Register över fotografer i Gamla Lunds årsskrifter fram till 2012
Ahlstrand, Jan-Torsten, 2000:108f(1985),112(1989), 2003:74, Allendes, Rosa Maria 1997:196f,200,203,206,208f,211-214, Alméer, Francis, 2011:207,
Almgren, Bengt, 2007: ett antal foton,
Améen, Lennart 1999:10,
Andersson, Bodil, 2003:70(sannolikt omkring 2003),
Andersson, Gustaf, 1930:3,
Arton, Sven, 2002:105(1907-09),
Bagge, Per, 1934/35:66, 1937:4C1934),13(1934),26(1934),42(1934), 1950:13 (1946),19(1946) , 31(1931), , 43(1934) , 1954:21, 1955:75, 1960:79 , 1962:35,41,51, 1963:4 , 1966:69(1949),70 (1949), 1967:28(1904), 33(1931), 1968:51(1928), 1970:21(1899) , 1977:10 1937),12(1931),14(1905), 29(1931) 48,63(1924), 1979:38, 1992: omslag (1928), 1998:32,36,48,51(1910-talet), 71,82,92,112,115,138,141, 2002:63 (1890-talets slut),63(1890-talets slut),63 (1900-talets början), 65(22.1.1899 A. Strindbergs 50-årsdag), 132(1900-02), 141(5.6. 1904), 2003: mellan sidorna 16 och 17(1899), 30(1929), 2004:12 (mellan 1912 och 15),16(1910 eller 20-talet),20(början av 1900-talet), 32(runt 1910),40(1900-talets början), 46(1901), 54(1927),68(juli 1930),72(1921), 74(1934), 96(1894), 98(omkring 1914), 104(efter 1891),106(efter 1904),114(början av 1900-talet), 118(1926),120(före 1900),138(1905), 140(början av 1920-talet), 2008:8(1900), 12(1900-talets början),14(1929) , 20(1896),23(1923),26(1902), 27(före 1897),54,77(1926), 2011:202(1900), 211(1907),
Barenthein,Gösta, 2004:124(slutet av 1930-talet),
Beijer, Frans G. , 1970:43(1929),
Bengtsson, Håkan E. 1986 enstaka fotografier,
Bengtsson, Roland, 1986 enstaka fotografier
Bengtsson, Simon Fredrik, 1984:108,
Bergdahl, Anders, 1981:47,
Billesson, Göran, 2011:264,
Björck, Anders, 2012:105 ( två foton 2011),106 (2011),107(2011),
Blomberg, Per, 2012:166(2010),167(2011),168(2011),169(2011),
Blomqvist, Karin, 1985:2:10,
Blomqvist,Ragnar. 1937:4(1934),15(1937),17(1937),27(1934),28(1934),29 (1934),30(1934),33(1937),36(1934),43(1934),47(1937),50(1937), 1950:15f , 22, 23 ,27, 28), 34 , 37,1955:19, 33,57, 63,1960:27,107, 143,147,151,154, 1961:51(1960), 154(1960),1966:91(1955), 1968;16,47(1940),53(1939), 73(1956), 1974:13(1952), 1979:52(1935), 1985:2:33,1995:104, 2003:19 (1970-talet),66(1965),
Brunndahl, Warnolf, 2011: 249,
Bråhammar, Gunnar, 2008:69, 80,81,

Bucht, Eivor, 2011:251,252,259,
Carlsen(Carlsson), Beathe ,1961:59, 2002:43(1870),
Centervall, Bertil, 2007: ett antal foton,
Claesson, Ulla , 1955:23, 27, 67,71,79,
Dahl, Olle, 2008:108f,(2008),
Ekberg, Hans, 2004:64(slutet av 1970-talet),
Ekelund, Adam Wilhelm, 2002:41,
Ekelund, Ida, 2002:108(1910-talet),
Ekstrand, Olle, 2000:132,
Ekström, Anders, 2000:133f,
Erlandsson, Hans , 1948/49:61 ,1993:92(1925),
Fick, Lars Edvard , 1930: 5(1891), 11, 1954:15,25, 1967:35,54, 1968:13,19,29,67 (första åren 1900-talet),69,77(omkr 1900),87(något år efter 1905),109, 1977:65(1800-talets slut), 2002:109(1890-talet),133(1904-05), Fischer, Erik W. , 2003:28,105(kring 1930), 2010:134(1940-talets början),164(1944),
Forssander, Jan. 1985:1:17,
Gegerfeldt, Wilhelm von, 1977:50(före 1905), 2002:110(omkring 1930), 2011:204(början av 1900-talet),221(1911),
Gleerup, Georg, 1921:12 (1868), 13(1868), 1954:56,1960:159, 1967:15, 1982:49(1860-talet), 2002:47(sannolikt 1 maj 1864),47(1860-talet),50(1860- talet),50(1854),,50(omkring 1865),50(1872),
Gleerup, Wendela, 2004:8(1868),
Goldschmidt, Herbert, 2002:111(hösten 1957),
Grothén. Emil, 1960:117,121,
Grönvall, Henric, 2002: 108(1860-talet), 108(1870-talet),
Gullbrantson, Ida, 2002: 77(omkring 1910),80(omkring 1910),
Gustafsson, Gotthard , 1928 ett antal foton
Guttorp, Malte, 1960:152(1956),154(1959),159(1959) , 1964:51 (1936), Guttorp, Valborg, 1964:23 (1964),151 (1963),
Göransson, Saga, 1995:92(1994),
Hagblom, 1968:52(1969), 1969:8, 1997:49(ca 1980),53(5.9.1954),55,65(ca 1980),112, 1999:91(1933),104(1960),107,2000:83(1953), 2004:122(februari 1960),
Hagblom, Alfred, 1960:152, 1968:97(omkr. 1920), 1989:94 (början 1930- talet), 2002:112(omkring 1920),113(1933),114(1920-talet), 2004:110(1920- talet), 2005:61,
Hagblom, Kurt, 1985:2:40 (1940-talet), 1986: hela verket ett stort antal fotografier, 1991:81, 1993:31,44(1970),44(1948), 1994:80f(1954),118- 120(1970), 2002:115(1950-talet),
Hagblom, Staffan, 1964:35, 1966:175(1967),191(1967), 1967:50,56, 1968:53, 1979:II, 1986:enstaka fotografier,
Hallin, Ove, 2005:155(1989/90),

Hagman, Staffan, 1966:89(1967),119(1967)
Hammar, Olle, 1983:52,
Hammarlund, Hertha, 2002 :112 (1890-talets slut),
Hansen, Axel V., 1942/43:61, 2002:113(två porträtt omkring 1870), Hansen, E., 2002:116(1860-talet),
Hansson, Lennart, 1989(omslag) ,1993(omslag),1995:77,82,98- 100,117f,1997:71(1960-talet),2002:omslag,37,
Hellquist, Thomas, 2012;:8 (2012),9(2012),14, 21(2012), 49(2012), 53(2012),67(2012), 71( tre foton 2012), 75(2012), 98 (2012), 109(2012), 110(2012), 111(2012), 113(2012), 114 (två foton 2012), 115(2012), 123(2012),129(2012),133(2012), 137(2012),145(2012),171( två foton 2012),172(2012),173(2012),175( två foton 2012),182(2012),183(2012), Henriksson, Ernst, 2011:217,
Holm, Thure, 1981:80(1941),
Holmgren, Carl Axel, 2000:78,
Holub, Ludec , 1985:2:25,
Hoppe, Joh:s, 1962:37(1900)
Hultzén, Gösta , 1952:106,1959:81, 1977:62,1985:2:34,1993:73(1960-talets början), 2003:77(slutet av 1930-talet),
Ingers, Ingemar, 1962:55,1970:17(1929),23(1929),24(1929),27(1929), 33(1929),49, 51(1939), 53(1929),61(1929),
Jansin, Sten, 2011:249,
Jensen, Sten, 2003:68(1944),
Johnson, Julia, 2002:116(1890-talet),
Jonn, Lina, 1934/35:75,,1954:35,71, 1970:45(1897),1978:14(1901), 1983:41, 1991:8(1892) ,69(1897), 71(mitten 1890-talet), 2002:59(1890-talet),60(förste maj 1892 eller 93),62(1893),
Jonn, Maria, 2002:116(1900-talets början), 116(mellan 1896 och 1899), 120 (1900-talets början),
Jonsson, Rune, 2008:126(1989 fyra ),
Jönsson, Lennart, 2012:88 (två foton), 89(fyra foton),90,91,187,
Karlsson, Bengt , 1993:33,
Karlsson, Lars Olov, 1999:91(1966),
Karud, Olle, 1981:88(1950-talet),
Korfitzen, August, 1954:11,17,65, 1993:86, 2002:43,44(ca 1888),45(mellan 1876 och 1885),
Kolmodin, Lars, 1937:52,
Kristiansen, Ingemar D., 1993:33, 1994;70(1950),79(1954),92(1958),107(1966), 130 (1978),140 (1982),1491986), 157(1990), 2004:9(2002),11(2003),13 (2004), 15(2002), 17(2003),19(2003), 21,23,25(2003), 27(2002), 29(2002), 31(2003),33(2003),35(2003), 37(2002) ,39(2002),41(2004),43(2002), 45(2003), 47(2004),49(2002),51 (2003),53(2002), 55(2004),57(2003),59(2004), 61(2002), 63(2003),65(2003), 67(2002),69(2003), 71(2004),73(2004),75(2003),77(2002),

79(2004),81(2002), 83(2002),85(2002) ,87(2003),89(2003), 91(2004),93(2002), 95(2003), 97(2002), 99(2003),101(2003),103(2002),105(2003),107(2003),109(2003),111(2003),113( 2004),115(2003),117(2003),119(2003),121(2003),123(2003),125 (2002), 127(2004),129(2002),131(2002),133(2003),135(2003),137(2002),139(2003), 141(2003),143(2002), 145(2002),147(2002),149(2004),
Körner, Magnus Peter, 2002:42,
Lamke, Birger, 1994:55(1934),
Larsson, Björn , 1977:112 (februari 1964),1994:148 (övre bilden 1982), Lasson, Urban , 1969:71,75,
Lewan, Bengt 1970:50(1952),57(1952),58(1952),
Liljeroth, Erik 1993:94(1970-talets början), 2006:6(1950),134 (1950),
Linde, Herm. (Lübeck) 1960:57,
Lindeberg, T., 2010:85(1961),66(omkring 1970), 86(omkring 1970), Lindegren, Ebba, 2002 :124, (omkring 1930),
Lindgren, Bernt August, 1921:6; (1860-talet), 15(1860-talet),27 (1860-talet), 1926/27:44(1870-talet),1934/35:65 (1870-talets början),71,73(1870- talet),1944:17(1870-talet), 1951:59,65,1953:100,1954:39,55,57, 1956/57:13, 1959:39,41,45,65, 1961:11,1962:47, 1969:14(1870-talet),1975:12(1870-talet), 1977:30, 1982:24(21.3.1888).1991:47(slutet 1800-talet), 2002:46(sannolikt 1870-talet), 49(sommaren 1894),50(1890-talet),51(1868-70),51(1890-talet), 51(1870-talet), 2004:8(1868), 58(1870-talet),130(mars 1888),136(början av 1860-talet),148(1890-talet),
Lindgren, Erik , 1999.105(1961),
Lindgren, Nils, 1999:100,102,
Lindström, Per, 1994:112(1966), 125-129(1974),131-139(1978),141(1982), 143-147(1982), 148 nedre bilden(1982) 150-156(1986),158-170(1990), 2003:35-47,49-53,81-101 (samtliga foton tagna omkring 2003), 2011:2-199, 206,223, 224, 227,229, 242f,261,268f,
Lingsell, Paul , 2002: 124(1934),
Linnström, Einar, 1977:30(1887),
Linnström, Evald, 2002:125(1915), 2004:30(1931), 34(1934),
Ljungdahl, Aug. , 1962:29,1967:27,
Ljungdahl, Folke, 2002:125(7.6. 1897),2003:22(början av 1900-talet),54(april 1901), 2011:212,(1907).
Lundh, Peter P.1983:46(1800-talets slut),
Lundius, 2002:128(1860-talets mitt),
Lundkvist, Berne 1997:83,85,110,139,145,154,156, 163,173,182,190, 2005:215,
Lundquist, Anders 1999:omslag, 4(1987),17(1999),56(1995), 63,74,106(1987),108(1993), 110(två bilder 1982),111(1982 2 bilder),112(två bilder 1983 och 1986), 117(1971), 119(1999),120(1999), 122(1997), Lundqvist, Tyra, 2002:89 (1940-talet),

Löfgren, Claes 1974:147(1982),
Löfqvist, Tomas, 2011:231,
Mattsson, Otto, 1928 ett antal foton 1931:9,11,13,15, 17,19,21,23,25, 27, 29,31,33,35, 1934/35:31,61-63,,75, 1936:2,9,17,25,29, 31,33,37, 41,49,51, 53,57,59, 61,63,,65,69,73,77,
Menander, Gunnar, 2012:54(2011),
Molin, Torbjörn, 2008:46,
Mongs, Lars 1997:100(1970-talet),
Mårtensson, Anders W.(1970), 1970:59(1962),
Mårtensson, Jöns 1953:81,1962:21,33, 1966:73(ca 1905) 1977:55(början 1900- talet),57(början 1900-talet),60(1910), 1979:VI,1983:58(1896), 2002:73(1896), Nelson, Cecilia, 2012:65(2012),189(2012),190(2012),191(2012),
Nelson, Claes, 2012:143(2012),161(2012),162(två foton 2012),163(2012), Nilsson, Alfred B., 2008:66(1903),
Nilsson, Björn, 2005:207 (1997),
Nilsson, Ingvar 1997:161(1992), 2011:4,5,240,
Nilsson, Lorentz, 2002:58(1890-talet),
Nilsson, Maria, 2011:230,231,232,237,238,239,
Nordén, Jan, 2008:40,68,91,94f,96,100, 110,113,128(2007),130f (2001),142,148,151,
Norman, Olof, 1980:163,
Ohm. Heinrich, 1954:53,58, 2002:53(1860-talet),54(1860-talet),54(1860-talet), Ohm, Otto, (vykort 1912) 1978:129,1994:33 (1920),50(1928), 52(1928), 54(1934), 68(översta bilden 1946),1999:37,
Olsson, Bert, 1999:6(1981),
Olsson, K.G., 2008:92(1993),94f(1985),
Olsson, Ingvar, 2003:33(efter 1923),
Olsson, Olle, 1986 enstaka fotografier
Olsson, Pär Axel, 1968:105(1924),
Olsson, Titti, 2011:258,
Persson, Erik, 1934/35:45,
Petersson, Ragnar, 1964:161,
Pettersson, Otto, 2002:54(1870-talet),55(1873),55(1870-talet),55(1870- talet),58(1874), 2010:46(ca 1875),
Piil,C.F.(1894), 2002:74(1894),76, 76(omkring 1890),
Priedits, Arnolds 1999:104(1957),
Priedits, Janis 1999:19(1964),96(1969),100(1969),101(1964),118(1974),
Prytz, Lennart, 2005:75 (två bilder 1968 och 69), 76 (tre bilder 1970,71 och 72), 85,87,88,89,124 (2 bilder 1976),160(bild),181,186,190 (1992),202, 203, 220f,223,
Prytz, Ulla, 2005:75 (två bilder 1968 och 69),76(tre bilder 1970,71 och 72),85,87,88,89,124(2 bilder 1976), 160(bild),178,181,186,190(1992),202,203,220f,223,

Rahmn , Albert Wilhelm, 1968:83, 1977:66(början 1900-talet), 1991:18(början 1900-talet), 69(början 1900-talet),76 (början 1900-talet),1992:38(omkring 1918), 1999:49(1901), 72(1918), 2002:79(1900-talets början),80( omkring 1910),80(1910-talet),80(1918), 81(1907), 2002:120(1910-17),121(1910-17), 2003:27,67(början av 1900-talet), 2004:50(1907), 2010:123(ca 1910), 165(ca 1910),
Reis, Lars, 2010:81(omkring 1970),
Rosén, Bengt 1999:114(1988),
Rubin, Helge, 2005:168(1996),215,
Ruona, Kennet, 2008:116,119f,
Rössler-Rosenberg, Ingegärd, 2012:78,81,82,
Schlyter, Thomas 1993:81(början av 1970-talet),1997:92(två foton 1983 respektive 1984), 95,96(1983),102(2 bilder 1981 och 1988), 2010:19(1990), Schneider, Julius, 2012:79(ca 1870),
Schrewelius, Bodil, 2012:117 (1993),118(2011),119(2012),120(2012), Sjöberg, K.A., 2002:58(1884),58(1880-talet
Steen, Roland, 2005:201,
Stensson, N., 2004:66(början av 1900-talet), 2010:26(1922),
Ståhl, Erika, 2012:omslag, 1, 57(2011),59(2010),97 (2011),99 (2011),101 (2012),102 (2012),103 (2012),124(2012),125(två foton 2012),127(2012),128(två foton 2012),131(2012),132 (två foton 2012), 135(2012),139(2011),140(två foton 2011),141(2011),147(2010),148(2010),149(2010),175(2012),176(2012),177(två foton 2012),185(2012),
Ståhl, Solveig, 2012:135(2012),
Thordeman, Ulf, 1950:46, 1960:184, 2010:50(1946),
Thüring, Nelly, 2002:76(två porträtt från början av 1900-talet),
Tykesson, Anna , 1993:43 (1930-talet),100(1920), 2002:83(1930- talet),84(1940-talets början),
Tägil, Tomas , 1997:14,31,33(1997),46(1996),50(1996), 51(1996),90(1996), 104(1997), 113(1996),118(1996),127(2 foton 1975 och 1981),143(1997), 151(1996),154,156(1996), 160, 165(1996), 171(1996),176(apri1997),180(1997), Wadenbäck, Cecilia, 2012:47,
Wahlöö, Claes , 1969:27,1972:87,90, 1993:95(1990),1995:69, 79,109(1970- talet),1997:23(1.11.1978),56(1977),2002:6, 2003:21(1971),65(1971), 2009: många fotografier i hela verket, 2011:215,229, 2012:62(2012),154(1964), 195(2012),
Wahlöö, Waldemar , 1973:13, 1979:18,22,26, 1997:23(27.9.1936),25(1944), 1999:47,88, 98, 2002:137(7.5. 1945), 2011:218,220, 2012:153 (1942), 155(1942),156(1947), 157(1942),
Wedin, B. , 1948/49:139 , 1999:98,
Westrup, Lars, 1972:96f 1980:69,70,97,157,161,162, 164,165, 166,167,168,1983:13,16-18,26,67-74,1985:2:12,1991:omslag,10,
Widing, Peter 1994:162 överst till vänster (1990),

Vifot, Bror-Magnus, 2007: ett antal foton, Wiking, Albert, 2008:102,104f,
Wilke, Helge 2000:59(1932),
Voitkans, Peter, 1994:123 nedtill (1970), Åhlander, Carla, 2000:136f(2000), Åhlander, Lars, 2000:127,130,