Kära medlemmar! Vi kan med glädje berätta att Årsboken 2023 kommer att släppas i kansliet under Kulturnatten den 16 september. Hjärtligt välkomna att besöka oss och hämta ert exemplar!

Årsboken för 2022

Kom förbi kansliet och hämta ditt exemplar av förra årets årsbok. Musiken dövar smärtan – Om Otto Lindblad. Njutbar läsning, skriven av Carhåkan Larsén.

Ny bebyggelse vid Landsdomarevägen?

I dagarna har vi tagit del av planförslaget till ny bebyggelse vid Landsdomarevägen. Det innebär att tre huslängor i 2-3 våningar från 1962, ritade av Carl-Ossian Klingspor raseras och ersätts med fem punkthus i 4-5 våningar. 66 lägenheter tänkes ersatta med 120 nya. Huslängorna, i fasader och sadeltak i rött tegel är tidstypiska för 1950-talet och [...]

Årsmöte för föreningen

Den 24 april blir det årsmöte i den nyrenoverade Stadshallen. Föreningens stipendiat Hans Aarenstrup visar fotografier och berättar från vardagarnas Lund. Årsmötet startar klockan 17.

Program för våren 2023

Vi jobbar just nu med att sätta samman föreningens program för våren. Har du idéer och synpunkter så maila gärna dessa till: gamlalund@telia.com

Föredrag om Vipeholm 6 oktober

Under några av 1940-talets första år dog 200 av de patienter som bodde på Vipeholms sjukhus för vad man på den tiden kallade ”osnygga obildbara sinnesslöa”. Men vad berodde det på, att så många dog under de här åren? Kan det ha handlat om medveten svält till döds, eutanasi – vilket har framförts men aldrig letts [...]

Kulturnatten den 17 september

Gamla Lunds kansli håller öppet mellan kl. 12 – 16 på Kulturnatten den 17 september. Då finns också möjlighet att besöka Drottens kyrkoruin. Under dagen sätts det upp två nya minnesskyltar i Lund: En över psalmdiktaren, poeten, författaren och översättaren Britt G. Hallqvist. Avtäckningen görs tillsammans med Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse. Bleckhornens orkester framträder, [...]

Informationskväll om det nya sjukhuset

VAR SKA LUNDS NYA SJUKHUS LIGGA? Informationsmöte arrangerat av Handelsföreningen och Gamla Lund. 31 AUGUSTI KL. 19-21 MAGLE KONSERTHUS Placeringen av Lunds nya sjukhus är den största stadsbyggnadsfrågan i Lund på decennier, och Region Skånes största investering någonsin. […]