Laddar aktiviteter
Detta aktivitet har redan ägt rum.

Gamla Lunds årsbok för 2022 handlar om Ot­to Lindblad, en av vik­tigaste för student­ sångens utveckling och etablerandet av Lunds studentsångförening på 1830-­talet.Boken skrivs av Carl­håkan Larsén, tidiga­re mångårig musikkri­tiker på Sydsvenskan och författare till en rad böcker, bland annat om Sten Broman, Lars­Erik Larsson och Axel Wal­lengren.

Årsboken presente­ras den 30 november på Magle konserthus. Författaren kåserar då om Otto Lindblad med musikaliska illustra­tioner.