var med och bildade Lunds brevduveförening 1934 2012:106,
Hansson, Gunnar, ägare av gården Gunnesbo , svärson Nils Ohlsson 1998:73,
Hansson, Gustaf , 1987:194,
191

Hansson, H.W., vakt 1978:97,
Hansson, Hanna , g m Måns 1977:119,
Hansson, Hanna, g m Sören, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200,
Hansson, Hans , hade egendom på Smörlyckan 1704 1919:11,
Hansson, Hertha, fotograf i Lund, etablerad 1896 2002:83f,118, 130,139f,143, 149,154,
Hansson, Hugo, överkonstapel 1986:8,9(gruppbild),
Hansson, Jan, assistent 2005:52,
Hansson, Jepp, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 46,
Hansson, Jeppe, akademisnickare 1942/43:39,
Hansson, Jeppe, snickare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 6,
Hansson, Johan, besökare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 42
Hansson, Jöns, arbetskarl 1948/49:192,
Hansson, Jöns, banarbetare Revingebanan 1987:184,
Hansson, Jöns, borgmästare, invånare i Vårfru rote före 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Anna 1924: 38,
Hansson, Jöns , folkskollärare 1964:160,163,
Hanson, Jöns, hattmakare, borgare i Krafts rote 1743 1938:32,61
Hansson, Jöns, kantor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 23f,
Hansson, Jöns, kommunalordförande, suppl. Revingebanans styrelse 1987:186,
Hansson, Jörgen, son till Hans Jönsson, pottemakare 1942/43:209,
Hansson, Karl, stationskarl Revingebanan 1987:184,
Hansson, Karl Fredrik, ”KlosterLasse” lärare på Spyken, teol och fil kand 1964:54, 1996:238, 2006:8,
Hansson, Karna, ägde tomt i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd , g m Nils Hansson(osäkert vilken) 1923: 22,
Hansson, Kerstina, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Anders 1924:19,
Hansson, Klas, deltog i 1946 års karneval 1994:65,
192

Hansson, Kerstin, småskollärare 1964:170, Hansson, Lars se Larsson, Hans
Hansson, Lars, murmästare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:21,
Hansson, Lars, hästuppköpare, ägde före 1691 gårdar i Klemens, Drottens och Krafts rotar enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:14,31, 1924:48,
Hansson, Lars, krukmakaremästare 1942/43:18,
Hansson, Lars, krukmakaremästare änka, avsåg att gifta sig med Nils Eskilsson Malm 1942/43:18,
Hansson, Lars, lantbrukare son till Hans Jacobsson Klosterhusen 1962:10, 1970:6f,35f, Hanson, Lars, skådespelare 2000:51,
Hansson, Lena, lärare med stor montessorierfarenhet på Östratornskolan 2005:185, 193,
Hansson, Lennart, fotograf i Lund, etablerad 1954 1989 : omslagbild:4, 1990:4, 1993: omslag (bild), 1995:77(bild),82(bild),98-100 (bilder), 117(bild), 1997:71(bild), 2002:omslag (bild), 37(bild),97,102,118,124,139,144.154, 159,
Hansson, Lorentz, murmästare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 37,43,
Hansson, Ludvig, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:21, Hansson, Magna Amalia se Lundqvist
Hansson, Magnus , nattman, g, Bengta Bengtsdotter 1966:67,
Hansson, Magnus, snickare, tomtägare Smörlyckan 1989:86,
Hansson, Magnus, vallackare 1936:64,66,
Hansson, Marit, medeltidsarkeolog 1996:238,
Hansson, Matthias , skomakare 1972:81,
Hansson, Mattis skomakare,ålderman, biodlare, borgare i Vårfru rote 1743 , gesäller Nils, Casper, Hans och Erick och lärgossar Jöns, Johan och Zachris, 1938 44f,65,
Hanson, Mattis skomakares, gesäll Casper, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65, Hansson, Mattis skomakares gesäll Erich, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65, Hansson, Mattis skomakares gesäll Hans, borgare i Vårfru rote 1743 1938:65, Hansson, Mattis skomakares gesäll Nils, invånare i Vårfru rote 1743
1938:65,
193

Hansson, Matits skomakares lärgosse Johan, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Hansson, Mattis skomakares lärgosse Jöns, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Hansson, Mattis skomakares lärgosse Zachris, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Hansson, Matts, ansvarig för projekt för att bl.a. ta fram Lunds tredje skolplan 1997- 2005:211, 216,
Hansson, May, damfrisörska 1986:77(gruppbild),
Hansson, Måns, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:46,
Hansson, Måns, lantbrukare, riksdagsman Bjärred , ledamot av LBJ:s interimstyrelse , g m Hanna Hansdotter 1977:23,119, 1987:17,186,
Hansson, Mårten, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden , son till Hans Mårtensson 1924:23,
Hansson, Nils, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:13,
Hansson, Nils, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd och flyttade sedan till Sandby 1924: 17,
Hansson, Nils, Sölvesborg, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 28,
Hansson, Nils, banarbetare, kontorsbiträde , stationsföreståndare Södra Sandby BLHJ 1987:184,
Hansson, Nils, dräng 1956/57:153 f.,
Hansson, Nils, rådman, ägde gård i Krafts rote år 1662 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:32, 1924:25,
Hanson, Nils, vagnman (åkare), borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Hansson, Ola, författare, elev katedralskolan, har fått ge namn till Ola Hanssons backe och kvarteret Ola Hansson 1978:72,89.91, 1981:72, 1985:1:147(bild), 1998:65f, 1999:45, 2008:12(bild),16f,31,38,55,66,71,
Hansson, Ola, hästmöllare g m Anna f Åkesdotter 1945:88,99,
Hansson, Ola, mjölnare 1958:95,
Hansson,Per, invånare i Klemens rote 1691 1923: 28,
Hansson, Per Albin , statsminister 1973:7,75-77, 1979:26 (gruppbild), 1987:159, 1997:19,27,
Hanson, Peter, son till bryggare Hans Månsson , invånare i Krafts rote 1743 1938:59,
194

Hansson, Peter, packmästare , konduktör Revingebanan 1987:67,131 (gruppbild), 135,161,164, 184,
Hansson, Rasmus, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 27, Hansson, Robert , folkskollärare, tillsynslärare överlärare 1964:22,174 1968:36, Hansson, Robert , stadsbibliotekarie 1992:72,
Hansson, Roland, Uppsala 1987:194,
Hansson, S. 1947:75,
Hansson, Sigurd, medlem 1892 års karnevalskommitté, ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1978:90,98,
Hansson, Sten, Lunds siste stins 1972 1999:105,108,
Hanson, Swen, son till bryggare Hans Månsson, invånare i Krafts rote 1743 1938:59,
Hansson, Sven, fanjunkare och blåsmusiker Malmö 1988:62,
Hanson, Sven, gesäll hos Anders murmästare, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Hansson, Sven, ”SH” journalist Sydsvenskan 1991:88,
Hansson, Sven , lantbrukare Önnerup 1977:107,
Hanson, Swen, vagnman (åkare) , borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Hansson, Sven G., direktör (c ), ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1974-80, ledamot 1971-74 , suppleant 1967-71 1997:106,226f,
Hansson, Sören, ägde ödetomt i Klemens rote 1691 tillsamans med sin bror Christoffer enligt sjättepenningslängden son till Hans Christoffersson Filler 1923: 13,
Hansson, Sören, dödgrävare 1936:76f,
Hansson, Sören, skollärare Svedala, g m Hanna f Persdotter, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200,
Hansson, Terning, Malmö ägde under slutet av 1600-talet panter i Krafts och Vårfru rotar enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:13,47,
Hanson, Ulric, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743 1938:64, Hansson, Wille , 1986:40(gruppbild),
Hansson, Åke, (Åke Hans) källarmästare, lantbrukare, innehavare av Åke Hans 1887 som också kallades Norden och Industrirestaurangen (Industrin) 1962:28,55, 1977:119, 1993:122,125,127, 1998:53,
Hansson, Åke, musiker sax 1986:23(gruppbild),
195

Hansson-Fjellner, Ernst, folkskollärare 1964:157(bild),164,
Hanssön, Christian, tjänare hos biskop Peder Winstrup 1952:71,72,
Hanström, Bertil , professor zoologi 1986:4,
Harald , prins av Danmark 1993:106,
Harald Blåtand ,dansk kung ,son till Gorm den gamle, har gett namn till Harald Blåtands gränd 1920:6, 1998:102,105, 2007:71,
Harald Hein, dansk kung 1939/40:25, 1980:38, 2001:42, 2009:61, Harald Kesia, dansk prins, far till Olof 1939/40:29,31,33,
Harald Klak, dansk kung 812 , bror till Reginfred 2009:61f,
Harald, Folke, se Nilsson
Haraldsson, Inga, 1987:135, 1993: 36,140,
Haraldsson, Johan, komministe, r prost ledamot, v. ordf. i fattigvårdsstyrelsen 1960:107,166,167,171,172,188,189, 1964:90, 1966:215,217,
Haraldsson, Johan(nes), akademimurmästare 1936:52, 1953:72(bild), 74 (bild), 1963:11(bild), 14,24, 1965:100f 101(bild),102(bild),104 f, 105(bild),106,108(bild),109, 1966:70, 1971:66(bild), 127(bild),
Haraldsson, Kerstin, småskollärare 1964:156(bild),169,
Harboe, Jens (Jöns) , kanik, vars änka Karen bodde i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 40, 1952:28,41,
Harboe, Karen, g m Jens, bodde i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:40,
Hardeknud, dansk kung, 1035-42, 1930: 18, Hardenby, Brita, kulturhistoriker 1983:35-49,
Haring, Adolf, remesnijdare (sadelmakare) , invånare i Krafts rote till 1677 då han dog med hustru och barn enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 6,
Harloff, Aage Monsen, ledare för friskyttar (snapphanar) under Skånska kriget 1996: 202,
Harmens, Gustaf, med professor d 1774, g m Margaretha Liboria f Hegardt 1934/35:44, 1942/43:94, 1945:45,99, 1947:100f, 1951:88, 1953:62,65, 1959:22,28,31, 1965:39,51,57- 60,68,82, 1966:76, 1971:20(även bild),22,33,38 ,49, 56f,58(bild),62,80,82-85,126f,1972:13- 15,17,22f,26,35,51,92,135, 2004:98,
Harmens, Margareta Fredrika, 1951:88,
Harmens, Margaretha Liboria, f Hegardt, g m Gustaf 1945:99 196

Harmer, Sheila, forskare i pedagogik 2005:193,
Harri, Lars, biointresserad folkskollärare 1964:165, 2000:35,44f,152,
Harrie, Ivar, journalist bl.a. chefredaktör Expressen, var med och skrev q-verser i Lundagård, g m Lisa 1972: 107, 1993:45, 2008:31,37,
Harrie, Lisa, journalist g m Ivar 1972:107,
Hartler, J., v. pastor 1960:189, 1988:70,
Hartman, Eva Lena, gymnastiklärare 1964:98,
Hartman, Gabriel Israel, finländsk filosof 1956/57:52,148, 1985:1:110,
Hartman, Olof, direktor för Sigtunastiftelsen, psalmdiktare expert i 1969 års psalmbokskommitté 2009:9,72f,
Hartmann, Johan Peter, dansk kompositör 1981:36, 1988:16,25, Hartmansdorff, August von, ämbetsman, politiker 1975:67,
Hartwig, lantmätare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:33, Harun ar-Rashid, kalif i Bagdad 2007:71,
Hasselberg, Nils Arfwedssson, bokhållare invånare i Klemens rote 1689 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 17,
Hasselberg, Per, bildhuggare 1969:56,
Hasselgren, handlande 1964:65f,
Hasselgren , herr 1966:133,
Hasselgren, Alexander, plåtslagaremästare 1954:28, 1977:9,11,27,111, Hasselgren, Anna Helena, g m Johannes 1977:37,119,
Hasselgren, Anna Olsdotter, mor till Alexander, dotter till Olof Alexander. 1951:91, 1977:9, 11,24,40,45,75, 109,111,19,
Hasselgren, Carl Johan Adolf , stadsfogde Lund , borgmästare Kungsbacka 1956/57:177,
Hasselgren, Johan Peter, guldsmedsmästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1956/57.99f., 1960:128,187, 1964:65f, 1966:215,
Hasselgren, Johannes, g m Matilda Ulrika Carlsson 1977:119, 2000:66, Hasselgren, Sigfrid, son till Olof Alexander 1977:37,111,119, Hasselquist, Friedricus, naturvetare, Linnélärjunge 1972:18,
Hasselrot, Berndt, hovrättspresident 1984:80,
197

Hasselrot, Carl Axel, byråchef generalpoststyrelsen 1984:80,
Hasselrot, T. , ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1978:98(gruppbild),
Hassler, Hans Leo, tysk tonsättare, organist, urmakare 1981:83, 1988:66,69,
Hassler, Åke , jurist , deltagare i 1880 års karneval 1978:59(porträtt) , 1992:42,
Hassler, Åke, kårordförande 1920, jurist, senare professor i Sthlm 1994:28-30,
Hassler-Göransson, Carita, lektor vid folkskoleseminariet i Lund 2005:56,
Hasso, Signe , skådespelerska 2000:71,
Hastfer, Jakob, Johan , greve, major, chef 1 bataljonen vid slaget i Lund 1676 1996:135,211,
Hatz, Felix, kontnär 1973:35,
Hauberg, Peter Christian, dansk numismatiker 1920:8, 1930: 18, 1939/40:6, 8, 37, 39, 89, 106,107(bild), 1980:146-150,
Hauffman, K.G., pastor, predikant i fattigvården 1966:218, 1968:58?,
Hauglid, Roar, norsk konsthistoriker 1980:40,42f,
Hauschild, Erich Wilhelm, fotograf I Lund etablerad 1961 2002:84f, 118f, 139,145,154, Hauschild, Martha, fotograf I Lund etablerad 1961, 2002:84f,118f,139f, 142f, 145, 151,154, Haussman, Eugène, ämbetsman , trädgårdsanläggare Paris 1969:51, 1983:13, Hauswolff, Olivier Salonon , överste , g m Ulrika f Wåhlin , dotter till Jonas 1984:34, Hauswolff, Ulrika, f Wåhlin, dotter tilll Jonas 1984:34,
Havilland, Olivia de, amerikansk skådespelerska 2000:66,69,
Hawks, Howard, amerikansk filmregissör 2000:88 (gruppbild),
Haworth-Booth, Mark, museiman 2002:157,
Hawthorne, Nathanael, amerikansk författare 1984:19,
Haydn, Franz Joseph, tonsättare 1956/57:157, 1988:12,
Hazelius, Artur, folklivsforskare, grundare av Skansen 1983:98, 2002:13,154, Heckscher, Eli, ekonomisk historiker 1996:238,
Hector, Erika, småskollärare 1964:25,123,156(bild),169,
Hector, Hilma, småskollärare 1964:25,156,169,
198

Hedar, Josef ,domkyrkokapellmästare, studentsångsledare 1981: 14, 56,67,70- 78,72(porträtt),79-81,87f,91, 1988:43,56,60, 1996:188, 2006:8,
Hedberg, Anders, klädchef hos prins Bertil 1994:84,
Hedberg, Barbara, SSA-sekreterare (SSA-rådet – ett lokalt planeringsråd för samarbetet mellan skola och arbetsliv) 2005:120,187,
Hedberg, Franz, författare och teaterman 1982:53,
Hedelin, Åke, kårordförande, kurator Helsingkrona nation 1992:57,143,
Hedeman(n)-Gade, Bror, registrator , bror till Hakon , son till Wilhelm, figurerar i K.O.Krantz film Lunds studenter fira den 1 maj 1907 2000:76,141,
Hedeman(n)-Gade, Erik , son till Wilhelm, ständig medlem Lunds Bicycle Klubb 1991:8(porträtt),
Hedeman(n)-Gade, Hakon, kulturskribent bl.a. SDS, son till Wilhelm, bror till Bror, figurerar i K.O.Krantz film Lunds studenter fira den 1 maj 1907 1991:54, 2000:76,141, 2008:71,
Hedeman(n)-Gade , Ida Fransiska, f Berg , g Wilhelm , syster till Mia 1977:119, 1991:54, Hedeman(n)-Gade, Mia, syster till Ida, g.m. Wilhelm 1991:54, 55(gruppbild), 56 (gruppbild)
Hedeman(n)-Gade,Wilhelm, försäkringsagent, grosshandlare, idrottsledare Lunds Bicykle Klubb och Lunds skridskoklubb, g m Ida Fransiska Berg 1954:42 1977:92, 119, 1987:14, 1991:11,14, 61,63f,68,73,91, 2003:63 , 2004:118,
Hedenskog, Otto Wilhelm, signaturen Otto Wilhelm . konduktör LBJ , ordförande avdelning 151 Järnvägsmannaförbundet , innehavare av tobakshandel 1987:45f,109(gruppbild), 118,125, 135,138(bild), 141,151, 182,184, 2003:55, 57,120,
Hedenstierna, Alva, 1993:141,
Hedenstierna, Evert, 1993:141,
Hederstierna, kapten 1938:72,
Hederstierna, Bernhardina Elisabet, handlande 1977:90,119, Hederstierna, Charlotte, fröken, manufakturhandlande 1954:23, Hederström, Gösta, arkeolog 1980:9,
Hederström, Vanda, skolkökslärarinna 1964:75,
Hedin, docent, amatörfotograf i Lund, medlem av Lunds fotografiska förening
2002:70, 154,
Hedin, Ewa, handläggare vid skolkansliets undervisningsavdelning 2005:111,148,187,
Hedin, Eva , suppleant( s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1979-83
1997:228,
199

Hedin, Gustaf, professor kemi Uppsala , studentsångare Lund 1981:4,39f,
Hedin, Lars-Erik, 1987:194,
Hedin, Sven, forskningsresande, konservativ opinionsbildare 1986:66, 1992:94, 1993:89,
Hedin, Sven Adolf, redaktör , liberal riksdagsman 1964:10,
Hedin, Sven Gustaf , son till lantbrukaren Sven Gustafsson, inneboende som student hos C.W. Blomstrand , docent Lund, professor kemi Uppsala 1984:74,79,
Hedlund, Alfred, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:76, Hedling, Anna-Stina, folkskollärare 1968:168,
Hedlund, Gunnar, partiledare, centerpartiet 1994:118,
Hedlund, Jan, arkitekt HSB 1997:223,
Hedman, A.P. , handlande , ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1954:15 (bild), 18,23, 1966:215, 1987:9, 2000:33, 2011:212,
Hedquist, stationschef, stins i Lund 1999:83(gruppbild),
Hedqvist, Ivan, skådespelare , regissör 1992:45,
Hedström, Elsa, folkskollärare 1964:167,
Hedström, Ernst , ledamot 1908 års karnevalskommitté 1978:115(gruppbild), 124, Hedström, Gunnar , 1939/40:18,
Hedström, Håkan Ingvarsson, ”Håkan Pottemakare” , bror till Isak, krukmakaremästare Lund 1706-27, 1942/43:18,39-41,109,
Hedström, Isak Ingvarsson, krukmakaremästare 1715-47 , bror till Håkan, g m 1. Johanna Andersdotter , änka efter Jakob Mattsson 2. Mätta Clasdotter, dotter till borgaren Clas Trulsson 1942/43: 18,42-44,46,93,109,
Hedström, Sven, magister 1971:123-131,
Hedvig, dotter til Kristian IV, g m Ebbe Ulfeld 1996:216,
Hedvig Eleonora, drottning Karl XI:s mor 1985:1:55, 1996:194,213-215,
Hegardh, Gustaf , handelsman Malmö 1984:36,
Hegardt, Jacob, handelsman, riksdagsman Malmö 1982:96,
Hegardt, Lovisa Charlotta Sophia, g. m. Johan Leonard Gröninger 1961:128,
Hegardt, Martin, professor i kyrkohistoria, domprost Lund 1934/35:20, 1947:99 , 1948/49:91, 1953:52, 1966:74f, 1982:100,
200

Hegardt, Peter, handelsman i Malmö, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:41, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, tysk filosof 1944:25, 29, 1961:70, 1983:107,
Hegelund, Björn, arkitekt, var med och ritade objekt i Östra Torns by under 90-talet och Backaskolan 1997:180(även bild),223, 2005:76(bild),221,246, 2006:135,
Hegerfeldt, Isak, Malmö nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:25,
Hegwaldr, gotländsk stenmästare verksam under första hälften av 1100-talet 1920:31, Heiberg, Johan Ludvig , dansk författare 1961:10,80,
Heiberg, Peter Andreas , dansk författare, far till Johan Ludvig 1961:10,
Heideken, Carl, museiintendent, lärare 1997:235,237,
Heidenstam, Verner von, författare 1973:32, 1978:89, 1981:12, 2000: 37,
Heifits, Josef , sovjetisk filmregissör 2000:94,
Heilig, Joanna, arkitekt, ritade 1994 Flygelskolan 2005:220,246,
Heimers, fru 1962:76,
Heine, Heinrich, tysk författare 1984:18,20,
Heinesson, Lennart, fotograf och labbchef på Institutet för Färgfoto i Lund
Heinrich II, tysk kejsare 2007: 80,
Heintze, Gustaf Wilhelm, organist 1988;43,46,
Heinzelmann,A.B. , musiker 1982:16,
Heise, Peter, dansk tonsättare 1981:36,51,91,
Heisenberg,Werner, tysk fysiker 1983:82,
Hejde, mansperson 1948/49:30,
Helander, Anders, folkskollärare , tillsynslärare
Helander, Herman, var med och bildade Lunds brevduveförening 1934
Heldevad, Niels, dansk hovastrolog och kalenderskrivare 1952:13,
Heldkvist, O. , smedsmästare 1995:75,
Helén, Gunnar, partiledare folkpartiet 1994:118,
Helgesson, Anders, kyrkoherde Stehag 1950:39,
Hellberg, Jan, g m Pia 2012:160,
201
1964:163, 174,
2002:98,154,
2012:106,

Hellberg,
Hellberg,
Hellberg,
Hellberg,
Hellberg,
Hellberg,
Hellberg, 2003:78,
Johan Fritjof, redaktör 1978:88,
”Kula” se Sten
Maria Charlotta , jungfu, dotter till Petter 1937:16,
Mauritz, redaktör , Karlstadstidningen 1984:88,
Petter , traktör, far till Maria Charlotta 1937:16, 1951:33,40, 86,
Pia, keramiker och kolonist , g m Jan 2012:160f,162(även porträtt),163,
Sten ”Kula”, handbollsspelare LUGI , anställd på Åkerlund & Rausing 1986:32 ,
Olle , filmregissör, producent och manusförfattare 2000:93,105, Klas, studentaktivist 1994:116,
Hellbom,
Hellborg,
Helleberg, Knut, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Heller, Frank, pseudonym för Gunnar Serner, författare, deltagare i 1904 års karnevalståg 1950:35, 1954:47, 1975:56, 1978:108, 1979:24, 1988:121, 1992:8,64, 1993:122,127,138, 2008:27,29,
Hellerström, Alfred , arkitekt Helsingborg ,ritade flera hus i Lund som UB 1907 och katedralskolans hus på Grönegatan 1925:32, 1934/35:74, 1985:1: 154, 1992: 73(bild), 1998:78,
Hellgren, Mona Malin, rektor vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Hellichius, Nils, jurist, deltagare i 1904 års karneval 1978:111,
Hellman, A.H. son till Johan Jacob och Dorothea Elisabeth 1937:15,
Hellman, Dorothea Elisabeth, f Bager g m Johan Jacob, mor till A.H. 1945: 99,
Hellman, Johan Jacob, domprost, professor Lunds universitets rektor 1791, 1800 och 1810- 11, g m Dorothea Elisabeth f Bager, far till A.H. 1936:21, 24-26,32, 1937:14f, 1945:55f,99, 1948/49:160, 1951:34, 1958:74, 1961:21, 1965:96,104, 1966:211,213, 1971:50,95,110,135, 1989:31,
Hellman, Lorentz, invånare i Klemens rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:12, Hellmuth, Paul , dansk organist och tonsättare 1981:85,91,
Hellners, Einar, fil kand, ordförande i 1920 års karnevalskommitté 2000:41, 2000:143,
Hellqvist, Calle, teaterchef Folkets husteatern Malmö 1986:27, Hellquist, Elof, språkvetare 1970:44,
1981:82, 1994:31,
202

Hellquist, Thomas, arkitekt 2012:4 (bild),8 (bild),9 (bild),21 (bild),49 (bild),53 (bild),67 (bild),71 ( tre bilder),75(bild),98 (bild),108 (bilder),109(bild),110(bild), 111 (bild),113 (bild),114 ( bilder),115 (bild),123(bild),129(bild),133(bild), 137(bild),145(bild),170,171(bilder),172(även bild),173(även bild),174, 175(bilder),176(även bild),177(bilder),182(bild),183(bild),
Hellsing, Lennart, barnboksförfattare 2008:150,
Hellstam, Birgitta, rektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1996- 2005:237,
Hellstedt, Carl Magnus , kvarnägare på Håstads mölla, far till Johan Christian och Nils 1926/27: 60,129,147,
Hellstedt, Johan Christian , son till Carl Magnus 1926/27: 60,129,147, Hellstedt, Nils , son till Carl Magnus 1926/27: 60,129,147,
Hellstenius, Anders Jacob, domprost, professor, ordförande fattigdirektionen, g m Helena Petronella f Kahl, far till Maria Ulrika g m Fredrik Berling, Helena Jacobina g m H.M. Melin och Sophia Josephina g. m. M.W. Pihl 1926/27:115,135, 1929:36,52, 1936:64-67, 1941:30, 1945:67, 99 1951: 71,74, 1956/57: 36f. ,42f.,63,67, 82f., 92 , 95,136,154,177, 1958:54, 1959:50, 1960:30,39, 42f,45f,60, 1961:25, 28,30,34,36 ,41,44, 47,56, 70,113,122,126, 1966: 51, 86,90,94, 97f, 102, 211,213, 1984:17, 38f, 1993:98,
Hellstenius, Helena Petronella , f Kahl , g m Anders 1960:43,46, 1961:7, 28,37, 1984:38f Hellstenius, Ingrid, Nordiska museet 1993:141,
Hellstenius, Jacobina, 1960:44f, (se även Melin),
Hellstenius, Sofia Josephina , dotter till Anders Jacob 1961:28,
Hellstenius, Ulrica, 1960:42-44,(dotter till Anders Jacob , se även Berling), Hellström, C. F., mjölnare 1936:38,
Hellström, Claes, redaktionssekreterare, ledamot av 1880-talets karnevalskommittéer 1954:63, 1978:56,65,
Hellström, Gustaf, författare 1993:72, 1999:48, 2008:24, Hellström, Gösta (Gustaf Bertil), regissör 2000:144,
Hellström, Märta Viola Sofia Adelaide, f Greyerz,,dotter till Carl Alfons g.m. Nils Hellström 1984:99
Hellström, Nils lasarettsläkare , generaldirketör Medicinalstyrelsen , g m Märta Viola 1984:99,
Hellsvik, Gun, f Blomgren, politiker (m), bl.a. justitieminister, biträdande trafikchef i karnevalen 1966, g m Per, dotter till Aina f Mårtensson 1994:110, 2002:125 (bild),
Hellsvik, Per, g m Gun jurist, trafikchef karnevalen 1966 1994:110,
203

Hellvig, Monica K,. amerikansk katolsk teolog 2001:89,
Helmers, Lorens, Landskrona sekreterare Svenska Hjulförbundet 1991:53 (gruppbild),
Helmfelt, Simon Grundel, friherre fältmarskalk , ”generalstabschef” vid slaget i Lund 1676, har fått ge namn till kvarteret Helmfelt 1996: 79,82,103,109,118, 122,127,142,144,146, 195,199,211, 1998;123,
Helmner, Gunnar, direktör ledamot ( c ) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1997:227,
Helvig, Amalia von , tysk författare 1929:30, 52
Hemb, Barbro, folkskollärare 1964:167,
Hemberg, Eugen, jägmästare Växjö 1964:52, 1985;1;203,
Hemel, Claude , 1984:88,
Hemesse, Nicolaus, präst 1961:35,
Hemliga Jynsen se Jönsson, Lars
Hemliga Jönsson, kollektivanställd Åkerlund & Rausing , medveten om Tetra Paks grundande 1986:33,
Hemmingsen, Niels, professor i grekiska vid Köpenhamns universitet, elev katedralskolan 1985:1:39,
Hemmingsson, Per, fotohistoriker 2002:157,
Hempel, Botilla, f Berg g m Hans Johan 1945: 99,
Hempel, Gunilla, f Hansdotter g m Hans Johan 1945: 99
Hempel, Hans Johan , smedmästare, g 1. m Gunilla f Hansdotter 2. med Botilla f Berg 1945:11f,35, 99, 1951:12,20, 80,
Hempelmann, Josef , 1936:84,
Hendrix, Jimmy, amerikansk musike, sångare och låtskrivare 2000: 110,
Henneberg, Richard, hovkapellmästare 1988:37,
Hennig, Abraham, byggmästare 1945:13,99,
Hennig, Anders, lärare naturvetenskapliga ämnen katedralskolan, fil dr 1985:1:140,162,190,
Hennig, Gottfriedt , akademimurmästare 1965:32,37, 1972:75,
Hennig, Gottfrid Samuel, handlande 1926/27:119, 1956/57: 46,79,96,99, 136, 178,
Hennigs, Carl Fredrik von, ryttmästare , g m Hedvig Charlotta f Coyet 1926/27: 147,
204

Hennigs, Hedvig Charlotta , f Coyet, g m ryttmästare Carl Fredrik von Hennigs, ägde Bollamöllan under Rönneholm 1926/27: 27,147,
Henniker, Frederick , engelsk reseskildrare, hann inte publicera sina intryck från besök i Sverige 1929:4,52f,
Henning , musikdirektör 1956/57:155,
Henning, Abraham, byggmästare, murmästare och bryggare 1948/49:87,
Henning, Gerhard, konstnär , skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,
Henning, Gottfried, murare 1953:112,
Henning-Jensen, Astrid, dansk filmregissör och manusförfattare 2000:104,
Henrik Bokholt se Bokholt
Henrik, Lunds förste biskop 1920:2f,11, 1939/40:42,80-82, 1946:38, 2009:63,
Henrik Lejonet, hertig av Sachsen och Bayern 1937:59, 1939/40:31,
Henriksdotter, Karna, nämns i 1691 års sjättepenningslängd, g 1 m LarsHansson Esbantorp, 2 m bokhanslare Chr. Hyldal, 3 m svarvare Anders Jönsson 1923:29,
Henriksen, Bennike se Bennike
Henriksson, Adolf, ägde efte 1658 mark i Krafts och Vårfru rotar enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:27,39,
Henriksson, Anna, hushållerska Värpinge 1970:6f,
Henriksson, Arthur , Vallkärra , socialdemokratisk politiker 1989:55(bild),
Henriksson, Ernst, Sydsvenskan 2011:217(gruppbild),
Henriksson, Gunnel, studierektor vid Svenshögs rektorsområde 1999 2005:241,
Henrikson, H.N., handlande Harlösa 1987:77(bild),
Henriksson, Jöns, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 41f,
Henriksson, Ulf , ledamot i 1966 års karnevalskommitté 1994:109,
Henriques, Fini , dansk tonsättare och musiker 1981:82,
Henschen, Folke, professor patalogisk anatomi 1980:160,170,
Henschen, Ingegerd, konst-och textihistoriker 1972:122,
Henschen, Lars Wilhelm, riksdagsman,rådman Uppsala, en av representationsreformens viktigaste motståndare 1929:IV, 1961: 58,
205

Henström, Eva, byggforskare KTH 1997:234,
Herbst, 1926/27: 8,
Herbst, Gustaf, stadskassör, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Hergeir, kunglig rådgivare åt kung Björn i Birka, som lät döpa sig av Ansgar 2009:62,
Herholdt, Johan Daniel , dansk arkitekt, kan ha ritat Lunds stationshus Heribert Nilsson, Nils professor botanik 1947:103,
Herlitz, Carl, militärhistoriker 1996:193,238,
Herlitz, Nils, jurist 1939/40:23,34,
Herman, mäster se Hans Klockgjutare
Hermansen,Gustav, dansk språkvetare 1939/40:40,
1967:52,
1999:24,
Hermansson, Carl Henrik, partiledare vänsterpartiet kommunisterna 1994:118,
Hermansson, Fredrik, banarbetare LBJ 1987:184,
Hermansson, Niclas, snapphaneledare 1996:23,198,
Hermansson, Rebecka Juvall, g m Salomon Rubenowitz 1975:59 (porträtt 1918),
Hermansson, Åke , deltagare i 1924 års karneval 1994:40(gruppbild),
Hernlund, Hugo , rektor 1954:39,
Hermelin, Axel, godsägare Erics far 1979:7,
Hermelin, Eric, baron, äventyrare , översättare 1979:6(porträtt)7-16,9 (porträtt),12(gruppbild),
Hermelin, Joseph, godsägare, nykterhetsman Erics bror och förmyndare 1979:7, Hermodsson, Ada, Höör, biografägare av bl.a. Rio Lund 2000:61,69, Hermodsson, Ingegärd, föreståndare biografen Rio 2000:61,
Hernborg, Gunnar, studierektor vid Killebäcks rektorsområde 1993-95 2005:240, Herner, Sven, professor teologi 1992:108(även gruppbild),
Hernlund, Hugo, skolman, riksdagsman 1985:1:203,
Hernmarck, Carl, konsthistoriker, museiman 1985:2:55,
Herodotos, grekisk historiker 1929:29, 1985:1:107,
Herrenberg, gesäll hos skräddaren Nils Holm, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
206

Herrlin, Axel, filosof och pedagog, professor , vän till Strindberg, aktiv i D.U.G. 1960:182, 1988:39,87,125, 2008:21,
Herrlin, Emma Elisabet, f Olsson folkskollärare 1964:166
Herrlin, Gunnar, 1985:2:55,
Herrlin, Karolina, folkskollärare 1964:166,
Herman Timmerman, timmerman vid byggandet av Lundagårdshuset 1579 1934/35:10,
Herrman, Emanuel, österrikisk professor i nationalekonomi, rekommenderade år 1869 vykort för korta budskap 2010:13,
Herrmann, Paul, 1998:172,
Herrström, Hans , arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1983-87 1997:228,
Herschel, John Frederick William, engelsk astronom 2002:13,154,
Herslow, Anders , ekonomiansvarig i 1974 års karnevalskommitté 1994:122,124,
Hertz, Brita, f Tegnér, g m E.J.H, mor till Sara Christina 1922:20,
Hertz, E.J.H., lantmäteriauskultant, , g m. Brita f Tegnér, far till Sara Christina 1922:20,
Hertz, Sara Christina, dotter till E.J.H. och Brita f Tegnér, då bägge hennes föräldrar dog tidigt, togs hon hand av morbrodern Esaias 1922:20f,
Hertwig Kettelförare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:4,
Hervander,C.G., vicepastor 1926/27: 127,1974:8,12,17, Hervander, Gustaf Christian vice pastor till Slimminge 1834 Hervé, Florimond , .fransk operettkompositör 1988:93, Herwegr, Daniel, biskop Karlstad 1971:67,85,108,135, Herzog, Elisabeth, 1995:112,125,155,
1926/27: 50,147,
Herzog, Werner, tysk filmregissör, manusförfattare och producent 2000:104(bild),105,107(bild),
Hesiodos, grekisk diktare 1983:110,
Heslenander, N, stadskomminister, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 29,
Hess, Johann, luthersk teolog i Breslau 1936:15,
Hesse, Adolf Friedrich, kompositör 1956/57;157,
207

Hesselgren, anställd vid stadsmusiken, 1926/27:16(bild), 118,
Hesselgren, Benedicta, f Knutsson g m Lorens 1945: 99,
Hesselgren, Erik, professor, biskop i Härnösand 1971:67,85,136,
Hesselgren, Johan, lantmätare Hörby 1953:27,31,49,51(bild), 52f, 54(bild),55,56,
Hesselgren, Lars (Lorens) , vice pastor, g m Benedicta f Knutsson, far till Maria Catharina Lundberg och Laura Hesselgren 1945:68,92,99,
Hesselgren, Laura, dotter till Lars, syster till Maria Catharina Lundberg 1945:92, Hesselgren, Nils , teolog ”göken” 1991.37,
Hesselgren, Nils Canutus, klockare i Billinge 1926/27: 106,137,148,
Hesselgren, Olof Gabriel, stadskomminister 1956/57:46,131,136,146, 178, 1966:57,211, Hessing, Jöns, i Hörby överlärare 1964:132,
Hesslén, Maria Beata, biskopinna f von Engeström 1941:17, 1945:66 ,99, 1956/57:34,50, 1960:33,
Hesslén, Nils, professor, domprost, biskop Lund 1805-11, eforus katedralskolan , g m Maria Beata f von Engeström 1926/27: 89,148, 1936:19f,27, 1941:6,12, 1945:99, 1953: 8,19, 71,73, 1956/57:34, 1960:10, 1961:21,74, 1965:77, 1966:211, 213, 1971:50, 71,95,110,136, 1985:1:189,
Hessler, Friedrich, krigskommissarie, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:41,
Hesslin, Seth , reklamfilmsproducent 2000:145,
Hetsch, Gustaf Friedrich, tysk-dansk arkitekt, professor vid Konstakademin Köpenhamn, kan ha ritat Lunds stationshus 1934/35:52, 1967:52, 1999:24,
Hettne, Björn, freds och utvecklingsforskare Göteborg 1983:113,
Heublein, Johan, advokat, invånare i Klemens rote efterb 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:29,
Heuman, Johan Gustaf , v. pastor 1961:122,
Heurgren, Clara, småskollärare 1964:123,169,
Heurgren, Emma, slöjdlärare 1964:173,
Heurlin, Christopher Isac, lektor i Växjö senare biskop i Växjö och ecklesiastikminister 1921:24, 1922:18,24,26, 1956/57:15,107, 113, 1961:13,24,55,65f,80, 1975:87,
Heurlin, G., folkskollärare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1964:162, 1966:212,
Heurlin, Gustafva, 1960:45,
208

Heurlin,J.S , student 1950:40,
Heurlin, Samuel , professors namn , kyrkoherde I Växjö stift , son till Christopher Isac 1961:55, 1971:50,136,
Heurling, Bo, filmvetare 2000:151, Heve se Lidforss, Hedvig,
Hewe, Nils, 1993:54,140,
Heyden Oscar, häradshövding, sekreterare, ombudsman I fattigvården, drätselkammarens ordförande, ordförande i stadsfullmäktiges järnvägsförvaltningsutskott 1966:218, 1987:93, 1999:31,123,
Heyden, Rutger, 2000:9,50,
Heyman, Karin , namngav tillsammans med Lars Hjortsberg Reflexbiografen 2000:62,
Heymowska, Bianca, arkitekturskribent 2012:0,68-70,108-115,
Hichens, Robert , sjöman på Titanic 2000:38,
Hielm, J., 1947:78,186,
Hielm, Jean Peter, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Hierta, Lars, son till Pehr, sårad vid slaget i Lund 1676 1996:160,211,
Hierta, Lars Johan , publicist 1964:10,
Hierta, Pehr, far till Lars , chef Västgöta ryttare vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,110,129f,159f,211,
Hierzeel (Hjertzell), Gustaf Jonas, läkare med studier Lund, i ntendent Loka brunn 1971:87,
Higgins, Colin, australisk-amerikansk regissör, manusförfattare och skådespelare 2000:105,
Hilbard, John , dansk regissör 2000:105,
Hildebrand,Anna Elisabet Tomine, f Gyllenkrok, fru, medlem av Lunds fotografiska förening, g m Hilmar 2002:68 (gruppbild),69(gruppbild),
Hildebrand, Bror Emil, riksantikvarie, numismatiker 1926/27: 25,98, 1947:25f Hildebrand, Hans, riksantikvarie 1973:12,15(bild),
Hildebrand, Hilmar, professor i pediatrik och praktisk medicin, medlem av Lunds fotografiska förening, g m Anna 2002:69 (gruppbild),
Hildener-Svensson, Gunnel, folkskollärare 1964:168,
209

Hilding, Karl , fotograf i Lund 2002:108,
Hill, Anna, syster till Marie Louise, 2002:50 (gruppbild),
Hill, Carl Fredrik, konstnär, son till Carl Johan, har fått ge namn till Hills väg och kvarteret Hill 1968:49, 1977:51,119, 1984:106, 1992:124, 1998:64f, 2008:62,77,78(även bild), 79(bild),83,86, 2010:169(bild),
Hill, Carl Johan, observator och adjunkt i astronomi, professor i matematik. Lunds universitets rektor 1834-35, g m Christina Charlotta Rudelius, far till konstnären och Hedda 1921:21,, 1926/27: 24,76,85, 135,137,148,1929:40,53, 1934/35:52- 55,56(bild),58,1944:16,29-31,48,1947:71,102, 1959:46, 50, 1968: 49,1977:51,119, 1992:123(porträtt)124, 2008:77,
Hill, Christina Charlotta, g m Carl Johan 1977:119,
Hill, George Roy, amerikansk filmregissör 2000:99,105,108,
Hill, Hedda, syster till Carl Fredrik 1960:45, 1968:49, 2008:77.
Hill, Marie Louise, syster till Anna 2002:50 (gruppbild),
Hill, Paul, brittisk fotograf 2002:157,
Hillerdal, Gunnar, skolman, politiker( h ), kårordförande 1950, ordförande i 1950 års karnevalskommitté 1994:71,1996:193,238,
Hillmo, Thomas, naturhistoriker 2006:16,
Hilton, Robert W. , disponent , ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186,
Hindemar, Gert , folkskollärare 1964:165,
Hindemith,Paul tysk kompositör 1981:92,
Hindenburg, Paul von , tysk fältmarskalk och president 1985:1:166(bild),
Hindse, Jacob, handelsman Malmö, sålde bladguld vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11,
Hingberg, Per Jönsson, krukmakaremästare, anställd vid . krukmakeri, som drevs av Fredrik Gyllenkrok på Svenstorp med privilegium beviljat 1718 1942/43:16,93,
Hinstrom, Pallemon, lärare katedralskolan 1700-talet 1985:1:72-74,
Hintze , avskedad underofficer ”gammal och skröplig” invånare i Vårfru rote 1743 1938:62,
Hintze , sockerbagare 1993:14,
Hintze, Hans, skådespelare (Abdul Hamid) i karnevalsspexet Uarda 1908 1978:117,120(gruppbild),
Hintze, Johan, sämskmakare borgare i Vårfru rote 1743 , gesäll Anders 1938:7,50,62,
210

Hintze, Johan sämskmakares gesäll Anders, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Hintze, Nils, studentkårsordf, . ordf , 1908 års karnevalskommitté , akademikamrer 1978:114,115 (gruppbild), 124,1979:44f, 1994:6,
Hintzke, Johan, generalkvartersmästare fick under Skånska kriget i uppdrag att förstöra Glimmingehus 1996:19f,
Hiort, Ingrid Helena, g. Kahl 1961:7,
Hirdman, Yvonne, professor samtidshistoria Södertörn 1997:234,
Hirschfeld, Christian Cay Lorenz, tysk trädgårdskonstspecialist, professor Kiel 1936:68,84,
Hising, Euphrosyne, g m Johan Jacob Palm, mor till bibliotekarien August Palm 1956/57:22,
Hising, Olof, domkyrkoinspektor 1953:52,53,58,
Hising, Åke, slaktare, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd,ägde även mark i Klemens rote 1923:19 1924:29,31,
Hitchcock, Alfred, amerikansk filmregissör 2000:96,
Hitler, Adolf, tysk diktator 2009:123,
Hiärne, Gustaf Adolf, greve, riksråd ,kansler 1965:40,42, 1971:51 ,71,79, 89,136,
Hjelm,Carl Robert, handlande 1984:74,
Hjelm, Gustaf Axel Viktor, son till Carl Robert, inneboende som student hos C.W. Blomstrand , teol kand , lektor i Visby, g m Sigrid f Möller 1984;74,
Hjelm J., magister 1959:18,
Hjelm, Lovisa Maria , 1955:27 (bild), 2003:61,
Hjelm, Sigrid, föreståndare, g m Gustaf 1984:74,
Hjelm-Elovson, Gullan, advokat, stadsfullmäktig (s), g.m Harald Elovson 1964:142, 1973:85(även bild), 1984:7,9,109-117, 110(porträtt)
Hjelmberg, J. , kartograf 1970:63, 1998:79,
Hjelmqvist, Aslög, g m Bengt f Ekman , dotter till Walfrid och Ingeborg 1992:75(gruppbild),
Hjelmqvist, Bengt, biblioteksman, programansvarig i 1934 års karnevalskommitté, var med och skrev q-verser i Lundagård 1950:36,49, 1992:21(gruppbild)61 (gruppbild), 66(även gruppbild),67(även bild),69,101, 1994:37,56f, 2008:32,
Hjelmqvist, Bengt Petter Andreas , magister primus 1847 , senare kyrkoherde Härslöv 1944:34,48,
Hjelmqvist, Elisabeth, f Feuk, g m Theodor , mor till barnen Bengt, Greta,Hakon och Sven, författarinna 1992:66(gruppbild),
211

Hjelmqvist, Greta, teckningslärare, syster till Bengt 1992:66 (gruppbild och bild)), Hjelmqvist, Hakon, professor i botanik, bror till Bengt 1992:66 (grupp-bild), Hjelmqvist, Inga, se Eeeg-Olofsson
Hjelmqvist, Ingeborg , fröken 1964:142,
Hjelmqvist, Sven, professor geologi, bror till Bengt 1992:66(gruppbild)
Hjelmqvist, Theodor, professor, lektor katedralskolan, g m Elisabeth, far till Bengt,Greta,Hakon och Sven , medlem1892 års karnevalskommitté, instiftare av stipendium på katedralskolan 1978:90, 1985:1:166(bild),199, 1992:66(gruppbild) ,67 (bild), 69(porträtt).70, 2002:63(porträtt),
Hjelmqvist, Ulf , redaktör, författare 1978:7,16-32,56-79,99-107,125-136, Hjern, August, stadsträdgårdsmästare Göteborg 2012:40,
Hjertberg, Ernie, framstående svensamerikansk friidrottsman ”mannen bakom det svenska undret” vid spelen i Sthlm 1912 1991:80,
Hjort, Anna, musiker 1993:97,
Hjort, Bertil, stadsbyggnadsdirektör 1970-90 2006:61,68,
Hjort, Christer, informationschef universitetet 1996: 205,
Hjort, Daniel, presskommissarie i 1958 års karnevalskommitté 1994: 92f,
Hjorth, E. , visade tillsammans med Nils Svensson film på Folkets hus 1905 2000;141, Hjort, Peder, författare Sorö 1975:15,17,
Hjorth, Teodor , stationsmästare Hardeberga Revingebanan 1987:67,86,184,
Hjort- Cervinus, Hans Fredriksson, professor i teologi i Lund 1669 och senare präst i Helsingborg men återvände slutligen till Danmark och slutade som präst på Själland 1923:19,
Hjorthagen, Eva, socialsekreterare vid Nyvångsskolan i Dalby 2005:161 (gruppbild), 170, Hjortsberg, Greta , gymnastiklärare 1964:49,
Hjortsberg, John, journalist Lunds dagblad 1986:101,
Hjortsberg, Lars , namngav tillsammans med Karin Heyman Reflexbiografen 2000:62, Hjortsjö, Erik , läkare , ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Hjortzberg, Olle, målare och grafiker 1992:46,
Hjärne, Urban, läkare , författare , naturforskare 1993:133,
212

Hjärpe, Jan, professor i islamogi, religionshistoriker 2005:152, Hobert, Richard , regissör manusförfattare 2000:148,
Hoefnagel, Joris, tecknare och minatyrmålare Antwerpen Hoeg, Ove Arboe, norsk botaniker 1980:59,
Hoffman, Erich, Kiel universitet 1985:2:43f,
Hoffman, Hedvig Charlotta, se Djurström
Hoffman, Johan Niklas, lagman 1975:80,
Hoffman, Johanna , skådespelerska 1926/27: 29,
Hoffman, J.U., 1936:27,
Hofrén, Manne, museiman Kalmar 1942/43:100,
Hofsten, A. von , ämbetsman 1942/43:14,
Hofström, Fr. , murmästare och borgare 1936:32,
Hofström , Olof , murarmästare 1936:34,
Hofvander, två söner till Carl Edvard 1977:83,
1946:6,
Hofvander, Anna Kristina Elvira, dotter till Carl Edvard g Nils Nilsson Klågerup 1977:83,123,
Hofvander, Carl Edvard , källarmästare” Hofvanders” , i lokalen senare Storkällaren, Maria Lindahl 2 okänd 1977:83,119, 1993:91,
Hofvander, Maria, f Lindahl g m Carl Edvard 1977:119,
Hofvendahl, Anna Elisabeth, småskollärare 1964:170,
g 1 m
Hogenberg, Franz kopparsstickare , utgav från 1572 tillsammans med Georg Braun Civitatis orbis terrarum 1934/35:5,7(bild),8,9(bild), 11, 1946: 4 (bild),5-9,11. 22, 39,47,56, 1985:1: 38, 1985:2:22,24(även bild),53, 1989:22 (bild) , 1990:8, 1996:52, 2001:19(bild),40f (bild),44. 2010:171(bild), 2011:19 (bild),
Hoghusen, Henrik, sekreterare i riksrådet 1952:75, Hogdal, Lis, arkitekturdebattör 1997:164,234,
Hoghusen, Johan, generalproviantmästare vid armén i Skåne, deltog i slaget i Lund 1676 1996:81,158,211,
Holberg, Ludvig , dansk författare 1953:15,42, 1984:36,
Holch, Christian Christoffer, dansk överste, chef för sjellendske regiement, dödad vid slaget i Lund 1996:13,196,
213

Holck, Eiler, chef för sjaellendske adelsfanen vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,110,220, Holger Pedersen Krognos, domprost, ägare av Krognoshuset 1979:53,
Holger Skaldre, ärkedjäkne 1946:32,44,
Hollaman, Richard, tidig amerikansk filmproducent 2000:14,
Hollyer, Frederick, engelsk fotograf 2002:67,154,
Holm , notarie 1936:58,
Holm, Bror Nore , ryttmästare far till Karl Theodor 1979:30,
Holm, C. P. organist Väsby ordförande Lunds stifts organist- och kantorsförening 1988:77,
Holm, E, professor, Köpenhamn , undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177,
Holm, Gösta , professor nordiska språk 1994:115f, Holm, Ingrid, skolföreståndarinna 1926/27: 13,148, Holm, Ingvar, professor drama teater film 2000:91, Holm, Jan Otto, fotograf i Lund 2002:119,154,
Holm, Karl Thomas , kapten, brandchef, gymnastikinstruktör 1964:46f,
1979:omslag (porträtt)28(samma porträtt) ,29-40,31 (grupp bild), 35(gruppbild),38(gruppbild), 1991:15(gruppbild), 1992:39, 2004:109,
Holm. Lennart, redaktör för ”att bo”HSB:s tidskrift 1997:233f, Holm, Michael, dansk specialist på stereogram 2002: 157,
Holm, Nils skräddare, borgare i Klemens rote 1743, gesäller Hålgren, Ratkie, Anders, Pilgård, Bror, Christopher och Herrenberg och lärgossar Hans, Didrich, Per och Swen 1938:70, 1972:45f,64,
Holm, Nils skräddares gesäll Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Nils skräddares gesäll Bror, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Holm, Nils skräddares gesäll Christopher, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Nils skräddares lärgosse Didrich, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Nils skräddares lärgosse Hans, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Nils skräddares lärgosse Per, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Nils skräddares lärgosse Swen, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Holm, Otto , juvelerare, far till Stig 1933:26, 2000:50.
214
1968:86,

Holm, Pelle, professor, ordbokschef 1960:189, 1986:20(bild), Holm, Per, presschef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Holm. Per, professor, bosatt i Klemens rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:13,
Holm, Rurik, docent historia, folkskoleinspektör Göteborg , ordf 1904 års karnevalskommittè 1978:113,
Holm, Samuel, kyrkoherde Svalöv 1961:10,124,
Holm, Sigfrid Natanael , musikdirektör 1964;24, 1988:48,60,65,70,103, 130,
Holm, Stig, ryttmästare , hippolog ”Mr. Derby” , son till Otto 2000:50,
Holm, Stig , värnpliktsvägrare 1992:93,
Holm, Thure, 1981:80(bild),
Holmberg, snickarmästare i Lund senare Ronneby, g m N.N. Nilsdotter 1977:24f,90,100,119,
Holmberg, änkefru 1955:12, Holmberg, A., 1983:36-40(bilder),
Holmberg, Anna, skolledare, första kvinnliga rektor på Järnåkra rektorsområde 1970-77, studierektor där 1965-70 2005:187,234, 237,
Holmberg, Axel, ingenjör 1968:37,
Holmberg, Barbro, arkeolog 1980:9,125(bild),
Holmberg, Bengt, 1970:36,
Holmberg, Bert, ”Foten” medförfattare till spexet Djingis Kahn och medförfattare till 1958 års spex Ragnarök 1994:79(gruppbild),81,96f,
Holmberg, C.G. , 1983:36-40(bilder),
Holmberg, Carl, fabrikör (Holmbergs gjuteri) (Holmbergs mekaniska verkstad) , g m Sofia Carolin Sjöholm, kvarteret Carl Holmbergoch Holmbergska parken är uppkallade efter honom 1926/27: 121f, 1954:56,1960:109, 1977:119, 1983:35-49,36(porträtt),38-40(bilder), 1987:20, 1998:37, 127, 1999:48, 2000:21,55, 2003:11,17,60,65, 91(bild),103, 2011:215,
Holmberg, Carl Axel , 2000:76(gruppbild),
Holmberg, Carl Olof, son till Carl, delägare i Holmbergs mekaniska verkstad, ingenjör, styrelseledamot LBJ, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1983:40, 1987:54,186, 2002:63(porträtt), 2003:11,60, 2011:212,
Holmberg, Cecilia, f Bååth se Holmberg-Bååth
215

Holmberg, Eric, 1966:27,
Holmberg, Gustaf, klädhandlande, ledamot av LBJ:s interim styrelse, suppleant Revingebanans styrelse , ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1954:23, 1975:39,1982:7, 1987:17,62,186, 2011:212,214,217,
Holmberg, Ingemar, yrkesvalslärare på Svaneskolan 2005:120,
Holmberg, Ingrid, f Lundgren , g m Jakob , mor till Johan Petter 1942/43: 58,
Holmberg, Ivan, bandagemästare , kommunalråd( s) ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1947-67 1973:85, 1986:18 (även gruppbild), 1989:55(gruppbild), 1997:34,36,71,79,96,226f,
Holmberg, J., 1956/57:99,
Holmberg,Jakob , domkyrkobetjänt , g m Ingrid f Lindgren, far til Johan Petter 1942/43;58,
Holmberg, Johan Petter, kruk- och pottemakare omkr 1804-22, g m Petronella Christina f Isberg från Kristianstad dotter till Olof Isberg, son till Jakob Holmberg och Ingrid f Lundgren 1942/43: 58f,109,
Holmberg,
Holmberg,
Holmberg, 119,
Holmberg, Holmberg,
Holmberg, 1966:212,
Holmberg,
Holmberg,
Holmberg,
Holmberg,
Holmberg,
Lizzie, barnboksförfattare 1999:92,
Marga, legendarisk anställd på universitetsbiblioteket 1992:76f,
N.N. Nilsdotter , g m snickarmästare H.dotter till Nils Jönsson Skäglinge 1977:24,
Nils, journalist , fullmäktigeledamot (s ) 1997:32,34,230,
Olle, professor i literaturhistoria 1961:128, 1988:125, 2008:29,
Paul , handlande ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1936:72, 78, 1956/57:178,
Petronella Christina, f Isberg g m Johan Petter 1942/43;58, Rikard, medeltidsarkeolog 1978:10,1980:63,1985:2:38,
Sigge , geolog, biståndsarbetare , son till Ivan 1986:106(porträtt), Sofia Carolina, f Sjöholm g m Carl 1977:119,
Yngve , partiledare moderata samlingspartiet 1994:118,
Holmbergsson, Johan, artist, son till Johan 1921:14, 1926/27: 16(bild), 17 (bild), 118,
1989:37(bild), 2008:61,
Holmbergsson, Johan , professor i juridik, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, Lunds universitets rektor , far till Johan 1929:X,21,53, 1936:38,49f,55, 1947:99, 1951:86, 1961:24f, 1966:33,42,44, 96,211, 1992:124(porträtt), 125,
216

Holmbäck, Åke, jurist lagutgivare 1980:84, Holmer, Carolina, småskollärare 1964:169,
Holmér, Folke, amanuens konsthistoria , aktiv vid bildandet av Lunds studentfilmstudio 2000:57,
Holmér, Ulla, kanslist på Föreningen Gamla Lund 2010:13-15, Holmgren, fotbollsspelare 2003:64,
Holmgren, skräddare 1948/49:164,
Holmgren, Albert, professor fysik 1983:29,
Holmgren, August Emil, zoolog 1926/27: 7.
Holmgren, C.W., akademiadjunkt 1960:187,
Holmgren, Carl Axel , chefsmaskinist biografen Aveny
2000:78(gruppbild), 85,
Holmgren, Carl Fredrik , ”Figge”, konstnär och grafiker, medlem i Konstföreningen Aura,
1928 2008:76,
Holmgren, Elna, född Lundsten, änka efter handskmakare Holmgren 1958:27,95,
Holmgren, Figge se Carl Fredrik
Holmgren, Fredrik (Fritz), ingenjör, amatörfotograf, föreståndare för Lunds stads gas- och vattenverk 2002:70,154,
Holmgren, Fredrik hustru, , medlem av Lunds fotografiska förening Holmgren, Gun Britt, kolonist 2012:73(gruppbild),
Holmgren, Gustaf , 1994:34,
Holmgren, I.P. , polisbetjent 1948/49:97,
Holmgren, Karl Axel, biografmaskinist Reflex-biografen 2000:64,
2002:68 (gruppbild),
Holmgren, Kjell, hälsovårdsassistent Malmö, profil Smörlyckans IF 1989:94,
Holmgren, Mina, ”Syster Mina”, diakonissa verksam Israelmissionen 1995:30,
Holmgren, Monica, kolonist 2012:72-75,73(gruppbild),
Holmgren, Ragnhild, biträdande rektor inom Team Dalby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Holmgren, Staffan , 2000:9, 153,
Holmgren Svante, kontorist socialdemokratisk politiker, ledamot Lunds gymnastik- och idrottsförenings styrelse 1991:74,
217

Holmgren, Svante, direktör 1955:75,1964:135
Holmgren, Tage, murare, bosatte sig 1927 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Holmgren, Yngve, tågkännare 1987:58,194,
Holmquist, Agnetha, studierektor vid Klosters rektorsområde 1993-02, rektor på Järnåkra inom Barn- och skolnämnd söder 2005:235, 244,
Holmqvist, Anna, g m Evald 1988:98,
Holmquist, Bengt M., styresman Lidingö 1996:238,
Holmqvist, Carl Axel, operaasångare 1988:68, 2000:41,
Holmqvist, Evald, bankman, kompositör Helsingborg , g m Anna 1988:40,98,102,104(bild),
Holmquist, Gustaf Magnus, folkskollärare 1956/57:32, 1964:162,
Holmquist, Göran, rektor vid Veberöds rektorsområde 1997-2002 2005:216,240,
Holmquist ,Hjalmar, professor 1947:99,
Holmqvist, J. , handlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:215,
Holmqvist, J. , korporal ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,215,
Holmqwist, Johan Henrik , prost Kville Göteborgs stift 1961:24,53f.,125,
Holmquist, Kerstin, rektor vid Klosters rektorsområde 1995-, studierektor 1990-94, var med och planerade Gunnesboskolan i början av 1990-talet 2005:201 (gruppbild),235,243,
Holmqvist, Kristina , expeditionschef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159,
Holmqvist, Lars, ”Lasse” Tvpersonlighet , journalist , författare karnevalskommissarie för Radio och Television i 1958 års karnevalskommitté 1994:93,100,
Holmqvist, Staffan, handbollsspelare LUGI 1986:33,
Holmstedt, Anna, småskollärarinna , kolonist, dotter till Maria och Victor 1960:76, 1964:170, 2012:79,f,83,
Holmstedt, Elise f Larsson, g m Ernst William, mor till Gunnar 2012:80f,83,
Holmstedt, Ernst William, innehavare av E.W. Holmstedts möbelaffär, kolonist, g m Elise, son till Maria och Victor, far till Gunnar , Margareta Wickströms farfar 2012:78-80,
Holmstedt, G. 1966:27,
Holmstedt, Gunnar, klasskamrat till Bengt Hjelmqvist, privatlärare ”Mentor” , son till Elise och Ernst William, far till Margareta Wickström 1972:22(även porträtt), 2012:80f,
Holmstedt, Inga Kari, folkskollärare f Gadd. Ledde ”hälsoklass” 1964:101,169, 2005:57,
218

Holmstedt, Maria, linnesömmerska , g m Victor, mor till Anna , Ernst William och Tina , Margareta Wickströms farfarsmor 2012:79,
Holmstedt, Nils, folkskollärare i Borstahusen , g m Petronella, bror till Victor 2012:83,
Holmstedt, Petronella, g m Nils 2012:83,
Holmstedt, Tina, småskollärarinna dotter till Maria och Victor 2012:83,
Holmstedt, Victor, målare, kolonist, g m Maria, far till Anna , Ernst William och Tina,bror till Nils, Margareta Wickströms farfarsfar 2012:78, 79(även porträtt), 81,82(bilder),
Holmström , guldsmed 1972:81,
Holmström, Anders , manlig huvudrollsinnehavare i 1990 års karnevalsfilm ”Rektorn” 1994:160,
Holmström, Bo, TV-reporter 2005:66,
Holmström, Britta, grundare av IM, har gett namn till Britta Holmströms gata 1998:144,
Holmström, Carl Anders Thorsten, konstnär, författare , tidningsman, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,
Holmström, Folke , 1993:139,
Holmström, Israel , registrator i kungliga kansliet skald skrev sorgetal på vers över Ulrika Elonora d.ä, 1693 och Karl XI 1697 1996:165,211,
Holmström, Kjell, handbollsledare 2005:61 (gruppbild),
Holmström, Lars, guldsmed, g m Mickael Burmans änka, 1938:29,
Holmström, Leonard Pontus, Hvilan föreståndare folkhögskolan, lärare katedralskolan, geolog 1950:17,31,33, 35,41, 47, 1962:10,24, 1975: 34, 1985:1:140,
Holmström, Olof , professor ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1960:89,91, 1966:195,206,215, 1988:46f,
Holmström, Richard 1993:140, 2003:119,
Holmström, Tora Vega, konstnär 2002:90, 2008:72f,,
Holst , språklärare 1926/27: 6,
Holst, Agda, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:73,76,
Holst, Anders, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:13,
Holst, Bengt Christiansson, borgare, köpte gård 1687 i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:18,
Holst, Christen Persson,sålde 1697 gård i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:34,
219

Holst, Hans Peter, dansk diktare 1922:32,
Holst Helena Elisabet , g. Anders Petter Fries 1961:27,
Holst.Kerstin, tandläkare vid Lunds skolor 2005:61,
Holst, Magnus, 2000:152,
Holst, Olof P., sockerbruksmästare 1926/27: 59,128,148,
Holst, Walfrid, fil dr 1973:67f,
Holstebro, Christen Madsen , präst i Görslöv och Särslöv, försvann under Skånska kriget 1996:26,
Holtsmark, Anne, norsk professor, specialist på fornnordisk historia 2001:88,
Holub, Ludec, 1985:2:25(bild),
Homeros, grekisk skald 1929:29, 1944:26,1973:35,1985:1:39,107,
Hommerberg, Amalia Beata, f Brask, g m Peter, mor till Bror och Carolina Henrietta 1932:29,39,
Hommerberg, Bror Laurentius, kronolänsman son till Peter och Amalia , bror till Carolina 1932:33,
Hommerberg, Carolina Henrietta, se Wetter
Hommerberg, Lasse, skötte ”Cirkus Alladin” i 1974 års karneval 1994:128,
Hommerberg, Magnus Peter, klockare 1972:101,
Hommerberg, Peter, auditör g m Amalia Beata f Brask, far till Bror och Carolina Henrietta Wetter 1932:29,39,
Hommerberg, Sigge, författare av framförallt resehandböcker, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1993:96, 1994:63,
Honorius III , påve 1985:1:16,
Hooker, Joseph, nordstatsgeneral under amerikanska inbördeskriget, skall ha organiserat fältbordeller 1996:70,
Hoorn, J.L., von fortifikationskapten 1959:21,
Hope, Salomon, dansk ryttmästare tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 1996:220, Hoppe, Joh:s, 1962:37(bild),
Hoppman, kolportör, swedenborgare 1961:130,
Horatius, latinsk författare 1985:1:107, 1992:26,
220

Horn, Arvid , statsman 1965:50,
Horn, Bengt, riksråd 1952:75,
Horn, Claes, kornett, livregementet till häst vid slaget i Lund 1676 dödad 1996:211,
Horn, Gustaf, fältmarskalk, riksråd, generalguvernör Livland, fälttåg i Skåne 1644-45 1942/43:27, 1996:5,72,226, 2007:90, 2009:55,64,
Horn, Heinrich (Henrik), friherre, riksråd 1952:76,91, 1996: 203, Horn, R. , marskalk 1996:91,
Horn, Nils Rudolf, student i Lund 1841, landshövding 1874 på Gotland och i Blekinge 1883, g m Ulrika f Sjöcrona 1932:14, 40 (porträtt 8 i Carl Wetters porträttalbum),
Horn, Ulrika, f Sjöcrona g m Nils Rudolf 1932:14, Hornby, Richard , dansk språkvetare 1998:169, Horney, Hilma, slöjdlärare 1964:173,
Horten, Anne , 1993:88,119f,
Horwitz, kantor judiska församlingen Malmö 1995:89,
Houcke, Jean Leonard , cirkusdirektör 1977:56, 1982:18,
Houten, Ulrik von, driver Stadsparkskaféet 2011:51,56,
Howalt, Christian, vävare, far till Christoffer , invånare i Drottens rote tills han dog 1658 enligt sjättepenningslängden,far till Christoffer 1923:40
Hovalt, Christoffer, vävare, son till Christian invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, ,borgare i Drottens rote 1743 , gesäll Mohlberg och lärgosse Peter 1923: 39f. 1938:7,55,67,(anmärkning i 1938 års årsbok felaktigt Christian som var död då!! )
Hovalt, Christoffer vävares lärgosse Peter, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Hovalt, Nicolaus, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 37,42,
Howard, Leslie, engelsk skådespelare 2000:69,
Hovbrand, Christer, arbetstagarepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1985-89 suppleant 1982-85 1997:227f,
Huang, Chris , taiwanesisk dockfilmare 2000:129,
Hufeland, Christoph Wilhelm , tysk läkare och professor 1961:108, Huglek, Lunds premonstratenserkloster förste abbot 2001:57, Hugo, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
221

Hugo, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
Hugocio de Pisa, 1984:16,
Hugo, Victor, fransk författare 1984:18,
Huitfeldt, Arild , dansk historiker 1928:19, 1946:17.
Huitfeldt, Arild, kanik, har bott i i Krafts rote före 1619, enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:24,
Huizinga, Johan , holländsk historiker 1996:238,
Hult, Emilie Gustafva , slöjdlärare 1964:173,
Hulth, Johan, bibliotekarie 1947:72,
Hultberg, Bengta, g m Harald 1977:119,
Hultberg, Claes Georg, kronobefallningsman 1958:82,
Hultberg, Gustaf , mösskräddare, g m Helena Malmberg
Hultberg, Harald , mössfabrikör, g m Bengta Olsdotter 1977:21,119, Hultberg, Helena , f Malmberg, g m Gustaf 1977:119,
Hultén, C. O., konstnär 2002:95,154,
Hultén, Ester Maria, småskollärare 1964:170,
Hultén, Sven Anders Josef, folkskollärare, tillsynslärare 1964:163,175,
Hultgren, Arvid , studentsångare 1981:54,
Hulth-Lilliestråle, Zacharias, universitetsbibliotekarie, professor 1971:76f,136,
Hultin, Olof , arkitekt , chefredaktör tidskriften Arkitektur 1997:164, 234,
Hultkranz, Klas Adolf, teol professor 1964:10-13, 15,
Hultman, J., hovrättsnotarie, amatörfotograf i Lund, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:70,154,
Hultman, Johan, taffeltäckare till KarlXII 1996: 207,238,
Hultmark, Carl Wilhelm , lektor naturvetenskap katedralskolan 1985:1:140,
Hultsberg, Torbjörn , manlig huvudrollsinnehavare i 1978 års karnevalsfilm ”Munborsten” 1994:136(gruppbild) , 137,
Hultzén, Gösta, fotograf i Lund, etablerad på 1930-talet, institutionsvaktmästare 1952:106(bild), 1959:81(bild), 1977:62 (bild), 1982:2:34(bild), 1993:73(bild), 2002:71,119, 139,143,150,154, 2003:77(bild),
222
1977:56?,119,

Hultzén, Kjell, 1987:194,
Humbla, Cornelius, tingsskrivare, bror till Victor 1966:59,
Humbla, Philibert, professor , juridik, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:215, 1969:10f,
Humbla, Victor, . stadskomminister, skolinspektor 1941:33, 1954:49. 1955:44, 1956/57:46,104 f.,131 f.,133(porträtt),178, 1960:25,47,52,63,154,158, 159(porträtt),175f,187, 1961:128, 1964:12, 1966:59,103,116,211,214, 2002:53,
Humble, Gustaf Adolf, biskop Växjö 1971:78,136,
Humble, Jöns, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, far till Lars 1923:44,
Humble, Lars Jönsson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, son till Jöns 1923:44,
Humble, Otto, vävare, borgare i Drottens rote 1743 1938:55,68,
Humerus, Bonde, kyrkoherde Lund, universitetsbibliotekarie, domprost, professor, riksdagsman, köpte 1693 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 16, 1971:77,136, 1982:89,
Humle , Ola , invånare i Klemens rote 1743 1938:72, Hallbeck g m
1924:
Hurfva, Anders, far till Anna, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:23,
Hurfva, Anna, invånare i Krafts rote 1691 enligt 1691 års dotter till Anders, 1924:23, Hurfvander, Nils, vaktmästare 1948/49:163,172,
Hurre, Anders Anderson, en av de 16 äldsta borgarna 1691, Drottens rote g m Karna (Karin) 1923:11,39, 1924:7,
Hurre, Anders, invånare till 1658 i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:43,
Hurre, Karna (Karin) invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Anders 1923: 39,
Hurwitz, Leo, amerikansk dokumentärfilmare 2000:114, Husman , dansk universitetskopparstickare 1996:48,
Huss, doktorinna Malmö ägare av vattenrutschbana 1994:83, Huss, Reinhold , major 1954:8,
Huston, John, amerikansk filmregissör 2000:105,
223

Hutton, Brian G., amerikansk filmregissör 2000:93,105,
Hvaling, senior skomakarmästare 1948/49:75,
Hwass, Lars ”gammal”, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Hvid, Niels, biskop Lund 1578-89 1946:16,19, 1953:8,13, 25,
Hvidtfeldt, Johan, dansk historiker och arkivarie 2001:89,
Hwiid, Andreas Christian, orientalist, teolog, professor 1961:123,
Hwiid, Karen, f Fjelsted , biskopinna Köpenhamn 1961:8,122,
Hwiid, Matthias, biskop Köpenhamn 1961:122,
Hyberg, Bengt, akademipedell, far till Hampus 1926/27:16(bild), 67-71, 77(gruppbild),118f,130, 132,148, 2004:58f,
Hyberg, Hampus , son till Bengt och Maria 1926/27: 69,148, 2004:58f, Hyberg, Maria Catharina, f Sjöberg 1926/27: 69,148,
Hübinette, Nils Fredrik, konstnär 2009:129,
Hyblein, J., advokat , nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:29, Hübner, Johannes, läroboksförfattare 1956/57:52,148,
Hydbom, Göran , cirkusdirektör i 1982 års karnevalskommitté 1994:140,
Hydbom, Olle , ansvarig för tåg- och personal i 1974 års karnevalskommitté spexansvarig i 1978 års karnevalskommitté 1994:128,130,131(gruppbild),
Hye-Knudsen, Johan, dansk dirigent 1981:85,
Hyland, Lennart, journalist och programledare i TV och radio 1997:217,
Hylander, Andreas (Anders), informator hos E.G. Lidbeck, teol. professor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, kyrkoherde Uppåkra Flackarp , far till Sven 1922:6, 1926/27:10, 91- 100,148, 1929:VIIf,X,18f,53, 1941: 28(bild),1951:34, 46 ff.,(porträtt s. 49), 86, 1956/57:26,28,73,108,113 f.,1960:124, 1961:30,33,76f,97, 1966:33,41,211,1972:115, 1982:81, 1992:122,
Hylander, Hedvig (Hedda) g. med Andreas 1926/27: 95f,148,1941:23,28(även bild), 1956/57:26,34, 38,73 , 108,113-118,126-128,130, 1960:30,32-36,47, 123f, 176, 1966:102,
Hylander, Olof Lorentz, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:198,
Hylander, Sven, akademiadjunkt i historia son till Andreas 1922:6, 14,26, 1926/27: 10,89,96-100,148,1929:41,53, 1961: 24, 1981:23,
Hyldahl, Chr., bokhandlare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd g m Karna Henriksdoter i hennes andra gifte 1923: 29,
224

Hyldentong, Johan, missionär, ägare 1903 till huset Prennegatan 5 , där en synagoga låg 1995:103,
Hylledal, bokförare ägare Gastelyckan 1704 1919:12, 1990:25,
Hyllén, Anna Maria Teodora, f Hallbeck g m Nils 1977:119,
Hyllén, Henric, Gjörwells informator 1971:7,
Hyllén, Nils, specerihandlande, g m Anna Maria Teodora Hallbeck 1926/27: 70(bild), 130, 1954:26, 1960:188, 1968:102, 1977:47 , 119, 2004:37,
Hylmö, Gunnar , folkskollärare 1964:164,
Hylmö-Björk, Marianne, konsulent i slöjd (textil) vid Lunds grundskolor 1977-94 2005:130, Hülphers, Abraham , topografisk samlare, köpman 1965:66, 1985:2:32,
Hyltén, Anders von , talman i borgarståndet, ämbetsman 1982:95, Hyltén-Silferversköld,Nils, se Silferversköld
Hyltén-Cavallius, ankare i Smålands dragkampslag 1986:50,106,
Hyltén-Cavallius, Anna Elisabeth Mortana , småskollärare 1964:169,
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof , fornforskare 1998:67,
Hyltén-Cavallius, Claes, elevrådsordförande 2005:52,
Hyltenius släkt har fått ge namn till kvarteret Hyltenius 1998:67
Hynemöder, August Ludvig ,akademikirurg 1965:74,88, 2004:143,
Hünemöder, Johan Fredrik, stadskomminister 1951:46, 1958:40f,1966:211,
Hyphoff, Gustaf, akademigravör 2008:61,
Hyphoff (Hypfauff ), Johan Melchior, kanik , provincialmedicus av tysk börd, g m Ursula Sophie von Densted, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden har fått ge namn till Hyphoffslyckan 1924: 19, 1952:28f, 1962:63, 1984:27f, 1990:25, 1998:75,80, 122,
Hyphoff (Hyphauff) Joachim , präst i Hyby dog 1677 1996:26,
Hyros, Nils, Brita Ingemarsdotter fick bo hos honom, medan Nils Stjerna var ute och stal 1948/49:23, 2004:11,
Håhl, gesäll hos perukmakare Peter Carlson invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62, Håkan jarl, dansk storman knuten till Knut den helige 1939/40:40,83,
Håkan Magnusson , g m Margareta, drottning av Danmark, Norge och Sverige 1998:61,
225

Håkansson , fru övertog 1915 Blå bandets café eller Café Blå 1993:70, Håkansson, Anders , son till Håkan Andersson 1933:14,
Håkansson, Arne ”Håkan”, journalist Löddeköpinge .i sin ungdom piccolo på Grand hela verket, 4(gruppbild), 1987:194, 1989:93-95,114f,141, 1998:98, 2000:151, 2002:83,150,159, 2005:61 (gruppbild), 2012:197,
1986:
Håkansson, Carl , 1987:2,6,178(gruppbild),
Håkansson, Carl , förskolechef vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Håkansson, Christoffer Bogislaus, kronofogde i Torna m.fl. härader 1926/27: 90,148, Håkansson, E. , uppbördskassör 1995:112,
Håkansson, Eva , 1993:141,
Håkansson, Eva, kolonist, dotter till Sture och Anna Rosberg 2012:92, 93 (gruppbild), Håkansson, Elvir, stud, , son till Johan hyresgäst hos H. Elovson 1984:114f,
Håkansson, Eva, biträdande rektor vid Nöbbelöv 2005:243,
Håkansson, Gerda, småskollärare, tillsynslärare 1964:100, 171,175,
Håkansson, Gunnar, sekreterare och ansvarig för biljetthantering i 1974 års
karnevalskommitté
Håkansson, Gunnar,
Håkansson, Gustaf,
1994:128(även porträtt),
snickarmästare, far till Tage 1993:14,41,
1993:141,
Håkansson, Hans, socialnämndspolitiker (m) och fullmäktig 2005:161
Håkansson, Harald, ledamot av 1954 års karnevalskommitté 1994:82,
Håkansson, Helmer, förste vice ordförande i skolstyrelsen (s)1989-91, andre vice
ordförande 1985-88 2005:172 ,233,
Håkansson, Johan, apotekare Söderköping, far till John Åke och Elvir 1984:114,
Håkansson, John Åke, stud Katedralskolan, son till Johan hyresgäst hos H. Elovson 1984:114f,
Håkansson, Jöns, sjöman, ledamot av 1880-talets karnevals kommittéer, död i Batavia 1977:43,119,
Håkansson, Karin, kolonist 2012:158,159(även gruppbild), Håkansson, Knut, tonsättare 1988:98,106,125,
Håkansson, Margit, notarie hos kronofogde Björck 1986:79,
226

Håkansson, Mathilda, g m Tage 1993:51,
Håkansson (Håkansen) Nils, se Nils
Håkansson, Nils, tornväktare, råkade 1808 sätta domkyrkans torn i brand 1951:87, 2004:9,
Håkansson, Nils Herman , advokat, karnevalsingenjör 1950, ledamot av 1954 års karnevalskommitté 1994:70,82,
Håkansson, Olof , talman i bondeståndet , en av frihetstidens mest inflytelserika politiker 1971:69,136,
Håkansson, P. ,fil dr 1976:86,
Håkansson, Per , drev tillsammans med Gustav Scheutz Svenska Förenade Biograf AB från 1932 2000:62,
Håkansson, Per, fil dr, fabrikör Eslöv Salubrin 1981:57,1984:96f, Håkansson, Peter, kanslerssekreterare från 1823 1929:XIII,4,50,53, Håkansson, Sven, aktv i 1970 och 1986 års karnevaler 1994:118,152, Håkansson, Sven son till Håkan Andersson 1933:14,
Håkansson, Tage konditor g m Mathilda , öppnade 1902 Håkanssons konditori ”Bullis” 1962:27, 1979:XII , 1993:14,41, 51,143(bild),
Håkansson, U., ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:51,
Håkansson, Werner, banarbetare BLHJ 1987:184,
Håkansson, Wilhelmina, städerska Lund S 1987:184,
Hålgren gesäll hos skräddare Nils Holm, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Hållfast, Jöns Andersson, löjtnant livregementet vid slaget i Lund 1676 1996:211, Hård, Carl, överste, kommendant Helsingborg under Skånska kriget 1996: 202, Hård, Carl Gustaf , generalguvenör, greve, riksråd 1953:47 – 49,52,
Hård, Concordia , skådespelare , g m Hjalmar Selander teaterdirektör 1982:56,
Hård, Johan Adolf, kommendant Karlshamn, överstelöjtnant avrättades 1678 för att ha kapitulerat 1996:197,
Hård af Segerstad, August Leopold, fängelsedirektör i Norrköping 1926/27: 55,148,
Hård af Segerstad, Sigrid, sekreterare 1914 i Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm 2012:43 (bild),
Hårek av Tjötta, på Helgoland , vikingahövding 1939/40:7,
227

Hårleman, Carl, överhovintendent, arkitekt Sthlm, även verksam i Lund under 1700-talet, har gett namn till Hårlemans väg och Hårlemans plats 1934/35:23, 32,33(bild), 34f,38-40,41 (bild),42,43 (bild),44,46,66,70, 1959:16-18, 23f, 25(bild) , 27(bild),31f, 36, 1965:19, 1969:14, 1971:45,61, 65 (bild), 1972:17,39, 40(bild), 48,117, 1976:51, 1985:2:27(bild), 1990:26, 1998:128f, 2003:103, 2008:7, 2011:202,
Häge, r föravskedad soldat, invånare i Klemens rote 1743 1938:72, Häger, Nicolaus, 1947:14,
Hägerdal, Rie, konstnär 1995:108(bild), 2008:114(bild),115, Hägerstrand, Torsten , professor geografi 1983:9,91-100,
Hägg, Dagmar, 1970:5,
Hägg, S.A. , finskomakarmästare Uppsala 1936:83,
Hägg, Oskar, arkitekft Malmö, framstående jugendarkitekt, som bl.a. ritade hus vid Clemenstorget i Lund 2006:108, 137,
Häggblad, Axel Alfred, brevbärare g m Kersti Beata Persdotter 1977:23,93,119, Häggblad, Kersti Beata, g m Axel Alfred 1977:119,
Hägglund, Henrik Wilhelm, kyrkoherde författare 1941:12, 1961:43, 1991:40, Hägglund, Ida Ulrika, f Dahlbom g m Johan Henrik 1926/27: 76.144,
Hägglund, Jac., skomakaremästare 1956/57:99,
Hägglund, Johan Henrik, pastor , kyrkoherde Västra Karup, teol dr, g m Ida Ulrika f Dahlbom 1926/27: 144, 1955:23, 1960:110,115, 161,162,187, 1964:24,
Häggman, C.F, 1929:XI,
Häggquist, Anna, skolflicka 1960:55,
Häggroth, Nils , student Lund, lektor Linköping 1971:102,136,
Hälljason, Svän , tornväktare, ställer dagligen urverket i kyrkan, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Hällqvist, Arne, tågkännarre 1987:194,
Hällström. Per, biträdande rektor vid Lerbäcksskolan 2005:243,
Händel, Georg Friedrich , tysk tonsättare 1988:19,66,68,140,
Härdig, Gunnar , chokladförsäljare under 20-talet på biograferna Palladium och Skandia 2000:51
Härje, Karl Albert, tidningsman, kommunalpolitiker Malmö(höger), ledamot av 1880-talets karnevalskommittéer 1978:56,
228

Härle, Martin, musiker 2011:196,
Härstedt, Eva, rektor vid Team Genarp inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Härstedt, Johan Fredrik, kyrkoherde i Fjelie 1926/27: 91,148,
Hästsko, svensk kommendant Helsingborg under Skånska kriget 1996:171,
Höber, Martin, yrkesvalslärare på Fågelskolan 2005:120,
Högberg, Bengt, översättare från latin 2001:88,
Högestätt, Eje , konsthallschef , ordförande studentfilmstudion 1948-53 2000:80f,91,
Högman, Per , stationsbiträde, stationsmästare Revinge , Revingebanan stationsmästare Bjärred 1987:46,67f,123,184,
Högstedt, Christina , 1956/57:162, 1990:7, 1996:238, 1998:24,169, 2012:197, Högstedt, Else Andersdotter , uppasserska 1956/57:142,161-163,
Högstedt, Jerry , dirigent 1981:80,
Högstedt, Tufve , arbetskarl 1956/57:161, 163,
Högstedt, Tufve, hökare 1951:35, 87, Högström, Per , prost 1971:70,
Höier-Karksen, Einar, dansk studentsångare , en av tre karneval tågsansvariga 1950 1981:84, 1994:74,
Höjer, Johan Carl, gustaviansk reformpedagog 1985:1:76, Höjer, Magnus , historiker 1970:12,
Höjer, Signe , sjuksköterska och politiker(s) 1984:116, Hökerstedt von, se Gadde, Hedvig Eleonora,
Hörberg, Lars, vaktkarl 1948/49:168,
Hörberg, Leif arkitekt, HLAB var med och ritade hus i Klostergården under 80 och 90-tal 1997:152,222f,
Hörberg, Lennart, folkskollärare 1964:165,
Hörgren, Christian , handskmakare, borgare i Klemens rote 1743, gesäll Sören och lärgosse Carl 1938:31,70
Hörgren, Christian handskmakares gesäll Sören , invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Hörgren, Christian handskmakares lärgosse Carl, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
229

Hörjel, Nils, tidigare Nilsson, Juve landshövding, i sin ungdom handbollsmålvakt i Ystad 1986:75, 1991:86,
Hörlin, Johan Göran, gördelmakare 1926/27: 25,123,148, 1951:58, 60, 91,92 , 1956/57:26,
Hörlin, Johan Niklas, köpman 1926/27: 18,148,
Hörlin, Nils, gördelmakare 1938:30,1948/49:163,1972:64,68f,
Hörling, Jonas, professor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:15, 1953:35,
Hörman, Sune , psykiater, målvakt i IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1991:87,
Hörndahl, Judith fröken, sångerska 1988:60, Hörnsten , handlande 1956/57:139,
Höst, Jens Kragh, litteratör 1975:74,
Höörgren, G. ,studentsångare 1981:42(gruppbild), Iarus, kantor 1946:32
Ibsen, Anders, dräng 1948/49:16,
Ibsen, Henrik, norsk dramatiker 1932:25, 1982:59, 1984:57,59-61,64-66, 1985:1:180, 1999:39, 2002:157,
Ibsonius, Ibb Larsson, kyrkoherde Ö. Kärrstorp, blev utsatt för inbrott av Nils Stjerna och Brita Ingemarsdotter 1948/49:23, 2004:11,
Ibsson,Anders, snickare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923: 13,
Ibsson,Bengta, Lilla Råby bodde 1658 i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:21,
Ibsson, Per, nämns i i Krafts rote 1696 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:21, Ibsson,Per, Lomma, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923:16,42, 1924:45, Ida, hemjälp hos Nodermanns 1988:92,103,
Idestam-Almqvist, Bengt, ”Robin Hood”, filmvetare 1978:119,
Idström, Wilhelm ordförande studentkåren, fil doktor, ledamot av 1867 års karnevalskommitté , ledamot av 1869 års majfest, ledamot av 1872 års karnevalkommitté, ordf 1876 års karnevalkommitté , kamrer Torna, Bara och Harjagers härads sparbank , ledamot av LBJ:s interim- och ordinarie styrelse , undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1968:85, 1978:28, 31, 38,39(gruppbild), 51, 1982:40, 1987:16(även porträtt),17-22,24,26,40, 58, 182 ,186,193, 1996:177,
230

Ifversson, Nils, grovsmed, invånare i Drottens rote 1651 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 40,
Ihre, Johan, språkvetare 1971:61,
Ihre, Thomas, professor, domprost Linköping, ägare av Krognoshuset, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1922:27, 1924:25,46, 1979:53,
Ilien, Fredrik, skolläkare 1964:109 (porträtt), 110, 2005:25,
Illman, Karl Johan, professor exegetik 1995:85,154,
Ingeborg, änka efter skomakare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd men flyttade senare till sin dotter i Skabersjö 1924:6f,
Ingelman, Göran Gabriel, litteratör 1961:22,
Ingelson, August, Torps bruk, far till Maria 1988:12,17,19,24,
Ingelson, Maria, ”Majta” Preben Nodermanns brevvän och svärmeri 1988:12f,17-21, 18(porträtt),24f,117f,
Ingelström, Göta, handläggare vid undervisningsavdelningen vid skolkansliet 2005:188, Ingelström, Petrus , rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:188,
Ingemansson, fru, matexpert i film, som institutet för färgfoto gjorde åt Skogaholms bröd 2002:97,
Ingemansson, Axel J., (I:et) kassör , bankdirektör, studentsångare, ledamot stadsfullmäktige 1968:37f, 1973:39(gruppbild),54f,60, 1992:113,
Ingemansson, Hans , kommunalråd( h), vice ordförande 1955-67 och ledamot 1968-74 i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse, ordförande i efterföljaren 1963 till kommittén för inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, 1973:85, 1981:16, 1986:18(även bild), 19, 1987:194, 1997:71f,79 , 96, 227,232, 2006:49,119,
Ingemansson, Kaj , Norrtorpa 1993:141,
Ingemansson, Maria, 2012:139,141(porträtt),
Ingemansson, Måns, kruk- och pottemakarmästare, deltog i församling 1691 1942/43:8. Ingemanson, Tue, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743 1938:63, Ingemarsdotter, Britta, fästekvinna till tjuven Nils Stjerna 1948/49:21-24 2004:10f,.
Ingers, Ingemar, arkivarie språkvetare starkt negativ till förslag 1976 för kulturvecka till 300- årsminnet 1976 av slaget vid Lund 1939/40: 18, 1962:11, 28,55 (bild),74, 1970:5,17(bild),23(bild),24(bild), 27(bild), 33(bild), 49(bild),51(bild), 53(bild), 61(bild), 1978:7, 1983:28,30, 1989:20. 1993:135,140, 1996: 181,188, 189 (bild), 238, 1998:5,31,39, 45,50, 52,58,62f,70-73,79-81,84, 87,94,96,98,106-108, 111,116f, 122f,132f, 142,145,147,152,166,170, 2003:60,70,103,119, 2004:74,150, 2011:272,
231

Ingevaldsson, Eric, löjtnant livregementet, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:211, Ingrid, vävare, 1942/43:31,
Ingstad, Olof , rektor 1950:35, 1961:131,
Ingvar, Cecilia ”Cilla”, revyartist, primadonna hos Karl Gerhard ,lundaspexare, dotter till Sven, aktiv i 1950 års karneval tillsammans med Irene Wulff , tamburmajor i 1954 års karnevalståg, sekreterare i 1958 års karnevalskommitté 1986:50, 51(porträtt), 1994:72, 80 (porträtt), 81f, 86f, 88(gruppbild),93,97,
Ingvar, David H., professor i neurologi , son till Sven och bror till Cecilia, tillhörde första panelen iTV-programmet „Fråga Lund“ , medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1994:113,
Ingvar, Sven , med professor 1947:101,
Ingvarsson , Håkan, pottemakare se Hedström
Ingvarsson, Isak , se Hedström
Innocentius I , påve 1984:16,
Innocentius III, påve 1985:1:15,
Innocentius IV, påve 2001:65,
Isaak, stenläggare 1972:54,
Isac de Stella, fransk munk, teolog och filosof 2001:34,
Isacsson, Bertil , ledamot i 1950 års karnevalskommitté
Isacson, Richard , riksspelman, medlem Lunds folkdanslag 1986:24(gruppbild) Isak, förbrytare, som piskades till döds 2004:103,
Isaksdotter, Bengta, g m arbetskarlen Bengt Mårtensson 1966:147, Isaksdotter, Gustava Sofia , piga, fattighjon 1966:159,
Isaksson, Evy, affärsbiträde i Nerliens fotoaffär 2002:86,88(även gruppbild), Isaksson, Gunilla , 1986:77(gruppbild),
Isacksson, Pål, hade egendom på Lilla Stampelyckan 1704 1919:11,
Isberg, Alma, 1950:46,
Isberg, Carl, handlande 1953:83 , 1954:11,14,54, 1955:60, 1966:60,
Isberg, Carl A., handlande 1948/49:192, 1955:57,
Isberg, Carl Axel, bankdirektör Chicago , bankkamrer Lund 1956/57:177,
232
1994:71,

Isberg, G., trädgårdsmästare i Malmö, sakkunnig i parkkommittén 1908-09 2011:214,
Isberg, Hagbard , prost 1966:119,123(bild),125(bild), 127(bild),128,129(bild), 160,168f, 171, 189f,209,218,
Isberg, Hedda Maria El:a , slöjdlärare 1964:173,
Isberg, Jennie, ordförande kuratorskollegiet, Lund 2011:72,
Isberg, Laurentia Dorothea, f Hesselgren g m Paul Christian 1945:92,99,
Isberg, Olof, hantlangare Kristianstad, far till Petronella Christina Holmberg , g m Johan Petter 1942/43;58,
Isberg, P., rektor, amatörfotograf i Malmö, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:70,154,
Isberg, Paul Christian, handlande g m Laurentia Dorothea f Hesselgren , ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ägare Pålsjö tegelbruk 1945:99, 1954:10,49, 1966:212, 1998:132, 2002:43,
Isberg, Pål, handlande, anlade på 1800-talet Pålsjö tegelbruk 1930: 7,
Isberg, Sven, tunnbindare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1936:22, 1958:70,76, 1966:27,212,
Isling, Åke,pedagog och skolforskare 2005:41,64,
Israel, Ellinge ,bönhasare (fuskare ) inom krukmakerinäringen 1942/43:20,
Ivarsson, Chritoffer, ordf. för Lunds studentkår 2010 2011:72,
Ivarsson, Hugo , ordförande Folkparken 1986:20,
Ivarsson, J.F. , ”Joffe” verkmästare och ledamot i 1950 års karnevalskommitté 1994:70,73,
Iveberg, Hans, regissör, producent och manusförfattare 2000:107,114,
Iveren, Kresten, dansk konstnär, undervisade på Kunstakademiets Malerskole i Köpenhamn 2008:97,
Iverson, E., fotograf i Lund, etablerad under 1860-talet 2002:119, 138,154,
J.A. signatur Arbetet
Jacksson, Göran , sekreterare i 1970 års karnevalskommitté 1994:118 (även gruppbild),
Jacob Bagare, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepennings-längden 1924:37f,
Jacob Klensmed, bodde 1658 i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:26,44,
Jacob Svarvare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10, 1924: 9,
233

Jacob stadstjänare, invånare i Drottens rote 1743 1938:66, Jacobaeus, Anna , f Christensdotter g m Mattias 1923: 20,
Jacobaeus, Mattias, kyrkoherde i Gullarp och Näs, g m Anna Christennsdotter, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1923: 20,
Jacobowsky, Carl Vilhelm, judisk kulturhistoriker, litteraturvetare ,stift- och landsbibliotekarie Skara 1995:103,
Jacobowsky, Elias, gårdfarihandlare (hausier) 1995:128,
Jacobs, Jane, amerikansk-kanadensisk författare, arkitektur och stadsplaneringskritiker 2011:264,
Jacobsen, Barbare , g m Sthen 1996:220, Jacobsen , Lis, dansk filolog 1939/40:78,85,
Jacobsen, Morten ,“Morten Pottemager” , pottemakare., invånare i Vårfru rote 1658 till sin död 1676 enligt sjättepenningslängden 1924:45,49, 1942/43:28f,109,
Jacobsen Niels se Niels le Tort
Jacobsen, Brunkil, präst i Veberöd 1590-talet 2009:120,
Jacobsen, Sthen, dansk-svensk präst, Kågeröd, son till Jacob Nielsen och hans andra hustru Ursille, g m Barbare Hansdotter, skrev under och efter Skånska kriget på danska den aldrig publicerade ”Den Nordiske kriigs Krönicke” 1923:8 1996:7-9,16f,21,26,55,70,84- 87,91f, 105, 119,146f,150, 152f, 155-157,169-171.197,205,220,238,
Jacobsen, Vagn , tecknare 1989:75,
Jacobsson, jude, som lämnade Lund år 1829 1926/27:16(bild),117, Jacobsson , kopparslagare 1978:12,
Jacobsson, undervisningsråd 2005:91, KOLLa
Jacobsson, Abel, barberare 1926/27: 77(gruppbild), 128,132,
Jakobson, Abraham , jude bosatt Mariagatan 5 m familj 1904 1995:50, Jacobsohn, Abraham Marcus, Göteborg 1995:15,
Jacobsohn, Anna Ida, f Matulsky , g Abraham , dotter till Kaleb 1995: 15, Jacobsson, Arvid poliskommisarie 1948/49:117,
Jac(k)obsson, August Bernard, stadsarkitekt och stadsingenjör, ritade Allhelgonaskolan (1890) och Vårfruskolan ( 1868 och 1904) 1936:78,80, 1937:7(bild), 1955:66,70, 1960:106f,119,125-127,129- 131,133f 1962:53,1966:197 , 199,201f, 1967:32(bild),
234

1977:2(bild), 1980:12(bild), 1983:14,17,21f, 31, 1984:43(bild) , 1990:9,76,82, 83(bild),86,87(bild), 2003:17, 2005:11,246, 2006:15, 2011:219f,223,
Jacobsson, Axel , barberare 1926/27: 69,132,148,
Jacobsson, Björn, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:48,
Jacobsson, Christian, bodde i Klemens rote 1658-78 då han och hans familj reste till Danmark enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:21, 1924:37,
Jacobsson, Evert, slöjdlärare 1964:174,
Jacobsson, Gun, naturskoleföreståndare från 1992 2005:155, (även gruppbild),
Jakobsson, Hans, lantbrukare, far till Lars Hansson Klosterhusen 1970:35
Jakobsson, Hilding ,”Jakob”, vaktmästare Lunds idrottsplats 1986:38(porträtt), 2003:64,
Jacobsson, Hinrich, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 24,
Jakobsson, Ivar, stadsingenjör 1960:135, 1990:20,30,
Jacobsson, Johan, Malmö, hade egendom i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:13,15,
Jacobsson, Lars, stadsträdgårdsmästare i Lund från 1986 2011:6,82, 226, 2012:5-9,
Jakobsson, Lennart, ordförande ( s) för Lunds kommunala fastighetsbolag 1995 1997:146,190(gruppbild),226,
Jacobson, Matts, arkitekt FFNS arkitektkontor Malmö, ritade hela Ladugårdsmarken åt LKF med flera under 80 och 90-tal 1997:157,22
Jacobsson, O. , kartograf 1962:12,
Jacobsson, Petter, invånare i Klemens rote till 1675 1923:23,
enligt 1691 års sjättepenningslängd
Jacobsson, Sven, fotohandlare 2002:148,
Jakobsson, Theodor , militär ,museeman 1996:238,
Jacobson, Tord , bostadsforskare 1997:230,235,
Jakobsson-Jarlow, fru 1986:88,
Jacobsson-Lundeborg, Helga, småskollärare 1964:157(gruppbild),158 (gruppbild),170, Jacobus Pauli, kanik Roskilde 1984:16,
Jacobus de Voragines, ärkebiskop i Genua , krönikör 1980:123(bild),
Jadin, Louis-Emmanuel , tonsättare 1956/57:157,
235

Jaenecke, Fritz, tyskfödd arkitekt, samarbetade med Sten Samuelson , ritade Järnåkraskolan, Klostergårdsskolan och Hospitalsgården m.m. 1997:66f, 70(bild), 223, 2005:50f,246f, 2006:43f,46,56,
Jahr, Adolf, skådespelare 2000:66,
Jakob, vaktmästare på idrottsplatsen se Jakobsson, Hilding
Jakob II , kung av England , dotter Anna g m Georg prins 1996:219, Jakob Baelingeryth kanik 1984:15,
Jakob Erlandsson, ärkebiskop 1253-74,vistades i Rom före han blev ärkebiskop och var där Innocentius IV:s personlige kaplan, bror till Nils 1920:19, 1934/35:63 (bild),65,1937:59, 1939/40:40, 1946:42, 1986:89,1992:52, 2001:62, 65-67,74,
Jakob Gertsson, ärkebiskop 1392-1410 1946:32,43,
Jakob Jönsson, riddare bror till ärkebiskop Peder 1980:46,
Jakob Tömmermand , 1942/43:29,
Jakobsen, Baltasar, ärkedjäkne, 1946:32,44,
Jakobsen, Vagn , konstnär och tecknare på Sydsvenska dagbladet 1993: 34, Jakobsson se Jacobsson
Jammers, G., rådman 1689 1919:8,
Janacek, Leo, tjeckisk tonsättare 1981:92,
Janér, Sten R., pappa till 1986 års karnevals ”Kabaré Gelinjal”
Janghed, Bengt, folkskollärare 1964:101,165,
Jangö, Jan, tidskriftsredaktör fackboksförfattare 1987:36,
Jankelowitz, jude Lund 1995:89,
Jannings, Emil , tysk skådespelare 2000:81(bild),82,
Janse, Otto, arkeolog 1920:2,
Jansén, Axel, 1903 tillsammans med Moje Björkman innehavare av Grand 1993:110f, Jansin, Sten, fotograf Sthlm 2011:257(bild),
Jansson, ladufogde 1977:34,
Jansson, Anders, spexare, filmare 2000:147,
Jansson, Birgit, 1987 :194,
Jansson, Christian lärare 1968:58f , se Johnsson , Nils Christian
236
1994: 155,

Jansson,Christian W. , biljettansvarig i i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,
Jansson, Ebba , 1987 :194,
Jansson, Elna, städerska Revingebanan, g m G. A. 1987 :64 (gruppbild),67,184, Jansson, Eva- Maria, forskare judaistik Lund även KB Köpenhamn 1995 :95,117(bild),125, Jansson, G., arkitekt Lundquist & Rendahl 2005:246,
Jansson, Gustav Adolv, styrelseledamot avdelning 151 Järnvägsmannaförbundet, banmästare Revingebanan , g m Elna 1987 :46,64(gruppbild),101,147(gruppbild),165f,184,
Janson, J. F., domkyrkoorganist Skara 1988:46, Jansson, Jonas, tornväktare 1936:58,
Jansson, Karin, biträdande rektor vid Team Genarp inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Jansson, Mattias H, gjorde 1982 års karnevalstidning 1994:142,
Jansson, Sven, vd SABO 1997:144,,
Janson, Tove , finlandssvensk författare 1975:52,
Jansson-Brenner, Anna Christina, folkskollärare 1964:166, Jansson-Lindquist, Karin, deltagare i 1924 års karneval 1994:43(gruppbild), Jarbe, Ivan, musiker sax 1986:23(gruppbild),
Jarl, Stefan, filmregissör 2000:89,111,
Jarl, Yvonne, förskollärare, rektor Ladugårdsmarkens skola 1993 2005:181,241,
Jarlman, Olof, revychef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Jeansson, Jonas, tornväktare, uppsyningsman över skjutsinrättningen 1958:67,
Jeffmar, Marianne, författare och översättare 2008:57,
Jehander, Carl, byggmästare , järnvägsman 1987:62,
Jehuda Ha Levi, medeltida , judisk filosof från Spanien 1995:141,146,
Jeltsin, Boris, rysk president , nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1994:157,
Jens Brostrup, ärkebiskop 1472-97 1937:62, 1946:43 Jens Grand, ärkebiskop Lund 1289-1303 1984:12, Jens Hack , dekan, Malmö 1937:62,
237

Jensen, repslagare 1968:41,55,
Jensen, A., Fischers Fotoateljé 1957 2002:143,
Jensen, Andreas G,, dansk forskare 1942/43;74,
Jensen, Carl, industrihistoriker 1987:194,
Jensen, Christian Albrecht, dansk konstnär 1975:73(bild),
Jensen, Christen hovpredikant 1952:14,
Jensen, Johan, repslagare Smörlyckan 1989:90,
Jensen, Martin C , stationskarl SJ , socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:119, 120(även gruppbild),126f,138,186,
Jensen, Sten, fotograf i Lund, etablerad 1937 2002:89f, 93 (gruppbild),119, 139,143,144,146,154,158f, 2003:68(bild),
Jensen-Carlén, Carl, disponent sockerbruk. bankdirektör styrelseledamot LBJ , ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907, tecknare 1987:54,186, 1993: 34,1994:omslagets baksida (bild), 2011:212,
Jenson, Jens , kapten, snapphane 1996:26,
Jensson, Nils, skomakare, invånare i Krafts rote 1630 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:7,
Jensson,Willum, den siste stadsskrivaren under dansk tid , hade egendom i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:45f,
Jeppe Drejare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 28,
Jeppe Ryttare, invånare i Drottens rote omkring 1658 enligt sjättepenningslängden 1923: 46,
Jeppe Swärteman, invånare i Drottens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1923: 39,
Jeppe Timmerman, invånare i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:23, 44, Jeppesen, Knud, dansk tonsättare 1981:84,91,
Jeppsen, Ida , affärsinnehavare Smörlyckan 1989:86,
Jepson, Karl-Edvard , ”Jeppa” egyptolog , lundaspexare
Jeppson, målarelärling 1948/49:192, Jeppson, makarna 1962:43, Jeppson, specerihandlare 2006:6,
Jeppsson, Agneta, handlande 1954:23,
238
1978:119,

Jeppsson, Bertil, folkskollärare, hjälpklasslärare, rektor för det nybildade rektorsområdet för specialundervisningen 1969-74 och rektor vid Dalby rektorsområde 1974-92 1964:89,165, 2005:58 (även porträtt),98,239,
Jeppsson, Birgitta , 1998:2,
Jeppsson, Hans, husägare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, syssloman i fattigvården 1955:61, 1960:113,120,128,187, 1964:65f, 1966:215,218, 2004:61,
Jeppsson, Hjalmar, skolstyrelsens ordförande i Veberöd fram till 1959 2005:98,
Jeppsson, Irma, spritkassörska på Grand, g m Uno 1986:57,
Jeppsson, Karin historiker 1983:19,30,
Jeppsson, Karl Edvard, folkskollärare, musiklärare , spelade rånare i karnevalsfilm 1954 1964:165,172, 1994:83,96(porträtt), 2005:116,
Jeppsson, Marianne, administrastiv chef vid Lerbäcksskolan 2005:243,
Jeppsson, Martin, folkskollärare 1964:163,
Jepson, Ola, timmerman, borgare i Vårfru rote 1743 , gesäller Lars och Per 1938:52,64,
Jepson, Ola timmermans gesäll Lars, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64,
Jepson, Ola timmermans gesäll Per, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64,
Jeppsson, Ola, torpare i Västra Sallerup 1966:66,
Jepson, Rudolf, cigarrhandlare, senare tobakshandlare saluförde fotografiska artiklar 2002:147,
Jeppsson, Torsten, civilekonom, direktör , försäljningschef Åkerlund & Rausing 32 (även gruppbild),33, 2003:77,
Jeppsson, Uno, barnavårdschef från början poli, s g m Irma 1964:115, 117, 1986:57(gruppbild),
Jeppsson Hansson, Sofia, slöjdlärare 1964:173, Jergmo, Fredrik, 2011:249(bilder),
Jerling, Johan, Sthlm byggmästare och bildhuggare , Christina Pipers allt i allo 1934/35:24,26-28, 1953:38,55,57,58,60,
Jerneck, Magnus, professor i statsvetenskap, kolonist 2012:83,
1986:30f,
Jernsköld, (Jernschiöld), Vilhelm, chef för Västgöta-Dals regemente vid slaget i Lund 1676 1996:37,41,
Jernell, Magnus , ”Fläskis”, lärare katedralskolan 1985:1:137,
Jerring, Sven, ”Farbror Sven” journalist , programledare 1997:217,
239

Jersild, Jörgen, dansk tonsättare 1981:84,
Jersin, Jens Dinesen, dansk pedagog och teolog 1985:1:46,
Jespersson, Elliert, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:37,
Jette, Karl Alfred. fotograf i Lund, etablerad1909 2002:75,119,139,142,154,
Jinder, Åsa, riksspelman 2011:196,
Jippa Lus , innehavare av gården Lusaklämman 1970:58,
Jires, Jaromir, tjeckoslovakisk filmregissör 2000:91,
Joachim Blodig se Hagander, Hugo
Joachimsson, Olof akademismed, ålderman 1938:47,
Jochum smed se Smed
Jochum Snickare, invånare i Krafs rote 1691 enligt sjättepenningslängd 1924:5f,
Jochum Snickare, nämnd som boende tidigare i Klemens rote tills han dog under Skånska kriget 1923:25f,
Jochum, Otto, tysk tonsättare , musikpedagog 1981:74,82,
Jonsson (Joensson) Nils, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:6
Joenson, Sven, vagnman (åkare), borgare i Drottens rote 1743, lärgosse Henrick, 1938:68,
Joenson, Sven vagnmans lärgosse Henrick, invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
Joffes , judisk familj 1995:103,
Johan, svensk snickare från Göteborg Knutstorp under Skånska kriget 1996:24f,
Johan Murmästare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:25,
Johanna, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Börje Häglemakare 1924:17,
Johanna, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden g m Hans Pettersson 1924:38,,
Johanna (Arga Johanna) , studentstäd 1968:33,
Johannes, abbot vid Lunds premonstratenserkloster dog före år 1200 2001:57,59, Johannes, alltiallo på Håkanssons konditori 1993:52,53(porträtt),54,
Johannes, kardinal 1984:16.
Johannes, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187
240

Johannes, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187 Johannes XXI, påve 1984:16,
Johannes Andreas, 1984:16,
Johannes Erlandi, rektor, katedralskolan medeltid 1985:1:187 Johannes Eskilsson, borgare 1984:13,
Johannes Nicolai , rektor katedralskolan, medeltid 1985:1:187,
Johannes Tzimiskes, byzantinsk kejsare 1939/40:9,52,
Johannesson, Gösta, historiker 1982:106, 1989:61,
Johannesson, Herman , banarbetare , anställd verkstaden lokstallet Lund S 1987:4(gruppbild) , 158(gruppbild),
Johannesson, Ingvar, folkskollärare 1964:164,
Johanse, David Monrad, norsk tonsättare 1981:82,
Johansson , fru bagare 1968:9,
Johansson, Agda, gymnastiklärare, pensionärsgymnastiken 1986:63,
Johansson, Alf, handläggare på undervisningsenheten vid skolkansliet 2005:187,
Johansson, Alf , nationalekonom senare generaldirektör bostadsstyrelsen , ledamot i 1933 års bostadssociala utredning 1997:20,103 , 229,235.
Johansson, Algot, tillverkare och fösäljare av konfektion, Algots 2002:99, Johansson, Allan, slöjdlärare 1964:174,
Johansson, Anders, lantbrukare, suppleant Revingebanans styrelse 1987:186, Johansson, Anders, rektor på Järnåkra inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Johansson, Aron, arkitekt i Överintendentämbetet 1925:33,
Johansson, Bengt O H , antikvarie, arkitekturhistoriker 1997:234,
Johansson, Bertil, kolonist, g m Elisabet, son till Maj-Britt 2012:100, 102( även gruppbild), Johansson, Britt-Marie , sociolog 1997:230,234,
Johansson, C.O. , 1987:32,
Johansson, Carin, arkitekturhistoriker 2006:41,
Johansson, Cecilia , dotter till Christina och Johny
Johansson, Chang se Gunnar
241
1997:213,215,

Johansson, Christina, underskötska, g m Johny, mor till Cecilia, My och Per, bor på Norra fäladen Magistratsvägen LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:213-215,
Johansson, Elisabet, kolonist, g m Bertil 2012:102(gruppbild),
Johansson, Elvira, skribent Lunds dagblad 1993:52,138,
Johansson, Erik, 1987:194,
Johansson, Erik, stenmästare i Dalby, far till Mats, arbetade mycket i Lund östers kyrkor 1970:67, 2009:40, 55,80,
Johansson, Erik, studierektor vid Klosters rektorsområde 1974-75, rektor i Genarps rektorsområde 1975-87 2005:98,235,239,
Johansson , Evy, studierektor på Tuna rektorsområde 1980-82, och vid Norra Fäladens rektorsområde 1982-88 ,rektor vid Svenshögs rektorsområde 1988-92 och vid Järnåkra rektorsområde 1993-99 2005:237f,241,
Johansson, F.A . ,professor . 1984:80, 1988:46f,
Johansson, Folke , ”Tatuerade Johansson” , brottsling 1986:8, Johansson, Gotthard, arkitekturförfattare, redaktör 1997:60(bild),
Johansson, Gunnar ”Chang”, journalist Arbetet Lund, ledamot i 1946 års karnevalskommitté , kedjespelare IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1986:39(porträtt), 1991:87, 1994:63,
Johansson, Gustaf , folkskollärare 1964:158(bild),163, Johansson, Helge, fiolist 1988:62,
Johansson, Henrik , remesnijdare (sadelmakare), bodde till 1671 då han dog i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:38 1924:48
Johansson, Hilda, g m John, Kerstin Jönssons mormor, mor till Edith Jönsson Johansson, Hilding, kyrkohistoriker 1980:81,
Johansson, Hjördis, slöjdlärare 1964:173,
Johansson, Håkan , 1994:8,24(bild),160,
Johansson, Ingemar, boxningsvärldsmästare 1986:33,49, 2000:82, Johansson, J., tillsynslärare 1964:175,
Johansson, Johan, konstnär skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,34, (bild),67 (bild),70(bild),72f,
Johansson, Johan , notisbud Lund S 1987:86,184,
2012:62,
242
2008:21,60

Johansson, John, renhållningsarbetare, kolonist, g m Hilda, Kerstin Jönssons morfar, far till Edith Jönsson 2012:62,
Johansson, Johny, arbetsledare stådfirma, bor tillsammans med Christina och barnen Cecilia, My och Per på Norra fäladen Magistrats vägen, LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:213-215,
Johansson, Jöns, banarbetare LBJ 1987:184,
Johansson, Jöran, skomakare, invånare i Vårfru rote 1658 till sin död 1662 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924: 33,42,
Johansson, K. Herman , ledamot i 1935 kommunala bostadskommitté (s ) , direktör för Lunds kommunala fastighetsbolag 1948-51 1997:32,34, 36,226,
Johansson, Karl, drätselbokhållare, bosatte sig 1927 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Johansson, Klara, litteraturkritike, r essäist 1961:127, 1984:20,
Johansson, Lars, vaktkarl 1948/49:177,
Johansson, Lennart, fotograf i Lund, etablerad 1954 2002:119,139, 143, 147, 154,
Johansson, Leopold, stenhuggare BLHJ 1987:184,
Johansson, Maj-Britt, kolonist ,särbo , mor till Bertil 2012:100, 101 (porträtt),102,
Johansson, Majken, författare 1999:99, 2008:44,
Johansson, Matts, stenmästare, son till Erik 2009:40,
Johansson, My, dotter till Christin och Johny 1997:213,215,
Johansson, Nils, banarbetare BLHJ 1987:184,
Johanson, Nils, handskmakare, handskmakarämbetetrs förste ålderman, borgare i Klemens rote 1743, son Henrik Nilsson 1938:31,71,
Johansson, Ola, timmerman 1938:52,
Johansson, Ola, tornväktare 1948/49:96,
Johansson, Pe, r son till Christina och Johny 1997:213,
Johansson, Per, arrendator Värpinge gård, har gett namn till Per Johans park 1970:31, 1978:127,
Johansson, Rolf, skolbusschaufför i Lund 1992 2005:37(gruppbild), Johansson, S., karnevalsdeltagare 1978:43(gruppbild), Johansson, S.A. , ordf. tidningen Arbetet 1986:17(gruppbild),
243

Johansson, Sante, arkitekt ledamot ( fp) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1953-55, suppleant 1965-67 1997:227,
Johansson, Stisse, medförfattare till 1986 års karnevalsmelodi 1994: 152, Johansson, Sven, professor fysik , universitetsrektor 1994:116,123, Johansson, Sven-Eric, tonsättare och organist 1981:92,
Johansson, Wilhelm, banarbetare BLHJ 1987:184,
Johansson, Ylva, skolminister (s) 1994-98 2005:221,233, John av Salisbury, engelsk biskop, diplomat 1983:109, John, Ingrid, 1993:139,
Johnson, Samuel, engelsk författare 1975:53,
Johnsen, Jesper Stub, dansk undervisare i fotografiska tekniker 2002:157, Johnsson, Agneta Benedicta, g m Bengt Johan 1977:120,
Johnsson, Anders, stensättare, bosatte sig 1927 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Johnsson, August, konstnär 1956/57:176, 1968:48, 1977:82f,120, 2008:62,
Johnsson, Beata, fotograf i Lund, etablerad 1901 2002:119,139f,143,154,
Johnsson, Bengt , arbetare, far till Bothilda 1936:76,
Johnsson, Bengt Johan, fläskhandlare, fastighetsägare , far till August , g m Agneta Benedicta Johansdotter 1956/57:176, 1968:48 1977:82,120,
Johnsson, Bothilda, dotter till Bengt 1936:76,
Johnsson, Brita Stina, folkskollärare 1964:159, Johnsson, Elida, manufakturhandlande 1968:58, Johnsson, Elna Christina, uppasserska piga 1956/57:163, Johnsson, Erika, se Jonn
Johnsson, Folke, violoncellist 1964:172, Johnson, Gunhild, fil mag 1962:11, Johnsson, Gunnar, folkskollärare 1964:165, Johnson, Gunnar F. 1995:154,
Johnsson, Julia, fotograf i Lund 2002:116(bild),120,154,
244

Johnsson, Jöns, lantbrukare Stora Råby far till Erika, Lina, Maria och Paul Jonn 2002:57,154,
Johnsson, Lina (Caarolina) se Jonn
Johnson, Mary, skådespelerska 2000:41(även bild),,
Johnsson, Harald , jur stud 1973:67,
Johnsson, Inga-Lisa, folkskollärare 1964:55,167,
Johnsson, J.N., timmermästare , ledamot av fattigvårdsstyrelsen
1936:60, 1966:212,
Johnsson, Julia, fotograf I Lund, etablerad 1894 2002:116 (bild), 120,140,143, 154,
Johnsson, Jöns, lantbrukare, arrenderade Råby boställe, far till Erika, Hanna, Lina, Maria
och Paul Jonn 2002:57.154,
Johnsson (Jönsson) , Måns klockare dräng 1955:16,17,23,
Johnsson, Nils , (Biermutter), innehavare av ölhall 1968:19(bild), 33,54,58f,
Johnsson, Nils Arvid, målare, har gett namn till villan Nissebo 1970:30, 2003:108,
Johnsson, Nils Christian, folkskollärare Lund 1956/57:177, 1964:163, 1968:59.
Johnsson, Nils Henrik, folkskollärare 1964:164,
Johnsson, Olof , andre stadsläkare och socialdemokratisk kommunalpolitiker ,ordförande stadsfullmäktige, ledamot i 1935 kommunala bostadskommitté 1997:20-22,32,229,235,
Johnsson, Paul se Jonn
Johnsson, Pelle, ekonomichef i 1978 års karnevalskommitté, karnevalsråd i 1982 års karnevalskommitté, aktiv i 1986 års karneval 1994:130,140,145,152,
Johnsson, Uno, författare 1978:15,
Johnston, Adrian, brittisk specialist på stumfilmsackompanjemang 2000:128, Jollain, Louis Marie , fransk språkmästare 1991:37,),
Jonas, domkyrkoringare, avskedad soldat, invånare i Krafts rote 1743 1938:60, Jonasson, Aron, fotograf i Göteborg 2002:78,154,
Jonasson, Gottfrid , parkettläggare 1950:22,
Jonasson, Jonas, dräng 1948/49:62,
Jonasson, Karin, småskollärare 1964:171,
Jonn, Bengta Elina, småskollärare 1964:170,
245

Jonn, Erika, konstnär, syster till Hanna, Lina, Maria och Paul, dotter till Jöns Johnsson 2002:44, 61,122,154,
Jonn, Gunnar, bildkonstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 2008:76,
Jonn, Hanna, hjälpreda till Maria, syster till Erika, Lina, Maria och Paul, dotter till Jöns Johnsson 2002:121,
Jonn, Lina (Carolina), g.Tandberg, fotograf i Lund, etablerad 1891, syster till Erika,Hanna, Maria och Paul , dotter till Jöns Johnsson 1934/35:74(bild), 1950:39 (bild), 1954:35 (bild),56,71 (bild), 1968:18, 1970:45(bild), 1978:14(bild), 1983:41(bild), 1991:8 (bild),69(bild), 70(bild), 2002:7,44, 50,53,57, 59 (bild), 60f, 60(bild), 62(bild), 63f,70f,71(bild), 78,85,103f,107,120-122,139f,142,147, 154,158,
Jonn, Maria, fotograf i Lund. etablerad 1908, syster till Erika,Hanna, Lina och Paul 1954:57, 1964:71(bild), 2002:61,64f,75,108,116 (bilder), 120 (även bild), 121 (även bild), 122, 139f,142,144,147, 154,
Jonn, Nils, folkskollärare 1964:164,
Jonn, Paul, bror till Erika,Hanna, Lina och Maria 2002:44,
Jonson, Frida , folkskollärare 1964:167,
Jonsson, fläskhandlare 1977:15,
Jonsson, Bengt, generalplanearkitekt, ledde arbetet med 1962 år generalplan för Lund 2006:49,125,
Jonsson, Brita-Stina, småskollärare 1964:159(bild),171,
Jonsson, Britt-Marie, 1998:49.170f,
Jonsson, Carl Johan, i Mörkhult riksdagsman, pekoralist 1992:93,
Jonsson, Finnur se Finnur
Jonsson, Hans(Jonas), fil doktor, sedemera ordbokschef 1962:11, 1970:69,
Jonsson, Jonas, 1977:4, 1982:4, 1993:141,
Jonsson, Josef grosshandlare Sthlm , drev restaurant och biograf i Lund under Industri- konst, och slöjdutställningen i Lund 1907 1981:85, 2000:24,
Jonsson, Lars Erik, studierektor vid Tuna rektorsområde 1964-69, biträdande skoldirektör (för grundskolan) 1969-72 2005:65 (även porträtt), 103,232,238,
Jonsson, Martin, fil dr 1993:55(gruppbild),
Jonsson (Joensson) Nils, se Jönsson
Jonsson, Nils, ägde Nils Jonssons lycka 1704 1919:13,
246

Jonson, Ola, timmerman, borgare i Klemens rote 1743, gesäller Swen och Jöns samt lärgossar Jöns och Joen 1938:71,
Jonson, Ola timmermans gesäll Jöns, invånare i Klemens rote 1743 1938:71, Jonson, Ola timmermans gesäll Swen, invånare i Klemens rote 1743 1938:71, Jonson, Ola timmermans lärgosse Joen, invånare i Klemens rote 1743 1938:71, Jonson, Ola timmermans lärgosse Jöns, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,’ Jonsson, Rune, fotograf 2008:126f(bilder),
Jonsson, Swen, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Jonsson, Swen, borgmästare och tullare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 38,
Jonsson, Sven-Erik , folkskollärare 1964:165,
Joon Petri, vicarius 1984:12,15,
Jordan, Marcus , 1946:6,48,
Jordell, Ivan, konstnär medlem i Konstföreningen Aura 2008:76,
1924: 23,
Josefina , kronprinsessa drottning, g m Oskar I , har fått ge namn till kvarteret Drottning Josefina 1972:91 (även bild), 1998:61,
Josefsson, Tilda Albertina , småskollärare 1964:170,
Joseph Nicless, kanik 1984:15,
Josephson, Ernst, konstnär poet 1981:72 ,1985:2:55,
Josephson, Jacob Axell, tonsättare 1981:36,62,81-84,86, 1988:66,
Josephson, Ragnar, professori konsthistoria, förste ordföranden i Lunds studentfilmstudio 1985:2:45, 1986:67 (gruppbild), 100 (gruppbild), 2000:57,146, 2008:76,
Jostesson, Christen, invånare i Vårfru rote till Skånska krigets utbrott enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924:37,
Jostesson Loritz, invånare i Vårfru rote enligt1691 års sjättepenningslängd 1924: 37, Judelowitz, B. , jude bosatt, Hospitalsgatan 5 m familj 1904 1995:51,
Juel, Axel, 1653 gård i Flackarp 1942/43:29,
Juel, Jens dansk diplomat , förhandlade fram freden i Lund 1678 1996;203,227, Juel, Niels, dansk amiral under Skånska kriget 1996:7,14,194f,200-202,215,237, Juhlin, Julius, civilminister 1906-07 2011:211,
247

Juhlin, Frej , stumfilmsmusiker, bror till Ivar 2000:50,51(gruppbild),
Juhlin, Gottfried ,,kyrkoherde Skälderviken, g m syster till Simon Fredrik Bengtsson 1984:108,
Juhlin, Ivar stumfilmsmusike, r bror till Frej 2000:50,51(gruppbild),
Julén, Axel, stadsarkitekt 1918, var med och ritade Värpingeskolans tillbyggnad 1926-27 1987:96, 1997:11,14(bild),15, 2003:27, 2005:11,
Julianus se Johannes XXI
Julinskiöld, Peter, akademiräntmästare Uppsala 1971:54,89,
Juliius, Philip, 1971:74,
Junbeck , hovrättsrådinna 1972:101,
Junbeck, Christina Rebecka, mamsell 1926/27: 59,106,128,137,148, 1951:63,92,
Junbeck, Erland , sekreterare i konsistoriet hovrättsråd 1965:23, 1971:28,30,40f,136, 1972:81, 101,119,
Junbeck, Johanna Carolina , mamsell 1926/27: 59,106,128,137,148 1951:63,92, Junbeck, Sara Ulrika, mamsell 1926/27: 59,106,128,137,148, 1951:63,92, Jung, Helge, överbefälhavare , deltagare i 1904 års karnevalståg 1978:108, Jungbäck, J. , ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1978:98(gruppbild), Junggren, Påhl, akademisnickare 1963:49,51(bild),52(bild),
Junghans, Adam, rådman, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Catharina Foss 1923:6, 40f,
Jungner, Dag, tecknare 1992:107(bild),
Justinianus, byzantinsk kejsare 1984:16, 2007:61,
Juvall se Hermansson
Juvall, Filip, 1995:108(bild),
Juvall, Herman, 1995:108(bild),
Juvall, Rakel , initiativtagare och styrelseledamot 1923 i judiska föreningen Hatchio 1995:142,
Juvall, Salomon , uppköpare av lump och skrot under första världskriget 1995:108(bild),129,141,
Juvall, Victor , styrelseledamot Mosaiska ungdomsklubben i Malmö 1995:141,
248

Jyde, Heinrich, bodde 1658 i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:24, 1962:29,
Jyde,Hinrich, bodde 1658 i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:28, 1962:29,
Jyde, Jacob Thomasson, handelsman i Malmö, ägde 1684 pant i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:31f,
Jyde, Lars, invånare i Drottens rote 1658 till sin död 1676 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 43, 1962:29,
Jyde,Peer, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 18, 1962:29,
Jyde,Thomas, Malmö , ägde mark i Drottens rote 1691 och i Krafts rote tidigare enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:32 1924:9, 1962:29,
Jydensson, Anna, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:51, 1962:29,
Jühlich, Solveig, kulturhistoriker 2002:157,
Jändel, Ragnar , författare 1936:74,
Järnefelt, Armas , finländsk tonsätare, pianist och dirigent 1981 :83,
Järnefelt, Kasper, arkitekt 1983 :9,
Järpe, Sven, medicinare , Lundagårdsredaktör, ledamot i 1962 års karnevalskommitté, producerade 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” 1994:99.101, 2000:146,
Järta, Hans , landshövding i Falun, chef för riksarkivet 1929:15,53, Järvegren, Per-Olof, marknadschef LKF 1997:8.158,
Jöns, domkyrkoringare, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64, ”Jöns Bier” ”Jean Bière” , hökare 1954:27, 2006:138(bild),
Jöns Fällberedare, se Michelsson, Jöns,
Jöns Grovsmed, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 6,
Jöns Handskmakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 45,
Jöns Källarsven, invånare i Klemens rote 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1923: 14,
Jöns Ladufogde, invånare i Drottens rote 1691 enlgt sjättepenningslängden 1923:43, 1924:29,
Jöns Vävare, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: D 32
249

Jönsdotter, Brita, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 46, Jönsdotter, Elna, piga fattighjon 1966:146f,
Jönsdotter,Hanna, handelsidkerska , faster till Alfred Lundberg porträtt),73,113,120,
Jönsdotter, Kersti, piga 1956/57:163,
Jönsdotter, Maria, fattighjon 1966:146f,
Jönsdotter, Thala Christina, g m Peter Lindgren, mor till Torsten
Jönsson, handlande 1926/27:130,
Jönsson , kopparslagare 1948/49:192,
Jönsson,kolonist, kyrkogårdsarbetare 2012:90f,
Jönsson, stenhuggare 1989:90,
1977:70 (även
1942/43: 47,
1982:26,
Jönsson , ”Mor Jönsson” , lantbrukare Hemgården , svinuppfödare
Jönsson, slöjdhandlare ”Vispa-Jönsson” 1968:34,
Jönsson, A., tillsynslärare 1964:174,
Jönsson, Albert , 1987:194,
Jönsson, Algot, folkskollärare 1964:159(bild),164,
Jönsson, Amanda, tidig biografidkare i Lund 2000:24,32,
Jönsson, Anders, 1970:30,
Jönsson, Anders, hade egendom på Lilla Sliparelyckan 1704 1919:12,
Jönsson, Anders, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 20,
Jönsson, Anders, arbetskarl 1936:64,1948/49:191,1966:118,
Jönsson, Anders, banarbetare BLHJ 1987:184,
Jönsson, Anders, borgare, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:14,
Jönsson, Anders, bryggare 1951:76,
Jönsson, Anders, domkyrkobetjänt 1951:31,
Jönsson, Anders , hökare 1936:56,
Jönsson, Anders, svarvare, nämns 1691 års sjättepenningslängd, g m Karna Henriksdotter i
hennes tredje gifte 1923: 29,
Jönsson, Anders, underlärare , folkskollärare 1960:56, 1964:162,
250

Jönson, Anders , vaktkarl, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Jönsson, Anna, 1986:82(gruppbild),
Jönsson, Anna , g m Nils, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:202,
Jönsson, Anna, f Rasmusdotter mor till Fritz Hansson 1979:X,
Jönsson, Anna , dotter till arrendator Nils 1962:16,
Jönsson, Anna Maria , f Ohlsson folkskollärare 1964:167,
Jönsson, Artur, brödutkörarmedhjälpare 1968:97(gruppbild), 2002:112 (gruppbild),
Jönsson, Assar, chokladpojke på Skandia 2000:52(gruppbild),
Jönsson, B., ledamot av Lunds skolstyrelse i början av 1970-talet 2005:100,
Jönsson, Bengt, banarbetare BLHJ 1987:184,
Jönsson, Bengt , åbo, lantbrukare , ”Råby kungen” eller” kungen i Råby ” , har gett namn till kvarteret Råbykungen 1951:28,82, 1998:100,
Jönsson, Bengt, professor i botanik, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 och stadsfullmäktiges kommitté ”för uppgörandet af förslag till framtida disposition af utställningsområdet m.m.” 2011:212,214,217, 2012:22,
Jönsson, Bengta, g m Johan 1977:120,
Jönsson, Bengta Jonsdotter , g m lantbrukare Nils 1977:120
Jönsson, Bengta Larsdotter, g m Jacob 1977:120,
Jönsson, Bertil,”Korva-Bertil” , far till Jan 1986:65, 2003:18(bild),
Jönsson, Brita, konstnär g m Åke 2008:100(bild),101.
Jönsson, Britt-Marie, handläggare på ekonomiavdelningen vid skolkansliet
2005:188,
Jönson, Christen, skoflickare (skomakare, som även tillverkade enklare skor till avsalu ),
borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Jönson, Christen grovsmed , borgare i Klemens rote 1743, gesäller Lars och Jöns och lärgosse Anders borgare i Klemens rote 1743 1938: 47,69,
Jönson, Christen smeds gesäll Jöns, invånare i Klemens rote 1743 1938:69, Jönson, Christen smeds gesäll Lars, invånare i Klemens rote 1743 1938:69, Jönson, Christen smeds lärgosse Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:69, Jönsson, Christian, slaktare 1942/43:38,
251

Jönsson, Christine, kommunalråd (m), suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1993-95 1997:228, 2003:34,
Jönsson, Claes-Göran, speciallärare, kommunalråd (s), son till Folke 2003:35f, (även gruppbilder),37, 2005:103,
Jönsson, Edith, kolonist, dotter till Hilda och John Johansson , mor till Kerstin 2012:62, Jönsson, Elna, instiftare av stipendium på katedralskolan g m J . 1985:1:197,
Jönsson, Elsa, dotter till slaktarmästare Anders Andersson 1995:84,
Jönsson, Ernst , biografvaktmästare Regina, bror till Fritz 1944 2000:74 (gruppbild),84, Jönsson, Ester, pappershandlare 2006:6 (även bild),
Jönsson, Evy , biografanställd Saga-biografen 2000:85(gruppbild),
Jönsson, Folke, målare, vice ordförande i skolstyrelsen 1968-76, andre vice ordförande 1977-79, riksdagsledamot (s), far till Claes Göran 1960:144,174, 190, 1964:110, 2003:35f, (även gruppbilder),37, 2005:18,233,
Jönsson, Fredrik , ordförande i Mejeriet och biografföreståndare Folkets bio Lund 133f, 2011:184,
Jönsson, Fritz, vaktmästare Saga-biografen, far till Siw Ekelund , bror till Ernst 2000:84,85(äve gruppbild),
Jönsson, Fritz ,vaktmästare Geografiska institutionen 1962:10, 1968: 76-91, 1990:114,115(bild), 2004:132f,
Jönsson, G. , handlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:215,
Jönsson, Gabriel, författare, har gett namn till Pågatåg 1973:32, 1985:2:41, 1993:45,71,104,108, 119, 1999:114 (bild), 2008:31, 33, 2011:237,
Jönsson, Gottfrid, banarbetare BHLJ 1987:184,
Jönsson, Gottfrid Waldemar, son till Johannes 1977:45,120,
2000:9,
Jönsson, Greta, småskollärare, tillsynslärare, ledamot av Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 1964:171, 2005:190(gruppbild),191,
Jönsson, Gustaf, köpman 2002:108(porträtt),
Jönsson, Gustava, f Pettersson, g m Johannes 1977:84,120,
Jönsson, Gösta , ”Skinnis”, professor kirurgi, handbollsledare 1986:74,
Jönsson, H. , lärare vid fattigskolans flickavdelning 1956/57:105,
Jönsson, Hans, ”Jazz” dansant fotbollsspelare i Smörlyckans if 1989:93, 94(gruppbild),
Jönsson, Hans, borgare 1951:16,81, 1970:21,
252

Jönsson, Hans, folkskollärare, uppsyningsman över barnens skolgång 1964:162,176,109,
Jönsson,Hans, hattmakare, invånare i Klemens rote 1658 till sin död 1669 1691 års enligt sjättepenningslängd 1923:14,
Jönsson, Hans, kantor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 23f,
Jönsson, Hans, kruk- och pottmakare 1661-92 ,invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, far till Jörgen Hansson 1923: 18, 1942/43:8,29,
Jönsson, Hans, källarsven, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 21,
Jönsson, Hans, kämnär, domare i Kämnärsrätten , 1938:16,
Jönsson,Hans Tulesson, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:26,
Jönsson, Helge, chaufför på institutet för färgfoto 2002:97,
Jönsson, Hilda, fröken, Kyrkoledshusen 1970:6,
Jönsson, Hjalmar, fotbollsspelare 2003:64,
Jönsson, Ingemar, arkitekt Jaeneckes arkitektkontor Malmö, ritade hus i Östra Torn 1986 som 1991 köptes av LKF 1997:171 (bild),223,
Jönsson, Inger, kontorist, ledamot (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1983-86 1997:227,
Jönsson, Ingvar, skolbusschaufför i Lund 1992 2005:37(gruppbild),
Jönsson, J., instiftare av stipendium på katedralskolan , g m Elna 1985:1:197,
Jönsson, Jacob, ladufogde, småbrukare Bjärred, g m Bengra Larsdotter 1977:23,46,83,120,
Jönsson, Jan , son till Korva-Bertil, företagar 1986:65(gruppbild),
Jönsson, Jeppa, arbetskarl 1948/49:192,
Jönsson, Jeppe , hade egendom på Smörlyckan och Lilla Stampelyckan 1704 1919:11,
Jönsson, Jeppe, biskopsfogde, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Karin Eriksdotter 1924: 39, 43,
Jönsson, Jeppe, akademisnickare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 6,
Jönsson, Jochum, smed, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom på Stora Sliparelyckan 1704 1919:12, 1924:31,
253

Jönsson, Johan, farbror till Alfred Lundberg 1977:22,
Jönsson, Johan Jöns , fiskare Bjärred, g m Bengta Jönsdotter 1977:34,120,
Jönsson, Johanna, g m Lars 1977:120,
Jönsson, Johannes , kustvakt Bjärred , g m Gustava Pettersson 1970:120, 1977:34,45f,81,83,107, 120,
Jönsson, John , fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94(gruppbild),
Jönsson, Jöns, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, son till Jöns Mauritsson 1924:25,
Jönson, Jöns , son till vagnman Jöns Person, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Jönsson,
Jönsson,
Jönsson,
Jönsson, 1924:9,
Jönsson,
Jönsson, 1938:58,
Jönsson, Jönsson
Jöns , borgare 1948/49:62,
Jöns, husägare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,215,
Jöns, lantbrukare Vallkärra Torn 1989:37,
Jöns, skräddare, ägare av ödetomt i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden
Jöns, småbonde Bara, far till Hanna Jönsson, g m Anna Rasmusdotter 1979:IX, Jöns, tegelkarl inhyst hos svarvaren Nills Dahlquist invånare i Krafts rote 1743
Karin (Karna), invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Sören 1924:16 f,20,
Jönsson,
sjättepenningslängden 1924: 43,
Karin Eriksdotter, g m biskopsfogden Jeppe, invånare i Vårfru rote 1691 enligt
Jönsson, Karl Emil, son till Johannes 1977:45,86,120,
Jönsson, Karl F., lundaprofil satt gärna på Clemenskällaren ”Tre korkar” eller ännu hellre”3f” (flickor), 1993:91
Jönsson, Karl F. , verkstadsarbetare BLHJ 1987:184, Jönsson, Karl Fr., målarmästare 1960:122,145,
Jönsson, Kerstin, kolonist, dotter till Edith dotter dotter till Hilda och John Johansson 2012:60-63, 62(porträtt),
Jönsson, Kjell , landslagsman handboll 1986:33,70,
Jönson, Knut, handlande, borgare i Drottens rote 1743 1938:67, Jönsson, Knut, guldsmed, frisör , violinist, bror till Oscar 1986:48,
254

Jönson, Knut, murgesäll, ”gammal och fattig”, invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
Jönsson, Kurt, anställd verkstaden lokstallet Lund S 1987:4(gruppbild), 158(gruppbilder),
Jönsson, Lars, arrendator av Hospitalsgården 1958:58,
Jönsson, Lars, byggnadssnickare, bosatte sig 1927 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Jönsson, Lars, ”hemliga Jynsen”,detektivkonstapel ,g m Johanna Persdotter , hans mor kallas ”Kalunakvingan” 1948/49:31,32,105 (bild),117, 119 (porträtt), 1968:68f, 1977:120, 1972:61, 2004:129,
Jönsson, Lars, tobakshandlare och cigarrfabrikör, g m Dorothea n.n. 1977:49, Jönsson, Lars-Eric, professor etnologi 1997:236,
Jönsson, Leif, 2000:9,
Jönsson, Lennart, 1987:2,6,178(gruppbild), 2012:39(bild),
Jönsson, Lennart , polis, kolonist, 2012:0,86, 88 (även bilder), 89(även bilder), 90(även bild), 91 (även bild),181(bild),187(bild),
Jönsson, M., polisbetjent 1959:61,
Jönsson, Magnus, häradsdomare, kommunalman 1968:47(bild), 1970:41, Jönsson, Magnus, klensmed, , borgare i Drottens rote 1743 1938:68, Jönsson, Magnus, perukmakare 1942/43:55,
Jönsson, Maj-Brit, t dotter till Oscar Borglund 2000:9,51, 153,
Jönsson, Manne. folkskollärare, överlärare (rektor) Vårfru rektorsområde, vikarie 1950-54 och ordinarie 1954-59 , rektor Klosters rektorsområde 1959-62 och Järnåkra rektorsområde
1962-70, Jönsson,
Jönsson, 1924:39,
Jönsson,
Jönsson,
Jönsson,
Jönsson,
1964:164, 2005:16(porträtt), 45 (porträtt), 235,237,
Matz, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10f,
Mats, i Sularp, ägde 1658 hus i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd
Matts, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:49, Mesopotamus, fläskhandlare se Waldemar Bülow
Måns, banarbetare LBJ 1987:184,
Måns , vaktkarl 1948/49:172, 1972:101,
Jönsson,
1704 1919:11f,
255
Mårten, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången och Stora Sliparelyckan

Jönsson, Mårten, borgare 1958:28,32,
Jönsson, N.P. källarmästare och ägare under 1880-talet till Hotell Skandinavien 1993:109,
Jönsson, Nils , hade egendom på Smörlyckan 1704 1919:11,
Jönsson, Nils, g m.Anna instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:202,
Jönsson,Nils Degn, hade 1691 sålt egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 4,
Jönsson, Nils, arrendator 1962:16, 1970:45(bild), 1998:62,
Jönsson. Nils , banarbetare BLHJ 1987:184,
Jönsson, Nils , bryggare, borgare i Drottens rote 1743 1938:27,59,66,
Jönson, Nils, grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Jönsson, Nils, husägare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Jönsson, Nils, hästemöllare, invånare i Vårfru rote 1658 till sin död 1666 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 39,
Jonsson (Joensson) Nils, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:6 Jönsson, Nils , lantbrukare Skäglinge, g m Bengta Jonsdotter 1977:23f,120,
Jönson, Nils, maltgörare hos bryggare Nills Joenson, borgare i Krafts rote 1743 1938:59, Jönsson, Nils, polisman 1948/49:98, 1986:9(gruppbild),
Jönsson, Nils ,tegelbruksägare, tegelmästare, innehade studentkasernen ”Röda helvetet” efter ägarens röda skägg, far till Jöns Sterner Annetorp 1950:41, 1962:16 , 1989:90, 2004:147,
Jönsson, Nils Jacob, folkskollärare 1964:156(bild),160,163,
Jönsson, Nore , en av de första studenterna katedralskolan 1985:1:134(bild),
Jönsson, Ola , husägare 1969:60f,
Jönsson, Ola, slaktare, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:35,
Jönsson, Ola, Alfred Lundbergs far se Lundberg
Jönsson, Olof, Tygelsjö 2009:83,
Jönsson, Olof, biblioteksvaktmästare 1959:31,
Jönsson, Oscar , banarbetare LBJ 1987:184,
Jönsson, Oscar, ”biskop”, domkyrkovaktmästare, murare, bror till Knut 1986:47, 48(gruppbild), 49, 1988:70,
256

Jönsson, P., docent, amatörfotograf i Lund 2002:71,154, Jönsson , Per, 1970:57,
Jönsson Per, invånare i Drottens rote 1658 tills han flyttade till Saxtorp enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:42,
Jönsson Per. invånare i Krafts rote 1658 till sin död 1666 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 4,
Jönsson Per, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 28,
Jönsson Per, invånare i Drottens rote avliden 1666 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:33,
Jönsson, Per, från Gylle socken i Skytts härad, bodde sannolikt på Gylleholm och gav namn till Gylleholmsgatan och kvarteret Gylleholm 1998:98,100,
Jönsson, Per, banarbetare LBJ , stationskarl anställd LKSJ 1987:131 (gruppbild), 184,
Jönsson ,Per, borgare, ägde mark i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:50,
Jönsson Per , fiskhandlare 1968:89,
Jönsson, Per,”Buska Per Jönsson”, husman under Klostergården 1926/27:43f,126,
Jönson, Per, ringare, båtsman, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Jönsson, Per , teol stud, pastor 1926/27: 41,149,
Jönson, Per , vagnman (åkare) . borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Jönsson, Petter, prost 1951:11,
Jönsson, Påhl, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:21,
Jönsson, Pål , lantbrukare 1982:31,
Jönsson, Ragnar, kolonist, medlem av i Lunds brevduveförening 2012:104,
Jönsson, Rasmus, nämns som avliden 1666 tillsammans med sin hustru Sofia Torkelsson , tidigare bosatt i Klemens rote 1691 års sjättepenningslängd 1923:23 1924:46 ,
Jönsson, Roger, arkitekturhistoriker i Lund 2006:34
Jönsson, Rudolph Theodor, telegrafkommissarie i Uppsala 1956/57:175,
Jönsson, Samuel, se Lundgren, Samuel Jönsson
Jönsson, Sven, Dalby, ägde gård i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 24, Jönsson, Sven, i Kiellby 1984:36,
257

Jönson, Swen, mjölnare och tegelmästare, borgare i Klemens rote 1743, mjölnedräng Anders och tegeldrängar Ola, Lars , Jöns Johan Pålson 1938:69,
Jönson, Swen mjölnare och tegelmästares mjölnedräng Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Jönson, Swen mjölnare och tegelmästares tegeldräng Jöns, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Jönson, Swen mjölnare och tegelmästares tegeldräng Lars, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Jönson, Swen mjölnare och tegelmästares tegeldräng Ola, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Jönsson, Sven, vaktkarl , 1948/49::168, 174,
Jönsson, Sören, ägde egendom i Krafts rote före 1691 som hans hustru Karin ägde 1691 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924:16f,
Jönsson, Theodor, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, 2008:21,62, Jönsson, Thor , bryggare, borgare i Drottens rote 1743 , dräng Anders 1938:67,
Jönsson, Thor bryggares dräng Anders, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Jönsson, Torsten, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 49, Jönsson, Ulf , medförfattare till 1966 års spex „Bismark“ 1994:111,
Jönsson, Ulf Christer (Ulf Christer), fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund, etablerad på 1950-talet 2002:102,122, 139,154,
Jönsson, Wellum (Wilhelm), nämns i i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:50,
Jönsson, Wellum (Wilhelm) , byskrivare, bodde 1658 i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd , far till Per Wellumsson 1923:35 1924: 41,
Jönsson, Åge, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, son till Jöns Mårtensson 1924: 41,
Jönsson, Åke, skulptör och tecknare, g m Brita 2008:101,
Jönsson, Åke, vaktmästare biografen Reflex 1991:63, 2000:85, kolla om samma person
Jöran Pottemager se Jöransson, Jöran
Jöran Skräddare, invånare i Klemens rote 1691sjättepenningslängd, son till Johan Jöransson 1923:17,33,
Jöran Vävare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:50,
258

Jöranson, Ambjörn, bondeskräddare, borgare i Drottens rote 1743 1938:46,68,
Jöransson, Anders, nämns i 1691 års sjättepenningslängd, ägde före 1685 ödeplats i Vårfru rote 1923:15 1924:47,
Jöransson, Anders, kannstöpare , se Lind
Jöransson, Christina, f Henriksdotter, g m Jöran 1942/43:32f,
Jöransson, Clas, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden , g m Sissela 1924:20,
Jöransson, Ingeborg, dotter till Jöran och Christina 1942/43:110,
Jöransson, Johan, invånare i Klemens rote 1658 tills han under kriget med sin hustru flydde till Danmark, medan sonen bodde kvar, enligt sjättepenningslängden, far till Jöran Skräddare 1923: 17,
Jöransson, Johan, ägde tomt i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:27,
Jöransson, Jöran , Jöran ”Pottemager” pottemakare 1639-1704 , invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Christina f Henriksdotter fem barn 3 söner och två döttrar Jörgen Tomas, Nils Ingeborg och Malena 1924:41, 1942/43:32,109,110,
Jöransson, Jörgen, son till Jöran och Christina 1942/43:110,
Jöransson,Malena, dotter till Jöran och Christina 1942/43:110,
Jöransson, Nils, son till Jöran och Christina 1942/43:110,
Jöransson, Sissela, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Clas 1924:20,
Jöransson, Söfren, invånare i Krafts rote fram till Skånska kriget enligt 1694 års sjättepenningslängd 1924: 4,
Jöransson, Tomas, son till Jöran och Christina 1942/43:110,
Jöransson Lind Anders, se Lind
Jörberg, Lennart, professor, ekonomi 1995:154, 146(bild),
Jörgen Skräddare, invånare i Vårfru rote 1630 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:7, Jörgensdatter, Klare, g m Jens Gregersen i hans trdje gifte 2009:75,
Jörgensdatter, Magdalene, g m Jens Gregersen i hans andra gifte 2009:75, Jörgensen, Bent , dansk språkforskare , 1998:21,28,157,159,171, Jörgensen, Ellen, dansk historiker 1930: 17, 1990:10,
Jörgensson, Anders, ägde före 1685 gård Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 46,
259

Jörgensson, Jörgen, krukmakare 1942/43:8.
Jörlin, Engelbert, docent i naturalhistoria och botanik 1972:42,
Kaahl, Anders, borgare , skomakare ,köpman, officer Kristianstad , far till Mauritz Kahl 1961:122,
Kaas, dansk chef för 1 Fynske (= Duncans) rytteriregemente vid slaget i Lund 1676 1996:110,220,
Kaas, Björn , länsman på Lundagård 1578 1934/35:6,9-11,13, Kaax (Kaas) , Niels, kansler 1946:47,
Kadefors, Ulf, arkitekt FOJAB arkitekter , ritade hus i Värpinge åt LKF 1997:147(bild),166, 222f,
Kaduschewitz,Leib , jude, invandrad från Kovno (Kaunas) Litauen 1995:40,
”Kaffe-Kjersti”, sålde kaffe till torghandlerskorna 2004:52, ”Kage-Elna”, torghandlare 1968:33, 2004:26,
„Kage Greta“ , se Lundberg, Greta Kahl se Hellstenius, Helena Petronella,
Kahl, Achatius(Åke) d.ä., kyrkoherde Södervidinge , d.y.:s farfar 1961:7,113(porträtt),116,122,
Kahl, Achatius(Åke) d.y. ,kyrkoherde Råby prost, fattigdirektionens ordf
1925:29(bild), 1926/27: 102,110,149,1929:IIIf,. 1947:44,46, 59,60,70,
1956/57:36f., 1959: 39,41, 85, 1960:25,42f,, 1961 (hela verket), 4(porträtt), 21 (porträtt), 1966:86, 95,106,146, 211, 213f, 1968:100, 1982:9f, 1992:132 (porträtt),133, 2008:10,
Kahl, Achatius Johan , akademiadjunkt, förste stadskomminister. teol dr. 1929:41,53, 1936:57 (bild),
Kahl, Anders, se Kaahl
Kahl, Anders, elev katedralskolan son till läkare Anders 1985:1:139(bild),
Kahl, Anders Fredrik, läkare, bror till d.y. , far till eleven Anders 1961:8, 14,27,113, 1982:45, 1985:1:139 (bild),
Kahl, Andreas, bror till Achatius d.ä., kyrkoherde i Brågarp 1961:122,
Kahl, Helena Catharina, dotter till Johan Fredrik Sjöberg , g.m. Mauritz 1961:7,36,122, Kahl, Magdalena (Malin), g Crafoord dotter till d.y. 1961:36,61 (porträtt), 63(porträtt), 128,
Kahl, Marie Elise, se Fries
260
1922:6, 1951:88,89,

Kahl, Mauritz, prost, d.y:s far och far till Helena Petronella g m A.J. Hellstenius 1961:7,10, 12, 122, 1984 :38,
Kahl, Mauritz, son till Achatius Kahl d.y. 1961: 36,47, 58f, 59 (porträtt), 128, Kahlen, Catharina von , Peder Winstrups svärmor 1952:64,
Kahlson, Georg, med professor 1947:101,
Kahlson, Gunnar, ingenjör 1964:120,
Kaige, Chen, kinesisk filmregissör 2000:136,139(bild),
Kaijser, Arne, professor teknik och vetenskapshistoria KTH 1987:36,
Kall, Benedicta, f de Fine, g m Petter 1945:21,98,100,
Kall, Petter, kornett , g m Benedcta f De Fine 1945:21,98,100,
Kall, Sara Maria, g 1, Michael Komodin 2 m Olof Fjellander 1945:18f,21f, 100, Kallenberg, Bengt , privatlärare 1961:14,
Kallenberg, Salomon, son av Peter Magnusson och Elin Jonasson, inneboende som student hos C.W. Blomstrand , folkskoleinspektör Jönköping, kyrkoherde Skölvene Skara stift 1984:74f,
Kallendyck, cirkusartist 1926-27:83,
Kallos, Daniel, pedagog 1975:53, 1986:50,
Kallstenius, Edvin , tonsättare , musikkritker, deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild), 1988:92,
Kalm, Pehr, professor i naturalhistoria i Åbo, Linnélärjunge 1971:67,85,136, 1972:42,78, Kalmeter, Henrik ämbetsman 1942/43:14,
Kalunakvingan se Jönsson, Lars detektiv
Kaminkowitz, J. , fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Kaminkowitz, L. , fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Kampff, F., bankbokhållare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:215,
Kanje- Westman , Ingrid, studierektor vid Tuna rektorsområde 1994-99 och rektor vid Vårfru rektorsområde 1999, ansvarig för Resurscentrum i Lund 2005:220,237,
Kannstöpare (Mons Kandstöber) se Rasmusen Mons
Kanowitz, Dina se Frenkel
Kant, Immanuel, tysk filosof 1929:10,53, 1944:29, 1961:70, 1971:108, 261

Kanter, Harry, Malmö med rötter i det judiska Lund 1995:153,
Kanter, Jakob, jude bosatt i Lund , emigrerade till Israel 1934 , fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995: 110 (bild 1934),143(gruppbild mitten 1920-talet),
Kanter, Jetta, f Fein från Trizki Litauen, g Mihail , mor till Selig 1995:22, Kanter, Jesaja, 1995:79(porträtt),
Kanter, Leopold, 1995:110(gruppbild 1972),
Kanter, Malke, f Leibowitz, jude invandrad från Latzkova Litauen 1995:40, Kanter, Mihail, glasmästare Trizki Litauen, g Jetta far till Selig 1995: 23,
Kanter, Selig, gårdfarihandlare (hausier), uppköpare av lump och skrot under första världskriget, son till Mihail och Jetta g m Malke f Leibowitz, far till 12 barn , bosatt Korsgatan 9 m familj 1904, senare under första världskriget bosatt Prennegatan 1995:22,51,73,108(bild), 119,127, 129,
Kanust, C.H. , snickare 1972:75,
Karaby, Rasmus, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 49,
Karck, Carl Adolf, lantbrukare Hvidarp Danmark1977:71,120,
Karitz, Anders, docent i filosof 2004:73,
Karl, ärkebiskop se Karl Eriksson Galen
Karl IX, kung har tillsammans med de andra Karlarna fått ge namn till Karlavägen 1998:131,
Karl X Gustav, kung, har tillsammans med de andra Karlarna fått ge namn till Karlavägen 1934/35:16, 1952:52-58, 64, 83, 98, 108, 1969:23,32, 1971:76, 1985:1:54, 1989:23 , 1994:116, 1996: 5,32,52,74,87,114, 172,184,207f,210-213,215,217f,221,237, 1998:131,
Karl XI, kung ,har fått ge namn till kvarteret Kung Karl och Karl XI gatan och har tillsammans med de andra Karlarna fått ge namn till Karlavägen 1929:6, 1933:6, 1934/35:77, 1939/40:85, 1942/43:7, 1952:96, 98, 104, 1953:34, 36,109,111, 1956/57:155, 1960:23, 1963: 7f, 29, 68, 1965:9, 1969:19,32, 1971:68,76f,80, 1978: 11, 1984:30, 1985:1:54,57, 60,66, 1985:2:69, 1989:9, 23,26 (gruppbild), 1992:58, 1996:7- 9,12-14, 16-19,23,25,29f,32,35,37,39,41, 44,46,48, 50,52f,69-75,78-85,87-91, 95- 97,100,103,105,108f,111,113-115f,117 (bild), 118f,121-123,127f, 131,135f,138- 140,141(även bild), 142,144, 150-153,155,157-163.165-168,170-172,181,184,187,190,194- 204, 207-217,219-221.224f,229f, 234,236,238,240, 1998;123f,131,143f, 2009:64,95,
Karl XII, kung, har gett namn till Karl XII gatan, har tillsammans med de andra Karlarna fått ge namn till Karlavägen 1923:9, 1926/27: 124, 138, 1929:4,26, 1934/35:17, 21,23, 1945:9, 1953:18,48,65, 1958: 7f, 1971:20-22, 56,77, 1973:90, 1979:53, 1981: 10, 1982:21, 89,92(bild) ,95,106, 1983:97, 1984:31, 1985:1:68-70,69 (gruppbild), 73,86,113f, 262

158,166(bild), 179, 1985:2:31, 39,53,69, 1989: 28, 1992:38,121, 1996: 100 ,114f,207- 211,214,219, 1998: 131,144, 1999:50, 2004:86,
Karl XIII, kung, 1936:37,1958:35,1971:22,51,74?,89,
Karl XIV Johan, kung, 1925:16, 1926-27:57, 1929:15, 1947:60, 1956/57:20, 110, 147, 1959:54, 1960:24, 1985:1:113f, 1989:40, 1992:116, 1993:98, 2004:58,95,
Karl XV, kung, g m Lovisa, universitetskansler 1926/27:134, 1932:26,30, 1944:23, 1948/49:93,131 , 1956/57:110,147, 1961:102. 1969:9 , 1971:15, 1978:41, 1982:57, 1989:45, 1999:38,41(gruppbild),
Karl XVI Gustaf, kung 1986:4(gruppbild),93(gruppbild), 1994:109, 121, 2004:7,
Karl August, Sveriges kronprins 1958:59,
Karl den store,frankisk konung, romersk kejsare 1936:15, 1983:109, 2007:71f,80 (bild),
Karl Eriksson Galen, den röde, ärkebiskop Lund, död 1334 1920:25(bild), 1939/40:33, 1946:27 , 32, 40,42, 1979:53, 1985:2:57,
Karl Knutsson, kung 1933:4, 1934/35:3,77, 1985:1:35, 1985:2:26, 1996:226, 2001:20, 2009:55,
Karl Ludvig av Pfalz, kurfurste 1984:28,
Karlberg, Lars banarbetare BLHJ 1987:184,
Karlberg, Nils banarbetare BLHJ 1987:184,
Karlegärd, Christer, historiker 2005:158,
Karlfeldt, Erik Axel, författare 1973:32, 1975:38, 2011:238, Karlgren, Hjalmar , jur professor 1947:100,
Karlin, Georg J:son, museiman, intendent, skapade ”Kulturens folkdanslag”, Georg Karlins plats är uppkallad efter honom 1928:5, 9, 1939/40:46,50, 61, 1942/43:90, 1950:26, 1962:18, 1963:73f,75(bild), 1968:84,113, 1971:118, 1973:11-21,13 (porträtt), 1980:28, 1983:9,98f, 1985:2: 13f,18,70, 1986:24(bild), 88, 1992:56 (även gruppbild),57, 1994:34, 1995:127, 1996:185, 1998:45, 2000:143, 2002:73,87, 2004:97, 2008:62,143,
Karlsson, nr 17 poliskonstapel 1978:114,
Karlsson, A J , lokputsare LBJ, eldare BLHJ 1987:184,
Karlsson, Albin, banarbetare BLHJ 1987:160(gruppbild),184,
Karlsson, Arne, författare av minnesböcker om stadsdelen ”Nöden” 2011:230, 237, 272, Karlsson, Arne, regissör 2000:146,
Karlsson, Arvid, banarbetare BLHJ 1987:184,
263

Karlsson, Assar, målare, ledamot (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1974-83 1997:227,
Karlsson, Bengt , författare lokalhistoriker 1991:4, 1993: 33(bild), 1998:171, 2000:9, 2003:119, 2004:150, 2011:272,
Karlsson, Bert, skivbolagsdirektör , före detta politiker m.m., nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1994:157,
Karlsson, Caj, sångare 2011:196,
Karlsson, Erik, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94(gruppbild)
Karlsson, Ernst, studierektor vid Dalby rektorsområde 1968-76 och vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1976-77 och rektor där 1977-92 2005:237,239,
Karlsson, Georg, tågkännare 1987:58,194,
Karlsson, Gerda, föreståndare i Nerliens fotoaffä 2002:86,
Karlsson, Harry, byggmästare, donator, far till Stig T. 1960:145, 1985:2:63,69, 1986: 29,35,36(även porträtt och gruppbild), 92(gruppbild), 1997:22, 25 (gruppbild),65,79, 2000:64,66, 2003:32,51, 2006:32,42,102,
Karlsson, Hillevi, g m Harry 1986:29,
Karlsson, Kurt, idrottshistoriker 1991:91,
Karlsson, Lars Olov, 1999:91(bild),
Karlsson, Lisa, diakonissa 1966:123(bild),130(bild),
Karlsson, Stig T., fotograf i Lund, etablerad på 1950-talet, son till Harry 2002:94,122,139,150,154,
Karlsson, Sven Erik, skolbusschaufför i Lund 1992 2005:37 (gruppbild)
Karlsson, William, fil dr museiman 1945:95, 1950:24, 1959:85, 1966:21, 1973: 12, 1984:51, 1985:2:53, 1993:134, 2004:38,70,85,
Karlstrand, Alvi, folkskollärare 1964:167,
Karlström se Carlström
Karlström, Kalle, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet Karlzén, John, författare, översättare 1975:58, 2008:38, Karna, barnmorska se Truedsdotter
Karsten-Carlsson, Eva, sociolog 2006:49,
Karthern, M.S. , 1959:63(bild),1971:58(bild),1975:82(bild),
1989:94 (gruppbild)
264

Karud, Lars, arkitekt Arkitektgruppen i Malmö, var med och ritade Genarps nya skola , tillbyggnaden av Järnåkraskolan och biblioteket i Veberöd båda 2004 2005:221,
Karud, Olle, fotograf 1981:88(bild),
Kassandra, signatur Lundaposten (1983) 1993:140,
Kastman, Alexander, akademiritmästare 1755 1934/35:37 (bild), 38, 1971:40(bild), 50,60(bild), 2008:61,
Kastman, J., smedmästare uppsyningsman över barnens skolgång 1960:162, 1964:176,
Kastman, Jeanna, f Sällström, g m Sten Arvid 1945: 100,
Kastman, Maija Greta, f Nordström , g m Sten Arvid 1945: 100,
Kastman, Sten Arvid, handlande, g m 1 Jeanna f Sällström 2 Maija Greta Nordström 1945:86, 100,
Kastrup, Harald, bror till Tryggve, back i IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1991:87,
Kastrup, Trygve, anställd Idrottsmagasinet, försäljare av idrottsbiljetter, scoutledare, lagledare, Lunds första handbollslag (KFUM Lund) 1986:39, 72f, 73(porträtt),75, 1991:85- 87,89,
Katja of Sweden se Geiger
”Katoliken”(Munken) , original 1968:65,
Katarina II, rysk kejsarinna 1985:1:166(bild),1995:31,
Katla , dotter till Solveig och Gudmundur 1997:208-210.
Katoliken se Munken
Katolske prästen se Munken
Katz, gårdfarihandlare (hausier) 1995:127,
Katz, Bernhard, charkuterist, senare fiskhandlare 1975:75(gruppbild),
Katz, Chachel, jude bosatt Trädgårdsgatan 15 1904 1995:49, 108(bild),
Katz, Chaim, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, jude då bosatt på Hospitalsgatan senare 1941 Korsgatan 3A 1995:52(bild),70, 84, 108 (bild),120.129,
Katz, David, var med och bildade Lunds brevduveförening 1934 1995:69 (porträtt 1994) ,80(gruppbild),153, 2012:106,
Katz, Hezekiel, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, bosatt Lilla Tvärgatan 1995:119,129,
Kaulv, förekommer på runstenen Skårbystenen 1920:5,
265

Kayser, Leif, dansk tonsättare , organist och präst 1981:84,86, Kazim, Leila konstvetare 1999:26,
Keaton, Buster , amerikansk filmskådespelare 2000:36,59(bild), Keegan, John , brittisk militärhistoriker 1996:238,
Kehler, Christina, f. Stobaeus, apotekareänka 1951:73,93, 1958:17,18, 20,
Kehler, Dan, apotekare, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 25,
Kehler, Daniel Fredrik, apotekare g. Christina 1948/49:186,
1923:
Keker , löjtnant vid slaget i Lund 1676 , vittne i målet mot Anders Sandberg 1996:220,
Keller, Helen, 1961:41,
Kellgren, Hilda Karolina Sofia, folkskollärare 1964:166,
Kellgren, Johan Henrik, författare 1929:30,53, 1982:79, 1985:1:166(bild), 2008:8,
Kellgren, Nils, socialdemokratisk politiker, skrev 1953 och 1954 två romaner om Lund 2008:44f,
Kelvin, William Thomson Lord Kelvin, irländsk-skotsk fysiker,matematiker, ingenjör och uppfinnare 1983:80,
Kemner, Helge, bildkonstnär , skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, Kempe, Arvid, geograf 1970:12,
Kempe, Fritz, tysk fotohistoriker 2002:157,
Kempf ”Knudan”, studentsångare andre bas 1981:43,
Kempff, Wilhelm, tysk organist och tonsättare 1988:68, Kernell, magister 1956/57:93,
”Kersti Hökare”, 2004:51,
Kerstin, städerska hos Maria Jonn 2002:120(porträtt), Key, Axel, patolog 1921:22, 1978:15, 1984:53,
Key, Ellen, författare, pedagog och feminist 1997:215f,
Kiellander,Dane, ledamot av 1872 års karnevalskommitté 1978:38, 39(gruppbild), Kierkegaard, Sören , dansk filosof 1992:63,
Kiersson, Anders, krukmakerimästare , styrelseledamot i Lunds krukmakeriämbete 1942/43:21,
266

Kiesler se Lamarr
Kieslowski, Krzysztof, polsk filmskapare 2000:114,128,136f,
Kilburn, William Edward, daguerrotypist i London, aktiv 1846-62 2002:26,154, Kihlgren se Stäck, Greta Maria
Kihlgren, Anna Catharina, f Andersdotter g m Pettter 1945: 100,
Kihlgren, Anna Catharina, f Lundberg g m Petter 1945: 100,
Kihlgren, Greta, f Davidsdotter, g m Petter 1945: 100,
Ki(h)lgren, Petter, handskmakare, borgare i Krafts rote 1743, g m 1 Anna Catharina f Andersdotter 2 m Greta Davidsdotter f Dahl 3 Anna Catharina f Lundberg 1938:31,60, 1945:100,
Ki(h)lgren, Petter hanskmakares gesäll Ola, invånare i Krafts rote 1743 1938:60, Killander, Anders Johan Arthur, elev katedralskolan 1985:1:199,
Killgren, David, pottemakare, g m Hedvig Lovisa f Kjers , dotter till Anders och Stina 1942/43:49-51,,
Killgren, Hedvig Lovisa, f Kjers, g m David dotter till Anders 1942/43: 49, 51, Kim il Sung , nordkoreansk diktator 1994:157,
Kinberg, Ann-Britt, rektor vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder Kinberg, Johan Henrik, kyrkoherde 1961:129,
Kindberg, I., 1964:39,
Kindblom, Henrik, läkare, grundare av kuranstalter 1992:109,
Kindt, Claus, arkitekt, Apelskolans ombyggnad 1995 2005:246, King, Henry, amerikansk filmregissör 2000:54,
King, Robert 1, 1988:121,
Kinmark, Eric , kyrkoherde , professor 1971:70,136,
Kinnberg, Erik, byggmästare Hässleholm 1986:36, Kinski, Klaus, tysk skådespelare 2000:104,
2005:244,
Kirchner, Athanasius, tysk jesuit 1600-tal) , professor i matematik, filosofi och arabiska språk 2002:12,154,
Kirschow, Bernhard , jude invandrad från Kovno (Kaunas) Litauen 1995:40,
Kistner, Johannes , bleckslagare 1951:78,
267

Kiällby, Nils, ägde före 1691 tomt i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 21,
Kiöge, Jöran, invånare i Klemens rote 1658, som senare flyttade till Uppåkra enligt 1691års sjättepenningslängd 1923: 15,
Kjederqvist, studentsångare andre bas 1981:43,
Kjederqvist, Erik Ragnar , son till Johan Robert 1976:86,
Kjederqvist, Hilma, född Erlandsson , g m Johan Robert 1976:14(porträtt),71,73,87,
Kjederqvist, Ivar, banktjänsteman, son till Johan Robert 1976:87,
Kjederqvist, Johan Robert, handelsman, Kjederqvistska gården, som han köpte 1867 är uppkallad efter honom 1976:14,16f,19f,70,73,86, 1998:49,
Kjederqvist, John, lektor, son till Johan Robert 1976:87,
Kjederqvist, O. , 1936:67,
Kjell, Martin, karnevalsmeterolog 1986 1994:155,
Kjellander, präst sålde på 1870-talet tomten där Prästahusen s bebygelse finns 1998:132,
Kjellander, A.R. komminister, far till Anna, som fått ge namn till gården Annehem, som A.R. ägde 1862 1998:58,
Kjellander, Anna , dotter till A.R. 1998:58,
Kjellander, Gustaf Erik, biljardmarkör 1951:62, Kjellander, Olle, chef Flyinge 1986:29,
Kjellbeck, Catharina , piga, erhållit fattigmedel 1966:42, Kjellberg, husägare vid Krafts torg 1945:47,
Kjellberg, Carl j:r, konstnär , Helsingborg 1993:61,
Kjellberg, G., kapten, föreståndare för SF-biograferna i Lund 2000:57,59, Kjellberg, Greta, g m Sven T. 2011:272,
Kjellberg, Måns vaktkarl 1948/49:160,
Kjellberg, Sven T., intendent Kulturen, ledamot av kommittén
för inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, och var 1963-65 ordförande i dess efterföljare 1963 , g m Greta 1939/40:98, 1968:118, 1973:17, 20,83, 1985: 2:15,52, 1986:31, 1996:238, 2002:134, 2006:94, 102,
Kjellin, Alf, skådespelare 2000:69,
268

Kjellin, Carl Erik, professor i matematik, kyrkoherde i Kumla 1929:X,XIII,28,47,53, 1947:36,102, 1951:51, 1971:94,136,
Kjellin, Helge, konsthistoriker 1985:2:45,
Kjellin, Torsten , med kand, släkting till Simon Fredrik Bengtsson 1984:105, Kjellman, konservator vid Zoologiska museet i Lund 1921:25,
Kjellman, Nils, rektor på Spyken 2006:8,
Kjellsson, Anders, naturskoleföreståndare från 1992 2005:155(även gruppbild),156, Kjellsson, Bengt, länsträdgårdsmästare 1936:80,
Kjerner, Gabriel, lantmätare 1970:6,63,65, 1998;112,
Kjers, Anders, kruk- och pottemakare 1755-89 , gesäll hos Erik Elfman , g m Stina Olofsdotter , far till Olaus, Anna Stina och Hedvig Lovisa g m pottemakare David Killgren 1942/43:49f, 109,
Kjers, Anna Stina, dotter till Anders och Stina 1942/43:49,51, Kjers, Olaus, son till Anders, potttemakaregesäll 1942/43:49, Kjers, Stina, f Olofsdotter , g m Anders 1942/43:49-51, Kjersgaard, Erik, dansk historiker 2001:89,
Kjerstensson, Pehr , 1966:41,
Kjersti, lilla, från Råå 1926/27: 77(gruppbild), 132,
Kjerulf, Charles, musikanmälare Politiken 1988:95,97,
Kjerulf, Halfdan, norsk tonsättare 1981:36,49f,62,
Kjällgren, Astrid, småskollärare 1964:171,
Kjällgren, Lillemor, biträdande rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Kjöllerström, Sven, teol professor 1947:99,102, Klamberg, Mark , jurist, politiker (fp ) 1995:77(porträtt),
Klampecki, Meijer, den förste juden , som registrerades som infyttad till Lund 1872 1995:18,29,
Klang, Valter , eller Vilhelm KOLLa elverkschef 1919-39 1987:106, 2011: 224,
Klarberg, Carl , eldare eldare LBJ lokförare Revingebanan son Jacob 1987:46,67,141,184, 150,156(porträtt), 162,163(gruppbild)
269

Klarberg, Jakob , son till Carl , verkstadsarbetare , eldare LBJ 1987:141,151(porträtt),153,184,
Klarberg, Karl, notisbud BLHJ 1987:184,
Klarberg, Olle, Malmö 1987:194,
Klarén, A ., banarbetare BLHJ 1987:184,
Klarén, Jöns Nilsson, kyrkoherde 1964:131,
Klason, Peter, professor kemi KTH, C.W. Blomstrands lärjunge och levnadstecknare 1984:75, 96f,
Kleberg, Oscar A.W., fil. dr. pastor 1960:164,177,187, 1961:49,127,
Kleeman, Ellen, 1961:127,
Kléen, Emil, journalist, författare och poet 2008:66,
Kleen, Johan af, generallöjtnant, fil dr 1961:44, 1992:136(bild),
Kleimer, Axel B, .konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,
Klein,A.F., handlande, ledamot av drätselkammaren 1954:24,59, 1955:66, 1982:9(bild), Klein, Barbro, professor i etnologi i Sthlm 2012:180f,197,
Klein, Gottfrid , rabbin 1907 Sthlm 1995:29,
Klein, William , dansk arkitekt, stadsarkitekt Malmö, är den som sannolikt ritat Lunds stationshus 1999:24f,123,
Kleingold, Witke , jude , som kom till Lund från Raygrod i Polen 1995: 42 Kleist, Heinrich von , tysk författare 2000:81(bild),
Klemendz,Sven, lagman 1986:106(gruppbild),
Klemming, Gustaf Edvard, överbibliotekarie Kungliga biblioteket 1945:24,96, Klensmed, Claus , 1996:27,
Klensmed, Hans se Hans Klensmed
Klensmed, Olof se Olof Klensmed,
Klerck, Hans Christopher, kartritare 1955:7,
Klercker, Brita af, konstnär 2002:90,115, 2003:71, 2008:81(bild), Klercker, John af, botaniker 1992:109(gruppbild),
Klercker, Jonas af, KFUM verksam inom försöksgrupp från KFUM inom Lunds lokala SIA- verksamhet 2005:103,
270

Klercker, Maria af, KFUM verksam inom försöksgrupp från KFUM inom Lunds lokala SIA- verksamhet 2005:103,
Klercker, Kjell Otto , järnvägsläkare, professor 1964:13f??,1987:46,
Klette, Tove, kommunalråd (fp) suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1992-95 1997:228, 2005:180,
Klettenberg, Susanne von, religiös författare, släkt med Goethe 1936:17, Klick, Marcus,, se Klink
Klimov, Elem, sovjetisk filmregissör 2000:114,
Klingberg, Göte, professor i pedagogik, barnlitteraturspecialist 1985:74,
Klingspor, Carl-Ossian stadsplanearkitekt ritade flera objekt åt LKF och bl.a. Kobjerskolan 1957 och Backaskolan 1972 åt skolförvaltningen 1997:52,70,221, 2005:31,76(bild), 77,79,124 (bilder), 246f, 2006:39,41,53,99,117,129,
Klingspor, Frans, kapten dödad av snapphanar 1996: 200, Klingström, Helen, parkarbetare 2011:24f,
Klink (Klick) , Marcus, gästgivare, ägde 1686 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd , hade egendom på Smörlyckan och Möllevången 1704 1919:11f, 1923:17, 1924:14,
Klink, Vibecke, mor till Hedvig Beckman, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:14, Klint, kronobefallningsman 1955:51,
Klinteberg Wilhelm af landshövding 1936:48,50,55,58, 1953:84, 1958:52 , 56f, 64,72f, 86, 1966:34f,1975:78f,
Klintestam, Lennart, skoldirektör 1973-77 2005:85 (även porträtt),232, Klinthe, Erik, rådman 1958:48,
Klintman, Nils garvare, borgare i Drottens rote 1743 , lärgosse Ola , hans änka gifte om sig med Anders Pettersson 1938:28,67,
Klintman, Nils garvares lärgosse Ola, invånare i Drottens rote 1743 1938:67, Klockare, Mattias se Degn
”Den Kloge kone i Lund ” se Larsson, Anna
Klopstock, Friedrich Gottlieb, tonsättare 1956/57:156,
Klow, kvartersmästare 1955:18,
Knaass, Christopher Knutsson , nämns som avliden 1675 i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Per Olsson skräddares änka 1924: 39,
271

Knabe, Carl , 1998:172,
Knalle, Hans, tornväktare föravskedad ryttare, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Kniberg, Adolf Fredrik, observator slutligen prost 1951:73,
Kniepr, Hans, Fredrik II:s hovmålare 1946:8
Knipling , uppassare 1948/49:185,
Knoch(k), J.M., länsbyggmästare fortifikationsbyggmästare 1963:14, 1965:103,106,107(bild),
Knudsen, Christen, präst, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:35, Knudsen,Gunnar , dansk språkvetare 1998:169,
Knudsen, Hans Gunnar , dansk språkvetare 1970:15,
Knudsen, Rasmus, 1942/43:25,
Knudtzon,Erik (dtz) , biblioteksman, överbibliotekarie Karolinska institutet 1973:69, 1992:20,
Knut II , den store , dansk och engelsk kung, Knut den stores gata och Knut den stores torg är uppkallad efter honom 1920:1, 1930: 18, 1939/40:8-13, 15,37-38,39(även bild)41f,44,96,108,111, 1946:26,37f, 1965:2: 68,71 (porträtt ), 1992:7,1996:181, 1998:28,45,102 2007:85, 2009:63,
Knut IV, den helige dansk kung, g m Edel , har fått ge namn till kvarteret Sankt Knut 1920:21, 23-25,34, 1934/35:54, 1939/40:15,40f,81-84,86,88,112, 1946:26, 38,1980:120, 1985:1: 13f,14(bild), 1998:77,83, 2007:85f,
Knut V, dansk kung 1980:83,140,146,
Knut VI, dansk kung 1939/40:40,82, 1980:90,141,147,149,1985:1:14,
Knut Glasmästare, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:34,
Knut Lavard , dansk kung 1992:101f,
Knut Maltgörare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20,
Knut Skräddare se Skräddare
Knut Skräddare invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:49, 1948/49:184,
Knut Smed, smed vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11, Knut, Mårten, borgare 1966:30,
Knutsson, Anders, se Boråhs
272

Knutsson, Bengta, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, änka efter Nils 1923: 44,
Knutson, Börje, bryggare, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Knutsson, Christen, präst i St Köpinge, gav arv till Lars Knutssons efterlevande enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:35,
Knutsson, Christoffer, korgmakare, , en av de 16 äldsta borgarna 1691, Krafts rote 1923:11 ,1924:26,
Knutsson, Christopher smedmästare borgare i Klemens rote 1743, gesäll Johan 1938:47,69, 1945:13,
Knutsson, Christopher smedsmästares gesäll Johan, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Knutsson, Gunnar, byggnadsarbetare 1986:107(gruppbild),
Knutsson, Hans, invånare i Krafts rote 1658, avliden 1659 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 19,
Knutsson, J. , kopparslagare , ägare av Krognoshuset 1933:37, 1979:53, Knutson, Johan se Böhm
Knutsson, Johan, svensk-finländsk konstnär litograf, senare ritlärare vid gymnasiet i Borgå Finland 1926/27: 70(även gruppbild),,77(bild), 119,129f, 149, 1933:29, 1944:11(bild), 1945:49 (bild), 1951:27(bild), 1954:49, 1962:59, 1990:9,66,67(bild), 2008:62,
Knutsson, Jöns , kopparslagare senare bryggare 1926/27: 82,149,
Knutsson, Lars, invånare i Vårfru rote till 1659 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:35,
Knutsson, Lars, stadsbud nr 14 1986:52,
Knutsson, Nils, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Bengta 1923:44,
Knutsson, Nils, skolmästare, folkskollärare 1960:12, 1964:162, Knutsson, Nils svarvare, borgare i Krafts rote 1743 1938: 49,58,
1984:36,
K(C)nutson, Ola , visitör, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Knutsson, Olga, filmskådespelerska Hollywood 1968:27,
Knutsson, Sven, prost Torna, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 47, 1952:106,
Knutsson, T age, banarbetare, lokputsare BLHJ 1987:151(gruppbild),184,
273

”Knäck” fotograf se Pettersson, Otto,
Knös, Anders , domprost Skara 1971:67,85,136,
Knös, Johan, domprost Skara 1992:127,
Kobak, Hans, invånare i Klemens rote till 1658 enligt sjättepenningslängd 1923:22,24,
Koch, Fredrik, docent i medicin, medförfattare till spexet ”Slaget vid Lund ” 1930 1996:187,
Koch, H., professor 1947:103,
Koch, Hal, dansk teolog och kyrkohistoriker 2001:89
Koch, John, professor i fysik 1947:103, 1983:29,
Koch, Robert, tysk fysiolog 1983:97,
Koch-Olsen, Ib , dansk kulturhistoriker 1980:115, 1985:1:48(bild),
Kock, Abel hovpredikant 1952:77,
Kock, Axel Lichnowsky, professor nordiska språk , universitetsrektor, har fått ge namn till kvarteret Axel Kock 1960:89,91,188, 1961:109f, 1964:13f, 1992:16, 1998:66,
Kock, Casten d.ä., invånare i Drottens rote 1671 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:38,
Kock, Casten d.y, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 37, Kock, Ebba, fru 1960:88,95,
Kock, Ebbe, jurist, lagutgivare 1980:84,
Kock, Ernst Albin, professor 1947:93,
Kock, Jacob Pettersson, barberare i Danzig, son till Peter, enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 36,
Kock, Jens Edvard, dansk-svensk biografdirektör drev under en period Lunds samtliga biografer 2000:32,34f,45-47,49f,53,56,59,69,74,
Kock, Jöns, vaktkarl 1948/49:46,78,
Kock, Jöns Andersson, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:45,
Kock, Nils Nilsson, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 42, Kock, Otto, ägde tomt i Klemens rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 29, Kock, P., agent Sthlm 1987:170,
274

Kock, Peter, handelsman, en av de 16 äldsta borgarna 1691, Vårfru rote , far till Jacob 1923:11,38, 1924:5,14f,29,35f, 38,44,46,52,
Kock, Peter, skomakare, borgare i Drottens rote 1743 1938:68,
Kock, Wolfram , medicinhistoriker 1996:238,
Kockum, Frans Henrik, direktör (Kockums varv Malmö) 1977:120, 1987:15f,
Kodaly, Zoltan, ungersk tonsättare 1981:92,
Koistinen, Karl, arkitekt Gråsparvskolan 2005:246,
Kokärringen, kvacksalverska 1945:54,
Koller, Xavier, schweizisk filmregissör och manusförfattare 2000:137,
Kolmodin, Anna Stina, g. med Jacob Löfgren 1951:80,
Kolmodin, Lars, arkitekt 1937:52(bild), 1975:48,
Kolmodin, Michael, klockare i Fjelie och Flädie g m Sara Maria f Kall 1945:18ff, 100,
Kolmodin, Sara Maria, f Kall, g m Michael 1945:18f, 21f, 100,
Kolthoff, L , ämbetsman 1942/43:14,
Konecny, Eva, dotter till Ragnar Borgström 2000:10,85, 153,
Kopernikus,Nicolaus, astronom 1971.123,131,
Kopolowsky, J.M. , lärare i hebreiska vid gymnasiet Linköping 1995:143,
Kopzofsky, Hanna, amatörskådespelare i judiska föreningen Hastchio 1995:142,
Korfitzen, August, fotograf i Lund, etablerad 1873, 1954:11 (bild),17 (bild), 58,65 (bild), 1993:86(bild), 2002:43(bild), 44 (bild),45f,45(bild), 70, 85,103, 138,142f, 145 ,151,154,
Kornerup, Björn , dansk historiker 1985:1:26(bild),203,
Kornfält, Ragnhild, docent i pediatrik 2005:170 ,
Koronsitsky, Jakob, jude bosatt Korsgatan 8 m familj 1904 1996:51,
Korp, Niklas, befallningsman Glimmingehus under Skånska kriget 1996:19,
Kortner, Fritz , österrikisk filman 2000:59,
Kortz, Elisabeth (Betty), läroverksadjunkt Landskrona, deltagare i 1924 års karneval 1994:43(gruppbild),
Koskull, baron 1945:37f,
Koster, Henry, tysk-amerikansk filmregissör 2000:86,
275

Kothen, Alexander von, finländsk tonsättare 1981:83,
Kotzebue, August von, tysk dramatiker och skriftställare 1926/27: 28,
Kousgård Sörensen, John, dansk språkman 1962:56, 1970:44,51,65, 1998:159,169,173,
Krabbe, Jöran, kyrkoherde 1952:102,
Krabbe, Jörgen , svensk friherre efter Skånska kriget avrättad för högförräderi 1996:24,201,
Krabbe, Tyge, dansk riksmarsk och riksråd 1928:20,
Krafft,Per d.y., historiemålare, porträtt målare 1951:49 (bild, )
Krafft, U. , 1985:2:61,
Krag-Juel-Vind-Frijs, Cristian Emil, greve til Frijsenborg , politiker, statsminister, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176,
Krag, Helen, lektor minoritetsforskning Köpenhamn 1995:154,
Kragh, Mads Povelsen, präst Bara, blev jämte sin hustru dödad under Skånska kriget 1996:26,
Krag, Niels, professor, dansk historiker verksam på 1500-talet 1946:48, 1990:10, 2001:43,
Kra(a)k, Ivar, språkmästare 1971:35,50,
Krakau, S.Fredrik , restauratör Krakaus hotell senare Storkällaren 131, 1962:27, 1993:91,93
Kramer, Stanley , amerikansk filmregissör och producent 2000:93, Krantz, juvelerare Örebro, son till Karl Oscar 2000:76,
Krantz, Albert, tysk historiker 1946:24, 38,
Krantz, Hilding , arbetare Lund 1970:7,
Krantz, Johan, stadsparksmotionär 2005:23 2011:41,
1926/27: 70(bild), 129-
Krantz, Karl Oska, r innehavare av Lunds första biograf senare filmcensor 2000:19,f, 32,76,141f,
Krantz, Peter, karnevalsöverläkare 1986 1994:155,
Kraus , direktör 1972:101,
Kraus, Fredrik, akademikapellmästare director musices 1965:41,50, Krauss, Clemens, österrikisk dirigent 1981:93,
276

Krebs, Fredrik, dansk-svensk målare, har fått ge namn till kvarteret Krebs 1954:55, 59,
1956/57:47 (bild), 1981:47(bild),48, 1984:96, 1988:120, 2008:20(bild),62,
Kreisky, Bruno, österrikisk statsman 1986:13, Kremberg, Jacob, träsnidare 1953:30, Krenzisky,Charkel, jude bosatt Mariagatan 3 1995:45, Kreutzer,Conradin, tysk dirigent och tonsättare 1988.19, Kreuger, Ivar, företagare 1994:53,
Kreüger, Johan Kristian, akademisekreterare 1963:43,
1998:67, 2002:52,
Krieger, A.F. , Dr. jur. e.o. assessor i Höjesteret Köpenhamn, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177,
Kristensen, Finn , laboratorieledare 1980:10,92,
Kristensen, Maurius, dansk språkvetare 1970:15, 1998:169,
Kristensson, Ernst , banarbetare LBJ 1987:67,184,
Kristensson, Eva, forskare vid institutionen för arkitektur vid Lunds tekniska högskola 2006:6,
Kristenson, Hjördis, konstvetare, arkitekturforskare 1983:31, 1990:9, 1997:235, 2003:11,
Kristensson, Lars, örtemakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 41,
Kristensson, Margareta, dagbarnvårdare, den första kvinnliga ordföranden i LO-facken i Lund (FCO), dotter till Albert Hansson 2003:48, 49(två porträtt),
Kristersson (Kristersen), Anna Maria, g m Nils , modehandlerska, flyttade omkr 1890 till USA 1977:17,25f, 120,
Kristersson, Asta, dotter till Anna Maria och Nils 1977:26,90, Kristersson, Blenda, dotter till Anna Maria och Nils 1977:26,90,
Kristersson (Kristersen,) Erik ,medlem av Lunds akademiska simsällskap , son till Nils , lekkamrat till Alfred Lundberg 1977:16-18, 25f,89f,92,104, 107,120, 2004:66,
Kristersson, Jöns (Henrik), lantbrukare Önnerup 1977:23,120, Kristersson, Mia, dotter till Anna Maria och Nils 1977:26,90, Kristersson, Nils, slaktaremästare 1970:61,
Kristersson(Kristersen), Nils Christersson, journalist m.m., g m Anna Maria Eriksson, far till Erik, kusin till Ernst Norlind 1977:26,120,
277

Kristerson, Per, 1996:238,
Kristian I, dansk kung 1937:7, 1980:82 ,1985:1:21,
Kristian II, dansk kung 1928:19-21, 1985:1:24,37f, 1996:181 Kristian III, dansk kung 1946:23, 1953:10,12,13,22,26, 1985:1:40,
Kristian IV, dansk kung 1934/35:14,77, 1952:13-16,34,111, 1953:15, 1984:27f,43-46, 1985:1:54,59, 1985:2:26, 1996:98,216, 2003:16, 2004:117, 2006:15, 2007:90, 2009:94f,145,
Kristian V, dansk kung, har fått ge namn till Christian V:s väg och kvarteret Kung Christian 1923:8, 1952:99,101, 1985:1:59, 1989:23, 1996:7,9-17, 19,23f,28,38,41,55,69,74, 79,84,86,88f, 105,108,110f, 117(bild), 118f, 120,122,139,150- 152,154,156f,159,162,164,167-170,187,194, 196-201,218-221,230,236, 1998;123f,
Kristian IX , dansk kung 2000:25,
Kristiansen, Ingemar D. , fotograf i Lund, etablerad 1973, 1993: 33(bild), 1994:4,70(bild), 79(bild),92(bild)107(bild),130(bild), 140(bild), 149 (bild),157(bild), 2002:122,140,150,154,159, 2004:9(bild),11(bild), 13(bild),15(bild),17(bild),19(bild),21(bild),23 (bild),25(bild),27(bild), 29(bild),31(bild),33(bild),35(bild),37(bild),39 (bild),41(bild),43(bild), 45(bild),47(bild),49(bild),51(bild),53(bild),55 (bild),57(bild),59(bild), 61(bild),63(bild),65(bild),67(bild),69(bild),71 (bild),73(bild),75(bild), 77(bild),79(bild),81(bild),83(bild),85(bild),87 (bild),89(bild),91(bild), 93(bild),95(bild),97(bild),99(bild),101(bild),103 (bild),105(bild),107(bild) ,109(bild),111(bild),113(bild),115(bild),117 (bild),119(bild),121(bild), 123(bild), 125(bild),127(bild),129(bild),131 (bild),133(bild),135(bild), 137(bild),139(bild),141(bild),143(bild),145 (bild),147(bild),149(bild),
Kristiansson, byggnadssnickare, kolonist 2012:156f,
Kristiansson, Elof, banvakt Kungsmarken Revingebanan 1987:96,150,184,
Kristiansson, Karl, skolvaktmästare , ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186,
Kristiansson, Katharina, studierektor vid Gunnesbo rektorsområde 1994-96 och rektor vid Vallkärra rektorsområde 1997-99 och vid Vallkärra-Hubertus rektorsområde 1999- 2005:236,242f,
Kristiansson, Marianne , 1987:194,
Kristiansson, Mathilda, grindvakt Kungsmarken Revingebanan 1987:141, 184, Kristiansson, V. , banarbetare BLHJ, banvakt Kungsmarken Revingebanan 1987:184, Kristina , drottning 1996:214,
Kristjan , föreståndare i en klädaffär, son till Solveig och Gudmundur 1997:208-210,
Kristland, Kjell, 2005:4,
278

Kristoffer av Bayern, svensk och dansk kung 1985:2:26, Kristoffer av Oldenburg , greve 1996:181,
Kristoffer I ,dansk kung 1939/40:40, 1980:,144, 2001:62,65, Kristoffer II , dansk kung 1980:82,144f,
Kristoffer skräddare, 1948/49:16,
Kristoffersson, Arne, skolinspektör 2005:189,
Kristofferson, Inger, g m Måns 1977:120,
Kristofferson Måns , herrskapskusk på Skarhult, g m Inger Jönsdotter 1977:120,
Krogh, Ingegärd, folkskollärare 1964:167,
Krogh, Knud J., dansk arkeolog 1980:38,39(bild),60,
Krognos se Holger Pedersen
Krognos släkt, som under 1500-talet ägde Krognoshuset 1998:49,
Kromnow, torghandlare , mösshandlare 1968:90,
Kronbeck , skomakarmästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Kronberg, Julius, konstnär 1975:41,
Krook, C(K)arl, byggmästare 1948/49:89, 1960:104, 1966:200-202, 1984:41,
Kroon, Oscar, studentsångare andre bas 1981:52,
Kroon, Sigurd , medeltidsexpert 1998:16,159,171,
Kroon, Åke, rektor vid Lerbäcksskolan 1977-95, studierektor 1969 -77, representerade grundskolan i skolförvaltningens ADB-frupp 1981 2005: 137,139,153,236,
Krop, Thue, löjtnant snapphane 1996:26,
Kropius, Jean, kantor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:23f,
Krumlinde, Adam, bror till Fredrik, traktör 1926/27: 70(bild), 131, 1948/49:28, 1951:64, 92, 1993:84,
Krumlinde, Berndt Peter, folkskollärare 1964:162,
Krumlinde, Fredrik Olof, bror till Adam, ”kungen av Preussen” källarmästare på ”Trallen” 1926/27: 44,53, 70(bild), 131,149, 1951:64 92, 1993:84,
Krumlinde, H.J. , handlande 1975:83,
Krumlinde, Olof, landskaps- och marinmålare 2008:66(gruppbild),
279

Kruse, inspektor, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 32, Kruse, Björn, personifierade biskop Makarios i 1958 års karneval 1994:97(porträtt),
Kruse, Christen, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, bror till Per 1924:40,
Kruse, Frans Oskar, fabrikör 1932:30,
Kruse, Georg Richard, överättare 1988:65,138-140,
Kruse,Jochum, bodde i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden och ägde dessutom gård i Krafts rote 1923:35, 1924:28,
Kruse, Jöns, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:37, Kruse, Jöns, gårdägare 1942/43:33,
Kruse, Mogens överste chef för danska adelsfanan vid slaget i Lund 1676 1996:42,111,118f,220,
Kruse, Nils, skomakare, invånare i Klemens rote 1743, gesäll Swen 1938:44,70 Kruse, Nils skomakares gesäll Swen, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Kruse, Per, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, bror till Christen 1924:40,42,
Kruse, Sophia Jacobina se Bruzelius
Kruse, Sören,g m Ingrid Nilsdotter, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:42f,
Kruse, Sören, 1948/49:42, 1962:79,
Krusenstierna, Folke von, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1978:92(gruppbild),
Krutmeijer, Bengta, invånare i Krafts rote fram till Skånska kriget enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Johan 1924:10,
Krutmeijer, Johan, invånare i Krafts rote fram till Skånska kriget då han och Bengta begav sig till Danmark enligt 1691 års sjättepenningslängd , g m Bengta 1924:10,
Kruuse af Verschou, Hans Abraham, generalmajor, chef för Dal-regementet vid slaget i Lund 1676 1996:37,41,110,211f,
”Kryddan” se Christer ”Kryddan” Peterson
Krüger, Albert, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:71(bild),76, Krüger, Johan, akademisekreterare 1975:92,
Krüger, Niclas, domkyrkoförvaltare, invånare i Klemens rote fram till 1687 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:17f,
280

Krüger-Hansson, Karl, författare, pekoralist 2008:48, 2011:238,272, Kråka, skomakare 1948/49:20, 1974:15,
Kråka, Sven, domförvaltare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:16, 1924:9, 11,13,
Kråka, Sven , postmästare, domkyrkoinspektör 1938:15, 1951:29,82, 1953:40,45,53,
Kråka, Sven, sekreterare 1948/49:90, 184, 1962:66, 2004:18,
Kröger , studerande 1936:56,
Kröger, Adam Jordan, häradshövding i Torna m.fl. härader, lagmans titel 1926/27: 47,149, 1936:56,84, 1961:129, 1982:10,
Kröger, Adam Jordans hustru, 1936:56,84,
Krögerström,Hans, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund, etablerad på 1950-talet 2002:102,122,139,154,
Kubrick, Stanley, amerikansk filmskapare 2000:94,102, Kudsk, Jöns se Kusk
Kudsk, Jöns Påhlsson, se Kusk
Kuhlau,Friedrich, dansk tonsättare 1988:16,
Kuhne, Eva, 2005:4,
Kull, klockare och hästhandlare från Ängelholmstrakten 1926/27:70(gruppbild), 130,
Kull, Herman Julius, lantmätare, innehade studentkasernen ”Kullaberg” 1930: 10, 1950:21, 1962:32, 1989:85(bild),86, 2004:97,
Kull, Hilda Christina, g. med Herman Julius 1950:22, 1962:32, 2004:97, Kullander, Mats, SF Sthlm 2000:9,
Kullberg, dotter till Agnes och Anders Fredrik 1977:90,
Kullberg, Agnes, f Nordström g m Anders Fredrik 1977:120
Kullberg, Allan , sjöman ,god vän till Alfred Lundberg son till Anders Fredrik 1977:90,120,
Kullberg , Anders Fredrik, medicinalråd , 1:e stadsläkare Göteborg g m Agnes Nordström 1956/57:176, 1977:90,120,
Kullberg, Carl , polisdomare Stockholm 1956/57:176, Kulle, Axel , konstnär 1979:XII,
281

Kulle, Jakob, konstnär, målade bilder ur den skånska allmogens liv och var med och stiftade Handarbetets vänner 1874 2008:62,
Kulle, Lars Leander, handlande, slaktare 1968:41,42, 1945:74, 100,
Kulle, Thora, f Nilsson , husägare , textilkonstnärinna, g Lars Leander 1945: 100, 1968:42,46,
Kullenberg, Jöns, folkskollärare 1964:162,
Kullenberg, Matts, studierektor vid Södra Sandby rektorsområde 1980-82 2005:240,
Kullin, traktör 1950:36,
Kullving, Peter, distributionsansvarig i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,
Kulneff, T., skådespelare (polis) 1912 års karnevalsfilm 1978:132 (gruppbild),
Kuriren, original 1968:33,
Kurosawa,Akira, japansk filmregissör 2000:91,94,99,109,114,
Kusk , Jöns , en av de 16 äldsta borgarna i Lund 1691, bodde i Krafts rote, hade egendom på Smörlyckan 1704 1919:11, 1923:11 1924:19,
Kusk, Jöns Påhlsson, bodde fram till 1666 i Krafts rote enligt 1691 år sjättepenningslängd 1924:11
Kusnezow, Rachel, emigrerade till Danmark 1913 1995:36,
Kusturica, Emir, serbisk filmskapare 2000:128,
Kuula, Toivo, finländsk tonsättare 1981:91,
Kvist, Uno, rektor vid specialundervisningens rektorsområde 1974-77 och vid Dalbys rektorsområde 1976-95 2005:169 , 173,239,
Küler, Ragnar, fotograf i Malmö 2002:122,
Kylin, Elsa, fru , g m, Harald, suppleant i skolstyrelsen (fp), 1960:190, 2005:18(gruppbild),
Kylin, Harald, professor botanik 1947:103,1984:18,
Küntzel, Hans , kårvice 1920 , biblioteksman , förlagsman 1994:30,34,
Küsotta , judisk kompositör av sånger 1995:145(bild),
Källenius, Hans , chef Prippbryggerierna, cirkuschef karnevalen 1966 1994:110,
Källman, Elsa, husföreståndarinna hos Karl Thomas Holm 1979:37,40,
Kälsson, Sven, invånare i Krafts rote, som dog före 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:14,
282

Källström,Erik, teckningslärare 1988:41,
Kärfve, Fritz, målare och grafiker, medlem 1902 av ”Skånska konstnärslaget” 2008:70,
Kärre, Karl , undervisningsråd 1985:1:172,
Köcher, Arthur, dansk historiker 1939/40:83,
König, Carl Fredrik Ludvig, sotaremästare , f Harz Tyskland, g m Juliette Marie Sophie Petrusch 1977:49,61,120,
König, Irene, biträdande rektor vid Team Södra Sandby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
König, Juliette Marie Sophie f Petrusch , Köp Tyskland , g m Carl Fredrik Ludvig 1977:120, Königsfeld, Anna f Tönningh, majorska 1961:36,
Königsfeldt, Carl Mattias , major , far till Emil 1926/27: 47,149, 1941:21 1956/57:16,20, 24,26,44,47,129,150,163,173,177, 1985:1:139(bild),
Königsfeldt, Emil, son till Carl Mattias 1985:1:139(bild), Köningsmark, Hans Christoff, fältmarskalk 1996:218,
Köningsmarck, Otto Wilhelm, fältmarskalk, vann slag på Rügen under Skånska kriget 1996:201,
Körling, August, tonsättare 1981:50,62,
Körling, Felix, musikpedagog, tonsättare, bror till Sven son till August 1981:62,83, Körling,Sven, musikdirektör , tonsättare 1981:50,
Körner, Charlotta (Lotta) Gustava, f Danielsson, g m Magnus Petter 1945: 100, 2002:44, Körner, Harald, rektor, stadsfullmäktiges ordförande 1930 1960:189, 1996:185,
Körner, Magnus Petter, ritmästare och fotograf, g m Charlotta Gustava f Danielsson 1921:14, 1926/27: 7.32-35,60,125, 1932:28, 1945:91,100, 1954:48 ff ,49(porträtt ), 1956/57:45 (bild), 1959:54, 1974:35(bild), 1981: 23, 2002: 42 (bild), 42-44, ,85,102, 138, 154, 158, 2008:61f,64,
Körner, Paulina Carolina Gustava, 1926/27: 35,125, 149,
Körner, Rudolf , klasskamrat till Bengt Hjelmqvist, lektor Växjö 1992:22, Körner, Sven , 1985:2:64,
Körner, Theodor Christopher, ritlärare i Västerås 1926/27: 35,149,
L se Ludewig
L.G.N-n, signatur 2008:13,
283

L-n, Sophie, mamselle hade ett förhållande med bokhandlare Marti Jönsson Åberg 1926/27: 29,
Laale se Peder Laale
Lacander, Magnus, 1952:102,
”Lackmu(o)s” original se Björkelund, Johan Bernhard
Laessöe, Lilly, dansk skribent i Dagny 1988 :85,
Lafontaine, Aug., fransk författare 1926/27: 28f,
Lager, Anders, fotograf i Lund etablerad 1979 2002:123,140,147,154, Lagerberg, Carl, kammarherre 1996:238, 2008:66(gruppbild), Lagerborg, Carl , faktor 1968:59,
Lagerbring(Bring), Sven, historiker, professor, har fått ge namn till Lagerbrings väg, Lagerbrings torg och och kvarteret Lagerbring 1926/27: 125, 1939/40:27,32,35, 1947:72,73,99,101, 1959:13,16, 1962:74, 1965:55, 1969:49(bild), 1971:6,10,12,30,50,61f, 63(porträtt) 64,66,68,70,73f, 79,86,90,107, 110,137, 1972:117,
1984: 31,36,
Lagercrantz,
Lagercrantz,
Lagercrantz,
Lagercrantz,
Lagercrantz,
1992: 120-122, 129, 1996:157,239, 1998:65f,69,
Bo, museiman 2002:158,
Gunnar, medicinhistoriker 2001:89,
Helene, rektor vid Ladugårdsmarkens rektorsområde 1993-2001 2005:241, Olof, tidningsman, författare 2008:19,51,
Wilhelm, tonsättare 1981:43,
Lagergren, adjunkt 1968:84,
Lagergren, Axel Wilhelm, rektor tillsynslärare 1964:81,156(bild), 163,174f,
Lagergren, Erik, arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse
1977-80 1997:228,
Lagerheim, Elias, envoye Köpenhamn, senare statsminister för utrikes ärenden 1944:43f,48,
Lagerheim, Magnus, 1947:14, Lagerholm, P.E., 1926/27: 70(bild),131,
Lagerholm, Sven, målarmästare i Bonderup, förfärdigade nytt altare åt kyrkan vid renoveringen 1916-20 2009:78.
Lagerkrantz , överste 1971:69,
284

Lagerkvist, Hans , regissör, producent 2000:145, Lagerkvist, Pär, författare 1981:72,96, 2000:86,
Lagerlöf, Erland, professor logik och metafysik , adjunkt modersmålet och tyska köpte 1696 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 10, 1965:14f- 17,17(bild),24,28, 1977:96,120, 1984:31,
Lagerlöf, Nils, professor teoretisk filosofi sedermera i teologi och slutligen biskop Karlstad , universitetsbibliotekarie, invånare i Krafts rote 1742 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 10, 1947:8, 1965:17f, 22f,26,29,39, 1971:22,77,137,
Lagerlöf, Selma, författare , har fått ge namn till Nils Holgerssons väg,och kvarteren Akka,Gåskarlen, Nils Holgersson och Åsa , efter personer i hennes verk om Nils Holgersson 1978:91, 1988:40, 1992:65,113, 1998;108f, 2000:46,
Lagerman, Peter, kyrkoherde , prost, Norrköping 1971:67,85,137,
Lagerqvist, Johan August , student i Lund 1840 , senare adjunkt Jönköping 1944:36,48,
Lagerqvist, Lars , numismatiker, historiker 1980:145,150,
Lagerroth, Fredrik, professor i statskunskap, deltagare i 1904 års karnevalståg 1978;108,
Lagonius, Jacob, präst 1500-tal 1939/40:75,
Lakocinski, Carola f von Gegerfelt, bibliotekarie UB 1992:76,78,
Lamadrid, Lilian, 2002:158,
Lamarr, Hedy, österrikiskfödd amerikansk filmskådespelerska 2000: 61,
Lamartine, Alphonse de, fransk författare 1985:1:109,
Lambert, Jack, amerikansk karaktärsskådespelare 2000:86 (bild),
Lamke, Birger, 1994:4,55(bild),
Lamorisse, Albert, fransk filmskapare 2000:94,
Lancaster, Joseph, pedagog 1941:19, 1956/57:33, 1962:34,
Landahl, Fredrika Dorothea, f Möller g m Per Gustaf 1926/27: 60,152,
Landahl, Per Gustaf, kyrkoherde i Bredared 1926/27: 152,
Landberg, Mattis, slöjdlärare 1964:173,
Landelius, Bertil, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura 2008:76,
Landén, föräldrar 1974:28,
Landén, Anders (Andreas) Emanuel, teologistudent 1950:24, 1962:35, 1974:10f,18,20f,23- 30, 32f,35,38f,51,
285

Landén, Fredrik, 1970:6,12,15,
Landén, Hilma Dorotea, folkskollärare 1964:166,170,
Landén, Hugo, 1970:6,12,15,
Landen, Inger, bibliotekarie, föreståndare bibliotek Väster 2003:73, Landén, Jöns, banarbetare LBJ 1987:184,
Landén, Per, folkskollärare , tillsynslärare 1954:61,1964:160,163,174, Landén, Sofia Wilhelmina, folkskollärare 1964:166,
Landén, Sonny, folkskollärare 1964:158(bild),
Landgren ”Lusa Landgren”, original från 1880 och 90-talet 2004:121, Landgren, Katrina, änka 1950:22,
Landgren, Lars, biskop Härnösand 1876 1964:97,
Landgren, O., svarvare 1950:11, 22,23,
Landgren, Per, folkskollärare 1964:162,
Landin, Bengt-Olof, professor zoologi, spexare, ständig sekreterare Uardaakademien, sekreterare i 1950 års karnevalskommitté, ledamot av 1954 års karnevalskommitté, tågprogramchef i 1958 års karnevalskommitté , ordförande i 1962 års karnevalskommitté 1994:6, 70f,74, 76f, 82,92f, 99f, 104, 109,
Landin,Mia, arkitekt, Odarslövs skola 1992 slöjdsal
Landin, Olof, banvakt BLHJ 1987:45f,184,
Lando, Israel, 1995:108(bild),
Lando, Jona , 1995: 131(gruppbild 1930-tal),153,
Lando, Leopold , 1995: 131(gruppbild 1930-tal),
2005:247,
Landquist, John, litteraturkritiker , professor i psykologi och pedagogik, utgivare av
Strindbergs skrifter 1984:84,
Landquist, P.O. , kartritare 1923:8, 1967:16(bild),1990:72(även bild),73(bild), 1990:72(även bild),73(bild), 2011:205,
Landstad, Magnus Brorstrup, norsk präst och psalmdiktare 2009:148, Lang, mamsell, musiklärare 1982:25,
Lang, Fritz , tysk filmregissör 2000:128,
Lang, Gustav, ingenjör New York 1987:120,
286

Langh, Ifwer,rådman vid tiden för 1691 års sjättepenningslängd , hade egendom på Smörlyckan, Papegojelyckan och rådman Langs lycka före 1704 1919:11-13, 1923:6, 32,
Langh, Ifwer,rådmans änka , hade egendom på Smörlyckan 1704 1919:11, Lang, Joseph , professor Freiburg 1971:38,:45,
Lang, T.J. , professor 1954:66, 1981:46,
Lange , operasångare Köpenhamn 1981:43,
Lange, Beata, kaptenska hade egendom i Vårfru rote fram till 1667 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:46,
Lange, Carl-Otto, ”Cato” ,spexchef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159, Lange, Chr., norsk riksarkivarie 1932:25,
Lange, Fredrik Olaus, dansk skolman och läroboksförfattare 1985:1:107,
Lange, Gunder, nämns i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:12, Lange, Ina, finländsk-dansk pianist 1988:88,
Lange, Maria, glasmästardotter, g m 1 glasmästare Anton Lundahl 2 glasmästare Petter Gierström 1938:28,
Lange-Müller, Peter , dansk tonsättare 1981:50, 1988:16,66,140,
Langer,Per-Olof, ”Pekka”, journalist, programledare, medverkade i 1978 års karnevalsfilm ”Munborsten” 1994:137,
Langhammer, R., fotograf i Sthlm 2002:134,154,
Langlet , orientalist 1926/27:98,
Langlet, Hilda, småskollärare 1964:156 (gruppbild), 170,
Langlet, Maria, småskollärare 1964:156 (gruppbild),169,
Langvagen, Segud, kyrkoherde V. Sallerup , g m Catharina Nelander
Lanke, Bengt, kurator Lunds nation 1913-15, ledamot AF:s deputerade 2000:37, Lanke, H. Birger, fotograf i Lund etablerad 1932 2002:72,123,139,144f,154, Lanken, von der , två fröknar i Torsjö 1945:60,
Lanken, von der, kammarherre , köpte Torsjö herrgård av två fröknar , 1945:59-61, Lannerus, Anders , klockare Hörby g m Catharina f Kolmodin 1945:21,100, Lannerus, Catharina, f Kolmodin , g m Anders 1945:21,100,
Lannerfors, Louise, aktiv i 1990 års karneval 1994:157,
287
1971:89,

Lantz, Jerry , etnolog Sthlms universitet 1995:133,153, Lantz, O.R., vaktmästare 1954:68,
Lanzmann, Claude, fransk filmskapare 2000:114, Lappalainen, Jussi T., finsk historiker 1996:239, Larose se Rose de la
Lars Hästeköpare, invånare i Vårfru rote någon gång mellan 1658 och 1691 sjättepenningslängden 1924: 51,
enligt
Lars Klockare, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 5,
Lars Klockaredräng , invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 42,47,
Lars, Ola, änka i Själabodarna 1972:101,
Larsdotter, Anna, bodde i Köpenhamn 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 35,
Larsén, Lena, museitjänsteman Kulturen 1989:85-91, 2002:159,
Larsen, Ralf , regionalt ansvarig SF Bio Malmö/Lund , övervakade byggandet av Filmstaden 2000:124,
Larsen Charalabidou. Marianne, föreståndare för S:t Hansgården inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:243,
Larsson ”Mor Larsson” , husägare ” 1968:82,
Larsson, poliskonstapel 2004:85,
Larsson, urfabrikör 1988:82,
Larsson, Agne, ledamot av 1954 års karnevalskommitté, karnevalskamrer i 1958 års karnevalskommitté 1994:82,93,
Larsson, Albert, konstnär, medlem 1902 av ”Skånska konstnärslaget” 1979:XIV, 2008:70,
Larsson, Alfred , husägare, ägare 1909-1924 till huset Prennegatan 5 , där en synagoga låg 1995:103
Larsson, Anders , banarbetare BLHJ 1987:184,
Larsson, Anders, landskapsplanerare vid Landskapsarkitektur SLU 2011:255,
Larsson, Anders, restauratör, innehavare av Åke Hans som också kallades Norden och Industrirestaurangen (Industrin) 1993:122,
Larsson, Anders, skomakare , borgare i Krafts rote 1743 1938:44,58,
Larsson, Anders skomakares gesäll Hindrick, invånare i Krafts rote 1743 1938:58,
288

Larsson, Anders skomakares lärgosse Anders, invånare i Krafts rote 1743 1938:58, Larsson, Anders, vaktmästare 1948/49:163,
Larsson, Anna, kvacksalverska ”den kloge kone” i Lund 1977:59,120, 2004:5,57, Larsson, Anneli , anställd på äldreboendet Norregården 1997:147 (gruppbild), Larsson, Arvid , lantbrukare St. Uppåkra 1966:160,
Larsson, Bengt, lantbrukare Källby, 1970:7,
Larsson, Bertil , fotbollspelare och ledare LBK , från Smörlyckan IF, bror till Ingemar, Jan ”Lill-Peggy”,Kurt, Lars-Erik och Sven-Åke 1989:95,
Larsson, Birger, arkitekt LBF och K-konsult , ritade kv Labben på Klosters fälad åt LKF och Mårtensskolan 1964-66 1997:220, 2005:31,247, 2006:70, 99,
Larsson, Birgitta, kolonist, g m Roland 2012:131, Larsson, Björn Anders, forskare i pedagogik 2005:232,
Larsson, Björn H., fotograf i Lund etablerad 1961 1977;112(bild), 1994:4,148(övre bilden), 2002:118,123,139,143-145,148,154,
Larsson, Bo,arkitekt, tekn.dr, docent 2006:120,
Larsson, Bodil, socialsekreterare vid Nyvångsskolan i Dalby 2005:168
Larsson, Bror, folkskollärare 1964:164,
Larsson, Börje , fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94(gruppbild)
Larsson, C.A., byggmästare 1960:134, 1964:65,134,
Larsson, C.A. , Grand hotells förste källarmästare 1899 1993:110,
Larsson, C.O., ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 2011:212,
Larsson, Car l, konstnär 1975:41, 1978:132, 1997:215,
Larsson, Christen, nämns i i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 36, Larsson, Christian, arbetskarl, ringare 1955:23,
Larsson, David , musikhandlare 1950:5,12, 1986:8,26,
Larsson, Ebba f Hansson g Per se Hansson
Larsson, Elisabeth, hökare 2010:148(porträtt),
Larsson, Elina Olof Köpenhamn 1933:12,
Larsson, Elna, g m Hans 1977:120,
289

Larsson, Elna, f Nilsdotter g m Sjunne 1977:120,
Larsson, Erik, dansant fotbollsspelare i Smörlyckans if 1989:93,94(gruppbild),
Larsson, Erik, ”Löberöds-Lasse”, släggkastare, skulle ha deltagit 1912 ås olympiad men skadad 1991:74f,
Larsson, Evald , arbetstagarrepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1977-85 1997:227,
Larsson, Evy, servitris i 48 år vid Anderssons ölstuga mot Lilla Tvärgatan 1993:130, Larsson, Gull, i skolkökslärarinna 1964:75,
Larsson, Gun, biträdande rektor vid Norra Fäladen II 2005:243,
Larsson, Gunnar, ABV-direktör 1989:58(gruppbild),
Larsson, Gunvor, konsulent vid länsskolnämnden 2005:189, Larsson, Göran, arbetskarl 1948/49:194,
Larsson, Göran, historiker ,arkivarie, museiman 1994:4,137, 1996:205,237,239,, ???? 1998:171, , 2003:119,
Larsson, Göran , teolog 1995:83f,154,
Larsson, H.L., kassör i 1934 års karnevalskommitté 1994:56,
Larsson, Hanna skribent Byahornet 1989:88,
Larson, Hans, bryggare, borgare i Vårfru rote 1743 , dräng Nils och lärgossar Ola och Lars 1938:63,
Larson, Hans bryggares dräng Nils, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larson, Hans bryggares lärgosse Lars, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larson, Hans bryggares lärgosse Ola, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larsson, Hans , handlande hökare, far till Anna Karolina Hansson, g m Marna Andersdotter 1979:VIIf,
Larsson, Hans , lantbrukare Bjärred, sannolikt minnesfel för Lars Hansson, g m Elna Persdotter 1977:34,120,
Larsson, Hans, poliskonstapel senare vaktmästare, g m Kristina 1948/49:31f, 1988:85,
Larsson, Hans, (Kloge Hans), professor i filosofi, har fått ge namn till kvarteret Hans Larsson 1947:102, 1968:35, 1992: 64,107, 1998:67,
Larsson, Hans, rackare, brandmästare 1951:74,
290

Larsson, Hans, rektor vid Järnåkra rektorsområde 1978-92 och vid Vallkärra rektorsområde 1993-95 2005:236f,
Larson, Hilda Nikolina, småskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,93, 157(gruppbild),170, Larsson, Håkan , 1955::28,
Larsson, Håkan, ”Håkan Lars”, lantbrukare Värpinge 1970:6f,33, 1977:92,
Larsson, Håkan, mor 1970:33,
Larsson, Ingemar , bror till Bertil, Jan Kurt ”Lill-Peggy”,Lars-Erik och Sven-Åke 1989:95, Larsson, J.A. , ägare 1925-28 till huset Prennegatan 5 , där en synagoga låg 1995:103 Larsson, J.M., dr, kartograf 1990:74,75(bild),79(även bild),
Larsson, Jacob, häradshövding, politiker, drätselkammarens ordförande, statsråd, kommunens representant LBJ:s styrelse 1966:204f, 1987;20,26,28,52,61,186, 1991:68, 2003:63, 2011:219,
Larsson, Jacob T., ombudsman hypoteksföreningen 1987:13, Larsson, Jan , källarmästare Storkällaren 1969 1993:93 (porträtt),
Larsson, Jan, ”Lill-Peggy” , Lunds bollklubbs ordf från Smörlyckans IF, bror till Bertil, Ingemar, Kurt, Lars-Erik och Sven-Åke 1989:95,
Larsson, Jan Inge, fotograf UB 2004:150, Larsson, Jeppa slaktaremästare 1966:62,
Larsson, Johan, skoflickare (skomakare, som också gjorde enklare skor för avsalu) , borgare i Krafts rote 1743 1938:61,
Larsson, John Dally, fotbollsspelare LBK från Smörlyckans IF 1989:95,
Larsson, Jöns, 1936:64,66,
Larsson, Jöns, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:39,
Larsson, Jöns, vagnman, slaktare 1951:11
Larsson, Jöns, vaktkarl 1948/49:52, 54,
Larsson, Jöran, Nöbbele, ägde mark i Drottens rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 39,
Larsson, Karin, småskollärare , tillsynslärare 1964:171,175, Larsson, Karl, banarbetare BLHJ 1987:184,
Larsson, Karna, g m Nils, mor till Anders och Betty Nilsson 2009:17,
291

Larsson, Kenneth , 1987:194,
Larsson, Kjell, köpte återstoden av Färgfoto av Holger Crafoord tillsammans med Erik Andell och Hans Sterner 2002:101,
Larsson,Knud, hade egendom i i Vårfru rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:35,
Larsson, Krister, trädgårdsmästare, 2011:25f,
Larsson, Kristina, barnmorska, g m poliskonstapel Hans 1988:85(även porträtt)85-87,
Larsson, Kurt, aktiv Smörlyckans IF, bror till Bertil, Ingemar, Jan ”Lill-Peggy”,Lars-Erik och Sven-Åke 1989:95,
Larsson, Kurt, revisor Lunds sport 1989:93,
Larsson, L.A., fotograf 2010:142(bild),
Larsson, Lars, fotograf Sthlm 1997:235,
Larsson, Lars ”L.A. ”Lantmanna-Larsson spannmålshandlare och innehavare sprituosaaffär 1937:18,1962:34,
Larsson, Lars, åkare 1950:28, 1968:58,
Larsson, Lars-Erik, Lunds förste landslagsman i basket från Smörlyckans IF, bror till Bertil Ingemar, Jan ”Lill-Peggy” och Sven-Åke 1989:95,
Larsson, Lars-Erik, tonsättare 1981:75,92,
Larson, Laurense Marcellus, amerikansk historiker 1939/40:41,
Larsson, Lisbeth, biträdande rektor inom Team Dalby vid Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Larsson,
Larsson, 1963:42f
Larsson,
Larsson, 1945:98,
Lorentz, tryckare 1992:58f, 1995:130,
Ludvig, lektor, språkforskare ledamot av 1880-talets karnevalskommittéer ,1975:34, 1978:56,69,
Lydia, 2002:113 (porträtt),
Magnus, handlande Göteborg , g m Helena Blackwood i hennes första gifte
Marie, forskningsamanuens, suppleant( mp) i Lunds kommunala fastighetsbolag
Larsson,
LKF:s styrelse 1989-92 1997:228,
Larsson, Marna f Andersdotter , g m Hans, mor till Anna Karolina Hansson 1979:Vf,
Larsson, Marcus, konstnär 1993:75, 2008:62f,
Larsson, Marianne, primadonna i 1982 års karnevalsrevy ”Cabaret Vacum” 1994:146,
292

Larsson, Martha, g m politiker Per 1979:18(grupp bild),
Larsson, Mattias, klockare se Degn
Larsson, Mårten , vice auditör 1926/27: 76,149, 1955:38, 1956/57:178, 1960:187,
Larsson, N., seminarieadjunkt 1960:91,188,
Larsson, Niclas, son till snickare Lars Månsson, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Larsson, Nils, g m Betty, far till Anders och Betty Nilsson 2009:17,
Larsson, Nils, banarbetare LBJ 1987:184,
Larsson, Nils, patron 1968:74, 2003:63,
Larsson, Nils, snickare BLHJ 1987:184,
Larsson, Nils, ”Rige-Nels”, reqirent, åbo, borgare, har gett namn till Nilstorp 1970:59, 1998;116, 2006:31,
Larsson, Nils-Göran, direktör för Lunds kommunala fastighetsbolag 1981-88 1997:145f,226, Larsson, Ola (Olof), snickare hyresvärd till Hans Jönsson pottemakare 1942/43:29, Larson, Ola, vagnman (åkare) borgare i Krafts rote 1743 1938:60,
Larsson, Olof se Ola
Larsson, Olof, arbetstagarrepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1978-90 1997:227,
Larsson, Olof, snickare, hade egendom i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:14,18,
Larsson, Larsson, Larsson, Larsson, Larsson, Larsson, Larsson, Larsson,
Oluff , kämnär 1985:2:27,
Oscar , stins 1999:97(bild),104 (bild), 108 (bild), 123f,
P. , 1996:179,
P ., handlande 1956/57:178, 1960:167,
P., lokputsare LBJ 1987:184,
Per , son till Kristina och Hans 1988:87,
Peer, besökare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 5, Per, senare Zettervall, garvare, far till Helgo 1969:78,
Larsson,
27,18(gruppbild),22(gruppbild), 26(gruppbild), 1986:49,101(gruppbild), 1997:25(gruppbild).193, 2000:145,
293
Per, expeditör , politiker (s) , stadsfullmäktiges ordförande, g m Martha 1979:17-

Larson, Per, handlande, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larsson, Per, lärgosse till smeden Hans Clemetson, invånare i Krafts rote 1743 1938:57,
Larsson, Per, pianofabrikör, g m Ebba Hansson författarinna ”Ebon” 1950:28,30, 1968:46,1977:120,
Larsson, Per , stenhuggare 1984:40,
Larson, Per , vagnman (åkare) , borgare i Krafts rote 1743 1938:60, Larsson, Per, vaktmästare och dödgrävare 1955:56,67,68,70 Larsson, Pers, änka 1955:70,
Larsson, Per Gunnar , ”Pigge” , karnevalsgeneral, kalif i 1974 års karneval, karnevalsråd i 1978 års karnevalskommitté 1994:122,124, 125(gruppbild), 126(gruppbild),128,130,131(gruppbild),136,
Larsson, Robert, arkitekt Sten Samuelssons arkitektkontor, var med och ritade åt LKF i Papegojelyckan i slutet av 70-talet 1997:221,
Larsson, Roland, kolonist, g m Birgitta 2012:131,
Larsson, S., med professor 1947:101,
Larsson, Sjunne, herrskapskusk på Trollenäs, g Elna Nilsdotter 1977:31,105,120,
Larsson, Sune, presschef i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,140,
Larsson, Swen, tunnbindaregesäll hos Jeppe Andersson, invånare i Vårfru rote 1743, tog senare över sin mästares plats 1938:54,62,
Larsson, Sven, vaktkarl 1948/49:52,53,
Larsson, Sven-Åke, ledare LBK från Smörlyckan , bror till Bertil Ingemar, Jan ”Lill-Peggy” och Lars-Erik 1989:95,
Larson, Sören, vagnman, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larsson, Tage, ”Tagge”kårordförande 1934, ordförande i 1934 års karnevalskommitté 1994:56,60f,
Larson, Thor, grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Larsson, Thure, målarmästare, aktiv Smörlyckans IF 1989:93,
Larsson, Toddy , deltagare i 1924 års karneval 1994:41(gruppbild),
Larsson, Thomas, arbetstagarrepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse1990- 1997:190(gruppbild),227,
Larson, Thor, grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:62,
294

Larsson, Wivan, Malmö, servitris i 42 år på Håkanssons konditori 1993:42,45,47, 51,141, Larsson, Yngve, fil doktor, politiker (fp), stadsplanerare 1983:31,
Larsson, Åke, banarbetare BLHJ 1987:184,
Larsson, Åke Waldemar, konstnär 1976:75(bild),
Larsson-Eklund, Ines gymnastikinstruktör 1964:49,
Larsson-Sjöberg, Anders, skomakare, bosatte sig på 1920-talet på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Larsvall, Malena, arkitekt Färg och rum Lund 1997:235, 2003:34,107,120,
Lárusson, Ingi T.isländsk tonsättare 1981:83,
Lasberg, Max, kartograf stadsingenjörskontoret 1985:2:39,67,1989:7,
Las Cases, Emmanuel Augustin Dieudonné, fransk greve och författare, en av Napoleons följeslagare till S:t Helena 1929:15,53,
Lason, Ola, fäherde, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64,
Lasse , bryggare på Trallen 1962:51 enl. Löwegren
„Lasse i Gatan“ , lundaoriginal 2000:61,
Lassen, Flemming, dansk arkitekt, ritade Lunds nya stadsbibliotek 1992:85,144, 2006:121, Lasso,Orlando di , nederländsk tonsättare 1988:66,69,
Lasson, Lars-Torgny, biträdande rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Lasson, Urban, konstvetare, konstnär 1969:5f,19-88,71(bild),75(bild),
Latinaren se Johan Olof Andersson
Latreille, Pierre André, fransk entomolog 1926/27: 8,
Lauenberg, Wellum, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 23, Laufersweiler, Kristoff, arkitekt 2011:246-67,
Laura, dotter till Solveig och Gudmundur, boende på Norra fälade Magistratsvägen LKF- bygge under miljonprogrammet 1997:208-210,,
Laurelius, Olof ,biskop Västerås 1952:59,60,61,77,
Laurell (Lanverell) , Lars , professor filosofi 1937:14, 1947:101, 1951:30, 83, 1958:26,1965:34f,77, 1970:53, 1971:18,32, 50, 52, 54, 73,110, 1972:61,
Laurell, Meldola (Maldola), g. M. Lars 1951:83,
295

Laurell, Nils, stins Fjelie, stationsmästare Södra Sandby Revingebanan 1987:45f, 67f, 73(gruppbild),184,
Laurell, Wilhelm, ingenjör, 2011:216,218,
Laurembergius, Petrus , tysk professor 1985:1:65f,
Laurén, Lizzie, fotograf i Lund etablerad 1929, 2002:123,133,139f,144f,154,
Laurentius, ärkebiskop Uppsala 1985:1:23,
Lauers ”grydestöber”, 1558 i Krafts rote 1933:5,
Laurin, Carl Gustaf, läkare Sthlm. Falun, med dr i Lund 1971:87,
Laurin, Ragnar, klasskamrat till Bengt Hjelmqvist, stadsfogde Landskrona 1992:20,21(gruppbild),
Laurin, Ulf, företagare PLM 1992:20,
Laurissön (Lauritzen), Bent, borgare, g m Marnne Söffuuerensdotther 1980:30,130,
Lauritsen, Christen , ”Christen Pottemager” pottemakare 1630-50-talet g m Margareta 1942/43:27f,109,
Lauritsen, Margareta, g m Christen 1942/43:28,
Lauritzen, Holger, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:198,
Lavater, Johann Caspar, reformert filosof och författare 1961:26,
Lavedan, Pierre, fransk stadshistoriker 1939/40:98,
Lavesson, Elly, sjuksköterska 1964:109f,
Lawesson, Erik, folkskollärare, senare rektor på Fäladsgården 1967-78 och på Svenshögs rektorsområde 1978-92 1964:165, 2005:82,89,122 (även porträtt),238,241,
Lawett, Claes, anställd på Gambro 2003:43(även porträtt),45, Lavoisier, Antoine Laurent, fransk kemist 1984:94, Laxmand, Poul se Poul
Laxness, Halldór Kiljan, isländsk författare 1975:51,
Lean, David , engelsk filmregissör 2000:93, Leander, Lars, direktör 1986:88,
Leander, Pontus, adjunkt i geografi katedralskolan, senare professor i österländska språk Göteborg 1921:25, 1992:35,
Leander, Zarah, sångerska 1993:112,
296

Lech, Per, redaktör Lunds dagblad 1968:112,
Leche, Emma Henrika, Mattsson , g m Gustaf Wilhelm 1977:120,
Leche, Gustaf Wilhelm, fil kand, t.f. rector Sölvesborg g Emma Henrika Mattsson 1977:24,120,
Leche, Helena Elisabeth , (Svenonius) g m professor Johan Leche 1972:101,
Leche, Wilhelm Julius, akad. lektor i levande språk , kyrkoherde, folkskollärare 1 958:76, 1964:162,
Leche, Wilhelm, student 1974:17,28,
Le Clair, J.W, . källarmästare Hotell Skandinaviens bakficka ”Läe kras krog” övre våningarna även ”Prinsens café” 1993:108,
L’Eclaire, fransk skådespelerska, mor till Mauritz Clairfelt 1956/57:20,
Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret, schweizisk arkitekt, konstnär och författare 1997:64, 2006:41,44,
Ledebour, J.P. , 1966:27,
Lederer, Charles, amerikansk manusförfattare 2000:88 (gruppbild),
Ledin, Johan, järnvägsman 1999:51,
Lee, Robert E. , sydstaternas överbefälhavare i amerikansk inbördeskriget 1996:91,
Lefèvre, Fredrik Wilhelm, inspektor , deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894 2002:49 (gruppbild),
Leffler, folkskoleinspektör 2005:91,
Lefgren , svärson till tunnbindare Nils Christensson 1938:54,
Léger, Ferdinand, fransk skulptör, konstnär och filmmakare 2000:57, Lehman, Carl Johan, idrottsledare IFK Lund 1991.19f,
Lehman, Isak, krukmakerimästare Sthlm 1942/43;68,
Lehmann, Karen, konstnär skänkte konst till 1920 års karneval
Leib Marcus se Marcus
Leibniz, Gottfried Wilhelm, von tysk filosof 1971:22,
Leibowitz, Malke se Kanter
Leide, Arvid, lektor katedralskolan 1965:17(bild), 1987:194,
Leide, Helga, tandläkare 1964:112f,
297
1994:32,

Leigh, Mike , brittisk författare och regissör 2000:128,137,
Leigh, Vivien, brittisk skådespelerska 2000:69(även bild),
Leijon, Bengt-Åke, statistikchef Lunds kommun 2003:120,
Leijonhufvud , fröknar ägde Torsjö herrgård, som de sålde till kammarherre von der Lanken 1945:58,
Leijonhufvud,Axel Edvard , friherre 1956/57;176,
Leijonhufvud, Knut Greger, r friherre, bankkassör Falköping 1956/57;176,
Leijonhufvud, Samuel Abraham, friherre, president 1951:81,
Leijonhufvud, Sigrid, författare, kvinnohistoriker, brorsdotter till Sophie Adlersparre 1984:21, 1992:70,
Leijonhufvud, Åke, författare och kulturkritiker 2008:39,50,
Leijonskiöld, Augustin, landshövding Malmöhus län 1659 1952:63, 1990:8, 1996:153,
Leiman, Salomon, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, jude bosatt Korsgatan 3 m familj 1904 1995:51, 129,
Leimar, Ulrika, LTG-metodens grundare 2005:56,
Leinert, Hugo, barnläkare 2002:149,
Leire, Eva, expeditionsansvarig i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,131(gruppbild),
Lejman, Carl Axel Frithiof, hovrättsråd Göta hovrätt 1984:80.
Lejman, Fritiof , professor i juridik 1986:96,
Lekfröjd, son till Gunne Hand, förekommer på runsten i det s.k. Hunnestadsmonumentet 1920:5,
Lekholm,Carl Gustaf, kännare av Bjärreds historia 1987:36,194,
Lemark, Börje, studierektor vid Klosters rektorsområde 1967-74 2005:235,
Lembke, J., jur stud, amatörfotograf i Lund , medlem av Lunds fotografiska förening 2002:71,154,
Lembke, Johan, jur.dr., sekreterare handelskammaren Göteborg 1954:62 (gruppbild),
Lembke, Martin, borgmästare 1986:42(gruppbild),67(gruppbild), 79,91(gruppbild), 2000:145,
Lemchen, Samuel, professor, domprost .1947:99, 1961:21, 1966:211,213, 1971:50,88,110,137,
298

Lemke, Johan Filip, målare, målade flera bataljmålningar bl.a. av slaget i Lund 1676 1989:26(bild), 1996:4 (bild),,161,191,204,212,
Lemming, Erik, legendarisk friidrottare med 4 olympiska guld 1991:23,
Lemming, Oscar , bror till Erik, elev på Spyken , skolans bäste idrottsman 1991:23,
Lemos, Hans, poliskonstapel , figurerar i K.O.Krantz film Första maj-demonstrationen i Lund 1907 1948/49:145, 2000:76,141,
Lenaeus, Johannes Canuti , ärkebiskop Uppsala 1952:60, Lenander, O. ,snickare 1960:188,
Lenander, Per L:son, folkskollärare 1964:160,162.
Lenart, Sven ,stadsplanearkitekt 1997:221, 2005:123,247, Lengquist, L., kandidat 1947:19,
Lenhoff, Anders, filmchef i 1990 års karneval 1994:157,160, 2000: 147,
Lenin, Vladimir, sovjetisk kommunistledare 1992:94, 2012:182f,
Lennart, son till Bertil och Stina hyresgäst i LKF:s första bygge i Pilelyckan 1997:195,
Lennartsson , N.P., trävaruhandlare, anlade 1897 en brädgård i nuvarande kvarteret Brädgården 1968:51, 1987:26, 1998:145,
Lenngren, Anna Maria, författare 1992:118,
Lennmalm, Frithiof ,professor i medicin först i Lund sedan i Sthlm 1947:74, Leo mr, cirkusartist, dansk trollkonstnär 1968:23,
Leo, Magnus Johan, kustvakt 1944:21,48,
Leo, Magnus Johan , kustvakt änka 1955:50,
Leo, Ulf, rektor vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Leoncavallo, Ruggiero, italiensk operatonsättare 1981:51, 2000:41, Leonora Christina , dansk prinsessa 1952:15,
Leopold, Carl Gustaf, författare 1929:14f,22,30,53, 1985:1:166,
Leopold (Leupold),Jacob tysk mekaniker instrumentbyggare 1971:73,90, Leopold d.y. Ove , fältskär 1948/49:186,
Leostadius, Nicolaus Laurentius, kyrkoherde Lyngby död 1634 2009:89,
Le Pluart, Henri, fransk filmfotograf på Institutet för Färgfoto i Lund 2002:97,
299

Lerche, Cornelius Pedersen, greve, dansk ämbetsman, ledamot av det danska krigskommisariatet under Skånska kriget 1996:168,
Leth, A.O.R. , spexare 1978:30(porträtt) ,
Leth, Jörgen, dansk poet och filmregissör 2000:139(bild),
Lethin, Anders, organist i Maria församling i Sthlm 1926/27: 28,149,
Lethin, Per Waldemar, musiklärare 1926/27: 17(bild), 25-28,118,149,
Lettman, Håkan, krukmakaremästare Ystad, ålderman efter Jochim Möller i Krukmakareämbetet 1942/43:8,
Lettman, Nils Eriksson, Nils „Påttemakare“ kruk- och pottemakare 1738-41, Clasdotter 1942/43: 44f,48,109,
g m Märta
Leufstedt, Lena, socialförvaltningen senare skolchef över Barn- och skolförvaltning Norr 2003 2005:161 ,178,222(även porträtt),243,
Leufstedt, Peggy, lärare på Svane rektorsområde 2005:158,
Lewan, Bengt, docent 1970:50(bild),57f(bilder),
Lewan, Nils , docent, kulturgeograf , landskapshistoriker 1989:7-20, 1990:7,
Levaux, Emil , verkstadsarbetare BLHJ 1987:184,
Lewenhagen, Johan Peter , teaterdirektör senare källarmästare i Norrköping 1926/27: 56,149,
Lewenhagen, Knut, medicnare, ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1978:98(gruppbild),
Lever, dansk major, tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 1996:220,
Lev(w)erentz, Alexander, rådman, bodde i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden , hade egendom på Smörlyckan och på Lilla Stampelyckan rådman Lev(w)erentz lycka 1704 1919:11, 13 , 1923:23,31, 34,45,47f, 1948/49:185,1982:94,
Levertin, Oscar , författare 1978:88,
Levetzow, Hans Friedrich von, chef för 1 Jyske rytteriregemente vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,110,203,220,
Levin, Beng, t ekonomichef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140, 146,
Levin, Imanuel (Emanuel) , son till Nils 1977:114,120,
Levin, Chaschke Erik , se Worschansky
Levin, K.A., ”Acke” direktör, folkpartistisk politiker , ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1967-70 1986:19, 1997:227,
300

Levin, Lennart, medförfattare till spexet Djingis Kahn 1994:79(gruppbild),81,
Levin Moses se Levin, Nils
Levin, Nils (Moses), handlande, föreståndare för synagogan i Lund, f Suvachen i Polen, g m Schene Sulle Ozer f Boclevori i Polen bosatt Trädgårdsgatan 14 m familj 1904 1954:24, 1977: 114- 116,120, 1995:49,86,102,
Levin, Schene Sulle, f Ozer, g m Nils 1977:120,
Levinson, Barry, amerikansk filmregessör, manusförfattare och skådespelare 2000:114,
Lewinson, Mauritz , skådespelare, sångare och teaterdirektör Folkets Hus-teatern Malmö 1986:27, 1995:145(bild),
Lewis, Gareth, ansvarig för projektet ”Gröna skolgårdar” 2005:155 (gruppbild),157,
Leyser, Wilhelm, lärare Wittenberg 1952:8
Li-Tai-Po, kinesisk poet 1973:35,
Lichton, Robert, överste, chef för Adelns fördubbling i Svealand (Nya adelsfanan) vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,110,212,
Lidbeck, Anders, professor estetik , Esaias Tegnérs lärare, universitetsbibliotekarie, g m Brita Catharina Munck af Rosenschiöld ,son till Erik Gustaf , far till Clara 1922:5,21,31, 1926/27: 86,101,136,149, 1929:26f,41,53, 1936:11,26, 49-52,54, 62, 1945:41,43,57f,60, 100, 1947:102, 1953: 77,80, 1958:72, 1961:15, 1963:54, 1966:27, 1971:21,30,,108,137, 1972: 89,115f, 1975: 68, 74 (även porträtt),76f,85f,90f,100f, 1992:127,
Lidbeck, Anna Cajsa, syster till Erik Gustaf, g m Olof Tegman, mor till Per Tegman 1971:19,
Lidbeck, Brita Catharina, född Munck av Rosenschöld, g m Anders 1922:21, 1942/43:106, 1945: 100, 1975:74,
Lidbeck, Clara, dotter till Anders, g m Hans Peter Alströmer 1922:21,24, Lidbeck, Clara, dotter till Erik Gustav, gift med Nils Lovén 1972:115, Lidbeck, Clara, f Grape g m Erik Gustaf 1936:54, 100, 1945:100 ,
Li(e)dbeck, Erik Gustaf , professor naturalhistoria, g m Clara f Grape , medföljde Linné på hans västgötska, resa har fått ge namn till kvarteret Lidbeck 1936:54, 1945:50,100, 1947: 101, 1951:28,82,86, 1953:80, 1959:35, 79, 84, 1963:48,50.54, 1965: 63 ,66,72, 1970:53, 1971:30 , 34(porträtt), 36, 38, 50,54,62,64,88,98, 108,110,137, 1972 hela verket, 1972:115 (porträtt), 1982:80f,1983:30, 1984:35, 1992:127, 1998:67f, 2012:68, 69 (även bild),
Lidbeck, Håkan (Haquin), kronofogde, far till Erik Gustaf 1972:19,
301

Liedbeck, Lars, professor matematik 1947:101, 1959:28, 1965:21 (bild), 26,27(bild), 35,55, 99(bild), 1971:17;33-35,41,46,1
Lidbergius, Anders, psudonym ”Stina Wallisson” , medkompositör till 1982 års karnevalsmelodi Karnevalssamba, ” medförfattare till 1986 års karnevalsmelodi 1994:142,152,
Lidbom, Carl, jurist statsråd (s) ambassadör 1994:157,
Lidén,, Johan Henrik(Hinric), lärd, professors namn, besökte Lund 1768 1959:34, 85, 1971:47-91, 1984:32, 2008:7,
Lidén, Martin, teol lektor, domprost Linköping, far till Johan Henrik, gift Elisabeth Rydelius 1971:47,62,89,
Lidforss, Bengt, naturvetenskapsman och socialdemokratisk publicist, son till Edvard, har fått ge namn till Bengt Lidforss väg 1983:62,99, 1984:41f,70-72,84,86,88, 1987:15,20, 34, 36,42,51, 182, 1988:31, 119, 1992:64, 1993:23,72,104 112,124, 1995:86, 139, 1998:63 , 47(bild), 1999:56,58, 2003:57, 2008:10,19,21,24,84, 2010:163 (bild),
Lidforss, Edvard, professor i romanska språk , far till Bengt 1995:86,
Lidfors, Elias, professor i latin 1922:14, 1926/27: 110,149, 1929:10,35,53, 1936:60, 1961:23,
Lidforss, Hedvig, ”Heve”, syster till Bengt 1988:27,118f,
Lidgard, Lars, ansvarig för distribution i 1974 års karnevalskommitté 1994:128,
Lidin, Karl Olof , assessor lagman 1986:50,106,
Lidner, Bengt, författare 1929:30,53, 1947:80, 1985:1:166, 2008:8,
Liebman, Erica, dotter till Reinhold, katedralskolans första kvinnliga elev omkr 1748 1985:1 :80,
Liebman, Reinhold, rektor katedralskolan 1700-talet, invånare i Klemens rote 1743 1938:72, 1985:1:74,80, 82-84(bilder),188,
Liebman, Turo, son till Reinhold elev katedralskolan 1985:1:80, Liedholm. Fredrik, aktiv i 1990 års karneval 1994:160, Liedtgren,Anders, observator 1945:33, 100,
Liefferts, Caspar, handelsman, ägde 1704 Prennelyckan, borgare i Vårfru rote 1743, g m Maria Margaretha f Meijer, son till Johan Albrecht 1938:7,11, 18f, 60f, 1945: 10,100, 1990:25,
Liefferts, Caspar handelsmans gesäll Ernst, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:61, Liefferts, Caspar handelsmans gesäll Pär, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:61,
302

Liefferts, Holger, handelsman, rådman, invånare i Klemens rote 1743, bodgosse Hans och dräng Ola, son till Ludolf Didrik 1938:7, 10f,15,70,
Liefferts, Holger handelsmans bodgosse Hans, invånare i Klemens rote 1743, 1938:70, Liefferts, Holger handelsmans dräng Ola, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Liefferts, Johan (Jean) Albrecht, rådman, invånare i Klemens rote 1743, ägde Prennelyckan 1704, far till Caspar 1919:12, 1938:15, 19,72,
Lieffertz, Ludolf Dietrich, köpman, nämns i 1691 års sjättepenningslängd , hade egendom på Smörlyckan 1704 , innehade krogen Drufwan, som upphörde 1711, far till Holger 1919:11, 1923:23,25,35, 1938:15f, 1993:84,
Liefferts, Maria Margaretha , f Meijer g m Caspar 1945:100,
Liene, Monica, städledare 2005:188,
Liewen, Bernhard (Berndt) von, kapten livgardet vid slaget i Lund 1676 1996:124,212,
Lignell, Anders, prost, informator hos bryggaren Anders Lindberg i Lund 1922:18, 1951:89,
Lijdman, Johan Christoffer , snickare, invånare i Vårfru rote 1743
1938:65,
Lilienberg, Sigfrid , musikdirektör 1964:172,
Lilja, Hans Nilsson, sockenskomakare i Blinkarp, Röstånga socken 1926/27: 104,150,
Lilja, Gustava Maria, f Björnberg i Västergötland , g m Nils i hans 2:dra gifte 1926/27: 197,110,150,
Lilja, Helena Maria, f Neumann g m Nils i hans 3dje gifte 1926/27: 110,150,
Lilja, Maria Katarina, f Ek i Helsingborg g m Nils i hans första gifte 1926/27: 106,110,
Lilja, Nils, botaniker, klockare i Billinge, författare, g m 1 Maria Katarina f Ek 2 Gustava Maria f Björnberg 3 Helena Maria f Neuman 1922:6,24-26, 1926/27:7, 26,61,104-110,150, 1956/57:61,114f.,128, 1962:11f,61 ,65,
Lilja, Nils, ”shabbes-goj” , icke jude som hjälpte till under sabbaten 1995:65f, Liljebladh, August , typograf 1954:6, 60 ff 1975:36-38,
Liljeblad (Peringer), Gustaf, orientalist 1971:77,
Liljeblad, Sven , docent , folkhögskollärare 1988:122,125,
Liljeborg, Wilhelm , adjunkt naturvetenskap sedermera professor i Uppsala 1926/27:66, 1932:10,
Liljecrona, Wilhelm, grundare Skånska Correspondenten 1985:1:135,
303

Liljedahl, F., 1983:60(bild),
Liljedahl, Hugo, trafikchef 1881 Lund-Trelleborgs järnväg LTJ 1999: 32,47(bild),
Liljegren, Britta, skolpsykolog 2005:162 (även porträtt),170,
Liljefors, Bruno, konstnär 1975:41,
Liljegren, Johan Gustaf, akademiadjunkt i Lund med professors namn , riksantikvarie,konstnär 1920:20, 1926/27:59(bild),98, 1929:4,13,38,53, 1945:65(bild),
Liljemark, Christer, 1994:8,20(bild),124,
Liljenberg, bokhhållare hos Lars Harris far 2000:35,
Liljenberg, Agnes Theresia, mamsell dotter till Nils 1944:46,48,
Liljenberg, Anna Oliva, slöjdlärare 1964:173,
Liljenberg, Bengt, författare och jurist 2002:158,
Liljenberg, Gunnar , byggmästare 1997:79,
Liljenberg, K., häradshövding, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Liljenberg, Nils, häradshövding, far till Agnes Theresia 1926/27: 125, 1944:48, 1948/49:28, 1953:98, 1955:51,
Liljenroth, Aurora Fransietta, dotter till akademiadjunkten Fransiscus 1922:19,24,
Liljenroth, Fransiscus, akademiadjunkt, präst far till Aurora 1922:19, Liljenwall, Mats, studentsångare 1981:84f,
Liljeqvist, Efraim, professor i filosofi 1947:102, 1981:12, 1988:125, Liljeqvist, Mikael, skulptör 2011:114,228f,
1971:101,
Liljerot , biografvaktmästare 2000:55,
Liljeroth, vakt 1948/49:28,
Liljeroth, A., slaktare på Mårtenstorget 2004:41,
Liljeroth, Erik, fotograf 1993:94(bild), 2002:150, 2006:6 (bild),134(bild), 2011:272, Liljewalch, handlande 1926/27: 70(bild), 131,
Liljewalch, Carl Fredrik, med professor, g m Margaretha Ulrika 1926/27: 70 (bild), 131, 1929:24f,53,118, 1945:27,54,61,63f,84, 100, 1947:100, 1958:55,129, 1965:96, 1971:110,137,
Liljewalch, Carolina, mamsell 1961:22, 118,
Liljewalch, Maja, dotter till Severin Magnus, g m C.H. Cronsioe, 1922:20,
304

Liljewalch, Margaretha Ulrika, f Munck af Rosenschöld g m Carl Fredrik 1945:100, Liljewalch, Marie, kransflicka 1947:44,1961:69,
Liljewalch, Olof, handlande och rådman 1948/49:61, 1951:11, 80, 1954:16, 1989:31,38, 1990:25
Liljewalch(k), Samuel, handlande 1951:63, 1954:16,1966:27,
Liljewalch, Severin Magnus, handlande, far till Maja Liljewalch, Liljewalchska huset som han övertog 1791 är uppkallat efter honom 1922:20, 1965:96f, 1966:27,1976:84, 1998:50,
Liljewalch, Sören Magnus, handlande , rådman 1958:65, 2011:205, Lilla Kjersti se Kjersti
Lill-Babs se Svensson, Barbro
”lille söte Zim” se ”Zim”
Lillia, Eskell, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Lilliebjelke, Nils, löjnant livregementet vid slaget i Lund 1676 1996:212,
Lilliecreutz, Axel, 1921:27,
Lilliecrona, J.C, f Dahlbom, änkefru 1926/27: 126,
Lilliecrona, Gustaf, Adolf, ryttmästare 1958:54,
Liliedahl,Frans, områdeschef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159,
Lillienberg. Carl , bror till Johan 1988:61,
Lillienberg, Gösta, son till Carl 1988:61,
Lillienberg, Johan , bror till Carl 1988:61,
Lilljeborg, Wilhelm , professor i zoologi vid Uppsala universitet 1926/27: 66, 150,
Lima, Kevin , amerikansk filmregissör 2000:135,
Limberg, gesäll hos skräddare Jöns Agrell invånare i Krafts rote 1743 1938:61,
Linander, Stig, arbetsstagrsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1997:190(gruppbild),228,
Lindblom, Jacob Axelsson, ärkebiskop Uppsala, utgivare av Luthers lilla katekes 1926/27:92f,
Lindblom, Paul, författare 2008:43,
Lincoln, Abraham, president 1955:78, 2002:27,
305

Lindh, Agnes, f Göransdotter g m Anders Jöransson mor till Per och Sofia Elisabeth 1933:11,13,
Lind, Alfred, , källarmästare, lät 1922 uppföra kaféet i stadsparken 1993:26, 2011:226,
Lind(h), Anders, son till Anders Jöransson 1933:11,
Lind(h) , Anders Jöransson, kannstöpare, tenngjutare , invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, utnämnd 1686 av magistraten till ”pungedragare” , hade egendom på Stora Sliparelyckan 1704, son till Jöran Möller g m 1. Agnes Göransdotter 2.
Engela Hansdotter Brun, far till Anders , Per och Sofia Elisabeth med Agnes och Hans Jöran med Engela, måg till Elina Olsson 1919:12, 1924: 48, 1933:11-14, 56, 1942/43:30, 1982:61f,
Lindh, Anna Theresia , f Werrenrath, g m Carl Olof , dotter till Anna Beata och Johan Fredrik 1933:37,
Lindh, Carl Otto, läroverkslärare, g m Anna Theresia f Werrenrath, 1933:37,
Lind, Christine, f Andersson Rosberg g m Georg 1977:120,
Lind, Edit småskollärare, 1964:157(bild), 171,
Lind(h), Engela, f Hansdotter Brun g m Anders Jöransson, mor till Hans Jöran 1933:11,
Lind, Folke, ”Spuling”, jurist, lundaspexare, amatörskådespelare, ledamot i 1950 och 1954 års karnevalskommittér, cirkusdirektör 1954, medverkade i 1978 års karnevalsfilm ”Munborsten”, aktiv i 1982 och 1986 års karnevaler 1994:72, 82,85,142,146,151, 2004:7,
Lind, Georg, järnhandlare g m Christine Andersson Rosberg 1954:25, 1977:12, 2000:18 (bild), 2004:93,
Lindh, Gunnar, studierektor vid Tuna rektorsområde 1970-74 och rektor där 1974-93 , utförde tillsammans med Jan Ohlsson ”SIA i Lund-utredningen”, senare ansvarig för den samlade skolorganisationen i Veberöd 2005:105,109f, 131,134,139,199,232,238,
Lind, Hanna, g m Magnus, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200, Lindh, Hans Jöran, son till Engela och Anders 1933:11,
Lindh, Jan, arkeolog 1980:9,
Lind, Jenny, sångerska 2004:38,
Lind, Magnus, deltagare i 1876 års karnevalståg 1978:50(gruppbild),
Lind, Magnus, g m Hanna, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:200, Lind(h), Per Andersson, son till Agnes och Anders 1933:11,13,
Lind(h), Sofia Elisabeth, dotter till Agnes och Anders 1933:11,13,
Lind, Sven, studentsångare 1981:42(gruppbild),
306

Lindh, W.B. , grönsakshandlare 1992:82,
Lindh-Nilsson, Agnetha , förskolechef vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244,
Lindahl, Alma, fru 1960:190, 1964:138,144,155,
Lindahl, Ander, s trädgårdsmästare Hvidarps herregård , g m Elna Andersdotter 1977:104,121,
Lindahl, Ellen Christina, småskollärare 1964:171, Lindahl, Elna, g m Anders 1977:121,
Lindahl, Göran, arkitekturhistoriker, professor vid Konstakademins arkitekturskola 1961-91 2006:21,
Lindahl, Harald, 1972:124,
Lindahl, J. , spexare 1866 1978:28(porträtt),
Lindahl, Per Erik , författare 1979:14,
Lindahl, Selma, folkskollärare, tillsynslärare 1964:157(bild),158(bild), 166,175,
Lindahl, Sven, journalist, kompositör 1994:120,
Lindahl, Veland, son till Anders 1977:104,106,121,
Lindau, Anders, deltagare i 1882 års karneval 1978:58(porträtt)
Lindau, Arvid, med professor, inspektor Lugi 1947:101, 1986:31(även porträtt),
Lindau, Justus, 1950:40,50,
Linday, Mats, TV-journalist 1994:108,
Lindbaek, Johannes, dansk kyrkohistoriker 2001:89,
Lindbeck, Carl , folkskollärare, skolkurator 1964:93,165,
Lindberg , fil stud, studentsångare 1981:41,44,
Lindberg, handelsman och rådman, far till Mathilda, g m Fredrik Brulin 1936:33(bild),52, Lindberg, A.F. , Lund-Trelleborgs järnväg , LTJ:s förste trafikchef 1999:32,
Lindberg, Anders, bryggare, källarmästare ”Finkelborg” , ledamot av fattigvårdsstyrelsen, far till Lina , Anders och Elise Marie (Maja), 1922:18,20, 1926/27: 53,128,150, 1932:18, 1951:78,93, 1958:70,72, 1962:21, 1966:41, 180, 211f, 1982:76(bild),77,
Lindberg, August, ordförande LO 1936-47 1997:34, Lindberg, B., artist 1926/27: 125,
307

Lindberg, Bengt, skolledare 2005:187,
Lindberg, Berit, vice ordförande i skolstyrelsen (fp) 1982 2005:233,
Lindberg, Bo, arkitekt i Kristianstad 2005:88,
Lindberg, Carl, språkvetare Uppsala 1970:45,
Lindberg, Carl Wilhelm Leonard, folkskollärare 1964:163,
Lindberg, Ellen, småskollärare 1964:169,
Lindberg, Elise Marie (Maja), dotter till Anders 1922:18,
Lindberg, Folke, historiker , professor i stadshistoria Sthlm 1939/40:24,107,109,
Lindberg, Frits J., folkskollärare 1964:162,
Lindberg, Karin, montessorilärare och skolledare 2005:184,
Lindberg, Lina dotter till Anders 1922:20 1932:18f,
Lindberg, Maja se Elise Marie
Lindberg, Nils, arkitekt HSB 2006:99,
Lindberg, Nil, s student custos machinarum 1971:45,
Lindberg, Nils Ludvig , poliskomissarie , figurerar i K.O.Krantz film Första maj- demonstrationen i Lund 1907 1948/49:35,36,109, 2000;76,141,
Lindberg, Olof, gästgivare och bryggare , son till Anders 1926/27: 53,150, 1948/49:97,1953:100
Lindberg, Oscar, Akademiska kapellet 1981:80,
Lindberg, Oskar , biografmaskinist från 1908 vid Lunds Nya Biografteater 2000:21f,
Lindbergh, Per , pastellmålare 1956/57:31,
Lindberg, Peter, skolgosse katedralskolan 1985:1:65,,
Lindberg, Tora , slöjdlärare 1964:173,
Lindbergh, Charles , överste atlantflygare 1955:78,
Lindbergh, M.O. , kapten 1955:73,
Lindblad, Adolf Fredrik, tonsättare 1981:32,
Lindblad, Elis Wilhelm , skriftställare 1947:88
Lindblad, Emma, f Andersson, g m Otto , mor till Mathilda, dotter till Thor 1926/27: 47,141, 1932:17,29,
308

Lindblad, Erika Maria, se Maria
Lindblad, Göran, litteraturhistoriker 1947:94,
Lindblad, Johan Mikael, kyrkoherde i Öved, bror till Otto 1932:16,
Lindblad, Klas, sekreterare i 1954 års karnevalskommitté, deltagare 1958 års karneval 1994:83,92,
Lindblad, Maria , ”mjölkjungfru” innehade mjölkaffär 1977:73, 120, Lindblad, Mathilda, dotter till Emma och Otto 1932:30
Lindblad, Otto ”Kula”, hos hans vänner, kompositör, tonsatte sin vän Talis qualis dikt ”Kungssången”, ledare för studentsångarna ,g m Emma dotter till restauratör Thor Andersson, bror till Johan Mikael, far till Mathilda, har fått ge namn till Otto Lindblads väg och kvarteret Otto Lindblad 1926-27:47, 1932:7-10, 14-24,29f,30(bild), 1944:10,44,48, 1950:49, 1954:48, 1956/57: 157, 1959:83 (bild), 1981;17-21,24f(bilder),26-29,31-34,36f,50, 56,71,76,81f, 85f, 91, 1982:73f, 1983:98, 1984:60, 1992:67(bild), 1993:86, 1994:34, 1998:65f, 1999:20, 2000:43,143, 2004:91,139, 2010:168(bild),
Lindblom, farbror, populär i folkparken med sitt långa skägg på 20-talet 2003:68,
Lindblom, Alexis Edvard , akademiadjunkt i praktisk filosofi 1926/27: 111,137,150,
Lindblom, Gustaf , ”Topsy”, friidrottare nöjesprofil Nalen Sthlm 1986:74,
Lindblom, Jacob Axelsson, professor statsvetenskap Uppsala, ärkebiskop 1961:94f, 1964:9-11, 1985:1:94,
Lindblom, Johannes , teol. professor 1947:99,
Lindblom, Lars , programchef AB Films- Nordiska Biograf AB, ägare av Regina 2000:97, Lindblom, Paul, rektor, stadsfullmäktig , handbollsledare 1960:190, 1973:85, 1986:74, Lindblom, Sivert, skulptör utbildad på Konsthögskolan 2008:97.
Lindbom, Carl Axel E., sekreterare i 1934 års karnevalskommitté 1994:56,
Lindbom, Kerstin kulturnämndens ordförande ( fp) 1994 2000:125,
Lindborg, B., studerande 1956/57:68f.,94,
Lindborg, Rolf, professor idé och lärdomshistoria 1983:9,
Linde, Anders, Löddeköpinge 1987:194,
Linde, Bo tonsättare 1981:92,
Linde, Gunilla, konstvetare 1983:31, 1999:123.
Linde, Gustaf von Der, friherre, överstelöjtnant Mellins regemente, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:76,212,
309

Linde. Herm., fotograf 1960:57(bild),
Linde, Jan, studierektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1988-91 och vid Södra Sandby rektorsområde 1991-92 , rektor på Uggleskolans rektorsområde 1993-98 och på Fågelsångs rektorsområde 1998- , rektor vid Team Södra Sandby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:237, 240, 245,
Linde, Mats, 1987:36,62, 1999:123.
Lindeberg, Albin, under 52 år tillsammans med sin hustru Carolina, innehavare av Järnvägshotellet 1993:106,
Lindeberg, Carolina, under 52 år tillsammans med sin man Albin , innehavare av Järnvägshotellet 1993:106,
Lindeberg, Elisabet Maria, föreståndarinna f Lunds fullst. läroverk för flickor från 1905, som heter Lindebergska skolan efter henne 1977: 120f, 1998:146,
Lindeberg, Gustaf Wilhelm, lektor 1941:27, 1956/57:56, 1960:144, 182,189, 1988:141,
Lindeberg, Gösta, historiker, docent, lektor, kommunalråd ( c), skolstyrelsens ordförande 1967-73, talade 1979 vid en minnesstund i domkyrkan över freden 1679 1981:4,7-16, 1982: 89-106, 1989:21-61,58(gruppbild), 1996:181,190.205,239, 2005:63,100,233,
Lindeberg, Henrik, rektor på Norra Fäladens rektorsområde 2000- 2005:238, 243,
Lindeberg, Hieronymus, överste, kommendant på fästningen i Landskrona , överlämnade denna utan kamp till danskarna 3.8. 1676. ställdes 1677 inför krigsrätt och dömdes till döden och arkebuserades 1.1. 1678 1996:12,201,212,
Lindeberg, T., fotograf 2010:66, (bild),85(bild),86(bild), Lindeblad, Anna, f Olsson g m Oscar 1977:121,
Lindeblad, Assar, elev katedralskolan, poet ,kyrkoherde Öved, prost , g m Carolina Margaretha Elisabeth f Broberg, son till Jöns och bror till Carl och Jöns 1922: hela verket, 2 (porträtt), 1926/27:10, 95,100-104,113,135-137,150, 1929:46,53, 1932:7,16f, 1936:12, 1950:25, 1956/57:156, 1958:91, 1961:36,77,84f, 116, 127, 131, 1974:32 , 34,35(porträtt), 1981:28,1982:77, 1985:1:77, 116, 128, 2008:10,
Lindeblad, Carl, bokbinderimästare f:a Mellberg och Lindeblad, g Karna (Karolina) Jönsdottet 1977:15,68-70,93,99113,,121,
Lindeblad, Carl, son till Jöns och bor till Asssar 1922:5,
Lindeblad, Carolina Margaretha Elisabeth,, g m Assar 1926/27: 103,150, Lindeblad, Jöns, klockare i Lackalänga, far till Assar, Carl och Jöns 1922:5, Lindeblad, Jöns, klockare, son till Jöns och bror till Assar och Carl 1922:5,
310

Lindeblad, Karna (Karolina) drev kortvaru- och manufakturaffär, g m Carl 1977:68- 70,93,99,113,121,
Lindeblad, Oscar, bokbindare son till Carl och Karna Lund, husägare Hästveda, g m Anna Olsson 1977:99,121,
Lindeborg, Hanna Maria småskollärare 1964:170,
Lind(e)gren, ryttmästare Gyntersbergs bevillning , dödad vid slaget i Lund 1676 1996:212, ??
Lindegren, Lunds första stins 1999:21,
Lindegren, Ebba, fotograf i Lund etablerad 1929 2002:123,124 (bild), 139f,144,154,
Lindegren, Johan, utg. av koralbok 1988:73,77,
Lindegren, Sten, arkitekt 2006:99,
Lindell, Amanda, f Christiansson g m Lambert 1977:121,
Lindell, Carl Victor, handlande i Marseille och Konstantinopel 1956/57:176,
Lindell, Lambert Wilhelm , fil kand , upprättade och förestod privat läroverk i Gunnaröd, Billinge , g m Amanda Christiansson 1977:66,121,
Lindell, Lars, parkeringsinspektör LKF 1997:147 (porträtt),
Lindelöf, Erik, deltagare i manliga elitgruppen vid olympiaden 1936 1991:14,
Lindén, Axel, kontorsbiträde BLHJ 1987:184,
Lindén, Erling, Dalby 1987:194,
Lindén, L. , 1999:123.
Lindencron, Ulric Gustaf, lagman 1926/27: 40, 125,
Lindencrona, A.Th. , en av Beijers närmaste män vid banbygget 1999:15,
Lindenou, Christopher , 1996:164,
Lindenow, Anna Sofia , Klågerup 1942/43:333,
Lindenov, Henrik, säljer egendom i Klemens rote 1661 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:19,
Lindenow, Wiveka, Borgeby, nämns i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 31, 1933:13,
Linder, Botilda, f Sörensson g m Johan Gustaf 1977:121,
Linder, Johan Gustaf, urmakare , g m Botilda Sörensson 1977:66,121, 1979:X,
311

Linder, Max, fransk skådespelare, författare m.m, 1994:46, 2000:37, Linder, Peter, dendrolog 2011:11,17,
Lindergård, Birger, läkare Sunne, g m Eva Birgitta f Bengtsson dotter til Simon Fredrik 1984:101,108(även gruppbild),110,
Lindergård, Eva Birgitta, f Bengtsson, dotter till Simon Fredrik g Birger 1984:101,108(även gruppbild),
Linderos, Karin, skolsekreterare 2005:188,
Linderoth, Lars kännare av Bjärreds historia 1987:36,
Lindfelt, Ingar , mamsell 1955:61
Lindfors, Anders Fredrik, ”Långa Ned” , provinsialläkare Borrby , bror till Johan Otto 1932:16f,23,
Lindfors, Anders Otto , professor i historia och sedan i romersk vältalighet, ledamot av den stora uppfostringskommissionen ”snillernas kommitté”, idrottsfysiolog , Lindforska huset som han ägde från 1818 är uppkallat efter honom 1926/27: 6,10,37,79,97,110f,124,127,150, 1929:10,13,33f,50,53, 1932:17, 1936:62 ,1947:102, 1950:24,26, 1955: 33 (bild), 1956/57:17, 26,163,165, 1961:15,83, 1962:65, 1963:37,41, 1966:66, 1974:11-14, 16-19, 17 (porträtt), 20,29f, 1982:81, 1985:1:96,203, 1991.25(även porträtt),26-27,33,91, 1998:50,
Lindfors, Axel Otto, läkare professor obstretik , gynekologi Uppsala 1960:123,
Lindfors, Fred, studierektor vid Genarps rektorsområde 1977-79 och vid Veberöds rektorsområde 1979-90, mellanstadielärare i Veberöd 2005:155, 239f,
Lindfors, Johan Magnus, akademiräntmästare 1926/27: 37,150, 1947:36, 1951:58, 1958:72, 1959:48, 1966:41, 1975:66,
Lindfors,Johan Otto akademiadjunkt, sedermera kyrkoherde i Reslöv, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, stadsfullmäktig, bror till Anders Fredrik 1932:16,27, 1950:21, 1956/57:174, 1966:116,212,
Lindfors, Margarethe , 1960:45,
Lindfors, Nils Henrik, student 1956/57:174,
Lindfors, Rolf , filmvetare 2000:151,
Lindfors, T orsten, idrottsledare, bokförläggare 1991:91,
Lindfors, Viveca, amerikansk-svensk skådespelerska 2000:69, Lindgren, smed 1948/49:191,
Lindgren, döttrar till fotografen Bernt 1954:55, 1982:24(gruppbild),
312

Lindgren, Anna, g m Hugo 1988:88,89(även gruppbild), 91 (grupp- bilder),92,103, Lindgren, Anton, handlande herrekipering 1993:119,
Lindgren, Antonia, g m apotekare John 1988:84f,
Lindgren, Arne H., författare 1999:66, 2008:50,
Lindgren, Astrid, författare, har fått ge namn till kvarteren Bullerbyn och Lönneberga efter hennes romanfigurer 1998;121, 2000:93,105, 2005:35,
Lindgren, Bernt August, fotograf i Lund, etablerad 1868, lärling till Georg Gleerup 1921:6(bild),14(bild),15(bild),27 (bild), 1926-27:44(bild), 1934/35:65(bild), 71(bild), 73(bild), 1944:17(bild), 1951:59 (bild),65,( bild), 1953:100 (bild), 1954:39 (bild),51,54, 55(bild)f,57 (bild), 1956/57:13 (bild), 1959:39(bild) ,41(bild), 45(bild), 65(bild), 1962:47(bild), 1969:14 (bild), 1975:12, 1977:30(bild) 1982:24(bild), 1991:47(bild), 2002: 46 (bild),47-53,49-51 (bilder),61,70, 85, 137f,142,145140,151,154, 2004:8(bild),58(bild), 130(bild), 136(bild),148(bild),
Lindgren; Birger , innehade 1934-59 elevfiket Terassen“Fördärvet“ vid Spyken 1993:66,141,
Lindgren, Carl, handlande 1954:18, 1960:123, 1987:10f,17,20-22,24 ,32,42, 50-52,54,
Lindgren, Erik, Växjö 1987:194, 1999:105 (bild),??
Lindgren Gurli, butiksbiträde Nya Pappershandeln på Grönegatan, som sålde fotoartiklar 2002:148,
Lindgren, Gustaf , son till Anna och Hugo 1988:90(gruppbild),
Lindgren, Göran, VD Sandrews 2000:95,96(gruppbild),
Lindgren, Helge, bror till Hugo, far till Knut 1988:89,90(gruppbild),
Lindgren, Hjalmar, apotekare, amatörfotograf i Lund , medlem av Lunds fotografiska förening 2002:71,154,
Lindgren, Hjalmar, med professor, riksdagsman, anatom, ledamot av LBJ:s interimstyrelse och styrelse 1921:22, 1960:123, 1987:10f,17,20-22, 24, 32, 42,50-52,54,186, 1999:58, 2004:110,
Lindgren, Hugo, grosshandlare, smörexport, VD Malmö mjölksteriliserings AB, amerikansk konsul , g m Anna, far till Vanda Stina och Gustaf 1988:88-92, 90f(gruppbilder),103,
Lindgren, Jakob , ”Orgellindgren”, orgelbyggare i Malmö 1988:49,51f,58, Lindgren, Johan, banarbetare Revingebanan 1987:184,
Lindgren, John, apotekare, instiftare av stipendium på katedralskolan, g m Antonia 1985:1:198, 1988:84, 1992:16,35(porträtt),36,,
Lindgren, Karin, butiksbiträde Nya Pappershandeln på Grönegatan fotografiska magasin 2002:148,
313

Lindgren, Knut, 1988:90(gruppbild),
Lindgren, Lars-Erik, apotekare 1988:85,
Lindgren, Lars-Magnus, filmregissör 2000:89,93,
Lindgren,Ludvig, ”Ludde” chef Nordiska Musikförlaget 1988:41(även gruppbild),85, 104 (porträtt), 125,
Lindgren, Nicolaus Nilsson , magister primus 1826 , senare kyrkoherde Väckelsång, prost , teol. professors fullmakt 1944:34,48,
Lindgren, Nils, Helsingborg tågkännare 1987:194, 1999:100(bild), 102 (bild), 105 (bild),
Lindgren, Olivia, änkefru, verksam vid Nya Pappershandeln på Grönegatan, som sålde fotoartiklar 2002:148,
Lindgren, Stina, dotter till Anna och Hugo, senare g m Preben Nodermann se Nodermann
Lindgren, Siv. H., studierektor vid invandrarundervisninens rektorsområde 1995- 2005: 144, 241
Lindgren, Vanda, dotter till Anna och Hugo 1988:88-91,89(gruppbild), 91(gruppbild) Lindh se Lind
Lindhagen, Albert, stadsplanerare, jurist, riksdagaman 1983:12f, 2012:12, Lindhagen, Anna, socialdemokratisk politiker och kvinnoaktivist, svensk kolonipionjär , dotter till Albert 2012:5,9,12-21, 13(porträtt), 15 (bild),
24,30,34f,43 (bild),44f (bilder),197,
Lindhé, Katharina, förskolechef vid Klostergården inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244,
Lindhe, Johan Peter, akademidansmästare 1971:50,137,
Lindhe, Sven, lärare (pedagogus), invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Lindhjelm, major Aschebergs regemente dödad vid slaget i Lund 1676 1996:212,??
Lindholm, Birgitta, bibliotekarie, chef för LUB:s handskriftssektion 2004:4,
Lindholm, Carl, elmontör BLHJ 1987:116,160(gruppbild),184,
Lindholm, Carl , fru 1987:160(gruppbild),
Lindholm, Claes-Ebbe, skådespelare i 1966 års spex ”Bismark” 1994:111(gruppbild),
Lindholm, Elmo, lektor i latin, politiker Sveriges nationella förbund 1971:44, 1996:182(porträtt).193,
314

Lindholm, Herman, socialdemokratisk politiker, ordförandei i Göteborgs arbetarkommun och i 24 år ordförande i Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar 2012:40,
Lindholm, Inge, folkskollärare, musikdirektör, medlem av Jubiléums-kommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 1964:27(porträtt), 31(gruppbild),36,165, 2005:190,
Lindholm, Nils, folkskollärare 1964:162,
Lindholm, Sten, musikansvarig i 1970 års karnevalskommitté 1994: 118,
Lindholm, Torborg, folkskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,167, Lindkvist, Carina, 2011:272,
Lindkvist, Lennart,”Linkan” fotograf Institutet för Färgfoto i Lund Lindkvist, Peter, byggmästare 1955:36, 1960:189,
2005:23, 2002:102,124,154,
Lindman, Gösta, NFEA-ingenjör 1987:106,
Lindmark, Sten, 1985:2:63,
Lindquist, gesäll hos skräddare Bergs änka, invånare i Krafts rote 1743 1938:61, Lindqvist, A.P., stadsfiskal 1974:14-19,
Lindqvist, Antoinette Aurora Christina f Törnblom g m Axel Hjalmar 1977:121,
Lindqvist, Axel Hjalmar, ”Ritis” , ritmästare 1865 ,teckningslärare vid h.a. läroverket i Lund, g m Antoinette Aurora Christina Törnblom 1954:10, 1977:81, 96,121, 1982:41, 1985:1:148,157, 2008:62,74(bild),
Lindqvist, Bengt, biträdande socialminister 1989:69(gruppbild), Lindqvist, Bertil, professor , botanik 1980:59,
Lindquist, Björn , AF:s ordförande 1988-92, proinspektor Helsingkrona , ledamot i 1966 års karnevalskommitté 1994:109,
Lindqvist, Björn, vice ordförande i skolstyrelsen (m) 1986-88 2005:233,
Lindqvist, Carl August, tunnbindarmästare, bror till Gustaf Wilhelm 1964:123, 1976:19, 1977:121,
Lindqvist, C.W., 1976:31,
Lindqvist, Gustaf Wilhelm, tunnbindarmästare, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 ,
bror till Carl August, far till Åke 1964:123, 1976:19,21,23, 25,70,78, 2011:212, 223, Lindquist, Ivar, professor i nordiska språk 1939/40:40,85,
315

Lindqvist, J.O., trädgårdsmästare ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 2004:22, 2011:212,
Lindqvist, Jan, fotograf, regissör 2000:89,
Lindqvist, Jonas, stadsvaktmästare 1936:23,38, 1951:32,74,85,
Lindqvist, Karl , 2000;140,
Lindqvist, Karl-Erik, ombudsman, vice ordf i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1983-89 1997:227,
Lindqvist, Lasse (Lars), konstnär 1985:2:64,
Lindquist, Mickel , skräddare, borgare i Klemens rote 1743 1938:70,
Lindqvist, Nathan , språkforskare 1998:170,
Lindqvist, Oscar Teodor . folkskollärare hjälpklasslärare tillsynslärare 1960:189, 1964:89,93,163,175,
Lindqvist, Sef, direktör Alfa Laval 1986:103,
Lindqvist, Sven-Otto, teaterchef skådespelare 1986:27,
Lindqvist, Åke , fil dr, son till Gustaf Wilhelm 1976:25,67-86,49,170f,
Lindroth, Carl Hildebrand, professor i entomologi, tillhörde första panelen i TV-programmet
„Fråga Lund“ , medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” Lindroth, Christina, se Löfgren
Lindroth, David John , konstnär 1963:53(bild),
Lindroth, Jan, idrottshistoriker , professor Sthlm 1991:25,48, Lindschiöld, Erik, riksråd, Karl XI:s rådgivare 1996:131,163, Lindsjö, Carl Petter, lokputsare , eldare, lokförare 1987:45f, Lindsjö, Sven , lokputsare LBJ, eldare 1987:184,
Lindskog, skräddare 1968:59f,
1994:113,
Lindskog, Allan O., distriktsöverlärare rektor vid Genarps rektorsområde 1974-75 2005:98, 2005:239,
Lindskog, Anna , skådespelare Gullebo 1918 1992:50(bild),
Lindskog, Barbro, ledamot i 1962 års karnevalskommitté 1994:99, 102(gruppbild),
Lindskog, Clas d.ä. , professor , politiker, ecklesiastikminister, medlem1892 års karnevalskommitté och ledamot i 1928 års karnevalskommitté 1978:90, 1992:108,
316

Lindskog, Clas d.y. , vice ordf studentkåren 1992:25f,
Lindskog, Erik, lärare latin grekiska katedralskolan , fil dr 1985:1:190, 1992:25f,
Lindskog, Gustafva , f Berg g m Nils Peter 1945: 100,
Lindskog, Karin, fil stud 1984:108,
Lindskog, Nils Peter, universitetets sekreterare g m Gustafva Berg 1945:63,100, 1966:78,
Lindskog, Sten,R., studierektor vid Norra Fäladens rektorsområde 1977-82 och vid Södra Sandby rektorsområde 1983-86 2005:238,240,
Lindschoug, Anna Jakobina, 1926/27: 25,27,71,132,150,
Lindsch(k)ug ,Bothilda , f Winning gm Jacob 1926/27: 68,150, 1945: 100,
Lindskoug, Eric , rådman 1965:35f, 72,1972:68,
Lindsch(k)oug Jacob, handelsman, g m Bothilda Winning 1926/27: 17(bild), 68,118f,122,150, 1938:23, 1945:58, 100, 1953:112,1954:10,
Lindschoug, Jacob d. y. , handlande 1951: 69, 1954:10, 1958:55, Lindschoug, Jacob d. ä. , handlande 1951: 30, 67, 1965:73, 1976:10,?
Lindskoug, Ossian,, ledamot i 1920 års karnevalskommitté i redaktionen för 1920 års karnevalstidning 1994:31,34,
Lindsch(k)öld, Erik , universitetskansler 1953:39, 1965:10,
Lindstedt,Anna V., fotograf i Lund etablerad 1913 2002:124,139f,142,154, Lindstedt, Dorothea Tomelia, g m Nils 1933:13,
Lindstedt, Johanna Sophie , g m Philip 1977:121,
Lindstedt, Maria, arkitekt 1983:9, 2002:150,
Lindstedt, Nils, borgare, g m Dorothea Tomelia 1933:123,
Lindstedt, Philip, bokhandlare Ph. Lindstedts universitetsbokhandel, g m Johanna Sophie Johansson 1926/27: 70(bild), 131, 1926/27:118, 1954:22, 1960:187, 1977:121, 1982:47, 2004:61, 2008:20(bild),21,
Lindsten, Karin, hjälpklasslärare 1964:89,
Lindström, fru torghandlare korta varor 1968:90,
Lindström , vaktmästare 1978:97,
Lindström, Arne, adjunkt katedralskolan, handbollsledare 1986:33, 45 (gruppbild),50,106, Lindström, Birgit, 2005:93,
317

Lindström, Carl Werner, bokhandlare, C.W. Lindströms bokhandel , g m Ester (Inga) Dahlström 1973:33, 1975:57,59, 1977:121,
Lindström, Ester (Inga), g m Carl Werner 1977:121,
Lindström, Evald, innehavare av fotoateljé på 1930-talet i Lund 2002:144,
Lindström, Gunnar, rektor Vipeholmsskolan, suppleant (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1969-72 , representerade gymnasieskolan i skolförvaltningens ADB-grupp 1981 1997:228, 2005: 137,
Lindström, Johan, elev Revingebanan 1987:184, Lindström, Johanna, g m Nils Månsson 1977:121,
Lindström, Jonas , arkitekt, HLAB arkitekt, HLAB var med och ritade på Östra torn 1997:222,
Lindström, Lars, 1978:122,
Lindström, Martin, biskop Lund 1961-70 1986:46,89,111(gruppbild),
Lindström, N.J.O.H., fil dr pastor 1960:59,64,70,118,162,163,187,
Lindström, Nils, ingenjör, skolkamrat, m Alfred Lundberg , son till Nils Månsson 1977:19,121,
Lindström; Nils A., biträdande skoldirektör (för grundskolan) 1973-93 2005:85 (även porträtt),115,182,187,232,
Lindström, Nils Månsson, kamrer vid Hypoteksbanken, g m Johanna Holmström 1977:121,
Lindström, Per, journalist, fotograf i Lund , etablerad på 1970-talet, medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen – Tre dagar i maj” , presschef i 1982 års karnevalskommitté 1993:140, 1994:4, 112(bild),125-129(bilder), 131- 136(bilder),137(även bild),138f(bilder),140, 141(bild),143-147(bilder),148(nedre bilden),150- 156 (bilder),158-170 (bilder), 2002:124, 126,140,150,154, 159, 2003:35-47 (bilder), 49-53 (bilder),70(bild),81-102(bilder), 119f, 2004:7, 2005:101, 2011:2-199(bilder), 206(bild), 223(bild), 224(bild), 227(bild),229(bild), 242f(bild),261(bild),268f(bild), 272,
Lindström, Rolf, arkitekt HLAB , ritade objekt i Klostergården och Värpinge under 80 och 90- talet 1997:157,165, 222f,
Lindström, Rune, skådespelare, manusförfattare 2000:77,
Lindström, Sigfrid(Tristan), författare, läroverksadjunkt, i redaktionen för 1920 års karnevalstidning , var med och skrev q-verser i Lundagård 1992:42, 44 (porträtt), 58,63, 1994:31, 34, 2008:31f,35,
Lindström, Sune, arkitekt Sthlm 2006:34,
Lindström, Sven, kolonist, medlem i Lunds brevduveförening 2012:104-107,108(porträtt), 318

Lindström, Åke, skollärare fattigskolan 1808 1941:8f, 1960:12, 1964:162, 1966:101, Lindwall, August, Malmö arkitekt 1997:223, 2009:89,
Lindvall, Karl , kontorsbiträde, Revingebanan 1987:184,
Ling, Hjalmar, lärare GCI , son till Per Henrik 1991:44-46,48f,51,
Ling, Per Henrik, professor, gymnast, fäktmästare, senare föreståndare GCI , författare, har fått ge namn till Per Henrik Lings väg och kvarteret Per Henrik Ling 1956/57:49, 1964:38,40, 1981:36, 1985:1:99 (även bild),101, 1986:84,1991.25-34, 28(porträtt), 37f,40,42-46,48f, 51, 61 , 92, 1992:103f,133, 1998:66, 2004:12, 2011:228f, 232,
Lingsell, Paul Fritiof, fotograf i Lund etablerad 1934 2002:124 (bild), 126,139, 154, Lingstrand, Peter, arkitekt, Syd ark ritade objekt i Dalby åt LKF under 90-talet 1997:222, Linhard, byggmästare 1966:174f, 1968:84, 1982:81(även bild),
Linhard, A, . banarbetare BLHJ 1987:184,
Linnarsson, Håkan, ordförande skolstyrelsen i Södra Sandby (sandbypartiet) 1971 2005:98,
Linné, Carl von, biolog, professor, har fått ge namn till Linnégatan, Linnéstaden och och kvarteret Linné 1929:5,10,37ff,3, 1938:30, 1951:82, 1958:7, 1959:32-34,85, 1963:47,55,70, 1965: 62f, 1971:35f, 74,108, 1972:7f,10-12,14,17-21, 24,36.40-42,45,77- 79, 91,98,116, 1988:23, 1989:28, 1992:28,52f,85,103 (porträtt), 104,117, 119,144, 1996:56, 157, 239, 1998:65f,68, 2004:98, 2008:3,7,115, 2009:68, 2011:239,
Linné, Elisabeth Christina, dotter till Carl 1972:116,
Linnéa, fröken , servitris på Åke Hans 1993:127,
Linnell, Nils, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1978:92(gruppbild), Linneman, Caroline se Nodermann
Linnerholm, timmergesäll 1966:111,
Linnerius, Jonas, professor , biskop Lund, eforus katedralskolan , nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 32 1947:99, 1948/49:25 , 44, 1953:8,18,26,46-48, 53,- 56, 60, 1982:89, 1985:1:66,71,189,
Linnert, Peter, skräddare , borgare i Krafts rote 1743 1938:58,
Linnert, Peter skräddares lärgosse Hans invånare , i Krafts rote 1743 1938:58,
Linnman, Mats, sekreterare i Svenska arkitekters riksförbund 1938 2006:34
Linnström, A. Evald, fotograf i Lund etablerad 1915 1977:30(bild), 2002: 125 (bild), 126,139,145,154, 2004:30 (bild), 34 (bild),
319

Linnström, Einar, fotograf 1968:93(bild),
Linqvist, B.W. , tunnbindaremästare 1960:188,
Linuzon, Lage, diakon, verksam Israelmissionen 1995:22,30,
Lipman, V.D, . brittisk historiker 1995:44,154,
Lippe, J., von der, norsk student 1932:25,
Lippman, Gabriel, fransk fysiker 2002:30f,154,
Lisa, servitris på Evas Conditori 1993: 35,
Lissmark, Bengt, vapenhistoriker 1996:239,
Liszt, Franz, tonsättare 1988:19, 2000:57,
Lithberg, Nils, folklivsforskare, professor Nordiska museet 1942/43;68, 74,
Lithon, fabrikör Stockholm 1972:84,
Littman , löjtnant , livregementet vid slaget i Lund 1676
Littorin, magister 1967:19,
Littorin felaktigt för Electrin
Litzenius, Johan, kontraktsprost 1971:23,26,39,137,
Livius, latinsk historiker 1985:1:107,
1996:213,
Ljungh, Anita, studierektor vid Järnåkra rektorsområde och rektor där 1999- , rektor på
Järnåkra inom Barn- och skolnämnd söder 2005:237,244, Ljung, Anna-Greta, länsskolpsykolog 2005:189,
Ljung, Axel Gustaf , folkskollärare 1964:156(bild),163, Ljung, Blända, småskollärare 1964:171,
Ljung, Magnus, folkskollärare 1964:165,
Ljeng, Per Erik, litteraturvetare 2008:39,
Ljungberg, A. , murmästar 1956/57:120f.,133,178,1966:109,
Ljungberg, Anders, journalist 1997:146,
Ljungberg, Bo, jurist, stavhoppare, kedjespelare vid IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1986:37, 1991:87,
Ljungberg, Bo, ”Ljung”, bildkonstnär, tecknare 1994:8,22(bild),142, 2008:83,
320

Ljunglöf, Gotthard, kolonist 1914 i i Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm 2012:44f (bilder),
Ljungberg, Knut , polis 1951:74, Ljungbäck, smed Malmö 1945:58,
Ljungdahl, August, herrekiperingshandlande 1954:24f,29,58, 1962:29(bild) 1964:133f, 1967:27(bild),
Ljungdahl, Folke, herrekiperingshandlande, amatörfotograf 2002:125 (bild), 126,145,154, 2003:22(bild),54 (bild), 2011: 212(bild),
Ljungdahl, Peter Natanael, skådespelare 1926/27: 56,150,
Ljungdahl, Sture, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201, Ljungdorff,Vilhelm, litteraturhistoriker 1988:127,
Ljungfelt, maskiningenjör Malmö 1987:129,138,
Ljungfelt, P.N. , kyrkoherde N. Rörum 1950:39,
Ljungfors, Wilhelm, läroverksadjunkt, personhistoriker 1922:20, Ljunggren, lokförare 1950:48,
Ljunggren, snickaremästare 1956/57:76f.,
Ljunggren, Agnes, småskollärare 1964:159(bild),171,
Ljunggren, And., fanjunkare 1926/27: 126,
Ljunggren, Anton Carl, magister 1956/57:175,
Ljunggren, Anton Magnus, far till Gustaf elev ,stadskomminister,
Kröger 1922:5 1926/27: 50,124,126,150, 1956/57:166, 1961:26, 1966:211, 1985:1:139(bild),
Ljunggren, Bror, bildkonstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:76, Ljunggren, Carl August , fil dr lektor Halmstad, g m Ester Amalia Andersson 1977:24,121, Ljunggren, Carl August, läkare 1954:44,
Ljunggren, Catharina Sofia, f Kröger g m Anton Magnus 1926/27: 47,149f,
Ljunggren, Ester Amalia, g m Carl August lektor 1977:121
Ljunggren, Evald , överbibliotekarie 1934/35:72, 1954:44, 1992:73,
Ljunggren, Gustaf, elev katedralskolan, son till Anton Magnus 1985:1:139(bild),
321
1988:83,
g m Catharina Sofia f

Ljunggren, Gustaf, kartograf , styresman för Rikets ekonomiska kartverk 1939/40:45, 1984:18 1985:41(bild) 1990:9,68,69(bild),
Ljunggren, Gustaf, professor i estetik och litteratur- och konsthistoria , rektor, stadsfullmäktiges ordförande, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1921:20, 1947:70,102, 1954:44,46, 1956/57:173 (porträtt), 1961: 103,119, 1962:12, 1968:85, 1969:20f,39,52,56, 1982:93, 1984:60, 1992: 101 (gruppbild) 106,144, 1996:177f, 2008:63-65,79,
Ljunggren, Helesine, fröken 1947:44, 69, 1954:44,
Ljunggren, Hilda , folkskollärare , tillsynslärare 1964:166,175,
Ljunggren, Karin, assistent vid Skolbibliotekscentralen 2005:73(gruppbild),
Ljunggren, Karl Gustav , professor nordiska språk, ålderman Knutsgillet 1947:103, 1962:11f, 54,74f, 1970:40, 1986:91(gruppbild), 1998:10, 161,163,166f,171,
Ljunggren, Malte, Kalmar 1987:194,
Ljunggren,Sven Olof . byggmästare 1960:134, 1963:76,
Ljunggren, Ulrika Elisabet, f Liljewalch g m Nils Henrik 1977:125,
Ljunghill, Dan, lärare vid observationsklinik på Järnåkraskolan 2005:57 (även gruppbild),,
Ljunghill, Karl Gustaf, ”Långe Visaren” ,folkskoleinspektör, rektor Våfru rektorsområde 1944-54, ,skoldirektör 1950-73, tillsynslärare, versmakare Arbetet g m Sonja 1956/57:5, 1960:148, 1986:7,185(porträtt),186, 1964:5,7,32, 34,59, 164,174, 1986:7-9,70(även gruppbild),71( även gruppbild), 1989:58(gruppbild), 1999: 95, 2002:149, 2005:5.8 10,13,16, 18 (gruppbild),19,26,28,37,42f,62-64,62 (gruppbild),70,79f,85,89,94,99, 130, 142,189. 232,235,
Ljunghill, Sonja, småskollärare , g Karl Gustaf 1964:171, 2005:189,
Ljunghuus, Bengt, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 18,
Ljungkvist, J., banarbetare BLHJ 1987:184,
Ljunglund, Leonhard (Leon), journalist, politiker (kons.) 1984:91,
Ljungman, ledamot av 1867 års karnevalskommitté, ledamot av 1869 års majfest 1978:28,31,36,
Ljunglöf, Gotthard, kolonist 1914 i i Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm 2012:44f (bilder),
Ljungman, Ludvig, spexare och sångare, kantor 1950:32,
Ljungman, Nils, deltagare i 1876 års karnevalståg 1978:50(gruppbild),
Ljungstedt, Gustaf Christer, promotionskamrat till Peter Wieselgren, stadsläkare, Kristianstad 1929:42,53,
322

Ljungström, Augusta, folkskollärare 1964:139(gruppbild), 166,1988:119,136,141,
Ljungström, E., amatörfotograf i Lund ,docent, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:71,154,
Ljungström, E. , kandidat, ledamot i interimstyrelsen 2.10. 1878 av Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning 1991;60,
Ljungström, Ernst Leopold, docent ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1947:7, 1950:36, 1966:215,
Ljungström ,M., g.m .E., amatörfotograf i Lund, medlem av Lunds fotografiska förening 2002: 68 (även gruppbild), 71,154,
Lloyd, Edward, irländare som öppnade det första kaffehuset i London på 1680-talet 1993:9, Locatelli, Pietro, italiensk violinist och tonsättare 1988:130,
Loch, Fader Olsson, Malmö nämns i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:31,
Lode, Filip Johan, arklimästare 1996:213,
Lode, Georg Johan (Ernst), överstelöjtnant vid Lichtons regemente, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:84,113,213,
Loen, professor i dipterologi , 1926/27:74,
Loewe, Carl, tysk tonsättare, sångare , dirigent 1981:82,
Loman, Anna, skolbibliotekarie, folkbibliotekarie 2005:73(gruppbild),
Long, Clifford D., norsk arkeolog 1980:60,
Loos, Viggo, konstvetare, tidningsredaktör 1985:2:54f,
Lord, Magnus, verksam i radiosektionen vid 1986 års karneval 1994: 151,
Lorentz Segermakare, ägde mark i Krafts rote 1660-talet enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:22,
Lorentz, Gunnar , redaktör, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1978:122, 1994:36,49,63,69, 2000:76,
Lorenzen,Vilhelm, dansk konsthistoriker 1937:64, 1985:2:39, 2001:46,89, Lorich, Hans, köpman, riksdagsman Malmö 1982:96,
Lorichs, Johan, borgmästare Malmö 1942/43:18,
Lortzing, Albert, tonsättare, skådespelare och sångare 1988:42,102,139, Losey, Joseph, amerikansk filmregissör 2000:91,102,109,
323

Louise, drottning, g m Gustav VI Adolf 1993: 30,
Lovén, Björn, 2001:89,
Lovén, Lars, kamrer Lunds sparbank, studentsångare 1981:43, Lovén, N.E. , organist Landskrona 1988:77-79,
Lovén, Nils, eldare LBJ 1987:184,
Lovén, Nils (Nicolovius), kyrkoherde , Äspö, folklivsförfattare, har fått ge namn till Nicolovius väg och kvarteret Nicolovius 1954:42, 1955:56, 1956/57:49, 1970:53, 1972:115, 1980:61, 1998:65f,
Lovén, Nils Henrik , med professor patologi m.m, .t.f.universitets-bibliotekarie, g m UlrikaElisabet Liljewalch 1926/27:135, 1932:10, 20,22, 1947:100, 1955:56, 1960:61, 1961:57, 1975:100, 1977:59,121,
Lovén, Per Magnus, kyrkoherde Räng , far till Nils g m Clara Lidbeck 1972:108,115,
Lovén, Sven, adjunkt, studentsångare 1981:17-22,26f,29,31,57(bild),
Lowenthal, David, brittisk geograf 2012:184,197,
Lovisa, drotning g m Karl XV , har fått ge namn till Sofiavägen och kvarteret Drottning Sofia 1998:6of,
Lovisa Ulrika, av Preussen, g Adolf Fredrik 1971:21, 1972:84, 85(porträtt), 122,
Lucidor, Lasse, författare 1996:70,
Lucilla, dotter till Marcus Aurelius 2007:19,
Ludewig, Elise, fröken,innehavare av ett ”Pianoforte Magasin”, pianohandlare 1954:22f, 1977:61,121, 1982:8, 2004:5,36f,
Ludvig XIV, fransk kung 1996:96,98,207,230, Ludvig XVI, fransk kung 1925:16,
Ludvig den fromme, frankisk kung, romersk kejsare, son till Karl den store 2007:80 (bild), 2009:61f,
Ludvigsson, Michel, köpte 1615 mark i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 27f,
Lull, Richard Swann, amerikansk palentolog 1980:159,170,
Lumière , Auguste, fransk fotokemist, tillsammans med sin bror Louis den tidigaste filmproducenten i historien 2000:12,14, 2002:30f,52,154,
Lumière, Louis, tillsammans med sin bror Auguste den tidigaste filmproducenten i historien 2000:12,14, 2002:30f,52,154,
324

Lunbye, Hans Christian, dansk tonsättare 1988:16,
Lundh, Agne, handläggare vid personalavdeningen vid skolkansliet 2005:188,
Lund, Anna Catharina, tjuvkona 1948/49:24,25, 2004:103,
Lund, Bjarne, norsk-svensk operasångare 1982:57,
Lundh, Chr., 1970:17,
Lund, Elsa, småskollärare 1964:172,
Lund, H.C.A. , cand.mag ledande senior i Kjöbenhavns studenterforening , undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177,
Lund, Inger, skolkökslärarinna 1964:75,
Lund(h), Jöns Petter, konditor 1954:54, 1962:36, 1968:11, 1993:14,32,
Lund, Karl Anders, vakt , avskedad båtsman, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Lund, Pehr af , major 1984:37,
Lundh, Peter P. hovfotograf Höganäs 1983:46(bild),
Lund, Richard, skådespelare 2000:37,
Lund, Sune, kolonist 2012:123,125(porträtt),
Lund, Z ., kandidat 1947:19,
Lundahl, Anders Georg , järnhandlande 1926/27: 28,150, 1956/57:178 , 1960:187,
Lundahl, Andreas, järnhandlare 1954:24f,27, 2004:90,92f,
Lundahl, Anton, glasmästare , borgare i Krafts rote 1743, g m Maria Lange 1938:28,61,
Lundahl, Eva Birgitta, f Bengtsson , dotter till Simon Fredrik B., g m Gunnar A. 1984:101,
Lundahl, Gunilla, byggforskare 1997:235,
Lundahl, Gunnar A. , länsnotarie Mariefred, g m Eva Birgitta f Bengtsson , dotter till Simon Fredrik 1984:101,
Lundahl, Ivar, språkvetare 1970:45,
Lundahl, J.P. , järnhandlare 1954:24, 1960:187,
Lundahl, Jöns P., folkskollärare 1964:163,
Lundahl, Linnéa , slöjdlärare 1964:173,
Lundahl, Marianne (Maja), Naturskolans förste föreståndare 2005:155,
Lundahl, Måns Pehrsson, vaktkarl 1948/49:172,173,
325

Lundahl, Nils, folkskollärare, hjälpklasslärare, hedersdoktor .ledamot av stadsfullmäktige (liberal), ,initiativtagare till Lunds arbetarinstitut och Centralbyrån i Lund för populärvetenskapliga föreläsningar, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 , Lunds kolonistpionjär, har fått ge namn till Nils Lundahls väg och kvarteren Folkbildaren och Föreläsaren 1926/27:115,, 1941:4, 1954:61, 1956/57:138f. 1960:8,104,132f, 180, 1964:15,17,19, 45,65,75, 79,89, 91f, 105, 107,120,123, 133,156 (gruppbild), 163, 1966:195,197, 1983: 98, 1998;110, 2005:189, 2011:212, 2012:22, 23(porträtt),
Lundahl, Olle, studentsångare 1981:53(bild),
Lundahl-Olsson, Ingegerd, konstnär 2008:83,
Lundberg , ”Akademins hårspecialist” 1968:65,
Lundberg , akademiträdgårdsmästare 1948/49:156, 1966:199, Lundberg , murarmästare Malmö 1936:60,
Lundberg, polis 1968:91,
Lundberg, svarvare 1926/27: 77(gruppbild132,
Lundberg , vaktmästare 1978:97,
Lundberg, A. , kopparslagare Lund , bror till Märta 1942/43:55,
Lundberg, Alfred, handlande Lunds Vävnadsdepot, son till Ola Jönsson 1954:5,7, 1977:5- 125,5(porträtt), 35(porträtt)36 (gruppbild),121, 1987:194, 1991:52, 54,91, 1993:140, 2003:63, 2004:37, 41,83, 114f,118f, 145, 150,
Lundberg, Alfred, skådespelare , teaterdirektör, g m operettsångerskan Maria 1982:59, Lundberg, Anna, g m Nils 1977:68,
Lundberg, Anna, f Nilsson g m August 1977:28,100,121,
Lundberg, Anna-Greta , f Holm g m Nils 1977:,110(gruppbild),121,
Lundberg, August, handlande i Eslöv, bror till Alfred , g m Anna Nilsson 23,27f,30,33,35,45,58,77,79,92f,100,107,112,121,
1977:9,13,15,20-
Lundberg, Bengt, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lunds filmavdelning Lundberg, Bengt , sämskmakare, borgare i Klemens rote 1743 1938:50f,69,
Lundberg, Bertil, bildkonstnär, grafiker, professor och lärare på Målarskolan Forum hos ABF i Malmö 2008:83,89.107,
Lundberg, C.F, biblioteksvaktmästare, pedell Värmlands och Kalmars nation, studentkårens biljettförsäljare 1978:44, 2000:13(bild),
326
2002:102, 154,

Lundberg, Carl Christian, skräddaremästare , gm Catharina Lovisa f Möller 1945:68,100,102,
Lundberg,Carl Joachim, akademiträdgårdsmästare g m Maria Catharina f Hesselgren 1926/27: 25,122,151, 1936:65,68, 1945:68,89ff,99f, 1998:46,
Lundberg, Catharina Lovisa , f Möller, g m Carl Christian 1945: 68,100,102,
Lundberg, Catharina Lovisa , g 1 m Magnus Nilsson 2 Petter Löwegren se även Löwegren 1945:66ff,69(porträtt),75,101f,
Lundberg, Ch. 1953:86 (bild),
Lundberg, Chr., konduktör vid fortifikationen Landskrona 1953:76,84f 86(bild), Lundberg,Christina Maria, f Kinberg g m boktryckare Nils Peter 1926/27:39,151,
Lundberg, Elisabeth, handläggare på skolförvaltningen, ledamot i skolförvaltningens förhandlingsgrupp 1991 om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178(gruppbild), 188,
Lundberg, Erik , antikvarie Riksantikvarieämbetet 1937:58,60f, 1939/40:6, 15 17,22,71,74,98f,
Lundberg, Erik, arkitekt och arkitekthistoriker 1985:2:52, 2008:97, Lundberg, Erik, småskollärare 1964:169,
Lundberg, Frank, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1993-95 , kdn söder 2005:216,237,
Lundberg, Frans, Malmö, filmproducent och biografägare 2000: 28,29(även bild),30f,
Lundberg, Fredrik, student 1842, professor vid veterinärinrättningen i Sthlm. 1932:14,40 (porträtt 11 i Carl Wetters porträttalbum),
Lundberg, Greta , fru, kallad Kage Greta 1954:49,53 (porträtt), 1968:102f, 2002:53(porträtt),
Lundberg, Gustava, husföreståndarinna Vallen, g m Måns 1977:68, Lundberg, Hanna, faster till Alfred 1977:9,13,
Lundberg, Ingar, f Olsdotter, g Ola, mor till Alfred handlande O.I. Lundberg 1977:5,15 ,20 (även porträtt), 22-24,28, 34,40,73,81,93f,100f,121,
Lundberg, Johan se Wickmark
Lundberg, Josef , son till Nils 1977:68,
Lundberg, Jöns, fabrikör blytäckare 1958:27,82,
Lundberg, Karin, f Olsson, g Alfred 1977:5(porträtt),7,17,73f,121, 327

Lundberg, Katarina Wilhelmina, f Blomberg, g m Petter Gustaf 1945: 101,
Lundberg(f Björkström), Kerstin, fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund , etablerad på 1960-talet 2002:102,126,139f, 154,
Lundberg, Lotta, föreståndare för Naturskolan i Skäralid 2005:155, Lundberg, Ludvig, poliskommissarie 1978:114,??? 2000:7 Lindberg ? Lundberg, Magnus, bokbindarelärling 1945:33f,
Lundberg, Magnus kyrkoherde Brunnby 1961:122,
Lundberg, Magnus, Lunds idrottsplats förste vaktmästare 1986:38(porträtt),
Lundberg, Maria, fostersyster och kusin till Alfred 1977:9,15,23,
Lundberg, Maria, operettsångerska, g m teaterdirektören Alfred 1982:59,
Lundberg, Maria Catharina, f Hesselgren g m Carl Joachim, dotter till Lars Hesselgren 1926/27: 122, 1945:68,92,99f,
Lundberg, Måns, trädgårdsmästare Vallen senare Voxtorp , farbror till Alfred, g m Gustava 1977:68f,
Lundberg, Märta , g m 1 kakelugnsmakaremästare Carl Petter Almström 2 m kakelugnsmakaremästare Anders Wennerberg , syster till kopparslagare A. Lundberg 1942/43:55,57, 1945:86,97,104,
Lundberg, Nils, sjukvårdare, mentalsjukhuset (hospitalet) , kakelugnsmakare , farbror till Alfred g m Anna 1977:67f ,
Lundberg, Nils, handlande f:a Lunds Vävnadsdepot, g m Anna-Greta Holm 1977:67,110 (gruppbild),121,
Lundberg, Nils Peter, boktryckare, g m Christina Maria 1926/27: 39f,125,151,
Lundberg, Ola Jönsson, handlande O.I. Lundberg, far till Alfred , g Ingar Olsdotter 1954:21, 23, 1977:5, 8(gruppbild), 12(bild), 13,20f,21 (porträtt),22f.67,69,73,77,93,100,109,112f,121,
Lundberg, Olle, son till Alfred 1977:73f,
Lundberg,Olof, foster (skogsförvaltare), 1926/27: 40f,151,
Lundberg, Olof , murgesäll, g m Ingar Olsdotter 1977:121,
Lundberg, Olof, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:195,
Lundberg, Olof (Ola Toddy) , traktör, bryggare 1948/49:30, 1960:59,87, 98, 1966: 49,52, 1977:55,93,121, 1993:130,
Lundberg, Petter Gustaf , djurläkare Skara, g m Katarina Wilhelmina Blomberg 1945:68,101,
328

Lundberg, Pär se Åkerlund
Lundberg, Selma, sångerska 1988:46,
Lundberg, Uno, 1977:5-7,
Lundberg, Åke, murmästare 1926/27: 40,151,
Lundblad, handlande och storviltjägare 1977:25,49,121, 2004:43,
Lundblad, Anders, byggmästare g Anna Nilsdotter , fars farbror till Alfred Lundberg 1977:20, 121,
Lundblad, Anna , g m Anders 1977:121, Lundblad, Carl , 1932:7,
Lundblad, Carl Henrik, akademiadjunkt i estetik, docent son till Johan 101,113,151, 1929: 42,48, 53, 1947:84,
Lundblad, Clementine, bosatt T omegapsgatan 1992:59f, Lundblad, Jan Erik, folkskollärare 1964:163,
1922:9,31, 1926/27:
Lundblad, Johan (Johannes), professor i romersk vältalighet och poesi (latin),Lunds universitets rektor 1806, boktryckare, bokhandlare, ägare av Krognoshuset, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 11, g m Margaretha Beata Sjöberg, far till Laura g Bolmeer, Carl Henrik och Johan Fredrik 1926/27: 10, 28,81,112f,123f,133,138, 1929:V,9f,53, 1930: 12 (bild), 1945:41,101, 1947: 102, 1951:44 ff.,(porträtt s. 45),88,89, 1956/57: 107, 1958:40f,45,59, 72,87,1961:10-15,17,23,68f, 69 (porträtt), 125, 1971: 6, 96f, 108,116, 1975:65,84,86,89f, 92, 96, 1979:53, 1985:1 :90, 1989:31,1992:133, 134(porträtt),
Lundblad, Johan Fredrik . af ,ämbetsman ,skriftställare, skrev historia över Karl XII, son till Johan, bror till Laura 1922:22, 1961:23,
Lundblad, Knut, ryttmästare, son till Johan 1926/27: 113,138,151,
Lundblad, Margareta Beata f Sjöberg g m Johan 1945:101, 1961:36,122,127, 1975:84, Lundblad, M.G. , änkefru 1956/57:71,
Lundblad, P.A. , charkuterihandlare 1995:75,
Lundbladh, J.Th., medicinare, sekreterare studentsångarna 1981:18f,
Lundbom, 1966:107,
Lundbom, Agnes, slöjdlärare 1964:173,
Lundbom, Anders Jacob , garvaremästare, g m Mathilda Hansine Ahlberg 1977:66,121, Lundbom, Anders Jacob , handlande, brandchef 1956/57:174,
329

Lundbom, Axel Theodor , manufakturhandlare Kristianstad, stupad vid Dybböl som frivillig på dansk sida 1956/57:174f,
Lundbom, A. J., handlande 1936:71f,74,
Lundbom, J.A. , garvare, direktör, kvarteret Garvaren är uppkallat efter honom 1968:40, 1998:38,
Lundbom, Johanna, fattighjon 1966:30,
Lundbom, Johannes, slaktare 1926/27: 70(bild), 130,
Lundbom, Mathild Hansine, f Ahlberg , g m garvaremästare Anders Jacob 1977:121,
Lundbom, P , läderhandlare 1956/57:165,
Lundbom, Paulus Elof, kamrer i Luggude härads brandstodsbolag 1956/57:174,
Lundbohm-Reutersvärd, Britt, konstnär 2008:80(bild),83,
Lundborg, Albert, scenmästare A F, ledamot i 1950 års karnevalskommitté 1986:99(porträtt), 1994:72,
Lundborg, Elin, folkskollärare 1964:139(gruppbild),166, Lundborg, Nils, studerande 1982:41,
Lundborg, Nils , sånglärare , gymnastiklärare katedralskolan , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:131,150,199,
Lundborg, P., lanrbrukare 1926/27: 121,
Lundborg, Paul , rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:87,188,
Lundborg, Per, lasarettssyssloman, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1926/27:11,122, 1966:199,215,
Lundborg, Sara, lottachef 1986:76(gruppbild),
Lundborg, Östen, fil kand 1973:67f,71,
Lundbye, Johan Thomas, dansk konstnär 1939/40:21, Kolla
Lundeberg, Carl J. , folkskollärare 1964:162,
Lundeberg, Christina Augusta, slöjdlärarinna 1960:53,56,71f , 95,161, 1964:160,173, Lundeberg, Frans Ferdinand, borgmästare Laholm 1956/57:176,
Lundebladh, Laurent, överste på Maglö 1934/35:29.
Lundeborg, Frans Hilding, folkskollärare 1964:164,
Lundeborg, Maria, småskollärare 1964:156(bild),
330

Lundeborg, N., banarbetare BLHJ 1987:184,
Lundeborg, Stig , bankdirektör, ansvarig för ekonomisk rådgivning i 1958 och 1962 års karnevalskommitté 1994:93,98,102(gruppbild),
Lundegren, Sophie, f. Lundsten , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:192f, Lundegård, Anna Bothilda, dotter till Per 1984:45,
Lundegård, Axel, författare, god vän till Victoria Benedictsson 2008:16, 18,
Lundegård, Axel Valentin, son till Per 1984:45,
Lundegård, Carl Wilhelm, son till Per 1984:45,
Lundegård Elna, g m Per 1984:45,
Lundegård, Johanna Maria , dotter til Per 1984:45,
Lundegård, Justus, konstnär, ordförande 1902 i ”Skånska konstnärslaget” 2008:66(gruppbild),70,
1979:XIII,
Lundegård, Per Larsson, timmergesäll g m Elna Christina f Persson, far till Johanna Maria,Carl Wilhelm och Axel Valentin 1984:40,45, 49,51,
Lundehll, O., timmerman 1950:18, 1962:28,
Lundell, gördelmakare 1936:23,
Lundell, Elsa, folkskollärare 1964:168,
Lundell, Jacob, professor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Lundell, Johan August, professor islaviska språk i Uppsala 1955:41,50,51, Lundell, Lars, ledamot i 1908 års karnevalskommitté 1978:115(gruppbild), 124, Lundell, Lars (Lasse) , studentsångare 1981:45,49,51,55,
Lundell, Lars, trädgårdsmästare 1962:10,
Lundén, Svante , direktör för Lunds kommunala fastighetsbolag 1952-63, ledamot opol i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1951-53 suppleant 1965-69 stadsfullmäktig ( s) 1973:85, 1997:36, 71,226-228,
Lundersten, Johan, professor i filosofi, Lunds universitets rektor, invånare i Krafts rote 1691
enligt sjättepenningslängden, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10f, 1947:101,
Lundgren, handlande 1939/40:75,
Lundgren , handlande på söder 1968:110,
Lundgren, hovkvartermästare 1966:87,
1924: 18,
331

Lundgren , järnarbetare och brottare 1968:77,
Lundgren, Mor , hökare 2004:50,69,
Lundgren, stud 1948/49:192,
Lundgren, Alma , biträde UB 1992:77,
Lundgren, Anders, bagare och djurläkare 1926/27: 126, Lundgren, Andirette Charlotte Josefin, f Kjellman, g Lars Johan Lundgren, B., fru 1956/57:105,
1977:121,
Lundgren, Bengt, ”Tusse” botaniker, ledamot i 1950 års karnevalskommitté 1994:72, Lundgren, Bernhard, adjunkt geolog 1963:43,
Lundgren, Egron, konstnär , författare 1973:16,
Lundgren, Elsa Catharina , f Roos, g m Torsten 1942/43:50,
Lundgren, Fritz, handlande , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:215, Lundgren, Gun, kostchef inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245, Lundgren, Herman Ludvig , kyrkoherde Bosjökloster 1956/57:177, Lundgren, Hilda Amelia, f Kjederqvist, g m Robert 1977:121,
Lundgren, Johan, deltagare i 1876 års karnevalståg 1978:50(gruppbild), Lundgren, Kerstin, ekonomichef vid skolkansliet 2005:188,
Lundgren, Lars, miljöforskare 2006:16,
Lundgren, Lars Johan, handlande, hökare f:a L.J. Lundgren, g m Andirette Charlotte Josefine Kjellman 1951:67, 1954:18,23, 1958:54, 1975:39, 1977:40,49,121,
Lundgren, Lorentz, teaterdirektör 1982:59, Lundgren, Max, författare 1999:61, 2008:47,57,
Lundgren, Per, järnvägsexpeditör, socialdemokratisk politiker, ledamot i i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1977-78, suppleant 1978-79 1987: 194, 1997:227f, 1999:6(även porträtt),
Lundgren, Petter, krukmakaremästare 1739-72 , ålderman i Lunds krukmakareämbete 1750, borgare i Vårfru rote 1743, g m Thala Christina Jönsdotter, far till Thorsten 1938:36,64, 1942/43:19,47f.67,69, 71(bild),72,81f ,83(bild),86,87(bild), 88,89(bild),90,109.
Lundgren, Robert , specerihandlande och leksakshandlare, g m Hilda Amelia Kjederqvist 1954: 17, 19, 1968:87,99, 1977:49,121, 1983:53,
332

Lundgren, Samuel Jönson ,smed, borgare i Klemens rote 1743, gesäll Christian och lärgosse Anders 1938:41,71,
Lundgren ,Samuel Jönson smeds gesäll Christian, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Lundgren , Samuel Jönson smeds lärgosse Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Lundgren, T(h)orsten, kruk- och pottemakare1755-89 , son till Peter och Thala Christina Jönsdotter g m Elsa Catharina f Roos 1942/43:47, 50, 81,109,
Lundgren, U. , läroboksförfattare 1956/57:52, 64, Lundh se Lund
Lundholm C. Mathias , konsertmästare,Akademiska kapellet, violinist , Otto Lindblads lärare 1932:18, 1956/57:155f., 1981:28,
Lundin, bosatt på Hospitalsgatan, hjälpte judarna vid sabbaten ”shabbes-goj” 1995:66,
Lundin, Anna Josefina, den första kända sockerbagaren i Lund 1867 1993:14,
Lundin, August Herman , adjunkt 1991:27,29f,
Lundin, Christina, intendent på Tuna inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244,
Lundin, Gunny arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1989-94 1997:228,
Lundin, Lillemor, biträdande rektor Gunnesbo 2005:243,
Lundius, dotter till urmakare Sven den första kvinnliga urmakargesällen 1968:45, 1977:50, Lundius, fotograf i Lund 2002:85,126,128 (bild), 154,
Lundius, smed 1948/49:28,
Lundius, Nic. Davida Lisen, f Lundquist , g m Sven 1977:121f,
Lundius, Sven, urmakare, g m Nic. Davida Lisen Lundquist 1968:45, 1977:50,121f, Lundkvist, fru handlande 1968:98,
Lundk(q)vist , fröken husägare 1968:45, 1977:66,
Lundkvist, Berne, fotograf 1997:83(bild),85(bild),110(bild),139(bild), 145(bild),154(bild),156(bild),163(bild),173(bild),170(bild),182(bild),190(bild), 2005:215 (gruppbild),
Lundmark, Efraim, konsthistoriker 1985:2:45,
Lundmark, Knut, professor astronomi 1947:55(gruppbild),103,
Lundmark, Sven-Erik, biträdande rektor vid Norra Fäladen II 2005:243,
333

Lundorff, Rikke, dansk sångerska 2011:196,
Lundquist, konstnär 1926/27: 125,
Lundquist, A . 1997:231,235,
Lundqvist, Amanda,syster till Augusta, Frans Oskar, Karl Edmund och Nils 2002:43 (porträtt),59(gruppbild),76 (porträtt),
Lundquist, Anders, 1987:194, 1999:omslag (bild),2,4(bild),6,17 (bild),25,56(bild), 63(bild), 74(bild), 106 (bild),108 (bild),110 (bild), 111f(bilder), 117 (bild),119f (bilder),122 (bild),
Lundqvist, Anna, 2002:112 (gruppbild),
Lundquist, Annica, andre vice ordförande i skolstyrelsen (s) 1980-82 2005:233,
Lundqvist, Arne Emund, g m Thyra 2002:84 (gruppbild),124 (porträtt),
Lundqvist, Augusta, syster till Amanda, Frans Oskar, Karl Edmund och Nils 2002:59 (gruppbild),
Lundquist, Bengt, packmästare LBJ stationskarl 1987:184. Lundqvist, Birger, bror till Blenda Maria 2002:124 (gruppbild), Lundqvist, Birger, banarbetare BLHJ 1987:184,
Lundqvist, Blenda Maria, syster till Birger 2002:124 (gruppbild), Lundquist, C.J., kolvakt LBJ 1987:184,
Lundquist,Elise ( Louise), hållplatsvakt Fågelsång , g m Olof , mor till Eric 1987:67(gruppbild), 161,184,
Lundquist, Eric, platsvakt Hardeberga , stins, son till Olof och Elise , g m Ruth BLHJ 1987:5, 145(porträtt),161f,164(gruppbild),184,194,
Lundquist, Folke, ledamot i 1928 års karnevalskommitté 1994:46,
Lundqvist, Frans Oskar, bror till Amanda, Augusta, Karl Edmund och Nils 2002:59 (gruppbild),
Lundquist, Gerhard , fiolist 1988:70,130,
Lundquist, Gunnar, lokalhistoriker 1995:154,
Lundquist, Gösta, musiker 1988:130,
Lundqvist, Henrik, tandläkare 1950:5,37,38,
Lundquist, Holger M. 1994:8,16(bild),
Lundqvist, Ingeborg, affärsbiträde på Polyfoto Thyra Lundqvists svägerska 2002:77(porträtt),90,
334

Lundqvist, Ingemar, handbollsspelare H 43 1986:74(gruppbild),
Lundqvist, Ingemar , revyansvarig i 1970 års karnevalskommitté 1994: 118,
Lundquist, Ingrid Petronella, f Persson g m Nils Peter 1977:122,
Lundquist, J. , konstnär 1978:31(porträtt),
Lundqvist, Jan-Erik, ”Janne” tennisspelare 1986:32f,
Lundqvist, Karl Edmund, bror till Amanda, Augusta, Frans Oskar och Nils 2002:59 (gruppbild),
Lundqvist, Magna, småskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,91,156(gruppbild), 170, Lundqvist, N., dödgrävare , trädgårdsmästare 1955:51,
Lundqvist, Nils, bror till Amanda, Augusta, Frans Oskar och Karl Edmund 2002:59 (gruppbild),
Lundquist, Nils Peter, glasmästare , g m Ingrid Petronella Persson 1977:50,122,
Lundquist, Olof , banvakt Fågelsång Revingebanan, g m Elise ,far till Eric 1987:67 (även gruppbild),88, 135(porträtt),161f,184,
Lundquist, Olof, stadsbud 2003:22,
Lundqvist, Peter, ”Mäster ulltrå”, skomakare 1926/27: 78,132,151,
Lundquist, Ruth , g m Eric 1987:161,162 (även porträtt),194,
Lundquist, Svante arkitekt, son till Yngve , ritade biografpalatset Filmstaden 1997:173,223, 2000:117,118(även bild), 119(bild), 120(även bild),121(bild),
Lundqvist, Thyra, f Månsson,, fotograf i Lund, bl.a. verksam vid Rekolids filmningar åt mormonerna, g m Arne Emund 2002:84 (gruppbild), 86-92,87(porträtt),88 ( gruppbild),89(bild),113 (porträtt), 128 (porträtt), 154,
Lundquist, Yngve, arkitekt Lundquist & Rendal arkitekter, ritade flera objekt åt LKF från 60- talet och framåt och Fäladsgården åt skolförvaltningen 1971, far till Svante 1980:10, 1997:84 ,107f, 137,138(även bild), 139(bild),140.142(bild), 154 (bilder),155,157 (bild), 160,166,173,179,220-223.232, 1998:93,101, 2000:112, 2003:88(bild),104, 2005:76(bild),80f,99,246, 2006:54,64f,117, 127(bild),128f,135, 2011:226,
Lundstedt , skräddaregesäll 1966:111,
Lundstedt , vagnmakare 1965:46,
Lundstedt, Bengt , bagare, borgare i Klemens rote 1743, lärgosse Anders 1938:25,70, Lundstedt, Bengt bagares lärgosse Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Lundstedt, Nils, 1942/43:40,
335

Lundsten, Birger, finländsk arkitekt 1997:205,
Lundsten, Christina , jungfru 1942/43:55,
Lundsten, Elna Catharina, 1951:64
Lundsten, Emanuel, gästgivare, sämskmakare 1951:64 ff,92, 1966:27?, Lundsten, Hans , tobaksplanterare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:52,65, Lundsten, Hans , vitebrödsbagare 1951:60,91,
Lundsten, Johan , bryggare, borgare i Klemens rote 1743, dräng Ola 1938:71, Lundsten, Johan bryggares dräng Ola, invånare i Klemens rote 1743 1938:71, Lundsten, Jöns Christian, bryggare ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1958:72, 1966:34,211, Lundsten, Jöns Petter, kopparslagare 1951:64, 1955:64,66,
Lundsten, Sven(Svante), ”Kvasta-Lundsten,”,fabrikör, källarmästare 1926/27: 53,151, 1933:26, 1951:60 ff,81,91, 1982:73, 2004:13f,
Lundström , arbetare 1976:77f, Lundström , cirkusartist 1948/49:89, Lundström, läderhandlare 1968:87,
Lundström, Bo, studierektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1962-71 och vid Järnåkra rektorsområde 1971-72, rektor i Södra Sandby rektorsområde 1972-79 2005:82,98,187,237,240,
Lundström, Jeppa, visitör, invånare i Krafts rote 1743 1938:59, Lundström, Johan Per, boktryckare i Jönköping 1926/27: 38,151, Lundström, Johan Peter, guldsmed 1926/27: 126,
Lundström, Selma , skådespelare Gullebo 1918 1992:50(bild), Lundström, Sven, arkeolog 1980:9,
Lundström, Ä., skomakaremästare 1954:17,
Lundvall, Arne, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Lundvall, Carl Fredrik, läroverksadjunkt katedralskolan, senare lektor Skara 1960:171, 1992:19,
Lundwall, H.C., gästgivare 1948/49:79,
Lundvall, H.P. , handlande 1926/27: 62,151,
Lundvall, Hans Petter, gästgivare , skomakare 1951:64, 1958:55,
336

Lundwall, Julia, fotograf i Lund etablerad 1889 2002:85,103,126, 139f, 143,147,154,
Lundwall, Mattis Anderson , sämskmakare,ålderman, borgare i Vårfru rote 1743 son Carsten Mattison och lärgosse Johan 1938:50f,62,
Lundwall, Mattis Anderson sämskmakares lärgosse Johan, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Lundvall. Åke , banarbetare BLHJ 1987:184, Lunge,Vincent, adelsman 1946:32,44,
Lunthin, Hans Ifversson, guldsmed 1938:29,
Lunthin, Ifvar Hansson , akademiglasmästare 1938:28, ”Lusa-Landgren” se Landgren
Lusth, Nils, 1987:194,
Lustig, Karl Trued, vakt , avskedad båtsman, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Luth, Axel Peter, kykoherde Borås, prost, teol dr Lund 1971:67,70,85,137,
Luther, Martin, reformator 1929:XII, 1936:15f , 1960:16f, 1961:94, 1964:150, 1975:17, 1985:1:32,39,126, 2001:60,
Luthman, domkyrkoinspektor, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 17,19 , 1953:45,
L.W. 1982:53,55-57,
Lübeck , Sven , kommunikationsminister (h) vattenbyggnadsingenjör 1999:78,
Lybecker, Georg Henrik , överste, chef för Lybeckers skånska ryttare vid slaget i Lund 1676 1996:32,34,170,199,213,
Lyckberg, K.J. , tunnbindare 1950:26,
Lycke, Laurentius, rektor Metopolitanskolan Köpenhamn , morbror till A Textorius 1985:1:101,
Lydman, Johan Christoffer, akademisnickare 1938:48,
Lühr, Heinz, ordförande för SFL (Svenska facklärarförbundet), Lykke, Nils , dansk specialist på stereogram 2002: 157, , Lykke, Peder se Peder
Lüning, Oskar Natanael, disponent på lundamejeriet 2004:48f, Lysander, grekisk fältherre 1985:1:107,
2005:126,
337

Lysander, Albert, professor i romersk vältalighet och poesi , rektor , ledamot av 1900 års karnevalskommitté 1932:25, 1947:16,70,102, 1963:43, 1969:16, 1978:98(gruppbild), 1982:36, 1984:57,1992:41,131,143f, 1993: 32, 1999:18,20,
Lysander, N., överkonstapel 1948/49:97, Lysander, Per, författare och teaterman 1994:117,
Lütken , dansk chef för värvat infanteriregemente vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,111,220,
Lüttichaus dragoner under slaget vid Lund 1996:218???
Lyttkens, Ebba, kommunalråd (fp(, g m Hampus , suppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1986-89, 1995 1997:190 (gruppbild),228,
Lyttkens, Hampus, professor teologi, prorektor, g m Ebba , medlem i 1978 års garantikommitté inför karnevalen 1983:9,101-106, 1994: 116,133,
Lyttkens, Ivar Adolf, lärare naturvetenskap, katedralskolan 1985:1:140,
Lützow, överste chef för 4 Jyske reg vid slaget i Lund 1676 1996:38,42,111, 127,220,
Lång, Helmer , författare, litteraturvetare, förestod ”konstifiket” ”Orientalister och feminister” vid 1974 års karneval förestod ”konstifiket” vid 1982 års karneval 1993:88, 1994: 128,146,166,
Lång, Öjevid, författare, poet och översättare 2008:50,
Långa Ned se Anders Fredrik Lindfors
Länsberg, Olle, författare 2000:89,
Lärka, Gustaf, krukmakarmästare , ålderman, krukmakarämbetet Ystad 1942/43:14-16,
Löchertm överstelöjtnant , chef för Burghausens dragoner vid slaget i Lund 1676 1996:213,
Lödman, Magnus Laur, kandidat 1947:20,
Löfberg, Bo , stod för klippningen av filmen Lund- en stad med traditioner 1947 2000:77,
Löfberg, Gustaf, drev öppnandet av Saga-biografen 1938 2000:64,
Löfberg, Jockum, läkare , ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Löfberg, Lars 2000:10,
Löfberg, Sten, chef Göta- film , delaktig i Saga-biografens renovering 1966 2000:92 (gruppbild),
Löfdahl, Carl , hökare 1951:76,
Löffler, 1920:25,
338

Löfgren, snickarmästare , 1966:174,
Löfgren, Albin, civilingenjör Sthlm 1933:6,
Löfgren, Anna Stina, f Kolmodin , g m Jacob 1945:11,13,17f,21, 23, 100f,
Löfgren,Christina, f Lundroth, g m Jacob 1945:13,17, 100,
Löfgren, Claes , medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen – Tre dagar i maj” 1994:4,137,147(nedre bilden),
Löfgren, Håkan, tunnbindaremästare Varberg, g m Lucia f Espelund 1945:11f,101,
Löfgren, Jacob, klensmedsmästare g m 1. Christina f Lundroth 2. Anna Stina f Kolmodin 3 Maria Elisabeth f Schargren, far till Johan, Jöran, Hans, Carl, Petter och Johan Fredrik och Petter Löwegren i äktenskapet med Anna Stina 1936:29(bild),45f,84, 1945:11ff, 15(bild),17(bild),23, 26, 27 (bild), 28,35f, 51, 100f103, 1951:16,30,31, 73, 78,80,83-85,
Löfgren, Johan Fredrik, kardmakare , g m Matilda Justina Thulin 1977:82f,122, Löfgren, Johannes, handskmakare, g m Rebecka f Wittberg 1945:11f, 101, Löfgren, Lucia, f Espelund , g m Håkan 1945:101,
Löfgren, Maria Elisabeth, f Schargren g m Jacob 1945: 17,52,100,103, Löfgren, Matilda Justina, f Thulin g m Johan Fredrik 1977:122,
Löfgren, N.C., sekreterare uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176, Löfgren, N.I., kartritare 1990:63(även bild),
Löfgren, Nils, son till Johan Fredrik 1977:82f ,96,104,107,122,
Löfgren, Olof , stolmakare 1948/49:175,
Löfgren, Rebecka, f Wittberg, g m Johannes 1945:101, Löfgren, Sutte , kapellmästare, trumpetare 1986:23(gruppbild), Löfkvist, Alva , Malmö 1993:141,
Lövkvist, Gert, skolinspektör, 2005:189,
Löfmark , 1967:10,
Löfmar(c)k, Johan Mathias, docent , akademibokhållare, senare akademiräntmästare, ritade 1837 års Lundakarta 1926/27: 42,45,50, 126, 135,151, 1956/57:97, 1966:110(bild), 1990:9,66 ,67(bild), 2011:206,
Löfmark, Sofia Ulrika, g m Paul Boström 1962:47,
Löfquist, Carl-Gustaf, källarmästare Storkällaren 1993:93,141,
339

Löfquist, Maj-Britt , 1993:97,
Löfqvist, Erik, son till Johan Adolf, skall ha gett namn till Erikslund enligt Ingemar Ingers 1970:29, 2003:103,
Löfqvist, Johan Adolf, stationskarl LBJ Bjärred, stationskarlsförman, kontorsbitäde, kontorist BLHJ, far till Erik 1970:29, 1987:46 ,147 (gruppbild) , 169 (gruppbild),184, 2003:103,
Löfqvist, Johan , fru son och sonhustru 1987:160(gruppbild), Löfqvist, Karl-Erik, 1947:95
Löfqvist, Thomas, fotograf Sydsvenskans bildbyrå 2011:231(bild), Löfqvist, T omas, författare 1993:10,141,
Löfstedt, Annie, litteraturkritiker Sydsvenska dagbladet 1985:2:64,
Löfstedt, Einar, professor romersk vältalighet och poesi 1992:83f,
Löfstrand, Lars-Ove, personalchef vid personalavdeningen vid skolkansliet 2005:188,
Löfström, Axel Bernhard, ”Pitter Lövas”, adjunkt kristendom, skolbibliotekarie katedralskolan 1992:19,71,
Löfström, Inge, präst 1993:74,
Löfström, Kerstin, 1987:194,
Löfström, Thomas, författare 2003:11,119,
Löfwall, Oscar, konsul Helsingborg, disponent vid Lunds bryggeri ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 2011:212,
Löfving, Concordia , författare, fosterson Hjalmar 1988:12,26(även gruppbild),119,135,141, Löfving, Hjalmar, fosterson till Concordia 1988:26(gruppbild),
Löfving, Lars, kännare av Bjärreds historia 1987:36,
Lög, Jens, 1962:57,
Löndahl, Hjalmar, docent , laborator , kemist, lärjunge till C.W. Blomstrand 1984:54,75,79,96f,
Lönegren, Björn, arkitekt 2000:60,
Lönegård, Peter , författare, konstnär och grafisk formgivare 1994:4,164, 1996:68(bild),112(bild),117(bild),132(bild),137(bild),143(bild), 1998:2,54-57(bilder)154f(bild), 2001:11(bild),17(bild),21(bild),24f(bild), 39(bild), 50(bild), 55(bild),58(bild),62(bild),66(bild),75(bild),79(bild), 2003:120,
Lönnegren, Johan Peter, boktryckare 1926/27: 40,151,
340

Lönnroth, Måns, miljöforskare 1983:113,
Lönstrup, Jörn, dansk lokalhistoriker 2009:152,
Löthman, Tor, bokhandlare 1975:60,1993:55(gruppbild),
Löthwall, Lars-Olof , journalist , fotograf , skådespelare 2000:110(bild),
Lövander, Alma, småskollärare 1964:170,
Löwegren , smedsmästare 1955:59,
Löwegren, Abraham, kakelugnsmakarelärling , son till Petter 1945:84f,77,101,
Löwegren, Amanda Beata , f Grähs , g m Frans Evald 1977:122,
Löwegren, Anna, fru Lund 1945:14(bild),
Löwegren, Anna, född Berg , g m Johan Fredrik 1945:11,29,97, 101,
Löwegren, Anna Catharina Maria , se Borgström
Löwegren, Berhe Marie, f Semb g m Hans Petter 1945:77,82,101,103,
Löwegren, Bo, advokat Ystad 1945:73(bild),
Löwegren Bror Johan, smedsmästare och lantbrukare i Aringsås, g m Martha f Östergren , son till Petter 1945:77ff,79(porträtt),90,101,
Löwegren, C.G., medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild), Löwegren, C.M., professor, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild),
Löwegren,Carl , klensmedsmästare , g m Maria f Holmgren 1945:11,23, 28,31, 34 ,99,101, 1951:9, 19,
Löwegren, Carl Edward, musikdirektör vid Livgardet till häst, son till Jöran och Margaretha 1945: 25,101,
Löwegren,Catharina Lovisa , f Lundberg lärare, g m Petter, tidigare g m Magnus Nilsson se även Nilsson 1941:18,22,25(porträtt),26, 1945:51ff, 97, 102,
Löwegren, Christina Maria ”Malla” dotter till Petter 1945:66,77,
Löwegren, Ebba, fröken, medlem av Lunds fotografiska förening dotter till Michael Kolmodin 1926/27:116, 1945:7,43,90, 95,101,1951:7, 2002:69 (gruppbild),
Löwegren, Elin Nadeschda, f Petersen g m Michael Kolmodin 1945:77,102, 1977:122, Löwegren, Elna Catharina, f Almström g m Petter 1945:51ff,97,101,
Löwegren, Emma Maria Gustafva, se se Thiis
Löwegren, Erica Petronella Aquilina , g m Anders Olsson, dotter till Petter 1945:77, 341

Löwegren, Erik, sekreterare i 1920 års karnevalskommitté, och ledamot i 1924 års kommitté 1994:31,40,
Löwegren, Frans, son till Frans Evald, bror till Gustaf 1977:109,
Löwegren, Frans Evald, kakelugnsmakare Malmö , g m Amanda Beata Grähs 1977:24,122,
Löwegren, Fritz (Fredrik) Georg August, direktör för Göteborgs trädgårdsförening, g m Johanna Dorothea Wilhelmina f Borgström , son till Petter 1936:29(bild), 1945:69, 72,77,89,101,
Löwegren, Gustaf , handlande Tomelilla, g m Olga Gustava Trobäck, god vän till August Lundberg, son till Frans Evald 1977:24,27f, 100, 107,109,122,
Löwegren, Gustaf Albert, kapten vid Västernorrlands beväringsbataljon , son till Jöran och Margaretha 1945:25,101,
Löwegren, Hans(Johan), vinhandlande Helsingör, g m Helena Blackwood i hennes första gifte, son till Jacob Löfgren, bror till Petter, hans gravvård är Norra kyrkogårdens äldsta 1936:29(bild),46, 84 ,1945:98,101,
Löwegren, Hans Petter, guldsmed och köpman i Kristiania (Oslo), g m Birthe Marie f Semb, son till Petter 1945:81ff,83(porträtt)101,103,
Löwegren, Hedvig Wilhelmina, f Bourghardt, g m Johan Jacob 1945:77
Löwegren, Helena, f Möller, g m Johan Henrik , mor till Emma Maria Gustafva, g m Abraham Böckman 1945:77,101f,
Löwegren, Isac, skolelev 1956/57:149,
Löwegren, Isak, kakelugnsmakare, krukmakare 1843-87, innehade vid slutet av sitt liv glas- och porslinsbutik på Fiskargatan , g m1 Johanna f Hansson 2. Elna Catharina f Almström , son till Petter 1942/43: 54, 57,60-62,60 (porträtt), 61(porträtt),106,107(bild),109, 1945:77,84f, 85(porträtt), 87(porträtt), 88(bild),89(bild),f99,101,106, 1954:22,
Löwegren, Jacob Enoch , verkmästare Sthlm, g m Johanna Ulrika f Lindman son till Petter 1945:77
Löwegren, Johan se Hans
Löwegren, Johan Fredrik, ritlärare vid Göteborgs Gymnasium , g m Anna , född Berg 1945:11,17(bild),23,28f,29(bild),97,101,
Löwegren, Johan Henrik, klensmedsmästare, g m Helena f Möller, son till Petter 1945;14,27(bild),77,81,82(porträtt),101f,1960:120,
Löwegren,Johan Jacob, bagare och gästgivare i Gråmanstorp, g m 1 Karin Hultberg 2 Hedvig Wilhelmina Bourghardt, son till Petter 1945:77,
Löwegren, Johanna, f Hansson, g m Isak kakelugnsmakare 1945:77,88,99,101,
342

Löwegren. Johanna Dorothea Wilhelmina , f Borgström , g m Fritz Georg August 1945:77,101,
Löwegren, Johanna Ulrika, f Lindman g m Jacob Enoch 1945:77
Löwegren, Jöran (Georg), boktryckare och assessor Göteborg, g m Margaretha Christina f Lindbohm, far till 6 barn Gustaf Albert,Carl Edvard,Ludvig Leonard och tre döttrar 1945:11,23ff25(porträtt) ,62,100,102,
Löwegren, Karin, f Hultberg gm Johan Jacob 1945:77
Löwegren, Lilly Mildihjerth, f Billbergh, g m Ludvig Leonard 1945:102,
Löwegren, Ludvig Leonard , major i armén, g m Lilly Mildihjerth f Billbergh , son till Jöran och Margaretha 1945:25,102,
Löwegren, Margaretha Christina, f Lindbohm, g m Jöran, mor till 6 barn Gustaf Albert,Carl Edvard,Ludvig Leonard och tre döttrar 1945: 11,25,62, 100, 102,
Löwegren, Maria, f Holmgren, g m klensmedsmästare Carl 1945:11,28,99 , 101, Löwegren, Maria, f Hawerman g m Michael Kolmodin 1945:90, 99,102, 1977:77,122, Löwegren, Martha, f Östergren g m Bror Johan 1945:77,101,
Löwegren , Michael Kolmodin, med dr , professor, instiftare av stipendium på katedralskolan, g 1 m Maria f Hawerman 2 m Elin Nadeschda Peterson, far till Ebba, son till Petter, Löwegrenska trädgården är uppkallad efter honom 1921:19,22, 1926/27:115,120, 122f, 133, 1945:8,69, 72,73(bild),77,89ff ,91(porträtt)),96,99,102, 1970:65f, 1977:61,122, 1981:44, 1985:1: 196f, 89:30, 76, 1992:15,66, 1998:45f,
Löwegren, Olga Gustava, f Trobäck, g m Gustaf 1977:122,
Löwegren, Petter, akademismedsmästare, g 1 m Elna Catharina f Almström 2 m Catharina Lovisa Lundberg, son till Jacob Löfgren , farfar till Yngve, far till 10 barn , med Elna Catharina , Anna Catharina Maria,Johan Jacob,Erica Petronella Aquilina,Bror Johan , Hans Peter,Abraham,Isak,Jacob Enoch,Johan Henrik och Christina Maria, 2 barn med Catharina Lovisa, Fritz Georg August och Michael Kolmodin 1926/27:115f122,136, 1936:83f,1941:25, 1942/43: 53, 56,60, 112, 1945:5,f,7(porträtt),11,23, 30ff, 75-77, 96f,101f, 1951:5 (porträtt), 6, 9ff,73(bild),80,81,82,83,85,88,89, 1956/57:50, 1960:38 , 1962; obs 1970:21, 33, 1989:30f,40,42,75f, 2004:13,98,
Löwegren, Yngve, museman forskare 1936:83, 1942/43:56,61(bild), 79(bild), 106,107(bild),112, 1945;88(bild), 89(bild),95, 1959:85, 1962:11f, 38, 51, 64,70,72,78, 1969:19, 1970:65, 1971:22, 1972:124, 1973:71, 1977: 4, 1979:I-XVI, 1986:52, 1989:75, 2004:150,
Löwenadler, V.J,G,? deltagare 1890 års karneval 1978:80,
Löwen, Carl Johan von , innehade 1751 Snogehom 1942/43:20,
Löwenberg, Gustaf, folkskolinspektör 1960:182,
343

Löfvendahl,Anita, fröken 1979:III,
Löwenhielm, Anna , g m Gustaf Adolf , dotter till Jonas Wåhlin 1984:34,
Löwenhielm, Carl Gustaf, greve, kansler 1965:58,61f,67, 1971:51, 66,71, 102, 1972:10,12, 13(porträtt),15,20f,55,102,137,
Löwenhielm, Gustaf Adolf , akademisekreterare , lagman, g m Anna f Wåhlin , 1984:34, Löwenskiold, Gregorius, 1996:215,
Lövgren , kardmakare 1968:49,
Lövgren, snickaremästare 1966:121,172,
Lövgren, Brita, folkskollärare 1964:101,
Lööf, Lars Olof, arkivarie och museiman 2002:158,
Lööf-Johansson, Anne-Marie, skolkamrer på 1960-talet 2005:188,
Löök, Anders, Flackarp, hade egendom i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 27,
Löök, Jöns, invånare i Krafts rote till sin död snart efter 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 23,
Löök, Knut Andersson, Trulstorp, hade 1677 egendom i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 42,
Mach, Ernst, österrikisk fysiker 1983:80,
Machabaeus, Christian, kanik Lund 1946:20f, 54,
Machiavelli, Niccolò, florentinsk författare och filosof 1996:1,239,
Macia, Rafael, fotograf IBL Bildbyrå 2011:244(bild),
McCully, Newton A, amerikansk observatör vid den manchuriska fronten 1904-05 1996:71,239,
McDonald, Jeannette, amerikansk sångerska och skådespelerska 2000:66, Mackarness, Mathilda, barnboksförfattare 1996:173(bild),
Mackeprang, Mouritz , dansk historiker , museumdirektör Nationalmuseet Köpenhamn 1920:33, 1933:6,
Maclean, Rutger, lantbruksreformator 1970:55, McLennan, Anita, montessorilärare 2005:191,
Maddox, Richard Leach, engelsk läkare, arbeter inom mikrofotografi, uppfinnare av bromssilvergelatinplåten (torrplåten) 2002:28,154,
344

Madigan , fru cirkusägare 1968:24,
Madigan, Elvira, dansk cirkusartist, född Hedvig Antoinette Eleonore Jensen, dotter till den norska cirkusartisten Eleonor Cecilie Christine Marie Olsen och den danske stallmästaren Frederich Jensen 1977:56,122, 2000:89, 2003:60,
Madigan, John Adalbert, cirkusdirektör, dog 1897 enl gravstenen av brännsår då han försökte rädda hustru och barn 1977:56,122, 2003:60f,
Madigan, Motalia, dotter till John Adalbert dog vid vid nio månaders ålder 2003:61, Madigan, Rosa, cirkusartist syster till Elvira 1977:56,
Madison, Sigrid, speciallärare på Svaneskolan 2005:56,
Madsen, Harald, ”Släpvagnen” dansk komisk filmskådespelare 2000:55,
Madsén, Lars, författare, regissör och reporter 2006:21,
Madsen, Mogens (Matthiae, Magnus), lektor, biskop Lund 1589-1611, rektor katedralskolan , nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden har fått ge namn till kvarteret Mogens Madsen 1919:6, 1924: 12, 1939/40:94, 1946:8,12,16-18, 20-22,37- 39,41f,44-47, 55, 1953:8,14, 15,23, 1980:26, 1985:1:36 (bild),38f, 1985:1:187, 1985:2:22,26,38,53, 1990:8, 1996:224, 1998: 14,69, 2001:22,43f,
Madsen, Niels, rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:187,
Madsen, Peder, biskop Själland 1962:70.1968:104,
Madsen,Per Kristian, medeltidsarkeolog , konsthistoriker, museiman 1980:106,148,
Madvig,Johan Nicolai, dansk filolog och statsman undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1961:108,131, 1996:177,
Magalotti, Lorenzo, italiensk diplomat utgav reseskildring från Sverige 1996:91,
Magister Majestatis Domini , eller Trydemästaren , romansk anonym stenmästare, verksam i Skåne och Gotland under 1100-talet 1920:28f,31,
Magito,Angelique, skådespelerska 1926/27: 56-58,128,151,
Magntorn, John, fastighetmäklare St. Råby 1970:8,
Magnell, Ola, sångare 2011:196,
Magnus den gode, dansk kung på 1000-talet , har gett namn till kvarteret Magnus den gode 1998:105,
Magnus, Carl, konstnär 2003:93(bild), 2008:110(bild),111f,113(bild),
Magnus Eriksson (Smek) svensk och skånsk kung, g m Blanche 1980:109,145, 1998:61, Magnus Jarl, Orkeneyöarna, helgonförklarad, har gett namn till S:t Måns 1930: 16, 2001:22, 345

Magnus Nielsen ( Nilsson), ärkebiskop i Lund 1379-90 1946:32, 43, Magnusson, kolonist 2012:62,
Magnusson, skomakare 1989:88,
Magnusson, Alva, städerska Lund V 1987:184,
Magnusson, Arne, folkskollärare, tillsynslärare 1964:165,175, Magnusson, Charles, svensk tidig filmmagnat 2000:20,28,32,45, Magnusson,, Christer, fotograf 2002:150,
Magnusson, Elin , f Jonasson, g m Peter 1984:74,
Magnusson, Elsa, 1989:88-90, Magnusson, Gerhard , 1993:10,141,
Magnusson, Greta, sekreterare, medlem av Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005:190
Magnusson, Hanna, g m Nils 1977:122,
Magnusson, Inga , f Olsson. småskollärare 1964:170,
Magnusson, Karin, personalchef. huvudförhandlare för skolstyrelsen 2005:126,188,
Magnusson, Nils, torpare Bjärred, g m Hanna Jönsdotter 1977:34,45,122,
Magnusson, Peter, torpare far till Salomon Kallenberg, g m Elin f Jonasson 1984:74,
Magnusson, Ruth Elin M., småskollärare 1964:171,
Magnusson-Sallmén, Gerd, småskollärare 1964:171,
Majolus, abbot vid cistiercienserklostret i Cluny 2001:33,
Makarios, egyptisk eremit, ökenfader 2001:31,
Makavjev, Dusan, serbisk filmregissör och manusförfattare 2000:91,
Malan, Daniel Francois , sydafrikansk premiärminister 2000:82,
Malander, Erik, Lunds förste badmästare och simtränare 1986:41(porträtt),
Malinovitz, Herman, amatörskådespelare 1995:145(bild),
Mallet, Fredrik, professor matematik Uppsala 1971:115,
Malling , 1994:60,
Malling, Otto, direktör för musikkonservatoriet i Köpenhamn , tonsättare organist, Nodermanns lärare 1988:25f,28,46f,87,
346

Malm, skräddarmästare , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:86f,88,107,212, Malm, Anna, g Ernst 1976:22,
Malm, Anna, gymnastiklärare på Spyken från 1922 och in på 50-talet 2006:8, Malm, August Wilhelm, intendent vid Göteborgs museum 1926/27: 63,151, Malm, Brita , skolkökslärarinna 1964:75,
Malm, Ernst, handlande 1976:22,
Malm, Gustafva Christina, f Gyberg g m Jöns 1945:102,
Malm, Johan Teodor , pastor, kyrkoherde 1960:71,72,119,120,163,164, 187, 1964:75,84, Malm, Johannes, tenngjutaregesäll 1933:22,
Malm, Jöns (Joh(a)n), traktör Malmska källaren, lantbrukare, g m Gustafva Christina f Gyberg 1926/27: 53, 128,138,151, 1945:76,102, 1951:20, 81,91, 1956/57:26 , 1961:118f, 1962:38, 1982:13,73, 1993:84f, 2004:14,
Malm, Nils, målare 1926/27: 21,151,
Malm, Nils Eskilsson , krukmakaregesäll Malmö, avsåg gifta sig med krukmakaremästare Lars Hanssons änka 1942/43:18,
Malmberg, järnhandlare , borgare i Krafts rote 1743 1938:17,22,61, Malmberg, Anna , se Sandberg, Anna
Malmberg, Anna-Maria, f Håkansson, g m Nils Jönsson 1977:122, Malmberg, Bertil ,författare 1994:69(bild), 2008:38,
Malmberg, Claes, naturskoleföreståndare 1990 2005:155, Malmberg, Eric, regissör till film från 1912 2000;142,
Malmberg, Finn, direktör, nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1994:157,
Malmberg, Hans, vaktkarl 1948/49:154,174,
Malmberg, Nils Jönsson, kakelugnsmakare Karlskrona, g m Anna-Maria Håknsson 1977:115, 122,
Malmberg, Sigfrid, reparatör BLHJ 1987:184,
Malmborg, Anna Stina g m 1 tenngjutare Hans Cron 2 tenngjutare Christian Fredrik Baldthoff 1982:64,
Malmborg, Hanna Sofia se Sjöström
347

Malmborg, Åse, studierektor vid invandrarundervisninens rektorsområde 1994-95 och för Klosters rektorsområde 1995-01 2005:191, 235,241,
Malmer, Gudrun folkskollärare 1964:100,168,
Malmeström, Elis, biskop i Växjö 2009:42,
Malmeström de Laval, Tamara, konstnär 2008:152(bild),153,
Malmgren, vagnmakare 2 stycken 1970:70,
Malmgren, Anna, g m Ragnar efterträdde honom som föreståndare biografen Regina 2000:83,85,98,104,
Malmgren, Bertil , 1994:1(bild),65,
Malmgren, M., banarbetare BLHJ 1987:184,
Malmborg, Magnus, idrottschef på Kultur- och fritidsförvaltningen, Lund 2011:32,
Malmgren, Eva, se Munch af Rosenschiöld
Malmgren, N.O., söndagskollärare 1956/57:95,
Malmgren, Peter, kyrkoherde Svedal, prost 1961:125,
Malmgren, Ragnar, biografmaskinist från 1922 senare föreståndare biografen Regina , g m Anna 2000:53,74,83,85,
Malmgren, Robert, deltagare i 1876 års karnevalståg 1978:50(gruppbild), Malmgren, Tage, 1975:45,
Malmkvist, Erik, SJ:s ekonomiska byrå 1987:143,
Malmkvist, Hjalmar se Malmqvist
Malmlundh, Lorenz, dövstumlärare ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1960:109, 132f, 140,172,173,178,188,189, 1964:14,74, 76,83, 1987.186,
Malmqvist , smedsmästare 1936:60,
Malmqvist, Anders, pianobyggare, g m Hanna Persdotter 1977:17,122,
Malmqvist, Andreas, inventerade träd i Lunds stadspark 2011:18,272,
Malmqvist, Bertil, regisserade tillsammans med Rune Trolleryd porrfilmen Ligga i Lund 2000:129,147,
Malmqvist, Elof, timmermästare 1956/57:99,
Malmqvist, Eve, professor i pedagogik vid Linköpings universitet 2005:55, Malmqvist, Hanna, g m Anders 1977:122,
348

Malmqvist, Hjalmar, folkskollärare och försäkringsinspektör Malmö, lekkamrat till Alfred Lundberg, son till Anders 1977:17,102, 107,122,
Malmqvist, Inger, orförande i skolstyrelsen 1995 (s) 2005:233,
Malmqvist,Nils, ” Nisse” författare till 1962 års herdespel, författare till 1970 års herdespel 1994:104,121,
Malmqvist, Stig , ”Bom” revygeneral Smörlyckans IF 1989:94, Malmros, pantlånare 1968:101f, 2004:76f,
Malmros, Anders, källarmästare, bror till Jacob 1926/27: 21,134,151, Malmros, Anna Christina, g.. David Hansson 1950:30,
Malmros, Anna Lovisa , f Trana , g m Gilius 1977:122,
Malmros, Gilius, akademibokhållare, g m Anna Lovisa trana 1951:30, 1977:122,
Malmros, Jacob, bryggare och traktör, källarmästare, bror till Anders 1926/27: 84,134, 151, 1950:30,32, 1962:38, 1982:46,75,
Malmros, John , folkskollärare 1964:165, Malmros, Signe, slöjdlärare 1964:173,
Malmsjö, Jan, skådespelare och sångare, gästspelade i 1986 Års spex ”Alexander” 1994:155,
Malmström , flickorna 1977:95,
Malmström , snickarmästare 1948/49:192,
Malmström , verkmästare 1968:83,
Malmström, Agnes Maria Wilhelmina, f Hansen, g m Anders Peter
Malmström, Amanda, g m Emil 1977:122,
1977:122, 1993:78,
Malmström. Anders Magnus, lärare katedralskolan, fil dr 1985:1:190,
Malmström, Anders Otto , tegelbruksägare Pålsjö tegelbruk, g m Eva Charlotta Olsson
1977:27,79,122,
Malmström, Anders Peter, tegelbruksdisponent Pålsjö tegelbruk och innehavare av Malmströms konditori i Lund , ledamot i Lunds stads järnvägsförvaltningsutskott , ägare Smörlyckan, g m Agnes Maria Wilhelmina Hansen, f Oalo 1977:95, 122, 1987:186, 1989:86,
Malmström, August, konstnär, professor Konstakademin 1945;83, Malmström, Bernard Elis , Uppsalaskald 1955:77,
349

Malmström, Carl Gustaf, professor historia Uppsala, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1982:105, 1996:177,
Malmström, Christian , son till Walter, invånare i Krafts rote 1743 1938:59, Malmström, Elisabet, förskollärare 2005:161 , 170,
Malmström, Emil, adjunkt kristendom g 1 m Amanda Pålsson 2 m Hilma Borgström 1954:37, 1977:18 ,41,43,122, 1982:32,
Malmström, Eva, konditor övertog 1872 tillsammans med sin syster Hilda Norrman Evas conditori , g m tegelbruksägare Anders Otto 1962:20, 1977:27, 56, 122, 1993: 35,
Malmström, Gustav, skulptör, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 Malmström, Hilma, g m Emil 1977:122,
Malmström, J.G. , kyrkoherde 1968:83,
Malmström, Julius , se Stefan
Malmström,Michael Simon, kyrkoherde Borgeby 1961:127, Malmström, Per Christian, hospitalspastor 1947:60,
2008:76,
Malmström, Stefan, ”Julius” konsertarrangör, ledamot i 1974 års karnevalskommitté, deltagare i 1974 års karnevalståg, musikansvarig i 1978 års karnevalskommitté, musikchef i 1982 års karnevalskommitté 1994: 122, 123 (gruppbild), 130, 131 (gruppbild), 140, 142,143(gruppbild),146,
Malmström, Svede Georg, folkskollärare 1964:163,
Malmström, Walter, skomakare. ålderman, borgare i Krafts rote 1743, far till Christian 1938:44,59,
Malmström, Walter skomakares gesäll Per, invånare i Krafts rote 1743 1938:59, Malmström, Åke, jur professor 1947:100,
Maltén, Arne, högskolelektor vid lärarutbildningen i Linköping 2005:193, Mancevski, Milko, amerikansk filmregissör 2000:136,
Mancini, ,cirkusartist 1926/27:83,
Mandelgren, Nils Månsson, folklivsforskare, konstnär och konsthistoriker 1985:2:46, Manner, Lisa D., konstnär 2008:132(bild),133f,135(bild),
Manner, Mariana, bildkonstnär och skulptör 2008:107,136(bild),137,
Mannerheim, Gustaf finländsk statsman och militär 2000:41,
Mannström, Oscar, präst 1985:2:45,
350

Mansion, fransk miniatyrmålare 2002:26,154,
Mao Tse Tung, kinesisk kommunistledare 1994:115,
Marcus Aurelius, romersk kejsare, g m Faustina II far till Lucilla 2007:19,
Marcus, Gert, skulptör 2011:228f,
Marcus, Gitel Leib, jude invandrad från Latzkova Litauen 1995:40,
Marcus, I., fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Marcus, Leopold, son till Seftel, ledamot i styrelsen för Mosaiska ungdomsklubben i Malmö , Israelitens prenumerationsombud i Lund 1995:141,
Marcus, Seftel Gleib, grossist, lump och skrot, innehavare Aktiebolaget Stockholmskonfektion, V. Mårtensg.7 , far till Leopold, jude, invandrad från Latzkova Litauen, bosatt Lilla Tvärgatan 1995:40,70, 84,108 (bild), 119,
Margareta, drottning av Danmark, Norge och Sverige, g m Håkan Magnusson , har fått ge namn till Margaretavägen, Margaretaparken och kvarteret Drottning Margareta 1998:61,
Margareta, prinsessa , g m kronpris Gustav Adolf 2004:113, 2010:163(gruppbild) Margareta Fredkulla, g m kung Nils 1980:146,
Maria, jungfru hos Ola Jönsson Lundberg 1977:67,
Maria, minderårigt barn till en skogvaktares syster Elna 1966:160,
Maria Elonora av Brandenburg, svensk drottning, Gustaf II Adolfs hustru 1996:212, Mariampolsky, Nosen, jude bosatt Mariagatan 4 m familj 1904 1995:50,
Marien, Michael, amerikansk forskare 1983:111,
Marine, Salomon, jude, bosatt Prennegatan 5 m familj 1904 1995:51,
Marjn, Bengt, hade egendom på Stora Sliparelyckan och på Möllevången 1704
Mark, Simon , jude bosatt Trädgårdsgatan 12 1904 1995:49,
Markegård, Karin, personalchef vid skolkansliet 2005:188,
1919:12,
Markeling, John, ljudtekniker och producentav bildspel på Institutet för Färgfoto i Lund
2002:97f,127,155,159,
Marker, Chris, fransk författare fotograf och dokumentärfilmsregissör 2000:94, Marklund, Helga, småskollärare 1964:171,
Marklund, Sixten, pedagog och skolforskare 2005:64,
Markusson, Måns se Wallerius
351

Marna, g m rådman Wellum Andersson i hans första gifte 1923:33, Marnues Wintappare, nämns i 1691 års sjättepenningslängd 1924:30,
Marqvardt, Jochum, skomakare, bodde i Klemens rote 1658 fram till 1676, då hustrun dog 1923:26,
Marryat, Horace, engelsk författare och resenär 2011:235,
Marschner, Heinrich, tysk kompositör och kapellmästare 1988:115,
Marshall, Gary, amerikansk filmskapare 2000:135,
Marsvik, Viggo, arkitekt , var med och ritade i Östra Torns by åt LKF 1996 1997:180(bild), 223, 2005:157, 159 (bild), 2006:135,
Marsvin, Jörgen Pedersen, husägare, brorson till Otte 1937:5,10f,
Marsvin, Otte, dansk-skånsk adelsman, husägare i Lund på 1600-talet, g m Mette Brahe 1937:5f,10,
Martensen, Hans Lassen, dansk teolog, biskop Själland 1961:56f,98,
Martin av Tours , helgon, klostergrundare, biskop 1931:12, 1992:112,
Martin, Elias, konstnär 1956/57:107, 1971:107(bild), 2008:59,
Martin, Johan Fredrik, kopparstickare 1948/49:51(bild), 1953:80, 1956/57::107, 1958: omslag (bild),4,25 (bild) ,
Martin, Rudolf, tysk antropolog 1980:152,
Martina , fattighjon 1966:123(bild),
Martini, Ernst , handelsman, svärson till Lorens de la Rose 1938:18,
Martini, Giovanni Battista , Padre Martini italiensk musiklärd 1988:68,
Martinsson, Axel , musiker bas 1980-talets musikaliske ledare för hemvärnet 1986:23 (gruppbild), 1993:141,
Martinsson, Bror, ”Atenei skräck” original 1993:76, Martinsson, Greta, 1993:141,
Martinsson, Harry, författare, bidragsgivare till 1954 års garantikommitté för karnevalen, har gett namn till kvarteret Aniara efter hans rymdepos 1994:83, 1998:147, 2005:35, 2009:35,
Martinsson, Åke, medarbetare på Sten Samuelsons arkitektkontor 1997:91,221,
Martling, Carl Henrik, docent kyrkovetenskap ,överhovpredikant 1988:141, 2009:152,
Marx, Chico, medlem av den berömda komediskådespelargruppen bröderna Marx 2000:60,
352

Marx, Groucho, medlem av den berömda komediskådespelargruppen bröderna Marx 2000:60,
Marx, Harpo , medlem av den berömda komediskådespelargruppen bröderna Marx 2000:60,
Marx, Karl, tysk filosof, socialismens mest inflytelse tänkare 1983:107f, Massenet, Jules, fransk tonsästtare 1988:19, 2000:44,
Matazzo, Jacobus, tenngjutare av italiensk börd , omnämnd 1734 1933:5,15, 18f,56, 1982:63,
Matell, J.H. Alfred, fotograf i Lund etablerad 1905 Matheus Petri , kanik 1984:15f,
Mathiasson, Allan, lärare Tunaskolan 2005:69, Mathson, Adolf, redaktör 1954:42, 1975:39, Mathson, Lydia, 2002: 55 (porträtt),
Matsen, Måns se Madsen , Mogens
Matsys, Quentin, konstnär 1985:2:45,
Mattesson, Alf , ”Crix” , journalist i bl.a. Lunds dagblad
Mattheson,Johann, tysk musikteoretiker 1988:70,
Matthiessen, Hugo, dansk stadshistoriker 1928:15,18,1939/40:15f,98,
Matthiae, Magnus se Madsen, Mogens
Mattiasson, Olof, banarbetare BLHJ 1987:184,
Mattisson, arbetskarl 1999:28,
Mathiason, Casper, tobaksplanterare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:52,65,
Mattisson, Karl , konstlicentiat, original 1978:101, 1993:76,
Mattisson, Nils, gosse 1948/49:83,
Mattisson, Ola, borgare , g m Johanna Erriander, svärson Abraham Mellblom 1936:23,
Mattisson, Sören , hattmakare. innehavare av hästmölla, borgare i Vårfru rote 1743 , gesäll
Ola och lärgosse Peter 1938:32,38,65,
Mattisson, Sören hattmakares gesäll Ola, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Mattisson, Sören hattmakares lärgosse Peter, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
353
2002:127,129, 142, 155,
1994:81,
2000:10, 153,

Mattsdotter, Boel, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden ,syster btillnAnders Mattsson 1924: 7,
Matsdotter, Elna g m 1 Torkil Persson 2 Andreas Stumaeus 1937:10,12,14, Mattsson, polis 1968:91,
Mattsson, Anders, handskmakare, invånare Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:21, 1924:7,34,36,
Mattsson, Anna, g m Tyge, bodde efter hans död före 1658 i Vårfru rote 1924:42, Mattsson, Anton, målare , ledamot stadsfullmäktige 1968:22,1973:38,
Mattsson, Arne filmregissör 2000:79,81,
Mattsson, Arne, handläggare på ekonomiavdelningen vid skolkansliet 2005:188, Matsson, Biörn, dräng Värmstorp 1972:112,
Mattsson, Bror, friidrottarnas besegrade kandidat vid ordörandevalet till Lunds GIF 1918, segrare Sture Hallberg 1991:20,
Mattsson, Hugo, kåsör Sydsvenska dagbladet, deltagare 1912 års karneval 1950:38. 1978:127,
Mattsson, Isac, invånare i Drottens rote till 1787 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 47,
Mattsson, Jakob , pottemakare 1706-51, g m Johanna Andersdotter 1937:13, 1942/43:30f,33-37,43,109,
Mattsson, Jan, fotograf i Lund 2002:127,155,
Mattson, Jöns, skräddare invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 15,
Mattson, Jöns skräddare 1948/49:45,
Mattson, Magnus, målare, ledamot stadsfullmäktige 1960:144,189, 1968:22, 1973:38, 1993:98,
Mattsson, Mårten, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 18,
Mattsson, Mårten, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången , Stora Sliparelyckan och Möllevången 1704 1919:11f,
Mattsson, Ola, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 47,
Mattsson, Otto, preparator och fotograf på anatomiska institutionen, etablerad grundare av Mattssons foto i Lund 1928:2, 1931:3,9(bilder), 11(bilder), 13(bilder),15 ( bilder),17(bilder), 19(bilder), 21(bilder), 23(bild), 25(bilder), 27(bild), 29(bilder), 31 (bilder) ,33(bilder),35(bild), 1934/35:31(bild),61(bild), 62f(bilder), 75(bild), 1936:2 (bild),9(bild),17(bild),25(bild),29(bild),
354

31(bild), 33(bild) ,37(bild),49 (bild), 51(bild),53(bild), 57(bild), 59(bild), 65(bild), 69(bild),73(bild),77 (bild), 2002:72,90,127,143,147f,155,
Mattsson, Per, bödker, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 37, Mattsson, Sture, 1987:123,
Mattsson, Tyge, nämns i Vårfru rote i 1691 års sjättepenningslängde, g m Anna 1924: 42 Mattsson, Åke, nämns i i Krafts rote i 1691 års sjättepenningslängd 1924:15,
Matulsky, A. , fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143( även gruppbild mitten av 1920- talet) ,
Matulski, Anna Ida se Jacobsohn
Matulski, Bertha Elina, dotter till Kaleb och Jetta 1995:15,
Matulski, Jetta, g m Kaleb, mor till Anna Ida och Bertha Elina 1995:15,
Matulski, Josef, Malmö, g m Lina 1995:15,
Matulski, K(C)aleb, handlande, g.m. Jetta, far till Anna Ida och Bertha Elina 1995:15,23,128(bild),
Matulski, Lina, f Estersson , g m Josef 1995:15,
Matulsky, Salomon, manufaktur och diversehandlande 1954:24,
Maull, Carl, fiolist Malmö 1988:53,61f,85,
Mauritzson, bröderna, slaktare 1995:76,
Mauritsson, Jöns, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, far till Jöns Jönsson 1924: 25,
Mauritzson, Jules, litteraturvetare deltagare 1890 års karneval 1978:84,
Max, son till Christel, bosatt Pilelyckan 1997:196,198,
Maxwell, James Clark , skotsk fysiker 1983:75(även porträtt),78-80, 2002:31,155,
Mayer, Andreas, filosof, professor Greifswald 1971:14,138,
Mayer, Rudolph, tysk fotograf, verksam I USA och Tyskland 2002:26,155,
Meck, Arvid Fredrik, fiskal, assessor hovrätten över Skåne och Blekinge 1961:27,123,
Meck ,Margareta, dotter till Marie Elisabeth 1961:37,125,
Meck, Marie(a) Elisabeth , syster till Achatius Kahl d.y. , g Arvid Fredrik 1961:8,27,37,123,
Medelfar, Mads Jensen (Mattias Jani), biskop Lund 1620-37 1952:16, 1953:8, 15, 1985:1:46,
355

Medem, Julio, spansk filmregissör och författare 2000:125,
Meerheim, Hans Wilhelm, dansk friherre, generalmajor, chef för livregementet till häst vid slaget i Lund 1676 1996:77f,84-86,92,110, 139f,170,197-199,201,203,220,
Mehr, Christian, slaktare g m Elna Katarina 1951:52,90, 2004:98f, Mehr, Elna Katarina, g m Christian 2004:98f,
Meiby, Olof, ritade bl. a. Ladugårdsmarkens skola och Maria Magdalena kyrka 2005:181,247, 2006:82(bild),
Meier, Herman generalauditör och krigsråd, Kristian V:s allt i allo och förtrogne 1996:38,42,221,
Mejer , tullinspektor, invånare i Klemens rote 1743, lärgosse Anders 1938:71, Mejer tullinspektors lärgosse Anders, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Meijer, Bernhard , skriftställare, redaktör, fil dr , ledamot av 1872 års karnevalskommitté 1978:38, 39(gruppbild), 1984:21,
Mejer, Johannes, dansk kartograf 1919:6f, karta III, 1939/40:94f (bilder), 1984:11, 1990:8,12,13(bild), 1996:48,
Meijer, Nils, köpman, g.m. Sofia f Berghult 1938:17,19,
Mejer, Samuel, Köpenhamn, apotekare, sålde 1655 egendom i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 32,
Meijer, Sofia f Berghult invånare i Drottens rote 1743, bodbetjänt Carl, lärgosse Dijker och dräng Pål,, g m Nils 1938:17,22,64,66,
Mejer, Sofia f Berghults bodbetjänt Carl , invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Mejer , Sofia f Berghults dräng Pål, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Mejer, Sofia f Berghults lärgosse Dijker, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Meinek , sämskmakaremästare g m Greta Hedvig f Scharffenberg 1933:28,62,
Meinek, Greta Hedvig , syster till Gertrud Baldthoff , Henrik och Peter Scharffenberg och Catharina Wahlgren 1933:28,62,
Meirama, Claudia, arkitekt och arkitekturhistoriker 1983:9, 2006:41, Meisner, Balthasar , lärare Wittenberg 1952:8
Meisner, Daniel , 1946:9,11,
Meissner, Gabriel, tobaksspinnare 1972:66,69,
Mejer se Meijer
356

Melanchton, Philipp, tysk humanist teolog och reformator 1985:1:38f,42,
Melander se Mellander
Melander, regementspastor, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Melander, Arne, skådespelare i 1966 års spex ”Bismark” 1994:111 (gruppbild),
Melander, Axel, lärare folkskoleseminariet, studentsångledare, g m Margit 1981:14,87-96, 88(gruppbild), 2000:147,
Melander, Erik, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1960-61 2005:236,
Melander, J., ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 2011:212,
Melander, Margit, g.m. Axel 1981:87,
Melander, Sven rådman, invånare i Krafts rote 1743 , son till Zacharias 1933:13, 1938:15f,59,
Melander, Thure, far till Axel , dirigent Uppsala 1981:90,
Melander, Zacharias, borgmästare, far till Sven 1938:15 ,1958:9, 1982:92, 103-105,
Melanderhjelm, Daniel, astronom Uppsala 1971:122,
Melchert, Herbert, 1936:84,
Meldahl, Ferdinand, dansk arkitekt, kan ha ritat Lunds stationshus 1967:22,52f, 1999:24,
Meldrum, dansk chef för Prins Frederiks eller fältmarskalken Weyers regiment vid slaget i Lund 1676 1996:111,221,
Melén, Anna Sofia, f Ekelund , g m Johan 1977:122,
Melén, Johan, kyrkoherde Välinge och Kattarp, g m Anna Sofia Ekelund 1977:27,122,
Melén, Karin, handläggare på skolförvaltningen, ledamot i skolförvaltningens förhandlingsgrupp 1991 om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178(gruppbild),
Méliès, Georges, fransk illusionist och filmproducent 2000:12,14,16,26, Mellander, dotter till Amanda och Jöns 1977:91,
Mellander, Amanda Christina, f Lagerholm, g m Jöns Jönsson 1977:122, Mellander, Ellen, dotter till Amanda och Jöns 1977:95,
Mellander, Hjalmar, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:198,
Mellander, Jöns Jönsson, handskmakaremästare, g m Amanda Christina Lagerholm 1977:91f,122,
357

Mellander, Oskar, musikdirektör , sånglärare katedralskolan 1988:70, 1992:19, Mellander, Pia, kostchef inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Mellberg, Anders, bokbindaremästare f:a Mellberg & Lindeblad , g m Benedikta Persson 1977:69,122,
Mellberg, Benedikta, f Persson, g m Anders 1977:69,122,
Mellbin, Ingela, rektor vid Team Södra Sandby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Mellblom, Abraham, handsmakare, svärson till Johanna Erriander och Ola Mattisson 1936:23f , 1989:43,
Melin, student 1967:19,
Melin, Anders Magnus, son till Hans Magnus 1984:40,
Melin, Anna Helena, f Båth g Hans Magnus 1930: 25, 1977:122, 1984:40f,
Mellin, Berndt, far till Jürgen, överste 1996:213,
Melin, Carolina, g m Hans Magnus 1977:122,
Melin, Clara Helena Jacobina, dotter til Hans Magnus 1961:86, 1984:40,
Melin, Emilia Augusta, dotter till Hans Magnus 1984:40,
Melin, Emma Helena Sophia Ulrika, dottter till Hans Magnus 1984:40,
Melin, Ernst Georg, kapten vid Norra Skånska infaneriregementet, son till Hans Magnus 1984:40,
Melin, Frans Michael, provinsläkare, son till Hans Magnus 1984:40, Mellin, Gull, 1987:194,
Mellin, Gustaf Henrik, präst, författare 1996:173(bild),
Melin, Hans Magnus, professor, domprost , Lunds universitets rektor 1852-53, g 1 med Jacobina Hellstenius 2 m Anna Helena Bååth 3 Carolina Bååth Anna Helenas syster, hans hustru Carolina har gett namn till Linero och han själv har gett namn till Melins väg
1921:25, 1930: 24, 1932:10, 1936:8, 1961:45,53f, 58, 62,84,86, 102,128, 1962:34,39, 1977:51.122, 1984:18,38-41,51,76, 1998:101,106,
Mellin, Hugo, verkstadsarbetare, eldare, lokförare, styrelseledamot avdelning 151 Järnvägsmannaförbundet 19874(gruppbild) :45f,125,147,150 ,158 (gruppbild), 165,170,184,
Melin, Jacobina, g m Hans Magnus 1960:45, 1977:122, 1984:38-40, Mellin, John, folkskollärare 1964:165,
Mellin, Jürgen, son till Berendt, överste, chef för Viborgs ryttare vid slaget i Lund 1676 , avfattar en brevrelation 1996:38,42,110,131,146, 199,212f
358

Mellin, Karin, se Nodermann
Mellin, S.G., kyrkoherde i Säby Linköpings stift, g m Sara Christina Hertz 1922:21,
Melin, Severina Carolina, f Bååth g. H.M., har gett namn till Linero 1961:103, 1962:34,39, 1984:40, 1998:101,
Melin-Hellgren, Mona, studierektor vid Lindebergska/Svane rektorsområde 1993-98 och vid Norra Fäladens rektorsområde998-99 , rektor vid Östra Torn inom Barn- och skolnämnd söder 2005:237f, 244,
Menander, Gunnar, fotograf Hagblom foto etablerad 1967 1994:4, 205, 2002:127, 129,142f, 155,159, 2012:55 (bild),
Menander, Johannes, domkyrkovicepastor, senare kyrkoherde Burlöv , prost, förste lärare, ledamot fattigvårdsstyrelsen 1941:23, 32, 1944:24,48, 1956/57:32, 97f.,149, 1960:176, 1964:162, 1966:211, 1982:37,
Mendeljeff, kemist 1984:84,
Mendelssohn, Felix, tysk tonsättaare 1988:16,68,
Mengel, J.C., domkyrkoinspektor 1936:58,59 (bild), 1953:76,84,
Menlös, Daniel, professor matematik, Lunds universitets rektor 1743 1934/35:32,33(bild), 34, 1947:101, 1959:18, 1971:62,73,124,127f,138,
Mentzner, Elisabet, f Eriksson , g m William 1977:22,
Mentzner, William, von, organisationschef i Försäkr.AB Mälaren, skolkamrat m Alfred Lundberg, g Elisabet Eriksson 1977:19,122,
Merheim, dansk generalmajor 1952:102, Mérimée , Prosper, fransk författare 1993:45,
Metsae, Reinhold, överstelöjtnant, dog vid försvaret av Landskrona under Skånska kriget 1996:12,
Metsch, Carl , bokhandlare 1975:49,55,
Meunier, Constance, belgisk skulptör och målare 1985:2:45,
Meurke, 1982:16,
Meurling , studentsångare 1981:29,
Meurling, Eina r, ”Kim”, reklamman, författare, spexare, medförfattare till 1958 års spex Ragnarök , spexchef i 1958 års karnevalskommitté 1994:93,97,
Meurling, Fredrik, tågchef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159,
359

Meurling, Patrick, zoolog , medförfattare till spexet Djingis Kahn, sekreterare i 1962 års karnevalskommitté 1994:79(gruppbild), 81,99 (även porträtt),100, 102(gruppbild),,104,
Meurling, Per, religionshistoriker, författare, litteraturkritiker 1993:45, Meurling, Ulla, skolkökslärarinna 1964:75,
Meyer, Conrad Ferdinand, schweizisk realistisk diktare 1936:81f, Meyer,Niels, dansk fysiker 1983:111,113,
Meyerbeer, Giacomo, tysk-fransk tonsättare 1988:16, Meyer-Helmund, Erik, tonsättare 1981:83,
Meyercrone, Henning, dansk diplomat, skrev 1679 under fred mellan Frankrike och Danmark 1996:230,
Michaelsdotter, Annicka se Gers
Michaelsson, Nils, arbetskarl 1966:68,
Michal, skådespelerska 1982:59,
Michalkov, Nikita, rysk filmregissör 2000:126(bild),136,
Michel Skomakare, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 23,
Michel Skomakare, invånare i Vårfru rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 34,
Michel Toffelmakare, bodde 1658 Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:23, 1924:36,
Michel sockerbagagare, 1533 1993:13,
Michelsen, Christian, norsk statsminister 1981:61,
Michelsen, Vilhelm, dansk sångare 2000:44,
Michellson, Hans, vagnman(åkare), borgare i Drottens rote 1743 1938:67,
Michelsson, Jacob, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 8,23,
Michelsson, Jöns, fällberedare (sämskmakare), invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:37f.
Mickelson, Jöns, ”fellbereder” (sämskmakare) 1933:12,
Mich(k)elsson, Jöns t, rähandlare,bryggare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:17,22,27,64,
Michelsson, Per, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 32,
360

Michelsson, Thomas, skomakare, invånare i Vårfru rote fram till 1678 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 34,45,
Mida, Herkules, bildhuggare från Nederländerna 1946:41,
Miede, Heinrich, sadelmakare 1938:42,
Mies van der Rohe, Ludvig, tysk arkitekt och arkitekturteoretiker 2006:44,
Mikael Pottemager tidigast kände pottemakaren 1558 1942/43:25.94,109,
Milan II, kung av Serbien 1977:102,
Mildahn, Christina, demoiselle Landskrona 1961:8, 123,
Mildahn, Jeanna , demoiselle Landskrona 1961:8,123,
Mildahn, Johan Jürgen, handelsman far till Christina och Jeanna
1961:8,123,
Mildner, Curt, kakelugnsmakare 1969:76, 1976:39,
Mildner, Ingrid , yrkesvalslärare på Fäladsgården 2005:120,
Milland, Ray, walesisk skådespelare och regissör 2000:73,
Millbourn, Ingrid, historiker 1983:55-62,
Miller, Glenn, amerikansk orkesterledare 2000:76,
Millöcker, Karl , österrikisk tonsättare och dirigent 1988:16,
Milton, John, engelsk diktare och psalmförfattare 1961:102,
Mink, Mattis, hattmakargesäll 1948/49:20,
Minck, Paulus , hattmakare , borgare i Klemens rote 1743
Minkoff, Robert, ”Rob”, amerikansk filmskapare 2000:135,
Minnhagen, Lennart, professor fysik 1987:180,
Mistral, Gabriela, chilensk författare 1975:51,
1938:7,32,71,
Mittag-Leffler, Gösta, professor matematik Sthlm, vän till Strindberg 1984:90,
Mix, Tom , amerikansk filmskådespelare 2000:60,
Mjöberg, Josua, rektor katedralskolan 1900-tal, ledamot av stadsfullmäktige 1973:38,
1985:1:170(även gruppbild) :183(porträtt), 184,188, 1992:23f,
Moberg, Axel, professor orientaliska språk 1947:102, 1994:54,
Moberg, Carl-Allan musikhistoriker 1988:66f,71,73f,141,
361

Moberg, Elisabet, f Berlin ,bibliotekarie UB senare Göteborg 1992:78, Moberg, Gustaf , gymnastiklärare, idrottshistoriker 1991:50,91, Moberg, Ida , småskollärare 1964:169,
Moberg, Olof ,doktor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:154,215, Moberg, Rune, journalist, författare 1991:86,89,
Moberg, Sven, borgare i Klemens rote 1743 1938:69,
Moberg, Vilhelm, författare 1975:42,58,
Moberger, Patric, ansvarig för 1986 års barnkarneval ”Peter Pan” 1994:155, Mochelten, Georg , fortifikationsmurmästare 1934/35:29f, 32,34f,38,42 , 1959:22, Modée, Reinhold Gustaf , hovrättsassessor, urkundsutgivare 1936:83,
Modéen, Thor, komiker 2000:69,
Modér, Totto, lämnade 1978 tillsammans med Lennart Freij in förslag på karnevalsnöjet ”Ragnar D Perssons Wattenshow, ”områdesansvarig i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,
Moe, Jörgen , norsk författare 1932:25,
Moe, Olefine , norsk operasångerska, g m pianisten Oscar Torsell, mor till skådespelarska Astri Torsell 1982:56f,
Moen, Jan, författare 1996:238, 2001:88. 2009:151,
Mogens Kortsen se Rasmusen, Måns
Mogens Snedker se Snedker
Mogensen, Mads, rektor katedralskolan 1500-talet 1985:1:187,
Mogensen, Mogens, arkitekt, Helsingborg ritade Saga-biogafen 1997:25, 2003:51, 2006:34,
2000:64,
Mogård, Britt, skolminister (m) 1976-78 och 1979-81 2005:103, 148, 168,233, Mohlberg, gesäll hos vävare Christoffer Hovalt, invånare i Drottens rote 1743 1938:67, Mohlin, A.P., 1984:80,
Moholy, Lucia, österrikisk-ungersk fotograf 2002:158,
Mohrén, Erik, geolog, fil lic 1939/40:52,
Molander, Gustaf, skådespelare, filmregissör 2000:86,
Molander, Mait, arkeolog 1980:9,125(bild),126(bilder)
362

Molbech, Christian , dansk författare, professor, chef för det Konge-lige bibliotek 1929:14,53, 1944:44,48, 1947:25, 1961:18,20f, 56,64,72,96, 1975:8,11f, 16,18,73(även porträtt),74-77,98f,105,
Molière,Jean-Baptiste , dramatiker 1988:22,
Molin, Torbjörn, fotograf 2008:46(bild),
Mollberg, Peter, Helsingborg, sjöman, hotellägare ,restaurantägare 1945:13,27,
Moller, Arvid, professor i praktisk filosofi 1947:53,78, 101, 1965:16,
Mollerup, William, dansk historiker 1939/40:75,
Moltke, Erik, dansk runolog 1980:45,75,150,
Momber, Johan färgare Malmö 1965:65,1972:62,
Mongs, Lars, fotograf 1997:100(bild), 2002:127,155,
Monica, flicka 1986:105,
Monroe, Marilyn, amerikansk filmskådespelerska 2000:79(gruppbild), 2000:88 (gruppbild),
Mons Kandestöber se Rasmusen, Måns
Montan, Robert, stadsträdgårdsmästare 1986:40(gruppbild), 2012:125,128, 132,137,141,144,
Montand, Yves, fransk sångare och skådespelare 2000:95,
Montelin, Fredrik (Figge) , apotekare , ordf stadsfullmäktige och drätselkammaren, verkställande direktör Lund-Bjerreds Saltsjöbad , suppleant Revingebanans styrelse, ledamot i Lunds stads järnvägsförvaltningsutskott, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse , ordförande i Skånska Brands styrelse, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 1926/27:70f,131, 1968:113f, 1969:16, 1973:36-51,37(porträtt), 39(gruppbild), 1981:15,55, 1987:28,105, 120,138, 143f,186, 1991:56 (gruppbild), 1993:110, 115,143(bild), 1994:54 , 1996:185, 2004:89, 2011:212,
Montelius, Anders, teol dr Lund, kyrkoherde V. Vingåker biktfader hovet, överhovpredikant 1971:67,70,85,138,
Montelius, Carl Adolf Fredrik, d.ä. apotekare 1955:70,
Montessori, Maria, italiensk pedagog 2005:193,
Montez, Lola, dansös 1978:13,15,
Montgomery, Florence , engelsk författare, barnboksförfattare 1996:173(bild), Montgomery, V., ingenjör, företåndare Lunds elverk 1907-18 2011:206,224, Monti, teaterfrisör Köpenhamn 1978:98,
363

Montin, Lars, linnélärjunge, botaniker, läkare 1972:18,
Montrichard, Nicolas Alexis Gabriel de, greve, fransk emigrant i svensk tjänst, befälhavare pommerskt-svenskt regemente i napoleonkriget, undervisade Ling i fäktning i Köpenhamn 1991:30f,
Monät, Johannes, sporremakare, g m Petronella f Berggren 1945:35,102, 1951:80,
Monät, Petronella , f Berggren, g m Johannes 1945:102,
Mopp, Michael, se Skoog, Malte
Morbeck, Johan, Malmö ägde tidigare mark invånare i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningsläng 1924:7,
Moreau, Jean Victor , fransk general 1944:25,48,
Morén, J. , tonsättare 1988:53,66,71,
Morian, Andreas Stefan, borgmästare Landskrona 1961:122,
Morian, Anna Sofia, dotter till Johan Fredrik Sjöberg, g m Andreas Stefan 1961:122,
Morin, Sven Jakob ,kyrkoherde Gammalstorp, pastor 1948/49:192,
Morman, Anton Peter, överstelöjtnant 1926/27: 55,128,151,
Morris, William, engelsk författare 1969:73, 1983:108,112f,
Morse, Samuel,uppfinnare av den elektriska telegrafen år 1836 och porträttmålare 2002:16,155,
Morsing, Christian, rektor Köpenhamns univesitet, medhjälpare Kristian II 1985:1:37, Morsing, Elias Olsen, 1946:48
Mortaigne (Mertaigne) , Barthold de, generalmajor, chef för svenska centerns (infanteriets) andra linje vid slaget i Lund 1676 1996:37, 41,110,131,213,
Morten Glasmästare, glasmästare vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11, Mortensen, A.W. 1981:16,
Mortensen, Ernst.W., ”Mårten Idyll” , ledamot av 1900 och 1904 års års karnevalskommittér, kassör i 1908 års karnevalskommitté 1978:98(gruppbild), 113, 115 (gruppbild),
Mortensen,H. , byggmästare 1960:115,118,
Mortensson, J. H., arkitekt, ritade Stora Råby skola 1877 2005:11,246, Mortensen Aastrup, Poul(Paulus Martini Grummius) , se Aastrup
Mortini, Ernst Henrik, handlande 1954:16,
364

Moszkowski, Moritz, tysk-judisk tonsättare 2000:44,
Motte Fouqué, Friedrich de la, tysk romanförfatare 1926/27: 28,
Motzfeldt, Henrik, kyrkoherde i Arrie och Hököpinge, nämnd i sjättepenningslängden 1691, 1923: 19,
Mouritzen, Isak, rektor katedralskolan 1500-talet 1985:1:187, Moustache, dansk signatur 1988:95,
Mozart, Wolfgang Amadeus , tonsättare 1988:13,16,105, 2000:44, Muffat, Georg, fransk tonsästtare och organist 1988:68, Muhammad Ahmad, mahdin 1977:101,
Muhrbeck, Kilian, med dr Lund, framgångsrik läkare i Pommern 1971:87,138, Muhrbeck, Lorentz , överste, kaplan 1960:21,
Munch, Andreas, norsk författare 1932:25,
Munch, Edvard, norsk konstnär 1985:2:55,
Munch, Peter Rochegune, dansk utrikesminister, talade vid 1930 års återinvigning av monumentet över slaget vid Lund 1996:185f,
Munck, Catharina Sophia, g.m. Zacharias 1965:18-20,22f-26,28-44,74,76,82,
Munck, Petrus ,professor, biskop i Lund 1794-1803, eforus katedralskolan, son till Catharina 1953:8,19, 71,113 , 1965:18,33,38-40,42-44,74,76, 1971: 50f,53,59,70,85,95,138, 1985:1:189,1992:127,
Munck, Catharina Sophia , född Winding bodde i Krafts rote på ” den s.k Munckska tomten” som 1749 såldes till universitetet , g m Zacharias Munck, kyrkoherde i Ljungby och Gualöv 1924:10, 1938:58, 1962:68,
Munck, Zacharias, kyrkoherde i Ljungby och Gualöv, g m Catharina Sophia född Winding som bodde i Krafts rote ” den s.k. Munckska tomten som 1749 såldes till univeristetet enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:10, 1947:8, 1961:30,81,1967:18 ,
Munck af Rosenschöld, Anna se Munck-Falk
Munck af Rosenschöld, August, borgmästare Landskrona 1981:4,41-44,
Munck af Rosenschöld, Augusta, 1960:85,
Munck af Rosenschöld, Brita, se Lidbeck
Munck af Rosenschöld, Claes, jurist, målvakt IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 191:87,
365

Munck af Rosenschöld, David, professor, kyrkoherde Kvistofta, titulärprofessor , tillskyndare ”olympiska spelen” i Helsingborg 1926/27:115, 1937:15,18f, 1941:12, 1958:54, 1961:30,81, 1975:70-73,85f, 1991:39, 1992:127 (porträtt),128,
Munck af Rosenschöld, Eberhard Zacharias, med professor 1926/27: 84,152, 1929:24f, 53, 1945: 76ff,91,102, 1947:100, 1951:51,59, 68ff., (porträtt s. 71), 100, 1958: 54,63,70,80,81 (porträtt), 1966:33f,178, 180, 182, 1971: 102,110, 138, 1992:127 f,
Munck af Rosenschöld, Elof , medlem av Akademisk kapellet 1988:130, 1992:128,
Munck af Rosenschöld, Eva, svägerska till Anna Munck-Falk, spelade Karin Månsdotter i 1928 års karnevalsfilm Erik ”XIV 1994:47(gruppbild),49,
Munck af Rosenschöld, Gabriel, konsul 1926/27: 27,152,
Munck af Rosenschöld, H.S. fru 1956/57:166,
Munck af Rosenschöld, Johan, akademiadjunkt i juridik 1926/27: 122,
Munck af Rosenschöld, Otto Gabriel, v. häradshövding, sångare 1956/57:174,
Munck af Rosenschöld, Thomas, ämbetsman, riksdagsman 1992:56,
Munck-Falk, Anna, spexare, deltagare i 1924 års karneval 1994:41(gruppbild), 44(gruppbild),
Muni, Paul, österrikiskfödd amerikansk skådespelare 2000:69,
Munk, Kai, dansk författare och motståndsman unde tyska ockupationen under andra världskriget 2000:77,86,
Munk, Kirsten, Kristian IV hustru 1952:16, 1953:15, Munkberg, vaktmästare på ”Ringen” 1968:98,
”Munken” ”Katoliken” eller ”Katolske prästen” , original från 1880 och 90-talet 2004:121,
Munthe, Berenth, adjunkt i romersk vältalighet 1971:50,138,
1968:63,
Munthe, Johan, kyrkoherde, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20,
Munthe, Lars Petter, professor praktisk filosofi 1926/27: 122, 1945:50,102, 1947:102, 1951:30, 1961:74 , 1971:17,98, 110f, 116,138,
Munthe, Ludvig, invånare i Krafts rote 1614 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:20,
Munthe, Sven, kyrkoherde, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20,
Munthe, Sven Johan, rektor, professor österländska språk 1947:99,101, 1948/49:48, 1965:20, 22,24, 1970:53, 1971:18,35,49,56,66f,85f,90,138, 1972:101,
366

Murbeck, Peter, komminister 1960:21,
Murbeck, Svante, redaktör 1954:63,
Murmästare, Nils, se Nils Murmästare
Murnau,Friedrich Wilhelm, tysk filmregissör 2000:128, Musker, John, amerikansk animatör 2000:135,
Mussolini, Benito, italiensk diktator 1993:115, 2009:123, Muths se GutsMuths
Muybridge, Eadweard, föregångare till Edison 2002:30,155,
Mühlenfels, Carl Emil Gustaf Eduard von , borgmästare Skanör Falsterbo 1956/57:176,
Myhrman, Christoffer, bruksägare 1961:74,.
Myhrman, Olof, advokatfiskal, en av de första i Götiska förbundet. Tegnér skrev gravskrift 1961:74,
Myllenberg, Birger, stadsträdgårdsmästare Lund 1936:81, 1959:85, 2012:27,30(även bild), 41(bild),
Müller, Abraham L(S)imche, handlande, grosshandlare , son till Debora och Hertz 1995:86,135-137,
Müller, Bet(n)zel Leib, son till Debora och Hertz 1995:86,137,
Müller, Bosse, lärare, Järnåkraskolan, projektledare IT- för kvalitet 1996-99 2005: 139,206f,
Müller, Debora, g m Hertz, mor till sönerna Abraham Limche och Bet(n)zel Leib och dottern Maria Ester 1995:86,137,
Müller, Hertz Benjamin, kantor och religionslärare, jude som kom till Lund från Pumpian (Pumpenai) i Litauen, g m Debora, far till sönerna Abraham L(S)imche och Bet(n)zel Leib och dottern Maria Ester 1995: 41,86, 88,102, 137,
Müller, Karl, tysk litograf, en av de första, som vid början av 1800-talet introducerade litografin i Sverige 1926/27: 33,
Müller, Maria Ester, dotter till Debora och Hertz 1995:86,1w37,
Müllern-Aspegren, U., med. kand., amatörfotograf i Malmö medlem av Lunds fotografiska förening 2002:71,155,
Mylonius (adlad Biörenklou), Matthias, professor i Uppsala, diplomat, riksråd 1929:31,53, 1952:75,
Mynster, Jacob Peter, biskop över Själland, 1920:8, 1930: 18,
Münter, Agnes , dotter till Fr.1961:28,82,
367

Münter, Balthasar, sognepraest Köpenhamn, tysk psalmförfattare, bror till Agnes, 1961:82,129,
Münter, Fanny , syster till Agnes 1961:82,
Münter, Friedrich(Fredrik), dansk biskop Själland 1939/40:78, 1961:28,82, 1975: 79,87, 1980:46,
Müntzing, Arne, professor, ärftlighetslära 1947:103, 1986:60(gruppbild), Myrberg, E., rektor Göteborg 1974:41,
Myrdal, Alva , politiker socialreformator g m Gunnar 1960:141, 1997: 19,27,39,103,235, 2012:46,
Myrdal, Gunnar, professor, g m Alva, ledamot i 1933 års bostadssociala utredning 1960:141, 1997:19, 27,39,103, 2012:46,
Myrdal, Jan, författare 1994:122 ,1997:27, 2011:231,
Myre, Hans, adelsman 1946:32
Mågensson, Anders, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 27,
Måns Kannstöpare se Kannstöpare
Måns i Poggan, husman , krog i Poggehusen 1945:14f,
Måns, kusk Skarhult 1977:105,
Månsson, Mor Per Månsson, hjälpte till med storstädning och stortvätt, bosatt på S:t Månsgatan i slutet på 1800-talet 2004:62f,
Månsson, borgare tornväktare 1948/49:62, Månsson. murmästare, far till Anders Peter 1930: 20,
Månsson, Anders Peter, byggmästare ledamot av drätselkammaren , ledamot i stadsfullmäktiges järnvägsförvaltningsutskott, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse, ledamot av Utställningskommittén (UK) inför Lundautställningen 1907 och 1911 års parkkommitté, son till murmästare Månsson 1930: 20, 1960:77-79(porträtt),82,89,93- 95,103,105f, 119,121 (bild),133f, 177f188, 1964:14,70,116,119, 121 (bild), 123,133f,177f188, 1964:14,70,116,123,133, 1966:68,176,202, 1968:19, 1985:1:154, 157, 1987:20,34,93,120(gruppbild), 186, 2011:212,214,217,223,
Månsson, Anna, väverska Östra T orn 1962:10,1970:7,
Månsson, Asmus, nämns i Vårfru rote i 1691 års sjättepenningslängd 1924: 35, Månsson, Bror-Anders, aktiv i 1990 års karneval 1994:160,
Månsson, Christian, handlande Gårdstånga 1970:7,
368

Månsson, Fabian, socialdemokratisk riksdagsman, journalist och författare 1992:45,
Månsson, Göran, 1970:36,
Månsson, Hans, bagare 1936:45,
Månsson, Hans , bryggare, borgare i Krafts rote 1743 , far till Swen och Peter Hanson 1938:59,
Månsson, Hans bryggares dräng Åke, invånare i Krafts rote 1743 1938:59, Månsson, Hans bryggares lärgosse Jöns, invånare i Krafts rote 1743 1938:59,
Månsson, Henning, kanik ägde 1614 mark i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:20,
Månson, Ingell, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Månsson, Jacob, nämns i Klemens rote i 1691 ård sjättepenningslängd 1923: 24,
Månsson, Johanna, g m Sven 1977:33,123,
Månsson, hustrun mor Jöns, anställd vid fattigvårdens kok- och arbetsinrättning, lärare i kardning, spånad och sömnad vid Allmänna barnskolan 1941:26, 1960:44,
Månsson, Jöns, akademivaktkarl 2004:20,
Månsson, Kjersti,änka 2004:20,
Månsson, Lars, banarbetare BLHJ 1987:184,
Månsson, Lars, husman 1972:101,
Månsson, Lars snickare, borgare i Vårfru rote 1743 , son Niclas Larsson 1938:48, 62, Månsson, Lars, snickare 1948/49:81,
Månsson, Lars, snickare svåger till Nils Månsson Stenbeck 1942/43:37f,
Månsson, M. , lärare söndagsskolan 1941:29,
Månsson, Marcus, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 14f,
Månsson, Martin , anställd verkstaden vid lokstallet Lund S 1987:4(gruppbild), 158(gruppbilder), 184,
Månson, Måns, slaktare, borgare i Drottens rote 1743, dräng Swen och lärgosse Swen 1936:22,38, 1938:46,:68,
Månson, Måns slaktares hustru , 1936:22,
Månson, Måns slaktares dräng Swen, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Månson, Måns slaktares lärgosse Swen, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, 369

Månsson, Måns , den förste tillsyningsmannen för Norra kyrkogården 1815 1936:46, Månsson, Mårten, överlärare 1960:67, 1964:162,
Månsson, N. , folkskollärare 1964:160,
Månsson, Nils, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
Månsson, Niels, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 22,
Månsson, Nils, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:27,60,
Månsson, Nils Stenbeck se Stenbeck pottemakare
Månsson, Nils, i Skumparp, riksdagsman, ivrare för skolväsendet 1922:31,
Månsson, Nils snickare, borgare i Krafts rote 1743 1938:60, 1948/49 :48,82,
Månsson, Nils snickares gesäll Mårten, invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Månsson, Nils snickares gesäll Nils, invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Månsson, Nils snickares lärgosse Philip ,invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Månsson, Ola,”Ljusets fader” , slaktarmästare och ljusstöpare 1950:36, 2004:138f,
Månsson, Per, timmerman, nämnd i sjättepenningslängden 1691, 1923:26, 1924:35,
Månsson, Per, hästemöllare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:40,
Månsson, Per, klockare invånare i Krafts rote 1743 Månsson, Per, målaremästare 1942/43:104, Månsson, Per , polis 1962:42,51,
Månsson, Per, rusthållare Strandböke 1972:112, Månsson, Pehr , timmerman 1972:75,
1938:61,
Månsson, Rasmus, , en av de 16 äldsta borgarna 1691, Vårfru rote
Månsson, Swen, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
1923:11, 1924:50f,
Månsson, Sven, fiskare i Bjärred, g m Johanna Pålsdotter 1977:33,123,
Månsson, Torsten, medlem Kulturens folkdanslag och Lunds spelmanslag ”lekledare”
1986:24 (gruppbild),
Mårten Möllare se Möllare
Mårten Skräddare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 23,
370

Mårten Stenmästare, skånsk stenhuggare verksam fram till mitten av 1100-talet har medverkat vid byggandet av Lunds domkyrka 1920:31,
Mårtensson , lärarinna g m åkeriägare Lars Larsson 1968:57,
Mårtensson, Aina, dotter till Hulda och Karl, mor till Gun Hellsvik 2002:125 (gruppbild), Mårtenson, Anders, grovbrödsbagare, borgare i Klemens rote 1743 1938:71, Mårtensson, Anders , orgelbyggare 1968:41, 1988:58f,
Mårtensson, Anders.W., museiman 1969:53(bild),65(bild), 1970:59 (bild), 1977:4, 1980:9- 130,9(bild),41(bild), 43(bild),139, 1982:4, 1983:4f,7-9, 1985:2:65, 1986:88(gruppbild),89, 1998:169, 2001:88f,
Mårtensson, Bengt, g Brita Nilsdotter 1966:30,
Mårtensson, Bengt, arbetskarl, g Bengta Isaksdotter 1966:147,
Mårtenson, Bengt, vagnman (åkare), ”Starrblind” borgare i Klemens rote 1743, lärgosse Jöran 1938:70,
Mårtenson, Bengt vagnmans lärgosse Jöran, invånare i Klemens rote 1743 1938:70, Mårtensson, Bertil, författare och filosof, lektor i teoretisk filosofi i Lund 2008:57, Mårtensson, Erik, ägare Wickmanska köpmansgården 1986:61(gruppbild), 87(gruppbild), Mårtensson, Ernst, 2002:51 (porträtt),
Mårtensson, Gunnar, orgelbyggare 1989:76f,
Mårtensson, Hans, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, far till Mårten Hansson 1924: 23,
Mårtensson, Hans , nämndeman Skanör 1972:110,
Mårtensson, Hjalmar, brödutkörningsmedhjälpare 1968:97(gruppbild), 2002:112 (gruppbild),
Mårtensson, Hulda, g m Karl och mor till Aina 2002:125 (gruppbild),
Mårtensson, Ingeborg, småskollärare, folkskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,158(bild), 166, 170,
Mårtensson, Iris, f Elmstrand småskollärare 1964:171, Mårtensson, Jakob se Gross
Mårtensson, Jan, journalist SDS presschef i 1966 års karnevals-kommitté tidnings och programansvarig i 1970 års karnevals-kommitté 1991:7,35-37-41,52-59,63-72, 1993: 14f, 1994:109f, 118, 146,155, 160, 166, 1998:64, 129,131,171, 2002:150, 158, 2003:119,omslagets baksida (gruppbild), 2005:101, 191, 2008:150, 2011:272,
371

Mårtensson, Johanna, kokerska, syster till Karl 2002:125 (gruppbild),
Mårtensson, Jöns, Malmö, invånare i Vårfru rote till 1684 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 41,
Mårtensson, Jöns, amatörfotograf och konstnär , far till Torsten 1953:81 (bild), 1962:21(bild), 33(bild), 1966:73 (bild), 1977:55 (bild), 57(bild),60(bild), 1979:VI (bild), XV(även bild), 1983:58(bild), 1985:1:157, 2002: 41 (bild), 72,73(även bild),151,155,157, 2008:62, 2010:129(bild),
Mårtenson, Jöns , vagnman (åkare), borgare i Drottens rote 1743 1938:68,
Mårtensson, Karl, elektriker, gm Hulda, far till Aina och syster till Johanna, 2002:125 (gruppbild),
Mårtensson, Kersti småskollärare g m åkeriägare Lars Larsson 1964:169, 1968:57,
Mårtenson, Knut, vagnmakare, borgare i Krafts rote 1743. bror till Lars 1938:59,
Mårtenson, Lars , invånare i Krafts rote 1743, bror till Knut 1938:59,
Mårtensson, Martin, bankkassör, biografföreståndare sedan mitten av 30-talet Skandia Palladium 2000:69,
Mårtensson, Mattis, vaktkarl 1948/49:177,
Mårtensson, Mårten, tullskrivare, invånare i Krafts rote fram till Skånska kriget enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 3,
Mårtensson, Nils, gesäll hos skomakare Nils Christopherson, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Mårtenson, Nils, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Mårtensson, Ohla,murmästare, hade egendom i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:30,
Mårtenson, Olof. murarmästare, ålderman, borgare i Krafts rote 1743, son Mårten Olson 1938:38,60,
Mårtenson, Olof murarmästares gesäll Per ,invånare i Krafts rote 1743 1938:60, Mårtenson, Olof murarmästares lärgosse Mårten, invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Mårtensson, Peer, hade egendom i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 30,
Mårtensson, Peer, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängden 1924:16,
Mårtensson, Peer, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 43,
Mårtensson, Per, pastor Uppåkra 1961:125,
372

Mårtensson, Samuel, handskmakare, hade egendom i Krafts rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 5,
Mårtensson, Torsten, museiman , son till Jöns 2002:72,
Mårtensson, Ulf , förskolechef på Linero inom Barn- och skolnämnd söder
Mårtensson, Yvonne, 1993:13,140,
Måås-Fjetterström, Märta, textilkonstnär 1983:98,
Möllare, Anders, se Möller
2005:244,
Möllare, Mårten, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom
i Galjevången 1704 och ägde 1704 Mårten Möllares lycka 1919:11f, 1923: 30, 1990:25, Möllare, Olof, ägde 1704 Stora Vipelyckan 1919:12,
Möller, bryggare 1936:24,
Möller instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:197,
Möller, kammarledamot 1936:72,
Möller, Albin, lantbrukare uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176,
Möller, Alfred, fabrikör, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:120(gruppbild), 125,138,186, 1993:108,
Möller, Alfred Mauritz, handskfabrikör , g m Hilma Christina Hofvander 1977:16,123,
Möller, Anders, ägde gård i Krafts rote 1691 enligt isjättepenningslängden 1691, 1924.24, 39,
Möller, Anders, bagare 1951:71, 1958:48,
Möller, Andreas, elev katedralskolan, advokat, publicist, skandalskrivare 1929:42,53, 1985:1:178,
Möller, Anna Maria, f Ekman Skabersjö gård, g m tenngjutarmästare Jöns, tenngjutaren Magnus och Gertrud 1933:29f,
Möller, Artur, författare 1993:26,138, 1999:31f, 2008:28f, 2011:207, Möller, Axel, 1987:9-11,
Möller, Axel , astronom, kusin till Hjalmar 1975:29,
Möller, Axel, deltagare i 1924 års karneval 1994:41(gruppbild), Möller, Bernhard, kyrkoherde Kristianopel 1956/57:176,
dotter till
Möller, Bert , biblioteksman 1947:25,55, 1950:24,49,50. 1975:89f, 105, 1981:20- 22,24f(bilder),27-29, 1992:73f 75(porträtt),77,
373

Möller, Blanche Elisabet, f Milner, g m Henrik 1977:123,
Möller, C.J., gymnastikdirektör, innehavare av Lunds ljusbadanstalt , föreståndare Akademiska teaterbiografen 1919 2000:36,
Möller, David, handelsman, sålde 1668 gård i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:16,
Möller, Elna, dansk arkitekt 1980:37f,
Möller, Erich, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 19, Möller, G. , 1961:61 (bild),
Möller, Gustaf, socialminister 1997:38f,
Möller, Gustaf, studentsångare, student i Lund 1843, regementsläkare 1932:14f,28,39 (porträtt 5 i Carl Wetters porträttalbum),
Möller, Hans, sångare vid domkyrkan , folkskollärare, småskollärare 1941:24, 1956/57:30,33,52-55,67,82,84,86-88,139, 1964:162,169,
Möller, Henrik, läroverksadjunkt, musiklärare , ledare för studentsångarna, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ledamot av LBJ:s styrelse, ledamot Revingebanans styrelse, g m Blanche Elisabet Milner 1930: 3 , 1954:52 , 1960:104,188, 1966:195,197, 1966:216, 1968:30, 1977:81, 96,123, 1981:4,10,14,17,31-38,41,50,55, 91, 1987:186, 1992:31,35, 2002:52,
Möller, Hilma Christina, f Hofvander, g m Alfred Mauritz 1977:123,
Möller, Hjalmar, bokhandlare 1926/27: 70(bild),131, 1954:63, 1975.23,25,26( porträtt),26- 41,44,47,52,54,56,92,97, 1982:42,
Möller, Horst, 1993:141,
Möller, Hugo, bokhandlare son till Hjalmar 1975:40-44,
Möller, Inez, pianist, stiftelsegrundare 1981:90, 1988:68,
Möller, Ingrid, innehavare Evas krog ”Evas kru” slutet 1800-talet Möller, J., kulturgeograf 1989:20.
Möller, Jan- Boris, kock och författare 2008:150,
Möller, Jeanna , dotter till Hjalmar se Cavallin
Möller, Jens , 1999:123.
Möller, Joachim, skomakaremästare g m N. f Törngren 1945:68,102, Möller, Jochim, krukmakareämbetet förste ålderman 1696 1942/43:8,
Möller, Johan, biskop Visby 1971:95,111,
374
1993:87,

Möller, Johanna, f. Winquist , g m Hjalmar 1975:29,39f,
Möller, Julius, lektor 1954:40,
Möller, Julius Fr., bokhandlare Göteborg 1975:14,
Möller, Jöns, bagarmästare Malmö , g m Nilla Sofia f Elsner, far till tenngjutare Jöns 1933:29,
Möller, Jöns(Jens) Petter, handskfabrikör g m Sara Charlotta Hofvander 1977:56,123, 1983:43,
Möller, Jöns, tenngjutare, mästare 1807., son till bagarmästare Jöns och Nilla Sofia f Elsner , g m Anna Maria f Ekman , far till Anders Jöransson Lind 1933:29-32,51(även bild),52,56,63f,
Möller, Jöran, i Källby ägde jord i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 48, Möller, Jöran, Källby far till Anders Jöransson Lind(h) 1933:11,
Möller, Jörgen , dansk kommendant i Helsingborg under Skånska kriget 1996:17,
Möller, Lars Johan , borgmästare Ystad , far till Hjalmar 1975:28,
Möller, Lena, kolonist 2012:138, 140(porträtt),
Möller, Levin, student Lund, professor Greifswald, domprost Linköping 1971:14,138,
Möller, Magnus, tulltjänsteman 1926/27: 47f,152,
Möller, Margareta, småskollärare 1964:172,
Möller, Mårten, se Möllare
Möller, N., f Törngren, g m Joachim 1945:102,
Möller, N.G., husägare 1966:173,
Möller, Nilla Sofia, f Elsne, r g m bagarmästare Jöns , mor till tenngjutare Jöns 1933:29,
Möller, Nils, akademipedell, g m Sara Gretha f Öhman 1926/27: 53, 59(bild), 60,120,127f,152, 1945:64f, 65(bild), 102, 1951:85f,
Möller, Nils, domkyrkokantor 1981:23,28,
Möller, Nils, gästgivare 1938:30,
Möller, Nils Peter, direktör, domkyrkokantor tonsättare 1956/57:66 f., 1964:39-41,
Möller, Ove, ledamot i 1946 och 1950 års karnevalskommittér , spexförfattare 1994:63,67,70f,74,
Möller, Per , bagaremästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216, 1977:56,123,
375

Möller, Peter, handskmakare 1956/57:99, 1983:43, Möller, Petter , ”Drolle”, skomakaregesäll 1945:34, Möller, Sara Charlotta, g m Jöns Peter 1977:123, Möller, Sara Gretha , f Öhman , g m Nils 1945:102,
Möller, Thomas Henrik, borgmästare, v häradshövding, rådman , ordf. i fattigvårdsstyrelsen 1966:154,215, 1948/49:103 (porträtt), 1955:55,66, 1960:101,113- 116,119,120, 162,187, 1964:64,76, 117, 147,176, 1966:216, 1977:51,123, 2004:61,
Möller, Ulrika instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:191,
Möller, Wilhelm guldsmed g m Anna Sophia f Schönbeck 1942/43;60,1945:82,85,102,
Möller-Christensen, Wilhelm, professor 1980:10,151f,159,170,
Möller-Nielsen, Egon, danskfödd skulptör verksam i Sverige 2011:92,228,
Möller-Nielsen, Mona, dotter till Egon 2011:92,
Möllerberg, Nils, dräng Vittskövle 1972:111,
Möllerberg, Nils, skulptör 2011:26,228,
Möllerström, Anders , Snogeholm och Övedskloster bönhasare (fuskare ) inom krukmakerinäringen 1942/43:20,
Möllerström, Olof båtsman, invånare i Klemens rote 1743 1938:72, Mörch, Otto, akademiträdgårdsmästare 1926/27: 24,152,
Mörck, Wilhelm, godsägare i Västergötland , god vän till Carl Wetter 1932:12,14,39 (porträtt 5 i Carl Wetters porträttalbum),
Mörner, Birger , jurist diplomat , författare 1984:84,88, 1988:28,31,135, Mörner, Hj , konstnär 1948/49:52(bild),
Mörner, Lars Axel , överste, chef för Västgöta-Dals regemente, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:110,125,213,
Mörner, Olof Stellan, militär, författare 1978:88,
Mört(h), Carl Peter , Lunds universitets förste akademiritmästare anställd 1722 , nämns i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:11, 1934/35:30,38,46, 1948/49:48, 1953:58, 1959:62, 1965:20 ,25, 2008:61,
Nachert, överstelöjtnant livregementet, sårad vid slaget i Lund 1676 1996:213,
Nachmansson, judisk elev på katedralskolan 1920 1995:120,
Nachmansson, Benjamin , styrelseledamot 1923 i judiska föreningen Hatchio 1995:142,
376

Nachmansson, Chaje, g Josef, innehade pensionat med kosherservering för judiska ungkarlar 1995:49(porträtt),90,
Nachmansson, Isse, 1995: 108(bild),
Nachmansson, Josef, jude, som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen, g Chaje, jude bosatt Mariagatan 4 m familj 1904 1995:41,49, 90,
Nachmansson, Mauritz , amatörskådespelare i judiska föreningen Hastchio 1995:142, Nachmansson, Meier , 1995: 108(bild),
Nachmansson, Nathan, jude bosatt i Nöden 1995:26,108(bild),142,
Nachmansson, Richard , judisk historiker 1995:13,95,
Nachmansson, Wolf , grossist lump och skrot , innehavare Wolf Nachmansson & son, jude, som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen, bosatt Mariagatan 1 m familj 1904 1995:41,49,89,101,135-137,141,
Nachtegall, Franz, dansk kropppsövningspedagog , innehavare av gymnastikinstitut 1991:16, 29f,
Naeringh,Olof , lantmätare 1697, den förste egentlige ordinarie lantmätaren i Skåne 1919:8, karta VI, 1990:8f,20,21(bild),30,
Nanna, servitris på Gambrinus ”Ingrids bakficka ” 1993:121,
Nanting, Carl, fotograf i Lund g m Margit 2002:90f,104,128,142,155,
Nanting, Margit, fotograf i Lund etablerad 1933 2002:90,104,128, 139f,142,148,155,
Napoleon, fransk kejsare 1925:16, 1944:25, 1984:55, 1991:40,
Naredi, Peter, ”Pepsi” , utställningschef i 1982 års karnevalskommitté 1994:140,
Narrowe, Morton H, överrabbin Sthlm 1995:29,153,
Narsjö, Eric, direktör för Lunds kommunala fastighetsbolag 1951-52 1986:42(gruppbild), 1997:36,226,
”Nasus den store” karaktär på Tua vid 1900-talets början 1993:104, Nathéll, Ingrid, journalist Sydsvenskan 1993:139,141, 2003:45, Nathorst, W., 1987:19,
Nauman, Tobias, stiftsinspektor 1952:90,
Naumann, Carl Fredrik, professor i anatomi, g m Sophia 1921:24, 1984:18,22,
Naumann, Christian, professor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1955:52,53,55, 1960:123, 1966:61,212,
377

Naumann,Mathilda, fru g Christian 1960:45,68,72,
Naumann, Sophia Mathilda, g m Carl Fredrik, författare ”Sorella” 1984:18,19(även porträtt), 20-26,26(porträtt),81,
Naumovski, Vlade, arkitekt 1997:223,
Navitz, Marcus, jude invandrad från Kovno (Kaunas) Litauen 1995: 40,
Neander, Alvar , rektor bror till Hilding 1979:43f,
Neander , Ehrenfrid, läroverksadjunkt ”Månen”, g m Emmy Thekla Wadstein , far till Hilding, 1950:13, 14,16,20,25,31, 32, 35,38,39 ,42, 47, 50, 1963:39, 1977:81,96,123, 1979:41,
Neander, Emmy Thekla, g m Ehrenfried 1977:12f,
Neander,Hilding “Kefas”, ledamot 1908 års karnevalskommitté medförfattare till spexet Uarda , en av författarna till ”Skånska nationernas madavisa), lärare Spyken, g m Ingeborg f Hederström 1978: 115(gruppbild), 124, 1979:41-46,42 (gruppbild), 1994:6, 2011:207,
Neander, Ingeborg, f Hederström, g m Hilding 1979:42(gruppbild), Neander, Karin , distriktsåklagare 1986:79(porträtt),
Nebelong,Bent, kulturborgmästare Köpenhamn , talade vid en minnesstund i domkyrkan över freden 1679 1996:190,205,
Neff, Peter jr, amerikansk vetenskapsman, som samarbetade med Hamilton L. Smith 2002:27,
Neff, William, far till Peter 2002:27,
Nehrman, Paul, sekreterare 1972:81,
Nehrman-Ehrenstråle David , professor jur., Lunds universitets rektor 1731,har fått ge namn till Nehrmans väg , kvarteret Nehrman och kvarteret Ehrenstrahl 1934/35:29, 1965: 16, 18, 1971:6,11f, 19,22, 28f,29(porträtt), 31f,44,70f,76,89, 131,138, 1998:65-67,
Neindorph, Påhl, invånare i Vårfru rote 1677, då han dog i Skånska kriget enligt sjättepenningslängden 1924: 35.
Nelander, Andreas, kyrkoherde Fornåkra, far till Johan 1971:89, Nelander, Anna, g. Hilarius Barfoth kyrkoherde Gudmindtorp 1971:89, Nelander, Catharina, g Segud Langvagen kyrkoherde V. Sallerup 1971:89,
Nelander, Johan ,professor naturrätt och moral, systerson till Andreas Rydelius , morbror till J.H. Lidén , g m Magdalena f Möller 1945:18, 102, 1947:101, 1965:35, 1971:13,19f,30,32f,50f,51(porträtt),57,64,66f,69f,85,89f,110, 1984:32,
Nelander, Magdalena, f Möller, g m Johan 1945:102,
378

Nelander, Margareta, mor till Johan 1971:55,89, Nelén, kyrkoherde Välinge 1977:24,
Nelson, Cecilia, konstvetare, chef Lunds konsthall 2012:0,5,12-49,64-66,65 (bild),142-44, 158-163,158,159 (även bild),160f,163,188,189 (även bild),190 (även bild),191 (även bild),
Nelson, Claes, tandläkare 2012:143(bild),161(bild),162(bilder), 163(bild), Nelson , ”Lorden”, pantlånare 1979:24,
Nelson, Helge, professori geografi, verksam i arbetet med 1936-42 års generalplan för Lund 1960:189, 1979:59f, 2006:37,
Nelson, Horatio, brittisk sjömilitär 1996:88,159,
Nelson, Johan, sprinter , deltagare 1912 års olympiad 1991:74f,
Nelson, Olof, konsult från pedagogiska institutionen vid Lunds universitet 2005:199,
Nelson, Ralph, amerikansk filmregissör, skådespelare 2000:105,
Nelsson, professorska g James 1986:50,
Nelsson, James, professor 1986:50,
Nelsson, Sture, son till James idrottshistoriker 1986:50,1991:91,
Nenzelius, Olof akademiräntmästare doc. matematik astr. observator 1948/49:167, 1971:25, 50,62,138,
Neppelberg, Michael, tågchef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Nerander, Theodor, professor , överläkare s:t Lars 1979:8,
Nerfont ,Christer , medverkade i karnevalsspexet 1990 1994:166,
Nerlien, Edvard, innehavare av fotoateljé och ägare av firman Edv. Nerlien AB 1911-36 2002:86, 87 (bild), 88 (även bild), 144,146,148,
Nerman, studerande 1966:86,
Nerman, S.J., studerande 1974:28,
Nerman, Ture, journalist, författare, politiker 1932:17, 1981:21, Nermark, Jerker, ledamot av 1954 års karnevalskommitté 1994:82,84, Nessler, V, 1988:16,
Nessmar, Ulla, f Nilsson, småskollärare, studierektor vid Linero rektorsområde 1977-79 vid Klosters rektorsområde 1979-82, och vid Södra Sandby rektorsområde 1982-87 , rektor vid Genarps rektorsområde 1987.94, ordförande för SL (Sveriges lärarförbund), medlem i
379

Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 1964:172, 2005:126,161,190,235,239f,241,
Nessow, Olle, handläggare på skolförvaltningen, ledamot i skolförvaltningens förhandlingsgrupp 1991 om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan senare kdn centrum 2005:178 (gruppbild), 187,216,
Netsch, Johan, murmästare, inkallad från Stralsund 1934/35:42,
Netzén, Gösta, socialdemokratisk politiker, landshövding 1986:36(gruppbild), 49,93 (gruppbild),
Neuendorff, Malte, disponent 1987:168,
Neuman, bröder judar som kom till Lund från Pikeln (Pikeliai) i Litauen 1995:42,
Neuman, judisk elev på katedralskolan 1920 1995:120,
Neuman, visitör, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Neuman, Alfred, stiftsnotarie, byrådirektör 1977:59,
Neuman, Bertil , judisk författare son till Selman 1995:13,28f, 42, 44,61,84,125,133, 153f, 2000:10, 151,153,
Neuman. Itzig, jude bosatt Korsgatan 4 1904 1995:51,
Neuman, Selman, gårdfarihandlare (hausier), antikvitetshandlare, cigaretthandlare, engagerad i filmbranschen , bosatt i Nöden, far till Peter 1995:47,101,127,135, 2000:22f,
Neve, Gotthard Johan , kapten vid garnisonen i Kristianstad under Skånska kriget 1996:92, Newell, Mike, amerikansk filmregissör och producent 2000:135,
Newman, Ernst, domprost, g m Britta 1929:I-XIII, 1946:37, 1947:23, 1960:14, 190, 1977:59, 2001:89,
Newman-Löfgren, Brita , folkskollärare, g m Ernst 1929:XIII, 1964:167,
Newton, Isaac, engelsk fysiker och matematiker 1983:75,76(porträtt), 78, 80,82,109,
Nibelius, präst i Fjelie 1945:22,
Nicander, Karl August, författare 1922:8, 1929:4,47,53, 1992:105,
Nickel, Ernst, arkeolog 1978:10,
Nicolai, Otto, tysk tonsättare 1981:82,
Nicolaus, från Lund, präst som 1219 upptogs i dominikanerorden 2001:61,
Nicolin, Curt , företagsledare , ordförande Svenska arbetsgivarföreningen, lämnade karnevalsgaranti 1982 1994:142,
380

Nicolovius, Alfred se Lovén
Niels Hack, danskt riksråd 1937:62,
Niells, Måns, borgare 1699 1990:24,
Niels, kung se Nils
Nielsen, drev tillsammans med A P Hedman speceriaffär i början av 1900-talet 2000:33,
Nielsen, fröknarna, servitriser på J P Lundhs konditori 1995:57,
Nielsen, Asta, dansk filmskådespelerska 2000:36f,
Nielsen, Carl, dansk tonsättare 1981:85,91,95,
Nielsen, Edvard, arkeolog 1980:9,
Nielsen, Hans, prior Sankta Maria Magdalena kloster, provinsen Dacias siste dominikanerprior, senare luthersk präst 2001:63,
Nielsen, Ingrid, dansk historiker 2009:152, Nielsen, Jacob , präst 1953:14,25,
Nielsen, Jacob , kyrkoherde till Kågeröd och Stenestad , g m Ursille far till Jacobsen, Sthen 1996:220,
Nielssen, Jeppe, vaktmästare 1948/49:41f,
Nielsen, Kay S. , museumsinspektor Köpenhamn 1996:190,
Nielsen, Rasmus, dansk professor , filosof 1961:56f,
Nielsen, Sören Peder , gjutmästare 1968:18,20,
Nielsen, Ursille, g m Jacob , mor till Sthen Jacobsen 1996:220,
Nielsen, Zacharias, dansk författare 2000:49,
Niels(son) se Nilsson
Nielssön, Axell, kantormedhjälpare i kyrkosången 1980:30,130,
Niemeyer, Oscar , brasiliansk arkitekt och ingenjör 1997:67,
Niepce, Isidore, son till Joseph Nicéphore 2002:16,155,
Niepce, Joseph Nicéphore , fransk kemist och uppfinnare, från början prästutbildad övergick han 1789 till den militära banan 2002:14,155,
Niessalowitz,Salomon, jude, invandrad från Kovno (Kaunas) Litauen 1995:40,
Niethoff, Hans Henrik, löjtnant livregementet till häst vid slaget i Lund 1676 ,överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1679 1996:213,
381

Nihlberg, Stig, Åkerlund & Rausings förste chaufför 1986:35, Nihlén, Lars, historiker 1991:11,15,52,54,59,61,63f,79,81,91, Nihlén, Linda, tidigare ungdomsombud 2011:191,
Nihlén, Valborg se Guttorp
Niilekselä, Marti , vakt & väderchef i 1986 års karnevalskommitté 1994:151,
Niklasson, Bengt, hökare 1948/49:53
Niklasson, Ingmar, 1985:1:83f (bild),
Ni(e)ls, dansk kung, g m Margareta Fredkulla 1939/40:89f, 106f(även bild), 1980:82f,140,146,
Nijbätt, Hans, fällberedare (sämskmakare), invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 37,
Niklas Snickare, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:48,
Niklewski, Roger, socialförvaltningen senare förvaltningschef på norr för den samlade skolorganisationen 2005:161 ,199,
”Nilla”, hjälpreda åt sillgummorna på Mårtenstorget 2004:27,
Nils Boilare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 20,
Nils Bunkeflo, kanik , testamenterade 1346 en gård , som låg där Kanikeresidenset nu ligger till kyrkan 1933:3, 1939/40:89, 1984:12-16,27, 1998:49,
Nils Erlandsson , bror till ärkebiskop Jakob , hög skånsk ämbetsman 1939/40:40,
Nils ”Gravare”, vaktkarl, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 48 1948/49:46,
Nils Håkansson (Håkansen), medeltida kyrkomålare 2009:85,
Nils Hästemöllare, nämns i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 29,
Nils, Ingri Pär, 1970:23,
Ni(e)ls Jonsson (Jonsen) , ärkebiskop 1946:32,43, 1980:28, 1985:1:27-29,
Nils Korgmakare, far till Karna och Kestina Nilsdotter , invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 13, 18,
Nils Ludvig se Olsson, Nils Ludvig
Nils Murmästare , murare vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:14,
Nills tornväktare ”har fel på synen”, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
382

Nils Snickare, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
Nils Vävare, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 37,
Nilsdotter, Agnitz, hade egendom i Galjevången 1704 1919:11,
Nilsdotter, Apolonia, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:32.
Nilsdotter, Boel , 1972:85,
Nilsdotter, Brita, g borgaren Mårten Knuth, fattighjon 1966:30,
Nilsdotter,Cathrina, piga i akademikamrer Grähs hushåll vid hans bortgång , ”anhörig” 1926/27:120,
Nilsdotter, Elna, ägde gård i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:39,
Nilsdotter, Inger, bosatt i Köpenhamn , dotter till Nils Göransson, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 23 ,
Nilsdotter, Ingrid, g m Sören Kruse, ägde hus i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:43,
Nilsdotter, Karna, dotter till Nils Korgmakare, syster till Kestina invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:18,
Nilsdotter, Kestina, dotter till Nils Korgmakare, syster till Karna, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:18,
Nilsdotter, Margareta, invånare i Drottens rote 1665 enligt 1691 års sjättepenningslängd,g m rådman Hans Carstensson Als i hans första äktenskap 1923: 31,
Nilsdotter, Margareta, dotter till Nils Olsson skräddare , syster till Marina och Sidsa, nämns i Våfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 51,
Nilsdotter, Marina, dotter till Nils Olsson skräddare , syster till Margareta och Sidsa, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 51,
Nilsdotter, Sidsa, dotter till Nils Olsson skräddare , syster till Margareta och Marina , nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:51,
Nilsén, J.E. , visade 1905 film på Folkets hus 2000:141,
Nilsson, cementgjutare 1968:88,
Nilsson, fröken, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild),
Nilsson, fru husägare ”benhandlerskan” 1968:82,
Nilsson, ”Go Mad”, hökare, sålde allt i klädväg, Magdeburgerspel och gitarrer 2004:51, Nilsson, juvelerare 1982:43,
Fru lärare Hesslenska donationsskolan 1945:66,??
383

Nilsson, skomakare på Skomakaregatan ledare för IOGT:s mässingssexett 1968:45,59, Nilsson, snickare 1968:82,
Nilsson , svarvare St. Tvärgatan 1968:98,
Nilsson, timmergesäll 1936:63,
Nilsson, A. 1999:71(bild), ??
Nilsson, A., änkefru, bosatt på S:t Månsgatan i slutet på 1800-talet
Nilsson, Agneta, administrativ chef Gunnesbo 2005:243,
Nilsson, Albert , 1947:25,55,
Nilsson, Alfred, banarbetare BLHJ 1987:184,
Nilsson, Alfred B., fotograf i Helsingborg 2008:66(bild),
Nilsson, Algot, stationskarl BLHJ 1987:184,
Nilson, Ambiörn, son till slaktare Nills Nilson, invånare i Krafts rote 1743 1938:58, Nilsson, And., expeditör, postmästare 1948/49:131,
Nilsson, Anders, borgare, hade egendom i Drottens rote 1691
enligt sjättepenningslängden 1923: 43,
Nilsson, Anders, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
Nillson, Anders, borgare i Vårfru rote 1743 , söner Nils och Jöns Anderson 1938:65, Nilsson, Anders ,son till Karna och Nils Larsson, bror till Betty 2009:17
Nilsson, Anders , son till Nils Robert Nilsson 1998:87,
Nilsson, Anders, banvakt , Lerbäck , kolvakt, vagnputsare , g m Hanna 1987:45,184, Nilsson, Anders, borgare, husägare 1942/43:41,
Nilson, Anders , bryggare, borgare i Klemens rote 1743 1938:72,
Nilsson, Anders, i Kyrkoled. husman 1955:22,
Nilsson, Anders, kolvakt, Revingebanan 1987:184,
Nilsson, Anders, konstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, 2008:22(bild), Nilsson, Anders , lantbrukare Fjelie , styrelseledamot LBJ 1987:17,21,51,186,
Nilsson, Anders , kyrkogårdsvaktmästare och trädgårdsmästare 1948/49:29, 1955:53,56,
384
2004:62,

Nillson, Anders snickare, borgare i Vårfru rote 1743 , son Matis Anderson och lärgosse Måns 1938:64,
Nillson, Anders snickares lärgosse Måns, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:48,64, Nilsson, Anders , stadsplanerare Malmö, major 1983:31,
Nilsson, Anna, g m lantbrukare Ola 1977:123,
Nilsson, Anna, f Olsson, g m Nils Christian Theodor 1945:102,
Nilsson, Anna fru städerska 1950:48,
Nilsson, Anna Kristina Elisabet f Hofvander g m lantbrukare Nila 1977:123,
Nilsson, Anna Sofia, småskollärare, överlärare, tillsynslärare 1964:75,79, 106, 166,169,174,
Nilsson, Anna Theodora, småskollärare, tillsynslärare 1964:129, 156(bild) , 170,174,175, Nilsson, Arne, deltagare i manliga elitgruppen vid olympiaden 1936 1991:14,
Nilsson, Artur, kolonist , styrelseledamot i Borgmästaregårdens Koloniförening 1934 2012:86,
Nilsson, Arvid , fullmäktig på Borrby gård, borgare i Klemens rote 1743 1938:72, Nilsson, Astrid, fru 1960:190, 1964:128,
Nilsson, Astrid , slöjdlärare 1964:173,
Nilsson, Augusta, f Werngren, g m Nils Wilhelm 1977:24,123,
Nilsson, Axel, kommissionslantmätare 1955:8,11 (bild),
Nilsson, Axel, lokputsare LBJ 1987:184,
Nilsson, Benedikta Ulrika, dotter t. trädgårdsmästare Johannes Nilsson 1962:52, 1998:99,
Nilsson, Bengt, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:18,
Nilsson, Bengt, maskinist på Reflex mellan 1948 och 1993 , son till Nils 2000:10, 77,85, 117(porträtt),125, 153,
Nilsson, Bengt, timmerman, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:15,17,
Nilsson, Bernt, edil AF, sekreterare i AF:s byggnadsutskott, ordf. i kommundelsnämnd norr (fp), ledamot av 1954 års karnevals-kommitté , huschef i 1958 års karnevalskommitté 1989:4,57 (gruppbild) 1993:76, 1994:82,93,
Nilsson, Bernt, folkskollärare., tillsynslärare,överlärare, rektor Vårfru rektorsområde1959- 62, på Klosters rektorsområde 1962-63,och på Tunaskolan 1964-74 1964:164,175, 2005:16(porträtt), 82,235,238,
385

Nilsson, Betty, dotter till Karna och Nils Larsson , syster till Anders 2009:17 Nilsson, Birgitta, handläggare på personalavdeningen vid skolkansliet 2005:188, Nilsson, Björn, fotograf 2005:207 (bild),
Nilsson, Bo, bibliotekarie UB:s tidningssamling 1978:7, 1993:141,
Nilsson, Bo , Sandrew Metronome Sthlm 2000:10,
Nilsson, Carl . biografanställd Skandia 2000:85(gruppbild),
Nilsson, Carl, fattighjon 1966:107,
Nilsson, Carl, privatlärare , småskollärare 1956/57103 f., 106, 1964:169,
Nilsson, Carl, stationskarl Revingebanan, stationskarlsförman 1987:184,
Nilsson, Carl-Axel, ekonomihistoriker 1987:14,
Nilsson, Carl-Erik, medlem Kulturens folkdanslag, ledare Ringen Malmö 1986:24(bild), Nilsson, Carl Johan, kassör, ledamot i Lunds stads järnvägsförvaltningsutskott 1987:186, Nilsson, Carl P., bokbindare, 2004:12,
Nilsson, Carl P. , lantbrukare Stora Råby, 9 1962:10,
Nilsson, Catharina Lovisa, lärare Hesslenska skolan, lärare för kvinnliga elever Allmänna barnskolan g, 1 m folkskollärare Magnus 2 m Petter Löwegren 1941:18,22,25(porträtt),26, 1945:66,
Nilsson, Chris, rektor för Norra Fäladen II, facklig representant för SFL (Svenska facklärarförbundet), 2005:126,243,
Nillson, Christ, grovsmed, borgare i Vårfru rote 1743 , lärgosse Bengt 1938:65,
Nillson, Christ grovsmeds lärgosse Bengt, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Nilsson, Christen, hade egendom på Lilla Stampelyckan 1919:11,
Nilsson, Christen, klensmed , ägde 1688 egendom i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:14f,
Nilsson, Christen, kanik, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 21, Nilsson, Christen , skräddare 1972:101,
Nilsson, Dagny, deltagare i ABF-cirkeln ”Hembygden” i Bjärred 1987:36,194,
Nillson, Daniel hästmjölnare, borgare i Vårfru rote 1743, lärgosse Jöns, 1938:37,65, Nillson, Daniel mjölnares lärgosse Jöns, invånare i Vårfru rote 1743
1938:65,
386

Nilsson, E.A., fotograf i Lund etablerad 1917 2002:128,139,142f,155,
Nilsson, E.H. brandmästare 1950:24, 48,
Nilsson, Edvard , banarbetare Revingebanan 1987:184,
Nilsson, Edvard, innehavarare tillsammans med Emmy av Lunds fotografiska magasin 2002:144,147,
Nilsson, Edvard Emil, målargesäll , ritlärare 1956/57:83,86,
Nilsson, Edvin, stadsfullmäktig 1973:85,
Nilsson, Elisabet, småskollärare 1964:156(bild),169,
Nilsson, Elisabeth Cecilia, f Berg , g m professor Sven 1945:102,
Nilsson, Elisabeth, handläggare vid personalavdeningen vid skolkansliet 2005:188, Nilsson, Elna Lovisa , småskollärare 1964:169,
Nilsson, Elsa, fotograf i Lund etablerad 1917 2002:140,.
Nilsson, Elvir, folkskollärare 1964:165,
Nilsson, Emma, innehavare av Holländska kafferosteriet 2000:17 (bild),
Nilsson, Emma, vägvakt Mossavägen 1987:184,
Nilsson, Emmy, , innehavarare tillsammans med Edvard av Lunds fotografiska magasin 2002:144,147,
Nilsson, Erich, domkyrkofogde , invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:27,
Nilsson, Erik,ordförande skolstyrelsenVeberöd från 1960 2005:98,
Nilsson, Eric, ”Nilla” professor medicin, ordförande IFK Lund, kedjespelare i IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1986:32,40(gruppbild), 73, 75(även porträtt), 1991:85- 87,
Nilsson, Ernst , dansant fotbollsspelare i Smörlyckans if 1989:93,94(gruppbild),
Nilsson, Ernst , Akademiska föreningens vaktmästare 1986: 69(porträtt), 1993:76, 1994:115,
Nilsson, Ernst, partikassör ( s ) 1986:97,
Nilsson, Eskil. ägde efter 1658 men före 1691 egendom i Drottens rote enligt sjättepenningslängden 1923:47,
Nilsson, Espen, Köpenhamn köpte och sålde mark i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 36,
387

Nilsson, Ester , fröken , städerska 1950:48, Nilsson, Eugen, fiolinist 1988:62,
Nilsson, Eva, administrativ chef vid Norra Fäladen II och vid Väster I inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:243,
Nilsson, Eva, traktör 1982:39,
Nilsson, Folke, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1977-78 2005:237,
Nilsson, Folke Harald, konstnär Dalby 1987:179(bild),180,194, 2003:71,
Nilsson, Frans, chefedaktör tidningen Arbetet 1986:17(gruppbild),97 (gruppbild),
Nilsson, Frans, stationskarl BLHJ 1987:184,
Nilsson, Gun, medlem av Byskolans serviceteam 2005:166, (gruppbild),
Nilsson, Gunnar, Nilsson, Gunnar, Nilsson, Gunnar, 1994:142,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
Nilsson,
biografföreståndare Regina 2000:104, ingenjör 1980:10,
LO-ordförande, lämnade karnevalsgaranti 1982
Gunnar,
Gustav,
Gustaf ,
Gustaf ,
Gösta, Malmö, god vän till Nodermanns 1988:90(gruppbild) Göte, ordförande Lunds korporationsidrottsförbund 1986:63, Hanna , g m banvakt Anders 1987:45,
Hanna , småskollärare, folkskollärare, tillsynslärare 1964:123, 160. 169,174, Hanna(J:a) , folkskollärare 1964:166,
Hanna, hushållerska Ö. T orn 1970:7,
Hans, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:37, Hans, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:46, Hans, fogde hos Hans Barnekow i Vittskövle , nämns i Vårfru rote 1691 enligt
Nilsson,
sjättepenningslängden 1924: 47,
388
stadsfullmäktig 1973:85,
”lille”, boende på Väster, far till Uno 2003:42,
stationskarl BLHJ 1987:184, urmakare Klostergatan 1995:133,

Nillson, Hans , vagnman (åkare), invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
Nilsson, Hans Johan, privatlärare , folkskollärare, småskollärare 1956/57:103 f.,1964:160,163,169,
Nilsson, Harald 1939/40:121 f(bild),
Nilsson, Helga, fotograf i Lund etablerad 1913 2002:140,
Nillson, Henrik , son till handskmakare Nills Johanson, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Nilsson, Henry, ”Hinke” , vaktmästare på biografen Saga/Cinema/ Sandrew, i 34 år bordtennisspelare 2000:85,
Nilson, Herman, bryggare, borgare i Vårfru rote 1743 , dräng Åke, 1938:62,
Nilson, Herman bryggares dräng Åke, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Nilsson, Hilda, fru, Sliparelyckan 1962:10,
Nilsson, Hilda, g m bagare Johan, mor till Anna Rosberg 2012:92 (gruppbild), 93 (gruppbild),
Nilsson, Hilma, städerska Revingebanan 1987:184,
Nilsson, Hugo , kontorsbiträde, banbyrån Revingebanan , senare Mörrum 1987:67,87,184,
Nilsson, Hugo, specerihandlare 2006:5,
Nilsson, Ida Göthilda , dotter till professor Sven , fröken 1954:44, 1984:20,81,
Nilsson, Ina, 1987:194,
Nilsson, Ingeborg, småskollärare 1964:172,
Nilsson, Ing-Mari, etnolog Sthlms universitet 1995:133,153,
Nilsson, Ingrid, g m bryggare Nils 1977:123,
Nilsson, Ingvar , fotograf stadsingenjörskontoret, Lund 1990:4, 1997:161 (bild), 2011:4(bild),5(bild),240f(bild),
Nilsson, J, brevbärare 1977:23,123,
Nilsson, J. , kamrer 1960:101,
Nilsson, J.P., fotograf i Lund etablerad 1915 2002: 129,139,155,
Nilsson, Jacob, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:52, Nilsson, Jacob , Kulturskolan ,ordförande studentfilmstudion 1995-98 2000:10,132, Nilsson, Jan-Olof , sociolog 1997:229,235,
389

Nilsson, Jeppe, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 47, Nillson, Jeppe mjölnare, borgare i Klemens rote 1743, dräng Jöns 1938:71,
Nillson, Jeppe mjölnares dräng Jöns, invånare i Klemens rote 1743 1938:71, Nilsson, Johan, arbetare , husägare Lilla Råby 1962:10, 1970:7,
Nilsson, Johan, bagare, kolonist, g m Anna far till Sture Rosberg 2012:92,93 (gruppbild),
Nilsson, Johan, banarbetare BLHJ 1987:185,
Nilsson, Johan, landshövding 1973:19,
Nilsson, Johan, montör, bosatte sig 1929 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Nilsson, Johan E. , fotbolls- och handbollsledare 1991:85,
Nilsson, Johan Magnus, med fil examen, förlovad m Hilma Wärngren 1977:24,100,123 Nilsson, Johanna, fru 1955:72,
Nilsson, Johanna Maria, småskollärare 1964:169,
Nilsson, Johannes, trädgårdsmästare, far till Benedikta Ulrika, innehavare av trädgårdsmästeriet Ulrikedal, namnet efter dottern som givit namn till Ulrikedalsvägen och kvarteret Ulrikedal 1962:52, 1998:99f.
Nilsson, John , kyrkväktare och ringare 1955: 30, Nilsson, John, småskollärare 1964:169,
Nilsson, Jonas, 1956/57:162,
Nilsson, Juve se Hörjel
Nilsson, Jöns, borgare, nämnd i Krafts rote enligt1691 års sjättepenningslängde 1924: 18, Nillson, Jöns, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:60,
Nilsson, Jöns, hökare, g m Eva Johanna Söderman 1962:20,
Nilsson, Jöns, kontorsbiträde BLHJ 1987:185,
Nilsson, Jöns, i Jutahusen, ringare 1955:24,
Nilsson, Jöns , vaktkarl 1948/49:174,
Nilsson, Jörgen, närpolis i Lund 2011:58,
Nilsson, Karin, folkskollärare, talvårdslärare, naturvårdslärare ,97-100,157(bild),166, 2005:155, (gruppbild), 156,
Nilsson, Karl , extra banvakt 1987:86,
390
1960:140, 1964:97 (porträtt)

Nilsson, Karl-Axel, fortbildningsdirektör, medlem i Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005:190(gruppbild), 191,
Nilsson, Karl-Gösta, rektor på Klosters rektorsområde 1976-77 2005:235, Nilsson, Karolina, småskollärare 1964:171,
Nilsson, Katharina, slöjdlärare 1964:173,
Nilsson, Katrina, fröken 1962:10,
Nilsson, Kjell Aage, arkitekt , ritade 1971 Djingis Khan åt Akademiska föreningen 2006:67,135,
Nillson, Knut, trädgårdsmästare se Böhm
Nilsson, Kristen, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:40, Nilsson, Kristen, lantbrukare Lackalänga ladugårdsmark 1970:48,
Nilsson, Kristina , Kristens mor 1970:48,
Nilsson,Kristina, gymnastiklärare vid småskoleseminariet Lund 1988:119, 136, 141, Nilsson, Kristina Casa Miranda, sångerska 1999:39,
Nilsson, Lars, invånare i Drottens rote vid tiden för 1691 års sjättepenningslängd,, var en av de 16 äldsta borgarna , son till Nils Persson 1923: 6,11,47,
Nilsson, Lars, ägde mark i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 21,
Nilsson, Lars-Erik, vann löptävling under 1986 års karneval 1994:155,
Nilsson, Lars Gabriel , magister lektor Luleå 1956/57:176,
Nilsson, Lasse, i Lilla Råby, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 22f,
Nilsson, Lennart, dokumentärfilmare 2006:119, Nilsson, Lennart, fotograf 1994:86f,88-91(bilder),
Nilsson, Lennart, tillsynslärare på Svaneskolan, studierektor på Norra Fäladens rektorsområde 1972-76 och rektor 1976-97 , organiserade det nya Resurscentrum 2005:70,216,220,238,
Nilsson, Lilly, småskollärare 1964:171,
Nilsson, Lorentz, fotograf i Lund etablerad 1886 1954:56, 2002:53,57, 59(bild),60f,85,139,142,155,
Nilsson,Lorentz , patron på Torreberga 1968:43,
Nilsson, Louis, deltagare 1902 års vårfest 1978:106(bild),,
391

Nilsson, Lovisa, lärarinna 1960:76,
Nilsson, M., lärarinna 1956/57:50,
Nilsson, Magnus, son till Nils 1977:93,123,
Nilsson, Magnus ,arrendator, far till Nils Johan Widén 1984:74,
Nilsson, Magnus, folkskollärare fattigskolan, g m Catharina Lovisa f Lundberg 1926/27:12,115,152, 1941:18,25(bild), 1945:66ff,101f, 1956/57:50, 1964:162,
Nilsson, Marcus, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 33,
Nilsson, Maria, Lunds kommun 2011:230-32(bilder),237-39(bilder),
Nilsson, Maria, småskollärare, tillsynslärare 1964:170,175,178,
Nilsson, Martin P:son, professor klassisk fornkunskap, universitetets rektor, far till Nils och Per Stjernquist 1992:108, 2008:31,
Nilsson, Monika, biträdande rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Nilsson, Måns, borgare i Lund 1699 , hade egendom på Möllevången 1704 1919:9,12, Nilsson, Måns, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:13, Nilsson, Måns (unge), invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:21, Nilsson, N., kontorsbiträde BLHJ 1987:185,
Nilsson, N., professor 1960:189, Nilsson, Nils, se Kock, Nils Nilsson
Nilsson, Nils, murarmästare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 22,
Nilsson, Nils, ansvarig för affischreklam i 1934 års karnevals-kommitté 1994:56,
Nilsson, Nils, banarbetare BLHJ 1987:185,
Nilsson, Nils, biografvaktmästare Reflex, far till Bengt 2000:85,
Nilsson, Nils ”Russakoff” bryggare, g m Ingrid Olsdotter, Alfred Lundbergs gudfar 1977:55, 69, 93f,123,
Nilsson, Nils, förste antikvarie Kulturen 1983:9,
Nilson, Ni ls, grovbrödsbagare, borgare i Vårfru rote 1743 , dräng Per 1938:63, Nilson, Nils grovbrödsbagares dräng Per, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63, Nilsson, Nils, husägare 1970:7,38(bild),
392

Nilsson, Nils, kommunalordförande, suppleant Revingebanans styrelse 1987:186, Nilsson, Nils, lantbrukare, g m Anna Elvira Hofvander 1977:32, (porträtt), 83,123, Nilsson, Nils, polisbetjent 1948/49:100,
Nilsson, Nils, portvakt , Borgska medeltidshuset 1937:54,
Nilson, Nils slaktare borgare i Krafts rote 1743 , far till Ambiörn 1938: 46, 58, Nilson, Nils slaktares dräng Anders , invånare i Krafts rote 1743 1938:58,
Nilson, Nils, vävare 80 år, borgare i Drottens rote 1743 , lärgossar Jonas och Nils, 1938:55,66,
Nillson, Nils vävares lärgosse Jonas, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Nillson, Nils vävares lärgosse Nils, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Nilsson, Nils, åkare 1976:73,
Nilsson, Nils Christian Theodor, folkskollärare Lundstorp , g m Anna f Olsson 1945:68ff,102,
Nilsson, Nils Gunnar, litteraturvetare, kritiker 1975:54,
Nilsson, Nils Olof , folkskollärare 1964:156(bild), 161(bild),163,
Nilsson, Nils Ove , arkeolog 1985:2:38,
Nilsson, Nils Robert, arrendator Klostergården, far till Anders Nilsson, har gett namn till Nils Roberts äng 1998:87,
Nilsson, Nils Wilhelm, stationsskrivare , g m Augusta Werngren 1977:24,123, Nilsson, N.P., kartograf 1936:69,73(bild),74, 1955:49 (bild),54,
Nilsson, N.P. , häradshövding, sekreterare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, sekreterare , ombudsman i fattigvården 1966:212,218,
Nilsson, O.H. , banarbetare Revingebanan 1987:185,
Nilsson, Ola, bryggare 2004:69,
Nilson, Ola, grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Nilsson, Ola, ”Nils Ols Ola”, lantbrukare Kobjär Lund, g m Anna Göransdotter 1977:81f,123,
Nilsson, Ola, slaktare på Mårtenstorget 2004:41,
393

Nilsson, Ola, snickaremästare, gjorde apoteket Svanens inredning 2004:89,
Nilsson, Ola , tornväktare 1948/49:197,
Nilsson, Olof, se Wingbehn, Olof Nilsson
Nilsson, Olof , arrendator kronokvarnen Håstad mölla, borgare Lunds stad, handlanden Alfred Lundbergs äldste kände förfader 1977:6,
Nilsson, Olof , kontorsbiträde BLHJ 1987:185,
Nilsson, Olof , trädgårdsmästare, g Else Margreta Olsson, som gett namn till Margretedal, ursprungligen namnet på hans handelsträdgård och på Margretedalsgatan och kvarteret Margretedal 1962:38, 1998:107,
Nilsson, Oscar, notisbud BLHJ 1987:185,
Nilsson, Oscar, specerihandlare 2006:6,
Nilsson, P.O. , spelade Döden i 1990 års karnevalsrevy ”Kärnfysik & Bonnröta” 1994:166,
Nilsson, Peer, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 29,
Nilsson, Peer, anställd hos Olof Bager, invånare i Vårfru rote fram till Skånska kriget, då han avled enligt 1691 års sjättepenningslängde 1924: 51,
Nilsson, Per, akademitimmerman 1934/35:30,35, 1965:31
Nilsson, Per, dräng 1968:29,
Nilsson, Per, diligenskusk, ”Per Deligens” , gårdskarl 1968:35,82, 1977:61, 123,
Nilsson, Per, innehavare av ölhall 1905 1993:131,
Nilsson, Per, kommunalordförande Flädie, suppleant Revingebanans styrelse 1987:28,58, 186,
Nilsson, Per, riksdagsman i Klågerup, väckte 1866 tanken på järnväg Lund-Trelleborg 1999:31,
Nilsson, Per, stadsbud 2003:22.
Nilsson, Per (Skåningen) , torghandlare , potatishandlare ”pantoffleprångare” 1968:89, Nilsson, Peter, 2002:158,
Nilsson, Pher, trädgårdsmästare 2004:22,
Nilsson Pher i Orup, åbo 1959:48,
Nilsson, Pål Otto, vice häradshövding 1926/27: 71,152,
Nilsson, Rasmus, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 28,
394

Nilsson, Sifwer, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 48 ,
Nilsson, Sol-Britt , lärare , suppleant( s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1997:190(bild),228,
Nilsson, Sam, järnhandlande 1986:93(porträtt), 1993:87,
Nilsson, Staffan, tågansvarig i 1978 års karnevalskommitté, karnevalsingenjör i 1982 års karnevalskommitté 1994:130,141f.
Nilsson, Sten Åke, professor i konstvetenskap 2008:78,
Nilsson, Sven, en av de 16 äldsta borgarna 1691,Klemens rote , hade egendom på Möllevången och Papegojelyckan 1704 1919:9,12, 1923:11,27, 1990:24,
Nilsson, Sven, operasångare 1981:82
Nilsson, Sven, professor i naturalhistoria, g m Elisabeth Cecilia f Berg,stiftare av Zoologiska jägarsällskapet, som anlade skyttepaviljong med skjutbana, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund, har fått ge namn till kvarteret Sven Nilsson 1921:22,25 , 1926/27: 25,33,73,76,135,152, 1929:7,37,53,
1932:10,1934/35:52f, 1944:28,30, 32, 39,43,48, 1945:91,102, 1947:102,1953:77,99, 103f, 108,120, 1954:44,48, 1955:60, 1956/57: 107, 1959:50,65(bild), 83 (bild), 1961:32, 1963:34,58-64,66-68, 1969:49 (bild), 1975:31,65f ,69, 99, 1984:20,53,56, 1991:40f,92, 1996:177, 1998:69, 2002:42, 2008:61,
Nilsson, Sven , skolinspektör 1964:39f,
Nilsson, Sven, stadskomminister 1956/57:43,84,115f., 130,134,136, 142,177, 1966:44,57,211, 213,
Nilsson, Sven, svarvare 1963:78, 1968:98,103, Nilsson, Sven A., professor historia Uppsala 1996:239,
Nilsson, Sven-Eric, jurist , socialdemokratisk politiker, på fritiden forskare i Göingebygdens historia 1999:7,8(bild),123,
Nilsson, Söffren, klockare, hyrde tomt i Krafts rote av Lunds domkapitel enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:30,
Nilsson, Sören, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10f,
Nilsson, Tage , kvartärgeolog, fil dr 1939/40:50,61, 1985:2:38,
Nilsson, Thilda, grindvakt Lerbäck, vagnsstäderska 1987:151,185,
Nilsson, Thora se Kulle
Nilsson, Tor , brottare 1986:40(gruppbild),
Nilsson, Torsten, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:48,
395

Nilsson, T orvald, antikvarie 1980:10,24,31,106, 1985:2:38, Nilson, Tue , grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63, Nilsson, Tufve N.S., stensättare 1936:34,
Nilsson, Ture, borgare 1972:101,
Nilsson, Ture, styrelseledamot i Borgmästaregårdens Koloniförening 1934 2012:86, Nilsson, Tuve, rödfärgare 1936:56,
Nilsson, Ulf, folkskollärare från Malmberget 2005:126,
Nilsson, Ulf , journalist Expressen 1994:144,
Nilsson, Ulf, kommunfullmäktig, senare riksdagsman (fp), ordförande i skolstyrelsen 1992- 94, lämnade 1991 tillsammans med Bertil Turesson motion om överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178
Nilsson, Ulla , f Sjögren småskollärare 1964:172, Nilsson, Uno, son till Gustav 2003:42,
Nilsson, Walter, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10, 1924:41,
Nilsson, Valter , stadsfiskal 1948/49:76,
Nilsson, Wiwe, n silversmed, figurerar i K.O.Krantz film”Första majdemonstrationen” i Lund 1907 , medverkade i 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” 1973:67 ,1981:78, 1986:5,44,92 (gruppbild), 1993:45,114, 1994:103, 2000:62,67,76,99,100(bild),141,146,
Nilsson, Åke , mösseskräddare, ägare av studentkasernen ” Mösseberg” 1950:34, 1962:40, 1985:1:142, 2004:97,
Nilsson-Djurhammar, Edith, folkskollärare 1964:98,100f,167, Nilsson-Johansson-Rudal, Nanny A., småskollärare 1964:171,
Nilsson-Löwegren (Lundberg), Catharina Lovisa , lärarinna 1956/57:50, 1960:38,39, 1964:167,
Nilsson Piraten, Fritiof, författare 1975:55f, 1985:2:39, 1986:5,30, 1987:71,84, 1990:9, 1992:9,64,106, 107(även porträtt), 1993:45,88, 105,112-115,119f,124,140f, 2008:28, 2011:236,
Nilsson-Posada,Christina , 1997:147 (bild),
Nilsson-Weith, Lallit, folkskollärare 1964:167,
Niltoft, Bodil, handläggare på ekonomiavdelningen vid skolkansliet 2005:188,
”Ninna”, original 1968:90,
396

Nisse S., skolpojke 1968;30,
Nissen, K. , dansk velocipedartist 1991:64,
Nissen, Lars, byfogde, som dog 1671 , ägde ödetomt i Klemens rote och 1658 gård i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:13 1924:7f,
Nivenius, Olle, biskop, medlem av garantikommitté inför 1974 års karneval 2009:113,
Njurén, Nils Eriksson, lantmätare Landskrona 1990:16, 1996:224, Nobel, Alfred, uppfinnare 1978:108,
Nobelius, Lars kalkslagare, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Nodermann,Anna(Lill), syster till Preben se Ortmann
Nodermann, Caroline, mor till Preben 1988:10(gruppbild),16(gruppbild),
Nodermann (Linneman) , Caroline, syster till Preben 1988:9f,38,
Nodermann, Elsa, 1988:103,105f,
1994:124,
Nodermann, Johan Theodor, fotograf far till Preben 1988:9,10 (gruppbild),17(gruppbild),38,
Nodermann, Karin, f Mellin g m Preben 1988:112f/gruppbilder), 116,122,127(gruppbild), 131(porträtt)
Nodermann, Maj , dotter till Preben, etnolog, museeman 1988:2,113 (gruppbild),127(gruppbild) 135,
Nodermann, Preben , domkyrkokapellmästare, tonsättare, g m Stina 1988:hela verket 1988:8(porträtt).9(gruppbild),16(gruppbild), 39(gruppbild), 49(porträtt), 83(porträtt),86 (porträtt), 90(porträtt), 91(gruppbild),109(gruppbilder), 110(gruppbild),127(gruppbild), 128(porträtt), 1992:49,50(bild),70, 1996:183, 2000:22 (bild),24, 25(bild),27f,
Nodermann, Stina, född Lindgren, g m Preben 1988:10,88-92,89(gruppbild), 91(gruppbild) , 97f, 103(gruppbild),105,115,
Nohrborg Anders, präst, finska kyrkan i Sthlm, hovpredikant 1975:17,
Nohrborg, Mattias , vd Triangelfilm som drev Kino 2000:127,
Nohrström, Holger , bibliotekarie, forskare Helsingfors universitet 1975:14,
Noll, Werner, tysk fotokemist från AGFA, förste laboratoriechefen på Institutet för Färgfoto i Lund 2002:95,98, 127,
Norberg, Mathias, professor i österländska språk och grekiska , rektor 1793-94 och 1799- 1600, fick 1820 på egen begäran avsked och bosatte sig i Norrland, har gett namn till Norbergsgatan 1926/27: 100,152, 1929:9,12f, 49,53, 1947:101, 1948/49:26, 1958:38,47,
397

1961:10-12,15,23f, 1963:20,22, 1971:99, 101 (porträtt),107f,110f,138, 1975:74, 1985:1:90, 1992:128, 1998:98f,
Norberg, Rune , kyrkohistoriker 1980:75,80,
Norbert von Xanten, tysk storman, grundare av premonstratenserorden 2001:56,58f,
Norberg, Ruth, dräktansvarig Nodermanns Gullebooperan 1988:97f,
Norberg, Samuel boktryckare i Göteborg 1945:24,
Nord, A., arbetsförman, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186,
Nord, Lennart, ordförande i Hem och skola-föreningen 2005:158,
Nord, Sigge, hattmakare, innehavare av hatt- och mössaffär 1986:74,
Nord, Thure, kommissarie i auktionskammaren 1986:64,
Nordal, Sigurdur se Sigurdur
Nordberg, Ingrid, folkskollärare 1964:168,
Nordborg, Gunnar Edvard., Malmö, skulptör, tecknare och målare
Nordeman, kamrer 2002:113 (porträtt),
Nordeman, stud 1948/49:194,
2011:228,
Nordeman, Anna Christina dotter till Martinus g Erland Lagferlöf 1965:17,
Nordeman, Bertel, befallningsman på Övedskloster, invånare i Krafts rote tidigare enligt
1691 års sjättepenningslängd , avliden 1683 1924:7,14,
Nordeman, Martin(us) ,professor matematik ,t.f. bibliotekarie, invånare i Krafts rote enligt sjättepenningslängden 1924: 18, 1965:17, 1971:77,138. 1996:22f,229,239,
Nordén, Carl, banarbetare Revingebanan 1987:185,
Nordén. Gunnar ,”Pothas”, ledamot i 1946, 1950 och 1954 års karnevalskommittéer 1994:63,72,74,82,
Nordén, Jan, fotograf 2008:20(bild),40(bild),68(bild),91(bild), 94f(bild), 96(bild),99(bild), 100(bild),110(bild),113(bild),128 (bild),129,130f (bild), 143(bild),148(bild),151(bild),
Nordén, Lotta, arkitekturhistoriker 2006:41, Nordenberg, Bengt, konstnär 1985:2:49,
Nordensköld, Adolf Erik, finlandssvensk friherre, upptäktsresande professor mineraologi ,ledamot av Svenska akademin och Sveriges riksdag 1921:16f, 1978:56, 1982:48,82,86,
Nordensson, Eva , museichef Kulturen 1983:9,
398

Nordenstedt,Adolf , läkare , karnevalsdeltagare 1873 1978:41,
Nordenstråle, Olof , kansler 1959:16, 1965:51,53-56,
Nordfjell, Ulf, landskapsarkitekt i Sthlm 2011:224f,245, 257-67,
Nordgren, Gösta, ”Snoddas”, bandyspelare, sångare 1997:217,
Nordgren, Sune, redaktör för Vox när tidskriften 1974 övertogs av Bo Cavefors förlag 2008:39,
Nordholm, Gösta, kulturgeograf 1939/40:29,32f,
Nordholm, Uno,medicinhistoriker 2004:150,
Nordin, Carl Gustaf, biskop Härnösand, historiker 1996:238,
Nordin, Carl Johan af , hovrättspresident 1956/57:59,
Nordin, Fritz, cirkusansvarig i 1934 års karnevalskommitté 1994:56,
Nordin, Johan Gabriel, 1945:24,96,
Nordin, Nils Albert, folkskollärare., folkskoleinspektor, tillsynslärare 1964:51(gruppbild), 164,174f,
Nordlind, Gösta, ”Koffert” , läkare , tecknare 1994:8,12(bild), 53,56,
Nordlind, Gösta Erik Harald, med lic , g m Sigrid Margaretha f Bengtsson , dotter till Simon Fredrik, i hennes första äktenskap 1984:101,
Nordlindh, Carl Magnus , rådman 1963:19f, Nordlund, Märta, tandläkare 1964:114,
Nordquist,
Nordqvist,
Nordqvist,
Nordqvist,
Nordqvist,
Nordqvist,
Nordqvist,
Nordqvist, 2000:146,
Nordqvist,
Nordstedt,
399
Per, konstnär 1948/49:53 (bild),
Alf, lärare katedralskolan 1985:1:4,9,
Brynolf, ledamot av 1896 års karnevalskommitté 1978:92(gruppbild),
Conrad , hovkapellmästare 1988:37,
Gustaf, ordförande i koloniföreningen Oskarshem I 2012:123f, 125(gruppbild), Johan, renhållningsarbetare, 2004:111,
Magnus, ekonomichef i 1990 års karnevalskommitté 1994: 159,
Staffan, manus och regi till 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1994:112,
Stig, professor LTH 2006:112, 117,
Johan, banarbetare Revingebanan 1987:185,

Nordstedt, Otto, professor botanik 1982:38,
Nordstéen, Olof , borgmästare , riksdagsman 1948/49:25, 1982:90-93,95-98,102-105, 1989:28,
Nordstéen, Sara , g m Olof 1982:105,
Nordstrand, Anders, guldsmed , bror till Nils Georg 1933:28,
Nordstrand, Augustin, Simrishamn rådman och tullinspektör, g m Lucia Elisabeth Gyllich, far till Nils Georg 1933:27,
Nordstrand, Gertrud , se Baldthoff
Nordstrand, Lucia Elisabeth, f Gyllich, g m Augustin, mor till Nils Georg 1933:27,
Nordstrand, Nils Georg, rådman , tenngjutare , mästare 1801 , son till Augustin och Lucia , bror till Anders N. och Anna Svenonius , fosterbarn Sofia och Helena Svenonius 1926/27: 70(bild), 131, 1933:27-31 ,44(även bild),45 f (bilder),56, 62, 1936:22, 1951:69, 1966:27,
Nordstrandh, Ove, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Nordström, grosshandlare firma Axelson & Son och skeppsredare Malmö 1977:100,123,
Nordström, A, . byggmästare 1977:51,123,
Nordström, A., timmergesäll, uppsyningsman över barnens skolgång 1964:176
Nordström, Augusta, g. Dubb 1954:43,
Nordström, B.M. , byggmästare 1960:128.
Nordström,, Caroline , fru 1960:44,
Nordström, Georg Rickard, hovrättsnotarie 1956/57:176,
Nordström, Ingrid, lärare Katedralskolan 1985:1:9,
Nordström, Ludvig, ”Lubbe”, författare och journalist 1997:20,
Nordström, Marie, vice ordförande i skolstyrelsen (fp) 1977-81 och 1983-85
Nordström, Niklas, glasmästare 1942/43:55, 1951:86,
Nordström, Niklas hustru, 1942/43:55,
2005:233,
Nordström, Per, häradshövding 1954:43, 1955:51 – 53, 1956/57:46,47 (porträtt), 136,178,
1961:127,
Nordström, Pia, naturskollärare 2005:156, Nordström, Rupert , studentsångare 1981:53(bild), Nordström, Tomas, konstnär 2011:266,
400

Nordström, W. , handskfabrikör , ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186,
Nordström, Åke , sexmästare i Lunds studentkår 1937 1973:76,
Norelius, Charles, redaktör Sydsvenska dagbladets lundaredaktion 1968:112, 1973:52,
Norén, Gustaf, präst , kantor, teol dr , hymnolog , ordförande DYG 1964:24, 1988:84,
Norén, Kjerstin, författare och teaterkritiker, verksam i vänsterrörelsen i Lund bl. a. i proggruppen Röda bönor 2008:53,
Norén, Rickard, prost, hymnolog 1988:71,
Norén, Sven, bokbindare, anhöll 1690 om en ödetomt belägen i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:9f,
Norin, Sten, andre vice ordförande i skolstyrelsen (s) 1983-84 2005:233,
Norlander, Anna Lena , deltagare Sten Bromans Kontrapunkt 1986:71(gruppbild),
Norlander, Carl Anders Henrik , gymnastikinspektör, fäktmästare senare överste, ordf Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning , g m Julia Ernestine von Porath 1960:135, 1977:43,123, 1991:37,46-51,47(porträtt),61f,68,80,1992:37,
Nor(r)lander, E., kapten senare överste , fäktmästare 1964:48, 1969:17, Norlander, J. , ägare av Stjernarps pappersbruk Halland 1975:13, Norlander Julia Ernestine, f von Porat g m Carl Anders Henrik 1977:123, Norlin, Abigail Sophia, f Schartau, g m Bengt 1945:56,102f,
Norlin, Bengt, domkyrkoklockare, kyrkoherde i Kvillinge, g m Abigail Sophia f Schartau 1926/27: 53,60,127f,152, 1945:56,68,102f, 1951:85,
Norlin, Ulla-Carin, administrativ chef vid Nöbbelöv 2005:243,
Norlind, Anna Elina, g m Tobias, dotterdotter till J.E. Werrenrath, 1933:56, 1977:123, 1988:51(gruppbild),98,103,
Norlind, Ernst Ludvig, konstnär, författare, medlem 1902 av ”Skånska konstnärslaget” , g m Hanna Larsdotter, elev katedralskolan 1977:104,123, 1978:105(bild), 1984:76,78f, 1985:1: 137, 1986:66(gruppbild), 1988:87, 1992:114, 2002:90, 2008:70f,76, 2010:171(bild),
Norlind, Hanna , f Hallberg g m Nils Peter 1977:123, 1988:45, Norlind, Hanna Larsdotter, g m Ernst Ludvig 1977:123,
Norlind, Nils Peter, fil kand, organistexamen, lärare i musik vid Lunds seminarium ,g m Hanna Hallberg 1977:123, 1988:45,48f,77
401

Norlind,Tobias, docent i litteratur och musikhistoria, fil dr , rektor Borgarskolan Sthlm, g Anna Elina Lindh 1933:52, 53(bild), 1977:104,123, 1981:18f,23, 1988:22,52(gruppbild),, 72-74,79,81, 87f,92, 98,103,115, 125,142
Norlind, Wilhelm, ”Tulle”, bibliotekarie UB 1992:77,
Norlindh, Carl M. , rådman Malmö 1934/35:49, 1963:17,19,27,
Norling, Abraham, guldsmed Malmö 1945;82,
Norman, Alma, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild), Norman, Olof, professor 1980:10,151,163(bild),
Norrby, Sören, dansk sjökrigare 1928:19-21, 1933:4,
Norrman, A.F., kapten 1988:68,
Norrman, Anna Catharina, f Schartau g m Johan 1945:56,103,
Norrman, Axel E., typograf , g m Hilda f Olsson 1977:27,
Norrman, Hilda ,innehavare av konditoriet och bageriet ”Hilda Norrmans bageri”, som övertogs av hennes syster Eva Malmström under namnet ”Evas conditori 1977:27, 1993: 35,39(gruppbild), 2002:76(gruppbild),
Norrman, Johan , professor, g m Anna Catharina f Schartau 1945:103,
Norrman, Petter, sadelmakarmästare Petter Fredriks styvfar 1982:71,KOLLA
Norrsell, Anders, kyrkoherde Lyngby 1830 2009:84f,
Nothin, Torsten , överståthållare, deltagare i 1904 års karnevalståg 1978:108,
Nubelius, Michael, kantor, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Nussbaum, Channe, dansk sångerska och skådespelare 2011:196,
Nutley, Colin, brittisk filmregissör verksam i Sverige 2000:135,
N.W.S. signatur i kyrkorådets handlingar 1809 1936:28,
Nyberg, Bernt,arkitekt anställd hos Anselm, ritade Landsarkivet
Nyberg, Eva, etnolog 1997:2,8,191-219,
Nyberg, Stig , 1999:34 (bild), 1999:50 (bild),76(bild),
Nyberg, Tommy , arkeolog 1980:9,
Nyblaeus, Axel, professor filosofi ,kusin till fäktmästare Gustav 1982:35,1991:43,
2008:93,
1921:24, 1947:69,102,
402

Nyblaeus, Gustaf, fäktmästare, gymnastiklärare , chef för Gynmnastiska centralinstitutet, överste, son till Gustaf och Hedvig Gustava , g m Hedvig Karolina Nordström 1964:38,47,203, 1991:37-38,42-46,42(porträtt),48f,61,93,
Nyblaeus, Gustaf, justitieråd, g m Hedvig Gustava, far till fäktmästare Gustav 1991:42, Nyblaeus, Gustaf, son till fäktmästare Gustaf 1991:44,
Nyblaeus, Hedvig Gustava , f Törneman, g m justitierådet Gustaf, mor till fäktmästare Gustaf 1991:42,
Nyblaeus, Hedvig Karolina, f Nordström g.m. fäktmästare Gustaf 1991:43, Nyblaeus, Johanna , 1960:45,
Nybom, Johan, Uppsala, poet, sångtextförfattare och tidningsman , ”studenternas och skandinavismens skald” 1932:7,
Nydell, Theodor, kassör, kontrollör LTJ 1987:46,185, Nyerup, Rasmus , dansk historiker 1985:1:203,
Nygren, Anders , professor biskop Lund, eforus katedralskolan 1947:99, 1953:8,21, 1979:59, 1985:1:189,
Nygren, Hildur, skolpolitiker (s) statsråd 1981:89,
Nygren, J., arkitekt Contecton arkitektkontor, ritade Killebäcksskolan 1981 2005:140,246,
Nygren, Sven, filmvetare 2000:151,
Nyholm, Bengt, ”Zamora”, fotbollsspelare IFK Norrköping 1986:71,
Nykvist, Carl Gustaf , filmregissör, fotograf och producent son till Sven 2000:133,
Nykvist, Sven, fotograf, far till Carl Gustaf , svarade för fotot i kortfilmen Lund- en stad med traditioner 1947 2000:77,133,
Nylander musikfanjunkare, svåger till Johan Wickmark 1977:69,
Nylander, August Reinhold, klockare, musikdirektör, uppbärare av kyrkogårdsavgifterna 1936:77, 1964:23f,
Nylén, Anna-Maja, etnolog och dräkthistoriker 2002:158, Nylund, David F., teolog 1936:83,
Nyman, Alf, professor i teoretisk filosofi 1983:98, 2008:38, Nyman, Axel , 1969:20,
Nyman, Britt G., författare 1993: 38,
Nyman, C. Fr., instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:191,
403

Nyman, C. J. , kontorist, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:186, Nyman, Charlotta, f Edlund, g m David Peter 1926/27: 95,152,
Nyman, David Peter , inspektor Trolleberg, g m Charlotta 1926/27: 94,152, 1955:13,15,16, 1956/57:116,
Nyman, Olle, målare, skulptör och textilkonstnär 2008:97, Nyman, Thure, konsthistoriker 1985:2:53,
Nymark, Ulf, arbetsmarknadskonsult, ledamot( v ) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1992- 1997:190(gruppbild),227,
Nyrén, Carl, kyrkoherde, kontraktsprost 1947:52,54, 59,63,64, 1971:23-46,90,111, 2003:61,
Nyrén, Kerstin, ekonomiföreståndare 2000:10,51f,153,
Nystedt, Sven, överste 1992:99,
Nystrand, Folke, pseudonym Jan Reuter, deckarförfattare 2008:55, Nyström, Agda, fotograf i Lund etablerad 1905 2002:129,139f,155,
Nyström, Axel, professor, hovarkitekt Sthlm 1925:21, 1934/35, 54, 58, 59(bild), 64, 1953:85,87-93, 87(bild) 88(bild) 93(bild), 96(bild), 97,99,100,101 (bild), 1958:61 (bild), 1983:19, 2008:13,
Nyström, Bruno, idrottshistoriker 1991.91,
Nyström, Helmtrud, grafiker och målare 2008:142(bild),143,
Nyström, Per , historiker ,publicist, ämbetsman, socialdemokratisk politiker 1995:44,154,
Nåfelt, Anders, vik. biträdande rektor inom Team Dalby vid Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Näring se Naering
Näsholm, Patric , arkitekt Creacon, ritade i Dalby och Genarp åt LKF under 90-talet 1997:223,
Nörlund, Poul, dansk historiker, konsthistoriker och museeman 1980:92, Ober, Kenneth H., översättare 1998:173,
Obritsky, Jakob, jude bosatt Hospitalsgatan 7 m familj 1904 1995:51, 108(bild), O`Connor, Sinead , irländsk sångerska och musiker 1994:166,
O’Dea, Thomas F, irländsk religionssociolog 1983:102f,
Odeberg, Hugo. teol professor 1947:99,
404

Odebrant, Per, skrev tillsammans med Joel Ohlsson två kriminalromaner 2008:57, Odén, Birgitta, professor i historia 1996:193,239, 1997:233,235, 2005:101,158, Odenius, fru, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:68 (gruppbild), Odenius, Maximilian Victor , med professor 1921:22, 1954:36, 1960:123, Odhelius, Brita Christina, g m Johan Lorenz 1984:34,
Odhelius, Johan Lorenz g m Brita Christina född Wåhlin dotter till Jonas Wåhlin 1984:34, Odhelius, Sven Mårten, medhjälpare på bokauktionskammaren 1926/27:18,152,
Odhner, Clas Theodor, professor i historia, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177, 2005:63,
Odhnoff, Camilla, statsråd (s ), landshövding, suppleant i skolstyrelsen 1986:17,78(porträtt), 2005:18(gruppbild),
Odinkar den äldre av Adaldag ordinerad till biskop Skaras förste biskop 1939/40:42, Odo, abbot vid cistiercienserklostret i Cluny 2001:33,
Oehlenschläger, Adam, dansk diktare 1922:14,25,29, 1947:4(gruppbild), 68,69, 1954:42, 1956/57:130, 1961:82ff,83 (porträtt),89,96,130, 1975:31 ,1984:39,55, 1985:1:128(även gruppbild), 1996:188, 2008:16,
Oelreich,Bernhard, prokansler vid Lunds universitet och kyrkoherde i Åsum och Skepparslöv ,superintendent Bremen, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:24,32, 1952:66,67 (porträtt),80,84-94, 1953:36,
Oelreich, Jörgen Detlef , docent 1960:132-134,188,
Oelreich, von Oelreich Nils, universitetsbiblioekarie, professor, kansliråd , president i kommerskollegium 1767 1924:22,32, 1971:12,22,77,139,
Oertzen, O. , tysk numismatiker 1980:150,
Offenbach, Jacques, tyskfödd tonsättare 1982:57, 1988:16,98,
Ohlén, 1994:100,
Ohlgren, murare 1948/49:194,
Ohlin, Bertil, partiledare för Folkpartiet 2011:230,
Ohlin, Magda, dotter till O.N. 1991:4,
Ohlin, O.N., snickarmästare , grundare av Lunds hjulsällskap, far till Magda 1991:4, Ohlin, Åke , 1987:132(gruppbild),
405

Ohlmarks, Åke, litteratör , religionshistoriker, revyansvarig i 1934 års karnevalskommitté 1950:35, 1973:27,32f, 1994:56,59, 2000:146,
Ohlqvist, Bothilda småskollärare hjälpklasslärare 1964:89,91f, 156(bild),169, Ohlqvist, Maria småskollärare 1964:170,
Ohlson se Segerberg, O.P.
Ohlsson, A., Foto-centralen i Lund 2002:88f,129,144,155,
Ohlsson, Anders, lokalhistoriker 1998:11,172,,
Ohlsson, Barbro , bibliotekarie Lunds stadsbiblioteks Lundasamling 1988:135, 1993:141, Ohlsson, Bruno , föreståndare Stockholms stads stenhuggerier 1987:98,
Ohlsson. Catharina Cecilia Theodora , f Åkerlund g m Håkan 1977:123,
Ohlsson, Christian Johan, son till N.J. Ohlsson 1955:50,51,
Ohlsson, Edela Christina, fru g Nils 1960:42,44,46,61,
Ohlsson, Elly, med lic 1964:99
Ohlsson, Elsa, slöjdlärare 1964:159(bild),173,
Ohlsson, Erik A, faktor 1992:141,
Ohlsson, Håkan d.ä, . boktryckare, järnvägsintresserad g m Catharina Cecilia Theodora, f Åkerlund , instiftare av stipendium på katedralskolan 1926/27: 124, 127, 1930: 6, 1936:78f, 1954:61, 1960:103,177,187, 1964:64-66,84-89, 116f, 149, 1969:61 , 1977:53, 123, 1983:16,31f, 1985:1.198, 1987:17,24,39. 1999:69f,90,123,
Ohlsson, Ingar, småskollärare 1964:169,
Ohlsson, Ingeman, mästare , pottemakare 1942/43:110,
Ohlsson, J., målare 1956/57:99f.,
Ohlsson, Joel, filmvetare, skrev tillsammans med Per Odebrant två kriminalromaner 2008:46, 57,
Ohlsson, Karl, stadsbud nr 4 1986:52,
Ohlsson, Martin A., 1942/43;74,
Ohlsson, Nils, svärson till Gunnar Hansson, gav gården Gunnesbo dess namn 1998:73, Ohlsson, Nils, handlande 1956/57:144,77, 1960:28,31,42,46,
Ohlsson, N.J., handlande 1926/27: 128,
Ohlsson, N.J. , murarmästare 1925:17(bild), 1955:50,51,
406

Ohlson, Oscar, disponent Hardeberga Stenindustri 1987:153, Ohlsson, Per-Håkan, boktryckare, politiker (m) 1987:194, 2006:49, Ohlsson, Pär Axel , 1978:105(bild),
Ohlsson, Sven-Håkan, boktryckare , studentsångare 1981:88, Ohlsson, Trols, borgare 1699 1919:9, 1990:24,
Ohlsson, Tröls ”unge” , borgare 1699 1919:9, 1990:24,
Ohlsson, Viveca, fotograf i Lund etablerad 2001 2002:129, 140, 143, 155, 159,
Ohlsson-Gadde, Edvard, jurist , skolkamrat m Alfred Lundberg, son till Johan Fredrik 1977:19,118,
Ohlsson-Gadde , Elisabet Cecilia Eugenia, f Berling, g m Johan Fredrik 1977:87,118,
Ohlsson-Gadde, Fredrik, fil. dr. , adjunkt , lektor g m Elisabet Cecilia Eugenia Berling 1951:84, 1960:70,80, 1975:65,81, 1977:87,96,118,
Ohlsson-Gadde, Nils, läkare, sjukhusdirektör 1962:61,
Ohlsson-Gadde, Othilia, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:196,
Ohlsson-Winqvist, Tekla Ingeborg , småskollärare 1964:170,
Ohm, Christina, mamsell 1921:26, 1950:35,1962:42,
Ohm, F., traktör , g m Ingrid 1926/27:152,
Ohm, Heinrich, fotograf i Lund etablerad 1867, far till Otto 1954: 5,6,49f, 53 (bild),58(bild), 2002:53f,53(bild)54 (bilder), 85, 138, 145,155, 159,
Ohm, Ingrid, g m traktör F. Ohm 1926/27:41,106,152,
Ohm, Otto, fotograf i Malmö, son till Heinrich, far till Otto ”Bebbe” 1978:129(bild), 1994:4,33(bilder), 50 (bilder),52(bild),54(bild), 68 (bilder), 1999:37(bild), 2002:53,155,
Ohm, Otto,”Bebbe” , fotograf i Malmö, son till Otto , sonson till Heinrich 2002:53, Ohrling, Mathis , snickare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:64,
Ohrling, Carl Peter , adjunkt kemi , kyrkoherde Linköpings stift 1971:109,139, Oken, Lorenz , tysk naturfilosof , som utgav tidskriften Isis från 1817 1929:39,f, Ola, minderårigt barn till en skovaktares syster Elna 1966:160
Ola Pipis, original 1954:52, 1968:42, 1977:13, 2002:51 (porträtt),52,
Ola Toddy se Lundberg, Olof,
Olaf den helige, norsk kung 2001:20,
407

Olaf Haraldsson, dansk tronpretendent 1930: 24, 1998:14f,
Olai, Anne- Charlotte, biträdande rektor Gunnesbo , kolonist, mor till Emelie 2012:130,
Olai, Emelie, dotter till Anne-Charlotte 2012:130,132(porträtt),
Olander, Hans Peter, docent i romersk vältalighet , privatlärare 1929:41,54,
Olander, Hjalmar, ”Pajala”, studentsångare tenor 1981:46,
2005:243,
Olaus Esberni, kanik skänkte genom testamente 1500 egendom till domkyrkan 1919:6,
Olaus Petri se Petri
Olavius, Christian , dansk konstnär 1955:4 (bild)
Olbers, Carl, docent , domprost 1932:25, 1961:56,112,
Olbers, Elam Wilgott, ingenjör, ledamot , v.ordf. av fattigvårdsstyrelsen 1966:216f,
Olcén, Jeanna , fru 1960:45,
Oldén, Anna, folkskollärare 1964:167,
Oldén, Bernt Olof , folkskollärare, seminarielärare 1964:163,
Olén, Bissan, skådespelare Gullebo 1918 1992:50(bild),
Olén, Ebba, syster till Gerda och Sigrid 1988:61,97f,
Olén, Gerda, syster till Ebba och Sigrid skådespelare Gullebo 1918 1988:61,97,1992:50(bild),
Olén, Gunnar, kyrkoherde, far till Britta 1986:47,
Olén, Gunnar , TV-chef, Strindbergsutgivare 1986:112(porträtt),
Olén, Sigrid, syster till Ebba och Gerda 1988:61,97f,102(gruppbild),
Olén van Zeilj, Britta , Lunds stifts första kvinnliga präst 1986:47, 111(gruppbild), Olin ingenjör 1968:26,
Olin , skräddarmästare 1968:46,
Olin, C. A. , baningenjör, trafikingenjör LTJ 1987:53,
Olin, Carl, köpman, 2002:50 (porträtt),
Olin, Emma Sofia Albertina, f Ohrman g m Gustaf Edvard
Olin, Ernst, karnevalsdeltagare 1873 1978:43(gruppbild),
Olin, G. 1941:31
408
1977:123,

Olin, Greta f Sallén, g m akademipedell Per 1945:102,
Olin, Gunnar, deltagare i manliga elitgruppen vid olympiaden 1936 1991:14,
Olin, Gustaf Edvard, handlande f:a Olin & Witting , g m Emma Sofia Albertina Ohrman 1926/27: 70(bild),131, 1951:81, 1954:13,16,23,25, 1960:187, 1977:123, 1982:7,42,
Olin, Magda, bagerska, bosatte sig 1920 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Olin, Marna, f Månsdotter, g m borgare Per 1945:102,
Olin, Per , akademipedell , g m Greta f Sallén 1945:63,102,
Olin, Per, borgare, g,m Marna f Månsdotter 1945:70f,102,
Olin, Ulla, författare, poet och folkhögskolelärare 2008:42,
Oliva, Pepita de, spansk dansös 1982:13,
Olivecrona, Karl, jur professor 1947:100,
Olmi, Ermanno, italiensk filmregissör 2000:105,
Olmsted, Fredrick Law, USA:s förste landskapsarkitekt, utformade Central Park i New York 2011:250,253,
Olniansky, Abraham Jacobsson , ”magistern”, judisk religionslärare och förbedjare , innehavare charkuteri och koshercharkuterifabrik, g m Feige, far till Daniel Bagner, Aron Bagner ,Elias,Jacob Bagner , Josef, Rakel och Schosche, bosatt Hospitals gatan 3 m familj 1904 , svensk medborgare 1917 1995:20-22,27,29f, 50f,66,68,70f,73, 74 (bild),75-77,84,88- 95,90(gruppbild) , 91(porträtt),96,105f,106(bild),108(bild), 117(bild),119- 122,125,130,138f,141,
Olniansky, Aron se Bagner
Olniansky, Daniel se Bagner
Olniansky, Elias, son till Abraham och Feige 1995:91,108,
Olniansky, Feige, f Bagner, g m Abraham , mor till Daniel Bagner Aron Bagner , Elias, Jacob Bagner , Josef, Rakel och Schosche 1995:90 (gruppbild), 94,
Olniansky, Jacob (Jac) se Bagner
Olniansky, Josef , charkuteris, t son till Abraham och Feige, fotbollsspelare Lunds BK ”bäst på plan” 1995:74 (gruppbild),91,92(porträtt 1994),93, 108(bild),143(även gruppbild mitten av 1920-talet), 144 (porträtt omkr. 1923),153,
Olniansky, Rakel, dotter till Abraham och Feige 1995:91, Olniansky, Schosche, barn till Abraham och Feige 1995:91,
409

Olof , bror till Torgisl, som reste Lundagårdsstenen efter honom och hans bror Ottar 1939/40:85,
Olof , gesäll till Nils Månsson Stenbeck , mantalsskriven tillsammans med honom och hans hustru 1712-22 i Krafts rote 1942/43:34,
Olof , dansk tronpredentent, son till Harald Kesia 1939/40:29,31,33,
Olof Hästemöllare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:40,
Olof Hunger, dansk kung, son till Sven Estridsen 1939/40:106f,
Olof Klensmed, smed vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:11,
Olof Krämare, invånare i Krafts rote till 1677, då han dog i armod enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:9,
Olof Ringare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningsläng, g m Bengta 1924:14,
Olof Tryggvason , norsk konung 1939/40:42 1946:38,
Olof Skötkonung, svensk kung 1946: 38,
Olof Smed, nämns i Klemens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:21,
Olofsdotter, Cecilia, se se handsmakare Jöns Persson
Olofsdotter, Johanna, 1948/49:91,
Olofsdotter, Kestena, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m rådman Wellum Andersson i hans andra gifte 1923:33,
Olofsdotter-Nylund, Karin, fotograf i Lund etablerad 1962 2002:85,102,126, 129, 139f,144,155,
Olofsson, Anders, akademimurmästare 1934/35:28,
Olofsson, Anders , hemmansägare, far till komminister Nils Peter Andersson 1984:74, Olofsson, Anna, hade egendom i Galjevången och Stora Stampelyckan 1704 1919:11, Olofsson, Bengt, slaktare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:23, Olofsson, Bertil , fotograf krigsarkivet 1990:4,
Olofson, Christina , regissör, producent och manusförfattare 2000:137,
Olofsson, Gunnar , sociolog 1993:140,
Olofsson, Marianne, kolonist, g m Rune, dotterson Jakob 2012:130,132(gruppbild), Olofsson, Olof , krukmakaremästare se Stevenius
410

Olofsson, Rune, kolonist, g m Marianne, dotterson Jakob 2012:130,132(gruppbild), Olofsson, Sören, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:15, Olofsson, Tommy, författare, poet och docent i litteraturvetenskap 2008:51f, Olofsson, Truls, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:47, Olofsson, Truls, vaktdräng 1948/49:43,
Olrik, Jörgen, dansk kulturhistoriker 1939/40:40, 1998:15,172,
Olrog, Ulf Peder , uppsaliensk artist och kompositör , har gett namn till Balders hage efter en av sina visor 1998:136,
Ols, Per, namngivare till Per Ols kärr 1926/27:136,
Olsdotter, Anna , handlande kortvaru- och manufaktur, syster till Karna (Karolina) Lindeblad, moster till Alfred Lundberg 1977:6,70,71(porträtt),72-75,99,102,109,111f .123,
Olsdotter, Anna Helena, se Hasselgren Johannes
Olsdotter, Bengta , vaktkarlsänka 1948/49::175,
Olsdotter, Ingar se Lundberg, Ola
Olsdotter, Ingrid, behjälplig vid silkesaveln 1972:89,
Olsen, Axel, rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:187,
Olsen, Carl, dansk orgelbyggare, har byggt orgeln i Vomb 2009:145, Olsen, Olaf, dansk arkeolog 1980:37f,82,
Olsen, Ole, biografägare 1978:119f,
Olsen, Ole, norsk tonsättare 1981:62,
Olsson se även Ohlsson
Olsson, gift med Nils änkefru 1951:91,
Olsson , biografvaktmästare 2000:55,
Olsson, murmästare 1956/57:122,
Olsson urmakare, far till Ola 1945:13,33,
Olsson, A, banarbetare Revingebanan 1987:185,
Olsson, Ajan, rektor vid Team Veberöd inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245, Olsson, Alfred, eldare Revingebanan 1987:46,67, 185,
Olsson, Alma, 1968:39-44,
411

Olsson, Anders, Tekniska förvaltningen Lund 2005:170 ,
Olsson, Anders, bror till Herman 2000:10, 148,
Olsson, Anders, 1999:123.
Olsson, Anders , 1987:194, 1999:44(bild),46(bild),49(bild),71(bild), 123,
Olsson, Anders, invånare i Drottens rote på 1660-talet enligt 169års sjättepenningslängd 1923: 37,
Olsson, Anders , banarbetare BLHJ 1987:2,6,178(gruppbild),185,
Olsson, Anders, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, 2008:76,
Olsson, Anders, murarmästare, borgare i Drottens rote 1743 , lärlingar Johan och Swen, lärgossar Hindrick och Jöns 1938:39,69,
Olsson, Anders murarmästares lärgosse Hindrick, invånare i Drottens rote 1743 1938:69, Olsson, Anders murarmästares lärgosse Jöns, invånare i Drottens rote 1743 1938:69, Olsson, Anders murarmästares lärling Johan, invånare i Drottens rote 1743 1938:69, Olsson, Anders murarmästares lärling Swen, invånare i Drottens rote 1743 1938:69 Olsson, Anders, naturskollärare 2005:156,
Olsson, Anders, skräddare Västra Wram, g m Erica Petronella Aqulina , dotter till Petter Löwegren 1945:77
Olsson, Anna, fru Kyrkoledshusen 1970:7, Olsson, Anna, handlande 1954:23,
Olsson, Anna, kvacksalverska, kallad ”smörje Anna”, mor till August 1977:56,123, 2004:5,57,
Olsson, Anna, ugnsgesäll Norrmans Bageri och Café 1993: 39(gruppbild), 2002:76(gruppbild),
Olsson, Anna Elisa, småskollärare 1964:170,
Olsson, Anton, stationskarl Södra Sandby Revingebanan 1987:67,185,
Olsson, Anton stationsmästare Revinge lägerplats Revingebanan 1987:67f,123,125,185,
Olsson, Arne, 1987:194,
Olsson, August, rörläggare, son till Anna Olsson ”Smörje-Anna” 1968:18,77, 1977:58f, 2004:57,
Olsson, Axel Fr. , målare 1960:135,
412

Olsson, Axel , smörjare Revingebanan 1987:185,
Olsson, Bengt, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 44, Olson, Bengt, målare, invånare i Drottens rote 1743, lärgosse Per
1938:40,69,
Olsson, Bengt målares lärgosse Per, invånare i Drottens rote 1743
1938:69,
Olsson, Bengta, g m lantbrukare Sven 1977:123,
Olsson, Bernt, arkitekt K-konsult, ritade under 90-talet åt LKF 1997:153(bild),155,222, Olsson, Bernt, professor litteraturvetenskap 1996:239,
Olsson, Bert, fotograf i Lund etablerad 1992 1999:6(bild), 2002:126,129, 140,155,158, 2004:7,
Olsson, Bertil, idrottshistoriker 1991.91,
Olsson, Bror, biblioteksman 1971:45, 1999:123.
Olsson, Carina, biträdande rektor vid Team Dalby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:245,
Olsson, Carl, banarbetare BLHJ 1987:185,
Olsson, Carl, snickare, anställd verkstaden lokstallet Lund S 1987: 4, (gruppbild) ,158 (gruppbild),185,
Olsson, Carl Enoch, bildkonstnär, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32, Olsson, Christer, student i konstvetenskap 2003:32,
Olsson, Christian, invånare i Klemens och Vårfru rotar 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:15, 1924:48,
Olsson, Elina, Köpenhamn, måg Anders Jöransson 1942/43:30,
Olsson, Elsa Dorothea, f Elfström , g m kakelugnsmakare Olof Olsson, efter makens död omgift med kakelugnsmakaren Carl Magnus Persson, dotter till handsmakaremästare Johannes Elfström 1942/43;59,
Olsson, Else Margreta, g trädgårdsmästare Olof Nilsson, har gett namn till Margretedals företagsområde, Margretedalsgatan och kvarteret Margretedal efter namnet på makens handelsträdgård 1962:38, 1998:107,
Olsson, Elvy, bostadsminister ( c ) 1976-78 2006:61, Olsson, Emmy , tillsynslärare 1964:175,
413

Olsson, Emil , professor nordiska språk 1992:49, Olsson, Emmy Constance, slöjdlärare 1964:173,
Olsson, Erik, anställd verkstaden lokstallet Lund S , eldare BLHJ 1987:4(gruppbild),147 (gruppbild) 158 (gruppbild),185,194,
Olsson, Eva se Malmström
Olsson. Evert, bibliotekarie UB 1978:7,
Olsson, Evy, fotograf i Lund etablerad 1948 2002:82,130,139f,155, 159,
Olsson, Fanny, småskollärare 1964:172,
Olsson, Frideborg, skolkökslärarinna 1964:75,
Olsson, G. , sekreterare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216,
Olsson, Gunnar , konsul Simrishamn 1981:80(gruppbild),
Olson, Gustaf, författare 1987:140,
Olsson, Gustaf, skådespelare Gullebo 1918 1992:50(bild),
Olsson, Gösta, 1994:59,
Olsson, H., skomakaremästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216,
Olsson, Hans, vaktkarl 1974:13f,
Olsson, Harald , landsantikvarie 1973:83,88, 1993:141,
Olsson, Herman, bror till Anders 2000:10, 148,
Olsson, Herman , 1987:2,6,178(gruppbild),
Olsson, Hilda , se Norrman
Olsson, Håkan, lärare, tågspecialist 1987:2,6,178(gruppbild),194,
Olsson, Ida Fredrika, dotter till Jöns 1936:80,
Olsson, Ifwer, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:19,21,
Olsson, Ingar, småskollärare 1964:129,156(bild),
Olsson, Ingvar, Åkarp , tidigare bosatt på Väster 2003:33(bild),120,
Olsson, Jacob, bagare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:38,
Olsson, Jan, AMJO utbildningskonsulter i Lund, Lunds skolors ständige utredare 2005:214,219,
Olsson, Jan, filmvetare 2000:10,27,30,151,
414

Olsson, Jan , studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1972-73och vid Tunaskolan 1975- 77, rektor vid Linero rektorsområde 1977-92 och vid invandrarundervisninens rektorsområde 1979-89 , utförde tillsammans med Gunnar Lindh ”SIA i Lund-utredningen” 2005:105, 109f, 145, 165, 237f, 241,
Olsson, Johan , lokförare LBJ 1987:35,45f,185,
Olsson, Johan, torghandlare, grönsakshandlare 1968:89, Olsson, John, banarbetare BLHJ 1987:185,
Olsson, Jöns, siste ägare av bondgård där i dag kvarteret Jöns Ols gång och kvarteret Jöns Ols ligger , har gett namn till Jöns Ols gång och toft 1998:129 2003:103, KOLLA med Pamp
Olsson, Jöns, arrendator 1970:23f,
Olsson, Jöns , domkyrkoringare , far till Ida Fredrika 1936:80,
Olsson, Jöns, inspektor ägde ladugården Olshög, som har gett namn till Olshög och Olshögsvägen 1962:28,42, 1998:81,122f,
Olsson, Jöns, murare 1955::28,
Olsson, Karin, jungfru hos akademikamrer Grähs vid hans bortgång
Olsson, Karl, fotograf i Lund etablerad under 1700-talet 2002:140,
Olsson. Karl-Erik, ”Snogerödaren” , konstnär och fotograf i Lund etablerad KOLLA 2002:130,155,
Ohlsson, Karl-Enock, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura 1928 2008:76, Olsson, Karna, barnmorska 1995:16(bild),
Olsson, Kerstin 2000:10,
Olsson. K.G., frilansfotograf i Lund 2002:130,155, 2008:92(bild),93, 94f(bild), Olsson, Kristina, änkefru 1962:10,
Olsson, Lage, ämneslärare Båstad 1981:4,87-96, Olsson, Lars, 1994:8,17(bild),
Olsson, Lars, se Wachtmeister, Lars Olsson Olsson, Lars, banarbetare BLHJ 1987:185,
Olson, Lars, kalkslagare,”krympling”, borgare i Klemens rote 1743 1938:70,
Olsson, Lars, parkarbetareförman 2011:24f,
Olsson, Lennart, fotograf 2002:150,
415

Olsson, Marna , f Månsdotter g m borgare Per 1945:102, Olsson, Martin, 1953:25,
Olsson, Martin, professor vid Konsthögskolan 2001:53, Olsson, Matilda , f Lundgren, g m Olof Edvard 1977:123, Olsson, Matts, lantbrukare 1989:37,
Olsson, Matts, musiker och tonsättare 1981:92,
Olsson. Mats Olle, fotograf i Lund etablerad på 1980-talet
Olsson, Måns, dräng 1948/49:196,
2002:130, 140, 143,155,
Olsson, Måns ”förtidsavskedad” krigsman, boende hos handelsman Caspar Lieferts
invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Olson, Mårten, son till murarmästare Ola, invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Olsson, Niklas, arkitekt, var med och ritade Genarps skolas högstadium 2000 2005:221,246,
Olsson, Nils, m kvinga 1977:23,. Olsson, Nils, efterman 1989:37,
Olsson, Nils, handlande , släkt med Anders Andersson Gadde 1926/27: 70 (bild), 130, 1941:24, 1951:58, 91,
Olsson, Nils, skräddare, död 1686, far till Margareta, Marina och Sidsa Nilsdotter, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:49,51,
Olsson, Nils, speciallärare, alltiallo vid skolkliniken på Klosters småskola 2005:59,60 (gruppbild),116,
Olsson, Nils, vaktkarl 1948/49:46,
Olson, Nils, vagnman (åkare), borgare i Drottens rote 1743 1938:68,
Olsson, Nils Ludvig, författare Höör 1962:10, 1985:2:41, 1988:107, 141, 1989:42,45, 1992:115, 1993:69,71,134,140f, 1999:101, 2002:98,107,155, 2003:72, 2004:123,150, 2008:38,41,
Olsson, Ola se Stevenius
Olsson Ola, son till urmakare Olsson 1945:33, Olsson, Ola, lantbrukare 1968:99,
Olsson, Olaus, urmakare 1951:35, 87,
Olsson, Olle, biblioteksassistent 1988:135,
416

Olsson, Olle , chefsläkare 1986:5,
Olsson, Olle, folkskollärare, hjälpklasslärare, tillsynslärare 1964:89,93,165,175, 2005:23,
Olsson, Olle, fotograf 1986:hela verket (enstaka bilder),
Olsson, Olle H , ”DubbelOlle”, advokat Landskrona , ordförande i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,69,
Olsson, Olle, professor, chefsläkare, Lunds lasarett 1986:80(gruppbild), Olsson,Olof , banarbetare BLHJ 1987:185,
Olsson, Olof , banarbetare BLHJ 1987:185,
Olsson, Olof, garvaremästare 1966:61f,
Olsson, Olof , eldare , lokförare 1987:109(gruppbild),154,185,
Olsson, Olof , kruk- och pottemakare 1832-43, g m Elsa Dorothea f Elfman 1942/43:59,61,109,
Olsson, Olof Edvard, målaremästare , g m Matilda Lundgren 1977:33,123, Olsson, Oscar, kolonist, körsnär far till Sven 2012:84, 85(gruppbild), Olsson, Otto, organist, tonsättare 1981:85f, 1988:59f,70,76,
Olsson, P., skomakare 1995:91,
Olson, P.skomakaremästare 1960:188,
Olsson, Per, borgare g m Marna f Månsdotter 1945:70f,
Olsson, Per, lantbrukare Puggängarna 1970:7,
Olson, Per, murarmästare, borgare i Drottens rote 1743 , gesäller Johan, Borgstrröm, Rosenlund, Nils och Ola och lärgossar Jonas, Nils och Gudmund 1938:39,68,
Olson, Per murarmästares gesäll Johan, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Olson, Per murarmästares gesäll Nils, invånare i Drottens rote 1743
1938:68,
Olson, Per murarmästares gesäll Ola, invånare i Drottens rote 1743
1938:68,
Olson, Per murarmästares lärgosse Gudmund, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Olson, Per murarmästares lärgosse Jonas, invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Olson, Per murarmästares lärgosse Nils, invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
417

Olson, Per se Rottick
Olsson, Peer, skomakare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:38f,
Olsson, Per , vaktkarl 1948/49:53, Olsson, Pehr, 1948/49:194, Olsson, Pär , bonde 1972:111,
Olsson, Pår Axel, amanuens, arkeolog , museiman Kulturen , tecknare , skänkte konst till 1920 års karneval 1939/40:46,58,62,77, 122f(bild), 1968:105(bild) 1980:28, 1985:2: 14 1986:89, 1994:32,
Olsson, Per-Ola, skolman 1994:7,117-170, 2011:272,
Olsson, Ragnar, specerihandlare 2006:6,
Olsson, Staffan,kolonist, son till Sven och sonson till Oscar 2012:84, 85(gruppbild),
Olsson, Sten-Bertil, förvaltningschef under den centrala skolnämnden tillika chef för de frivilliga skolfomerna 2005:200,233,
Olsson, Sven, Staffanstorp, arbetarkommunens ordförande ,socialdemokratisk politiker 1989:55(bild),
Olsson, Sven, kolonist, körsnärsmästare Oscar Olssons Pälsvaruaffär, son till Oscar far till Staffan 2012:84, 85(gruppbild),
Olsson, Sven, lantbrukare Skeglinge, g m Bengta Olsdotter 1977:123,
Olsson, Sven, målarmästare 1955:54, 1956/57:99,
Olsson, Sven A., advokat Helsingborg 1994:110,
Olsson, Sven Erik, arkitekt, var med och ritade kv Offerkällan på Norra fäladen åt LKF 1967-68 1997:221,
Olsson, Svenolow, regissör, manusförfattare och fotograf 2000:145,
Olsson, Sölve, bildkonstnär, tecknare och översättare 2008:96(bild), 97f,99(bild),
Olsson, Titti, journalist 2005:170 2011:258(bild),
Olsson, Truls, 1948/49:184,
Olsson, Truls, borgare 1942/43:39, 2004:18,
Olsson, Truls , hade egendom på Smörlyckan , Stora Sliparelyckan, Kobergsvången, Möllevången och Papegojelyckan 1704 1919:11f,
Olsson, Tröls, borgare, ägde mark i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:39,
418

Olsson, Tröls, ”unge” nämns i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:7,
Olsson, W., amanuens, amatörfotograf i Lund, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:71,155,
Olsson, Werner, stationskarl Södra Sandby 1987:73(gruppbild),87, 141, 147(gruppbild),154, 160(gruppbild),165,170,185,
Olsson-Thölin, Ebba Kerstin, småskollärare 1964:170, Olufsson, Oluf se Stevenius
O!Neill, Ryan, amerikansk filmskådespelerska 2000:97, Onkel Adam se Carl Anton Wetterbergh
-ooth- 1982:51-59, se Grothoff, Otto
Oredsson, Lars-Göran , konstskribent, intendent 1997:57,
Oredsson, Sverker, historiker, kommunalråd (fp), positiv till förslag 1976 för kulturvecka till 300-årsminnet 1976 av slaget vid Lund 1986:16(gruppbild), 1996:188,193,231,236, 1999:109, 2006:121, 2011:272,
Orelius, Israel , komminister i Lidhult, g m Maria Catharina f Elfma, dotter till Erik 1942/43:48,51,
Orelius, Maria Catharina, f Elfman g m Israel , dotter till Erik 1942/43: 48,50f,
Orlando (Gustafsson), Henning, cirkusägare, trolovad Hedvig Wilhelmina Andersson 1968:24, 1977:56.123,
Orlando se miss Zephora
Orm, Lars Persson, borgare, stallmästare, invånare i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, 1923:29,45, 1965:15,
Orring, Jonas, generaldirektör och chef för Skolöverstyrelsen 2005:66,103, Ors, Folke, 1987:37, 2011:272,
Orstadius, E.T., deltagare 1890 års karneval 1978:80,
Ortman, Peter, poet och författare 2008:49,
Ortmann, Frits , overretssagförer m. advokatkontor i Köpenhamn, g m Lill 1988:10(gruppbild), 38,45,95,98,
Ortmann. Lili-Ann(Lill), syster till Preben Noderman , g m Frits, skulptris, sångerska 1988:9(gruppbild), 10(gruppbild och porträtt),88,
Orvar Odd se Sturzen-Becker
Osberg, guldsmed 1968:87,
419

Osberg, Christian, lantbrukare i Flackarp, g m Märta Catharina , far till Nils Peter och Maria Christina g Sjöberg 1926/27:94,152,
Osberg, Märta Catharina , g m Christian, mor till Nils Peter 1926/27:29 ,95, 99,153, Osberg, Niklas, mjölnare på Trollebergs mölla, Nils Peters farbror 1926/27:94,153,
Osberg, Nils Peter , språklärare, författare, överliggare m.m., son till Christian och Märta Catharina 1922:6,25, 1926/27: hela verket 1934/35:70, 1941:9, 1944:10, 1945:95, 1950:50, 1951:61 (bild),85,88-91, 1954:48, 1960:13, 1962:11, 34f, 45,55,73, 1970:66,69 , 1975:83,105, 1982:73,75, 1993:85,140, 2004:140,150,
Oséen, Anders Theodor, far till Carl Wilhelm och Per Anders Arvid läroverksadjunkt , katedralskolan rektor Karlshamn 1984:74,80, 97, 1985:1:136,
Oséen,Carl Wilhelm, bror till Per, son till Anders Theodor, inneboende som student hos C.W. Blomstrand , professor matematik Uppsala 1984:75,98,
Oséen, Daniel Oskar Fredrik, systerson till C.W. Blomstrand inneboende, som student hos C.W. Blomstrand , komminister Pjetteryd 1984:73,97,
Oséen, N.H. , läroverksadjunkt, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216,
Oséen, Per Anders Arvid , son till Anders Theodor , inneboende som student hos C.W. Blomstrand , adjunkt Örebro 1984:74,
Oseen, Peter Erland, Magister ultimus 1832 , senare kyrkoherde i Villstad kontraktsprost 1 944:34,48,
Oséen, P .J., läroverksadjunkt Jönköping 1984:97.
Oselius, Olaus, smålänning , rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:59,188,
Oshima., Nagisa, japansk filmregissör och manusförfattare 2000:102,
Oskar I , kung, g m Josefina 1922:28. 1932:8,13,1947:68, 1961:128,1968:46, 1975:67, 1984: 62, 1998:61, 1999:38,
Oskar II, kung g m Sofia har gett namn till Kung Oskars väg 1934/35:52, 1947: 69, 1954:52,56, 1955:46, 1960:99,163, 1961: 102, 1968:42,101, 1969: 21-23,33 1977:30,111, 1978:41, 1979:37, 1981:9,23, 1982:11,57, 1987:35, 1988:43,60,
1993:26, 1995:21,29f, 103, 1996:177-179, 1998:61,131,143, 1999:38,59, 2002:49,55,61, 62(porträtt),
Osser, Fega, jude , invandrad från Latzkova Litauen 1995:40, Osser, Isak , 1995:108(bild),
Osman Dighma, underbefälhavare till Mahdin i Sudan 1977:101, Ossiannilsson, Sölve, adjunkt 1978:25, 1999:123.
von Osten, chef 1677 för den svenska garnisonen i Borgeby 1996:21,
420

Osterman, häradshövding 1987:9f ,13,
Osterman, John Reinhold, ombudsman Skånska hypoteksföreningen , ordförande stadsfullmäktige slutet av 1800-talet 1955: 36,1966:193, 1999:69.
Oterdahl, Einar , ”Sprutis”, bror till Jeanna , brandkapten, gymnastiklärare vid katedralskolan , sekreterare i Lunds Gymnastikförbunds första styrelse, ledare för svenska manliga elitgruppen vid olympiaden 1936 1985:1:172,173 (gruppbild), 1986:72.84, 85 (gruppbild), 1991: 13f, 85,89, 1992:29f,39, 2000:78,145,
Oterdahl, Jeanna, författare syster till Einar 1992:30,
Ottar, bror till Torgisl som reste Lundagårdsstenen efter honom och hans bror Olof 1939/40:85,
Otter, Jonas, countryartist 2011:196,
Otter, Salomon von, jur dr Lund, lagman, landshövding Halmstad 1971:67,86, 139,
Ottergren, Olof, studierektor vid specialundervisningens rektorsområde 1970-75 2005:239,
Otterström, snusmalare, fattighjon 1966:33,
Otterström, Jacob, redaktör för Skånska Correspondenten 1833-37, senare kyrkoherde i Varola, prost 1926/27:40,153,
Otterström, Jacob, snickare, drivande i det s.k. Otterströmska slagsmålet 1819 mellan studenter och lärlingar och gesäller , 1926/27:79f,130,133, 153, 1951:90, 1958:96, 2004:31,
Otterström, Ludvig, skådespelare och teaterdirektör 1982:55, Otterström, Nils snickare 1951:35,87, 1958:73,96,1966:181,
Otterström, Oscar, ”Stridens röda hane”, drivande i det s.k. Otterströmska slagsmålet 1819 mellan studenter och lärlingar och gesäller , son till en värdshusvärd Södergatan 1926/27:133,
Otterström, Sven, snickare 1926/27: 61, 70(bild), 79,129f,153, 1936:60, 1948/49:176, 1956/57:26, 1966:87f,
Otto, förekommer på runsten i Skårbystenen 1920:5,
Otto av Bamberg, tysk biskop och missonär 1939/40:90,
Otto III, tysk kejsare 1939/40:9. 2007:80,
Otto Guldsmed, invånare i Krafts rote före 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:6, Ottorphius, Johannes , rektor katedralskolan 1600-talet 1985:1:188,
Ottosen, Agate, änka efter Hans 1942/43:27,
421

Ottosen, Hans, g m Agate 1942/43:27,
Ottosson , 1982:30,33,
Ottosson, Anton, 1987:194,
Ottosson, Nils, banarbetare LBJ, packmästare, stationskarl BLHJ 1987:185, Ottosson, Nils , skådespelare (polis) i 1912 års karnevalsfilm 1978:132 (gruppbild),
Ottosson, N.P., poliskonstapel, bosatt på S:t Månsgatan i slutet på 1800-talet Ottosson, Otto, kontorsbiträde BLHJ 1987:185,
Ouchterlony , stud 1948/49:192,
Oury, Gérard, fransk filmregissör 2000:95,
Owald, Oswald, konservator 1973:79,
Owen, Anna Karolina, småskollärare 1964:170,
Ovenholm, Maria, 2005:4,
2004:62,
Ovenius, Didrik, kyrkoherde, andre nstadskomminiatrer , invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:33,
Owers, Eric, chef för Liseberg ordförande för studentkåren, ordförande i 1962 års karnevalskommitté 1986:49f, 1994:99f, 101(även grupp-bild),102(gruppbild), 104,106,110, 164(gruppbild),
Overton, Ernest , professor farmakologi 1992:135(även porträtt),
Overton, Maxwell, geograf, lundaoriginal ,son till Ernest ledamot av 1954 års karnevalskommitté, verksam i arbetet med 1936-42 års generalplan för Lund 1994:82, 2006:37,
Ovidius, romersk poet 1983:110, 1985:1:37,107, Oxelgren, E., grindvakt BLHJ 1987:185,
Oxenstierna, Axel , friherre, ryttmästare livregementet, svårt sårad vid slaget i Lund 1676 1996:213,
Oxenstierna, Axel, greve, statsman 1929:31,54, 2005:63, Oxenstierna, Bengt Gabrielsson , diplomat ämbetsman 1996:52,
Oxenstierna, Gabriel , kornett livregementet, sårad vid slaget i Lund , senare kammarherre 1996:213,
Oxenstierna, Gabriel, riksmarskalk 1952:85
P ,fotograf se Pettersson, Otto
422

Pabst,Gustaf, litograf 1977:52(bild),
Pachomius, egyptisk gundare av klosterväsendet 2001:31,
Pacheco, José F., 1993:140,
Pachelbel, Johann , tysk tonsättare 1988:66,
Padre Martini se Martini, Giovanni
Paër,Ferdiando, italiensk tonsättare 1988:102,139,
Pahlen, Johan Anders von der, överstelöjtnant, tillsammans med Vellingk chef för Gamla östgötar vid slaget i Lund 1676 1996:78 , 110,126,213,
Paillard, Jean, dominikanpater 2009:152,
Pais, Abraham, holländsk-amerikansk kärnfysiker 1983:89,
Pajala, Lisa ortnamnsforskare 1998:5, 20,25,27f,30f,42,169,
Palén, Kjell, 1999:123.
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, italiensk tonsättare 1988:66,69,
Paley, William, amerikansk filmfotograf 2000:14,
Palladio, Andrea 1969:34,38,
Palladius, Niels, superintendent Lund se Plade
Palladius, Peter, biskop Själland, 1551-60 superintendent Lund, har fått ge namn till kvarteret Palladius 1985:1:22,39, 1998:68,
Pallessen, Wessel, kanik , kantor 1965:56, 1966:15,72,74,76,9f,
Pallin, ”koling”1968:22f,
Palm, visitör (tulltjänsteman),, invånare i Drottens rote 1743 1938:67,
Palm, August , ”Åke” bibliotekarie 1954:17, 1956/57:175, 1968:86,
Palm, August, skräddare, socialistpionjär, agitator , g m Johanna Henningsdotter 1968:104, 1977:88,124, 1983.48, 1993:99,126,
Palm, Axel, 1985:2:45,
Palm, Esaias Laurentius , adjunkt Katedralskolan , deltagare i 1876 års karnevalståg 1970:62, 1978:50(gruppbild),
Palm, Euphrosyne, fröken 1958:11(bild),
Palm, Gustaf Wilhelm, målare, vistades i Lund 1824-28, har fått ge namn till G.W. Palms väg och kvarteret G.W. Palm 1926/27: 11, 15f(bilder),17 (bild), 116f, 124,129,
423

1934/35:67(bild), 1948/49:83 (bild), 1956/57:174, 1959:47 (bild), 1974:6(bild), 19(bild), 1975:84(bild), 1979:XV, 1998:64,66, 2008:59,61f, 63(bild),
Palm, Herman, präst, tonsättare 1981:45,50,55f,
Palm, Johan Jacob, akademisekreterare, konsistorienotare, g Euphrosyne Hising far till bibliotekarien August Palm 1941:21 1951:48, 1956/57:16,20,22. 23(porträtt), 26,36,44, 46, 48, 53,63,87, 129, 136f,143,146f.,163,177,1958:70, 1960:30,1971:17,1989:39f,
Palm, Johan Magnus, kyrkoherde Norrvidinge Dagstorp 1961:127, Palm, Johanna Henningsdotter, g m socialist August 1977:124, Palm.John, kyrkokamrer 1988:49,52f,
Palm, Jonas, undervisare om fotografiska tekniker 2002:157,
Palm, Olof, prost Barkåkra 1961:123,
Palm, ”Slampen”, musiker, trummor i ”gamla Tonic” 1986:23(bild),
Palmblad, Vilhelm Fredrik, författare, docenti historia, professor i grekiska Uppsala 1992:119,
Palmborg, Henrik, Lunds förste svenske mästarei längdhopp och tresteg 1991:22,23(porträtt),
Palmborg, Nils, litteraturvetare och biblioteksman 1983:12,32, 1992:110, 1993:140, 1995:126(bild), 1997:236. 2002:150,158, 2003:72,119, 2004:150, 2005:158, 2008:1,24, 57,
Palmcrantz, Frans Emil Viktor, kartograf , kapten, kommissionslantmätare Malmöhus län 1865 1955:81(bild), 1959:69(bild),:70, 1962:12, 1966:111 (bild), 1967:29, 1969:12(bild), 1970:10(bild), 46 (bild), 1983:21, 1990:9,76,77(bild),
Palme, Olof, statsminister (s) , skolminister 1967-69 , medverkade i 1966 års karnevalsfilm ”Lystnaden” 1986:15(gruppbild),96f(gruppbilder), 1994:112(även porträtt),118,142,143(gruppbild),152, 2005:233,
Palmér, Alfred, stationskarl LBJ, förste banvakt Kanik 1987:45,166,185,
Palmér, Johan, professor 1939/40:18,21, 1970:26,
Palmér, Thilda grindvakt Kanik 1987:185,
Palmgrén, J.N., instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:193,
Palmgrén, Marguerite Elisabeth, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:193, Palmgren, Selim, finländsk tonsättare och pianist 1981:91,
Palmkvist, J., banarbetare BLHJ 1987:185,
424

Palmkvist, Ulrika, innehavar av kapphandel 1968:46,
Palmlund Evald, skolinspektör , g m Kerstin 1962:11, 2005: 2005:189,
Palmlund, Kerstin, småskollärare 1964:171,
Palmlund, Lars Georg, rektor Växjö gymnasium, senare kyrkoherde Skatelöv , kontraktsprost 1944:13,48,
Palmquist, August, målare, ägde målarfirma tillsammans med konstnären och fotografen Jöns Mårtensson 2002:72,
Palmqvist, Carin, , lärare Önneslövs skola 2005:116,
Palmquist, Lars Gustaf , docent i pedagogik, adjunkt i historia, prost och kyrkoherde i Tullstorp 1929:41,54,
Palmqvist-Walldén, Ella, småskollärare, hjälpklasslärare 1964:89,93,
Palmstedt, Erik, arkitekt, professor 1952:43 (bild), 1953:25,67,120,
Palmstierna, Hans, kemist och miljödebattör 2006:19,
Palmstierna, Nils, greve , kansler 1965:34-36,40,63, 1971:24f,139, 1972:29f,32,35f,38,102,
Paludan, Julius , dansk skolhistoriker 1985:1:203,
Paltiel, Jacob, handlande 1995: omslag(gruppbild),89,101,135f,
Palumbus, Benjamin, häradshövding, borgmästare, nämnd i sjättepenningslängden 1691 1923: 15. 1924:7,
Pamp, Bengt, nordist, ortnamnsforskare, ordförande Gamla Lund 1989:79-84, 1998:7,9f, 14,17,21,28,39,72,157,159-162,,172, 1999:5, 2003:12,70,120,
Panofsky, Erwin, tysk konsthistoriker 2008:98,
Pansard, F., tonsättare 1988:22,
Pantzer, soldat 1948/49:197,
1997:8,
Pape, Hendrik, borgmästare död 1661, gav sannolikt namn till Papelyckan senare Papegojelyckan 1990:25, 1998;125, 2003:21,104,
Pape, John, etnolog 1991:40,
Papert, Seymour, amerikansk matematiker, pedagog och datorforskare 2005:160 , Papke fänrik 1938:59,72,
Papke änkefru g m Christian 1990:25,
425

Papke, Christian, professor, biskop i Lund, nämnd i sjättepenningslängden 1691, g m Cicilla 1919:12, 1923:41, 1924:16,32f, 1953:8,17,18,40,43,44,50, 1990:25,
Papke, Cicillia, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Christian hade egendom på Hypphoffs lycka 1704 1919:12, 1923:21f, 1924:16,
Papke Karl, professor, biskop Lund ,eforus katedralskolan, Lunds universitets rektor 1725 1934/35:28f, 1953:8,18,56, 60, 1960:21, 1985:1:189,
Paradis, visitör invånare i Vårfru rote 1743 1938:62,
Paradis, Nils, borgare, ägde på 1600-talet den vid Paradisgatan belägna Paradislyckan, Paradisgatan är uppkallad efter honom 1924: 11, 1962:70, 1972:46, 1998:31,
Pargeter se Ellis Peters
Parlenvi, Paul, forskare 2005:161 ,
Parma hertigen av, 2002:22,155,
Parsberg, Anna, g m Hack Holgersen Ulfstand 2009:95,
Pasch, Lorentz, målare far till Ulrika 1926/27: 32,
Pasch, Ulrika, minatyrmålare. dotter till Lorentz 1926/27: 32,
Paschalis II, påve, 1920:20, 2001:26,
Patterson, Floyd, amerikansk proffsboxare 2000:82,
Paulbring, Gösta, kurator Helsingkrona, personifierade i 1954 års karneval biskop Brask 1994:84(porträtt),85,
Pauli, Ivan, lektor, ledamot av stadsfullmäktige 1960:173,189, 1968:116, Paulin, Carl, tjänsteman vid tullen Malmö 1952:68,73,
Pauling, Petter, tjänsteman vid tullen Malmö 1952:68,73,
Paulsson, Axe, l SJ-notarie 1987:121f,154,
Paulsson, Ebba, småskollärare 1964:171,
Paulsson, Elisabeth, småskollärare 1964:157(bild),
Paulsson, Gregor, konsthistoriker 1976:65, 1987:36,
Paulsson, Gunnar , stadskamrer, musikerbas, ”gamla Tonic”
1986:23(gruppbild),
Paulsson, Jan, ”JP”, sexmästare i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,
Paulsson, Leif, drev tillsammans med sin bror Urban Grand 1990-2005 1993:141,
2000:108,
426

Paulsson, Olof, stationskarl Lund S, Revingebanan, packmästare 1987:67,185,
Paulsson, Per, medverkade i ”Det krökta rummet” 1966 2008:49,
Paulsson, Sven, biträdande rektor vid Norra Fäladen II 2005:243,
Paulson, Ullabritt, projektledare i Lund för ITIS-projektet, studierektor vid Tuna rektorsområde 1982-88 2005:139, 207.238,
Paulsson, Urban, drev tillsammans med sin bror Leif Grand 1990-2005 1993:141, 2000:108,
Paulsson-Sandén, Eugenia Amalia 1964:166,
”Paulus” brevvän till Preben Nodermann 1988;12f,
Paxton, Joseph, arkitekt, trädgårdsmästare vid världsutställningen i London 1851 1967:10,
Paykull, (Paijkull), Gustaf Karl, friherre, ryttmästare livregementet, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:214,
Peder Bille, ärkebiskop se Peder Lykke
Peder Jenssön (Jönsson), ärkebiskop Lund, bror till riddaren Jakob 1946:43,47, 1980:46, 1984:15,
Peder Jönsson se Peder Jenssön
Peder Kruse, ärkebiskop 1410-18 1934/35:77,
Peder Laale, dansk latinist 1985:1:29,
Peder Lille se Rosenfontanus
Peder Lykke (Bille), ärkebiskop i Lund 1418-36 1920:25 (bild),
Peder Skrivare, invånare i Krafts rote 1623 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 17,
Peder Svendsen, fatabursven på Lundagård, skänkte 1498 egendom till domkyrkan 1919:6,
Peder theigellströger (tegelstrykare), tidig 1590-talet , kakelugnsmakare 1942/43:25,
Pedersdotter, Berit, tjuv 1948/49:16,
Pederssen, Bengt, tullvisitatör 1952:70-72,74,
Pedersen, Carl Henning, dansk konstnär 2008:125,
Pedersen, Ch(K)ristiern, kanik dansk latinist, publicerade 1514 i Paris utgåva av Saxo 1919:6, 1985:1:32f,37f, 1998:15,
Pedersen, K. Helveg, dansk politiker 1983:111,113,
427

Pedersen, Mickel Göing, legendarisk ledare av friskyttar (snapphanar) under Nordiska sjuårskriget 1563-, adlad 1571 2009:103,
Peer Bakare, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 46,
Peer Glasmästare, invånare i Vårfru rote tll 1686, då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 50.
Peer Hästköpare, invånare i Vårfru rote 1656 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:48, Peer Pustare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 51,
Peer Skräddare, invånare i Drottens rote till 1677, då han dog enligt sjättepenningslängden 1923:36,
Peer Smed, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 43,
Peer Smålänning, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 51,
Peer Speleman, se Rasmusson, Per
Peeer Swerteman, bodde i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängd en 1923:30, 39
Peer Vävare, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:24,
Pehrs, Karna änka hade 1834 tillsyn över Lunds norra kyrkogård 1936:63,
Pehrsson, Anders, torpare i Flackarp 1926/27:94,
Pehrsson, Emil A, regissör 2000:144,
Pehrsson, G spexare 1866 1978:29 (porträtt), ,
Pehrsson, Gunnar, ledamot i 1966 års karnevalskommitté, deltagare 1974 års karnevalståg 1994:110,123(gruppbild), 1998:6,
Pehrsson, Gunnar, ordförande i Barn- och skolnämnd Söder (m) 2000-02 2005:233, Pehrsson, Jöns, hökare 2004:69,
Pehrsson, Jöns, vaktkarl 1948/49:177,
Pehrsson, Olof, riksdagsman bondeståndet 1944:25,48,
Pehrsson, Per, vaktkarl 1948/49:177,
Pehrsson, Sven, pedell vaktmästare 1956/57:162,
Pelagius, brittisk munk och teolog 1985:1:144,
”Pengamyntaren”, husägare 1977:59,
Penn, Arthur, amerikansk filmregissör och producent 2000:94,102,
Per , domkyrkoringare invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
428

Per, trotjänare hos professor Sönnerberg 1951:89,
”Per Bas” , skomakare , medlem i IOGT:s mässingssextett 1968:59f,
”Per Deligens” se Per Nilsson
Perborg, Margareta, tidigare chef för kdn i Torn , chef på Barn- och skolförvaltning Norr fram till 2003 2005: 222(även porträtt), 233,
Pergolesi, Giovanni Battista , tonsättare 1956/57:156,
Perlenheim, Lennart, fotograf i Lund etablerad 1985 2002:130,140.155,159,
Permbo, Hans, fotograf Ystad 2002:158,
Perscheid, Nicholas, kejserlig tysk hovfotograf 2002:119,
Persdotter, Anna, g m 1 Truls Stenbeck 2 Nils Burdahl 1938:21,
Persdotter, Dorthe (Dorothea), piga 1951:89, 1956/57:39,117,
Persdotter, Ester , behjälplig vid silkesaveln 1972:89,
Persdotter, Ingrid, innehavare av Café Continental och Tua och från 1909 Gambrinus ”Ingrids bakficka” 1993: 78, 104,120f,
Persdotter, Kierstin , änka 1972:101,
Persdotter, Marta Torina, se Torina
Persen, Mogens, kronolänsman 1996:27,
Pers, Nils, namngav Nils Pers kärr, populär skridskobana under 1800-talets början 1926/27:136,
Persson se även Pehrsson
Persson Bagge se Bagge
Persson, bagare 2003:64,
Persson , gårdskarl 1976:78,
Persson, innehavare av cigarraffär 1993:115, Persson, kolonist 2012:62,
Persson, skomakaremästare S:t Petri Kyrkogata 1968:13,
Persson, tamburmajor på Grand (rockvaktmästare) 1993:110
Persson, vaktmästare Akademiska föreningen 1968:37,
Persson, Agneta, enhetschef på Lunds Park- och Naturkontor 2011:6,246,256-58,264,
429

Persson, 1947-63
Persson, Persson,
Persson, 1923:28,
Alfred, direktör ledamot(h) i Lunds kommuns fastighetsbolags första styrelse 1997:36,71,227,
Allan, banarbetare BLHJ 1987:185,
Allan, lagman Helsingborg, handbollsledare 1986:74,
Anders, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Anders, bödkare (tunnbindare), invånare i Drottens rote 1691 enligt
Persson,
sjättepenningslängden 1923:31,
Persson, Anders, möllare Jutamöllan 1962:16 2003:22,, Persson, Anders timmerman behjälplig vid silkesaveln 1972:89,
Persson, Anders, tullare, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom på Papegojelyckan 1704 1919:12, 1923:38,
Persson, Anders, vedsågare 1968:41,
Persson, Anna, f Andersson, barndomsväninna till Thyra Lundqvist, g m Ingvar 2002:89, Persson, Anna, diversehandlande 1954:23, 2004:122f,
Persson, Anna, jungfru hos Alfred Lundberg 1977:9,104,
Persson, Anette, f Sandqvist, g slaktaremästare Jöns 1977:124,
Persson, Arne, konstnär 1974:37,
Persson, Arvid , rådman 1704 1990:25,
Persson, Arvid stenläggare 1972:54,
Persson, Axel, stationskarl LBJ 1987:185,
Persson, Axel, stationskarl Revingebanan 1987:185,
Peerson, Bengt, tulltjänsteman 1952:70,
Person, Bengt, vagnman (åkare), borgare i Krafts rote 1743 1938:58,
Persson, Birger, 1993:141,
Persson, Birgitta, arbetstagarsuppleant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1978-79 1997:228,
Persson, Bosse, biträdande rektor vid Väster II inom Barn- och skolnämnd Norr 2005:243, Persson, Bror, ägde Bror Perssons lycka i Lilla Råby 1704 1919:13,
Persson, Bror P.,bokhållare 2003:20,
430

Persson, Börje, skräddare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:39,
Persson, C.E., kontorsbiträde BLHJ 1987:185,
Person, Carl ,skräddare, invånare i Krafts rote 1743 1938:59,
Persson, Carl, stins Lund V, stins Bjärred konduktör 1977:23, 1987:46, 133, 135, 151,185,
Persson, Carl Magnus, kakelugnsmakarmästare, g m Elsa Dorothe Olsson, änka efter Olof Olsson 1942/43;59.
Persson, Caspar ,ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Persson, Cecilia, f Olofsdotter , g m handskmakare Jöns Persson 1942/43:42,
Persson, Christen, arbetskarl 1936:64,
Person, Christ., skomakare, borgare i Vårfru rote 1743 , gesäll Lars 1938:64,
Person, Christ. skomakares gesäll Lars, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64,
Person, Christen , skomakare borgare i Krafts rote 1743, far till Per och Lorents 1938:57,
Persson, David, skräddare , ägde före 1685 ödetomt i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:15,
Persson, Edvard, skådespelare och sångare , 1992:114, 2000:66f,77,143, Persson, Edvind, banarbetare BLHJ 1987:185,
Persson, Einar, folkskollärare . tillsynslärare 1964:165,175,
Persson, Elsie, g m Nils, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:202, Persson, Elna, ledamot av stadsfullmäktige 1973:37,
Persohn, Erick, ägde Möllarelyckan 1704 1919:12,
Persson, Eric, kontorsbiträde , notisbud BLHJ 1987:185,
Persson, Erik, 1939/40:106,
Persson, Erik , 1987:194,
Person, Erik, amanuens 1934/35:45(bild), 1937:3,
Persson, Ernst, ”Pesse” , stadsbud 1986:54(gruppbild),
Persson, Ernst Ivar, lantbrukare ( c ), suppleant c i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1976-86 1997:228,
Persson, Eva, naturskollärare 2005:156, 2011:19,
431

Persson, Evald, ordförande för LR (Lärarnas riksförbund), 2005:126,
Persson, Evy, arkeolog 1980:10,120,151-170,
Persson, G., stationskarl BLHJ 1987:185,
Persson, G.A. , svarvaremästare , ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:209,216, 1968:34, Person, Gudmund , maltgjörare, borgare i Drottens rote 1743 1938:68,
Persson, Gunnar, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 14, Persson, Gunnar, folkskollärare 1964:165,
Persson, Gustaf, ”Gast”, fotbollsspelare Lunds BK 1989:93,
Persson, Göran, skolminister (s) 1989-91 senare statsminister 2005:233,
Persson, H., handlande 1954:19,
Persson, Hans, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:44,
Persson, Hans, banvakt Leråkra LBJ, banmästare 1987:45f,185,
Person, Hans, grynmalare, borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Persson, Hans, husägare 1984:46,
Persson, Hans, lantbrukare Vallkärra Torn 1962:72,
Persson, Hans , tornväktare Ystad, g m Karna Hansdotter, far till Anders Wennerberg 1942/43:57,
Persson, Hasse, ”Pjutten”, stadsbud 1986:54(gruppbild),,
Persson, Henrik, småskollärare 1964:169,
Persson, Hilda, innehavare av Hilda Perssons nykterhetscafé 1993:66,
Persson, Hilding, Dalby, socialdemokratisk politiker 1989:55(bild),
Persson, Hugo, “skomagaren” eller “skomicken” skomakare, profil Smörlyckans if 1989:93-95,
Persson, Hulda, startade 1907 Conditori Terrassen ”Fördärvet” 2004:24, Persson, Håkan, borgare 1699 1919:9, 1990:24,
Persson, Håkan, borgare bodde i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:11,14, 1924:3,
Persson, Håkan, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:20, Persson, Ida E., fotograf i Lund etablerad 1936 2002:131,139f,142,155,
432

Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson, 1923:12,
Persson,
Persson,
Inga, 1993:141,
Ingar, g m Jöns timmerman 1977:123,
Ingrid, presschef i 1990 års karnevalskommitté 1994:159,
Ingvar, g m Thyra Lundqvists barndomsväninna f Andersson 2002:89, Iwan, 1987:194,
Ivar, skolminister (bf) 1951-57 2005:233,
J.A., fotograf i Lund etablerad 1909 2002:131,139,155,
Jan, arkeolog 1980:9,
Jan, spexare 1866 1978:29(porträtt),
Joh., 1976:85,
Johan, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängde
Johan, banarbetare Revingebanan 1987:185,
Johan, byråföreståndare, politiker 1966:3,9(porträtt), 12, 2004:150,
Person, Johan, maltgörare, borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Persson, Johan, seminarieträdgårdsmästare 1936:80f, 83,
Persson, Johan, stationskarl BLHJ 1987:185,
Persson, Johannes, trädgårdsmästare 1960:189, 1964:79,
Persson, J. August, byggmästare 1962:10, 2003:30 (gruppbild), ,
Persson, John, verkstadsarbetare BLHJ 1987:185,
Persson, Jonas, banarbetsförman LBJ, banvakt Leråkra 1987:46,185,
Persson(Personne), Jöns, folkskollärare 1964:162,
Persson, Jöns handskmakare, g m Cecilia Olofsdotter 1942/43:42,
Persson, Jöns, hästemöllare, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden
1924:40,
Person, Jöns, kalkslagare ”gammal och sjuklig”, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Person, Jöns, murmästare, borgare i Klemens rote 1743, gesäll Johan och lärgossar Per och Sören 1938:39,70,
Person, Jöns murmästares gesäll Johan, invånare i Klemens rote 1743 1938:70
433

Person, Jöns murmästares lärgosse Per, invånare i Klemens rote 1743 1938:70
Person, Jöns murmästares lärgosse Sören, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Persson, Jöns, ringare 1959:68,
Persson, Jöns, slaktaremästare f:a Borglin & Persson, g m Anette Sandqvist 1977:15,124,
Persson, Jöns , timmerman, vaktmästare och yrkeslärare Råby institut, g m 1 Inger Olsdotter 2 Maria Reimer 1977:123f.
Person, Jöns, vagnman, borgare i Drottens rote 1743 , far till Jöns Jönsson 1938:67, Persson, Jöns, åbo T ottarp 1948/49:192,
Person, Jöran, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:47, Person, Jöran, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:43, Person, Jöran, tullskrivare invånare i Krafts rote 1743 1938:60,
Persson, Karl, handlande 1977:82,
Persson, Karl Axel, handbollspelare H 43 1986:74(gruppbild),
Persson, Kerstin, g Nils, mor till Anna, jungfru hos Lundberg 1977:9,104,108,123,
Persson, Kerstin, handlande 1954:23,
Persson, Kill, Naturskolans förste biträdande föreståndare, 2005:155,
Persson, Kjell, slöjdlärare vid Nyvångsskolan i Dalby 2005:168
( även gruppbild), 170,
Pehrson, Kjersten, innehade jordlott intill Norra kyrkogården 1936:66,
Persson, Kjersti, fiskmånglerska på Mårtenstorget 2004:41,
Persson, Knut, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 40,
Persson, Knut, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:48,
Persson, Lars, lantbrukare g m Katarina Lovisa Bagge, far till Per Bagge 2002:64,
Persson, Lars, renhållningsarbetare, bosatte sig 1928 på Hantverksgatan 22-40, ett mycket tidigt radshusområde 2003:28,
Persson, Lars, ringare, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 33, Persson, Lars Orm, se Orm
Persson(Tordsson), Lennart, Östra Torn, skolkamrat till Bengt Hjelmqvist 1992:24,
Person, Lorents, invånare i Krafts rote 1743, son till Christen 1938:57,
434

Persson, Magnus, lantbrukare Ladugårdsmarken 1970:7,
Persson, Manfred, ”Maffe”, musiker trummor 1986:23(gruppbild),
Persson, Maria, f Reimer g m timmerman Jöns 1977:124,
Persson, Marna, fru Flackarp 1970:7,
Persson, Matts, invånare i Klemens rote 1658 tills han blev hängd för tjuveri enligt 1691 års sjättepenningslängde 1923: 29,
Persson, Maurits ”Murits” ledamot i 1934 års karnevalskommitté, ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63, 1994:56,
Person, Mickel, murmästaregesäll, invånare i Klemens rote 1743 1938:71,
Persson, Måns , salpetersjudare 1996:30,
Persson, Mårten, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 14,
Persson,Nils, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, far till Lars Nilsson 1923: 47,
Persson, Nils, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden ,bror till Torkel 1923:47,
Person, Nills, 70 år gammal och döv, invånare i Krafts rote 1743 1938:60, Person, Nils, ”gammal och sjuklig” invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson, 1923:11,
Persson,
Nils, g m Elsie, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:202,
Nils, son till slaktaremästare Jöns, skolkamrat m Alfred Lundberg 1977:19,124, Nils, bonde 1933:22,
Nils, bonde, invånare i Klemens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Nils, färgeriarbetare 1950:37 -39,
Persson, 1923: 21,27,
Nils, klockaredräng, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden
Persson, Nils, ”Nils Pers”, huggedräng Hvidarp, g Kerstin, far till Anna, jungfru hos Lundberg 1977:9,76, 104-107, 123,
Persson,Nils, snickare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom på Lilla Stampelyckan 1919:11, 1923:
Person, Nils, vagnman (åkare), invånare i Drottens rote 1743 1938:68, Persson, Nils Berg, se Berg, Nils Persson
435

Persson, Nils Biäre, skräddare se Biäre , Nils Persson
Persson, O., timmerhandlande, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216,
Persson, Offve, befallningsman, rådman, invånare i Klemens rote 1691, hade egendom på Hypphoffslyckan 1704 1919:12, 1923:11f,
Persson, Ola, 2004:107,150, Persson, Ola, 2002:110 (porträtt),
Persson, Ola, invånare i Vårfru rote till 1678 varefter han med hustru begav sig till Danmark enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 34,
Persson, Ola, arbetskarl 1948/49:197, Persson, Ola, borgare 1958:53,
Person, Ola, timmerman, borgare i Vårfru rote 1743, gesäller Jöns och Nils och lärgossar Anders och Johan 1938:52,64,
Person, Ola timmermans gesäll Jöns, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64, Person, Ola timmermans gesäll Nils, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64, Person, Ola timmermans lärgosse Anders, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64, Person, Ola timmermans lärgosse Johan invånare i i Vårfru rote 1743 1938:64, Person, Ola, vagnman (åkare), borgare i Vårfru rote 1743 1938:63,
Persson, Persson,
Persson, 1924:51,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Persson,
Olle, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1961-62 2005:236,
Olof, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:39 ,45, Olof, Råby, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Ove, arkeolog 1980:10,98,120,151-170, Ove, rådman 1948/49:90, 185, 1982:91, P .M., tomtägare 1984:97,
Pelle, 2005:232,
Pelle, simtränare, badmästare 1986:41, Peps, se Persson, Per-Åke,
Person, Per, invånare i Krafts rote 1743, son till Christen 1938:57,
Persson, Peer den gamle, invånare i Krafts rote till 1663, då han dog enligt 1691 års
sjättepenningslängd 1924: 4,
436

Persson,
Persson,
Persson,
Persson, 1924:38,
Persson, 49,
Per, ”Flädie” 1987:160(gruppbild),
Per, fattighjon 1966:138,
Per, hökare I Tomegap 1972:101,
Peer, skomakare, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd
Peer, skomakare, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden , 1924:
Peer, invånare i Klemens rote till 1677, då hans hustru dog enligt 1691 års
Persson,
sjättepenningslängd 1923: 11f,
Persson, Per-Åke ”Peps”, sångare och låtskrivare 2011:196,
Persson, Påhl, Köpenhamn, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:8,
Persson, Pål, stationskarl LBJ 1987:185,
Persson, Rune, tombola- och lotterichef i 1958 års karnevalskommitté 1994:93
Persson, Rut, syster till Helga Carlson , arrendator Stadsparkskaféet från 1949 1993:27(gruppbild),29, 2011:226,
Persson, Selma , biljettförsäljare BLHJ 1987:185, Persson, Signild, folkskollärare 1964:168,
Persson, Stig, med dr kardiolog, ordförande AF, ordförande studentsångarna, en av 1962 års karnevals musikchefer, ledamot i 1966 års karnevalskommitté, spelade piano i 1970 års revy ”Maximiniam” 1986:52, 1994:110,121,
Persson, Sven, banarbetare BLHJ 1987:185,
Persson, Stina, fröken, deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild),
Persson, Tommy, med stud , vann löptävling under 1982 års karneval och blev sexa vid 1986 års karneval 1994:145,155,
Persson, Torbjörn, 1942/43:110,
Persson, Tord, ordförande i Barn- och skolnämnd Öster (s) 2003 2005:233,
Persson, Torkel, borgare nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, bror till Nils 1923:37, 46f,
Persson, Torkil, borgare i Lund på 1600-talet, g m Elna Matsdotter 1937:10f,
Persson, Torsten, personalchef vid skolförvaltningen, huvudförhandlare för skolstyrelsen 2005:126,188,
437

Persson, Tuhle, hade före 1691 egendom i Vårfru rote enligt sjättepenningslängden 1924: 42,
Persson, Walter, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:33,
Persson, Werner, lärare på Nyvångsskolan 2005:158,
Persson, Åke, rådman hade egendom på Möllevången 1704 1919:12,
Persson, Åke, invånare i Drottens rote till 1669 , då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 39,
Persson, Östen, länsskoleinspektör för Malmöhus län 2005:128,189, Pesse se Persson, Ernst
Pestalozzi, Johann Heinrich, schweizisk pedagog1941:16,19, 1991:31, Peter praefectus Lundensis hög skånsk ämbetsman 1939/40:40,
Peter Palladius se Palladius
Persson-Holmer, Carin småskollärare 1964:172,
Peters, Ellis, engelsk författare, pseudonym för Edith Pargeter 2003:52,
Petersén, Arvid, skribent SDS, undervisades som ung av Preben Nodermann 1988:40- 42,98, 112,114,
Petersen, Ch., dansk fotograf 2002:78,
Petersen, Ivar, ”Saxo”, studentsångare andre bas 1981:54,
Petersén, S. af, ryttmästare 1926/27:119, 1936:72,
Petersens, Carl af, överbibliotekarie LUB 1900-18 1934/35:71f,
Petersens, Herman Magnus, förste hovjägmästare , deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894, g m Catharina Stenbock 1944:48, 2002:49 (gruppbild),
Petersens, Sebastian af, ryttmästare i Karlskrona 1954:35,
Peterson, sergeant, S. Skånska Inf. Reg 1977:28,124,
Petersson, timmergesäll 1951:87,
Petersson, Anders , ”Bönan”, magister, lektor , docent, t f rektor katedralskolen, instiftare av stipendium på katedralskolan 1977:41,107,124, 1982:32f,1985:1:136,199,
Peterson, Anders, rektor katedralskolan 1800-talet 1985:1:188,199, Peterson, August, lektor ,Sjöbergskännare 1979:20,
Petersson, Berndt, deltagare i 1873 års karneval 1978:44(gruppbild), 438

Peterson, Christer, ”Kryddan”, skådespelare och komiker, känd från TV-serien Helt Apropå, sekreterare i 1978 års karnevalskommitté , huvudrollsinnehavare i karnevalsrevyn ”Den lille mannen” , spelade huvudrollen i 1986 års karnevalsspex ”Alexander” 1993:97, 1994:130,131(gruppbild), 135(porträtt), 137(även gruppbild),155,
Petersson, Gustaf , studentsångare 1981:34,
Petersson, Gustaf Fredrik lektor katedralskolan 1985:1:136, Peterson,Hans, United international pictures 2000:107,
Petersson, Helge, senare Tideström, Revingebanans förste trafikchef , även trafikchef andra banor, far till Stig 1987:53,56, 62(även porträtt),64 (gruppbild), 66,76,81,84,87,102,105, 110,118, 120(även gruppbild), 122f,125, 181,185,
Petersson, Ingemar, baningenjör 1987:61,81, 1999:70, Peterson, Kjell, aktiv i 1990 års karneval 1994:157,
Peterson, Knut, collega scholae, lektor Lund 1950:39, 1954:34, Peterson, Lars, SJ-chef 1999:109,
Petersson, Lennart, AV-föreståndare vid Lundsskolor från 1958, ledamot av skolförvaltningens ADB-frupp 1981, medlem i Jubiléums-kommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005:24,72 (gruppbild), 137, 139,188,190,
Petersson, N.T ., restauratör 1962:49,
Peterson, Numa, apotekare i Vadstrena och Sthlm , senare grossist, filmdistributör och producent 2000;12,
Petersson, P. , VoV-löjtnant , arbetschef vid byggandet av Lund-Trelleborgs järnväg LTJ 1999:32,
Petersson, Ragnar, 1964:161(bild),
Petersson, Stig, son till Helge 1987:64(gruppbild),
Petersson, Sven, akademivaktmästare 1984:97f,
Petersson, Sven Johan, hemmansägare , far till Johannes Svensson Brodin 1984:74, Petersson, Ulla- Britt, ordförande i Barn- och skolnämnd Söder 2003 2005:233, Petersson, Åke, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1977-94 2005:236, Peterson-Berger, Wilhelm, tonsättare 1981:62,89, 1988:25,
Peto, Samuel Morton, brittisk civilingenjör och järnvägsbyggare 1999:9,
Petoletti, konstberidare 1926/27:80,153,
Petrén, professor 40-talet 1986:67(gruppbild) se Gustaf
439

Petrén, Alfred, bl.a, riksinspektör för sinnesslövården , har fått ge namn till Alfred Petréns väg 1998;111,
Petrén, Carl David Edvard, kyrkoherde Halmstad, far till Gustaf 1961:127,
Petrén, Gustaf, professor, ledamot (kassör) av 1896 års karnevalskommitté 1961:127, 1978:92(gruppbild),97, 1986:67 (gruppbild), 1992:109(gruppbild),
Petrén, Hanna, g m Nils Peter 1977:124,
Petrén, Karl , professor 1950:33, 1960:77,188, 1965:49,51f,54,57, 1966:99, 1983:99, 1987:121,
Petrén, Nils Peter, målarmästare , borgare, g m Hanna Jönsdotter 1956/57:99, 1977:61,124,
Petrén, Victor, hovrättsråd , justitieombudsman, politiker liberal, ( fp), bror till de övriga instiftarna av stipendium på katedralskolan 1985:1:201, 1992:101 (gruppbild),
Petri, Elio, italiensk filmskapare 2000:94,
Petri, Laurentius, ärkebiskop 1960:19,
Petri, Olaus, reformator 1992:113,
Petrini, Hasse , studentkårens ordförande, landsarkivarie Härnösand 1973:76, Petrus Johannes, kardinal 1984:16.
Petrus, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187,
Petrus Hispanus, 1984:16,
Petrus Lombardus,skolastisk teolog 1984:15, 1985:1:26(bild), 2001:68,
Petrus Parvus Rosenfontanus se Rosenfontanus
Petrus Sveni, kanik 1984:15f,
Petrusson, Astrid, folkskollärare 1964:168,
Petrusson, Erik , folkskollärare 1964:101,
Petschke, Herman Theobald, tysk jurist, tonsättare 1981:83,
Pettersdotter, Hellvig, g m rådman Hans Carstensson Als i hans tredje äktenskap Pettersson, bagare 1968:88,
Pettersson, sämskmakare i Växjö 1921:28,
Pettersson, skomakarmästare 1956/57:91,
Pettersson , tillförordnad borgmästare 1936:12,
440
1923:31,

Pettersson, vice pastor 1936:9,
Pettersson, A., innehade studentkasernen “Petersborg” 1950:36, 1962:43,53, 2004:138, Pettersson, A. , lantbrukare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1956/57:99, 1966:212, Pettersson, A., perukmakare 1956/57:99,
Pettersson, Abraham Zacharias, teol. docent, kyrkoherde i Kärrstorp, titulärprost 1821, kontraktsprost och kyrkoherde i Landskrona, pastor primarius 1929:16,36,54, 1961:25,53,125,127,
Pettersson, Anders, garvare, g m Nils Klintmans änka 1938:28,
Pettersson, Beth, föreståndare för Lunds skolmåltider från 1952 under ett par decennier 1964:128, 2005:26.188,
Pettersson, Birger, handlande 1954:26,
Pettersson, Birgitta, handläggare på undervisningsavdelningen vid skolkansliet 2005:188,
Pettersson, C. , grindvakt BLHJ 1987:185,
Pettersson, C(K)arl, skolmästare, fattigskollärare 1926/27:16,115,153, 1941:9,11f, 14,29, 1960:13,42, 1964:154-156,162, 1966:42,50,58,101,
Pettersson, Carl, skolmästare fru 1966:50, Pettersson, Cecilia, fru 1960:44,
Pettersson, Christer, frikänd från anklagelsen att vara Olof Palmes mördare, nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1994:157,
Pettersson, Edvin, innehavare av fotoaffär 2002:148,
Pettersson, Elin, småskollärare Vegaskolan 1964:171, 2005:49 (gruppbild),
Pettersson, Elise, f Lundgren, g m Otto, mor till Hulda och Olga 2002:131,
Pettersson, Elsa, f Andersson , medarbetare i Nerliens fotoaffär, g m Folke 2002:88,
Pettersson, Folke, annonschef Arbetet, g m Elsa f Andersson 1986:71, 2002:88, 2005:61 (gruppbild),
Petterson, Gustaf , ”GP”, tecknare, ledamot i 1924 års karnevalskommitté 1992:44(bild),54(bild),62(bild), 75(bild) ,87(bild), 90(bild),132 (bild),135(bild), 1994:8,10(bild),40,
Pettersson, Hanna, bokbindaremästare 1960:189,
Pettersson, Hans, skomakare invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden , g m Johanna 1924: 38f,
Pettersson, Hulda, dotter till Elise och Otto, syster till Olga 2002:131,
441

Pettersson, Ifwer. krämare, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:35,
Pettersson, J. , faktor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212, Pettersson, Joh., teol. docent 1961:30,126,
Pettersson, Jöran, , en av de 16 äldsta borgarna 1691, Drottens rote 1923:11, 23, 30 1924:28
Pettersson, Karl Göran, distributionsansvarig i 1970 års karnevalskommitté 1994:118, Pettersson, Kjell, ekonomichef i 1986 års karnevalskommitté 1994: 151,
Pettersson, Lennart, riksdagsledamot, socialdemokratisk politiker , ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1967-74 1989:55(bild), 1997:227,
Pettersson, Marianne, 1998:49,170f,
Pettersson, Matthias, akademitimmermästare 1936:30 ?,51, 1958:47, 1959:43,
Pettersson, Matts, 2002:158,
Pettersson, Niklas T., restauratör Akademiska föreningen öppnade 1862 uteserveringen Novilla 1969:9-11, 1993:20f,143(bild),
Pettersson, Nils, vagnmakare 1950:37 -39,
Pettersson, Olga, dotter till Elise och Otto, syster till Hulda 2002:131, Pettersson, Oskar, 1975:39,
Pettersson, Otto, ”Knäck”, fotograf i Lund, g m Elise f Lundgren, far till Hulda och Olga 1954:50, 55, 1968:100f, 1982:11, 2002:45,53, 54 (bild), 55 (bilder), 55f,58 (bild), 64,85,131, 142f,148,155, 2010:46(bild),
Pettersson, P., 1950:33,
Pettersson, Petter, borgmästare, invånare i Klemens rote 1658 enligt sjättepenningslängden 1923:23,
Pettersson, Petter, laboratorievaktmästare 1926/27:18,153,
Pettersson, Rudolf, fotograf 1964:161 (bild),
Pettersson, S.E. , 1947:86,
Petterson, Simon, timmerman Stettin , g m syster till Christian Friedrich Baldthoff 1933:26, Pettersson, Sven, stationskarl Lund S, banarbetare 1987:86,185,
Pettersson, Torkel, skådespelare 2003:72f,
Pettersson, Uno, 1987:194,
442

Pettersson, Walter, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:29,
Pettersson, Wiktor, konditorimästare, övertog tillsammans med Gotthilf Rosendahl 1929 Håkanssons konditori 1993:42,54,
Pettersson, Åke, folkskollärare, g. Elisabeth Söderström 1964:165,
Pettersson-Eek, Erik , räntmästare 1966:76,
Pettersson Giertz se Gierts
Petzval, Jósef Miksa, ungersk fysiker och matematiker, känd för sitt porträttobjektiv 2002:21,155,
Peyron, Gustaf Abraham, militärbefälhavare andra militärdistriktet 1944:43,48,
Pf , signatur Sydsvenska dagbladet 1930 , 1993:138,
Pfannenstil, Bo, advokat 2003:76,
Pfannenstil, Magnus . domprost, deltagare 1890 års karneval, ordf 1892 års karnevalskommitté 1960:189, 1978:84,89, 1988:53,130,
Pfau, Ludvig, tysk lyriker 2002:17, 155,
Pheipher, Anders, akademimurmästare, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 37,
Pheipher, Hans, invånare i Drottens rote till 1689, då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:45,
Philiipsson, Lorens Muller, med.docent, professor 1965:96, Pickford, Mary, amerikansk filmskådespelerska 2000:36,38, Piaget, Jean, schweizisk pedagog 2005:160,
Pietersen, 1937:3,
Pietersen Jörgen, se Marsvin, Jörgen Pedersen
Pihl, magistratsperson eller rådman som gav namn till Pilelyckan enligt Caspar Espman 1784 1990:25,
Pihl, Lars, gammal, invånare i Klemens rote 1743 1938:72,
Pihl, M.W., prebendekomminister, g m Sophia Josephina, dotter till A.J. Hellstenius 1984:38,
Pihl, Sophia Josephina, a g m M W 1984:38,
Pihlstrand, Per Johan, lärare 1956/57:49, 78-80, 1964:162,
Pihlstrand, Ragnar, (Lodbrok), kyrkoherde Everlöf, avsatt 1901 1956/57:177,
443

Pilgård, gesäll hos skräddaren Nils Holm, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Piil, Christian Fredrik, fotograf i Lund etablerad 1887 1954:58, 1991:66f(bilder), 2002:6(bild),50,70,74, 76 (bilder),85,103,139,145, 155,
Pilo,Carl Gustaf, konstnär och målare 1926/27: 124, Piltz, Anders, professor i latin, katolsk präst 2009:152,
Piltz, August E., handlande g 1.Märta Pramberg 2 Emma Piltz 1956/57:120, 1976:16, 1976:16,69f,86,
Piltz, Axel Emil Waldemar, korpral i danska armén , hotellvärd i Amerika ,son till Emma och August 1956/57:177, 1976:70f,86,
Piltz, Elis, provisor Örebro, son till Emma och August, 1976:70,876,
Piltz, Emma, g. August 1976:16,70,86,
Piltz, Ferdinand , son till Emma och August köpman Malmö 1976:70,86,
Piltz, Gottlieb, apotekare Uppsala son till Emma och August 1956/57:177, 1976:70, Pindaros, grekisk skald 1929:29, 1985:1:39,
Pinkowitz, Pinkus, jude bosatt Trädgårdsgatan 6,m hustru 1904 omslag(gruppbild),49,103,105,106(porträtt),107(bild),141,
Pinochet, Augosto, chilensk diktator 2009:123,
Pinter, Harold, brittisk författare 2000:91,
Piper, Carl Fredrik president till Krageholm 1972:106,
1995:
Piper, Christina till Krageholm grevinna g U. Scheffer 1934/35:24,26, 28,35,1953:57, 1971:33,45,64, 1972:42, 43(bild),
Piper. Fredrik Magnus, landskaps- och trädgårdsarkitekt Västerås 1936:9(bild), 17(bild),20,29,36,68,70,
Pjutten se Persson, Hasse
Plade, Nils Esbernsen (Palladius) superintendent Lund 1551-60 1946:32,44, 1953:8, 13,22f,
Planck, M.G., godsägare, g m Maria Christina, f Santesson, 1926/27:154, Planck, Maria Christina , f Santesson, g m M.G. 1926/27:45,154,
Planck, Max , tysk toretisk fysiker 1983:82,
Planell, Gösta, brandchef 1986:84,
Platen, Achates von, ungdomssvän till Preben Nodermann 1988;12f,
444

Platen, Emilie von, småskollärare 1964:169,
Platen, Fredrik von arkitekt, Sthlm ,ritade Cinema gamla Saga 2000:95,96 (gruppbild),
Platon, grekisk filosof och matematiker 1929:XII, 1932:11, 1944;29, 1998:67
Platzman, Eva Charlotta , g m M.A., f Eberstein , dotter till Carl Johan 1984:37,
Platzman, M.A., provinsialläkare läkare Sundsvall g m Eva Charlotta f Eberstein, dotter till Carl Johan 1984:37,
Players, Paul, 1994:59,
Pleijel, Agneta, författare 2008:58,
Pleijel, Hilding, teol professor 1947:23,26,37,51,99, 1960:14,22, 1988:48, 1999:123.
Plen, judisk familj invandrad från Latzkova Litauen 1995:40,103,
Plen, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Plen, Markus, jude bosatt Mariagatan 5 m familj 1904 1995:50,103,
Plessen, Carl Adolf von, dansk överstelöjtnant, chef för gardet till häst, tillfångatagen vid slaget i Lund 1676 1996:110,221,
Plessner, A. , skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,
Ploski, Andrzej, konstnär och kulturprofil i Lund, g m Margareta 2008:148(bild),149f, 150(bild),
Ploug, Carl, skandinvismens stora banerförare, utgivare av Faedrelandet Köpenhamn, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:176f, 2000:37,
Plum, Paul Munk, dansk skolhistoriker 1985:1:203, Pobedonostsev,Konstantin Petrovitj , rysk politiker 1995:32,
Podebusk, Claus, ägde i början av 1600-talet mark i Krafts rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:24,
Poe, Edgar Alan , amerikansk föfattare 1993:45,
Poijes, Carl, stadstjänare ”oumbärlig vid Rådsstugan”, innehade på 1750-talet privatskola, invånare i Krafts rote 1743 1938:16,60,
Pol Pot, kambodjansk diktator 2009:123,
Polack, Camille , fransk universitetslektor 1994:26,
Polhem, Christoffer, uppfinnare och industriman, har fått ge namn till Polhemsgatan och kvarteret Polhem 1971:73,90, 1998:66,93, 2003:104,
445

Polivka,G., 1988:125,
Polonceau, Camille, fransk järnvägsingenjör 1967:18,20,
Pomponne, Simon Arnaud Marquis de, fransk diplomat skrev 1679 under fred mellan Frankrike och Danmark 1996:230,
Ponnert, Hans, arkitekt 1987:36,
Pontén, Frithiof , lektor, latin grekiska 1950: 5,16 , 1975:41f,1992:17,
Pop (Pååpph), Hans, rådman, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 30,
Pop (Pååpph), Hindrich, borgmästare, bodde i Drottens rote fram till 1673, då han dog 1923:26, 32,
Pope, Alexander, engelsk författare 1984:36,
Poppe, Nils, skådespelare 1986:70, 1993: 32, 2000:69,130(bild),
Poppelman, Johan, professor i Lund , rektor Lunds universitet 1695-1707 biskop i Göteborg , ägde 1693 gård i Krafts rote enligt sjättepenningslängden 1924: 33,
Popper, Karl, österrikisk-engelsk filosof och kunskapsteoretiker 1983:77,
Porath, Christoffer, akademifäktmästare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, ägde Poraths lycka 1704 1919:13, 1923:13,15, 1971:50,139, 1991:26,31,
Pors, Otte, 1946:16
Pors, Stig, stiftslänsman 1946:16, 1953:11,
Porta, Giovanni Battista, napolitansk vetenskapsman 2002:12,155,
Porter, Edwin Stanton, amerikansk filmpionjär 2000:16,
Porthan, Henrik Gabriel finländsk universitetsbibliotekarie och professor 1961:97, Posada, Carlos 1997:147 (bild),
Posse, Amelie, författarinna 1988:81,142, 2008:24,
Posse, Arvid, statsman, barnbarn Amelie 1988:81,
Posse, Fredrik, järnvägsbyggare 1987:13,17,39,
Posse, Fredrik, landshövding Malmö 1936:13,
Posselius, Tomas, arkitekt Lundquist och Rendahl arkitekter 1997:221, Posselt, Gert ,dansk numismatiker 1980:147,
446

Post, Vilhelm Mauritz von, överste , chef för de skånska dragonerna vid slaget i Lund 1676 1996:214,
Pottemager (pottemakare) se Claus Detlofsen , Mikael , Detlof Clausen Christen Lauritsen,Morten Jaobsen, Hans Jönsson , Jakob Gross, och Jöran Jöransson , Nils Månsson Stenbeck, Håkan Ingvarsson Hedström Olof Olofsson Stevenius Rasmus
Potter, Paul, nederländsk målare 1926/27: 29,
Poul Laxmand, rikshovmästare, danskt riksråd 1919:6, 1970:34f,
Poulsen, Björn dansk numismatiker 1980:149,
Praetorius, Michael, tysk organist, kapellmästare och musikhistoriker 1988:63,66,69,
Prager, Mathilde, översättare av Strindberg till tyska 1984:89,
Prahl, Nils, polisman, kuplettförfattare 1986:8,
Pramberg, August, son till Carl 1976:87,
Pramberg, Carl, son till Carl 1976:86,
Pramberg, Carl, handelsbokhållare 1976:12,16,68,86,
Pramberg, Håkan Jacob Bernhard , kapten 1956/57:176,
Pramberg, Johan Bernhard , professor anatomi 1926/27:135, 1959:50,52, 1963:72,
Pramberg, Märta, f Lundsten g 1 Carl 2 August Piltz 1976:16,69,87,
Pramberg, Ralph, ledamot i 1966 års karnevalskommitté 1994:110,
Pramling- Samuelsson, Ingrid, professor i pedagogik 2005:193,
Precht, Burchard, svensk-tysk bildhuggare, möbelsnickare och ornamentsskulptör 1992:35,
Preen, Johan Adam ,kaptenlöjtnant, ägde 1671 gård i Krafts rote enligt sjättepenningslängden, kan ha gett namn till Prennegatan 1924: 11, 1962:71, 1998:31,
Prehn, Hans, befallningsman. invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, kan ha gett namn till Prennegatan 1924: 29-31 , 1962:71, 1998:31,
Premberg, judisk familj bosatt Hospitalsgatan 1910-talet 1995:121,
Prentzler, Arent, professor nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, g m Marna Sörensdotter 1924:10f
Presley, Elvis, amerikansk sångare, filmskådespelare 2000:87,
Press, Thomas, 1995:154,
Presutti, Pascal, kapellmästare Skandiaorkestern 2000:44,
447

Priedits, Arnolds, 1999:104 (bild),
Priedits, Janis, tågkännare 1987:194, 1999:19 (bild), 96(bild), 100f(bilder),118 (bild),123,
Priscianus, latinsk grammatiker 1985:1:29,
Printz-Påhlson, Göran, författare, flitig medarbetare i Vox 1975:53, 1999:103, 2008:45, Proch, Heinrich, österrikisk tonsättare 1926/27: 123,
Proust, Joseph, fransk kemist 1984:84,
Proust, Marcel, fransk författare 2012:180,185,
Prytz, Lennart, rektor vid Klosters rektorsområde 1986-94, studierektor 1977-86, kommunalråd (s), ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1989-92, vice ordförande 1992-95 ,suppleant 1995 1997:146, 190(gruppbild),202f (bilder), 226-28 , 2005:75(bilder),76(bilder),85(bild),87(bild),88-89(bilder),111 (bild),116, 124(bilder), 160(bild),181f(bilder), 186(bild),190(bild), 204(bild), 220f(bilder),223(bild),235,
Prytz, M., kyrkoherde Halmstad 1961:123,
Prytz (Wester) , Ulla, studierektor vid Norra Fäladens rektorsområde 1976-78 och vid Svenshögs rektorsområde 1978-80, centralt placerad studierektor 1980-92, rektor vid BY rektorsområde 1993-97, chef för utvecklingsenheten, medlem i Jubiléumskommittén för att fira folkskolan 150 år 1992 2005: 75 (bilder),76(bilder),85(bild),87(bild), 88- 89(bilder),111(bild), 124(bilder), 160(bild),175 ,178 ( även gruppbild),181f (bilder),186(bild), 188,190(bild), 202f (bilder),204(bild),238,220f(bilder),223(bild), 240-242, ,
Psilander, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild), Psilander, Johan Peter Daniel, löjtnant 1926/27:52,127,153,
Psilander, Nils Christoffer, krkoherde i Ystad, prost 1926/27:52,127,153, Ptolemaios , grekisk astronom matematiker 1985:1:28,
Pufendorf, Samuel von, jur professor, ägde fram till 1676 gård i Krafts rote , har fått ge namn till kvarteret Pufendorf 1924: 19, 1952:95, 1953:62, 1971:21f, 78,1982:39,1984:28f, 1992:47,119, 1996:10,23,28,52,214, 1998:68,
Pundik, C. , fotbollsspelare i danskt judiskt amatörlag 1995:143,
”Punschkungen ” , karaktär på Tua vid 1900-talets början 1993:104,
Pustare,Peer, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:51,
Puy, Edouard de, schweizisk musiker och skådespelare 1926/27: 123,
Pülow, Hans Adam, dansk löjtnant vid slaget i Lund 1676, vittne i målet mot Anders Sandberg 1996:221,
448

Pyrrhus, antik fältherre 1996:127,
Påhl Kiöbmand, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:32,
Påhl Polottskrivare, invånare i Krafts rote före Skånska kriget enligt sjättepenningslängden 1924: 14,
Påhlman, Gerda , folkskollärare 1964:166,
Pålsson, Alma, småskollärare, tillsynslärare 1964:156(bild),170,174,
På(h)lsson, Anders, bryggare krögare g m Marta Stenberg 1942/43:55, 1945:56, 1951:53, 68, 90, 2004:99,
Pålsson, Anders, hattmakare borgare i Krafts rote 1743, son Pål 1938:32,57,
Påhlsson, Anna, invånare i Drottens rote 1691,enligt sjättepenningslängden , g m Nils 1923:33,
Pålsson, Augusta Charlotta, slöjdlärarinna 1964:173, Påhlsson, B. , kyrkobetjänt 1955:39,44,
Pålsson, Evy 2000:10,76, 2003:120,
Pålsson, Fredrik, regissör, manusförfattare
Pålsson, Hans-Emil, 2003:120,
Pålsson, Inga-Britt, kolonist 2012:127f,
Pålsson, Jeppa, skogvaktare 1968:60,
Pålson, Johan, tegeldräng hos Swen Jönson, invånare i Klemens rote 1743 1938:69,
Pålsson, Julius, fotograf i Lund etablerad på 1960-talet 2002:131, 140, 155,
Pålsson, Jöns, hökare 1955:38,
Påhlsson, Lars, borgare i Lund 1699 1919:9, 1990:24,
Påhlsson, Lars, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:22,
Påhlsson, Lars, ägde gård i Krafts rote 1691 och bodde i en annan i Vårfru rote enligt sjättepenningslängden 1924:28,35,
Pålsson, Maria Elisabeth, småskollärare 1964:170,
Pålsson, Marta, f Stenberg , g m Anders 1942/43:55,
Pålsson, Nils, hade egendom i Galjevången 1704 1919:11,
Påhlsson, Nils , invånare i Drottens rote före 1691,enligt sjättepenningslängden g m Anna 1923:33,
449
2000:147,

Påhlsson, Nils, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:4f, Påhlsson, Nils, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 49,
Pålsson, Nils, baningenjör SJ, ledamot av stadsfullmäktiges järnvägsförvaltningsutskott, ledamot i Lunds stads järnvägars styrelse 1987:93,186,
Pålsson, Nils, svarvare, ålderman, bodde vid 1700-talets slut i kvarteret Svarvaren, borgare i Vårfru rote 1743, lärgosse Hans 1938:49f,62, 1998:43,
Pålsson, Nils svarvares lärgosse Hans, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:62,
Påhlsson, Peer i Wismarsslöf, ägde gård i i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 44f,
Pålson, På, l invånare i Krafts rote 1743, son till hattmakare Anders 1938:57, Pålsson, Stig , ingenjör 1987:194, 1989:33,
Påsk, Nils, kanik och vicarius Lunds domkyrka, kan ha gettt namn till Påskalyckan 1990:25, 1998:145,
Pååpph se Pop
Pärsdotter, Ingar ,piga Röke 1972:111f,
Pärsson, Mårten ,husman Hörja 1972:112,
Pärsson, Olof , nämndeman Skanör 1972:110,
Pärson, Pär , vagnman (åkare), borgare i Krafts rote 1743 1938:59,
Pährsson, Sune, dräng från Barsebäck, den förste partienten på Lunds första lasarett utskriven 1769 2004:143,
Quandt, riksdagskvinna, detta är felaktigt, den riksdagsdebatt, som hänvisas till existerar inte , lika litet som någon fröken Qvandt i riksdagen, kvinnor hade 1917 ej rätt att vare sig delta i val eller väljas 2000:46,
Qlunque . signatur 1993:99,
Queckfeldt, Hans G., ingenjör 1987:104-106, Quennerstedt, bror till August 1921:22,26,
Quennerstedt, August., professor zoologi g m Lilly ,har gett namn till Quennerstedska villan ritad av Helgo Zettervall, rektor 1934/35:69(bild),70, 1944: 10, 27 (bild), 1950:32, 1954:48, 1962:66, 1968:42, 1984:67,71,96, 1992:14 (bild), 1998:146, 1999:39, 2002:43, 2004:113,150,
Quennerstedt, Lilly, g m August 1988:125, 2004:113,
450

Quennerstedt, Nils Johan August, regementspastor, präst i Kvenneberga. far till August 1921:2,5,
Quensel, Carl-Eric, vice ordförande i skolstyrelsen (h) 1958 2005:233,
Quensel, Conrad, professor i astronom, nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 15, 1947:101,1971:62,139,
Quensel, Isa, sångerska skådespelerska regissör 2000:62,
Quensel, Jacob, student Lund, rektor vid Malmöskola, kyrkoherde Ausås 1971:15,139,
Quiding ledamot av drätselkammaren 1955:66,
Quiding , seminarieföreståndare 1932:22,
Quiding, Carl Olof , folkskollärare 1964:162,
Quiding, Elof , kyrkoherde, seminarieföreståndare 1956/57:46, 79 (porträtt),80f.,103,131,178, 1960:157f 176, 1964:162,
Quiding, Nils Wilhelm, bokhandlare 1975:19,24f,27,30,95f, 1976:6,
Quist, C.P., 1993:105,
Quist, Helge, vaktmästare 1960:190,
Qvant, Johan, missionär, ägare 1901 till huset , där en synagoga låg , köpte 1900 mark i södra delen av Kobjer och har gett namn till Qvantenborg 1962:44, 1995:103, 1998:134,
Qvarnström, Jacob, snickare 1953:70(bild),
Qvarnström, Karl, 1955:73,(bild),
Qwerlöf, Jöns, slaktare, åldeerman, borgare i Krafts rote 1743 1938:46,58,
Qwerlöf, Jöns slaktares lärgosse Nils, invånare i Krafts rote 1743 1938:58,
Qviding, Anna, g m Nils Wilhelm 1977:124,
Qviding, Nils Wilhelm , universitetsbokhandlare Gleerups , g m Anna 1954:22,63 , 1955:66, 1977:124,
Raab, Niklas Mattias, magister , prost 1961:125, Raasted,Niels Otto, dansk organist 1988:70,
Rabbén, Johan, professor medicin , Academiska simsällskapets förste läkare 1926/27:30,34,153, 1945:84,103, 1982:43, 1991:37, 2004:66,
Rabe, Julius, musikkritiker, radiochef 1985:2:56,
Rabinowitz, Josef, ”Korvastopparen”, arbetade i Olinianskys char kuterifabrik 1995:75,
451

Rabuchin, Salomon , operasångare , Köpenhamn 1995:142, Raby, Ingemar, 1987:194,
Racine, Jean, fransk dramatiker 1985:1:109,
Radhe, deltagare i 1872 års karneval 1978:38,
Rading, Eva, biträdande rektor vid Norra Fäladen I 2005:243,
Radner, Stig, professor medicin 1994:8,14(bild),65,74,
Raeder,Hans, dansk klassisk filolog 1998:15,172,
Raffn, Albert, kyrkoherde i Vomb och Veberöd under tidigt 1600-tal teologisk författare 2009:141-144
Ragnarsson, Malte, akademiräntmästare, edil, ledamot i 1946 års karnevals-kommitté, ledamot ( s ) 1958-66 och vice ordf 1967-68 i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1994:63, 1994:53, 1997:227, 2000:57,
Rahbek, Kamma, g Knud 1975:74,
Rahbek, Knud Lyhne, dansk författare, kritiker, litteraturhistoriker 1975:74, Rahm, Mårten, folkskollärare 1964:163,
Rahmn, Albert Wilhelm ,fotograf i Lund etablerad 1903, generalkommissarie 1920 den första stora Nordiska fotografi-utställningen, g m 1 Ellen Dryselius 2. Thyra Maritza Mathilda Dunér , far till Eilert, Elisa och Lisa-Karin 1954:57,59, 1968:83(bild), 1977:66 (bild), 1991;18(bild),69(bild), 76(bilder), 1992:38(bild), 1999:49(bild), 72(bild), 2002:75,78-82,79 (bild), 80(bilder), 81(bild), 82(bild),104, 103,120f (bilder),139,143,148, 151,155,157,
2003:27 ( bild),67 (bild), 2004:50 (bild), 2010:123(bild),165(bild),
Rahmn, Eilert, son till Albert Wilhelm och Thyra Maritza Mathilda 2002:82, Rahmn, Elin, f Dryselius, g m Albert Wilhelm i hans första äktenskap 2002:82, Rahmn, Elsa, dotter till Albert Wilhelm och Thyra Maritza Mathilda 2002:82, Rahmn, Lisa-Karin, dotter till Albert Wilhelm och Thyra Maritza Mathilda 2002:82,
Rahmn, Thyra Maritza Mathilda, g m Albert Wilhelm i hans andra äktenskap mor till till Eilert, Elisa och Lisa-Karin 2002:82,
Rainer, Louis, tysk filmskådespelerska 2000:66,
Ralf, Einar, studentsångare operasångare 1981:52,79,82,87, Ralf, Oscar, studentsångare, operasångare 1981:52,
Ralf, Torsten , studentsångare , operasångare tenor 1981:52,79,
Ramberg, storstudiochef på Institutet för Färgfoto i Lund 2002: 99,155,
452

Ramberg, Hans, sexmästare i 1986 års karnevalskommitté 1994:150 (porträtt & gruppbild),151,
Ramberg, Håkan, bryggare, borgare i Krafts rote 1743 1938:27,60,
Ramberg, Ludwig Thet Gambla Ollonsvin“, professor i kemi Uppsala , ledamot 1908 års karnevalskommitté, medförfattare spexet Uarda 1978:115(gruppbild),117,124, 1979:44, 1994:6,
Ramberg, Niklas, guldsmed , extra rådman 1951:19, 1955:12, 1956/57:26,115,154f., 1958:72, 1966:87,
Ramberg, Rudolf, lantbrukare Stångby 1970:8, Ramberg, Sven , rådman 1948/49:75,
Ramel, Amelie , dotter till Augusta och Malte 1977:104, Ramel, Amelie, kransflicka 1947:44,1961:69,
Ramel, Augusta , dotter till Augusta och Malte 1977:104, Ramel, Augusta, grevinna till Hvidarp 1977:104,
Ramel, Fredrik , utrikesminister, talade vid 1930 års återinvigning av monumentet över slaget vid Lund 1979:46, 1996:18, 185f,
Ramel , Gustaf, son till Augusta och Malte 1977:104, Ramel, Gustafva Margareta, f. Hastfer 1951:24, 28, 82,
Ramel, Hans, “Bygge-Hans” , överste, baron till Övedskloster, Löberöd, Maltesholm och Tullesbo 1984:36,
Ramel, Hans, Hvidarp, trädplanterare 1972:105,
Ramel, Malte , ryttmästare, baron till Hvidarp 1977:104, 1996:105f, 172,178,239,
Ramel, Malte, son till Augusta och Malte 1977:104,
Ramel, Otto, friherre till Övedskloster, undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177, 2009:144f,
Ramel, Ove , Bäckaskog , flydde till Danmark under Skånska kriget 1996: 201,
Ramel, Pove, l revyförfattare, sångare m.m., medverkade i 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” 1994:103,136, 2000:146,
Ramel, Sten Malte, friherre Hvidarps herrgård, g m Vivika Augusta Hamilton 1977:23,124, Ramel, Vivika Augusta, f Hamilton g Sten Malte 1977:124,
Ramm, överstelöjtnant , verksam under Skånska kriget 1996:76,
453

Ramsberg, Börje, polisman 1986:10(gruppbild),
Ramsing, Erik, folkskollärare 1964:165,
Ramskou, Thorkild, dansk arkeolog och museeman 2001:89,
Ramstedt, dansk överste, chef Ramstedts dragoner vid slaget i Lund 1996:39,42,116,??
Ramstedt, Svante Emanuel, källarmästare , drev från 1880 till 90-talet sommarrestaurang i ”Parken” smeknamn för Aktiebolaget för Trädgårds- och parkanläggning i Lund, senare Akademiska föreningens restaurang 1993:23, 102,
Ramsvärd, Hans Andersson, överste , generaladjutant, chef för Gamla smålänningar vid slaget i Lund 1676 1996:17,33,37,41,75,109, 122,170,214,
Ranby, Henrik, stadsantikvarie Höganäs 1999:24,124, Ranft, Albert, teaterchef, skådespelare 1982:54-55,59, Ranft, Gustaf, skådespelare, bror till Albert 1982:55, Rangefelt, Anneli, skolförvaltningen 2005:161 , Rangström, Lena, museiman 1996:239,
Ransell, Niklas, kvartermästare, styvson till Kristoffer Elfman, son till Vendla Margareta f Blomberg 1942/43:51,
Rantzau, Ditlef , dansk generalmajor , chef för högra flygelns första träff , chef för 2 sjaellendske rytteriregiment vid slaget i Lund 1676 1996: 38,42,110, 201, 221,
Rantzau, Henrik, dansk ståthållare 1946:5 -9,20-22,
Rantzau, Johan, dansk krigare 1928:20,
Rapaport, Chiene, g m Leib, mor till Jehuditt 1985:86,
Rapaport, Jehuditt, dotter till Chiene och Leib 1985:86,
Rapaport, Leib, religionslärare, jude som kom 1875 till Lund från Litauen, g m Chiene och far till Jehuditt 1985:86, 88,
Rappe, Carl , baron 1961:66,
Raquette, Ann-Louise, studierektor vid Gunnesbo rektorsområde 1998-2000 2005:242,
Raquist, Magnus, på Alunbruket bönhasare (fuskare ) inom krukmakerinäringen 1942/43:21,
Rasch, Waltraud, jur kand ( s ), ledamot i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1986- suppleant 1983-86 och 1992-93, 1997:190 (gruppbild) , 227f,
Rask, Göran, handelsman 1972:68,
Rask, Nils, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 44,
454

Rask, Nills , 1980:31,
Rask, Sven, invånare i Drottens rote 1691 1923: 44,
Rasmus Hattmakare, invånare i Klemens rote till 1677, då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:14,
Rasmus Pottemager, Malmö, bouppteckning 1624 1942/43;69,
Rasmus Skräddare, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:50,
Rasmus Vävare, nämnd i 1691 års sjättepenningslängd 1923:27, 1924:31,
Rasmusen, Måns (Mons Kandestöber ) eller (Mogens Kortsen) tenngjutare omnämnd 1642 1933:11,56, 1982:61,
Rasmussen, dansk stortjuv 1986:7,
Rasmussen, Carl Ferdinand , dansk arkitekt , ritade hotell Kramer i Malmö, kan ha ritat Lunds stationshus 1999:24,
Rasmussen, Louise, grevinna Danner, dansk skådespelare och balettdansös, fick barn utom äktenskapet med danske hovmannen, tidningsutgivaren och boktryckaren Johan Carl Ernst Berling , senare gift med Fredrik VII kung av Danmark 1926/27: 125,
Rasmussen, N.L., dansk numismatiker 1980:147,
Rasmussen, Orvar, pianist tusenkonstnär 1968:25,
Rasmussen, Peder, 1942/43:27,
Rasmusson, Bengt, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 18,
Rasmusson, Bengt, Torn nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:25,
Rasmusson, Birger, stins Lund S Revingebanan , far till Karin 1987:67,87 (även gruppbild), 116, 123,146,160,165,185,
Rasmusson, Bodil, socialsekreterare vid Nyvångsskolan i Dalby 2005:120,158,168,170, Rasmusson, Christopher, skomakare, se Wedboe
Rasmusson, Eric, direktör Tetra Pak , ordförande Gamla Lund 1985:2:74, 1986:33,34(även gruppbild), 1990:7, 1998:5,
Rasmusson, Hans, invånare i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:45, Rassmusson, Hans , maltgörare hos bryggaren Burda, borgare i Krafts rote 1743 1938:58, Rasmusson, Helge, Stångby , jordbruksarrendator 1989:47,
Rasmuson, Jöns, handlande, borgare i Krafts rote 1743 1938:59, ?
455

Rasmuson, Jöns handlandes dräng Måns, invånare i Krafts rote 1743 1938:59, Rasmusson, Karin, dotter till Birger 1987:87,194,
Rasmusson, Knut, skräddare, ägde 1695 jord i Drottens rote 1693-94 jord i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:36, 1924:10,
Rasmusson, Knut , skräddare 1965:13-15, Rasmusson. N.L., amanuens 1928:3,
Rasmusson, Nils. skräddare, invånare i Drottens rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 35,
Rasmusson, Per, speleman, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:51,
Rasmusson, Påhl, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 22, Rasmusson, Thala se Tornsson, Thala Rasmus
Rasmusson, Trued. snickare, invånare i Krafts rote till 1660, då han dog enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 26,
Ratkie , gesäll hos skräddaren Nils Holm, invånare i Klemens rote 1743 1938:70,
Rauch, chef för värvat tyskt regement i dansk tjänst vid slaget i Lund 1676 1996:111,221,
Raunert, Kjell , 1987:194,
Rausing, Gad, industriledare ,etnolog, bidragsgivare till 1954 års garantikommitté för karnevalen, son till Ruben 1986:28,34f, 1996:239,
Rausing, Hans, industriledare, son till Ruben, bidragsgivare till 1954 års garantikommitté för karnevalen 1986:28, 1994:83,
Rausing, Ruben, industriledare, far till Gad och Hans, har fått ge namn till Ruben Rausings gata 1986:5,28(även porträtt),29-31,33, 1994:83, 1998:78f, 134f, 2003:76f,
Ravn, Beenedictus , präst 1500-tal 1939/40:75,
Ravn, Hans Mikkelsen, rektor Slagelse 1985:1:46f,
Rebetzky, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143,
Redding, Otis, amerikansk sångare 2000:110f,
Reger,Max, tysk tonsättare och organist 1981:92,
Reginbert, biskop Fyn 1939/40:42,
Reginfred, dansk kung, tillsammans med sin bror Harald Klak 2009:61,
Regnaldus, rektor katedralskolan medeltid 1985:1:187,
456

Regnéll, Carl-Göran , . bankdirektör, riksdagsledamot( m), studentsångare, ledamot i 1950 års karnevalskommitté, ekonom, medlem av 1954 års garantikommitté för karnevalen, spelade rånad bankkassör i karnevalsfilm 1954 1981: 16,88,92, 1986:91(gruppbild), 1994:71,83,
Regnéll, Gerhard, professor i geologi 1991:92,
Regnéll, Lars Peter, häradsskrivare, hovkansler 1961:110f, 1992:133,
Regnéll, Oscar, akademikamrerare 1954:36,
Regnéll,Otto, akademiräntmästare 1954:36,
Regnerus, stenmästare, verksam efter Donatus i byggandet av Lunds domkyrka 1920:25, 27,
Rehn, Birger, kommunalråd ( s ) 1986:16(gruppbild),84,
Rehn, Jean Erik, arkitekt och gravör 1934/35:43(bild),
Rehnberg, deltagare 1890 års karneval 1978:84,
Rehnberg, Matts, professor etnologi Sthlm 1999:123.
Rehnskiöld, Axel, överstelöjtnant , chef för Civilstatens bevillning 1996:41,109,123,126f,214, Rehnskiöld, Carl Gustaf , ryttmästare Änkedrottningens livregemente till häst vid slaget i
Lund 1676 , generallöjtnant guvernör över Skåne 1698 1919:9, Rehwin, Åke , HSB-direktör 1986:57(gruppbild), Reimenschneider, Vallentin, stadsfiskal 1948/49:47,
Reiff, Fr., tysk filosof 1996:173(bild),
Reimers, Otto Emil, med.lic. 1954:72f,
Reimschnider, Vallentin, stadsfiskal 1933:13,16,
Reinhardt, Max, österrikisk regissör 1994:32,
Reinhold, Erasmus, astronom 1500-tal 2002:11,
Reinius, Leif arkitekt 1979:27, 2006:102,122,
Reis, Lars, fotograf 2010:81(bild),
Reisen, Abraham, yiddischförfattare 1995:142,
Reiss-Andersen, Gunnar, norsk författaare 1945;83,95, Reissiger, Carl Gottlied, tysk kapellmästare, tonsättare 1981:50, Reitherman, Wolfgang, animatör åt Disney 2000:93,105,
457
1990:24, 1996:37,41,214,

Reitz, Edgar, tysk filmmakare, filmprofessor 2000:114,
Reiz, Anders , professor i astronomi g m Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 1997:26,
Rema, Kai, mannen som i nationsterrängen ”måndagen” 30/10 1979 ”nådde månen” 2011:232,
Remahl, Abraham, sidenfabrikör Sthlm 1972:87,89,
Remesnijdare (sadelmakare), Fredrich, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:5,
Remesnijdare (sadelmakare), Henrich, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:46,
Remesnijdare(sadelmakare), Lorentz, en av de 16 äldsta borgarna 1691 , Drottens rote 1923:11,35f,
Rendahl,Claes Wilhelm, domkyrkoorganist 1988;71?
Rendahl, Hans, arkitekt, Lundquist och Rendahl ritade flera objekt åt LKF från slutet av 60- talet 1980:10, 1997:84,107f,140,160,166,220-222, 2000:112, 2006:54,64,117,127(bild),128f,135, 2011:226,
Rengnér, Augus, t kakelugnsmakarmästare Göteborg 1942/43:107, Reni, Guido, italiensk barockmålare 1926/27: 125,
Resen, Hans Poulsen , biskop Själlands stift 1952:6, 10,15,34,46,49, Resnais, Alain, fransk filmregissör 2000:91,94,
Retzius, Anders Jahan , professor naturalhistoria 1921:20, 1929:7,9ff, 54,1947:102, 1948/49: 177, 1951:30, 83, 1959:40f, 1963:13,22,24f, 30, 47f, 49(porträtt),54, 56-59 ,61f,66, 1965:99f,104, 1969:49(bild), 1971:6,50 ,68, 92,98,99 (porträtt),109,111,116,139, 1972:38,60,113-118,124, 1975: 66, 1992: 123,
Retzius, Gustaf , professor medicin Sthlm 1984:53,
Retzius, Nils, Anders Johans far 1971:69, 1984:32,
Retzius, Nils Johan, antikvariatsbokhandlare 1926/27:78.153, 1975:80, Reuter, Jan se Nystrand, Folke
Reuterdahl, Henrik , ärkebiskop 1856, professor, statsråd, biskop Lund, eforus katedralskolan , universitetsbibliotekarie ,har fått ge namn till kvarteret Reuterdahl 1929:IIIf,VIII,XI,20,37,54, 1932:10, 1936:74, 1939/40:90, 1944:43f,48, 1947: 69, 1953:8,20,108, 1955:7,39-41,44, 46,48, 50, 1956/57:29,36 , 37 (porträtt), 38f,42, 59, 80,116, 171, 178, 1960:42, 50, 61, 1961:24, 30, 33,40,57,1964:155, 1966:108, 211, 213f, 1970:55, 1975:7,12 , 15f, 19f, 69f,73 ,75,76(porträtt),77-81,83-85,95,98-102, 105, 1984:38, 1985:1:127,189,1990:10, 1998:68,
458

Reuterholm, Esbjörn, riksråd 1971:70, Reuterswärd, Elisabeth, arkivarie 1995:29,153,
Reutersvärd, Oscar, professor i konst, konstnär 1967:7, 1969:5, 1983: . omslagsbild, 9, 1999:24,26,124, 2008:55,78, 83, 2011:114, 187 (bild), 201,226,
Reventlow, Konrad, chef för 2 Fynske rytterireg. vid slaget i Lund 1676 199639,39,77,111, 119,198,219,221,
Reventlow, revisor karnevalen 1865 1978:23,
Reynolds, Kevin, amerikansk filmregissör och manusförfattare 2000: 135,
Rhenström, Kerstin, , 2005:120,
Rhudin, Fridolf , skådespelare 2000:66,
Rhyzelius, Andreas Olavi , biskop i Linköping 1971:23,26,39,139,
Ribbing, Arvid , friherre , överste, chef för Norrländska tremänningar vid slaget i Lund 1676 1996:37,42,91,214,
Ribbing Lennart , 1975:26,31
Ribbing, Lännart, docent 1983:98,
Ribbing, Leonard , ceremonimästare, baron 1984:36,
Ribbing, Maria, g m Seved, tog initiativ till och gav namn till Ribbingska sjukhemmet byggt 1914-15 1964:124f, 1998:146, 2004:106f,113,
Ribbing, Seved, med professor, g m Maria, ordf. Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning, har fått ge namn till Seved Ribbings väg 1947:100,101, 1960:123, 1962:44,48, 1964:133, 1966: 134 189, 1968:51 (även bild), 52f, 1981:10, 1983:98, 1984:73, 1991: 61, 1992:108,123, 125(porträtt)126 (även bild), 1998;110,146, 2004:106f, 2012:22,
Ribbing,Zakarias, friherre , överste livregementet dödad vid slaget i Lund 1676 1996:110,214,
Ricard, F., 1988:93f,
Riccius, August Ferdinand tysk musiker och kompositör 1994:34,
Richardsson, Casper, bagare, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923: 16,
Richardsson, Gunnar, professor i utbildningshistoria i Linköping 2005:64, Richardsson, Sven, bokhandlare 1975:27,42,46-54,57,59,61,
459

Richardsson, Ulf, rektor för komvux, representerade Komvux i skolförvaltningens ADB-frupp 1981 2005: 137,
Richardt, Ferdinand, dansk-amerikansk konstnär litograf 1934/35:13 (bild),15 (bild), Richert, Johan Gabriel jurist politiker 1975:80,
Richter, B., handlande i Malmö , far till Betty 1922:21,
Richter, Betty, se Borg
Richter, Betty, lärare i slöjd 1960:44
Richter, C.F. , 1974:17,
Richter, Ernst .Friedrich . tysk musikpedagog 1988:12,142,
Richter, Elin, f Jacobsson folkskollärare 1964:167,
Richter, Hans, tysk konstnär, avantgardist och filmexperimenterare 2008:84, Richter, Herman, geograf biblioteksman 1946:22,48,56,
Richwald, biskop Lund1072-89, 1939/40:82, 1946:24,26,38,39, 1985:1:14,
Ridderborg, Bror, kapten, gymnastiklärare katedralskolan , överbefälhavare Lunds frivilliga skarpskytteförening, fäktmästare, förste ordförande för Lunds universitets förening för gymnastik och fäktning 1985:1:150, 1991:37,61,
Ridderborg, Daniel Ulrik , häradshövding , rådman, ledamot, ordf. för fattigvårdsstyrelsen 1956/57:46, 1966:60-62,212,216,
Ridderhielm, Israel ,ryttmästare Gynterbergs bevillning, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:211,214,
Riddermark, Andreas, adlad Wetterhamn, professor matematik levande språk, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, hade egendom på Kobergs (Kobjer) vången 1704 1919:11, 1923: 17f 1947:101, 1971:74, 76f,67,
Ridderschantz, Sophia Elisabeth, 1984:36,
Ridemansson, Gertrud, invånare i Krafts rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd, änka efter Per 1924: 22,
Ridemansson, Per, g m Gertrud 1924:22f,
Riefenstahl, Leni nationalsocialistisk filmare , dansare och skådespelare 2000:57,67f,151, Riego, John Isak, skådespelare 1926/27:54, (även bild),55,153,
Riesenfeld, Blend, a professorska Uppsala , dotter till professor Gustaf Hedin 1981:40, Riesz, Marcel, professor , matematiker 1947:103,
460

Rietz,, Edward, bokhandlare 1975:96f,
Rietz, Johan Ernst, kontraktsprost, språkforskare, professor,lärare katedralskolan 1956/57:18, 29, 1960:7,18,23, 1962:30, 1964:154, 1985:1:132f,132(porträtt), 134f,190,203,
Rige-Nils se Larsson, Nils
Riisaager, Knudaage , dansk tonsättare 1981:84,91,
Riisaager, Torkel bror till Knudaage, forlagssekreter vid Wilhelm Hansen Köpenhamn 1981:92,
Rimmen , Hellwig F. , dansk fotograf 1994:36,143,
Rinck, Johan Christian Heinrich, tonsättare 1956/57:157.
Ringberg, Margareta, konsulent I hemkunskap vid Lunds grundskolor från 1992-94 2005:130,
Ringblom, Anders, litteraturvetare 2008:48f,
Ringbom, Elna, f Hansdotter g m Lars 1945:11f,99,103,
Ringbom, Lars, regementshovslagare Arrie, g m Elna f Hansdotter 1945:11f,99,103, Ringius, revisor karnevalen 1865 1978:23,
Ringius, Inger, boulespelare 2011:31,
Rinman, Sven, litteraturvetare 1975:11,17,20,105,
Ripa, August Theodor, rådman., tf. borgmästare, bankdirektör, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, tjänsteförrättande akademisekreterare 1852 g m Maria Cecilia Walgren, gav namn åt Ripas äng 1926/27: 118f,130,132, 1955:48,55,57,60-62,73, 1956/57:46, 1962:44,71, 1966:212, 1975:85, 1977:17,49.124, 1990:25, 1995:45, 1997:11, 1998:24f,
Ripa, Gertrud, fru 1926/27: 11,116 ,1956/57:174,
Ripa, Gustaf Jonas Daniel, häradshövding,rådman, ordf. för fattigvårdsstyrelsen 1966:152- 154,216, 2002:55 (porträtt),
Ripa, Maria Cecilia, f Walgren , g m August Theodor 1977:124,
Risbeck, Måns, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden , g m Marta Persdotter Torina 1924: 29,
Risberg, Catharina, f Larsson g m Emanuel 1945:103,
Risberg, Brita Christina, g m 1 smeden Tuve Angelin 2 m smeden Hans 1926/27:62,153,
Risberg, Emanuel, smedmästare, g m Catharina f Larsson 1945:35,103,
Bäckström
461

1951:11,80,
Risberg, Gerd, skolledare, skolinspektör 2005:187,189,
Risberg, L.C., 1956/57:117,
Risberg, Nils, handlande 1954:18,
Risberg, Nils, grovsmedmästare 1945:35,103, 1951:80,
Rishbeth, Claire, brittisk geograf 2012:186,197,
Risheden, Ingeborg, 2000:10,
Risinger, Björn, biolog vid länsstyrelsen naturvårdsenhet 2005:155,
Ris-Lager, Margareta, slöjdlärare 1964:173,
Ristilammi, Per-Markku, etnolog 1997:217f,231,236,
”Ritis” se Lindqvist, Axel Hjalmar
Rittsel, Pär, fotohistoriker 2002:158,
Riverton, Stein(Sven Elvestad) , norsk författare
Rixen, Carl-Johan,dansk ingenjör 2002:128,
Robin Hood se Idestam-Almquist
Robinowitz, Isak 1995:136,
1992:20,
Robinsson, Herman ,uppköpare av lump och skrot under första världskriget,
då bosatt
Hospitalsgatan senare 1904 Prennegatan 23 1995:51,
Robinson, Hirsch, 1995: 108(bild),
Rode, Pierre, fransk violinvirtuos 1926/27: 123,
Rodhe, Allan, ledamot av 1904 års karnevalskommitté 1978:113,
Rodhe, Birgit, skolminister (fp) 1978-79,, skrev propositionen om LGR 80 2005: 148,233, Rodhe, Catharina, Sofia f Berling g Christian Wilhelm 1961:36,127,
Rodhe, Christian Wilhelm, promotionskamrat till Peter Wieselgren, magister, docent i grekiska 1824, läroboksförfattare, kyrkoherde och kontraktsprost i Everöd , far till Severina Blomstrand g m Johan 1929:4,42,49,54, 1961:36,127, 1966:132, 1984:52, 80, 1985:1:107,
Rodhe, Edvard biskop , Lund, eforus katedralskolan 1953:8, 17,20f., 45,120, 1961:44,63,127, 1963:44, 1964:133, 1973:17,19,1975:49, 1979:21,26(gruppbild),46,58f, 1985:1:172,189, 1988:130,142, 1994:54, 1996:183,
Rodhe, Edvard Herman, pastor , sedemera biskop Göteborg 1960:72, 164,187,
462

Rodhe, Herman Theodor, son till M Rodhe 1985:1:139(bild),
Rodhe, Johan, elev katedralskolan, son till M. Rodhe 1985:1:139(bild),
Rodhe, Lennart, konstnär 2008:97,
Rodhe, M., bataljonspredikant far till Herman Theodor och Johan 1985:1:139(bild),
Rodin, Anna Ulrika, g Lars Johan 1984:37,
Rodin, Auguste, fransk skulptör 2008:38,43,
Rodin, Gösta, regissör, manusförfattare, filmklippare 2000:144,
Rodin, Lars Johan, krigsfiskal, lagman Sthlm g m Anna Ulrika f Eberstein, dotter till Carl Johan 1984:37,
Rogberg, Johan, student Lund, domprost Växjö, lärare till Samuel Ödman 1971:67,70,85,121-124,125(bild),126,128f,131,139,
Roger Bursa, hertig av Apulien g m Edel Knut den heliges änka 1980:120, Rohdin, Carl , ”Brazil Jack” , cirkusartist 1986:37,1989:93,
Rohe, Mies van der, se Mies
Rohmer, Eric , fransk filmregissör 2000:95,
Roi, son till Gunne Hand, förekommer på runsten i det s.k. Hunnestadsmonumentet 1920:5,
Roikjer,Carl Vilhelm, fotograf av danskt ursprung, den förste, som visade film i Lund 2000:11, (även bild) ,12,140,
Rolander, Daniel, Linnélärjunge 1963:54,
Rolf, Ernst, revykun, g m Tutta 1993:126,
Rolf, Jenny ”Tuttta”, g m Ernst norsk-svensk skådepelerska och sångerska 2000:66,
Rolf,Lisa, fil lic, stadsbibliotekarie 1992:80,
Rolofsson, Bengta, g m Per 1977:124,
Rolofsson, Per, handlande, skräddare Flädie , g m Bengta Nilsdotter 1977:86,124,
Rolshausen, (Rolfhusen) , överste, chef för den svenska förtruppen, dödad vid slaget i Lund 1676 1996:84,113,213,215,
Romanos II , byzantinsk kejsare 1939/40:9,
Romare, bagare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:211,
463

Romare, Stefan, arkitekt och arkitekturhistoriker samarbetade med Forbat, ledamot 1963 av efterföljaren till kommittén för inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, 1997:70, 77f,236, 2006:34,39,52f,102 ,
Romberg, Lennart, fotograf i Lund etablerad på 1960-talet 2002:131,140,155,
Romdahl, fröken, lundaoriginal 1993:96,
Romdahl, Axel, chef för konstmuseet i Göteborg 1918 2002:80,155,
Romell, Lucas, rådman, invånare i Krafts rote till Skånska kriget, då han dog 1 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924: 7,
Romson, Karl, ingenjör stadsingenjörskontoret 1983:20, Rooney, Mickey, amerikansk skådespelare 2000:77,
Roos, handelsman 1972:101,
Roos, Gustaf , son till Nils invånare i Vårfru rote 1743 1938:62, Roos, Jacob , son till Nils invånare i Vårfru rote 1743 1938:62, Roos, L.H., 1961:81 (bild),
Roos, Nils . smed, borgare i Vårfru rote 1743 , far till Jacob och Gustaf, 1938:47,62, Roos, P., prost 1922:26,
Roos, Wikner, studierektor inom una rektorsområde 1988-90 och rektor där 1993- , rektor på Tuna inom Barn- och skolnämnd söder 2005:238,244,
Roosval, Albin, kulturjournalist,biografföreståndare och filmproducent 2002:67, Roosval, Johnny, konsthistoriker, professor Sthlm 1920:26,28, 31, 33, 1985:2:45, Root, M.A., daguerreotypist i Philadelphia 2002:26, 155,
Rootzén, Kajsa, översättare, musikskribent 1985:2:57,
Rosa, bor tillsammans med Carlos och sonen Christian på Norra fäladen Magistratsvägen LKF-bygge under miljonprogrammet 1997:210-212,
Rosberg, Anna, g m Sture , mor till Eva Henriksson och dotter till Hilda och bagare Johan Nilsson 2012:92 (gruppbild),93 (gruppbild),
Rosberg, Gunilla, rektor vid Svenshögs rektorsområde 1998-2004 2005:241,
Rosberg, Monica, studierektor vid Dalby rektorsområde och rektor där 1995-, rektor vid Team Dalby inom Barn- och skolnämnd öster 2005:169 , 216,231(gruppbild),239, 245,
Rosberg, P ., skomakarmästare 1968:13,101, 2004:76,
Rosberg, Sture, kolonist g m Anna, far till Eva Henriksson 2012:92, 93 (gruppbild),,
464

Rosberg, Gerda fröken deltagare 1902 års vårfest 1978:107(gruppbild), Rosborg, Anna-Lena, biträdande rektor Gunnesbo 2005:243,
Roschius, Magnus, handlande 1926/27:17(bild), 61, 77(gruppbild) 118f, 129,132,153, 1945:56,103,
Rose de la, Anthon perukmakare borgare i Vårfru rote 1743, bror till Lorens 1938:41,62, Rose, de la, Leonard, borgmästare Skanör 1972:106,
Rose, de la, Leonard handlande, perukmakare , Malmö, senare traktör för Karl XII:s livdrabanter, far till Lorens och Anthon 1938:17, 41, 1954:16,
Rose, de la, Lorens , handelsman,innehavare av hästmölla, nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden , borgare i Drottens rote 1743, 1924: 11, dräng Jöns och lärgosse Jöns, son till Leonard och bror till Anthon 1938:7,13,17f,38,41,65, 1965:86, 1972:46,
Rose de la, Lorens handelsmans, dräng Jöns, invånare i Drottens rote 1743, 1938:65, Rose de la, Lorens handelsmans lärgosse Jöns, invånare i Drottens rote 1743 1938:65,
Rosen, Adolf Eugen von, greve, järnvägsbyggare ”De svenska järnvägarnas fader” 1999:7-9,
Rosén, Bengt, 1999: 114 (bild),
Rosén, C., fotograf i Sthlm 2002:61,
Rosén, Eberhard se Rosenblad
Rosén, Gabriel , överhovpredikant 1971:70,139,
v. Rosen, Georg , konstnär 1975:41,
Rosén, Gert, fotograf, labbchef på Institutet för Färgfoto i Lund etablerad på 1950-talet 2002:98131,,139,155,
v. Rosen, Gustaf Fredrik , greve landshövding 1958:39, 1989:30-32, Rosén, Iris, fru 1960:190,
Rosén, J.A. , organist Malmö 1988:62,
Rosén, Jerker, professor historia 1982:105,
Rosén, Johan, swedenborgare , docent, förestod professuren i romersk vältalighet och poesi, sedemera lektor Göteborg 1961:43, 1972:84,121,
Rosen, Julius , författare 1982:55,
Rosén, Mats, studierektor vid Killebäcks rektorsområde 1995-98 2005:240,
465

Rosén, Måns Nilsson, präst , lärare , dialektupptecknare , ledamot av 1872 års karnevals kommitté 1978;38,39(gruppbild),41,
Rosén, Nils v. Rosenstein, med. professor praktisk medicin Uppsala 1965:52, 1971:54,139,
Rosén, Rolf, folkskollärare, studierektor vid Klosters rektorsområde 1960-61, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1959-60,skoldirektör 1977-91 , ledamot av skolförvaltningens ADB-frupp 1981 1964: 165, 2005:8(gruppbild), 126, 130,135f,141 (även porträtt),142, 155,165,173,175, 187,232,235f,
Rosén, Sander, 1976:65,
v. Rosen, Sophus, läkare , spelade kung Ring i 1924 års karnevalsfilm Fritiofs saga och spelade i 1928 års karnevalsfilm Erik ”XIV” 1994:42, 47 (gruppbild), 49,
Rosenberg, gesäll hos skräddare Jöns Agrell, invånare i Krafts rote 1743 1938:61, Rosenberg, Carl Martin, geograf 1970:12,
Rosenberg, Ellen, lärare tillsynslärare 1964:139(bild),158(bild), 166, 174f, Rosenberg, Niclas, timmerman 1936:34,
”Rosenbirger”, lundaprofil som arbetade på Clemenskällaren ”Tre korkar” eller ännu hellre”3f” (flickor) 1993:91
Rosenblad, Curt, ledamot, ordf.av fattigvårdsstyrelsen, överste 1966:155,216, Rosenblad, Ebba, sexmästare i 1990 års karnevalskommitté 1994:159,
Rosenblad, Ebba Elisabet Marie Louise , drev förberedande skola i Lund 1977:18,124,
Rosenblad , Eberhard Rosén , med professor, g m Ulrika f von Hermansson , far till Mathias 1936:19,35, 1958:23, 1965:20,22,55, 59f, 68f,70f,75, 77, 79f,88f,96, 1971:6,29,33,49,53f, 55(porträtt),66, 86f,109f,139, 1972:17,22,91,
Rosenblad, H.E., 1961:67,
Rosenblad, Mathias, justitiestatsminister, son till Eberhard och Ulrika 1936:19, 35, 1975:67,
Rosenblad, Ulrika , f von Hermansson 1936:35,
Rosencrantz, Anton , apotekare , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201.
Rosencrantz, Calle, motorredaktör Sydsvenskan 1973:46,
Rosencrantz, Leib, jude bosatt Mariagatan 4 1904 1995:50,
Rosencrantz, Mathilda , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,
Rosendahl Gotthilf , konditorimästare , övertog tillsammans med Wiktor Pettersson, Håkanssons konditori 1929 1993:42.54,
466

Rosendahl, Gunnar, kyrkoherde 1975:42,
Rosendahl, Gustaf Edvard, målaregesäll, g m Helena Gustafva 1936:76,
Rosendahl, Helena Gustafva , g m Gustaf Edvard 1936:76,
Rosendahl, Ruth, servitris på Håkanssons konditori 1993:51,141,
Rosenfeld, Jakob , judisk religionslärare 1995:16,
Rosenfontanus, Petrus Parvus (Peder Lille) , dansk humanist 1985:1:38,
Rosengren, Bengt Henrik , kyrkoherde Hemmesjö och Tegneby, far till Lydia Mathilda 1984:72,
Rosengren, Bo, fil mag 1970:5,
Rosengren, Bodil, handläggare utbildningsdepartementet 1979 2005:126,
Rosengren, Christina, journalist Arbetet 1986:84f,
Rosengren, J. banarbetare BLHJ 1987:185,
Rosengren, Jerry, arkeolog vid Lunds universitet 2007:59,
Rosengren, Lars , kommunalarbetare suppleant (s) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1989-90 1997:228,
Rosengren, Lars Fredrik , professor Alnarp 1950:25,
Rosengren, Lydia Mathilda , husförståndarinna hos C.W. Blomstrand 1984:72,78f,
Rosengren, Maria barnmorska 1995:16(bild),
Rosengren, Patrik , handskmakare, bildade 1875 handskmakarnas fackförening på Evas krog, har gett namn till Patrik Rosengrens park 1993:87, 1998:129, 2003:104,
Rosenhane, Bengt , hovmarskalk 1952:96-98, 1996:91,122,135,215,
Rosenius, Martin Gabriel ,professor teologi 1954:55, 1962:76, 1992: 130, 2004:130,
Rosenius, Paul, läkare, ornitolog, son till Martin Gabriel, elev katedralskolan, stamgäst på Tua, aktiv i D.U.G. 1954:55, 1975:58f, 1982:23-36, 1983:99, 1985:1:137, 1993: 32,104,140, 2008:21,24,
Rosenkrantz, Christine Clausdotter, Lunds kvinnliga benediktinerklosters (Santa Maria och Sankt Peders kloster) sista priorissa 2001:48, 2003:60,
Rosenkrantz,Dorette , mor till Jytte Thott Krabbe 1996:21,
Rosenkrantz, Gunde, landsdomare 1952:17,(bild),23,27(även porträtt), 29,31, 42,1982:24(gruppbild),
Rosenkrantz, Holger, adelsman till Glimminge 1952:8,16, 1953:15,
467

Rosenkrantz, Mette, g Wind,Bille, Krabbe Skånes rikaste dam under övergången till Sverige, ägare till åtta gårdar bland dem Häckeberga , dotter Mette Sophie 1996:21,
Rosenkrantz, Mette Sophie, dotter till Mette, g Krabbe 1996:21,
Rosenkrantz, Niels, dansk generallöjtnant under Skånska kriget 1996:218,
Rosenkrantz, Palle, författare 2000:41,
Rosenlund, gesäll hos murarmästare Per Olson, invånare i Drottens rote 1743 1938:68,
Rosenlind, Edvard , brandförsäkringsdirektör 1954:8,
Rosenlind, Gurli, g. Göthberg 1954:8,(gruppbild),
Rosenlind, Hedda f. Svedenborg 1954:8(gruppbild)
Rosenlind, Lilly, g. Hallberg 1954:8,(gruppbild)
Rosenlund, I.G., murare 1966:43,88,
Rosenmarck, Olof Brunnius , son till Ericus, innehavare av Barsebäcks gods 1996:21,
Rosenqvist , bryggare 1948/49:191,
Rosenqvist, Ann-Sofie, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1994-98 2005:236,
Rosenqvist, Carl, specerihandlande 1954:26,
Rosenqvist, Sven , trädgårdsmästare, har gett namn till Rosenhillparken 1962:44, 1998:148,
Rosenqvistska, kapellet 1993:143(bild),
Rosenschöld, Augusta, kransflicka 1947:46, 1961:69,
Rosenschöld, David se Munch af Rosenschöld
Rosenstock, Moses, jude som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen, bosatt Trädgårdsgatan 7 m familj 1904 1995:41,
Rosenörn, Emil, overpresident, kammarherre Köpenhamn , undertecknade 1876 ett upprop för byggandet av ett monument över slaget i Lund 1996:177,
Rosi, Francesco , italiensk filmregissör 2000:114,
Ross, Isaac, professor österländska språk 1971:70,139,
Rossburg, Elisabeth, folkskollärare 1964:159(gruppbild),167,
Rossini, Gioacchino, italiensk operatonsättare 1988:16,20,
Rosso, Carl Gustaf, vinkypare Ystad, g m Ingeborg Margareta f Friis , far till Catharina Elisabet g m Jöns Almström 1942/43:53,
468

Rosso, Ingeborg Margareta, f Friis g m Carl Gustaf, mor till Catharina Elisabet Almström 1942/43:53,
Rossow, Christian , kapten i Jönköping , fick efter Skånska kriget i uppdrag att anlägga den första krutkvarnen 1996:30,
ROST, signatur i Sydsvenska dagbladet 1993:138,
Rostius, Christopher, universitetets förste bibliotekarie, professor medicin, , invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:20, 24,26, 1971:74,76f, 90,139,
Roth, Augusta Amalia, slöjdlärare 1964:173,
Roth, Johan , befallningsman 1933:13,
Roth, Magnus, geograf, kartograf 1990:78(även bild),79(bild),
Roth, Malte, domkyrkovaktmästare 1977:42,124,
Roth, Martin David, akademiritmästare 1958:31(bild),1961:71(bild), 1963:49(bild), 1971:114f (bild), 116, 117( även bild), 118, 119(självporträtt) 120, 2008:61,
Roth, Stig, fil dr, konsthistoriker 1971:119,
Roth, Tomas , trafik- och transportchef i 1986 års karneval 1994:155,
Rothman, Johan Stensson, lektor Växjö gymnasium , Linnés lärare, som fick honom intresserad av botanik 1971:36,140,
Rotschild, J.W., kapellmästare 2000:38,
Rothstein,Bo , studentaktivist 1974, senare professor i statsvetenskap Göteborg 1994:130,
Rothstein, Carl, magister, hans farfar var Carl Christian 1932:11f,
Rothstein, Carl Christian , lärare i Kristianstad, god vän till Carl Wetter, sonson Carl 1932:12,14,25,30,
Rothstein, Nils, magister , kyrkoherde 1961:125,
Rottick, Miche, skomakare , borgare i Krafts rote 1743 1938:61,
Rottick , Per Olson, skomakare borgare i Vårfru rote 1743 , gesäll Christen och lärgossar Theodones och Anders , 1938:44,62,
Rottick Per Olson skomakares lärgosse Anders, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Rottick , Per Olson skomakares lärgosse Theodones, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Rottick , Per Olson skomakares gesäll Christen, invånare i i Vårfru rote 1743 1938:63,
Rottick, Petter Pettersson den gamle, , bodde 1691 i Krafts rote enligt sjättepenningslängden 1924:8, 34,43, 47,
469

Rottick. Petter den unge, nämns i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924: 47,
Rousseau, Jean-Jacques, schweizisk-fransk filosof 1983:112, 1971 :26, 29,
Roxmark, Per-Magnus, administrativ chef vid Norra Fäladen I 2005:243,
Rubb, Nils , skoflickare (skomakare som även gjorde enklare skor till avsalu), borgare i Vårfru rote 1743 1938:64,
Rubenius, Peter , student Lund, docent österländska språk, kunglig sekreterare 1971:140, Rubenowitz, Caje, kontaktlärare i finska vid invandrarundervisningen i Lund 2005:144,
Rubenowitz, Ewerth, rektor på Klosters rektorsområde 1978-86, studierektor 1961-67 2005:235,
Rubenowitz, Rebecka , initiativtagare och styrelseledamot 1923 i judiska föreningen Hatchio 1995:142,
Rubenowitz, Salomon, g 1921 m Hermansson, Rebecka Juvall se Hermansson 1995:59,89,141,
Rubens, Peter Paul , nederländsk konstnär 1989 :71,
Rubensson, Albert , direktör vid Musikaliska akademin 1988:37,
Rubin, Helge , 2005:168 , (gruppbild), 215 (gruppbild),
Rubinstein, Arthur, polsk pianist 1988:19,110,
Rubinstein, Harry, judiska församlingen i Malmö 1995:27,153,
Ruckemann, Andy , arkitekt 1983:9, 2002:150,
Rudbeck, Olof , naturforskare , historiker, professor Uppsala 1934/35 : 30, 1983:92, 1992:123,
Rudbeck, Thure Gustaf, 1962:63,
Rudberg, Eva, arkitekt , docent, forskare vid Arkitekturmuseet i Sthlm 1997:230,234,236,
Rudberg, Fredrik, fysiker i Uppsala 2002:35,155,
Rudberg, Inger, författare, debattör 2005:4,
Rudberger, Arne, arkitekt, ritade husen vid Skarpskyttesvägen 1966-69 2006:56
Rudebeck, Gustaf , 1987:194,
Rudbäck, Karl , svenskamerikan, besökte 1900 Lund tillsammans med Nils Svensson och visade film 2000:14,15 (bild),16,140,
Rudelius, familj 2002:54 (gruppbild),
470

Rudelius, Carl Petter, instrumentmakare, ordf. i Fabriks och Hantverksföreningen i Lund ,ägde 1885 gård i hörnet Grön-& Lilla Fiskargatorna ? 1926/27:66,153, 1956/57:99,175, 1995:128(bild),?
Rudelius; Chr., fru handlande 1954:23,
Rudelius, Johan Ivar, verkmästare , köpte 1897 tillsammans med mejeristen Axel Ferdinand Boklund Carl Bernlunds verkstad , som de kallade Rudelius & Boklund och låg där Alfa Laval nu ligger. Företaget kallades populärt Rudebok ,något som fått ge namn till Rudeboksvägen och kvarteret Rudebok 1998:74, 2003:20,
Rudenschöld, Torsten, greve, jordbrukare , pedagog 1956/57:72, Ruder, Gustaf , skolman 1985:1:203,
Rudolf, Johan, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Rudolf, Mikael ,pistolsmed 1938:47,
Rudolf, Mikael klensmeds änka , invånare i Vårfru rote 1743 , mor till Johan 1938:65, Rudolph, M.V. , tysk arkeolog 1980:32,
Ruhe, färgare 1972:70,
Ruhe, Johan, lärare i latin på katedralskolan, fil dr 1985:1:136,190,
Ruhnbro, Rune, radio- och TV-man, Örebro 2002:158,
Ruisdael, Jacob, holländsk landskapsmålare 1926/27: 29,
Runberger, Svante, 1987:55(bild),
Rundberg, F.W.. kronolänsman som på uppdrag av landshövdingen Växjö i rapport 1850 för första gången nämnde järnväg vid Lund 1999:9,
Rundbäck, Abraham, lektor 1921:17, 1944: hela verket ,9(porträtt), 43(bild), 1947:26,28,37(bild), 51,
Rundqvist, Axel, banarbetare BLHJ 1987:185,
Rundström, Anders, kyrkoherde i Billinge, prost 1926/27:107,153,
Rune, Richard , ledare Södra Skåningarnas orkester 1988:68,
Runeberg, Johan Ludvig, finlandssvensk författare 1922:30, 2011:72f, 272 Runeberg, Walter, bildhuggare 1955:63, 1959:83(bild), 1969:49(bild), 1984:96, Rung-Keller,Paul Sophus, dansk tonsättare , organist 1988:59,
Runnerström, H. , instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:196,
Runnerström, Peter, ”Peppe”, cirkusansvarig i 1978 års karnevalskommitté 1994:130,138,
471

Runnquist, Åke, förlagsman , litterarkritiker 1975:49,
Ruona, Kennet, fotograf 2008:116(bild),117,119f(bild),
Rusmej(y)er Michael Christian, generalsuperintendent Greifswald 1971:14,
Russel, Jane , amerikansk filmskådespelerska 2000:88 (gruppbild),
Rustan, Anna, skådespelerska 1982:55,59,
Rutger, Berndt , löjtnant 1992:37,
Rutherford,Ernest , nyzeeländsk-brittisk fysiker, atomfysikens fader 1983:82,
Ruud, Einar , formand norske studentersamfund 1981:61,
Ruundt, Johan , snickare Malmö, verksam vid byggandet av Lundagårdshuset 1934/35:10,
Rutensköld, G.A., bankofiskal ledamot av Manufaktur- och Handelsdeputationen 1972:10,12,
Ruyter,Michel de , holländsk amiral 1996:212, Rybeck, Otto, bildhuggare 1978:96(bild), Ryberg, 1987:145(gruppbild),
Ryberg, akademiadjunkt 1976:68,73,
Ryberg , akademisnickare 1965:37,
Ryberg, Bror, kolhandlare . ägare Smörlyckan
Ryberg, Carl Magnus, kopparslagarmästare 1956/57:174,
Ryberg, Carl Magnus , skolläkare 1964:105(porträtt),107 (gruppbild) 108-110,126,144f, Ryberg, Fritz, Malmö, innehavare av en av de första biograferna i Lund 2000:18f,21,23,
Ryberg, Henrik, stadsläkare, skrev 1916 motion angående bostadssituationen i Lund, ordförande 1908 i 1911 års parkkommitté, 1960:109, 1964:44,103, 118,124f,130,134, 1997:14, 2011:214f,217,222,
Ryberg, L., handelsman, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212,
Ryberg, Lasse, studentsångare 1981:67,
Ryberg, Nils, akademisnickare 1972:85,
Ryberg, Olof , ”Lopp-Olle” , biolog , kulturhistoriker 1981:23, 1992:37, 1993:57,78,113,141, 2002:158,
Rydbeck, Anna , dotter till Carl Henrik 1977:91,104,124,
Rydbeck, Carl Henrik, urmakare , g m Christina Friberg 1977:91,124,
472
1989:86,

Rydbeck, Caroline Laura Efrosyne , g m Otto 1977:124,
Rydbeck, Christina , f Friberg, g m Carl Henrik 1977:124,
Rydbeck, Ellen , bokbindaremästare , dottet till Carl Henrik 1977:91,124,
Rydbeck, Eric , 1950:27,
Rydbeck, Erik, tobakshandlare, son till Carl Henrik 1977:91,104,124,
Rydbeck, Gustaf, tobakshandlande 1950:26f, 1982:18(bild),
Rydbeck, Monica, docent, konsthistoriker, dotter till Otto 1939/40:6,9-12, 43, 71f,84,87(bild),105, 1980:77,124, 2009:152,
Rydbeck, Otto, professor i arkeologi , son till Carl Henrik g m Caroline Laura Efrosyne Ringius 1920:19, 21,24f,27-29,31, 1931:4, 1934/35:8,65,74,83, 1939/40:3,6.78,81f, 106, 1946:39-43, 1955:36, 1968:89,113, 1973:14, 1977:91,104,124, 1980:58, 1988:59, 2009:85,151,
Rydberg,, repslagare 1968:41,
Rydberg, Abraham, köpman, skeppsredare, donator Rydbergska stiftelsen Sthlm 1977:124,
Rydberg, Alexandra, 1960:45,
Rydberg, Gustaf, skånsk landskapsmålare 2008:16,70,
Rydberg, Johannes Robert (Janne), professor fysik 1947:102, 1983:29,81 (porträtt),82, Rydberg, Nils, akademisnickare 1951:42,
Rydberg, Sven, akademiadjunkt 1929:40,54,
Rydberg, Victor, författare, läste 1851-52 i Lund 1944:8f,12, 1961:62,102f,128, 1964:48, 1975:25, 1978:27,51,88, 1982:46f,82, 1985:1:125,166(bild), 1992:19, 2008:13, 2009:135f,149,
Ryde, Ester, f Kjederqvist , dotter till Johan Robert 1976:22 (gruppbild),86,
Ryde, Lennart, moderat kommunpolitiker, kommunalråd, ordförande för Lunds kommunala fastighetsbolag 1992-95 ledamot 1974-92 1986:110(porträtt), 1997:146, 169, 226f, 2003:34,
Ryde, Åke, 1976:22(gruppbild),
Rydeberg, Georg , skådespelare 2000:69,
Rydelius, mor till Andreas 1984:32,
Rydelius, Andreas(Anders), bror till biskopen, kanslist , konsul Marseille, generalkonsul Smyrna 1971:89f, 140, 1984:32,
473

Rydelius, Andreas (Anders) professor i logik och metafysik, Lunds universitets rektor 1714,1723 och 1732, biskop Lund från 1734 , eforus katedralskolan, invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, bror till Magnus, har fått ge namn till Andreas Rydelius väg 1924: K34 1947:99, 1948/49:46, 1953:8,18,60, 1971:6,14,19, 47, 57,69,75, 78,89, 140, 1984:30-34,42, 1985:1:70,189, 1992:120, 1998;109,
Rydelius, Elisabeth, brorsdotter till Andreas och Magnus, mor till J. Lidén 1971:47,140, Rydelius, Ellen, resehandboksförfattare 1984:115, 1992:112,144, 1993:45,140
Rydelius, Gabriel , student Lund, överhovpredikant, kyrkoherde Sthlm. ledamot av bibelkommissionen 1971
Rydelius, Johannes , kyrkoherde Fornåkra, far till biskop Andreas 1971:89, Rydelius, Jonas, kyrkoherde Veta 1971:89,
Rydelius, Magnus, rektor katedralskolan 1700-talet, professor i romersk vältalighet och poesi, senare i historia och poesi,poesi och vältalighet och slutligen i teologi, Lunds universitets rektor 1724, 1733 och 1740, domprost, bror till Andreas 1929:V, 1947:101, 1971:47,89,131, 1985:1:73, 188, 1992:121,
Rydelius, Magareta, se Nelander
Rydén, skomakare ,Smörlyckan 1989:86,
Rydén, Carl Petter, 2:e stadskomminister i Jönköping, gm Clara Albertina f Bager 1926/27:66,153,
Rydén, Clara Albertina, f Bager, g m Carl Petter 1926/27:66,142,153,
Rydén, Daniel, journalist på Sydsvenskan 2006:108,111-113, 121,
Rydén,Eva Charlotta, g m Sven Andersson Rydén 1984:72f,75,80f,96,
Rydén, Sven Andersson, missionär Ostindien g m Eva Charlotta syster till C.W. Blomstrand 1984:72,75,81,96,
Rydén, Thomas, forskarassistent 2001:89,
Rydén, Tord, prost 2001:89, 2003:60,
Rydén, Värner, ecklesiastikminister (s) 1964:19,28, 1985:1:167, 2005:39,
Rydén-Prytz, Lisa, spelade i 1928 års karnevalsfilm Erik ”XIV” ”drottning Elisabeth” 1994:49,
Rydenfeldt, Sven , nationalekonom 1985:2:63, Rydh, Hanna, arkeolog och politiker( fp ) 1985:2:47,
Rydin, Anna, innehavare av Åke Hans, som också kallades Norden och Industrirestaurangen (Industrin) , g m Svenning 1993:122,
474

Rydin, Svenning , förste innehavare av Åke Hans som också kallades Norden och Industrirestaurangen (Industrin) , g m Anna som efterträdde honom 1993:122,
Ryding, Otto, arkeolog, fotograf, tjänsteman stadsbyggnadskontoret, antirivningsaktivist, suppleant (mp) i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1995 1990:4, 1997:8,59,190 (gruppbild), 228,232,235f. 1998:6,16,32f,42,62,169, 1999:123. 2002:131, 150, 159, 2003:10,18,22, 119, 2004:20, 2011:272,
Rydorff-Lorentson, Lydia Annette, småskollärare 1964:170,
Rydqvist, Johan Erik, överbibliotekarie Kungliga biblioteket 1975:11f,14,99,
Rydqvist, Victor , ledamot i 1946 års karnevalskommitté 1994:63,
Rydstedt, Anna, poet 2003:51, 2008:43f,
Rydstern, Matts, bildkonstnär och tecknare 2008:144(bild),145, 146f(bild),
Rüppel, 1926/27: 8,
Rytter, Jeppe, ägde hus i Drottens rote som nedbrändes under Skånska kriget enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 46,
Råby, Olof, invånare i Krafts rote 1691 1924: 21,
Rådqvist, Johannes A., vaktmästare , läroverket 1977:124, 1985:1: 141, 147,
Rålamb, Klas, riksråd 1952:92,
Rålamb, Åke , gardeskapten 1996:97,
Räbenklou, dansk överste , deltog i slaget vid Lund 1996:42,
Röber, Paul, lärare Wittenberg 1952:8,
”Röda fjädern”, lundaprofil , som gärna satt på Clemenskällaren ”Tre korkar” eller ännu hellre”3f” (flickor) 1993:91
Röhl, Maria, porträttmålare 1926/27: 2, 1961:75(bild), 1975:76 (bild), 1984:19(bild), Röing, Thure , lantmätare 1987:26,
Römer, Ole, dansk 1600-talsastronom, har gett namn till Ole Römers väg 1998:133, Rönbeck, Carl Sonnberg. kyrkoherde Åsum Skepparslöv 1941:6, 1960:10,
Rönbeck, Nils Peter Julius, kameralex. utvandrade Mexiko 1956/57:176,
Rönbeck, P. skomakaremästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1955:38, 1956/57: 99f, 115, 1966:98,212,
Rönn, Göran, 1987:36,123,
Rönn, Viveca, arkeolog 1996:239,
475

Rönnegren, Arfwid , fiolmakare 1985:2:50,
Rönström, Anna, skolföreståndarinna 1960:89,91,188f, 1962:45, 1964: 14,80, 1992:18,65,
Rönström, Johan, bror till Anna, lektor latin och grekiska vid latinskolan, extralärare vid sin systers skola 1992:18,
Rönström, Ludvig, ingenjör 1987:21,24,26,
Röntgen, Wilhelm, tysk fysiker 1983:82, 2002:31,155,
Rördam, Holger, dansk historiker 1934/35:16, 1946:18,22, 1953:15, 1985:1:203, Rössel, Ludvig, 1987:32,34,42,
Rössler-Rosenberg, Ingegärd, kolonist 2012:78 (bild), 81(bild), 82(bilder), 83, Rötelmann, August , järnvägsdirektör Darmstadt 1987:25,
Saaby, Sven , dansk studentsångdirigent 1981:84,
Saarman, Lydia, chefssekreterare Åkerlund & Rausing 1986:33,
Sabelström, Carl Constanz Dudoecimus, maskiningenjör 1987:32,61,63,68,
Sackensköld (Sack) , Erasmus , med professor, ägare av Krognoshuset, ägde 1673 grund och hus i Klemens rote och 1691 egendom i Krafts rote (Mårtenstorget) enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923:19, 1924:21, 14f, 1947:100,1979:53, 1996: 200,
Sackensköld (Sack) , Gottfrid, räntmästare , bodde 1691 i Drottens rote års sjättepenningslängden, far till Johan Casper 1923:26f, 30f ,
Sackensköld (Sack) , Johan Casper, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden, son till Gotttfrid 1923:31,
Saevrin, Elieser, student Lund, komminister Göteborgs stift 1971:102, Sager, Ida , 1961:36,127,
Sagnèr, N.L. tonsättare 1988:66,138,
Sagnér, Nils, folkskollärare 1964:82f,163,
Sahlberg, Gardar, kortfilmsregissör, manusförfattare, litteraturforskare 2000:146, Sahlberg, Karl Erik, industriman 1986:31,
Sahlén, Einar, VoVlöjtnant 1987:27f,39,61,63,
Sahlgren, Anders, vävare, borgare i Vårfru rote 1743, son Nils och gesäll Jöns 1938:55,65, Sahlgren, Anders vävares gesäll Jöns, invånare i Vårfru rote 1743
476

1938:65,
Sahlgren, Jöran, professor nordiska språk, ortnamnsforskare 1939/40: 18, 23,27-29, 1946:37, 1962:14, 1998:9f,172,
Salgren, Nils, son till Anders, invånare i Vårfru rote 1743 1938:65,
Sahlin, Alb , deltagare 1890 års karneval 1978:80,
Sahlin, Carl Yngve, professor , prost 1956/57:178, 1960:187,
Sahlin, Linus Fredinand Salomonsson lärare i engelska katedralskolan 1992:30(även bild), Sahlstedt, Abraham Magni , kungl sekreterare ivrig hattvän 1971:69,140,
Sahlström,P.M, . bohandlare Linköping 1975:14,
Sailer, Georg, visade 1903 film på Grand hotell 2000:141,
Saint-Saëns, Camille , fransk tonsättare 2000:44,
Salander, Carl Herman , färgerifabrikör f:a Salanders 1977:124,
Saller, Karl tysk osteolog? 1980:151,
Salling, Sören Nilsson, guldsmed, , invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:29,
Salomon från Århus, präst som 1220 upptogs i dominikanerorden 2001:61,
Salomon, Erich, tysk repotagefotograf, verksam 1928-33 flydde 1933 till Holland, som jude blev han mördad av nazisterna 2002:33, 155,
Salomon, Otto, slöjdpedagog 1964:62f,
Salomonssen, J. , fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995:143, Salomonsson, kroggäst ”Göingakrogen” i Krognoshuset 1993:98, Salomonsson, Anne Christine, 2000:152,
Salomonsson, Maria, tillsammans med sin make S.J. innehavare av
”Nedre Grand” även kallad ”Gropen” och ”Salomonssons källare” 1993:117f,
Salomonsson, S.J., tillsammans med sin hustru Maria innehavare av ”Nedre Grand” även kallad ”Gropen” och Salomonssons källare” 1993:117f,
Salomonsson, Violet, konsulent i slöjd (textil ) vid Lunds grundskolor på 1990-talet, studierektor vid Vallkärra-Hubertus rektorsområde 1999- 2005:130, 191,236,243,
Samberg, Johan Magnus , studerande, senare stadsläkare Lund 1956/57:92,94f,175, 1960:123, 1993:99,
477

Samberg, N. , doktor, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:216,
Samberg, N., handelsman 1955:57, 1966:181,
Sampson, magister 1984;16,
Samsiö, Simon, befallningsman, invånare i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:12,
Samuel Glasmästare, ,invånare i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:31, Samuelsson, Ann-Katrin, rektor på Linero inom Barn- och skolnämnd söder 2005:244, Samuelsson, B., medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild), Samuelsson, Dick, studierektor vid Tuna rektorsområde 1986-88 2005:238,
Samuelsson, Gunnar, 1985:1:203,
Samuelsson, Marcus, nämns i Krafts rote i 1691 års sjättepenningslängd 1924: 13,15 Samuelsson, Sixten skolman Uppsala 1985:1:203,
Samuelson, Sten, arkitekt, professor LTH, ritade flera objekt åt LKF från slutet av 50-talet och 1962 Lilla Järnåkraskolan 1962 och Klostergårdsskolan 1968 och ritade 1960 Genarps skola 1997:66f,70,75(bild),,78, 80, 85, 86(bild) ,91, 95,108-111,133,198, 205 ,220,232, 2003:21, 2005:31,50f,75(bild),96f,246f, 2006:43f, 45(bild),46,52(bild),56,63(bild), 2008:93,
Samuelsson, Ulrik, konstnär Sthlm 2008:97,
Sandahl, Gustaf, rådman, polismästare 1948/49:103(porträtt), 119, 136f, 1994:54,
Sandahl, Jonas, elev katedralskolan, son till Maurits 1985:1:139(bild),
Sandahl, Maurits, stadsfiskal, g m Sophia f Bager, far till Jonas 1926/27: 60,70(bild),76, 130,153, 1945:62,103, 1951:59, 1958:52,67, 1985:1: 139(bild),
Sandahl, Sophia, f Bager, g m Maurits, mor till Jonas 1945:103, Sandau, Yngve , stationskarlsaspirant , 1987:179f(även bild),
Sandberg, sportintresserad familj Stora Tomeg.31 , medgrundare till Prennegatans FF (eller Stjärnan ) senare Lunds FF 1989:95,
Sandberg, A , studentsångare 1981:34,
Sandberg, Alvar, doktor, instiftare av stipendium på katedralskolan 1985:1:201,
Sandberg, Anders , dansk generalmajor, chef för danska vänsterflygeln, chef för 3 Jydske rytterireg. vid slaget i Lund 1676, åtalad för försummelser under slaget 1996:12f,15,38,42,77,85f,111,116,118-120, 127, 156,159,197,200,218-221,
Sandberg, Anders, promotionskamrat till Peter Wieselgren, bibliotekarie, docent i fysik, kontraktsprost och kyrkoherde i Madesjö, riksdagsman 1929:42,48,54,
478

Sandberg, Anna B, . fru 1960:44,
Sandberg, Bernhard, traktör, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:211, 1976:82f,
Sandberg, Elias Christoffer, kronobefallningsman 1958:67,
Sandberg, Elsa Maria, fattighjorn 1966:39,
Sandberg, Gotthard, bildkonstnär, tecknare, skänkte konst till 1920 års karneval 1994:32,
Sandberg, Henrik, ”Hecke”, kulturredaktör Arbetarbladet Gävle, revyförfattare 1986:70
Sandberg, Hildur, med stud, radikal socialdemokrat, som dog tidigt, har fått ge namn till Hildur Sandbergs gata 1988:83f, 1998;126, 2003:103,
Sandberg, Ida , fröken 1976:72,
Sandberg, Ivar, ”Grus” ledamot 1908 års karnevalskommitté 1978:115 (gruppbild), 124,
Sandberg, Johan Gustaf , konstnär 1961:79(bild),
Sandberg, Karin, chef för Barn- och Skolförvaltning Söder år 2000 2005: 222(även porträtt), 233,244,
Sandberg, Knut , chokladpojke på Skandia 2000:52(gruppbild), Sandberg, Nils-Eric, journalist 1993: 31, 2008:49,
Sandberg, P.S. , polisbetjent 1948/49:98,
Sandberg, Ragnar, konstnär 2008:101,
Sandberg, Sven Olof, sångare, direktör för Svenskt Färgfoto AB 2002:134,155, Sandblad, E , ledamot 1904 års karnevalskommittè 1978:113,
Sandblad, Henrik, professor i idéhistoria Göteborg, idrottshistoriker 1991:25,91, Sandblad, John , rådman, stadsfiskal 1948/49:117-119,
Sandblad, Nils-Gösta, konsthistoriker, ledamot av kommitténför inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, 1973:83, 2006:94,
Sandblom, Grace, g m Philip 1986:67(gruppbild),
Sandblom, Philip, universitetets rektor, professor kirurgi , g m Grace, deltagare 1958 års karneva, l medverkade i 1962 års karnevalsfilm ”Men Hur?” 1986:42(gruppbild), 67f(gruppbilder), 1994:92,103, 2000:146f,
Sandell, sporthandlare 1976:78,
Sandell, A. , banarbetare BLHJ 1987:185,
Sandell, Albert, fotbollsspelare Smörlyckans IF 1930-talet 1989:94(gruppbild) 479

Sandell,
Sandell,
Sandell,
Sandell,
Sandell,
Sandell,
Bertil, ekonomichef i 1958 års karnevalskommitté 1994:93, Gudrun, 1987:194,
Nils Åke, ”Kajan” , fotbollsspelare 1986:74, 2003:63,
P ., pedell 1956/57:161f.,
Olof , ingenjör, innehavare Sandell & Sandwall Stig , 1986:40(gruppbild),
1987:62,65,
Sandels, Johan August, fältmarskalk 1973:20,
Sandels, Karl, fotograf Sthlm. 2002:158,
Sandeman pseudonym för Sandberg, Nils Eric
Sandén, Johan Hedvin, folkskollärare, tillsynslärare 1964:164,175,
Sanderberg, Martin, konsthistoriker 1967:7,14(bild),21(bild), 38 (bild),39 (bild), 1969:6,
1983: 1987:14, 1999:5,24,26 (bild),30,84, 123, 2004:151,
Sanders, George, amerikansk filmskådespelare 2000:79(gruppbild),
Sandersson , kapten 1936:67,f,
Sandfelt, Antonius, dansk målare 1946:8,
Sandgren, Bertil, handläggare på ekonomiavdelningen vid skolkansliet 2005:188,
Sandgren, Ingvar, studierektor vid Järnåkra rektorsområde 1973-77 och 1978-79, rektor där 1977-78 och i Veberöd 1979-85 2005:237, 240,
Sandgren, Marie , sektionschef i radiosektionen vid 1986 års karneval 1994:151, Sandgren, Valborg , folkskollärare , lärare vid talkliniken 1964: 100,167, 2005:23,57,
Sandhammar, Johan, folkskollärare, hjälpklasslärare, tillsynslärare 1964:89, 159(bild),163,174f,
Sandhammar, Tyra, småskollärare 1964:171, Sandin, Carl, banarbetare LBJ 1987:185,
Sandin, Gunnar, geograf, översättare, tågspecialist 1987: hela verket, 78(gruppbild), 1993:80,141, 1999:116 (bilder), 123, ,2003:119, 2004:150,
Sandkvist, Allgon, banarbetare BLHJ 1987:185,
Sandler, Aron jude invandrad från Latzkova Litauen bosatt Hospitalsgatan 12 m familj 1904 1995:40,
Sandler, Leib, jude bosatt Stora Tvärgatan 20 m familj 1904 1995:49,
480

Sandler, Leopold , 1995:108(bild),
Sandmarck, Carl Gustaf, med dr Lund , läkare vid allmänna koppympningshuset i Sthlm 1971:87,140,
Sandqvist, Anna, småskollärare 1964:156(bild),169,140,
Sandrusson, Tyra, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års enligt sjättepenningslängd 1924:47.
Sandstedt, Eva, sociolog Uppsala 1997:230,234,
Sandström, Anders, journalist 2002:137,150,
Sandström, Anders Peter se Sandströmer
Sandström,Artur, idrottshistoriker 1991:91,
Sandström, Einar, Harlösa 1987:132(gruppbild),194,
Sandström, Erik, Revingehed 1987:194,
Sandström, Magnus , 1987:132(gruppbild),
Sandström, Sven, docent senare professor i konstvetenskap, ledamot av efterföljaren 1963 till kommittén för inventerig av stadens äldre byggnadsverk 1952, 2006:102,
Sandströmer ( före adlandet Sandström), Anders Peter, ämbetsman, landshövding, statsråd g m Clara Lidbeck 1922:21,
Sandvall, O., elev Revingebanan 1987:185,
Sandwall, Olof, innehavare Sandell & Sandwall 1987:62, 65,123,
Sangberg, Jöns 1926/27: 77(gruppbild),132,
Santesson, tenngjutare Sthlm 1933:38,
Santesson, Bernt Peter, regementspastor, far till Peter Adalrik, 2004:80,
Santesson, Frithiof (Kurre) , 1950:20.36,50, Santhesson, Lars, lektor Växj 1971:123,
1926/27:45,126,154,
Santesson, Peter Adalrik, hovsekreterare ,violinist, g m Ulrika , son till Berndt 1926/27:44-46,44(bild),154, 2004:80,
Santesson, Ulrika, , g m Peter Adalrik 1926/27:46,154, Sapho , grekisk skald 1929:29,
Sardou, Victorien, fransk dramatiker 1982:56,
481

Sassler, Karin, ekonomichef, tillhörde skolförvaltningens förhandlingsgrupp angående överförande av fritidshemmen från socialförvaltningen till skolan 2005:178 (gruppbild), 188,
Sauer, Caspar, rådman, , invånare i Krafts rote 1658 till 1677, då han dog enligt sjättepenningslängden 1924:29-31,
Sauer, Jeronimus, barberare, invånare i Drottens rote till 1672 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1923: 33f,
”Le Sauvage” , pseudonym 1993:121,
Sax, Ulrika , Stockholms och bostadsforskare 1997:236,
Saxo Grammaticus, historieskrivare, har fått ge namn till kvarteret Saxo 1922:25, 1930: 24, 1939/40:6f,22f, 31f,40,79,89, 1946:24,26f,38f,47, 1980:44, 1992:119f, 1996:179, 1998:14f,76f,172, 2001:26, 2007:99, 2011:203,
Sayed, Reefat el ,företagsledare , nominerades 1990 till karnevalskommittén av PUB-partiet i karnevalsorganet 1994:157,
Schaar,Yngve, polismästare Malmö, ledamot 1904 års karnevalskommittè 1978:113, 1994:37,
Schack, Hans, dansk kapten vid Dronningens livregiment vid slaget i Lund 1676 , vittne 2 i saken mot Cicignon 1996:123,127,221,
Schack, Joachim von , generalmajor chef för danska centern vid slaget i Lund 1676 1996:38,111,221,
Schale, Jessica, mamma till Henriettas och Ottilias mamma 2011:92,105. Schalling, Erik, jurist 1936:45, 83, 1939/40:75,79,?
Schannong,, glashandlare 1926/27: 70(bild),131,
Schannong, Johannes , köpman, drev på 30-talet bl.a. biografen Biorama 2000:60, Schâltz, distriktchef 1987:144,
Schantz, Philip von, bildkonstnär 2008:115,
De Scharengrad, Karl, fotograf Malmö 1982:44,
Scharf, Magnus Paul, fältskär , nämns i Krafts rote 1691 enligt sjättepenningslängden, m Maria Zellbell 1924: 11, 1948/49:186,188,
Scharffenberg sadelmästare 1933:21,
Scharffenberg, Abela, dotter till Lorentz och Maria, g m präst i Danmark 1982:69,
Scharffenberg, Anna Cecilia, f Åkerman g m Per, mor till Rebecka Wahlgren 1926/27:61,154, 1933:33, 1945:103, 1982:71,
482

Scharffenberg, Bengta, f Persdotter Thorn , g m Lorentz d.y. 1982:70,
Scharffenberg, Catharina, dotter till Lorentz och Maria, g m skomakarmästare 1982:69,
Scharffenberg Daniel , son till Hendrik 1982:72,
Scharffenberg, Elsa, dotter till Lorentz och Maria, g m skomakarmästare 1982:69,
Scharffenberg, Fredrik, sadelmakare ,son till Lorentz, g m Kersti Nilsdotter 1982:69-70,
Scharffenberg, Gustaf Hendrik , son till Hendrik, kyrkoherde N. Svalöv 1982:72,
Scharffenberg, Hans Henrik August , klockare och bankkamrer Ö. Broby 1956/57:174,
Scharffenberg, Hendrik, färgare bror till Per, Greta Hedvig Meinik och Catharina Wahlgren 1926/27: 70(bild),129,131,1933:28,32,62, 1982:72,
Scharffenberg Johan Petter, färgare , son till Hendrik 1982:72, Scharffenberg, Kersti g m Fredrik 1982:70,
Scharffenberg, Lorentz d ä , ”Lorentz Remmesnidare” sadelmakare, bodde 1691 i Drottens rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Maria Gross, bror till Nils 1923:36, 1924:35, 1938:41, 1982:67-69,
Scharffenberg, Lorentz d y , sadelmakarmästare g m Bengta Persdotter Thorn, son till Fredrik 1982:70,
Scharffenberg, Maria, född Gross, g m Lorentz 1982:69,
Scharffenberg, Nils Fredriksson, sadelmakarmästare, borgare i Krafts rote 1743,son till Fredrik, bror till Lorentz 1936:22f,52,54, 1938:41,60, 1982:41,70,
Scharffenberg, Per (Peter), rådman , sadelmakare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, son till Petter Fredrik, g m Anna Cecilia Åkerman , far till Rebecka Wahlgren 1926/27:17(bild), 61,67, 70(bild),118,131,154, 1933:32f,66, 1938:7 1945:59, 103, 1948/49:87, 1958:48,76,79,83f, 1960:26, 1962:45, 1966:27, 212, 1982:71,
Scharffenberg,, Peter Fredrik, sadelmakarmästare, krögare, son till Lorentz d.y, . g m Rebecka Ruhe, styvfar Peter Norrman, bror till Hendrik, Greta Hedvig Meinik och Catharina Wahlgren 1933:22,24, 28f,59,62, 1982:70f,
Scharffenberg,, Rebecka, f Ruhe g m, Peter Fredrik 1933:24, 1982:71 Schartau, Anders, Kahls adjunkt, son till Henrik 1961:35, Schartau,Catharina Elisabeth, f Sommelius g m Henrik 1945:103,
Schartau, Gustaf, akademiefäktmästare, gymnastiklärare katedralskolan, elev till Ling , tillskyndare av ”Olympiska spel” i Helsingborg 1926/27:62 70(gruppbild),130,154, 1953:78, 1964:41, 1985:1:99,100(bild), 101, 104, 1991:37-41,.
483

Schartau, Henrik, prost och förste stadskomminister i Lund , g m Catharina Elisabeth f Sommelius, far till Henrik 1922:28, 1926/27:13,62 70(bild), 131, 136,154, 1929:VIII,XI,36,43, 49f,54, 1936:51(bild), 1941:4-8, 7 (porträtt), 11f,14-16, 1942/43: 54, 1945:48,56,103, 1947 :21 1951:36, 47,87, 1955:9, 10, 1956/57:166 f., 1958:40f,74, 77 (porträtt),78ff, 1960:8,10,12,13,23, 30, 1961:21,26, 35,38,48, 50, 72f 73(porträtt), 101,131, 1964:154, 1966:15,29, 31f, 35f, 38, 41,57, 67 ,100f ,178-180,211,213, 1982:10, 2004:16, 2012:186,
Schartau, Henrik, akademiadjunkt , kyrkoherde i Mellangrevie, son till Henrik 1929:41,54,
Schartau, Henrik Jöran (Georg), ”född på Tajofloden vid Lissabon”, kofferdikapten, bokhandlare, avvek från Lund 1830 1926/27:62,154, 1951:36, 78,87,
Schartau, Sigurd, 1985:1:203,
Schartow, Christian, lärare katedralskolan, senare kyrkoherde Gudmuntorp och Hurva 1985:1:56,
Schatz, Itzig(Isak) , gårdfarihandlare (hausier) , far till Josef och Leie, bosatt Mariagatan 3 m familj 1904 1995:49, 108(bild),127,136,
Schatz, Josef(Joschel) , son till Itzig, bror till Leie, grundare Schatz urmakeri, jude bosatt Mariagatan 3 1904 1995:18,49,132(även porträtt 1918) ,140, 2012:61,
Schatz, Leie, fröken, dotter till Itzig, syster till Josef , styrelseledamot vid bildandet 1919 av skandinavisk-judiska ungdomsförbundet i Köpenhamn, styrelseledamot 1923 i judiska föreningen Hatchio 1995:140f,146(porträtt 1918),
Schauhams,Selig, skomakare, jude som kom till Sverige sannolikt 1875 1995:43,
Schauw, Arvid , kommerseråd borgmästare 1961:8f, 122,
Schéele, August von , ”Fergus” författare, konditor Sthlm 1996:173(bild),
Schéele, C.A. von , jur stud, vice ordförande Blodsbadarorden 1973:67,
Schéele, Carl Wilhelm ,apotekare, kemist, har gett namn till Schéeles väg och Schéeleparken 1984:94, 1998:133f, 2002:13,155,
Schéele, Frans von, folkskolinspektör , professor 1964:44, Scheiderbauer, Elsa, skolkökslärarinna 1964:75,
Scheffer, Carl Fredric, riksråd 1972:79f,
Scheffer, Ulrik , greve statsman, g. Christina Piper 1965:80,88, Scheidt,Samuel , tysk organist och tonsättare 1988:68, Scheike, Hjalmar, danslärare 1982:13,
Schein, Harry, kemiingenjör, författare, initiativtagare och Svenska filminstitutets förste chef 2000:90f,95,96(gruppbild),
484

Schelander , Anna, f Nilsson, ”Mutter” eller ”Mutter” Schelander, innehade Mutters kafé på 1860-talet, g m Carl 1926/27:78,154, 1950:32,1993:9,
Schelander, Carl, sockerbagare,, g m Anna 1926/27:78,154, Schelin, Carl, 1930: 9(bild),
Schelin, Samuel Jakob, kommissionslantmätare Malmöhus län 1831- kartritare 1938:8 (bild), 1953:78 (bild), 1959:59(bild), 1969:10(bild), 1974:11(bild), 1990:70,71(bild),
Scheller, Ulrik, medarbetare i 1978 års karnevalsbok ”Boken om Karnevalen – Tre dagar i maj” 1994:137,
Schelling, Friedrich, tysk filosof 1929:XII,10,54, 1944:1961:70, 1971:32, Schenberg, Pehr, prost , riksdagsman 1971:70,140.
Schenmark, Nils, professor matematik 1947:101, 1965:76f, 1971:35,50,53, 59,62,71(bild), 72(porträtt),75(bild),107,110,140,
Schenström, Carl, ”Fyrtornet” , dansk komedifilmskådespelare 2000:55, Scheutz, Elias se Schütz
Scheutz, Gösta , drev tillsammans med Per Håkansson Förenade Biograf AB från 1932 2000:62,
Schevenius, Gunnar Lorens, prost 1947:42,
Schiemann, Max, tysk elektrotekniker 1987:40,
Schiess,Ernst, schweizisk orgelexpert 1988:56,59,
Schildt, Göran, finlandssvensk författare 1975:52,
Schill, Catharina, biträdande rektor för särskolan inom Barn- och skolnämnd Norr Schiller, Friedrich, tysk författare 1922:10,14, 1985:1:109,
Schiller, Harald , författare, tidningsman 1981:71,
2005:243,
Schiöning, Anders , lantmätare vid indelningskommissionen Skåne 1687 1919:8, karta VI, 1990:8f,20,21(bild),30,
Schlachetsky, familj inflyttad från Pscheroschle till Lund 1882 1995:17(bild), Schlasberg, Johan, ägare till Macximal 2002:101,155,
Schlossman, Josef , 1995:142,
Schlüschen, H., gasverksingenjör 1936:75f,
Schlyter, Ann, arkitekt, aktiv i Bokcaféet 1993:141, 1999:124(bild),
485

Schlyter, Carl Johan, professor utgivare av Sveriges gamla lagar, g m Carolina Christina Liljesköld , har fått ge namn till Schlyters väg och kvarteret Schlyter 1932:10, 1939/40:32,
1947:99, 1998:66,
Schlyter, Schlyter, Schlyter, Schlyter, Schlyter, Schlüter, Schlyter,
1954:35, 1961:24,129, 1975: 17, 1977:49, 124, 1981:32, 1982:19, 1992:124,
Carl Johan, fältkammererare 1955:27(bild),
Carolina Christina , f Liljesköld, g m professsor Carl Johan 1977:124, Herman, nämnd i 1691 års sjättepenningslängd 1924:30,
Karl, hovrättspresident, deltagare i 1900 års karnevalståg 1978:100(gruppbild, Sara, 1999:5f,
Severin, konstnär 2008:112,
Severin, prost Borgeby 1952:64, 1956/57:56, 1965:70. 2009:104,
Schlyter,
och senare kommunfullmäktige (v) 1993:81 (bild), 141, 1997:92(bilder), 95(bild), 96(bild), 102(bilder),230, 232, 236, 1998:153, 2010:19(bild),
Thomas, arkitekt, vänsteraktivist, aktiv Bokcaféet, ledamot av byggnadsnämnden
Schmidt se Smitt
Schmidt, Erasmus , lärare Wittenberg 1952:8,
Schmidt, Ulf , ”Uffe“ anställd Ivers Lee Lund 1986:33,
Schmidt, Werner, 2002:138,
Schmidt-Christensen, Inga-Maja, konsulent i hemkunskap från 1977-94 vid Lunds grundskolor 2005:130,
Schmidten, Yngve von, konstnär och poet, medlem 1902 av ”Skånska konstnärslaget” 2008:70,
Schmitt, Magnus Andreas, prebendekomminister i Lomma, senare hovpredikant och kyrkoherde i Ängelholm, prost, g m Nicolina 1926/27:23,154,
Schmitt, Nicolina f Wanselau, g m Magnus Andreas, Lars Bauers styvdotter 1926/27:23,122,154,
Schmitz, Edith, 2005:191,
Schneider, Julius, fotograf I Wien 2012:79(bild),
Schneider, Leon (Leopold) , jude som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen 1995:41,108(bild),
Schneider, Tade, deltagare i 1876 års karnevalståg 1978:50(gruppbild), Schnittger, Bror, arkeolog 1985:2:46,
486

Schoenburg, Nancy, amerikansk judisk historiker 1995:154, Schoenburg, Stuart, amerikansk judisk historiker 1995:154, Scholander, Axel, deltagare 1904 års karneval 1978:112(gruppbild) Scholander, Fredrik Wilhelm, professor arkitekt 1969:26,36,38,57, Scholander, H.N. pastor, predikant i fattigvården 1966:218, Scholastica, sannolikt tvillingsyster till Benedikt av Nursia 2001:49, Schollenberger, Jacob , 1996:149(bild),
Schonberg, Torsten , konstnär 1948/49:37 (bild)
Schopenhauer, Artur, tysk filosof 2004:72f,
Schotte, Axel , civilminister 1987:68,69(bild),
Schougaard, Mads , kaplan Hoby & Håstad, övergav sitt pastorat 1678 1996:25f, Schraevelius, Fredr, professor . 1971:112,
Schramm,Albert, tysk bokhistoriker 1980:123(bilder),
Schreber, Daniel Gottlieb, läkare och filantrop 2012:5,34,
Schreck, Emmie, översättare, g m g m Gustav 1988:65,137,
Schreck, Gustav Thomas, kantor i Leipzig ,g m Emmie 1988:65,79,138,
Schreiber, Baptista, cirkusartist, cirkusdirektör 1968:24,
Schreiber, Baptistas, lillasyster cirkusartist 1968:24,
Schreil,Fredrik Magnus, magister, lärare Allmänna barnskolan, docent 1941:21,24, 1956/57:13f.,18f.,23f.,29-32,45,107,166, 1961: 122, 1964: 157 , 162,
Schreil, Lovisa Elonora, gift med Emanuel Wenster 1956/57:45,
Schrewelius, Bodil, journalist 2012:116, 117(även bild),118(även bild),119(även bild),120(bild),121,
Schrimpff,, verkställande direktör Siemens und Halske 1987:25,
Schröder, anställd hos kammarherre von der Lanken Torsjö herrgård 1945:61,
Schröder, Clara Sofia, folkskollärare 1964:160,166,
Schröder, Gustaf, kyrkoherde Konga 1950:39,
Schröder,Johan Henrik, professor arkeologi och litteraturhistoria i Uppsala , universitetsbibliotekarie i Uppsala 1929:4,54, 1961:98, 1975:9,75,
487

Schröderheim,Elis , statssekreterare, landshövding 1958:35, Schrödinger, Erwin, österrikisk teoretisk fysiker 1983:82,
Schualing, Johan, trumpetare , nämns i Klemens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:15,
Schubert, Franz , tonsättare 1981:82,84.92, 1988:66,105,139, 1992:50 (bild), Schubothe, J.H. , dansk hovbokhandlare 1975:86,
Schulenburg, Hans Georg von, dansk överstelöjtnant, chef för hertigen av Croy infanteriregemente vid slaget i Lund 1676 1996:111,221,
Schulman, Salomon judisk debattör, författare, barnläkare, lärare i jiddisch vid Lunds universitet 1995:125,154,
Schult, Anna se Schultz
Schult, Jöns, byfogde , bodde 1658 i Vårfru rote enligt 1691 års sjättepenningslängd, g m Anna, far till kyrkoherde Jöns 1923:22, 36, 1924:43,
Schult, Jöns, kyrkoherde i Harlösa , nämnd i 1691 års sjättepenningslängd , son till byfogde Jöns 1924:36,
Schult, Anna , bosatt i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden , g m byfogde Jöns D3 W3,7,8 1924:34,36
Schultén, Carl, professor, kyrkoherde Stångby, Vallkärra 1947:8,101,
Schultén, Maximus Widekind, finländsk kirurg 1947:71,
Schultén, Natanael Gerhard af, finländsk gravör 1926/27: 33,
Schultz, Anna, g m Jöns, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
Schultz, Anna ägare 1704 av Skultelyckan, har fått ge namn till Skultelyckan och kvarteret Anna Skulte, g m Hans 1919:12, 1962:74, 1990:25, 1998:92.137, 2011:212,
Schultz, Hans, borgare, g m Anna 1990:25 2011:212, Schultz, Jöns, g m Anna, 1919:10,
Schultz von Ascheraden, Martin , friherre , generalmajor, kommenderade svenska centern vid slaget i Lund 1676 1996:37,41,83 ,109,123,127, 130f,170f,194,199, 196f,201f,204,215,
Schultz, Per Otto, kyrkoherde Lackalänga 1956/57:174, Schultz, R.v. , jurist 1948/49:134,
Schulz, Richard SF 2000:112,
Schulze, Johann Heinrich, tysk kemist 1700-tal 2002:13,155,
488

Schulzen, Johan Christoffer, överste, kartritare 1990:50,51(bild),
Schumann, Gotthold, cirkusdirektör 1977:56,
Schumann,Robert, tysk tonsättare 1981:51,92,96,
Schwanewede (Swanwedel), Herman Frans von, dansk major tidigare i svensk tjänst 1658- 60 , senare generalmajor 1985;2;30, 1996:28,130, 196, 198f, 202f,209,221,226,
Schwartz, Albert Georg von, professor latin m.m. 1971:14,140,
Schwartz, Jacobina , 1937:11(bild),
Schwartz, Jacobus, 1945:81(bild),
Schwartz, Josua, professor, pastor Lunds tyska församling, flydde över till Danmark 1677 1952:93,95, 1953:37, 1996:25,150,
Schwartzberg, David, jude bosatt Mariagatan m familj 1904 1995:50, 103,
Schwartzberg, L. , innehavare Manufaktur- & Sybehörsaffär Vårfrug. 8 1995:130(bild),
Schwarz – Lausten, Martin, dansk kyrkohistoriker 2001:89,
Schweder, Carl Erik, adjunkt katedralskolan, fil dr 1932:25, 1947:86,87, 1954:43, 1985:1:136f,190, 2002:108(porträtt),
Schweitz, Carl , innehavare av sommarrestaurang schweizeri i Bökeberg 1882 1999:45, Schweitzer, Albert, organist 1988:59,68,70,110,
Schwerin von , ledamot av 1876 års karnevalskommitté 1978:51,
Schwerin, Carl Gustaf von , friherre landshövding 1951:88, 1953:75,
Schwerin, Ebba Maria, friherinna Rosenlund 1945:34,
Schwerin, Hans Hugold von, friherre, professor i geografi och statsvetenskap , ledamot av 1911 års parkkommitté, 1934/35:13,24,29,38, 1939/40 :91, 1947:102, 1952:109, 1953:25,34, 38, 120, 1959:80,85, 1964:76, 1987:58, 2011:214-17,221f,
Schwerin, Maria Gustava, g.m. Carl Gustaf von 1951:88, Schwerin, Martina von, 1975:27,
Schwerin, Verner Gottlob von, friherre riksdagsman Skarhults gods , deltog I Oskar II:s jakt I Skåne 1894 1977:124, 2002:49 (gruppbild),
Schwekofsky, Anna, fotograf i Lund etablerad på 1920-talet 2002:82,130f,139f,155, Schwerkofsky, Herman, 1995:136,
Schwerkofsky, Marcus, fotbollsspelare i judiskt amatörlag 1995: 143(gruppbild mitten av 1920-talet),
489

Schwerkofsky, Rakel Leje, jude anländ 1892 från Polen 1995:58 (porträtt),70,
Schwerkowsky, Secharia, 1995:108(bild),
Schück, Adolf , bibliotekarie Vitterhetsakademin , historiker 1939/40:6,14f,39, 86,109,
Schück, Henrik, litteraturhistoriker, professor först i Lund senare i Uppsala 1975:16, 1988:20f,37, 2002:108(porträtt),
Schyl, Jules, konstnär, medlem i Konstföreningen Aura, 1928 2008:73, 76,
Schüssler, Lennart, SF-chef Malmö/Lund 2000:91,
Schüts , handelsman Göteborg 1933:60,
Schütz (Scheutz), Elias, vice bibliotekarie, prost och kyrkoherde i Gårdslösa 1929:41,54, Schützer-Schützercrantz, Herman, med dr. Lund, Gustaf III:s livmedikus 1971:87,140, Schöldström, Birger, publicist och författare 1922:6,20,
Schön, Ebbe, etnolog 2011:56,
Schönbeck, Carl Gustaf, stadsläkare Lund senare i Göteborg, professor, g m 1 Sofia Amalia f Ahlgren 2 Sofia Wilhelmina f Leche 1922:922, ,1926/27: 13,46,84,154, 1941:21 1945:76ff,103, 1956/57:16, 22, 26,129,163, 177, 2004:80,
Schönbeck, Christian, färgare, skollärare 1926/27:13,115,154,
Schönbeck, Henrik , prost, politiker 1926/27: 121, 1929:IIIf, 1961:23,26,56, 77,125,
Schönbeck, Johan Caspar, kirurg 1965:89, 1966:27,
Schönbeck, Johan Hjalmar, student 1956/57:174,
Schönbeck, Sofia Amalia, f Ahlgren ,g m Carl Gustaf 1945:103,
Schönbeck, Sofia Wilhelmina, f Leche, g m Carl Gustaf 1945:103,
Schönberg, Arnold, österrikisk tonsättare 1981:92, 1988:145,
Schönfelt, G.A. , dansk överste , deltog i slaget i Lund, dansk kommendant i Helsingborg 1996:38,42,171,201,
Schönherr, Carl Johan, entomolog, kommerseråd 1926-27:75, 1961:42, Schöning se Schiöning
Schöning rådman 1942/43:8,
Schönkopf , judisk elev på katedralskolan 1920 1995:120,
Schönkopf, Abraham, son till Anna-Dora och Salomon 1995:87,
490

Schönkopf, Anna-Dora, f Fridman, g m Salomon , mor till till sönerna Mejer, Moses, Abraham och Salomon, jude som kom till Lund från Raygrod Polen 1995:42,87f,
Schönkopf, Leib, magister Lomza Ryssland , far till Salomon 1985:86,
Schönkopf, Mejer, tandläkare , ordf judiska församlingen Malmö , son till Anna-Dora och Salomon 1995:87f,
Schönkopf, Moses, son till Anna-Dora och Salomon 1995:87,
Schönkopf (Schenkopf), Salomon, religionslärare, förbedjare , slaktare ,g m Anna-Dora , son till Leib far till sönerna Mejer, Moses, Abraham och Salomon , svåger Meier Leib Furman, svensk medborgare 1918 , bosatt Trädgårdsgatan 7 m familj 1904 1995:49,75f,86,87(även porträtt),88f, 95,102, 108(bild),119-121,138,141f,
Schönkopf, Salomon , son till Anna-Dora och Salomon 1995:87,
Schönleben, Johan Benedikt, generalmajor, chef för svenska vänsterflygelns andra linje vid slaget i Lund 1676 1923:8, 1953:36, 1985:2:31 , 1996:23,38,41,91, 110,130f,156,199,202,214,226,
Schönthan,Franz von, österrikisk lustspelsförfattare 1982:55,
Schörman, major stupad utanför Helsingborg under Skånska kriget1996:17,
Scott, Walter, brittisk författare 1926/27: 28, 1988:121, 1992:69,
Screeb, Johan von, ansvarig för cirkusen vid 1986 års karneval 1994:155,
Seger, Kaj, studierektor på Järnåkra rektorsområde 1988-89 2005:237,
Segerbeck, Gösta , folkskollärare 1964:164,
Segerberg, C., amanuens, amatörfotograf i Lund,skattmästare i Lunds fotografiska förening 1893 2002:70f,155,
Segerberg, K.O., amatörfotograf i Lund 2002:71, 155,
Segerberg, Olaus Peter, pastor, stadskomminister, fattigvårdsstyrelsens v. ordf, . predikant i fattigvården 1960:74,124,125,131,164-166,188, 1964:14,19,65,68, 116, 1966:152f,156, 176,193,205,216-218, 1981:44,
Segernäs, Stig, studierektor vid Lerbäcks rektorsområde 1962-69 2005:236, Segerstedt,Torgny , professor teologi, publicist 1973:18, 1988:125,
Segersteen, Erik Hjalmar, Akademiska föreningens bibliotekarie 1932:20-23, Segerström, Anna Elisabeth Wilhelmina, g m N.M. Segerström 1926/27:103,146,154, Segerström, Christoffer , rådman, gästgivare 1936:49,52, 1951:60,86,
Segerström, J. , 1976:81,
491

Segerström, Jonas, kvarnägare i Håstad , far till Wilhelmina (Mina) 1922:18,
Segerström, Michael, skådespelare, spelade i 1970 års karnevals herdespel 1994:121,
Segerström, N.M., lantbrukare, g m Anna Elisabeth Wilhelmina 1926/27:103, 146,
Segerström, Wilhelmina (Mina), dotter till Jonas 1922:18, 24,
Sehested, Christoffer, dansk ämbetsmann , ledamot av det danska krigskommisariatet under Skånska kriget 1996:168,227,
Sehested, Henrik, dansk överste chef för Sönderjydske regiment vid slaget i Lund 1676 , sårad och tillfångatagen 1996:39,42,111,113,116, 119,147,221,
Seidelin, Bernhard, dansk arkitekt , kan ha ritat Lunds stationshus 1967:52, 1999:24,
Seip, Didrik, rektor för Oslo universitet, talade för Norge vid monumentet över slaget i Lund vid krigsslutet 1945 1996:188,
Seitz, Heribert, konst- och vapenhistoriker 1996:193,239, Selander, prost i Ystad, far till studenten 1926/27:52, Selander, student, son till prosten 1926/27:52, Selander, Concordia se Hård
Selander, Hjalmar, skådespelare teaterdirektör , g Concordia Hård
Selander, J.W. , direktör 1982:57,
Selander,Johan och Nils Cristoffer se Psilander
1982:56,
Selander, Sten, författare, ordförande i Svenska naturskydd-föreningen 1972:82, 2006:16,
Seldener, Jöns Henrik, . kyrkoherde , rektor katedralskolan 1800-tal 1941:29, 1961:30,
1985:1:95, 101f, 103 (porträtt)104,188,
Selin, Gustav, direktör för Lunds kommunala fastighetsbolag 1963-67 , ledamot opol i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1963-65 1997:71, 78f, 226f,
Sellborg, Lars, arbetstagarrepresentant i Lunds kommunala fastighetsbolag LKF:s styrelse 1977-78 1997:227,
Selldén, Hjalmar, provinsialläkare, god vän till Preben Nodermann 1988:45, Sellem, Jean, gallerist 2008:55,82,103,149,153,
Sellergren, Peter Lorenz , komminister i Hälleberga i Växjö stift, gammalkyrklig väckelsepredikant 1929:VIIf,XI,
Sellers, Coleman, amerikansk fotograf, 2002:30,155,
Sellgren Ingegerd, f Cederberg folkskollärare 1964:167,
492

Selling, Gösta, museiman, författare Sthlm 1942/43:101, Selling, Magnus, lektor 1973:32,
Sellman, Jan , folkskollärare 1964:165,
Sellman, Marianne . folkskollärare 1964:167,
Sellman, Nils-Gösta, lärare Spyken, författare pseudonym Niklas Hellman 2006:8, Selma , servitris vid Evas conditori 1993: 35,
Selvaag, Olav, norsk byggnadsentrepenör och civilingenjör 2003:32,
Serder, Lennart, projektledare Skåne 1999:123.
Sernander, Rutger, professor i växtbiologi i Uppsala, naturvårdare
Serner. Gertrud , museiintendent , fil dr 1962:16,
Serner, Gunnar se Frank Heller
Serner, Jöns, kyrkoherde Lösen, far till Frank Heller 1954:47,
Serner-Petrén, Gertrud, museiintendent Sthlm 1992:10,143,
2006:16,
Serra, Bernhard (Benny), fotograf på Institutet för Färgfoto i Lund , etablerad 1953
2002:102,132,139,155,
Seth, Johan von, kammarherre 1961:27,
Setterberg, Jonas, docent i filosofi Lund , collega scholae Skara 1971:50,140,
Setterdahl, Axel, 1951:90,
Settergren, A.G., poliskommissarie 1948/49:119, 141 (gruppbild), 1986:omslag & 6(porträtt),7f, 1993:71, 2004:79,
Setterlind, Bo,författare, poet och psalmdiktare 2009:42, Sevemark, Marie-Louise, slöjdlärare 1964:173,
Sevén, I.A, . 1961:44,
Severin, kapten, snapphane 1996:26,
Severin, Ratko, kontaktlärare i serbo-kroatiska vid invandrarundervisningen i Lund 2005:144,
Severin, Sven, förestod ”Cabaret Vacum” vid 1982 års karneval 1994:146, Severus, kantor 1946:32
Shaffer, Pete, engelsk dramatiker och manusförfattare 2000:115,
493

Shakespeare,William , författtare 1978:119, 1992:61, Shaw, George Bernhard, brittisk författare 1975:51, Shitomersky, A,, judisk kompositör 1995:145(bild), Sibelius, Jean, finländsk tonsättare 1981:82,90, Sica, Vittorio de, italiensk regissör 2000:80,
Sieffert, Holger, rådman 1936:9,
Siegel, Walter, judiska församlingen Malmö 1995:154,
Sieghbahn, Else-Britt, 1987:194,
Siegbahn,Manne, professor i fysik 1983:29,
Siegbahn, Nils, stationsskrivare SJ, banförvaltare BLHJ 1987:123, 126(porträtt),128,150,181, 185,
Siegfried av Orlamünde, greve, g.m. Sofia syster till Valdemar II Sejr 2001:60f,
Siegroth, Hans Henrik von, överstelöjtnant, chef för drabanterna , dödad vid slaget i Lund 1676 1996:109,113,116,118,215,
Siemers, Charlotta Mathilde Elisabeth, f Meldola g m Ludvig Carl 1926/27:24f,154, 1945:103,
Siemers, Ludvig Carl, akademiträdgårdsmästare, g m Charlotta Mathilde Elisabeth Meldola 1926/27:24f,122, 154, 1945:50,103,1951:30, 83,1962:73,
Sifwer Smed, invånare i Vårfru rote 1658 enligt1691 års sjättepenningslängd 1924: 44,
Sifwertsson, Gert, handelsman, borgare i Drottens rote 1743 , bodgosse Hans och dräng T orkell 193817,21f,66,
Sifwertsson, Gert handelsmans bodgosse Hans, invånare i Drottens rote 1743 1938:17,66,
Sifwertsson, Gert handelsmans dräng Torkell, invånare i Drottens rote 1743 1938:66,
Sighrafr, stenmästare , verksam på 1100-talet och tidigt 1200-tal bland annat i Skåne 1920:27,31,
Sigurdh, Birger, 2003:43 (även bild),
Sigurdur Nordal, isländsk vetenskapsman ,författare och ambassadör 1998:12f, Silbersky, David , amatörskådespelare 1995:145(bild),
Silbersky, Ida, jude, som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen 1995:41,
Silbersky, Israel, jude som kom till Lund från Shaki(Sakiai) i Litauen 1995:41,136,
494

Silcher, Philipp Friedrich , tysk tonsättare 1988:63,
Silensson, Sissa, invånare i Vårfru rote 1658 enligt 1691 års sjättepenningslängd 1924:51,
Silentz, Nicolaus, 1947:8,
Silfvén, B., banarbetare Revingebanan 1987:185,
Silfverschiöld, Brita , syster till Emma, god vän till Preben Nodermann 1988:21,82,
Silfverschiöld, Emma , syster till Brita, god vän till Preben Nodermann 1988:21,82,
Silfverschiöld, Niclas Hyltén, professor , nämnd i 1691 års sjättepenningslängd 1923:16, 1924: 10, 1971:76, 1996:229f,
Silfverschiöld, Nils , lasarettsdirektionens ordförande major 1965:93,95
Silfverskiöld, Peter, av Häckeberga, hovrättspresident 2009:104,
Silfverstolpe, Fredrik Otto, ämbetsman 1955:46,
Silfverstrand, Carl, helsingborgsfödd framstående idrottare bl.a. guld i truppgymnastik 1912 1991:80,
Silvah, Lars-Gösta , 1994:59, Silvander, A. , byggmästare 1950:36,
Silverstolpe, Fredrik Samuel, överintendent med ansvar för statens byggnader 1813-36 1936:37,
Siverstolpe, Gustav, greve, engagerad 1992 mot rivandet av Villa Sunna 2004:7,
Silvert, Isak, uppköpare av lump och skrot under första världskriget, bosatt Lilla Södergatan 1995:129,
Silvert,Max, jude som sökte medborgarskap 1919 , son till Salomon, bosatt Trädgårdsgatan 16 1904 1995:14,49.
Silvert, Rebecka, hustru till Salomon 1995:24(porträtt),81(porträtt 1918)
Silvert, Salomon g m Rebecka, bosatt Trädgårdsgatan 16 m familj 1904 1995:24(bild), 49,
Silvia, drottning, parkbesökare 2011:52,
Silvius,Henrik, borgmästare Helsingborg , riksdagsledamot 1982:89,102,
Sim, David, arkitekt och vd för Gehl Istitute , Gehl architects Köpenhamn 2011:264,
Simienowicz, Kazimierz , polsk-litauisk general och ingenjör 1996:29 (bild),99(bild),101(bild),239,
Simmons, disponent, medlem av Lunds fotografiska förening 2002:69 (gruppbild),
495

Simmons, Herman G., ”Lorden” , professor ledamot 1908 års karnevals-kommitté, medförfattare spexet Uarda 1978:115 (gruppbild), 124, 1994:6,
Simon från Sigtuna, präst som 1219 upptogs i dominikanerorden 2001:61,
Simon Slaktare, nämns i Drottens rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1923:31,
Simon, Michel, schweizisk skådespelare 2000:82,
Simonsson, Arfwed, invånare i Vårfru rote 1691 enligt sjättepenningslängden 1924:48,
Simonsson, Ida, Harlösa 1987:194,
Simonsson, Nils, husman Vittsjö 1972:111,
Simonsson, N.T., student i Lund 1824, prost 1926/27:117f,
Singer, Charles Joseph , brittisk vetenskapshistoriker 1985:1:28(bild),
Sinius, Nils, rektor katedralskolan 1700-talet 1985:1:188,
Sisler, Leib, jude bosatt Mariagatan 4 1904 1995:50,
Sissa, mamsell Westergrens jungfru 1977:17,
Siunnesohn, Måns, hade egendom i Galjevången 1704 1919:10,
Siwe, Sture, med professor 1947:101, 1986:85,86(gruppbild), 87,
Sixtus II, påve 2001:18,
Siöblad, Erik Karlsson, amiral och amiralitetsråd, tillfångatagen 1677 senare landshövding i Blekinge, guvernör i Bohus län 1996:8,195,200, 215,
Si(j)östjerna, Fredrik, sjöofficer, kaptenlöjtnant 1971:35,45, Sjunnesson, Helga, slöjdlärare 1964:173,
Sjö, Rune, chef för Lunds kommuns systemavdelning 2005: 137, Sjöbeck , handelsman 1948/49:164f,
Sjöbeck, A., skomakarmästare, ledamot av fattigvårdsstyrelsen 1966:212, Sjöbeck, Adolf, guldsmed 1926/27:43,155,
Sjöbeck, Håkan Fredrik, akademiadjunkt i moderna språk, bok-handlare, lärare katedralskolan, läroboksförfattare franska 1926/27:130 , 1929:41, 54, 1975:65,86,90f, 1985:1:98,101,
Sjöbeck, Lars, bokbindare, far till Håkan Fredrik 1975:65, Sjöbeck, Mårten, markhistoriker 1980:58f,
496

Sjöbeck, Pontus, bibliotekarie, ledamot av 1872 och 1876 års karnevalskommittéer 1922:27, 1947:25, 1978:38, 39(gruppbild),41,51,
Sjöberg , bleckslagare 1948/49:28,
Sjöberg, slaktare 1968:82,
Sjöberg, A.J. , polis 1950:22,24,
Sjöberg, Alf, regissör 2000:79,86,
Sjöberg, Arne, chefsåklagare 1986:95,
Sjöberg, Elna, småskollärare , tillsynslärare 1964:171,175,
Sjöberg, Helena Catharina, g Mauritz Kahl 1961:7,122,
Sjöberg, J., g m Maria Christina f Osberg 1926/27:152,
Sjöberg, Johan Fredrik, prost Södervidinge och Anneslöv
1951:88, 1961:7,122,
Sjöberg, K.A. ,fotograf i Lund etablerad 1884 1954:56, 2002:53,56f, 58 (bilder),85,
139,142f,148,155,
Sjöberg, Ludvig, redaktör Lunds dagblad 1955: 36, 1973:11, 1986:101-103, 1999:15,24, 85,90,
Sjöberg, Magne , jubelmagister 1947:14
Sjöberg, Margareta Beata, g.m. Johan Lundblad, dotter till prosten Johan Fredrik Sjöberg 1951:88,
Sjöberg, Maria Elisabeth, dotter till Mauritz Kahl 1961:8,
Sjöberg, Maria Catharina , f Osberg , g m lantbrukare J, Sjöberg, Nils Petter Osbergs syster 1926/27:6,12,139,152,
Sjöberg, Nils, författtare 1964:120,
Sjöberg, Nils, prost 1961:125,
Sjöberg , Petronella, f Hahn , g Johan Fredrik 1961:7,
Sjöberg, Sven Bertrand, handlande 1926/27:45,155, 1956/57:12-14,24,107, 1975:81,83, 2004:80,
Sjöblom, sånglärare 1968:31,
Sjöblom, Alice, ”Babs”, född Nilsson, sångerska , skådespelerska 2000:69,
Sjöblom, Jakob A. ,”prosaren” antikvariatsbokhandlare 1954:32,63, 1968:36,102, 1975:56, 1977:59,124,
497

Sjöborg, Nils Henrik, professor, historiker, från 1816 tjänstefri för livstiden, bosatt Sthlm., grundade 1805 Lunds historiska museum , rektor, har fått ge namn till kvarteret N.H. Sjöborg 1920:8, 1926/27:61,98,155, 1929:12f,36,54, 1930: 7,18, 24, 1939/40:35f, 78,84, 1947:9,44,46,50,102, 1958: 47,51, 1961:15 68-70, 1962:20,59,63,79, 1971:101,105,140, 1980:45, 1990:64, 65(bild), 1998:11, 1998:68,
Sjöbring, Henrik, med professor 1947:101,
Sjödin, Gun, arkitekt Blomqvist arkitekter 1997:223,
Sjöfors, Helge , ”Småpidde” studentsångare 1981:54,
Sjöfors, Hilding, ”Urpidde” , studentsångare 1981:54,
Sjöfors,Ivar, ”Pidde” studentsångare 1981:54,
Sjögren, Anders , instiftare av stipendium på katedralskolan
Sjögren, Anna, g m Carl 1987:48(gruppbild),
Sjögren, Arthur, bokkonstnär 1984:85(bild),
1985:1:200,
Sjögren, Axel, elev, kontorsbiträde BLHJ, son till Carl och Anna 1987:45,48 (gruppbild)
161,185,194,
Sjögren, Bertil, tjänsteman fastighetskontoret 1989:58(gruppbild),
Sjögren, Carl, stationskarl Lund V, stationsmästare Fjelie, g m Anna , far till Erik, Kristina,Ester och Axel 1987:45,48(gruppbild),117(porträtt),185,
Sjögren, Emil , tonsättare , organist 1981:82, 1988:28, 2000:41,
Sjögren,Erik, son till Carl och Anna 1987:48(gruppbild),
Sjögren, Ester, dotter till Carl och Anna 1987:48(gruppbild),
Sjögren, Håkan, filolog, domprost i Växjö 1921:1 (bild), 1929:34,54,
Sjögren, Ivar, arrangör av den årliga vinfestivalen på Stadsparkskaféet 2011:192,196,
Sjögren, Ivar W. jur professor, skådespelare (Greve von Löwenstein) i 1912 års karnevalsfilm 1947:100, 1978:132(gruppbild),
Sjögren, Johan Magnus, konsistorienotarie Lund , stadsfullmäktige i Lunds ordf., landstings- och riksdagsman 1956/57:175, 1960:187,
Sjögren, Kristina, dotter till Carl och Anna 1987:48(gruppbild), Sjögren, Kristina Nilsdotter, g m Nils 1977:124,
Sjögren, Marianne, småskollärare 1964:172,
Sjögren, M.Th., musikhandlare 1968:31,
498

Sjögren, Nils Svensson, fiskare Bjärred, g m Kristina Nilsdotter , son till Johanna Månsson 1977:33,124,
Sjögren, Paul, fotograf länsstyrelsens lantmäterienhet Malmö 1990:4,
Sjögren, Ture (Tusse) signatur T.S. journalist Lunds dagblad, grundare av Akademiska föreningen arkiv, i redaktionen för 1920 års karnevalstidning ”Mässkornetten” 1978:7,41,89,91, 1981:84, 1986: 101, 102 (gruppbild), 104(gruppbild), 1988:129, 1992:51,60(även gruppbild), 1993:42,52,86,88,138, 1994:34,37,40,51, 2000:38,
Sjögren, Tutte, ”Kvartetten Sjögren”, musikhandlare 1979:44, 1981:46, Sjögren, Ulf, arkitekt , ritade i Genarp åt LKF 1997:222,
Sjöhagen, Anna-Lisa, skolkökslärarinna 1964:75,
Sjöholm. Anna, Kahls trotjänarinna 1961:37,112,
Sjöholm, Arvid , Revingeby 1987:194,
Sjölin, Gösta, BLHJ 1 987:134,160(gruppbild),165,167(gruppbild),185,
Sjölin, Hilda, fotograf (etablerad 1860, Malmö (enstaka lundamotiv), 2002:155,
Sjölin, Nils , Södra Sandby 1987:194,
Sjölin, Nils Peter, skomakaremästare 1970:60,
Sjölin, Per, banarbetare Revingebanan 1987:185,
Sjöman, Vilgot ,filmregissör 1994:113, 2000:89,93,99,147,
Sjöqvist, Gunnar, journalist Arbetet 1986:101(gruppbild),
Sjörén, skolyngling 1956/57:95,
Sjöstedt, Davida, fotograf i Lund etablerad 1903, g m Ernst
Sjöstedt, Ernst J, fotograf i Lund etablerad 1917 , g m Davida (bild), 2002:133,139,145,155,
2002:64, 132139f,143,145,155,
Sjöstedt, Sven, gynekologiprofessor, kedjespelare i IFK Lunds första match i handbollsallsvenskan 1991.87,
Sjöstierna, Fredrik se Siöstierna ,
Sjöstrand , kand. 1954:72f,
Sjöstrand, Carl Johan, bildkonstnär 1926/27: 124,1926/27: 32,
Sjöstrand, Elsa, hållplatsvakt Skatteberga 1987:185,
Sjöstrand, Gunnar, lärling , verkstadsarbetare ,eldare BLHJ 1987:151(gruppbild),161- 164,163(gruppbild), 164(gruppbild),
499
1979:28(bild),
1991:78

Sjöstrand, K. , banarbetare BLHJ 1987:185,
Sjöstrand, Magni , banvakt Skatteberga Revingebanan, far till Gunnar 1987:67, 80 (porträtt),150,163,185,
Sjöstrand, Wilhelm, undervisningshistoriker 1985:1:203, Sjöström, Anders Hjalmar , slöjdlärare 1964:174,
Sjöström, Bo, arkitekt K-konsult , var med och ritade under 80-talet för LKF på Gunnesbo och Östra Torn 1997:148,153(bild),155, 221f, 2006:71, 79,
Sjöström, C., sekreterare i 1876 års karnevalskommitté 1978:51,
Sjöström, Carl , stadsfogde 1958:93, 1962:36, 1968:39f, 41(bild), 1969:18, 1982:37-50,
Sjöström, Carl, ämbetsman, personhistoriker 1922:6, 1926/27: 10, 126,128, 1934/35:70, 1942/43:45, 1945:95, 1984:90, 1985:1: 203,
Sjöström, G. , 1959:70,73(bild),
Sjöström, Gustaf,, rådman, stadskassör 1926/27:42,45,120,155, 1936:6,12,66f, 1941:20(bild), 1956/57:70, 107,109,117, 1966: 41,86,102,106f,212,
Sjöström, Gösta, fil dr 1973:64,
Sjöström, H. , frisör , ledamot Lunds Gymnastik och idrottsförenings styrelse 1991:74,
Sjöström, Hanna Sofia , f Malmborg, folkskollärare, tillsynslärare 1964:167,175,
Sjöström, Henrik, arkitekt, ritade 1903 orgelfasaden iHällestad kyrka 1925:32, 1934/35:72, 1936:81, 1963:76,77(bild), 1969:20f,53,70, 1984:41, 1996:179, 2009:56,
Sjöström, Hjalmar, folkskollärare, tillsynslärare 1964:164,175, Sjöström, Inga, deltagare i 1946 års karneval 1994:65,
Sjöström, Ingrid, studierektor vid Linero rektorsområde 1979-91 och rektor där 1992-99 , områdeschef inom Barn- och skolnämnd söder 2005:241,244,
Sjöström, John,arkitekt vid Konsthögskolans arkitekturskola 2006:21,
Sjöström, Johan Jacob, tandläkare Landskrona 1956/57:176,
Sjöström, Jöns, slaktare 1962:30,
Sjöström, N.J. , tra