Register över illustratörer, som ej är fotografer i Gamla Lunds årskrifter fram till år 2012

Abildgaard, Sören, 1920:14(teckning från senare hälften av 1700-talet),. (ritning 1753) 1971:19,

Adrian-Nilsson, Gösta , ”GAN”, 1991: 6(blyertsteckning 1913), 90(målning 1926),omslagets baksida, ” (oljemålning 1915), 1998 (omslag), 2003:74,75, 2008:15(1915), 85(1928-29 olja),

Alfredsson, Hans, 1994:15 (karnevalsaffisch 1954 tillsammans med Carlgösta ”Lutter” Wistrand),

Almquist,Ansgar, 1992:85(skulptur),

Anchert,John,, 2012:33(typritning),

Andersson, Einar , 1992: 43(akvarell),92(karikatyr 1948),95(karikatyr), Andersson, S.A , , 1921:10 (teckning omkr. 1865), 1934/35:73(teckning 1865),. 1944:41(teckning omkr. 1865),

Andersson, Sven, 1963:26(akvarell),37(litografi), 1977:31(träsnitt), 1978:42(teckning 1873), 1982:86(oljemålning 1850-talet),

Andreas, 1990:17(karta 1669), 1996:222(karta 1669),

Andrèn, Anders, 1985:2:19(nivåkarta),

Anjou, Sten, 1920:18(skiss),

Antonsson, Oscar, 1985:2:41(vinjett 1 maj 1923),), 1992:27(karikatyr), 30(karikatyr), 32 (karikatyr),56(silhuett), 108(silhuett), 131(silhuett),1994:74 (förslag till karnevalsaffisch 1950), 2008: omslag (detalj av silhuetter 1925),

Arvidsson, A.A. 1926/27:31(litografi),1934/35:68(litografi 1800-talets början), 1974:8(färglagd gravyr),1975:100(färglagd gravyr omkring 1829),

Bagger-Jörgensen, Lars Olof, 1990:91(karta 1909-1910),

Bennet, Carl Stefan, 1952:21 (teckning),1953:28 (blyertsteckning) 29 (blyertsteckning),

Berg, Björn, 1997:37(teckning 21.9.1952),

Bergendahl, Gunnar 1994:11 (karnevalsaffisch 1928),

Berger, Johan Christian 1929:försättsblad (pennteckning 1847), 1975:75,(teckning 1847),

Bergman, Jean, 1939/40:114f(karta 1704),1972:62(karta), 1980:13(karta), 1985:2:29(karta 1704),1989:29(karta 1704),1990:23f(karta 1704), Bergman, Johan,

Bergström, Endis, 1992:48(oljemålning),69(kolteckning),

Billgren, Ola, 2008:46(1969 olja),79(1990 olja),

Billmark,Carl Johan, 1921:7(litografi 1852),1944:19(litografi), Björkström, Eva, 2011:248(teckningar),

Blom, O. , 1987:41(ritning),

Blomberg, Per, 2012:165(teckning),

Blomqvist, Karin, 1985:2:24(teckning),

Blomqvist,Ragnar, 1937:22(plan),23(plan),52(plan),54(plan),1939/40:73(teckning), 1970:37(blyertsteckning),1985:2:omslag (Akvallerad tuschteckning 1972), 1985:2:42(akvarell 1945),47(akvarell 1917-19),50(blyertsteckning 1916),54(olja 1917),56(linoleumsnitt 1918), 59(linoleumsntt 1920),60(väggmålning 1946),66(skylt maj 1956),71(figur skuren i äppelträ 1972-73),

Boström, Jöns,1952:105 (teckning),

Bottalli,Leonardo, 1996:149(1676),

Brockdorff, S. von, 1990:107(karta 1934),

Broling, Gustaf, 2011:203(teckning) ,

Brunius, A.W.1939/40:75(uppmätesritning),

Brunius, C.G. ,1934/35:36(ritning), 57(ritning),1953:94,105,107,

Brunner, Eyvor, 2008:120(1975 olja),

Bruse, Peter, 1996:223,(karta 1680)

Bäckström, Holger, 1994:22 (karnevalsaffisch 1982 tillsammans med Bo Ljungberg Beck & Ljung),

Campenhausen, Bodo von, 2006:111(teckning),

Cardon, J. 1961:75(litografi),

Carl stenmästare, 1920:30(gravmonument från Löderup 1100-tal),

Carleman, C.G.V. , 1926/27:87(litografi1948/49:75 (teckning),1951:23 (litografi efter teckning) 1959:53(litografi),1963:33 (teckning),45 (teckning),1974:57-68(teckningar),

Charpentier, Holger, 1984:105,(oljemålning),

Cinthio, Maria ,1980:9(ritning),23(ritning),36(ritning), 41(ritning),43(ritning), 57(ritning), 67(ritning), 89(ritning),98(ritning),99(ritning),

Cochlan, John ,1999:9(arkitektritning),

Dahl, , Johan Christian Clausson 2002:12(laverad tuschteckning 1830-talet), Dahl, S., 1981:19f, (karta),

Dahlbergh, Erik. 1934/35:27(detalj av teckning), 1952:17 (teckning), 69(teckning), 1953:35, 1985:1:53(teckning), 1989:25 (teckning), 1996:6(teckning),15 teckning),36 (teckning), 40(teckning),43(teckning),45 (teckning),47(teckning),51(teckning),53-66(teckningar),70-72(teckningar),74-76 (teckningar), 83(teckning),104(teckning),109(teckning),120-122(teckningar), 124-126(teckningar), 128f (teckningar),133-136(teckningar),138 141 (teckningar), 144f(teckningar),151(teckning),154 (teckning),2001:19(teckning 1676),45- 47 (teckningar),51(teckning), 2003:59(teckning),

Dunér, Sten, 2008:126(1989 olja),126(1989 olja), 127(1989 olja),

Edelsvärd, A.W., 1967:19(ritning),26(ritning), 1999:22(ritning),25(ritning),

Ehrenborg, Anna ,(målning)

Ehrenstrahl, David Klöcker , 1996:omslag (målning),

Ekholm, Lars, 2008:138 (1995 skulptur), 141(tusch 1979),

Ekman, Sara Brita, 1992:55(teckning),

Emond, Martin, 2008:75(olja),

Engström, Albert, 1973:63(teckning)

Eriksson, Inga Karin, 2012:7 (frimärksserie 2005)

Eriksson, Liss, 1997:56(skulptur),

Eriksson, Nils 1955:7,(karta)

Erlandsson, Hans, 1920:18(teckning), 1960:11,(ritning),

Erlandsson, Katarina, 1994:18 (karnevalsaffisch1966),19(karnevalsaffisch1970),

Espman, Caspar Mag. 1958:6 ( karta),1965:79(karta),1966:68(karta),1980:13,1984;43(utsnitt ur karta 1784)1985:2:29(karta 1733),1990:30(karta 1781),33(karta 1783) ,34f(karta1783) ,39(karta 1784),41(karta 1784),42f(karta 1784),45(karta 1784),47(karta 1784),49(karta 1785),

Fogelquist, Jörgen, 2008:40,

Forslund, Jonas, 1963:57(skulptur),

Fraenkel,Liepman, 1958:81, (minatyr)

Fridberg, Ulf 1995:108(skiss 1994)),

Fürst, Carl Magnus (porträttmedaljong) 1984:26,

G. Alfred, 2001:53(zinkografi) 1869),

Gillberg, Johan. Lorens 1965:64 (karta), 1972:63(karta),65(karta), 1990:28f(karta 1763),

Gisborne, Lionel 1999:9(arkitektritning),

Gräns, A., 1920:11(modell av S:ta Maria Minor och stavkyrka),

Gustafsson, A., 1955:45 (karta)

Gustafsson, Gotthard, 1928:15(teckning),23(teckning), 1992:21(ritning), Gustafsson, Lennart, 1973:83(laverad teckning),

Gustafsson, Margit 1987:6,8,10,19,31,39,48f,51-54,64,75-79,81-85,89- 91,97,101,103 ,105, 114,116,124,127-129,133,142,177,195(teckningar),

Guttorp;Nils 1956/57 omslag (tuschteckning)1960:omslag (tuschteckning),1964: omslag (tuschteckning)

Gyllenborg, Cerl ( C.D) .1990:53(karta 1793),

Gyllenborg, J.L. 1985:2:29(karta 1793),

Gyllenstierna, Malin f. Crafoord 1961:63(oljemålning),

Hagström, Carl Peter 1990:59(karta 1801-1802),

Hansen, L. 1961:83 (oljemålning),

Harald, Folke 1987:179(målning),

Haraldsson, Johannes (ritning) 1953:72, 74 (ritning),1963:11 (ritning),1965:101(ritning), 102(ritning), 105(ritning),108(ritning),1971:66(ritning 1796),127(ritning),

Hedenskog,Otto ”Otto Wilhelm” 1987:138(teckning),

Hellquist, Thomas, 2012;4 (karta),

Hesselgren, Johan, (ritning) 1953:51,54,

Hill, Carl Fredrik,, 1934/35:56(ritning), 2008:78(1873 olja),

Hjelmqvist, Greta, 1992:66, (silhuetteckning 1920-talet),

Hogenberg, Franz , 1934/35:7 (kopparstick)9(detalj av kopparstick), 1946:4 (kopparstick), 1985:2:24(kopparstick), 1989:22(kopparstick), 2001:40f (kopparstick), 2010:171, 2011:19(kopparstick),

Holmberg, Barbro ,1980:125(teckning),126(teckning),

Holmbergson, Johan, 1989:37(teckning 1828),

Holmstedt, Victor, 2012:78( väggmålning ca 1910), 82 ( två väggmålnungar ca 1910),

Hårleman,Carl Gustaf , 1934/35:33(ritning), 41(ritning), 1959:25(plan), 1971:65(plan),1972:40 (ritning),1985:2:27(karta),

Hägerdal, Rie, 1995:108(teckning), 2008:114(akvarell 2007),

Jakobsson, August .Bernhard, 1937:7(detalj av karta), 1967:32(karta),1977:2(karta),1980:12(karta),1984:43(utsnitt ur karta 1907),1990:83 (karta 1896),87(karta 1907),

Jensen, Christian Albert , 1975:73 (teckning 1820)

Jensen-Carlén, Carl , 1994:omslagets baksida ( förslag till karnevalsaffisch 1946),

Johansson, Håkan 1994:24 (karnevalsaffisch 1990),

Johansson, Johan, 2008:60(1940 olja),67(1928),70(1915),

Junggren, Påhl, 1963:51 (ritning),52(ritning),

Jungner, Dag , 1992:107(karikatyr),

Jönsson, Brita, 2008:100,

Jönsson, Fritz, 1990:115(karta 1940),

Karthern, M.S., 1959:63 (karta),1971:58(ritning 1826),1975:82 (karta 1812), Kastman, A lexander , 1934/35:37(ritning),1971:40. (ritning),60(. (ritning), Kleen, John af 1992:136 (litografi 1820-talet),

Klercker, Brita af, 2008:80(1977 olja),

Knock, J.M. 1965:107 (ritning),

Knutsson, Johan 1926/27:70(litografi 1830),77litografi (omkring 1830), 1944:11(pennteckning 1830-talet), 1945:49(litografi 1830, 1951:27 (litografi),

Kolmodin, Lars 1937:52(ritning),

Krafft,Per d.y., 1951:49 (oljemålning),

Krebs, Fredrik, 1956/57:47 (olja ), 1981:47(olja ), 2008:20(1906 olja),

Krüger, Albert, 2008:71(1927 olja),

Kull, Herman, 1989:85(karta 1882),

Körner, Magnus Peter, 1951:9(litografi), 1974:35(litografi)

Landquist, P.O., 1990:72f (karta 1866),

Larsson, J.M. 1990:75(karta 1870),7 9(karta 1883),

Larsson, Åke Waldemar 1976:75(goache 1970),

Laufersweiler, Kristoff, 2011:246-67 (perspektivskisser 2010),

Leide, Arvid, 1965:17(teckning),

Lemke, Johan Filip, 1989:26(målning), 1996:4(målning),

Liedbeck, Lars, 1965:21(karta),27(ritning),99(planritning),

Liljegren,Johan Gustaf , 1926/27:59(akvarell 1815),1945:65(akvarell ca 1815),

Liljemark, Christer 1994:20 (karnevalsaffisch 1974),

Lindqvist, Axel Hjalmar ”Ritis”, 2008:74,

Lindroth, David John 1963:53 (akvarell),

Ljungberg,Bo, 1994:22 (karnevalsaffisch 1982 tillsammans med Holger Bäckström Beck & Ljung),

Ljunggren, Gustaf, 1990:68f(karta 1853),

Lundberg, Ch. 1953:86 (ritning), Lundbohm-Reutersvärd, Britt, 2008: (1947 olja), Lundquist, Holger M., 1994:16 (karnevalsaffisch 1958), Lundquist, J., 1978:31, (skiss 1867),

Lundquist, Svante 2000:118-121 (arkitektritningar)

Lundquist, Yngve 1997:138(skiss),141(arkitektritning 1984),

Löfgren, N.I. 1990:63(karta 1821),

Löfmark, Johan Mathias . 1966:110,(karta),1990:67(karta 1837),

Lönegård, Petter1996:68 ( bataljplan),112(bataljplan), 117(bataljplan), 132(bataljplan), 137(bataljplan),143(bataljplan),1998:54-57(kartor),154f(karta), 2001:11,17,21,24f,39,50,55,58,62,66,75,79,

Löwegren, Johan Fredrik 1945:29(målning),

Magnus, Carl, 2003:93(skulptur), 2008:110(litografi 1979),113(serigrafi 1985), Malmeström de Laval, Tamara, 2008:152(2007 akryl på duk),
Malmgren, Bertil, 1994::1 (Karnevalsaffischförslag 1946)
Manner, Lisa D., 2008:132(2007 flache och olja på duk),135(2007 olja på duk), Manner, Mariana, 2008:136(1998 olja på panná),
Marsvik, Wiggo, 2005 159,(teckning),
Martin, Elias, 1971:107 (kopparstick 1782),
Martin, Johan Fredrik, 1948/49:51, (kopparstick),1958 omslagsbild (kopparstick),25 (kopparstick),1971:107 (kopparstick 1782),
Mejer, Johannes, 1939/40:95(karta),1990:13(karta),
Menlös, Daniel 1934/35:33(ritning),
Molander, Mait, 1980:125(teckning),126(teckningar),
Myllenberg, Birger, 2012: 30 (typritning 1924)), 41 (typritning 1924), Mårtensson, Jöns, 1979:XV (målning), 2002:41(teckning), 2010:129 (bakgrundsteckning),
Möller, G., 1961:61 (teckning)
Mörner, Hj. ,1948/49:52 (färglitografi),
Naeringh, , Olof 1990:21(karta 1688),
Nilsson, Anders, 2008:22(olja 1922),
Nilsson, Axel, 1955:11 (karta)
Nilsson, Louis, (vykort teckning 1902) 1978:106,
Nilsson, N.P., 1955:49 (karta)
Nordlind, Gösta, ”Koffert” 1994:12 (karnevalsaffisch 1934),
Nordquist, P., 1948/49:53, (litografi),
Norlind, Ernst, (vykort teckning 1902) 1978:105, 2010:171,
Nyström, Axel, 1934/35:59(ritning), 1953:87,88 (planritning), 93(planritning),96(planritning) 101 ,
Nyström, Helmtrud, 2008:142 (1996 färgetsning),
Ohlsson, Pär Axel , (vykort teckning 1902) 1978:105, Olavius, Christian , 1955:4 (oljemålning),
Olsson, Anders 1999:44(ritning 1991),
Olsson, Lars , 1994:17 (karnevalsaffisch1962),
Olsson, Pår-Axel, 1939/40:122f (uppmätningsritning),
Olsson, Sölve, 2008:96(1997 olja),99(1995 akvarell),
Pabst, Gustaf , 1977:52(litografi),
Palm, Gustaf Wilhelm, 1926/27:16(akvarell 24.12. 1830), 17(akvarell 1830), 1934/35:67 (akvarell 1800-talets början), 1948/49:83 (akvarell), 1951:61 (litografi), 1959:47 (akvarell), 1974:6(teckning),19 (akvarell), 1975:84 (akvarell 1873), 2008:63(akvarell och gouache 1828),
Palmcrantz, V., 1955:81 (karta),1959:69(karta), 1966:111(karta), 1970:10(karta),46(karta), 1990:77(karta 1875-1876),
Palmstedt, Erik, 1952:43 (teckning),
Persson, Arne, 1974:37(gouache),
Pettersson, Gustaf , (GP) 1992:44(karikatyr),54(karikatyr),62(karikatyr), 75(karikatyr) , 87(karikatyr 1924),90(karikatyr) 132(karikatyr),135(karikatyr) , 1994:10 (karnevalsaffisch 1924),
Ploski, Andrzey, 2008:148(2007 akvarell och bläck) 151 (2007 (akryl), Prytz, Lennart & Ulla, 2005:111(teckning),
Quennerstedt, August, 1934/35:69(akvarell), 1944:27(pennteckning), Radner, Stig , 1994:14 (karnevalsaffisch 1950),
Rehn, Jean Eric, 1934/35:43,(kopparstick),
Reutersvärd, Oscar, 1983:omslag(utställningsaffisch)
Richardt, Ferdinand , 1934/35:13(litografi),15(litografi),
Richter, C.F., 1974:17(oljemålning),
Roos, L.H. 1961:81 (lavering och akvarell)
Roth, Magnus, 1990:78(karta 1878),79(karta 1883),
Roth,Martin David, 1958:31 (oljeporträtt), 1961:71(oljemålning), 1963:49(oljemålning), 1971:114ff (skiss),115?(akvarell),117(målning 1790),119(akvarell),
Rundbäck, Abraham, 1944:43(skiss), 1947:37 (skiss),
Runberger, Svante 1987:55(ritning),
Rybeck, Otto(byst) 1978:96,
Rydstern, Mats, 2008:144(2001 olja),146 f (2003 olja),
Röhl, Maria 1961:75(litografi),1975:76(teckning 1841),1984:19( färglagd pennteckning i M. Röhl-stil)
Samuelson, Sten 1997:86(skiss),109(skiss 1968),
Sandberg, Johan Gustaf, 1961:79 (oljemålning),
Sanderberg, Martin, 1967:14(ritning),21(ritning),38(skiss),49(skiss),
Schelin, Carl, 1930:8 (karta 1835),
Schelin, Samuel Jakob, . 1959:59(karta),1974:11 (karta), 1990:71(karta 1856), Schenmark, Nils, 1971:71(ritning 1765),75(teckning),
Schiöning, Anders , 1990.21(karta 1688),
Schlyter.Ann , 1999:124(teckning),
Schonberg, Torsten, 1948/49:37, (teckning),
Schulzen, Johan Christoffer, 1990:51(karta 1788),
Simienowicz, Kazimierz , 1996:29(1676),99(1676),101(1676),
Sjöborg, Nils-Henrik, 1990:65(karta 1800-talets början),
Sjöstedt, Ernst, 1979:28, teckning, 1991;78(karikatyr 1912)
Sjöström, Henrik, 1963:77(ritning),
Sköld, Gustav Ambrosius, 1994:9 (karnevalsaffisch 1920))
Sommar, Per, 1958:19 (akvarell), 1985:1:88(akvarell 1760-talet),
Sten, Anders , 1973:55(teckning), 1992: 60(teckning 1928), 1994;11 (karnevalsaffisch 1928), 13 (karnevalsaffisch 1946),78(teckningar 1950), Stjernquist, Berta, 2007:13(teckning),
Stäck, Josef , 1922:17(blyertsteckning med sepialavyr omkring 1850),. 1937:11(akvarell 1840),(akvarell omkring 1849), 1945:81, 2008:65(1832 eller 33 olja),
Sundevall, Carl J.,
Sundström, Lotta,
Sundström, Åke,
Sundvall, Carl Fredrik, 1934/35:51 (ritningar), 1963:12 (ritning), 23(ritning), Svenbro, Annika, 2008:122,124,
Söderström, Mikael ( Micke) , vykort teckning 1912) 1978:126,
Thaarup, Gustaf, (vykort teckning 1908) 1978:123,
Trotzig, Ulf , 1967:50(akvatint),
Trulson, Anders , 1958:81(oljeporträtt), 2008:68(1904),69(1903 olja), Wahlman, Lars, 2012;18(typritning 1905),
Walberg, Sven, 1975:7(oljemålning),1979:35(oljemålning),
Wallander, Johan Wilhelm, 2008: 11, (olja 1858),
Vedel, Anders, 1946:51(kartskiss),1980:27(kartskiss),
Welander,P.O., 1945:73(ljusstakar av tenn)
Wennström, Magnus, 1990:111(karta 1937),112f(karta 1937),
Werstam, Lars, 1994:23 (karnevalsaffisch 1986),
Wetter, Carl, 1932:27(tuschteckning),28f ((tuschteckningar), 32(tuschteckning),(bilaga) 13 tuschteckningar),
Wiblingen, Fredrik Adolf , 1990:57(karta 1799),61(karta 1804),
Widerberg, Arvid, 2008:2(olja på duk 1966),
Wistrand, Carlgösta ”Lutter” 1994:15 (karnevalsaffisch1954 tillsammans med Hans Alfredsson),
Vitestam , Håkan, 1994:21 (karnevalsaffisch 1978),
Wremp, Magnus, 1989:32 (karta 1799),
1963:65(teckning), 1997:150(skiss 1986),
1989:72(teckningar 1950),
Vänttinen, Jukka, 2008:88,(grafik), 89(två grafik 2008 och 2005), Zettervall, Folke, 1967:37(ritning),42(ritning),43(ritning),45(detaljritning), Zettervall, Helgo, 1996:175(ritning),
Öhman, Axel, 1990:101(karta 1922),
Öhrström, A.D.W. 1967:5(litografi),
Östberg, Ragnar, 2012:19(typritningar 1905),
Östergren, Gerda, 1950:10 (akvarell),