Laddar aktiviteter
Detta aktivitet har redan ägt rum.
16 februari berättar professorn i kyrkohistoria Anders Jarlert om ”Den enda domkyrkan och de många kvarterskyrkorna”. Plats Kulturens auditorium, tid kl 18.00.
Under medeltiden var Lund Nordens kyrkotätaste stad. Här fanns tjugotvå socknar, nitton särskilda sockenkyrkor, fyra kloster och två hospital, förutom själva domkyrkan. Allhelgonaklostret, ett munkkloster, hade redan på 1070-talet grundats utanför staden. Vi vet att S.t Peters nunnekloster fanns i Lund på 1140-talet. Dominikanerna etablerades här 1223, redan tolv år efter att orden hade godkänts av påven, och franciskanerna 1238.Men varför fanns här alla dessa kvarterskyrkor? Hur många människor bodde i Lund på medeltiden och hur livnärde de sig jämte kyrkorna och klostren? Och hur kom det sig att de flesta kyrkorna revs och den kyrkliga egendomen drogs in till kronan i samband med reformationen av den danska kyrkan som började 1536? Idag återstår ju bara Domkyrkan och Klosterkyrkan; några av de andra kan vi minnas genom plaketter som satts upp i gatubilden.
Anders Jarlert, professor emeritus i kyrkohistoria, berättar i sitt föredrag på Kulturen om detta dramatiska skede som i så hög grad har präglat Lunds historia men som de flesta av oss inte vet särskilt mycket om.
Gratis för medlemmar i föreningen Gamla Lund, övriga 50 kr.