Tidigare styrelser Föreningen Det gamla Lund

Konstituerande möte på Grand Hotell 27 april 1918 o styrelsemöte 10 maj

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin, suppl
Otto Rydbeck
Arthur Stille, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 28 maj 1919 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
Otto Rydbeck, suppl
Arthur Stille, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 15 maj 1920 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
Otto Rydbeck, suppl
Arthur Stille, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 27 maj 1921 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
Otto Rydbeck, suppl
Arthur Stille, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 1 juni 1922 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
A Olsson, suppl
Otto Rydbeck, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 16 maj 1923 på Industrirestaurangen

Carl G Björling
Gunnar Carlquist
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
A Olsson, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 9 maj 1924 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
A Olsson, suppl
Otto Rydbeck, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 18 maj 1925 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
A Olsson, suppl
Otto Rydbeck, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 26 mars 1926 på Historiska Museet

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
A Olsson, suppl
Otto Rydbeck, suppl
Lauritz Weibull
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 8 november 1927 på Industrirestaurangen

Carl G Björling, ordf
Gunnar Carlquist, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson, suppl
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 25 oktober 1928 på Konstmuseet

Gunnar Carlquist, sekr
H Grönkvist, suppl
eorg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Gustaf Valby, suppl
Ewert Wrangel
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 17 september 1929 på Industriresturangen

Gunnar Carlquist, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Gustaf Valby, suppl, v sekr
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 30 oktober 1930 på Industriresturangen

Gunnar Carlquist, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Gustaf Valby, suppl, v sekr
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 23 november 1931 på Industriresturangen

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 27 november 1932 på Industriresturangen

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 11 november 1933

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 13 november 1934

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 8 november 1935

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 11 november 1936

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 22 oktober 1937

Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, suppl, sekr
H Grönkvist, suppl
Georg Karlin
N Lundahl, suppl
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 5 november 1938

Ragnar Blomqvist, adj
Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, adj, sekr
H Grönkvist, adj
Georg Karlin
N Lundahl, adj
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 24 november 1939

Ragnar Blomqvist, adj
Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, sekr
H Grönkvist, adj
N Lundahl, adj
Fredrik Montelin
AF Olsson
Otto Rydbeck
Ewert Wrangel, ordf
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 26 november 1940

Ragnar Blomqvist, suppl
Gunnar Carlquist
P Larsson, stadens repr
H Grönkvist
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 24 november 1941

Ragnar Blomqvist, suppl
Gunnar Carlquist
Hans Erlandsson, sekr
H Grönkvist
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
P Larsson, stadens repr
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 23 november 1942

Ragnar Blomqvist, suppl
Hans Erlandsson, sekr
H Grönkvist
Sven T Kjellberg
P Larsson, stadens repr
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 22 november 1943

Ragnar Blomqvist, suppl, kassör
Hans Erlandsson, sekr
H Grönkvist
Sven T Kjellberg
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 20 november 1944

Ragnar Blomqvist, suppl, kassör
Hans Erlandsson, sekr
H Grönkvist
Sven T Kjellberg
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 26 november 1945

Torsten Andrée, suppl
Ragnar Blomqvist, kassör
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 26 november 1946

Torsten Andrée, suppl
Ragnar Blomqvist, kassör
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
CM Ryberg, suppl
Otto Rydbeck, ordf
Magnus Wennström
Theodor Wåhlin


Årsmöte den 25 november 1947

Torsten Andrée
Ragnar Blomqvist, ordf
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
Carl Werner Lindström, suppl
Yngve Löwegren, suppl
CM Ryberg
Otto Rydbeck
Sigfrid Svensson, suppl
Magnus Wennström


Årsmöte den 22 november 1948 på Industrirestaurangen

Torsten Andrée
Ragnar Blomqvist, ordf
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
Carl Werner Lindström, suppl
Yngve Löwegren, suppl
CM Ryberg
Otto Rydbeck
Sigfrid Svensson, suppl
Magnus Wennström


Årsmöte den 21 november 1949 på Industrirestaurangen

Torsten Andrée
Ragnar Blomqvist, ordf
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
P Larsson, stadens repr
Carl Werner Lindström, suppl
Yngve Löwegren, suppl
CM Ryberg
Otto Rydbeck
Sigfrid Svensson, suppl
Magnus Wennström


Årsmöte den 31 mars 1950 på Industrirestaurangen

Torsten Andrée
Ragnar Blomqvist, ordf
Hans Erlandsson, sekr
Sven T Kjellberg
Carl Werner Lindström, suppl
Yngve Löwegren, suppl
CM Ryberg
Otto Rydbeck
Sigfrid Svensson, suppl
Magnus Wennström


Årsmöte den 30 mars 1951 på Industrirestaurangen

Torsten Andrée
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Hans Erlandsson
Sven T Kjellberg
Arvid Lindau
Carl Werner Lindström
Yngve Löwegren, sekr
Tage Nilsson, suppl
Otto Rydbeck
Sigfrid Svensson
Magnus Wennström


Inga anteckningar 1952 o 1953


Årsmöte 12 mars 1954 i Carolinasalen, Kungshuset

Torsten Andrée, stadens repr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Arvid Lindau, v ordf
Carl Werner Lindström, suppl
Yngve Löwegren, sekr
Tage Nilsson
Per Persson, suppl
Sigfrid Svensson
Magnus Wennström


Årsmöte 22 mars 1955 i Carolinasalen, Kungshuset

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Arvid Lindau, v ordf
Carl Werner
Per Persson, suppl
Tage Nilsson, suppl
Sigfrid Svensson
Magnus Wennström


Årsmöte 10 april 1956 på restaurang Åke Hans

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Arvid Lindau, v ordf
Carl Werner Lindström, suppl
Tage Nilsson
Per Persson, suppl
Sigfrid Svensson


Årsmöte 10 april 1957 i Carolinasalen, Kungshuset

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe
Sven T Kjellberg, suppl f stadens representant
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Arvid Lindau, v ordf
Carl Werner Lindström, suppl
Tage Nilsson
Per Persson, suppl
Sigfrid Svensson


Årsmöte 17 april 1958 på restaurang Åke Hans

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Arvid Lindau, v ordf
Carl Werner Lindström, suppl
Tage Nilsson
Per Persson, suppl
Sigfrid Svensson


Årsmöte 14 april 1959 på restaurang Åke Hans

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck, suppl
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe, v ordf
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Carl Werner Lindström
Yngve Löwegren, suppl
Tage Nilsson
Per Persson, suppl
Sigfrid Svensson


Årsmöte 22 april 1960 på restaurang Åke Hans

Torsten Andrée, stadens repr
Simon Bengtsson, sekr
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Eiler Graebe, v ordf
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Carl Werner Lindström
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Per Persson
Elsa Wigh


Årsmöte 18 april 1961 på restaurang Åke Hans

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Sven T Kjellberg, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Elsa Wigh, sekr


Årsmöte 5 april 1962 i Vita huset, Kulturen

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Elsa Wigh, sekr


Årsmöte 24 april 1963 i Vita huset, Kulturen

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Elsa Wigh, sekr


Årsmöte 10 april 1964 i Vita huset, Kulturen

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Hugo Leinert, kassaförvaltare
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Elsa Wigh, sekr


Årsmöte 1 juni 1965 i församlingshemmet Petersgården

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask, sekr
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Folke Jönsson, kassaförvaltare
Hugo Leinert
Yngve Löwegren
Tage Nilsson


Årsmöte 24 maj 1966 i Vita huset, Kulturen

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask, sekr
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eiler Graebe, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Hugo Leinert
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Åke Rehnberg, skattmästare


Årsmöte 18 april 1967 i Västerkyrkan

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask, sekr
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Eric Narsjö, v ordf
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Hugo Leinert
Yngve Löwegren
Tage Nilsson
Åke Rehnberg, skattmästare


Årsmöte 4 april 1968 i Vita huset, Kulturen

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Gunnar Brime, v ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Anders W Mårtensson, sekr
Tage Nilsson
Henning Nord
Åke Rehnberg, skattmästare


Årsmöte 20 april 1969 på Stadsbiblioteket

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Anders W Mårtensson, sekr
Henning Nord
Åke Rehnberg, skattmästare


Årsmöte 20 april 1970 på nya Stadsbiblioteket

Torsten Andrée, stadens repr
Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf
Gunnar Brime, v ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f stadens repr
Anders W Mårtensson, sekr
Henning Nord
Åke Rehnberg, skattmästare


Årsmöte 15 april 1971 i Vita huset, Kulturen

Olof Ask
Gillis Björck
Ragnar Blomqvist, ordf t 2/11
Gunnar Brime, v ordf
Torsten Böckman
Sture Falk
Ingemar Ingers, supl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr fr 15/4
Hampus Lyttkens, ordf fr 2/11
Anders W Mårtensson, sekr t 15/4
Henning Nord
Åke Rehnberg, skattmästare
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 18 april 1972 i Vita huset, Kulturen

Olof Ask
Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Torsten Böckman
Elis Engberg, skattmästare fr 18/4
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Hampus Lyttkens, ordf
Anders W Mårtensson
Henning Nord
Åke Rehnberg, skattmästare t 18/4
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 9 april 1973 i Vita huset, Kulturen

Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Elis Engberg, skattmästare
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Hampus Lyttkens, ordf
Anders W Mårtensson
Henning Nord
Märit Rausing
Arne Sjöberg
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 2 april 1974 i Vita huset, Kulturen

Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Elis Engberg, skattmästare
Sture Falk
Ingemar Ingers, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Hampus Lyttkens, ordf
Anders W Mårtensson
Henning Nord
Märit Rausing
Arne Sjöberg
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 17 april 1975 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson
Ingemar Ingers, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Anders W Mårtensson
Henning Nord
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing
Arne Sjöberg
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 5 maj 1976 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Gunnar Brime, v ordf
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson
Ingemar Ingers, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Anders W Mårtensson
Lars-Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing
Arne Sjöberg
Fredrik Stålberg, kommunens repr


Årsmöte 21 april 1977 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Per Blomquist, stadens repr
Gunnar Brime, v ordf
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson
Lars A Johansson, suppl f stadens repr
Kerstin Laurell, sekr
Anders W Mårtensson
Lars Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing
Arne Sjöberg


Årsmöte 17 april 1978 på Grand Hotell

Gillis Björck
Per Blomquist, kommunens repr
Gunnar Brime, v ordf
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Kerstin Laurell, sekr
Anders W Mårtensson
Lars-Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing
Arne Sjöberg


Årsmöte 23 april 1979 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Per Blomquist, kommunens repr
Gunnar Brime, v ordf
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, sekr
Anders W Mårtensson
Lars-Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing


Årsmöte 4 februari 1980 i ordförandes bostad

Gillis Björck
Per Blomquist, kommunens repr
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson, sekr
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Gustaf Ljung
Anders W Mårtensson
Lars-Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing


Årsmöte 7 april 1981 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson, sekr
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Gustaf Ljung
Anders W Mårtensson
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Märit Rausing
Carl Gustaf Stenkula, kommunens repr


Årsmöte 27 april 1982 på Stadsbiblioteket

Gillis Björck
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson, sekr
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Gustaf Ljung
Anders W Mårtensson
Lars-Arne Norborg
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Carl Gustaf Stenkula, kommunens repr
Helge Wilke


Årsmöte 18 april 1983 på Stadsbiblioteket

Jan Torsten Ahlstrand
Gillis Björck
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs
Lars A Johansson, suppl f kommunens repr
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Gustaf Ljung
Anders W Mårtensson
Sven Håkan Ohlsson, ordf
Carl Gustaf Stenkula, kommunens repr
Claes Wahlöö
Helge Wilke


Årsmöte 25 april 1984 på Stadsbiblioteket

Jan Torsten Ahlstrand, suppl f kommunens repr
Gillis Björck
Lennart Börnfors, skattmästare
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Anders W Mårtensson
Nils Palmborg, kommunens repr
Eric Rasmusson, ordf
Claes Wahlöö
Helge Wilke


Årsmöte 15 april 1985 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand, suppl f kommunens repr
Gillis Björk
Bengt Erlandsson, sekr
Leif Holmqvist, skattmästare
Hans Jerenäs
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Anders W Mårtensson
Nils Palmborg, kommunens repr
Eric Rasmussen, ordf
Claes Wahlöö
Helge Wilke


Årsmöte 21 april 1986 på Stadsbiblioteket

Jan Torsten Ahlstrand, suppl f kommunens repr
Gillis Björk
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Anders W Mårtensson
Nils Palmborg, kommunens repr
Eric Rasmussen, ordf
Claes Wahlöö
Helge Wilke


Årsmöte 22 april 1987 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand, suppl f kommunens repr
Hans Andersson
Bengt Erlandsson, sekr
Thomas Hellquist
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Rolf Lindroth
Nils Palmborg, kommunens repr
Eric Rasmussen, ordf
Marianne Söderberg
Claes Wahlöö


Årsmöte 3 maj 1988 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand, suppl f kommunens repr
Hans Andersson
Bengt Erlandsson, sekr
Thomas Hellquist
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Rolf Lindroth
Nils Palmborg, kommunens repr
Eric Rasmussen, ordf
Marianne Söderberg
Claes Wahlöö


Årsmöte 26 april 1989 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand, kommunens repr
Hans Andersson
Bengt Erlandsson, sekr
Thomas Hellquist
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristenson
Kerstin Laurell, v ordf
Rolf Lindroth
Gunnar Pehrsson, suppl f kommunens repr
Eric Rasmussen, ordf
Marianne Söderberg
Claes Wahlöö


Årsmöte 25 april 1990 i universitetets aula

Jan Torsten Ahlstrand, kommunens repr
Hans Andersson, v ordf
Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Thomas Hellquist
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristensson
Rolf Lindroth
Olof Nordström
Gunnar Pehrsson, suppl f kommunens repr
Eric Rasmusson, ordf
Claes Wahlöö


Årsmöte 17 april 1991 i universitetets aula

Jan Torsten Ahlstrand, kommunens repr
Ingrid André
Hans Andersson, v ordf
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Thomas Hellquist
Hjördis Kristensson
Rolf Lindroth
Olof Nordström
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, suppl f kommunens repr
Claes Wahlöö


Årsmöte 23 april 1992 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand
Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Thomas Hellquist
Hans Jerenäs, skattmästare
Hjördis Kristensson
Rolf Lindroth, v ordf
Biddy Nilsson, suppl f kommunens repr
Olof Nordström
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Claes Wahlöö


Årsmöte 26 april 1993 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand
Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Thomas Hellquist
Hjördis Kristensson
Biddy Nilsson, suppl f stadens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, stadens repr
Claes Wahlöö
Kaj Vareman


Årsmöte 25 april 1994 på Palaestra

Jan Torsten Ahlstrand
Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Thomas Hellquist
Hjördis Kristensson
Göran Larsson
Biddy Nilsson, suppl f kommunens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Claes Wahlöö


Årsmöte 25 april 1995 på Spyken

Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Hjördis Kristensson
Göran Larsson
Biddy Nilsson, suppl f kommunens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Tomas Tägil
Claes Wahlöö


Årsmöte 24 april 1996 på Spyken

Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Göran Larsson
Biddy Nilsson, suppl f stadens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, stadens repr
Tomas Tägil
Claes Wahlöö
Anders Ödman


Årsmöte 28 april 1997 på Spyken

Ingrid André
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Göran Larsson
Biddy Nilsson, kommunens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, suppl f kommunens repr
Tomas Tägil
Claes Wahlöö
Anders Ödman


Årsmöte 27 april 1998 på Spyken

Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Göran Larsson
Ingrid Moritz
Biddy Nilsson, kommunens repr
Olof Nordström, v ordf
Bengt Pamp, ordf
Gunnar Pehrsson, suppl f kommunens repr
Tomas Tägil
Olof Åshuvud
Anders Ödman


Årsmöte 19 april 1999 på Spyken

K Arne Blom, ordf
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Inger Larsson
Ingrid Moritz
Biddy Nilsson, suppl f kommunens repr
Olof Nordström, v ordf
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Tomas Tägil
Olof Åshuvud
Anders Ödman


Årsmöte 10 april 2000 på Kulturen

K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Inger Larsson
Ingrid Moritz
Olof Nordström, v ordf
Gunnar Pehrsson, stadens repr
Tomas Tägil
Olof Åshuvud


Årsmöte 9 april 2001 på Skissernas museum

Lennart Ahlfors
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bengt Erlandsson, sekr
Hans Jerenäs, skattmästare
Ingrid Järnefelt
Ingrid Moritz
Olof Nordström, v ordf
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Tomas Tägil
Olof Åshuvud


Årsmöte 23 april 2002 på Kulturen

Lennart Ahlfors
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, sekr
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bengt Erlandsson, v ordf
Hans Jerenäs
Ingrid Järnefelt
Christer Larsson, skattmästare
Ingrid Moritz
Gunnar Pehrsson, kommunens repr
Tomas Tägil
Claes Wahlöö, adj
Olof Åshuvud


Årsmöte 7 april 2003 på Kulturen

Lennart Ahlfors
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, sekr
Gert Ekdahl, kommunens repr
Bengt Erlandsson, v ordf
Hans Jerenäs
Ingrid Järnefelt
Christer Larsson, skattmästare
Ingrid Moritz, red GL-N
Thomas Persson, suppl f kommunens repr
Tomas Tägil
Claes Wahlöö, adj
Olof Åshuvud


Årsmöte 19 april 2004 på Kulturen

Lennart Ahlfors
Karl Axel Axelsson
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, sekr
Gert Ekdahl, kommunens repr
Bengt Erlandsson, v ordf
Ingrid Järnefelt
Christer Larsson, skattmästare
Cecilia Nelson
Thomas Persson, suppl f kommunens repr
Björn Magnusson Staaf
Solveig Ståhl, red GL-N
Tomas Tägil
Claes Wahlöö, adj


Årsmöte 18 april 2005 på Kulturen

Lennart Ahlfors
Karl Axel Axelsson
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, sekr
Gert Ekdahl, stadens repr
Bengt Erlandsson, v ordf
Rie Hägerdahl
Christer Larsson, skattmästare
Cecilia Nelson
Thomas Persson, suppl f kommunens repr
Björn Magnusson Staaf
Solveig Ståhl, red GL-N
Tomas Tägil
Claes Wahlöö, adj


Årsmöte 24 april 2006 på Kulturen

Lennart Ahlfors
Karl Axel Axelsson
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, adj
Torsten Czernyson, suppl f kommunens repr
Gert Ekdahl, kommunens repr
Bengt Erlandsson, v ordf
Rie Hägerdahl
Christer Larsson, skattmästare
Cecilia Nelson
Björn Magnusson Staaf, adj
Solveig Ståhl, red GL-N
Claes Wahlöö, sekr
Tomas Tägil


Årsmöte 23 april 2007 på Kulturen

Lennart Ahlfors
Karl Axel Axelsson
K Arne Blom, ordf
Hampus Cinthio, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bengt Erlandsson
Bertil Fiskesjö, kommunens
Rie Hägerdahl
Christer Larsson, skattmästare
Cecilia Nelson, v ordf
Cecilia Pering
Björn Magnusson Staaf, adj
Solveig Ståhl, red GL-N
Claes Wahlöö, sekr


Årsmöte 21 april 2008 på Kulturen

Lennart Ahlfors
Karl Axel Axelsson
Hampus Cinthio, adj
Jan Dahlin, ordf
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bengt Erlandsson
Bertil Fiskesjö, kommunens repr
Rie Hägerdahl
Cecilia Nelson, v ordf
Cecilia Pering
Karin Sandberg, skattmästare
Björn Magnusson Staaf, adj
Solveig Ståhl, red GL-N
Claes Wahlöö, sekr


Årsmöte 27 april 2009 i Katedralskolans aula

Karl Axel Axelsson
Hampus Cinthio, adj
Jan Dahlin, ordf
Gert Ekdahl, suppl f stadens repr
Bertil Fiskesjö, stadens repr
Göran Hansson
Rie Hägerdahl
Cecilia Nelson, v ordf
Cecilia Pering
Karin Sandberg, skattmästare
Björn Magnusson Staaf, adj
Solveig Ståhl, red GL-N
Fredrik Tersmeden
Claes Wahlöö, sekr


Årsmöte 19 april 2010 i Pingstkyrkan

Henrik Borg, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Bertil Fiskesjö, kommunens repr
Göran Hansson
Rie Hägerdahl
Cecilia Nelson, vice ordf
Cecilia Pering
Karin Sandberg, skattmästare
Sten Skansjö
Catharina Sternudd
Bengt Streijffert, ordf
Solveig Ståhl, red GL-N
Claes Wahlöö

Årsmöte 18 april 2011 i Pingstkyrkan

Henrik Borg, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Göran Hansson
Bianca Heymowska Hellquist
Rie Hägerdahl
Kerstin Lindbom, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Karin Sandberg, skattmästare
Sten Skansjö
Catharina Sternudd
Bengt Streijffert, ordf
Solveig Ståhl, red GL-N
Claes Wahlöö

Årsmöte 23 april 2012 i Pingstkyrkan

Bengt Aronsson
Henrik Borg, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Göran Hansson
Bianca Heymowska Hellquist
Rie Hägerdahl
Kerstin Lindbom, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Karin Sandberg, skattmästare
Jenny Sjökvist
Sten Skansjö
Bengt Streijffert, ordf
Margareta Wickström

Årsmöte 22 april 2013 i Pingstkyrkan

Bengt Aronsson
Henrik Borg, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Rie Hägerdahl
Bo Larsson
Kerstin Lindbom, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Karin Sandberg, skattmästare
Jenny Sjökvist
Sten Skansjö
Bengt Streijffert, ordf
Eva Helen Ulvros
Margareta Wickström

Årsmöte 28 april 2014 i Pingstkyrkan

Bengt Aronsson
Claes Axelsson, skattmästare
K Arne Blom, ordf
Henrik Borg, adj
Gert Ekdahl, suppl f kommunens repr
Rie Hägerdahl
Bo Larsson
Kerstin Lindbom, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Jenny Sjökvist
Sten Skansjö
Eva Helen Ulvros
Mai von Gegerfelt, suppleant
Margareta Wickström

Årsmöte 20 april 2015 i Pingstkyrkan

Bengt Aronsson
Claes Axelsson, skattmästare
K Arne Blom, ordf
Henrik Borg, adj
Rie Hägerdahl
Gun Jönsson, suppl f kommunens repr
Bo Larsson
Kerstin Lindbom, adj
Thomas Småberg, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Jenny Sjökvist
Sten Skansjö
Eva Helen Ulvros
Mai von Gegerfelt, suppleant
Claes Wahlöö, adj
Margareta Wickström

Årsmöte 26 april 2016 i Stadshallen

Ordförande, vakant
Annika Annnerby Jansson, suppleant
Bengt Aronsson
Claes Axelsson, skattmästare
Henrik Borg, adj
Rie Hägerdahl
Gun Jönsson, suppl f kommunens repr
Bo Larsson
Kerstin Lindbom, adj
Thomas Småberg, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Jenny Sjökvist
Sten Skansjö
Eva Helen Ulvros
Claes Wahlöö, adj
Margareta Wickström


Årsmöte 24 april 2017 i Pingstkyrkan

Ordförande, Erik Larsson
Annika Annnerby Jansson, suppleant
Bengt Aronsson
Claes Axelsson, skattmästare
Henrik Borg, adj
Rie Hägerdahl
Gun Jönsson, suppl f kommunens repr
Bo Larsson
Monika Lennartsson
Kerstin Lindbom, adj
Jan Torsten Ahlstrand, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Sten Skansjö
Claes Wahlöö, adj
Margareta Wickström


Årsmöte 27 april 2018 i Piratensalen, Grand Hotel

Ordförande, Erik Larsson
Annika Annnerby Jansson, suppleant
Bengt Aronsson
Claes Axelsson, skattmästare
Henrik Borg, adj
Rie Hägerdahl
Gun Jönsson, suppl f kommunens repr
Bo Larsson
Monika Lennartsson
Kerstin Lindbom, adj
Jan Torsten Ahlstrand, kommunens representant
Cecilia Nelson, vice ordf
Sten Skansjö
Claes Wahlöö, adj
Margareta Wickström

Personregister

Lennart Ahlfors 2001-2009
Jan Torsten Ahlstrand 1983-1995, 2016-
Hans Andersson 1987-1991
Sven Ingmar Andersson 2019-
Ingrid André 1990-1997
Torsten Andrée 1945-1970
Annika Annerby Jansson 2016-
Bengt Aronsson 2012-
Olof Ask 1961-1972
Claes Axelsson 2014-
Karl Axel Axelsson 2004-2010
Simon Bengtsson 1955-1960
Gillis Björck 1951-1986
Carl G Björling 1918-1928
K Arne Blom 1999-2008, 2014-2016
Per Blomquist 1977-1979
Ragnar Blomqvist 1938-1971
Gunnar Brime 1968-1979
Torsten Böckman 1961-1972
Lennart Börnfors 1974-1984
Gunnar Carlquist 1918-1941
Hampus Cinthio 2000-2006
CM Collin 1922-1924
Jan Dahlin 2008-2009
Gert Ekdahl 2000-2014
Elis Engberg 1973-1974
A Eriksson 1922-1924
Bengt Erlandsson 1975-2009
Hans Erlandsson 1931-1950
Sture Falk 1961-1974
Bertil Fiskesjö 2007-2010
P Gamstorp 1922-1929
Eiler Graebe 1954-1966
H Grönkvist 1927-1945
Göran Hansson 2009-2013
Thomas Hellquist 1986-1994
Bianca Heymowska Hellquist 2011-2012
Rie Hägerdahl 2004-
Ingemar Ingers 1962-1976
MC Jensen 1922-1924
Hans Jerenäs 1983-2003
Lars A Johansson 1977-1983
Ingrid Järnefelt 1995-2004
Folke Jönsson 1965
Gun Jönsson 2015-2018
Georg Karlin 1918-1938
Sven T Kjellberg 1940-1961
Hjördis Kristenson 1979-1995
Bo Larsson 2013-
Christer Larsson 2002-2008
Erik Larsson 2016-
Göran Larsson 1994-1999
Inger Larsson 1999-2000
Per Larsson 1940-1949
Kerstin Laurell 1971-1989
Hugo Leinert 1956-1967
Monika Lennartsson 2017-
Kerstin Lindbom 2011-2014
Rolf Lindroth 1987-1993
CW Lindström 1947-1960
Arvid Lindau 1951-1958
Gustaf Ljung 1980-1983
N Lundahl 1918-1939
Hampus Lyttkens 1971-1974
Yngve Löwegren 1947-1967
Ingrid Moritz 1948-2003
Anders W Mårtensson 1968-1986
Fredrik Montelin 1918-1939
Eric Narsjö 1967
Cecilia Nelson 2004-
Biddy Nilsson 1992-1999
Tage Nilsson 1951-1969
Lars-Arne Norborg 1976-1982
Henning Nord 1968-1975
Olof Nordström 1990-2001
Sven Håkan Ohlsson 1975-1983
AF Olsson 1922-1939
Nils Palmborg 1984-1988
Bengt Pamp 1991-1998
Gunnar Pehrsson 1989-2002
Cecilia Pering 2007-2011
Per Persson 1954-1960
Thomas Persson 2003-2005
Märit Rausing 1973-1981
Eric Rasmusson 1984-1990
Åke Rehnberg 1966-1972
E Rydbeck 1918-1943
Otto Rydbeck 1918-1953
CM Ryberg 1940-1950
Karin Sandberg 2008-2014
Arne Sjöberg 1973-1978
Jenny Sjökvist 2012-2017
Sten Skansjö 2010-
Carl Gustaf Stenkula 1981-1983
Catharina Sternudd 2010-2012
Arthur Stille 1918-1921
Bengt Streijffert 2010-2014
Solveig Ståhl 2004-2012
Fredrik Stålberg 1971-1976
Sigfrid Svensson 1948-1959
Marianne Söderberg 1987-1990
Fredrik Tersmeden 2009-2010
Tomas Tägil 1995-2007
Eva Helen Ulvros 2013-2017
Claes Wahlöö 1984-1997, 2002-2012
Gustaf Valby 1928-1931
Kaj Vareman 1993
Lauritz Weibull 1918-1926
Magnus Wennström 1940-1955
Margareta Wickström 2012-
Elsa Wigh 1960-1964
Helge Wilke 1982-1986
Ewert Wrangel 1918-1939
Theodor Wåhlin 1918-1946
Olof Åshuvud 1998-2003
Anders Ödman 1996-1999