Kära medlemmar! Årsboken 2023 finns redo att hämtas ut i vårt kansli. Varmt välkomna! Missa inte att vi även säljer boken för medlemspris a´200 kr.

Årsboken för 2022

Kom förbi kansliet och hämta ditt exemplar av förra årets årsbok. Musiken dövar smärtan – Om Otto Lindblad. Njutbar läsning, skriven av Carhåkan Larsén.

Ny bebyggelse vid Landsdomarevägen?

I dagarna har vi tagit del av planförslaget till ny bebyggelse vid Landsdomarevägen. Det innebär att tre huslängor i 2-3 våningar från 1962, ritade av Carl-Ossian Klingspor raseras och ersätts med fem punkthus i 4-5 våningar. 66 lägenheter tänkes ersatta med 120 nya. Huslängorna, i fasader och sadeltak i rött tegel är tidstypiska för 1950-talet och [...]

Årsmöte för föreningen

Den 24 april blir det årsmöte i den nyrenoverade Stadshallen. Föreningens stipendiat Hans Aarenstrup visar fotografier och berättar från vardagarnas Lund. Årsmötet startar klockan 17.