Laddar aktiviteter
Detta aktivitet har redan ägt rum.

Var rinner vattnet? Hur mycket vatten kommer det? Hur snabbt rinner vattnet? När kommer vattnet? Vem och vad påverkas?

I Lund räknar man med att extrema skyfall kommer att öka i framtiden, som konsekvenser av klimatförändringarna – och det kommer att skapa stor risk för översvämningar. Samtidigt växer Lund och fler bostäder byggs. Och när nya stadsdelar byggs så finns det risk för att grönytor, där ytavrinning från skyfall annars kan infiltrera, försvinner. Istället skapas hårdgjorda ytor vilket bidrar till ytterligare ytavrinning och ökad risk för översvämningar som kan ha stora samhällskonsekvenser.

Andreas Persson, lärare på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, kommer under ett föredrag på Kulturens auditorium den 8 december ge inblickar i hur vetenskapen kan hjälpa oss att bygga rätt och bättre, och visa var problemen kommer att bli som störst i Lund framöver