Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Presentation av årsboken för 2022

Magle Konserthus

Gamla Lunds årsbok för 2022 handlar om Ot­to Lindblad, en av vik­tigaste för student­ sångens utveckling och etablerandet av Lunds studentsångförening på 1830-­talet.Boken skrivs av Carl­håkan Larsén, tidiga­re mångårig musikkri­tiker på Sydsvenskan och författare till en rad böcker, bland annat om Sten Broman, Lars­Erik Larsson och Axel Wal­lengren. Årsboken presente­ras den 30 november på Magle konserthus. [...]

Sidor av Lund

Hotell Lundia

Uppdatering: Biljetterna till föreställningen 18.30 är slutsålda. Det finns kvar till 20.00. Gamla Lund bjuder in till en show som genom absurda vändningar, välformulerat trams, självdistans och skruvad sensmoral sätter allt det som utgör Lund i ett nytt, komiskt ljus. Föreställningen gjorde stor succé på Lund Comedy Festival i höst, och nu blir det en ny [...]

Översvämningsrisk – hot och sårbarhet

Var rinner vattnet? Hur mycket vatten kommer det? Hur snabbt rinner vattnet? När kommer vattnet? Vem och vad påverkas? I Lund räknar man med att extrema skyfall kommer att öka i framtiden, som konsekvenser av klimatförändringarna – och det kommer att skapa stor risk för översvämningar. Samtidigt växer Lund och fler bostäder byggs. Och när nya [...]

Den enda domkyrkan och de många kvarterskyrkorna: Föredrag av Anders Jarlert

Kulturen Tegnérsplatsen 6, Lund, Skåne, Sverige

16 februari berättar professorn i kyrkohistoria Anders Jarlert om "Den enda domkyrkan och de många kvarterskyrkorna". Plats Kulturens auditorium, tid kl 18.00. Under medeltiden var Lund Nordens kyrkotätaste stad. Här fanns tjugotvå socknar, nitton särskilda sockenkyrkor, fyra kloster och två hospital, förutom själva domkyrkan. Allhelgonaklostret, ett munkkloster, hade redan på 1070-talet grundats utanför staden. Vi vet [...]