Laddar aktiviteter
Detta aktivitet har redan ägt rum.

Diskussionen om att riva eller bevara är aktuellare än någonsin. Svaneskolan revs för några år sedan, parkeringshuset Margretedal har just rivits liksom bebyggelse i kvarteret Grynmalaren. Bostäder i kvarteret Riksvapnet utreds för rivning liksom Fäladsskolan och kvarteret Färgaren vid Stortorget.

Samtidigt vet vi att nybyggandet idag står för ca 35 procent av klimatutsläppen. Torsdagen den 4 april kl 18 bjuder vi in medlemmarna till en diskussionskväll på Stadsbiblioteket med bland and­ra Ingela Pålsson Skarin som är lektor på Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Thomas Hellquist, AFSL, och Anna Wahlöö från föreningen Gamla Lund. Kvällen är ett samarrangemang med AFSL, Aktionsgruppen för Samhällsbyggnad i Lunds kommun.