Laddar aktiviteter
Detta aktivitet har redan ägt rum.
Lundabor tycker om sin stad och har sina favoriter bland Lunds byggnader. Klart är att det händer något särskilt i mötet mellan människa och byggnad. Empati, sympati eller antipati uppstår – naturligtvis lite olika beroende på personliga erfarenheter och minnen, men också på hur byggnaden i sig själv är utformad. Kanske är det inte bara du som tittar på en byggnad… Kanske är det byggnaden som tittar på dig?
Arkitekt Thomas Hellquist resonerar om några viktiga arkitektoniska verk och deras roll i Lunds stadsbild.
Stadshallen (Amfi). Fri entré. Detta är en del av Litteraturdagarna i Lund. Se https://lund.se/…/vad-hander-i-lunds…/litteraturdagarna för hela programmet.