Kära medlemmar! Vänligen notera att vårt kansli håller stängt den 10 maj. Varmt välkomna övriga dagar!

Årsboken för 2022

Kom förbi kansliet och hämta ditt exemplar av förra årets årsbok. Musiken dövar smärtan – Om Otto Lindblad. Njutbar läsning, skriven av Carhåkan Larsén.

Ny bebyggelse vid Landsdomarevägen?

I dagarna har vi tagit del av planförslaget till ny bebyggelse vid Landsdomarevägen. Det innebär att tre huslängor i 2-3 våningar från 1962, ritade av Carl-Ossian Klingspor raseras och ersätts med fem punkthus i 4-5 våningar. 66 lägenheter tänkes ersatta med 120 nya. Huslängorna, i fasader och sadeltak i rött tegel är tidstypiska för 1950-talet och [...]

Årsmöte för föreningen

Den 24 april blir det årsmöte i den nyrenoverade Stadshallen. Föreningens stipendiat Hans Aarenstrup visar fotografier och berättar från vardagarnas Lund. Årsmötet startar klockan 17.